Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.5.2019 o 13:37 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2019 13:37 - 13:38 hod.

Martin Fecko
 

Vystúpenie 17.5.2019 13:33 - 13:34 hod.

Martin Fecko
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2019 9:47 - 9:50 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja v záverečnom slove ešte by som trošku rozvinul tú moju včerajšiu debatu týkajúce sa pozemkových úprav, pretože jeden z bodov, ktorý tu máme je stransparentnenie, samozrejme, tých agrodotácií a čerpanie hlavne na tú pôdu. A ako som už uviedol včera, podkladom by mali byť aj tie pozemkové úpravy, kde v danom katastrálnom území muselo prebehnúť tzv. ROEP, register obnovenej evidencie práv k pozemkom a musím povedať, že v mnohých územiach ten ROEP neprebehol tak ako by si to občania prestavovali. A preto by som chcel vyzvať všetkých občanov, ktorí pôjdu po pozemkových úprav teraz, v tých 162 územiach, kde si myslia a cítia krivdu, ktorá bola urobená v tých registroch, aby žiadali vyčleniť určitú finančnú čiastku aj na opravu tohto registra, pretože na chybe nemôžeme robiť spravodlivosť. Tým pádom sa tá chyba znásobí iba kvôli tomu, že tento podklad bol možno že odfláknutý a možno že ináč spracovaný ako si pôvodne predstavovali.
A myslím si, že musíme sa vysporiadavať s tým naším gruntom aj v ďalších oblastiach. A musím upozorniť a myslím si, že my neradi nejakým spôsobom odstraňujeme pozostatky socializmu, ktoré sme tu zdedili aj v tejto oblasti. A chcem tak markantne upozorniť na jeden problém, ktorý sa týka v košickej oblasti, kde Sídlisko Ťahanovce bolo postavené v roku 1990 a neskôr na pozemkoch nevysporiadaných a štát do dneska nevie povedať, akým spôsobom by si táto oblasť mala poriešiť, aby vlastníctvo by mohla čerpať eurofondy o ďalšie investície, ktoré územia chce dávať a prakticky nikto jej nevie dať na to odpoveď. A to sú tie problémy, ktoré my stále len prekladáme ďalej a ďalej, neriešime.
Tak preto aj toto uznesenie, ktoré chce tu navrhovateľka a ja spolu s ňou, aby nám naša vláda predložila, aby nám dávala aj na takéto otázky odpovede, akým spôsobom si predstavuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú v nejakej tej anomálii a v nejakom anomálnom stave dnes v demokracii na Slovensku, ktoré hovoríme, že v ústave je vlastníctvo chránené a nedotknuteľné. Takže toľko. A chcem veriť, že všetci je to podľa mňa apolitické uznesenie, že všetci ho podporíte, pretože klimatické zmeny a jej dosahy sa budú týkať každého z nás a nie iba na Slovensku, v Európe, ale na celom svete. Takže chcem veriť, že chceme vedieť ako naša vláda pristupuje k týmto klimatickým zmenám, aké robí zásahy, aké opatrenia a tieto by sme mali potom revidovať prípadne dopĺňať, aby sme pre ďalšiu generáciu pripravili udržateľný život na planéte Zem, zvlášť na Slovensku. Takže žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 18:54 - 19:00 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
na tejto pôde, na našom výbore. A budem sa opakovať, pretože to stojí za zopakovanie. Pretože nie Brusel, my sme tu a pán Hogen, pani kolegyňa tam bola tiež, keď som sa ho pýtal na poľnohospodárov, samozrejme, že keď vy ste Ír a u vás v Írsku chce váš farmár dať právne platby na výmeru, čo musí tej inštitúcii doložiť? On sa na mňa pozrel, či takú naivnú otázku sa ho pýtam. Vtedy som mu povedal, že áno, lebo u nás je aj s tým problém a teraz ste toto napadla, že toto isté bude aj v lesnom, lebo tam nebudete musieť nič, iba lesy tiež nám dajú (pozn. prepis.: nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené), tak vybavené, super. A on vtedy povedal, že priamu platbu na poľnohospodársku pôdu na výmeru berie užívateľ, áno, v poriadku, akceptujem a pokračoval vo vete: "A zvyšné podmienky si určí členský štát.". A zopakoval to na našom výbore dvakrát, som ho žiadal, aby to zopakoval.
Takže, vážení, nie Brusel, my si máme tu určiť tieto podmienky a dokonca povedal by som tak, že poľnohospodárov už to prestáva baviť, musím vám povedať, pretože to je naháňanie si vlastného chvosta a nie, aby sme sa zastavili a povedali, že stačilo. Takže berte tak, že ja to vnímam, že znovu to vlastnícke práve, ktoré má evidovať katastrálny odbor, je na vedľajšej koľaji. A zrušme listy vlastníctva ináč. Mi povedzte, načo sú listy vlastníctva na lesný pozemok a na poľnohospodársky pozemok? Povedzte mi, načo? A dokonca o lesnom pozemku mi ešte povedia, že odovzdajú pozemok obchôdzkou v teréne. Bez merania, no výborne. No výborne, páni kolegovia, nehnevajte sa.
Páni lesníci, to je dehonestácia u mňa vlastníckeho práva, ktoré sme tu štyridsať rokov, áno, dehonestovali a do dneska ho nevieme napraviť, po tridsiatich rokoch. Veď predsa nemôžeš odovzdávať majetok bez hranice. Čo to je za odovzdanie majetku? Veď to je pri lesnej pôde a pri lesnom poraste hovoríme o storočných dobách. Nehovoríme o september - október. Hovoríme o storočných dobách, dokiaľ nám ten strom vyrastie. A vy chcete odovzdať cudzí majetok cudziemu vlastníkovi, aby ho vyrúbal a potom poviete mu, že nech sa páči, a odovzdáme rúbaň. Veď sa spamätajme. Sa spamätajme.
Ja som doteraz, konkrétne poviem, na urbariáte v Osadnom, koniec sveta. Koniec sveta v urbariáte. Vám poviem otvorene, v urbariáte koniec sveta. Ako kto chce, kde chce, koľko chce. Koniec sveta, ja tomu hovorím. V užívaní lesných pozemkov urbariátom Slovenska.
Keď takto si predstavujeme výkon štátnej správy, odboru lesného, áno, aj pozemkového na okresných úradoch, keď takto si predstavujeme výkon kontroly štátnej správy, tak potom sme v hlbokom, ale v hlbokom socializme a v hlbokom bahne, ktoré by sme za tých tridsať rokov už predsa len mali trošku mať odstránené, ale my to ešte stále len, doslova my tie nánosy ešte zvyšujeme. Nieže by sme to vyhádzali a povedali - stačilo, ale my ich ešte zvyšujeme. Viete, kvôli čomu? Pre biznis. Tak vás netrafí? Pre biznis vlastníctvo? No môj biznis, iď do hája i s vlastníkom. Čoby tam vlastníkov mali? Máš tam... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené), čo chceš.
Vážení, a to je ten marazmus, ktorý my si musíme uvedomiť, či sa nám to páči alebo nepáči. Je jedno, či tu Fecko alebo Zemanová bude o dva roky, o päť, o desať rokov. To je jedno, proste je to proti našim ľuďom, proti vlastníctvu, ktoré máme deklarované v ústave, že je nescudziteľné, je garantované dedičstvo a má sa fungovať tak, aby to riešilo všetky veci, ktoré je potrebné.
Takže vážení, toľko z mojej strany. Myslím, že občania, ktorí budú toto možnože počúvať, možnože sa trošku zamyslia nad svojím majetkom. Nedajte sa oklamať úradníkmi, ešte raz hovorím a iďte tvrdo za svojím majetkom a diktujte podmienky na vašom území, také, ako vy si predstavujete, ako by to územie malo vyzerať podľa vašich predstáv ako vlastníkov pozemkov daných v 162 územiach, ktoré... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené), pozemkových úprav.
Takže žime tak, občania Slovenska, to vám odkazujú naši predkovia, aby bolo aj neba aj chleba, alebo aj chleba aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 18:25 - 18:59 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Takže budem pokračovať v tvojom kontexte týkajúce sa hlavne pozemkov a pôdohospodárstva, ako je aj spomenuté, čo vytkla kontrolná skupina poslancov z Európskeho parlamentu CONT, že je potrebná pozemková reforma. Ako ste už mnohí zaregistrovali, ministerka dala echo, že začíname s pozemkovými úpravami. Áno, ako keby sme vymysleli teplú vodu, ale ja to takto nevnímam, ale veríme, že ani občania to takto nevnímajú. A prakticky ideme do niečoho, čo už je tu od roku 1991, ale jednotlivé vládne garnitúry, ktoré tu boli tuto prioritu k tomu nie a nie dávať, ale to odkladať na vedľajšiu koľaj.
Takže, áno, 162 katastrálnych území je deklarovaných, že ide do hry. A z tejto pozície by som chcel vyzvať občanov Slovenskej republiky, ktorých sa to bude teraz týkať, pretože tieto peniaze sú z eurofondov a ďalšie pani ministerka plánuje, že vraj budú, zo štátneho rozpočtu a ďalšia vláda, ktorá príde po tejto vláde fakticky zdedí už rozbehnuté územia a pozemkové úpravy, tak musí zaznieť z pléna Národnej rady výzva aj pre občanov, aby sa správali tak, ako sa vlastník má správať k svojmu majetku. Pretože v týchto územiach budú pozemkové úpravy, už sa podpisujú zmluvy, a každú chvíľu by mali začať podľa slov pani ministerky. A preto ja musím ich zacitovať, v ktorých obciach sa to týka, pretože tieto veci, v ďalšom poviem, čo by sme v nich mali urobiť, pretože je tu veľký problém, aby sme neriešili nejaké petície občanov, aby tu neboli ďalšie sťažnosti farmárov, agropodnikateľov a nefarmárov agropodnikateľov, my farmárov ešte nemáme zadefinovaných v našom zákone alebo sťažnosti, žalôb, petícií ľudí Slovenska, ktorí nebudú s týmito pozemkovými úpravami spokojní.
Bude citovať katastrálne územia, ktorých sa týka. Občania, pokiaľ vám zrezonuje územie, v ktorom vy máte svoj majetok, to je jedno či je to nehnuteľnosť poľnohospodárska alebo lesná, tak láskavo sa informujte, aby ste neprišli skrátka, že v pozemkových úpravách prídete o svoje majetok. Lebo aj to hrozí po skúsenostiach, ktoré máme doteraz s pozemkovými úpravami. Je to dobrá vec. Áno, bude riešiť aj tých špekulantských poberateľov platieb na priame plochy, pretože tým pádom, ako sa pozemkové úpravy ukončia, tak končia tieto zmluvy. Takže ja budem teraz citovať okresy a v nich katastrálne územia. A občania, ktorí budete počúvať tento náš záznam, resp. priamy prenos, aby ste si uvedomili, že budete musieť aktívne sa zapojiť, a to vám poviem po odcitovaní posledného katastrálneho územia ako by ste sa mali aktívne zapojiť. Pretože nechcem, aby sa verejné financie vyhadzovali nadarmo a aby naši ľudia prišli skrátka v demokracii pri usporiadaní svojho vlastníctva. Takže ideme: západné Slovensko, ktoré katastrálne územia pôjdu do pozemkových úprav teraz v najbližších troch až piatich rokoch. Troch, lebo pani ministerka sľubuje, že to stihneme do troch rokov, aby sme dodržali nejaký plán čerpania eurofondov. Takže
Ducové, okres Piešťany, Horné Trhovište, okres Hlohovec, Klčovany - Trnava, Krakovany, okres Piešťany, Lopášov - Skalica, Malá Mača - Galanta, Mokrý Háj - Skalica, Oreské - Skalica, Osuské - Senica, Pavlice - Trnava, Popudiny, Močidľany - Skalica, Stráže -Piešťany, Šoriakoš - Galanta, Trnovec - Šaľa, Vrbové - Piešťany, Dajtava - Nové Zámky, Belek - Nové Zámky, Dolné Turcovce - Levice, Dolný Vinodol - Nitra, Dulovce - Komárno, Horný Vinodol - Nitra, Choča - Zlaté Moravce, Kameničná - Komárno, Krátke Kesy - Komárno, Lula - Levice, Malá Maňa - Nové Zámky, Malý Pesek - Levice, Neverice - Zlaté Moravce, Podhradie - Topoľčany, Prašice - Topoľčany, , Stredné Turovce - Levice, Radava - Nové Zámky, Solčany - Topoľčany, Tekovské Lužianky - Levice, Tesáre - Topoľčany, Veselá - Piešťany, Vrbová nad Váhom - Komárno, Briestenné - Považská Bystrica, Brodzany - Partizánske, Čatkovce - Nové Mesto nad Váhom, Dohňany - Púchov, Dolné Šútovce - Prievidza, Horňany - Trenčín, Horné Šútovce - Prievidza, Hôrka na Váhom - Nové Mesto nad Váhom, Hrašné - Myjava, Kostolné - Myjava, Lúka - Nové Mesto nad Váhom, Malá Hradná - Bánovce nad Bebravou, Miezgovce - Bánovce nad Bebravou, Mikušovce pri Pruskom - Ilava, Nitrianske Pravno - Prievidza, Prečin - Považská Bystrica, Opatovce nad Nitrou - Prievidza, Počsrová, dúfam, že čítam správne - Považská Bystrica , Poruba - Prievidza, Radobica - Prievidza, Soblahov - Trenčín, Visolaje - Púchov, Vysočany - Bánovce nad Bebravou.
Stredné Slovensko: Beňadovo - Námestovo, Bešeňová - Ružomberok, Blatnica - Martin , Hladovka - Tvrdošín, Kňažia - Dolný Kubín, Konské - Martin, Krmeš, Vlachy, Vlašky - Liptovský Mikuláš, Kysucký Lieskovec - Kysucké Nové Mesto, Liptovský Ján - Liptovský Mikuláš okres, Podbiel - Tvrdošín okres, Podvysoká - Čadca okres, Porúbka - Žilina, Rabča - Námestovo, Radoľa - Kysucké Nové Mesto okres, Rakša - Turčianske Teplice, Sklabiňa - Martin, Svrčinovec - Čadca, Turčianske Kľačany - Martin, Vlaská Dubová - Ružomberok, Záborie - Martin, Zástranie - Žilina, Bartošová Lehôtka - Žiar na Hronom, Biskupice - Lučenec, Braväcovo - Brezno,Breznička - Poltár, Čačín - Banská Bystica, Čerín - Banská Bystrica, Dolné Príbelce - Veľký Krtíš, Fiľakovské Kováče - Lučenec, Gemerský Milhosť - Revúca, Horné Príbelce - Veľký Krtíš, Hronský Beňadik - Žarnovica, Jelšavská Teplica - Revúca, Klastava - Banská Štiavnica, Kociha - Rimavská Sobota, Kopernica -Žiar nad Hronom, Kynceľová - Banská Bystrica, Mikolčany - Revúca, Muľka - Lučenec, Nováčany - Revúca, Predjná - Brezno, Príboj - Rimavská Sobota okres, Psiare - Žarnovica, Rimavské Zálužany - Rimavská Sobota, Teplý Vrch - Rimavská Sobota, Trebeľovce - Lučenec, Veľké Zlievce - Veľký Krtíš, Vlkyňa - Rimavská Sobota, Záhorce - Veľký Krtíš a Železná Breznica - Zvolen okres.
Východné Slovensko: obec a katastrálne územia Benkovce - Vranov nad Topľou, Dubinné - Svidník, Dubovica - Sabinov, Gerlachov, tu je to na rozhraní bude to Bardejov alebo Poprad, to sa ešte upresní, ospravedlňujem sa, nedohľadal som to, lebo sú Gerlachovy aj v Bardejove, aj Poprade, myslím, že má byť bardejovský, Gribov - okres Stropkov, Hažín nad Cirochou - Humenné, Hrabské - v Bardejovskom okrese, Chotča - Stropkov, Lipany v sabinovskom okrese, Malá Domaša - Vranov nad Topľou, Ňagov - Medzilaborce, Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou, Parihuzovce - Snina, Roztoky - Svidník okres, Snakov - Bardejov, Stakčínska Roztoka - Snina, Tisinec - Stropkov, Vechec - Vranov nad Topľou, Vojtovce - Stropkov, Volica - Humenné, Vyšná Jedľová - Svidník, Zlaté - Bardejov okres, Arnutovce - Spišská Nová Ves, Betlanovce - Spišská Nová Ves, Betlanovce - Spišská Nová Ves, Bretka -Rožňava, Čakanovce - Košice - okolie, Čečehov - Michalovce, Čerhov - Trebišov, Černochov - Trebišov, Danišovce - Spišská Nová Ves, Ďurkov - Košice - okolie, Gočovo - Rožňava okres, Jablonov nad Turňou - Rožňava okres, Jaklovce - Gelnica, Kečovo - Rožňava, Kristy - Sobrance okres, Lieskovany - Spišská Nová Ves okres, Lipovník - Rožňava, Malá Bara - Trebišov, Malá Tŕňa - Trebišov, Matejovce nad Hornádom - Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou - Košice - okolie, Nižné Slovinky - Spišská Nová Ves okres, Nižný Žipov - Trebišov, Oborín - Michalovce, Ostrov - Sobrance, Pača - Rožňava okres, Paňovce - Košice - okolie okres, Ploské - Košice okolie okres, Sejkov - Sobrance, Slavec - Rožňava, Slovenské Nové Mesto - Trebišov, Smižany - Spišská Nová Ves, Trhovište - Michalovce, Veľká Bara - Trebišov, Veľká Tŕňa - Trebišov, Viničky - Trebišov a posledné Vyšné Slovinky - Spišská Nová Ves okres.
Takže vážení občania, keď z týchto území a teraz idú veľké peniaze na tie pozemkové úpravy, ktoré by mali byť komplexné, nie iba komasačne nad mapou, ale mali by aj v teréne verejnoprospešné zariadenia, tak vážení, buďte aktívni. Aktívny znamená to, že nemá to byť, tie pozemkové úpravy, o úradníkoch či zo Slovenského pozemkového fondu, či z Katastra, či Pozemkového úradu, teda odboru lesného a pozemkového okresného úradu, či to majú byť geodeti. Nie, vážení, títo ľudia majú robiť pre vás, pre vlastníkov pozemkov v týchto katastrálnych územiach 162, ktoré teraz tu som citoval. A bol by som veľmi rád, keby ste si, občania, vy stanovili ako vlastníci pozemkov v danom katastrálnom území pravidlá, aké chcete mať svoje majetky do budúcnosti, ako ich majú zdediť vaše deti, vnúčatá, pravnúčatá. Pretože keď si to nedáte, tak nebojte sa, že tí, ktorí vás budú chcieť ošmeknúť tam bude dosť a zistíte, že zrazu budete mať veľké problémy ako sa zorientovať vo vašom vlastníctve. Uvedomte si, že takáto situácia, že tam vyčlenili financie a jedno katastrálne územie stojí od 200 do 600 tis. eur, to sú ťažké peniaze, tak uvedomte si, že toto sa nebude opakovať. To bude raz za sto rokov, ako sa hovorí. A je to iba o vás, či sa na dedičstvo vašich predkov vyfláknete alebo budete ho chrániť, tak ako ho vaši predkovia chránili. Doporučujem, aby ste v Združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré v každom katastrálnom bude, uskutočnite to zhromaždenie tých ľudí, aby ste tam aktívne vystupovali a napríklad taká rada pre vás, aby ste si urobili zóny, napríklad od obce, ja neviem, do 200 metrov je prvá zóna, kde prakticky sú stavebné pozemky. O to je najväčšia bitka. Druhú zónu si dajte nejakú strednú, kde bude od 200 do 400 alebo do 500 metrov. Tretiu si dajte až do konca katastrálneho územia, pretože súčet majetku vášho pred pozemkovými úpravami a po pozemkových úpravách musí byť plus - mínus 10 % v cene, hovorím o hodnote. Samozrejme píše sa tam potom aj o výmere, resp. o hodnote a o výmere. Takže jedno je tak, druhé tak. Ale každopádne nemôže to skákať halabala.
Ešte na jedno musím upozorniť, a to to upozorňuje aj ministerstvo, pretože my ešte nemáme poplnené domáce úlohy a my sa už hrnieme do veľkých pozemkových úprav. A to mi nedá nepovedať, pretože to je u mňa ďalšia taká menšia krádež na našich občanoch, a myslím, že už tých krádeží sme tu mali dosť. Takže ľudia sa spamätajme a poďme robiť tú stavbu, ktorá by mala byť tá pozemková reforma tak, ako sa robiť má, nie na krivdách, ktoré budú pri týchto konaniach uskutočňované po novembri 89. A akú krivdu mám momentálne na mysli? O čo ide? Že okrem okresov Bardejov, Galanta, Nové Mesto nad Váhom a možnože tam aj Zvolen, nikde nie sú ukončené reštitučné konania. Hovorím o reštitučných konaniach na pozemkových odboroch. Nehovorím o reštitučných konaniach na Slovenskom pozemkovom fonde. Takže vážení, v okresoch, ktoré som teraz čítal, tie katastrálne územia, kde idú pozemkové úpravy nikde v zákone nie je uvedené, že by ste mali prednostne urobiť aj príslušné ukončenie reštitučných nárokov ako na pozemkovom odbore, tak aj na Slovenskom pozemkovom fonde. Pretože zmyslom reštitúcii na pozemkovom odbore, na bývalom pozemkovom úrade, bolo to, že ste mali dostať pôdu, vašu pôvodnú, čo vaši predkom alebo vám konkrétne brali. A preto v katastrálnych územiach Košice - okolie, Michalovce, Nitra, Námestovo, Prievidza, Žilina, Vranov nad Topľou, Humenné, Martin, Rimavská Sobota, Považská Bystrica, Svidník, Trenčín, Komárno, Trnava, Lučenec, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Žiar nad Hronom, Čadca, Ružomberok, Topoľčany, Dolný Kubín, Nové Zámky, Veľký Krtíš, Stropkov, Trebišov, Bánovce nad Bebravou, Brezno, Banská Bystrica, Šaľa, Rožňava, Spišská Nová Ves a možnože aj ten Zvolen sa vám budú biť, sa vám budú biť konania pozemkových úprav s reštitučnými. Čo je pre mňa nemysliteľné.
Chcem veriť, že ministerstvo zaujme správnu pozíciu, pretože my to alebo tá ďalšia vláda to zdedí. A chcem sa vyvarovať žalôb, ktoré budú dávané na ministerstvo a na konanie pozemkových úprav, pokiaľ tam nebudú ukončené reštitučné konania. Toto som hovoril
===== náhradné pozemky zo štátnej pôdy. Koľkože to má nevyriešených tých žiadostí, šestnásťtisíc? V ktorých katastrálnych územiach sú vyriešené a nie sú vyriešené? Na to som nedostal odpoveď od Slovenského pozemkového fondu. Tak sa aj tu budem znovu pýtať, nech mi ukážu, v ktorých územiach sú už vysporiadaní. A keď ešte k tomu prirátame 9 198 žiadostí na pozemkových odborov, ktoré sa teraz dorábajú, možnože z toho bude polovica z týchto reštitučných nárokov povinná uspokojovať tento nárok cez pôdu Slovenského pozemkového fondu, to znamená štátu, v ktorých máme 255 000 ha. Takže, vážení, tu sa nám bijú dve konania, ktoré jedno už malo byť doslova že v archíve, ukončené a druhé, ktoré teraz ide prekvitať v nebývalom rozsahu a v nebývalej výške, aj finančnej aj objemovej a prakticky my tam nemáme ešte ukončené základné veci. Základné veci, ktoré hovoria o tom, čo tam už malo byť ukončené. Takže keď nám hovorí reštitučný zákon, že pozemok náhradný, ktorý máš dostať, dostaneš od Slovenského pozemkového fondu ponuku v prvom v tom katastrálnom území, keď tam neni, tak v susednom a keď ani tam nie je, tak v okrese. Tak okresy, ktoré ešte nemajú vysporiadané pozemkové reštitučné konania nemôžu predsa prioritne ísť do pozemkových úprav, to je vo-lo-vina, ja hovorím. A chcem vedieť, ako sa s tými pozemkami vôbec naloží, pretože pri pozemkových úpravách vážení občania Slovenskej republiky, obyčajne neostane kameň na kameni, pretože vaše vlastníctvo bude presúvané a respektíve zveľaďované spôsobom, že budete mať po prvé budete vlastníkom v 1/1 občania Slovenskej republiky, budete mať, samozrejme aj cudzinci tam môžu byť, takže, ale hovorím to občanom Slovenskej republiky, ktorých momentálne zastupujem, budete tam mať obrábaniaschopný tvar toho vášho pozemku, ktorý bude v pozemkových úpravách a ku každému pozemku budete mať prístupovú cestu.
A ešte vážení občania, chcem by som vás upozorniť, keď budete robiť tie pozemkové úpravy, to po čom volajú naši agropodnikatelia, pretože to by mala byť jedna z tých, jeden z tých liekov, ktorý by mal povedať, že no stačilo tým agro barónom a tretím špekulantom, kšeftárom, ktorí za tým vidia iba zisky bez nejakej prácnosti, tak je tu ešte jeden veľký problém a to je ten, že prakticky my ešte nemáme poriešený stav po pozemkových úpravách. My znovu budeme dediť na drobné. Znovu budeme dediť na drobné. Ministerstvo avizovalo cez tú konferenciu, ktorá bola v Bratislave, avizovalo, že budeme sa to snažiť nejakým spôsobom do budúcna otvárať, teraz to už asi nie, lebo to neni populárne a neni to ja neviem jaké, vezme nám to možnože hlasy, áno, som si toho vedomý, ale ľudia Boží, my predsa nemôžme balvan tlačiť pred sebou do nekonečna a raz to rozseknúť musíme.
Takže si povedzme, čo vlastne chceme? Kolegyňa Zemanová bude možnože dávať nejaký návrh zákona, aby sa to drobenie trošku menej teda, alebo zmiernilo a k tomu vystúpim potom asi aj tiež. Ale my predsa nemôžme ísť tak, že tie peniaze dáme, aby sme nejaký stav zlepšili a a ten stav sa nám o dvadsať rokov vráti. To nehnevajte sa, to je u mne nehospodárne gazdovanie s verejnými financiami, či sa vám to páči alebo nepáči. A môže tu byť taký minister, taký premiér, taký podpredseda vlády, pretože toto, keď my nezastabilizujeme tie peniaze, aby priniesli reálny efekt, nie iba pre jednu generáciu, ale možnože na desať generácií, tak potom sme to vyhodili do studne, von oknom a je to o ničom. A tieto peniaze, ešte raz hovorím, neverím, že budeme my mať každý rok deficit 100 miliónov na pozemkové úpravy naviac, lebo dodneska ich nemáme. Takže toto si nemaľujme tu červené okuliare a ružové, pretože aj požadovaných 30 miliónov, ktorá pani ministerka na tejto konferencii požadovala zo štátneho rozpočtu, nie z eurofondov, zo štátneho rozpočtu na budúce roky, ktoré nám porieši asi 120 katastrálnych území každoročne, budeme musieť krvopotne vydobiť, tí, ktorí tam budú vtedy zodpovední za tieto financie a za pokračovanie pozemkových úprav v našom, na našom slovenskom území.
Musím povedať ešte jednu vec, že a to upozorňujem všeckých spracovateľov, ktorí robia tzv. jednoduché pozemkové úpravy, lebo aj potom naši poľnohospodári, dá sa povedať siahli a v mnohých prípadoch sa to rieši, musím povedať, že neodborne. Kolegovia geodeti, ospravedlňujem sa aj Komore pozemkových úprav, pretože to čo zažívam u nás na východe, pri jednoduchých pozemkových úpravách je pre mňa ka-ta-stro-fa. A vy aj v zákone 330 o pozemkových úpravách, páni geodeti a páni spracovatelia a navrhovatelia a sponzori a neviem ako vás nazvať, tí ktorí idete do jednoduchých pozemkových úprav, to nejde celé katastrálne územie, iba jedna časť, vy tam máte v zákone 330 o pozemkových úpravách z roku 91 a v tom veľkom zákone o pozemkových úpravách máte predpísané, že máte skúmať aj vzťahy so susedným územím ako ich nabúrate alebo nenabúrate. Lebo keď iba si vyseknete časť z toho vášho územia a ostatné hony nejdú do pozemkových úprav, či už jednoduchých alebo veľkých, to je jedno, prakticky vy nemôžte obmedziť ich kvôli vašim jednoduchým pozemkových, že napríklad im nedáte cestu. Tá tam bola a zrazu po jednoduchých pozemkových úpravách tam cesta neni. Viete si to predstaviť? Veď to je nonsense. Takže nechcem maľovať čerta na stenu, nechcem už hovoriť o zásahoch, ktoré myslím si, že mali by sme si ich ctiť. A tie zásahy sú také, pri pozemkových úpravách, žeby sme tú krajinu kreovali u-dr-ža-teľ-ne. Dneska už to bolo tu spomínané v tejto rozprave, čo znamená pre ďalšie generácie. Ale bojím sa, že tak ako hovorí zákon o pozemkových úpravách, že čo všecko majú projektanti zahrnúť a by som povedal sa nedotknúť sa akých daností územia, aj v rámci ochrany prírody, to znamená chránenie vtáčích území, národných parkov, chránených zón, chránených ložiskových území, ja neviem čo, soľ, ja neviem, čoho všeckého možného. Tak vážení, bojím sa, že pokiaľ tam nebudú pri tvorbe projektu pozemkových úprav krajinotvorci, nie technokrati, tak my tú krajinu zľumpujeme tak, že zistíme, že v tej krajine nie, že bude chránené vtáčie územie, z toho chráneného vtáčieho územia urobíme Disneyland normálne a my z toho urobíme zábavný park pre deti. Viete s akým odôvodnením? Že predsa nejaký vtáčik nebude brániť rozvoju individuálnej bytovej výstavby a pritom možnože ten vtáčik, ti zabezpečuje to, pán občan, že nemáš možnože problémy s komármi, možnože nemáš problémy s krtonôžkou, ktorá ti vyžerie zospodu mrkvu a zistíš, že máš problém, pretože to je biologická ochrana a chránia nás tieto vtáci, nás ľudí, aby nás tie ostatné parazity a ostatné kadejaké červy a všecko možné doslova tu nezdecimovali. Takže majú aj ten vtáčik má v tej nike biologickej svoju úlohu. A keď si to vy pri pozemkových úpravách neuvedomujete, tak bude vám musieť povedať asi zákon, alebo ten nejaký kontrolný orgán, ktorý povie, že vážení nie, lebo tak sa to nedá robiť pozemkové úpravy. Vy tam máte chrániť aj biotu pri pozemkových úpravách, ale nie tak ibaže na papieri ale priamo v teréne. A pokiaľ ten terén vy nepoznáte, tak ani do toho nejdite. Dávam vám dobrú radu, nechoďte do toho, urobte si ten terén poriadne, aby ste mali všetky podklady, tak ako sa majú robiť podklady pri rozhodnutí vo veci, lebo súd vám vráti, keď ste nedosledovali určité podklady, ktoré ste mali v rozhodnutí zodpovedne pojať a vy ste ich nepojali. Takže vážení, nieže vaši, naši, ale všetci občania Slovenskej republiky to sú dotknutí a vlastníci pozemkov majú právo do toho hovoriť. A keď sme už v Európskej únii, tak musíme aj tie smernice a dané usmernenia, ktoré máme a sú nad našimi zákonmi akceptovať, aj pri pozemkových úpravách. To je jedno, či budeme robiť veľké alebo jednoduché pozemkové úpravy, vážení. Takže toto láskavo, si občania Slovenskej republiky uvedomme a vlastníci ešte raz vás vyzývam, buďte aktívni, aby ste neťahali za kratší koniec v tomto konaní, lebo potom sa aj ja budem trápne cítiť, aj moji kolegovia, že sme vás na to neupozornili a neurobili to, čo máte.
A teraz, nakoľko sa na rezort pôdohospodárstva znášajú mnohé a mnohé sťažnosti podania, petície, no predsa aj žaloby a všecko možné. Ja si považujem za povinnosť ako poslanec Národnej rady, aj za mojich kolegov, ktorých by sme tu mali mať 150. To, že ich dneska tu máme, ja, na jednej ruke to spočítame, je jedna vec, takže ja si považujem za povinnosť upozorňovať občanov na termíny, ktoré im môžu spôsobiť ujmu. A jeden z takýchto termínov, aby nám nechodili a nemuseli sme prijímať takéto uznesenia, aj na ministerku našu, pôdohospodárstva, že niečo sa prepáslo, lebo sa to nedalo vopred občanom na známosť. Tak občania Slovenskej republiky, dovolím si vás upozorniť na jeden dátum. A ten dátum je 31. október 2019, opakujem 31. október 2019. Do tohto termínu podľa zákona 330 o pozemkových úpravách musíte všetci vlastníci a užívatelia, budem to citovať § 42v zákona 330 o pozemkových úpravách: "Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 si usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu." A ten osobitný predpis je zákon 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Takže, vážení občania, všetci, ktorí ste mali vyčlenené podľa tej, § 15, my to voláme pätnástka slangovo, pracovníci pozemkových odborov, pokiaľ ešte to užívate a nemáte žiadnu podnájomnú zmluvu alebo nájomnú zmluvu, tak musíte si ten svoj vzťah do konca októbra, či už s tým družstvom alebo čo je, taký aj tam agropodnikateľ, ktorý tam teraz gazduje, alebo bolo to od jeho vymerané, do toho 1. 1. 2008 a vy na tom gazdujete naďalej, máte to rozhodnutie pozemkového odboru, vtedy to bol pozemkový úrad, tak musíte do konca októbra ísť minimálne na pozemkový odbor a si ujasniť, čo máte robiť. To vás vyzývam, lebo keď to neurobíte, tak vaše užívanie po 1. novembri 2019 skončí. Bola už jedna lehota minulý február 2018, na to som upozorňoval tiež, myslím si, že veľa občanov to pochopilo a reagovalo, ako som sa dozvedel z pozemkových odborov, že boli tam tie žiadosti. Tu je ďalší termín, ktorý je už konečný. Po tomto termíne už žiadne nejaké vyhováranie sa, že a ja som si myslel a ja som nevedel a ja som nebol informovaný a ja neviem, všecko možné, nebude platiť. Takže upozorňujem teraz a budem to pri každom mojom vystúpení, čo sa týka pozemkov upozorňovať, lebo to je naša povinnosť, páni poslanci. Keď to nestíha vláda, ktorá nám skladá účet, tak my by sme mali za vládu ju suplovať a povedať, že áno, občania, toto musíte, lebo keď nie, budete mať finančné, zdravotné aj časové problémy. A to si ja na svoje svedomie nevezmem. Takže občania, to by som bol len rád, keby ste sa takto k tomu postavili.
A ešte by som chcel upozorniť na jednu vec, ako tu kolegyňa už spomínala, že málo chceme udržateľné aj to naše lesné hospodárstvo nejako kreovať. To znamená, aby sme tam v prírode blízke hospodárenie hospodárenie do toho zaviedli, ako môj kolega, už teraz tu neni pán Mičovský, keď bol v minulom volebnom období, proste to permanentne dával. Tak ja chcem upozorniť na jednu vec, ktorá sa urobila teraz na tejto schôdzi, kde sme schválili vyčleňovanie lesných pozemkov. Asi ste zaregistrovali najmä zákon 229, ktorý tiež súvisí s týmto, s touto tu, s týmto opatrením, ktoré tiež napádajú aj poľnohospodári a lesníci, že prakticky my znovu degradujeme aj v lesných pozemkoch degradujeme vlastnícke právo. To vlastnícke právo, ktorý žiada aj ten, tá kontrolná skupina kont, aby sme mali nejaký kontrolný orgán, ktorý bude určovať kto má ten prednosť, nemá prednosť, jako to tam je vlastne s tými vlastníkmi. Tak si predstavte, že je tu znovu aj pri lesných porastov odsúhlasené na tejto schôdzi, že lesné porasty sa budú vracať vlastníkom v lesných dielcoch, v lesných dielcoch. To znamená, nie podľa vlastníctva, to znamená ako ten môj prapredok alebo predok kúpil, aj tak ako to socializmus zakreslil les v jeho parcele. To znamená, vy keď tam máte, ja neviem 40 %, tak môžte celý celok doslova dostať, alebo nemôžte dostať, pretože nemáte nadpolovičnú väčšinu a máte problém. Ako by sme nevedeli, že môžme, predsa ja nemôžem si zvýšiť majetok, keď mám iba pol hektára. Tak, jak môžem mať štyri hektáre? No, nemôžem mať. A vy ma nútite, aby som sa združil s ďalšími, lebo vy nemôžte odovzdať, lebo je tam lesný blok, lesný dielec. No, nehnevajte sa, to je čo za dehonestácia vlastníckeho práva, ktoré je garantované v ústave? A na to, neviem, či to bol vzor, neviem či to bol vzor, pre tie kultúrne diely pre poľnohospodársku pôdu. Či si to vzali vzor z lesných dielcov a urobili ešte diely aj na poľnohospodársku pôdu, kde takisto nedávame vo vlastníctve, ale dávame im normálne v nejakých dieloch, ktoré sú? Ja hovorím maľovánka, viete ako a
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 18:25 - 18:59 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Takže budem pokračovať v tvojom kontexte týkajúce sa hlavne pozemkov a pôdohospodárstva, ako je aj spomenuté, čo vytkla kontrolná skupina poslancov z Európskeho parlamentu CONT, že je potrebná pozemková reforma. Ako ste už mnohí zaregistrovali, ministerka dala echo, že začíname s pozemkovými úpravami. Áno, ako keby sme vymysleli teplú vodu, ale ja to takto nevnímam, ale veríme, že ani občania to takto nevnímajú. A prakticky ideme do niečoho, čo už je tu od roku 1991, ale jednotlivé vládne garnitúry, ktoré tu boli tuto prioritu k tomu nie a nie dávať, ale to odkladať na vedľajšiu koľaj.
Takže, áno, 162 katastrálnych území je deklarovaných, že ide do hry. A z tejto pozície by som chcel vyzvať občanov Slovenskej republiky, ktorých sa to bude teraz týkať, pretože tieto peniaze sú z eurofondov a ďalšie pani ministerka plánuje, že vraj budú, zo štátneho rozpočtu a ďalšia vláda, ktorá príde po tejto vláde fakticky zdedí už rozbehnuté územia a pozemkové úpravy, tak musí zaznieť z pléna Národnej rady výzva aj pre občanov, aby sa správali tak, ako sa vlastník má správať k svojmu majetku. Pretože v týchto územiach budú pozemkové úpravy, už sa podpisujú zmluvy, a každú chvíľu by mali začať podľa slov pani ministerky. A preto ja musím ich zacitovať, v ktorých obciach sa to týka, pretože tieto veci, v ďalšom poviem, čo by sme v nich mali urobiť, pretože je tu veľký problém, aby sme neriešili nejaké petície občanov, aby tu neboli ďalšie sťažnosti farmárov, agropodnikateľov a nefarmárov agropodnikateľov, my farmárov ešte nemáme zadefinovaných v našom zákone alebo sťažnosti, žalôb, petícií ľudí Slovenska, ktorí nebudú s týmito pozemkovými úpravami spokojní.
Bude citovať katastrálne územia, ktorých sa týka. Občania, pokiaľ vám zrezonuje územie, v ktorom vy máte svoj majetok, to je jedno či je to nehnuteľnosť poľnohospodárska alebo lesná, tak láskavo sa informujte, aby ste neprišli skrátka, že v pozemkových úpravách prídete o svoje majetok. Lebo aj to hrozí po skúsenostiach, ktoré máme doteraz s pozemkovými úpravami. Je to dobrá vec. Áno, bude riešiť aj tých špekulantských poberateľov platieb na priame plochy, pretože tým pádom, ako sa pozemkové úpravy ukončia, tak končia tieto zmluvy. Takže ja budem teraz citovať okresy a v nich katastrálne územia. A občania, ktorí budete počúvať tento náš záznam, resp. priamy prenos, aby ste si uvedomili, že budete musieť aktívne sa zapojiť, a to vám poviem po odcitovaní posledného katastrálneho územia ako by ste sa mali aktívne zapojiť. Pretože nechcem, aby sa verejné financie vyhadzovali nadarmo a aby naši ľudia prišli skrátka v demokracii pri usporiadaní svojho vlastníctva. Takže ideme: západné Slovensko, ktoré katastrálne územia pôjdu do pozemkových úprav teraz v najbližších troch až piatich rokoch. Troch, lebo pani ministerka sľubuje, že to stihneme do troch rokov, aby sme dodržali nejaký plán čerpania eurofondov. Takže
Ducové, okres Piešťany, Horné Trhovište, okres Hlohovec, Klčovany - Trnava, Krakovany, okres Piešťany, Lopášov - Skalica, Malá Mača - Galanta, Mokrý Háj - Skalica, Oreské - Skalica, Osuské - Senica, Pavlice - Trnava, Popudiny, Močidľany - Skalica, Stráže -Piešťany, Šoriakoš - Galanta, Trnovec - Šaľa, Vrbové - Piešťany, Dajtava - Nové Zámky, Belek - Nové Zámky, Dolné Turcovce - Levice, Dolný Vinodol - Nitra, Dulovce - Komárno, Horný Vinodol - Nitra, Choča - Zlaté Moravce, Kameničná - Komárno, Krátke Kesy - Komárno, Lula - Levice, Malá Maňa - Nové Zámky, Malý Pesek - Levice, Neverice - Zlaté Moravce, Podhradie - Topoľčany, Prašice - Topoľčany, , Stredné Turovce - Levice, Radava - Nové Zámky, Solčany - Topoľčany, Tekovské Lužianky - Levice, Tesáre - Topoľčany, Veselá - Piešťany, Vrbová nad Váhom - Komárno, Briestenné - Považská Bystrica, Brodzany - Partizánske, Čatkovce - Nové Mesto nad Váhom, Dohňany - Púchov, Dolné Šútovce - Prievidza, Horňany - Trenčín, Horné Šútovce - Prievidza, Hôrka na Váhom - Nové Mesto nad Váhom, Hrašné - Myjava, Kostolné - Myjava, Lúka - Nové Mesto nad Váhom, Malá Hradná - Bánovce nad Bebravou, Miezgovce - Bánovce nad Bebravou, Mikušovce pri Pruskom - Ilava, Nitrianske Pravno - Prievidza, Prečin - Považská Bystrica, Opatovce nad Nitrou - Prievidza, Počsrová, dúfam, že čítam správne - Považská Bystrica , Poruba - Prievidza, Radobica - Prievidza, Soblahov - Trenčín, Visolaje - Púchov, Vysočany - Bánovce nad Bebravou.
Stredné Slovensko: Beňadovo - Námestovo, Bešeňová - Ružomberok, Blatnica - Martin , Hladovka - Tvrdošín, Kňažia - Dolný Kubín, Konské - Martin, Krmeš, Vlachy, Vlašky - Liptovský Mikuláš, Kysucký Lieskovec - Kysucké Nové Mesto, Liptovský Ján - Liptovský Mikuláš okres, Podbiel - Tvrdošín okres, Podvysoká - Čadca okres, Porúbka - Žilina, Rabča - Námestovo, Radoľa - Kysucké Nové Mesto okres, Rakša - Turčianske Teplice, Sklabiňa - Martin, Svrčinovec - Čadca, Turčianske Kľačany - Martin, Vlaská Dubová - Ružomberok, Záborie - Martin, Zástranie - Žilina, Bartošová Lehôtka - Žiar na Hronom, Biskupice - Lučenec, Braväcovo - Brezno,Breznička - Poltár, Čačín - Banská Bystica, Čerín - Banská Bystrica, Dolné Príbelce - Veľký Krtíš, Fiľakovské Kováče - Lučenec, Gemerský Milhosť - Revúca, Horné Príbelce - Veľký Krtíš, Hronský Beňadik - Žarnovica, Jelšavská Teplica - Revúca, Klastava - Banská Štiavnica, Kociha - Rimavská Sobota, Kopernica -Žiar nad Hronom, Kynceľová - Banská Bystrica, Mikolčany - Revúca, Muľka - Lučenec, Nováčany - Revúca, Predjná - Brezno, Príboj - Rimavská Sobota okres, Psiare - Žarnovica, Rimavské Zálužany - Rimavská Sobota, Teplý Vrch - Rimavská Sobota, Trebeľovce - Lučenec, Veľké Zlievce - Veľký Krtíš, Vlkyňa - Rimavská Sobota, Záhorce - Veľký Krtíš a Železná Breznica - Zvolen okres.
Východné Slovensko: obec a katastrálne územia Benkovce - Vranov nad Topľou, Dubinné - Svidník, Dubovica - Sabinov, Gerlachov, tu je to na rozhraní bude to Bardejov alebo Poprad, to sa ešte upresní, ospravedlňujem sa, nedohľadal som to, lebo sú Gerlachovy aj v Bardejove, aj Poprade, myslím, že má byť bardejovský, Gribov - okres Stropkov, Hažín nad Cirochou - Humenné, Hrabské - v Bardejovskom okrese, Chotča - Stropkov, Lipany v sabinovskom okrese, Malá Domaša - Vranov nad Topľou, Ňagov - Medzilaborce, Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou, Parihuzovce - Snina, Roztoky - Svidník okres, Snakov - Bardejov, Stakčínska Roztoka - Snina, Tisinec - Stropkov, Vechec - Vranov nad Topľou, Vojtovce - Stropkov, Volica - Humenné, Vyšná Jedľová - Svidník, Zlaté - Bardejov okres, Arnutovce - Spišská Nová Ves, Betlanovce - Spišská Nová Ves, Betlanovce - Spišská Nová Ves, Bretka -Rožňava, Čakanovce - Košice - okolie, Čečehov - Michalovce, Čerhov - Trebišov, Černochov - Trebišov, Danišovce - Spišská Nová Ves, Ďurkov - Košice - okolie, Gočovo - Rožňava okres, Jablonov nad Turňou - Rožňava okres, Jaklovce - Gelnica, Kečovo - Rožňava, Kristy - Sobrance okres, Lieskovany - Spišská Nová Ves okres, Lipovník - Rožňava, Malá Bara - Trebišov, Malá Tŕňa - Trebišov, Matejovce nad Hornádom - Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou - Košice - okolie, Nižné Slovinky - Spišská Nová Ves okres, Nižný Žipov - Trebišov, Oborín - Michalovce, Ostrov - Sobrance, Pača - Rožňava okres, Paňovce - Košice - okolie okres, Ploské - Košice okolie okres, Sejkov - Sobrance, Slavec - Rožňava, Slovenské Nové Mesto - Trebišov, Smižany - Spišská Nová Ves, Trhovište - Michalovce, Veľká Bara - Trebišov, Veľká Tŕňa - Trebišov, Viničky - Trebišov a posledné Vyšné Slovinky - Spišská Nová Ves okres.
Takže vážení občania, keď z týchto území a teraz idú veľké peniaze na tie pozemkové úpravy, ktoré by mali byť komplexné, nie iba komasačne nad mapou, ale mali by aj v teréne verejnoprospešné zariadenia, tak vážení, buďte aktívni. Aktívny znamená to, že nemá to byť, tie pozemkové úpravy, o úradníkoch či zo Slovenského pozemkového fondu, či z Katastra, či Pozemkového úradu, teda odboru lesného a pozemkového okresného úradu, či to majú byť geodeti. Nie, vážení, títo ľudia majú robiť pre vás, pre vlastníkov pozemkov v týchto katastrálnych územiach 162, ktoré teraz tu som citoval. A bol by som veľmi rád, keby ste si, občania, vy stanovili ako vlastníci pozemkov v danom katastrálnom území pravidlá, aké chcete mať svoje majetky do budúcnosti, ako ich majú zdediť vaše deti, vnúčatá, pravnúčatá. Pretože keď si to nedáte, tak nebojte sa, že tí, ktorí vás budú chcieť ošmeknúť tam bude dosť a zistíte, že zrazu budete mať veľké problémy ako sa zorientovať vo vašom vlastníctve. Uvedomte si, že takáto situácia, že tam vyčlenili financie a jedno katastrálne územie stojí od 200 do 600 tis. eur, to sú ťažké peniaze, tak uvedomte si, že toto sa nebude opakovať. To bude raz za sto rokov, ako sa hovorí. A je to iba o vás, či sa na dedičstvo vašich predkov vyfláknete alebo budete ho chrániť, tak ako ho vaši predkovia chránili. Doporučujem, aby ste v Združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré v každom katastrálnom bude, uskutočnite to zhromaždenie tých ľudí, aby ste tam aktívne vystupovali a napríklad taká rada pre vás, aby ste si urobili zóny, napríklad od obce, ja neviem, do 200 metrov je prvá zóna, kde prakticky sú stavebné pozemky. O to je najväčšia bitka. Druhú zónu si dajte nejakú strednú, kde bude od 200 do 400 alebo do 500 metrov. Tretiu si dajte až do konca katastrálneho územia, pretože súčet majetku vášho pred pozemkovými úpravami a po pozemkových úpravách musí byť plus - mínus 10 % v cene, hovorím o hodnote. Samozrejme píše sa tam potom aj o výmere, resp. o hodnote a o výmere. Takže jedno je tak, druhé tak. Ale každopádne nemôže to skákať halabala.
Ešte na jedno musím upozorniť, a to to upozorňuje aj ministerstvo, pretože my ešte nemáme poplnené domáce úlohy a my sa už hrnieme do veľkých pozemkových úprav. A to mi nedá nepovedať, pretože to je u mňa ďalšia taká menšia krádež na našich občanoch, a myslím, že už tých krádeží sme tu mali dosť. Takže ľudia sa spamätajme a poďme robiť tú stavbu, ktorá by mala byť tá pozemková reforma tak, ako sa robiť má, nie na krivdách, ktoré budú pri týchto konaniach uskutočňované po novembri 89. A akú krivdu mám momentálne na mysli? O čo ide? Že okrem okresov Bardejov, Galanta, Nové Mesto nad Váhom a možnože tam aj Zvolen, nikde nie sú ukončené reštitučné konania. Hovorím o reštitučných konaniach na pozemkových odboroch. Nehovorím o reštitučných konaniach na Slovenskom pozemkovom fonde. Takže vážení, v okresoch, ktoré som teraz čítal, tie katastrálne územia, kde idú pozemkové úpravy nikde v zákone nie je uvedené, že by ste mali prednostne urobiť aj príslušné ukončenie reštitučných nárokov ako na pozemkovom odbore, tak aj na Slovenskom pozemkovom fonde. Pretože zmyslom reštitúcii na pozemkovom odbore, na bývalom pozemkovom úrade, bolo to, že ste mali dostať pôdu, vašu pôvodnú, čo vaši predkom alebo vám konkrétne brali. A preto v katastrálnych územiach Košice - okolie, Michalovce, Nitra, Námestovo, Prievidza, Žilina, Vranov nad Topľou, Humenné, Martin, Rimavská Sobota, Považská Bystrica, Svidník, Trenčín, Komárno, Trnava, Lučenec, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Žiar nad Hronom, Čadca, Ružomberok, Topoľčany, Dolný Kubín, Nové Zámky, Veľký Krtíš, Stropkov, Trebišov, Bánovce nad Bebravou, Brezno, Banská Bystrica, Šaľa, Rožňava, Spišská Nová Ves a možnože aj ten Zvolen sa vám budú biť, sa vám budú biť konania pozemkových úprav s reštitučnými. Čo je pre mňa nemysliteľné.
Chcem veriť, že ministerstvo zaujme správnu pozíciu, pretože my to alebo tá ďalšia vláda to zdedí. A chcem sa vyvarovať žalôb, ktoré budú dávané na ministerstvo a na konanie pozemkových úprav, pokiaľ tam nebudú ukončené reštitučné konania. Toto som hovoril
===== náhradné pozemky zo štátnej pôdy. Koľkože to má nevyriešených tých žiadostí, šestnásťtisíc? V ktorých katastrálnych územiach sú vyriešené a nie sú vyriešené? Na to som nedostal odpoveď od Slovenského pozemkového fondu. Tak sa aj tu budem znovu pýtať, nech mi ukážu, v ktorých územiach sú už vysporiadaní. A keď ešte k tomu prirátame 9 198 žiadostí na pozemkových odborov, ktoré sa teraz dorábajú, možnože z toho bude polovica z týchto reštitučných nárokov povinná uspokojovať tento nárok cez pôdu Slovenského pozemkového fondu, to znamená štátu, v ktorých máme 255 000 ha. Takže, vážení, tu sa nám bijú dve konania, ktoré jedno už malo byť doslova že v archíve, ukončené a druhé, ktoré teraz ide prekvitať v nebývalom rozsahu a v nebývalej výške, aj finančnej aj objemovej a prakticky my tam nemáme ešte ukončené základné veci. Základné veci, ktoré hovoria o tom, čo tam už malo byť ukončené. Takže keď nám hovorí reštitučný zákon, že pozemok náhradný, ktorý máš dostať, dostaneš od Slovenského pozemkového fondu ponuku v prvom v tom katastrálnom území, keď tam neni, tak v susednom a keď ani tam nie je, tak v okrese. Tak okresy, ktoré ešte nemajú vysporiadané pozemkové reštitučné konania nemôžu predsa prioritne ísť do pozemkových úprav, to je vo-lo-vina, ja hovorím. A chcem vedieť, ako sa s tými pozemkami vôbec naloží, pretože pri pozemkových úpravách vážení občania Slovenskej republiky, obyčajne neostane kameň na kameni, pretože vaše vlastníctvo bude presúvané a respektíve zveľaďované spôsobom, že budete mať po prvé budete vlastníkom v 1/1 občania Slovenskej republiky, budete mať, samozrejme aj cudzinci tam môžu byť, takže, ale hovorím to občanom Slovenskej republiky, ktorých momentálne zastupujem, budete tam mať obrábaniaschopný tvar toho vášho pozemku, ktorý bude v pozemkových úpravách a ku každému pozemku budete mať prístupovú cestu.
A ešte vážení občania, chcem by som vás upozorniť, keď budete robiť tie pozemkové úpravy, to po čom volajú naši agropodnikatelia, pretože to by mala byť jedna z tých, jeden z tých liekov, ktorý by mal povedať, že no stačilo tým agro barónom a tretím špekulantom, kšeftárom, ktorí za tým vidia iba zisky bez nejakej prácnosti, tak je tu ešte jeden veľký problém a to je ten, že prakticky my ešte nemáme poriešený stav po pozemkových úpravách. My znovu budeme dediť na drobné. Znovu budeme dediť na drobné. Ministerstvo avizovalo cez tú konferenciu, ktorá bola v Bratislave, avizovalo, že budeme sa to snažiť nejakým spôsobom do budúcna otvárať, teraz to už asi nie, lebo to neni populárne a neni to ja neviem jaké, vezme nám to možnože hlasy, áno, som si toho vedomý, ale ľudia Boží, my predsa nemôžme balvan tlačiť pred sebou do nekonečna a raz to rozseknúť musíme.
Takže si povedzme, čo vlastne chceme? Kolegyňa Zemanová bude možnože dávať nejaký návrh zákona, aby sa to drobenie trošku menej teda, alebo zmiernilo a k tomu vystúpim potom asi aj tiež. Ale my predsa nemôžme ísť tak, že tie peniaze dáme, aby sme nejaký stav zlepšili a a ten stav sa nám o dvadsať rokov vráti. To nehnevajte sa, to je u mne nehospodárne gazdovanie s verejnými financiami, či sa vám to páči alebo nepáči. A môže tu byť taký minister, taký premiér, taký podpredseda vlády, pretože toto, keď my nezastabilizujeme tie peniaze, aby priniesli reálny efekt, nie iba pre jednu generáciu, ale možnože na desať generácií, tak potom sme to vyhodili do studne, von oknom a je to o ničom. A tieto peniaze, ešte raz hovorím, neverím, že budeme my mať každý rok deficit 100 miliónov na pozemkové úpravy naviac, lebo dodneska ich nemáme. Takže toto si nemaľujme tu červené okuliare a ružové, pretože aj požadovaných 30 miliónov, ktorá pani ministerka na tejto konferencii požadovala zo štátneho rozpočtu, nie z eurofondov, zo štátneho rozpočtu na budúce roky, ktoré nám porieši asi 120 katastrálnych území každoročne, budeme musieť krvopotne vydobiť, tí, ktorí tam budú vtedy zodpovední za tieto financie a za pokračovanie pozemkových úprav v našom, na našom slovenskom území.
Musím povedať ešte jednu vec, že a to upozorňujem všeckých spracovateľov, ktorí robia tzv. jednoduché pozemkové úpravy, lebo aj potom naši poľnohospodári, dá sa povedať siahli a v mnohých prípadoch sa to rieši, musím povedať, že neodborne. Kolegovia geodeti, ospravedlňujem sa aj Komore pozemkových úprav, pretože to čo zažívam u nás na východe, pri jednoduchých pozemkových úpravách je pre mňa ka-ta-stro-fa. A vy aj v zákone 330 o pozemkových úpravách, páni geodeti a páni spracovatelia a navrhovatelia a sponzori a neviem ako vás nazvať, tí ktorí idete do jednoduchých pozemkových úprav, to nejde celé katastrálne územie, iba jedna časť, vy tam máte v zákone 330 o pozemkových úpravách z roku 91 a v tom veľkom zákone o pozemkových úpravách máte predpísané, že máte skúmať aj vzťahy so susedným územím ako ich nabúrate alebo nenabúrate. Lebo keď iba si vyseknete časť z toho vášho územia a ostatné hony nejdú do pozemkových úprav, či už jednoduchých alebo veľkých, to je jedno, prakticky vy nemôžte obmedziť ich kvôli vašim jednoduchým pozemkových, že napríklad im nedáte cestu. Tá tam bola a zrazu po jednoduchých pozemkových úpravách tam cesta neni. Viete si to predstaviť? Veď to je nonsense. Takže nechcem maľovať čerta na stenu, nechcem už hovoriť o zásahoch, ktoré myslím si, že mali by sme si ich ctiť. A tie zásahy sú také, pri pozemkových úpravách, žeby sme tú krajinu kreovali u-dr-ža-teľ-ne. Dneska už to bolo tu spomínané v tejto rozprave, čo znamená pre ďalšie generácie. Ale bojím sa, že tak ako hovorí zákon o pozemkových úpravách, že čo všecko majú projektanti zahrnúť a by som povedal sa nedotknúť sa akých daností územia, aj v rámci ochrany prírody, to znamená chránenie vtáčích území, národných parkov, chránených zón, chránených ložiskových území, ja neviem čo, soľ, ja neviem, čoho všeckého možného. Tak vážení, bojím sa, že pokiaľ tam nebudú pri tvorbe projektu pozemkových úprav krajinotvorci, nie technokrati, tak my tú krajinu zľumpujeme tak, že zistíme, že v tej krajine nie, že bude chránené vtáčie územie, z toho chráneného vtáčieho územia urobíme Disneyland normálne a my z toho urobíme zábavný park pre deti. Viete s akým odôvodnením? Že predsa nejaký vtáčik nebude brániť rozvoju individuálnej bytovej výstavby a pritom možnože ten vtáčik, ti zabezpečuje to, pán občan, že nemáš možnože problémy s komármi, možnože nemáš problémy s krtonôžkou, ktorá ti vyžerie zospodu mrkvu a zistíš, že máš problém, pretože to je biologická ochrana a chránia nás tieto vtáci, nás ľudí, aby nás tie ostatné parazity a ostatné kadejaké červy a všecko možné doslova tu nezdecimovali. Takže majú aj ten vtáčik má v tej nike biologickej svoju úlohu. A keď si to vy pri pozemkových úpravách neuvedomujete, tak bude vám musieť povedať asi zákon, alebo ten nejaký kontrolný orgán, ktorý povie, že vážení nie, lebo tak sa to nedá robiť pozemkové úpravy. Vy tam máte chrániť aj biotu pri pozemkových úpravách, ale nie tak ibaže na papieri ale priamo v teréne. A pokiaľ ten terén vy nepoznáte, tak ani do toho nejdite. Dávam vám dobrú radu, nechoďte do toho, urobte si ten terén poriadne, aby ste mali všetky podklady, tak ako sa majú robiť podklady pri rozhodnutí vo veci, lebo súd vám vráti, keď ste nedosledovali určité podklady, ktoré ste mali v rozhodnutí zodpovedne pojať a vy ste ich nepojali. Takže vážení, nieže vaši, naši, ale všetci občania Slovenskej republiky to sú dotknutí a vlastníci pozemkov majú právo do toho hovoriť. A keď sme už v Európskej únii, tak musíme aj tie smernice a dané usmernenia, ktoré máme a sú nad našimi zákonmi akceptovať, aj pri pozemkových úpravách. To je jedno, či budeme robiť veľké alebo jednoduché pozemkové úpravy, vážení. Takže toto láskavo, si občania Slovenskej republiky uvedomme a vlastníci ešte raz vás vyzývam, buďte aktívni, aby ste neťahali za kratší koniec v tomto konaní, lebo potom sa aj ja budem trápne cítiť, aj moji kolegovia, že sme vás na to neupozornili a neurobili to, čo máte.
A teraz, nakoľko sa na rezort pôdohospodárstva znášajú mnohé a mnohé sťažnosti podania, petície, no predsa aj žaloby a všecko možné. Ja si považujem za povinnosť ako poslanec Národnej rady, aj za mojich kolegov, ktorých by sme tu mali mať 150. To, že ich dneska tu máme, ja, na jednej ruke to spočítame, je jedna vec, takže ja si považujem za povinnosť upozorňovať občanov na termíny, ktoré im môžu spôsobiť ujmu. A jeden z takýchto termínov, aby nám nechodili a nemuseli sme prijímať takéto uznesenia, aj na ministerku našu, pôdohospodárstva, že niečo sa prepáslo, lebo sa to nedalo vopred občanom na známosť. Tak občania Slovenskej republiky, dovolím si vás upozorniť na jeden dátum. A ten dátum je 31. október 2019, opakujem 31. október 2019. Do tohto termínu podľa zákona 330 o pozemkových úpravách musíte všetci vlastníci a užívatelia, budem to citovať § 42v zákona 330 o pozemkových úpravách: "Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 si usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu." A ten osobitný predpis je zákon 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Takže, vážení občania, všetci, ktorí ste mali vyčlenené podľa tej, § 15, my to voláme pätnástka slangovo, pracovníci pozemkových odborov, pokiaľ ešte to užívate a nemáte žiadnu podnájomnú zmluvu alebo nájomnú zmluvu, tak musíte si ten svoj vzťah do konca októbra, či už s tým družstvom alebo čo je, taký aj tam agropodnikateľ, ktorý tam teraz gazduje, alebo bolo to od jeho vymerané, do toho 1. 1. 2008 a vy na tom gazdujete naďalej, máte to rozhodnutie pozemkového odboru, vtedy to bol pozemkový úrad, tak musíte do konca októbra ísť minimálne na pozemkový odbor a si ujasniť, čo máte robiť. To vás vyzývam, lebo keď to neurobíte, tak vaše užívanie po 1. novembri 2019 skončí. Bola už jedna lehota minulý február 2018, na to som upozorňoval tiež, myslím si, že veľa občanov to pochopilo a reagovalo, ako som sa dozvedel z pozemkových odborov, že boli tam tie žiadosti. Tu je ďalší termín, ktorý je už konečný. Po tomto termíne už žiadne nejaké vyhováranie sa, že a ja som si myslel a ja som nevedel a ja som nebol informovaný a ja neviem, všecko možné, nebude platiť. Takže upozorňujem teraz a budem to pri každom mojom vystúpení, čo sa týka pozemkov upozorňovať, lebo to je naša povinnosť, páni poslanci. Keď to nestíha vláda, ktorá nám skladá účet, tak my by sme mali za vládu ju suplovať a povedať, že áno, občania, toto musíte, lebo keď nie, budete mať finančné, zdravotné aj časové problémy. A to si ja na svoje svedomie nevezmem. Takže občania, to by som bol len rád, keby ste sa takto k tomu postavili.
A ešte by som chcel upozorniť na jednu vec, ako tu kolegyňa už spomínala, že málo chceme udržateľné aj to naše lesné hospodárstvo nejako kreovať. To znamená, aby sme tam v prírode blízke hospodárenie hospodárenie do toho zaviedli, ako môj kolega, už teraz tu neni pán Mičovský, keď bol v minulom volebnom období, proste to permanentne dával. Tak ja chcem upozorniť na jednu vec, ktorá sa urobila teraz na tejto schôdzi, kde sme schválili vyčleňovanie lesných pozemkov. Asi ste zaregistrovali najmä zákon 229, ktorý tiež súvisí s týmto, s touto tu, s týmto opatrením, ktoré tiež napádajú aj poľnohospodári a lesníci, že prakticky my znovu degradujeme aj v lesných pozemkoch degradujeme vlastnícke právo. To vlastnícke právo, ktorý žiada aj ten, tá kontrolná skupina kont, aby sme mali nejaký kontrolný orgán, ktorý bude určovať kto má ten prednosť, nemá prednosť, jako to tam je vlastne s tými vlastníkmi. Tak si predstavte, že je tu znovu aj pri lesných porastov odsúhlasené na tejto schôdzi, že lesné porasty sa budú vracať vlastníkom v lesných dielcoch, v lesných dielcoch. To znamená, nie podľa vlastníctva, to znamená ako ten môj prapredok alebo predok kúpil, aj tak ako to socializmus zakreslil les v jeho parcele. To znamená, vy keď tam máte, ja neviem 40 %, tak môžte celý celok doslova dostať, alebo nemôžte dostať, pretože nemáte nadpolovičnú väčšinu a máte problém. Ako by sme nevedeli, že môžme, predsa ja nemôžem si zvýšiť majetok, keď mám iba pol hektára. Tak, jak môžem mať štyri hektáre? No, nemôžem mať. A vy ma nútite, aby som sa združil s ďalšími, lebo vy nemôžte odovzdať, lebo je tam lesný blok, lesný dielec. No, nehnevajte sa, to je čo za dehonestácia vlastníckeho práva, ktoré je garantované v ústave? A na to, neviem, či to bol vzor, neviem či to bol vzor, pre tie kultúrne diely pre poľnohospodársku pôdu. Či si to vzali vzor z lesných dielcov a urobili ešte diely aj na poľnohospodársku pôdu, kde takisto nedávame vo vlastníctve, ale dávame im normálne v nejakých dieloch, ktoré sú? Ja hovorím maľovánka, viete ako a
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 17:59 - 18:01 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakuje pekne. Pán predsedajúci, pani navrhovateľka, kolegyňa, kolegovia, vážení hostia. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 1528 z 24. apríla 2019 pridelil na prerokovanie návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Radoslava Pavelku, Renáty Kaščákovej a Karola Galeka na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k situácii v lesnom hospodárstve a pôdohospodárstve Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne a ako gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o predmetnom návrhu skupiny poslancov žiadne stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnému návrhu zaujal výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nasledovné stanovisko. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Informácia výborov k predmetnému návrhu skupiny poslancov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 277 zo dňa 9. mája 2019, kde ma výbor určil za spoločného spravodajcu výboru. Pán predsedajúci skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu programu a zároveň sa aj hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 16:07 - 16:09 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem tiež, Veronika, že si takto pekne uviedla ten zákon, ktorý my ako OĽANO, ktorí sme tu prišli pred deviatimi rokmi prvýkrát na túto scénu politickú a sme povedali, že budeme robiť očistu toho marazmu a toho "bordelu", ktorý tu v republike je, tak je to jeden z tých zákonov, ktorý myslím si, že pomôžu, aby občania znovu nadobudli dôveru aj tých štátnych podnikov, aj prípadne v štátnej správe, pretože tak ako tu už bolo spomínané nie iba do štátnych podnikov, do vedení, ale aj do štátnej správy, aj tam by sa mali dostať občania, ktorí sú bezúhonní, odborní a sú osobnostne na výške, pretože dneska sa iba skonštatuje, že si v konflikte záujmov a ten konflikt sa neodstraňuje proste. A to je katastrofa. Potom sa pýtam, na čo je ten zákon. Proste ako ho uplatňujme v praxi.
A jednoznačne musím povedať, že tých odborníkov potrebujeme na každú úroveň. A ja som mal tú česť "zažiť", keď mi prišiel na pozemkový odbor s odbornosťou teda politický nominant veterinárny lekár. Nehnevajte sa, o čom s ním mám debatovať. Sa pýtam ja obyčajný človek ako pozemkár. Veď proste to je výsmech rezortu a výsmech odbornosti, pretože politika je nastavená v takomto štáte a kto iný, ak nie štátne podniky mali ukazovať, možnože aj tomu súkromnému sektoru ako by si tento štát mal predstavovať podnikanie a riadenie firiem, hoci podľa toho 89 sa povedalo, že štát je zlý hospodár a .... že na to sme predsa my, koho my tam postavíme, tak ten tam bude proste riadiť ten štátny podnik. A my sme tu teraz na to, politici, aby sme aj toto očistili, aby štátne podniky nabrali tú razanciu a tú vážnosť, ktorá by prinášala profit pre občanov Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 9:18 - 9:21 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, iba krátko by som chcel zareagovať na tento zákon, pretože myslím, že je to zákon, ktorý už mal tu byť pred niekoľkými rokmi skôr, ale dobre, je to implementovanie určitej smernice, ako uvažuje Európska únia. Chcel by som dať takýto podnet, lebo máme veľký problém, ako zamestnať ľudí, ktorí sú na verejno-prospešných prácach, resp. tých, ktorí sú v tých obciach a prakticky majú vykonávať nejakú tú činnosť, aby dostali príslušnú dávku.
V zákone je veľmi veľký problém v tejto oblasti, že môžu to robiť v intraviláne. A tu by som, pán minister, chcel, aby ste skoordinovali činnosť s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme mohli využiť na likvidáciu týchto inváznych druhov, teraz mám na mysli, nemám na mysli teraz fyto, teda zoo zložku, ale fytozložku, aby sme prakticky umožnili likvidáciu mechanicky aj cez týchto ľudí, aby sme ich aktivizovali v tejto činnosti, pretože aj teraz, keď idete po Slovensku a vidíte, ako sa nám tam, či už boľševník veľký alebo ďalšie druhy, netýkavky, resp. pohánkovec japonský, ako sa nám tu rozširuje, tak to je katastrofa a nemá to kto zlikvidovať. Áno, teraz dali sme to na správcu a na vlastníka, že má on sa o to starať alebo nejak tak, ale všetko je dobré, pokiaľ bude na to aj príslušná kontrola. Tak chcem veriť, že aj tieto, by som povedal, kontrolné orgány, ktoré spomínate v zákone, kto by to mohol mať, aké právomoci a všetko, aby sme to dodržali tak, aby tá naša krajina tie invázne druhy nejakým spôsobom eliminovala.
Musím povedať aj z mojej trošku tej hobby skupiny, ja som ornitológ aj a musím povedať, že taký norok americký nám robí také problémy, že to je neskutočné, ako nám vykráda doslova celé kolónie hniezd čajok na určitých ostrovoch, kde proste tie čajky hniezdia na našich vodných tokoch a musím povedať, že to je neskutočný dranciar, ja tomu tak hovorím proste, týchto našich pôvodných, by som povedal, že druhov, ktoré viac-menej preduje a viac-menej my prichádzame o určité druhy u nás, ktoré už sa nám vyskytujú v minimálnych množstvách.
Takže, pán minister, chcem veriť, že tento zákon bude konkrétnymi ľuďmi vykonaný v reálnom živote tak, aby priniesol reálny výsledok a aby ste po určitých rokoch aj dali vyhodnotenie, ako tento zákon prispel k likvidácii týchto a eliminácii týchto druhov, či už fyto alebo zoo zložky. Toľko iba z mojej strany, aby sme to nejako nepodceňovali a myslím si, že keď sme boli na Ukrajine z nášho výboru, tak ja som si všimol, že na Ukrajine viete, akú majú najväčšiu inváznu rastlinu? Topinambur. Neskutočne veľa topinamburov tam bolo normálne a oni ani nevedeli, že je to jedna z rastlín v rámci EÚ, samozrejme, nie sú ešte členmi. Tak dobre, ja som ich na to upozornil. Oni mi povedali, že veď my to berieme ako sladké zemiaky a je to super, že môžme čo jesť. No a v rámci Európskej únie sa bude topinambur tiež ako jeden z inváznych druhov, takže je trošku iný pohľad na to, ale to len tak na okraj, aby to bolo.
Takže, pán minister, potom dôsledne by som chcel, aby sa po určitej dobe účinnosti a platnosti tohto zákona aj vyhodnotilo jeho dosah na reálny život v našej krajine a ako sme ochránili naše pôvodné druhy. Ďakujem.
Takže žime tak, to nám odkazujú naši predkovia, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 16:17 - 16:22 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Dobrý deň sa praje. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani ministerky, dovoľte, aby ja som predložil dve interpelácie.
Prvá je na vládu a na podpredsedníčku vlády pani Matečnú, pretože aj v jej kompetencii je metodické riadenie pracovníkov pozemkového úradu a druhá je na ministra životného prostredia pána Sólymosa.
Takže prídem postupne k prvej. V roku 1989 bolo v našej republike prijato viacerých (pozn. red.: správne "prijatých viacero") zákonov týkajúcich sa odčinenia krívd bývalého socialistického režimu, ktorý trval v našej republike od roku 1948. Medzi nimi boli aj reštitučné zákony týkajúce sa pôdy, a to hlavne zákon 229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 v znení neskorších predpisov.
Bolo to len zmiernenie krívd, nie úplné odškodnenie, a preto boli určené lehoty, dokedy je možné si nárok uplatniť na príslušnom správnom orgáne, ktorým bol v danom prípade pozemkový úrad, neskôr odbory pozemkové a lesné. Uplatnenie nároku po tam uvedených termínoch sa bralo, akože nárok uplatnený nebol a rozhodnutie bolo o zamietnutí daného nároku príslušného správneho orgánu. Občania, ktorí splnili podmienky týchto zákonov, sa nádejali, že spravodlivé a čestné odškodnenie bude realizované aj v týchto správnych konaniach, ktoré nasledovali po uplatnení nároku. V prvých rokoch, chcem veriť, že to aj tak bolo, bolo to aj takto realizované a odškodňované. Postupom času sa však čestne a spravodlivo odškodňovaniu ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené) občanov stráca prijímaním rôznych obštrukcií a menením legislatívnych pravidiel v týchto procesoch. Obrazne povedané, meníme pravidlá hry počas hry. A k tomuto smeruje aj moja interpelácia, pani podpredsedníčka vlády, ktorá vychádza z podnetov nespokojných občanov dotknutých reštitučným konaním. Pýtajú sa a chcú vedieť odpoveď na tieto otázky.
Aké bolo a je oceňovanie pozemkov pôvodných a náhradných pri uspokojovaní reštitučných náhrad cez Slovenský pozemkový fond, podľa akých predpisov a aké kritériá sú rozhodujúce? Sú to podľa vás spravodlivé kritériá?
Po druhé. Prečo oprávnená osoba jednoznačne nedostala náhradný pozemok v celosti, ale v mnohých prípadoch ide dosť spoluvlastníckych podielov s ďalšími spoluvlastníkmi? Podľa akého predpisu sa to realizuje, nie je to diskriminačné?
Po tretie, čo sa vás pýtajú občania Slovenskej republiky. Koľko nevyriešených reštitúcií je ešte na Slovenskom pozemkovom fonde? V akej orientačnej výmere sa budú realizovať náhradné pozemky a v koľkých katastrálnych územiach a okresoch?
Takže to sú tri otázky na vládu a podpredsedníčku vlády pani Matečnú a teraz na ministra životného prostredia.
Po roku 1989 sa naštartoval demokratický proces aj v našej krajine a jedným zo základných princípov demokracie bolo a je uznanie súkromného vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sme v našej republike uzákonili aj do ústavy v čl. 20 a ďalších. Žiaľ, socialistické zriadenie nariaďovalo užívacie právo nad vlastníckym a my tu doma na Slovensku s týmto máme veľký problém aj dodnes. Veľa stavieb v socializme bolo postavených bez majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod nimi. Dodnes sme sa s týmto nevysporiadali. A preto by som vás, pán podpredseda vlády a pán minister životného prostredia, chcel interpelovať na tieto otázky.
Po prvé. Koľko vodných nádrží, ktoré máte vo svojej pôsobnosti, nemá vysporiadané pozemky, na ktorých sa nachádzajú, ktoré sú to menovite katastrálne územia a okres a v akej výmere?
Druhá otázka. Máte vo svojej pôsobnosti aj iné stavby, ktoré nemajú majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých sú postavene? Ak áno, uveďte, ktoré sú to a v akej výmere.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. A tieto interpelácie boli podané do podateľne Národnej rady, takže litera zákona už bola splnená.
Ďakujem.
Skryt prepis