Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.6.2019 o 15:33 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 15:33 - 15:37 hod.

Martin Fecko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 14:59 - 15:01 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ja sa stavím iba pri tej vete, čo si povedal, že o čom je politika. A ja hovorím, že politika by mala byť o službe, o službe ľuďom, ktorí dali vám hlas a ktorí veria, že ju nesklamete. Len ja tvrdím jedno, kto vie kradnúť v malom, bude aj vo veľkom. Kto vie klamať v malom, bude aj vo veľkom a ja som si dlho lámal hlavu, čo tu vlastne naši politici, teda vrátane aj ja som tu deviaty rok, čo tu vlastne robia, ako tu my to robíme, nerobíme. A kolega Škripek, ktorý je náš europoslanec, ktorý bol v parlamente aj európskom, mi to na druhom svojom vystúpení v Národnej rade ozrejmil. Politici vykrádajú obsah významu slov. Ešte raz, vykrádajú obsah významu slov a konkrétne napríklad bilbordy "charakter rozhoduje". Mali sme to možnosť vidieť, počuť a slová, slová a vykrádanie ich obsahu.
Takže pokiaľ si, páni kolegovia a kolegyne, nevstúpime do svedomia a každý si nebude dávať odpočet pred svojím voličom, ja by som bol najradšej, keby ste nás mohli, páni občania, aj počas štyroch rokov aj odvolať, nieže tu niekto sedí a ani rukou nepohne, ale sedí tu štyri roky. Takže o tom by to bola asi demokracia. A najradšej by som bol, keby sme mohli, občania keby mohli naprieč politickým stranám a dávať krúžky a to by bolo super, lebo každá strana by si dala na svoju kandidátku osobnosti, ktoré by zaujali občanov a potom by sme zistili, ako je to pri vúcke, či tam máme po skončení desať smerákov, dvoch eseneskárov, jedného obyčajného alebo naopak. Takže to by bola u mňa demokracia na Slovensku, ktorá by ľudí primäla k tomu, aby tu boli tie osobnosti, ktoré tu majú byť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.6.2019 18:58 - 18:59 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ešte využijem tie dve minúty, ktoré máme, pretože neviem kedy tu budem asi až na druhej schôdzi ďalšej zákon predkladať. Myslím si, že vážení, že dať šancu ľuďom a ja som absolvoval tie lazy aj kopanice, boli sme asi na štyroch aj s kolegom Mičovským ešte v minulom volebnom období, musím vám povedať, že deti to sú tak životaschopné, oni nepotrebujú, oni nechcú ísť do mesta. Oni tam chcú normálne ostať žiť, pretože oni, to je ich srdce, ja som proste keď tam bol, ja som omladol, keď som videl akým spôsobom sa oni v tejto svojej krajine a ako sa o ňu starajú. To neboli (pozn. prepisovateľky: rýchlo vyslovené slovo.) nejaké veci, oni vedeli aj stromček poliať, vedeli aj vtáčika normálne prikŕmiť, vedeli aj tú kravičku zahnať proste, neskutočná idyla, ktorá môže nám priniesť aj turistu do týchto oblastí a môže mať z toho príslušná obec veľmi zaujímavý príjem finančný a myslím si, že dedičstvo našich otcov by sme mali zachovať v takom stave, aby sme sa nemuseli raz hanbiť, keď budeme dávať odpočet, čo sme tu stvárali, keď už naši rodičia a prarodičia tu neboli a my sme veľkí moci páni a politickí nejakí šéfovia riadiaci túto krajinu. Takže ešte raz by som, hoci je tu poloprázdna sála, požiadal naprieč politickým spektrom o podporu tohto zákona a dať šancu mu v druhom čítaní. Samozrejme, vylepšenie, ktoré by prišlo z vašich radov pani kolegyňa a kolegovia, budem veľmi vítať, pretože žiadny zákon neni dokonalý a chcem veriť, že vaše svedomie povie že áno. A naši predkovia nám odkazujú, žime tak aby bolo aj chleba aj neba na Slovensku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.6.2019 18:48 - 18:56 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, je nás tu poriedko, ani dvojciferne to nevychádza, ale dobre. Asi mám už takýto údel, na balkóne už nemáme nikoho. Moje zákony takto vychádzajú. Takže dovoľte, aby som stručne uviedol môj zákon. V Národnej rade myslím, že už dávam ho piaty krát alebo šiesty krát. V tomto volebnom období tretíkrát, ktorý sa týka rozptýleného osídlenia, tzv. laznícky zákon. Budem pokračovať v móde, ktorý nastolila kolegyňa Milanová, ktorá hovorila o našom kultúrnom dedičstve a myslím si, že aj toto osídlenie, ktoré my sme zdedili po našich predkov a to nám nikto nemôže vziať, pretože ty si sám nevybral, kde budeš bývať, ale tvoji rodičia a tým pádom aj oni to osídlenie, ktoré tu mali po tie stáročia prakticky nám zanechali a je iba na nás ako sa k nim budeme správať.
Tento sídelný útvar je prakticky, lazy sú prakticky charakterizované roztrúseným osídlením. Laznícke, resp. kopaničiarske osídlenie je jedným zo svojbytných prejavov našej socio-ekonomickej aktivity, ktoré boli podmienené, samozrejme, prírodnými a historickými podmienkami. V súčasnosti dochádza prevažne k centralizačným tendenciám tohto sociálno-ekonomického vývoja a nesnažíme sa prakticky nejako ľudí rozptyľovať, ale skôr ich zlučovať do nejakých tých väčších celkov a tým pádom dostáva sa táto by som povedal, tento spôsob osídlenia na okraj záujmu spoločnosti a dochádza k postupnému vyľudňovaniu a zániku.
V mnohých európskych krajinách Európskej únii, kde sme aj my členom a chcem veriť, že plnohodnotným a svojbytným dochádza k finančnému zvýhodňovaniu, napríklad Fínsko, Rakúsko, Rumunsko, v Grécku podporujú rodiny s deťmi, ktoré majú bydlisko v horských a znevýhodnených oblastiach. Vo Švédsku existujú právne predpisy pre riedko obývané oblasti, kde cieľom je vytvorenie rovnaké ekonomické podmienky pre všetkých obyvateľov v celej krajine. V mnohých prípadoch legislatíva, samozrejme, aj európska, aj eurofondy umožňujú čerpať na takýto spôsob osídlenia ako my hovoríme lazy alebo kopanice, alebo štály, aby sme mohli aj z európskych fondov čerpať. Máme aj podpory pre poľnohospodárov, farmárov v znevýhodnených oblastiach, vyrovnávacie príspevky a pod., kde mohli by sme nasmerovať aj do týchto oblasti naše investície.
Hovoríme, že sú to prakticky tzv. prirodzení údržbári, pretože títo ľudia tam sa narodili, vedia, že tam je ich korene, tam je ich domov a chceli by tam aj pokračovať. No, samozrejme, keď im nevytvoríme podmienky, tak samozrejme, že mladí sa stade vysťahujú a zistíme, že nám to bude zarastať a prakticky prídeme o tento skvost.
Myslím si, že žiadny cudzinec nebude ... žold faktickej poznámke nebude sa tu k nám driapať turisticky pre nejaké mrakodrapy alebo pre nejaké mosty. Možno sem-tam, ale pre naše lazy a kopanice bude veľmi rád, keď ich bude môcť navštíviť a zidentifikovať spôsob našich predkov ako tu žili, bývali, kde fungovali na našom území.
Za posledné desaťročia prakticky došlo k tomu, že sa táto obroda týchto lazníckych a kopaničiarskych nejakých tých spôsobov osídlenia zmenila na tzv. rekreačné chalupárčenie, ktoré prakticky navštevujú hlavne solventnejší ľudia, ktorí si tam kúpia nejakú chalupu a prakticky cez víkend sa z toho stala nejaká chatová, resp. rekreačná oblasť a snažia sa aspoň takto to udržať. No toto neni cieľom, pretože to nemá dlhodobú perspektívu a v niektorých základných veciach to nespĺňa to, čo by som chcel teraz v tomto lazníckom zákone zadefinovať.
Samozrejme, v prvom rade hovoríme v našom zákone, ktorý predkladám s celým našim klubom OBYČAJNÝCH ĽUDÍ a nezávislých osobností základné pojmy, ktoré je rozptýlené osídlenie, čo je laznícka obec, obyvateľ lazov, laznícka pôda a laznícke obydlie. Je to nový zákon, nenovelizujeme ten nový zákon, ktorý by chcel uzrieť svetlo sveta a chcem veriť, že je to nadstranícky zákon a myslím si, že nemali by ste vo svojom svedomí mať problém ho podporiť.
Samozrejme, že nakoľko obec vie najlepšia, tá laznícka obec vie najlepšie kde ju tlačí päta, tak dávame šancu, keď to bude ministerstvo teda prideľovať, pretože gestorom financií bude ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstvo dopravy, takže tieto ministerstvá, samozrejme, že nebudú môcť v plnej výške rozhodovať, že na čo to pôjde, pretože dávame iba rámec na čo to môže byť a myslím si, že obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení presne určí, na aký spôsob čo zákon umožňuje, bude sa čerpať alebo žiadať táto podpora.
Cieľom je, samozrejme, zachovať tradičný charakter architektúry, historických štruktúr krajiny a podpory hospodárenia na lazoch, ktoré sleduje najmä obstaranie poľnohospodárskych strojov nevyhnutných na vykonanie bežného obhospodarovania lazníckej pôdy, zachovania a ochranu pôvodných ovocných stromov, údržbu vodných zdrojov, žriedel a prameňov a výrobu tradičných potravín.
Samozrejme chceme aj venovať samostatnú časť dotácií lazníckej obci, a to na miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve lazníckej obce a táto ich spravuje, a to na osobitnú dopravu študentov a žiakov, ktorí sa potrebujú z tejto lazníckej obce dostať do miesta svojho štúdia. Takže aj to by sme chceli v tomto našom návrhu zákona schváliť a doporučiť.
Myslím, že tento návrh zákona má síce negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale nemá vplyv na podnikateľské prostredie ani informatizáciu spoločnosti a vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na životné prostredie. Myslím, že to nikto neodškriepi, že chceme nevyľudňovať, ale zachovávať osídlenie na celom Slovensku. Nie že budeme mať časť kraja by som povedal, že vysťahovanú aj bez tých lazov a štálov a kopaníc a zvyšok všetko sa bude sťahovať do miest. Myslím, že to neni zmysel, aby takto sa stavali k týmto oblastiam.
Ešte aspoň dve minúty a potom dáme pánu kolegovi spravodajcovi, aby správu do siedmej to stihneme, pán predsedajúci, takže nebojte sa, nebude to do zajtra. Chcel by som ešte upozorniť, že budeme tam podporovať aj obyvateľa týchto lazov, ktorý tam bude bývať a jeho podmienkou bude to, že musí mať minimálne 18 rokov a užívať tam aspoň 1 000 metrov štvorcových nejakej tej pôdy. Čo sa týka rekonštrukcii svojho osídlenia a bývania tak tam môžeme ísť až do výšky 90 % ... nákladov, ktoré bude v nejakej tej projektovej dokumentácie vyčíslené a tento, kto to bude čerpať tak tento žiadateľ bude zaviazaný tým, že 15 rokov nebude to môcť scudziť, to znamená predať a bude musieť tam bývať.
Takže myslím, že sú to férové
===== rekonštrukcii svojho osídlenia a bývania, tak tam môžme ísť až do výšky 90% vždycky v nákladoch, ktoré bude v nejakej tej projektovej dokumentácii vyčíslené a tento, kto to bude čerpať, tak tento žiadateľ bude zaviazaný tým, že 15 rokov nebude to môcť scudziť, to znamená predať a bude musieť tam bývať. Takže myslím, že sú to férové podmienky, ktoré by mohli dať šancu týmto našim lazníckym osídleniam na Slovensku a zdá sa mi, že na to, by sa mali nájsť financie v rozpočte Slovenskej republiky, pretože kultúrne dedičstvo našich predkov si musíme vážiť a ja som veľmi rád, že ide do hry aj pozemkové úpravy a sceľovanie pozemkov a budú aj tieto laznícke osídlenia v tom zahrnuté a tam sa budú môcť ďalšie financie či už na cesty, alebo nejaké biokoridory, nejaké to ozelenie tej krajiny, bude sa tam môcť aj z týchto eurofondových pozemkových úprav financií zainvestovať a myslím si, že každý starosta len zaplieska tomuto plénu ak tento zákon postúpime do druhého čítania a preto by som vás chcel poprosiť o jeho podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.6.2019 18:48 - 18:56 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, je nás tu poriedko, ani dvojciferne to nevychádza, ale dobre. Asi mám už takýto údel, na balkóne už nemáme nikoho. Moje zákony takto vychádzajú. Takže dovoľte, aby som stručne uviedol môj zákon. V Národnej rade myslím, že už dávam ho piaty krát alebo šiesty krát. V tomto volebnom období tretíkrát, ktorý sa týka rozptýleného osídlenia, tzv. laznícky zákon. Budem pokračovať v móde, ktorý nastolila kolegyňa Milanová, ktorá hovorila o našom kultúrnom dedičstve a myslím si, že aj toto osídlenie, ktoré my sme zdedili po našich predkov a to nám nikto nemôže vziať, pretože ty si sám nevybral, kde budeš bývať, ale tvoji rodičia a tým pádom aj oni to osídlenie, ktoré tu mali po tie stáročia prakticky nám zanechali a je iba na nás ako sa k nim budeme správať.
Tento sídelný útvar je prakticky, lazy sú prakticky charakterizované roztrúseným osídlením. Laznícke, resp. kopaničiarske osídlenie je jedným zo svojbytných prejavov našej socio-ekonomickej aktivity, ktoré boli podmienené, samozrejme, prírodnými a historickými podmienkami. V súčasnosti dochádza prevažne k centralizačným tendenciám tohto sociálno-ekonomického vývoja a nesnažíme sa prakticky nejako ľudí rozptyľovať, ale skôr ich zlučovať do nejakých tých väčších celkov a tým pádom dostáva sa táto by som povedal, tento spôsob osídlenia na okraj záujmu spoločnosti a dochádza k postupnému vyľudňovaniu a zániku.
V mnohých európskych krajinách Európskej únii, kde sme aj my členom a chcem veriť, že plnohodnotným a svojbytným dochádza k finančnému zvýhodňovaniu, napríklad Fínsko, Rakúsko, Rumunsko, v Grécku podporujú rodiny s deťmi, ktoré majú bydlisko v horských a znevýhodnených oblastiach. Vo Švédsku existujú právne predpisy pre riedko obývané oblasti, kde cieľom je vytvorenie rovnaké ekonomické podmienky pre všetkých obyvateľov v celej krajine. V mnohých prípadoch legislatíva, samozrejme, aj európska, aj eurofondy umožňujú čerpať na takýto spôsob osídlenia ako my hovoríme lazy alebo kopanice, alebo štály, aby sme mohli aj z európskych fondov čerpať. Máme aj podpory pre poľnohospodárov, farmárov v znevýhodnených oblastiach, vyrovnávacie príspevky a pod., kde mohli by sme nasmerovať aj do týchto oblasti naše investície.
Hovoríme, že sú to prakticky tzv. prirodzení údržbári, pretože títo ľudia tam sa narodili, vedia, že tam je ich korene, tam je ich domov a chceli by tam aj pokračovať. No, samozrejme, keď im nevytvoríme podmienky, tak samozrejme, že mladí sa stade vysťahujú a zistíme, že nám to bude zarastať a prakticky prídeme o tento skvost.
Myslím si, že žiadny cudzinec nebude ... žold faktickej poznámke nebude sa tu k nám driapať turisticky pre nejaké mrakodrapy alebo pre nejaké mosty. Možno sem-tam, ale pre naše lazy a kopanice bude veľmi rád, keď ich bude môcť navštíviť a zidentifikovať spôsob našich predkov ako tu žili, bývali, kde fungovali na našom území.
Za posledné desaťročia prakticky došlo k tomu, že sa táto obroda týchto lazníckych a kopaničiarskych nejakých tých spôsobov osídlenia zmenila na tzv. rekreačné chalupárčenie, ktoré prakticky navštevujú hlavne solventnejší ľudia, ktorí si tam kúpia nejakú chalupu a prakticky cez víkend sa z toho stala nejaká chatová, resp. rekreačná oblasť a snažia sa aspoň takto to udržať. No toto neni cieľom, pretože to nemá dlhodobú perspektívu a v niektorých základných veciach to nespĺňa to, čo by som chcel teraz v tomto lazníckom zákone zadefinovať.
Samozrejme, v prvom rade hovoríme v našom zákone, ktorý predkladám s celým našim klubom OBYČAJNÝCH ĽUDÍ a nezávislých osobností základné pojmy, ktoré je rozptýlené osídlenie, čo je laznícka obec, obyvateľ lazov, laznícka pôda a laznícke obydlie. Je to nový zákon, nenovelizujeme ten nový zákon, ktorý by chcel uzrieť svetlo sveta a chcem veriť, že je to nadstranícky zákon a myslím si, že nemali by ste vo svojom svedomí mať problém ho podporiť.
Samozrejme, že nakoľko obec vie najlepšia, tá laznícka obec vie najlepšie kde ju tlačí päta, tak dávame šancu, keď to bude ministerstvo teda prideľovať, pretože gestorom financií bude ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstvo dopravy, takže tieto ministerstvá, samozrejme, že nebudú môcť v plnej výške rozhodovať, že na čo to pôjde, pretože dávame iba rámec na čo to môže byť a myslím si, že obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení presne určí, na aký spôsob čo zákon umožňuje, bude sa čerpať alebo žiadať táto podpora.
Cieľom je, samozrejme, zachovať tradičný charakter architektúry, historických štruktúr krajiny a podpory hospodárenia na lazoch, ktoré sleduje najmä obstaranie poľnohospodárskych strojov nevyhnutných na vykonanie bežného obhospodarovania lazníckej pôdy, zachovania a ochranu pôvodných ovocných stromov, údržbu vodných zdrojov, žriedel a prameňov a výrobu tradičných potravín.
Samozrejme chceme aj venovať samostatnú časť dotácií lazníckej obci, a to na miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve lazníckej obce a táto ich spravuje, a to na osobitnú dopravu študentov a žiakov, ktorí sa potrebujú z tejto lazníckej obce dostať do miesta svojho štúdia. Takže aj to by sme chceli v tomto našom návrhu zákona schváliť a doporučiť.
Myslím, že tento návrh zákona má síce negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale nemá vplyv na podnikateľské prostredie ani informatizáciu spoločnosti a vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na životné prostredie. Myslím, že to nikto neodškriepi, že chceme nevyľudňovať, ale zachovávať osídlenie na celom Slovensku. Nie že budeme mať časť kraja by som povedal, že vysťahovanú aj bez tých lazov a štálov a kopaníc a zvyšok všetko sa bude sťahovať do miest. Myslím, že to neni zmysel, aby takto sa stavali k týmto oblastiam.
Ešte aspoň dve minúty a potom dáme pánu kolegovi spravodajcovi, aby správu do siedmej to stihneme, pán predsedajúci, takže nebojte sa, nebude to do zajtra. Chcel by som ešte upozorniť, že budeme tam podporovať aj obyvateľa týchto lazov, ktorý tam bude bývať a jeho podmienkou bude to, že musí mať minimálne 18 rokov a užívať tam aspoň 1 000 metrov štvorcových nejakej tej pôdy. Čo sa týka rekonštrukcii svojho osídlenia a bývania tak tam môžeme ísť až do výšky 90 % ... nákladov, ktoré bude v nejakej tej projektovej dokumentácie vyčíslené a tento, kto to bude čerpať tak tento žiadateľ bude zaviazaný tým, že 15 rokov nebude to môcť scudziť, to znamená predať a bude musieť tam bývať.
Takže myslím, že sú to férové
===== rekonštrukcii svojho osídlenia a bývania, tak tam môžme ísť až do výšky 90% vždycky v nákladoch, ktoré bude v nejakej tej projektovej dokumentácii vyčíslené a tento, kto to bude čerpať, tak tento žiadateľ bude zaviazaný tým, že 15 rokov nebude to môcť scudziť, to znamená predať a bude musieť tam bývať. Takže myslím, že sú to férové podmienky, ktoré by mohli dať šancu týmto našim lazníckym osídleniam na Slovensku a zdá sa mi, že na to, by sa mali nájsť financie v rozpočte Slovenskej republiky, pretože kultúrne dedičstvo našich predkov si musíme vážiť a ja som veľmi rád, že ide do hry aj pozemkové úpravy a sceľovanie pozemkov a budú aj tieto laznícke osídlenia v tom zahrnuté a tam sa budú môcť ďalšie financie či už na cesty, alebo nejaké biokoridory, nejaké to ozelenie tej krajiny, bude sa tam môcť aj z týchto eurofondových pozemkových úprav financií zainvestovať a myslím si, že každý starosta len zaplieska tomuto plénu ak tento zákon postúpime do druhého čítania a preto by som vás chcel poprosiť o jeho podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 18:45 - 18:47 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, áno, pravda, pravda a ešte raz pravda ako sa nevieme starať o naše kultúrne dedičstvo našich predkov. Som rád, že si spomenula aj naše kúpele Išľa, kde som vlastne vyrastal. A tých kúpeľov je viacej. Môžem spomenúť ďalšiu Švabľovka v Sabinove, Byšta kúpele, ktoré fungujú aj zdalo by sa mi ešte viacej podporiť. Korytnica bol sa tiež pozrieť ako tam vyzerá, tam to je tiež veľký problém. Sobranecké kúpele a je tých kúpeľov kvantum. Už nechcem hovoriť, v každej dedine máme nejaký kaštieľ, keď nemáme hrad, tak máme kaštieľ, ktorý bol za socializmu daný na sýpku, skladisko nejaké, strojnotraktorová stanica bola u nás zriadená, kadečo proste. A takto my prakticky momentálne teraz nevieme sa z toho akože dostať, aby sme zdrali hold našim predkom aj tým, že o tie nehnuteľnosti, ktoré nám tu nechali ako odkaz, aby sme o nich vedeli starať.
A ja sa zapojím do každej akcie, ktorá povie o tom, že by sme to minimálne sanovali, ak nie zveľaďovali, pretože ak chceme aj z turistického ruchu niečo mať, tak nebudeme tu lákať návštevníkov na mrakodrapy alebo na nejaké neviem jaké vily, ale na dedičstvo našich predkov, pretože oni si tie vily a mrakodrapy môžu aj doma u seba pozrieť, ale to čo máme my tu, to je jedinečné a každý národ by sa mal k svojej histórii priznať s hrdosťou a s veľkou láskou a musí, hovorím, že musí, každý inteligentný národ musí nájsť peniaze na to, aby dedičstvo svojich predkov zachoval pre ďalšie generácie. Pokiaľ tak nenájde a neurobí, svedčí to o jeho veľmi slabom morálnom charaktere národa a hlavne teda tých vodcov národa, ktorí prakticky nevedia sa o tieto pamiatky starať.
Bol som na Morave minulý rok a musím vám povedať, že to je nebo a dudy, keď pôjdete po tých obciach ako sa tam vedia starať o tie pamiatky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 11:16 - 11:18 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, pravda, pravda a ešte raz pravda. Všetko čo si povedal a nebudeme teraz tu polemizovať, že tak alebo onak, myslím si, že je to výsmech tej spravodlivosti čo sa tu deje a ja som tiež z jednej z rodiny, kde nás to postihlo, pretože som pravnuk kulaka a naši si zažili tiež svoje a moji strýkovia všetci dookola, rovesníci môjho otca nemohli ísť na vysoké školy a skončili na učňovkách a kade tade, takže prakticky to, čo teraz oni už sú nebohí a čo vnímajú a vnímajú naše rodiny, už teda rozšírené, je jedna veľká krivda, ktorá sa nie a nie nejakým, spôsobom odčiniť. Národ, ktorý sa nevie vysporiadať s históriou a nevie sa z nej poučiť, znovu do tej histórie padne a bude si ju musieť znovu prežiť a tu je ten veľký problém, že my strácame čas. My strácame čas a potom aj tá nádej pre našu ďalšiu generáciu, ktorú vychovávame a chceme vychovávať na Slovensku, má taký obraz aký má. Mladí sa nám nechcú vrátiť, pretože tu nevidia, áno, aj tú spravodlivosť, aj tú čestnosť, aj tú otvorenosť proste, aby sme sa vysporiadali s tými, ktorí spôsobili ten 40 ročný útlak a netvárme sa, že sme túto históriu neprežili a neboli sme tu. A žiaľ, my sme jej súčasníci, my sme ju zažili na vlastnej koži, niektorí možno mali vtedy 10 rokov, keď bola revolúcia 1989, niektorí mali 20, niektorí 30, ale nemôžme ju kriviť a eštebácke výsluhové dôchodky, to je doslova že výsmech. A dávali sme to už niekoľkokrát, aj keď sme tu mali našu kolegyňu Janku Šípošovú, tak ona bola tá bojovníčka, ktorá bojovala za to a stále nie a nie tento parlament sa s týmto nevie vysporiadať. Je to, kolegovia, ako je nehnevajte sa, hanba, my opozícia robíme čo môžme, ale nedá sa. Takže, pán Hrnko, samozrejme, ja to podporím, neni s tým problém, ale s tým sa musím vysporiadať aj do budúcna nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2019 18:18 - 18:20 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, ja som nepovedal, že je to ako zákon zlý, však som aj hovoril, že asi sa inšpiroval našimi, sme tu tiež predkladali ho v minulom volebnom období. A my sme tiež, by som povedal, že racionálne zmýšľali a tieto veci, že iď a dojednaj, ja som už mal tých dojednaní, vieš koľko, vieš koľko som mal za tých deväť rokov dojednaní? A na výbore koľko som mal dojednaní, že všecko mi prejde?
Takže, bacha, ja už som z tých vyrástol, a preto niektoré dávam zákony aj trinástykrát, aj pätnástykrát. Keď si ich nevedeli za dva mesiace presadiť, nech si ju prejdú rok čo rok, pretože o tom to má byť. Ja nedávam nové, ja dávam stále/staré(???) recyklované zákone, ktoré sme tu dávali, a pokiaľ by boli prijaté mnohé, tak garantujem, že máme tu úsporu, ktorá by možnože hovorila aj o miliónoch eur.
A keď som hovoril o tej koncovke a že tú hlúpi, ty hovoríš, proste sú hlúpi. No ja sa zas spýtam, jak je to možné, že my tých hlúpych tu strpíme? Veď predsa poďme na nich, som minister životného prostredia a poviem, že jak je to možné, že ty nemáš koncovku, hej, a ty to odoberáš? Takže poďme, poďme to nejaké zdirigovať, však ja nemám s tým problém. Jak ty hovoríš proste, že, áno, máš nejakého kolegu, ktorý funguje. Ja takisto som mal a prakticky povedal, že už to nie, že neni to preňho biznis, skončil.
Ja sa pýtam, ako to koordinuje v rámci Slovenska, aby nám to neskončilo znovu na tých skládkach, kde prakticky sme zaviazaní, že tie skládky nám majú skončiť do určitého roku? A my teraz zisťujeme, že 80 % máme na skládkach. Veď to je katastrofa. My s tým nič nerobíme. Takže to je ten problém.
Takže toľko z mojej strany a myslím si, že všecko dobré, čo je, vidíš, zákony im neprechádzajú iba ich hlasmi. Ale ja som zažil dôslednú opozíciu pána Fica, keď tu bol v roku 2010 - 12, a si pozri, koľko nám dal akože opozičný, vládnym návrhom súhlasiť, že môžme to prijať. Nechcem hovoriť, že revanš. Ale to sa pamätá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2019 18:06 - 18:16 hod.

Martin Fecko
Ďakujem pekne, pani kolegyňa, iba si doplnila, takže myslím, že môžem v prvom rade súhlasiť a chcem veriť, že raz sa dožijeme toho, že tá separácia na Slovensku bude taká ako v iných krajinách, z ktorých si môžme brať príklad. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2019 18:03 - 18:05 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý podvečer. Pán predsedajúci, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, myslím si, že plasty nás tu budú obmíňať ešte niekoľko desiatok a stoviek rokov, pokiaľ sa nevymyslí niečo iné, ale zatiaľ to je asi, vyzerá, že tá globálna hrozba, ktorú tu máme, a ja som za každý podnet, ktorý povie, že treba s tým nejako skoncovať, nejako to recyklovať, resp. nejako to vyčistiť. Takže tento zákon, ktorý hovorí o zálohovaní jednorazových obalov z plastov na nápoje, plastov teda a ešte aj z kovu, my sme takúto iniciatívu ako v hnutí Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti mali, keď ešte tu bol v minulom volebnom období pán kolega či už Huba, alebo Mičovský a tiež sme to dávali, samozrejme, že to neprešlo, takže možnože aj našimi snahami sa inšpiroval pán minister a som rád, lebo vtedy bol s nami v opozícii, a ja mám teraz trošku problém, pretože my sme niekedy stáli na rovnakej bariére, a teraz proste pán minister je na druhej strane, ale to už je o osobnosti a o charaktere, ale k tomu sa nebudem vyjadrovať.
Takže poďme na to! Ja si myslím, že to, čo aj tu spomínala kolegyňa Zemanová, že prakticky tento systém, ktorý tu teraz funguje, mal by sa nejakým spôsobom posilniť a ja som to videl hneď v ´89., keď sa ten zber aj železa a všeckého možného umožnil nejakým spôsobom, a ja som zistil, že z našich, ja tomu hovorím "debre", z našich kadejakých tých výmoľov sa postrácali, doslova boli vyčistené našimi spoluobčanmi, boli vyčistené tie rôzne smetiská, ktoré tam boli v železnej forme, by som povedal, a to boli celé vetriesky, celé tanky, celé pásové nejaké pásaky a všecko možné, proste oni boli v stave to rozobrať, odniesť do zberu, pretože cítili a videli, že sa to zbiera a chcú za to nejaké financie.
Takže som tiež za to, aby sa aj ten pôvodný zber, ktorý tu by mal byť v prvom rade, nie iba fliaš, ale aj ostatných plastových výrobkov, ktoré sa v mnohých prípadoch končia niekde v našich riekach, resp. keď sa tie rieky vylejú, tak nám to končí aj na poli. A ja musím povedať, že bývam v takom území, kde je tá inundácia je taká, že nám to vybreží ten náš miestny potok, resp. riečka Sekčov, a keď ja vidím, čo tam ostane potom, jak sa voda stiahne, tak je to katastrofa, majú s tým problém aj poľnohospodári. Takže ja by som bol tiež za to, aby sme nejako zatraktívnili aj zber nie iba fliaš, ale aj ostatných plastových, nejakých tých odpadov, ktoré sa tam dostávajú, samozrejme, cez našich občanov či už do vodných tokov, do krajiny ako takej.
Chcem sa opýtať pána ministra, že definuje tu tzv. správcu, budem konkrétne ku zákonu, to znamená, myslíte si, že tých správcov na ten výber, lebo majú to byť neziskové organizácie, sa tam bude hrnúť neskutočné množstvo? Aký je váš takýto prvotný nástroj, ako si myslíte, že koľko tam asi bude v tom konaní, lebo nemám s tým skúsenosti. Takže bol by som rád, keby ste možno aj to nám povedali, že či očakávate nejaký veľký nával.
Chcem sa opýtať, výšku toho zálohu bude určovať správca. Vo vyhláške, ktorá je tiež súčasťou tohto predloženého návrhu, hovoríme o plastových fľašiach, aj teda fľašiach z kovu, teda plechovkách, s objemom od 0,1 litra až do 3 litrov. Dali ste tam tú minimálnu cenu, ktorá hovorí, už to aj bolo tu spomínané, tá cena 12 centov za obal z plastu a 10 centov z kovu. To je tá minimálna cena, ktorú dávate. Ten správca to bude môcť ako často meniť, to bude závisieť od čoho? Bude si to meniť podľa vlastnej úvahy alebo to bude nejaké z ministerstva alebo z nejakej vyhlášky definované, alebo to bude nejaký tlak zospodu? To prípadne keby ste nám vedeli doplniť, lebo aj toto je pre mňa zatiaľ neznáma logika.
Hovorilo sa tu aj o tom, že, samozrejme, tieto fľaše, hovoríme o budúcnosti, nehovoríme o fľašiach, ktoré sú už dneska v, by som povedal, predaji a v obehu. To znamená, že my hovoríme, že budeme niečo distribuovať v budúcnosti, kto už bude mať, musieť mať nejaké to označenie, a tí výrobcovia, resp. distribútori budú musieť, samozrejme, to zafinancovať a tie financie sú tam zdôvodnené, koľko miliónov ich to bude stáť a ako to budú kompenzovať. Hovorí sa, že bude to príjem, samozrejme, aj z tých pokút Environmentálneho fondu, myslím, že dobré. Dúfam, že to bude rozumne využité, pretože tento zákon, predpokladám, že nakoľko je vládny, tak asi uzrie svetlo sveta v nejakých tých možnože dvojmesačných intenciách.
Chcel by som a opýtať, a to budem kritizovať stále, pokuty. Pri pokutách, ktoré v danom zákone sú definované v § 14, hovoríme o určitej výške pokút a ja stále budem kritizovať, ak je to v rozsahu. Máme tam rozsahy od 500 do 5-tisíc, od 2-tisíc do 80-tisíc, od 5-tisíc do 120-tisíc. Pýtam sa, malo by to závisieť od závažnosti, rozsahu a času trvania protiprávneho konania, ja sa pýtam, že ten referent z tej inšpekcie alebo z ministerstva na základe čoho bude rozhodovať? Myslíte si, že ten rozsah, ktorý je neskutočne veľký, hej, keď si zoberiem 5-tisíc a 120-tisíc, veď to je nebo a dudy, jak sa hovorí, tak, pán minister, ja takýto veľký rozsah vidím tu, že tu budú asi tie pokuty v tej najnižšej sadzbe v mnohých prípadoch. Bodaj by som sa mýlil, ale moje skúsenosti sú také, že stále ideme do tých nižších, a tie pokuty, ktoré doslova že mohli by byť aj otrasiteľné pre ten subjekt, ktorý si to neplní, tak asi takéto pokuty veľké nebudú.
Neviem, ako uvažujete to vyhodnocovať, dosah tohto zákona, pretože nejako tu v parlamente spätne, keď aj nejaký novelizujeme ďalší zákon, toto je, samozrejme, že nový zákon, to znamená, že uvádzame ho na svetlo božie v tomto volebnom období, ktoré končí, tak neviem, či ešte vy stihnete, ale minimálne potom by dobré bolo urobiť aj z toho nejaký výstup, či tie všetky, ktoré ste tu mali nejaké tie úvahy, ako zasiahne, ako pomôže, či sa vôbec naplnili. Lebo to mi v mnohých zákonoch, tu, čo prijímame v parlamente, chýba, a myslím si, že takto by sa mali jednotlivé zákony akože ociachovať doslova, ale otestovať v teréne, ako to tam vyzerá.
Nebudem hovoriť, čo má byť o dva roky a o päť rokov, ale každopádne by to malo byť.
Takže ja by som za, keby ste aj ten rozsah tých pokút, ktoré musia byť, aby sa nejakým spôsobom ustálili do menšieho toho rozsahu, ktorý už nebude až taký veľký. Pretože nechcem vstupovať do svedomia našich štátnych úradníkov, ale pri platoch, ktoré majú, a to budem stále hovoriť, aj na, síce tu je, čo sa týka, inšpekcia, máme tam aj okresné úrady, ktoré riadite metodicky, životného prostredia, kde prakticky je to katastrofa, aké tam majú platy. Takže prakticky potom je veľký problém, aby dôsledne vymáhali pokutu, ktorú možnože by mali uložiť, a bojím sa, že mnohí z nich sa aj ohnú. A nehovorte mi, že sa tak nedeje, pretože máme aj podnety od občanov, kde hovoria, že hoci predložili rôzne veci, rôzne dôkazy, nakoniec tá pokuta vyzerala smiešne a ten, kto mal byť postihnutý, nakoniec sa vysmial im doslova že do tváre a povedal, že: He-he-he, ha-ha-ha, tak ste mi dali takúto pokutu, ja som kľudný a dovidenia.
Áno, ja som bol úradník, pán spravodajca, a musím povedať, že ja som síce pokuty nedával a som skôr rušil rozhodnutia, keď som bol v druhom stupni, a zrušil som ich niekoľko stoviek, keď boli v rozpore so zákonom, a nemám sa za čo hanbiť a každé rozhodnutie, ktoré som vydal počas svojej praxe ako štátneho úradníka, si viem obhájiť. A bolo ich vydaných asi 1 480, keď si dobre pamätám. Takže toto je moja prax, takže ja som pokuty nedával, ja som rušil rozhodnutia, keď som na druhom stupni, aj to je mimo veci.
Takže, pán minister, z mojej strany asi toľko, tiež sa prihováram za to, aby sme tento systém, ktorý tu funguje, aby sme ho posilnili, aby sme občanov naučili zberať tie odpady, aj plastové, aj iné, z terénu, resp. z našej krajiny tak, že vedia, že majú z toho nejaký osoh. Myslím, že máte dosť veľký aparát na ministerstve, ktorý môže mať kreatívne nápady a môže mnoho vecí posunúť dopredu. Takže budem rád, keď prídete možnože ešte vo vašom volebnom období s nejakou ďalšou úpravou zákona na to, aby sme Slovensko vyčistili, ako hovorila kolegyňa Zemanová, a chceme mať čisté Slovensko a nie Slovensko, ktoré bude sa doslova že utápať v odpadoch a špine.
Chcem sa ešte opýtať jednu vec, lebo to ma teraz tak napadlo, máme všetky koncovky dokončené? To znamená, chcem sa opýtať, teraz čo máme tých, tie organizácie zodpovednosti výrobcov, majú koncovku, že s tým odpadom vedia, ako ho majú recyklovať, čo s ním majú robiť? Lebo dostal som echo, že niektorí povedali, že by sme to brali, len my to zase iba budeme niekde skládkovať, lebo nemáme kapacity. Takže, pán minister, keby ste sa aj na to pozreli, lebo takýto podnet mňa akože irituje, keď niečo urobíme, veľkú slávu, a nakoniec zistíme, že nám to skončí ako doslova že na skládke. A to sa už deje teraz. To neni v tomto zákone, to sa už deje teraz a mnoho tých odberateľov, ktorí berú tie, separovaný zber, ktorý realizujú, nakoniec hovoria, že my to ani nechceme vziať, lebo my to nemáme kde dať. Tak sa pýtam, či tie koncovky, ktoré s veľkou pompou mali byť pri prijímaní minulého zákona, či sú zrealizované tak, že ten odpad nekončí znovu na tých skládkach, a či je to v takom duchu, ako to bolo spomínané.
Z mojej strany nebudem to naťahovať, ďalej z mojej strany zatiaľ toľko. Takže odkaz našich predkov: Žime tak, aby bolo aj chleba aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis