Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.9.2018 o 15:38 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

12.9.2018 15:38 - 15:44 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ja sa ospravedlňujem, pán poslanec Baránik, ale naschvál som v úvodnom slove, dnes som sa nezmienil o čl. 3 celého návrhu, lebo ten zákon o Ústavnom súde si ako, je také, že si zaslúži osobitnú pozornosť, ale predsa len je tam ten čl. 3, ktorý, jednak híring otvorený, monitorovaný aj pre verejnosť, aj pre pána prezidenta, resp. jeho zástupcu s možnosťou klásť otázky.
Ešte by som tiež vedel predstaviť, ale teraz, keďže tento návrh predkladáme o päť minút dvanásť, nie je dostatočný priestor, aby sme tú časovú lehotu na predkladanie kandidátov na híringy, veľmi predložili, tak vychádzali sme z toho, že čo sa zmestí do terajšieho stavu, v ktorom, v ktorom by sme mali pristúpiť k voľbe vo februári, takže aj tie lehoty na predkladanie kandidátov.
Veľmi dôležité je, že, že kto bude môcť predložiť kandidátov, ale ja si myslím, že tie nožnice sú dosť otvorené. Bol návrh tých niektorých právnikov, aby sa každý mohol navrhnúť, tak som im veľmi rýchlo vysvetlil, že aká je realita na Slovensku. Ústavnoprávny výbor ani do februára 2020 by nevedel vypočuť každého kandidáta, ktorý by sa prihlásil. To by ste neverili, že koľko je samozvaných kandidátov, keby že každý sa môže sám navrhnúť, by ste len, len kontrolovali kandidátne listiny a došli by ste k tomu, že ľudia, ktorí nemali, nesplňujú základné elementárne podmienky na voľby sudcov Ústavného súdu, sa sami navrhnú, lebo proste táto spoločnosť je taká. Na sudcu všeobecného súdu mám také návrhy a takých kandidátov, že len škoda, škoda reči. Ale je tam dôležité od toho, že každý, kto navrhne kandidáta, tak musí odôvodniť, lebo v ústave máme, že musí byť uznávanou osobnosťou. No kto je uznávanou osobnosťou? Je to široký pojem, ale zároveň nemusí byť, lebo keď to musím zdôvodňovať, tak musím z niečoho vychádzať. Nestačí: „Nó, ja si to myslím.“ To nestačí.
Ďalej ten kandidát musí predložiť motivačný list, čo ho vedie k tomu, že zobral kandidatúru, napísať, ako teraz som bol svedkom jedného výberu na ministerstve, že no tak ma nahovorili. Tak keď ťa nahovorili ostatní, tak nekandiduj, keď nemáš to v hlave usporiadané, že chceš kandidovať a prečože chceš kandidovať.
Ale je tam, to je základný štandard, ja si pamätám obdobie, neviem, ktorá to bola vláda ako vládna väčšina, my sme boli v opozícii, a to sme ešte bez zákonnej úpravy vyžiadali kandidátov, aby sa nám prišli predstaviť na ústavnoprávny výbor, a tam sme my vedeli poukázať a vedeli sme vystreliť tých najhorších kandidátov z radov, z radov návrhov, ktoré asi prichádzali od, od koaličných, terajších koaličných strán.
Pán poslanec Dostál na seba dneska zobral úlohu kverulanta, že nič nie je dobré, nič sa mu nepáči. Tá výnimka, ktorú ste stále spomínali, čo sa týka možnosti predaja majetku samosprávy, no dobre, bol to jeden podľa mňa dobrý návrh. A treba vychádzať, že čo bolo predtým. Nikdy sa ako, ako nemôžme prestať snažiť sa veci vylepšovať, nikdy. Aj ma, sa ma spýtali, či som spokojný s tým návrhom. Nikdy nebudem spokojný s nijakým návrhom, lebo keby dáte, keby že mi dáte týždeň, mesiac alebo rok, stále nad tým rozmýšľam, stále viem doštudovať nejakú odbornú literatúru a stále to viem vylepšovať. Ale čas je určité, určitá hranica, ktorá nás musí obmedzovať v tom, že hop-pa, teraz už prestaň rozmýšľať, už treba ísť aj niečo predložiť. Čiže tento návrh vychádza z toho, vychádza z praxe, vychádza z praxe aj z ústavnoprávneho výboru, čo tu potrebujeme na to, aby sme tú voľbu vedeli otvoriť, stransparentniť, a možno to nebude stačiť na to, aby sme vybrali tých najlepších, tých najlepších, akože aby sme vedeli to tam určiť, lebo nebudú písať testy, nebudú, nebudú predkladať svoje eseje v cudzom jazyku, ale určite bude stačiť na to, aby sme vedeli poukázať na zlých kandidátov.
Čiže to základné sito, na to základné sito tento návrh zďaleka stačí a podľa mňa je ešte od toho oveľa, oveľa lepší.
Je to vo vašich rukách, vy ste zákonodarný zbor. Mojou úlohou ako ministra spravodlivosti je predložiť návrh najlepšie, ako viem, vychádzajúc z atribútov, že sme vo vládnej väčšine, že musím brať ohľad aj na názory kolegov, však ten návrh nie je návrh ministra spravodlivosti, ale návrh vlády Slovenskej republiky. A je to návrh vlády Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

12.9.2018 15:26 - 15:28 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády ako iniciatívny materiál, pričom nadväzuje aj na súčasne predkladanú novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky. Návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky do tej miery, že aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní každá i..., každý, každá jedna pripomienka bola prerokovaná s Kanceláriou Ústavného súdu, pani predsedníčka Ústavného súdu bola pri prerokovaní zásadných pripomienok, nakoľko ide o, o zákon, statusový zákon pre Ústavný súd, pre fungovanie Ústavného súdu, a preto si myslím, že práve inštitúcia, ktorej zákon ide, mala byť predovšetkým prizvaná k tomu, aký zákon vlastne potom, akým zákonom sa bude riadiť jej činnosť a postavenie.
Ohľadom na vyššie uvedené je účelom navrhovanej právnej úpravy posilniť ochranu základných práv, zefektívnenie práce Ústavného súdu, pričom k tomu má prispieť väčšina, väčšia prehľadnosť a jednoznačnosť normatívneho textu a niektoré obsahové zmeny reagujúce na doterajšie skúsenosti Ústavného súdu s tým, že, samozrejme, v tomto návrhu sú aj zmeny, čo sa týka celého pôsobenia Ústavného súdu po novom, po usporiadaní týchto vecí. Ja si myslím, že Ústavný súd si zaslúži takýto ucelený návrh. Ja som tento návrh zdedil, to ešte pripravovalo predchádzajúce vedenie ministerstva spravodlivosti s tým, že už medzirezortné pripomienkové konanie sa absolvovalo za môjho vedenia, ale tento návrh zákona považujem za nutný a veľmi prospešný pre prehľadnosť, postavenia a fungovania Ústavného súdu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

12.9.2018 15:20 - 15:25 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sa ospravedlňujem, ja som chcel vystúpiť v rozprave, ale medzitým sa vyskytlo, že bola rozprava uzavretá, aby ste mohli na mňa reagovať, ale ide ďalší zákon, čiže ktorý má ešte súvis veľmi veľa s týmto návrhom ústavy. Ja si zoberiem poznámky. (Rečník si zobral poznámky k rečníckemu pultu.)
Vieme sa baviť stále o veku 40-45, ale hovorím, že toto je troška taká vedľajšia epizóda. Toto nie je, nie je to, čo asi zachráni alebo nezachráni tú voľbu, ktorá sa, by sa mala udiať vo februári. Voľba alebo podmienky voľby, aby podmienky toho, aby sa niekto mohol stať kandidátom, jedna vec, ale samotná voľba bude tá dôležitejšia, že koho si vyberiete za kandidátov za sudcov Ústavného súdu. A toto bude mať zmysel práve kvôli tomuto. Ale vy sa viete rozhodnúť, či máme ísť podľa stavu, aký je dnes, alebo ideme ďalej. Viacerí cez nás začali. Stále sa dá navrhnúť niečo lepšie. Lepšie pre koho? Lepšie, to sú, to sú individuálne, subjektívne názory, ale v pléne Národnej rady, povedzte mi jedného poslanca, ktorý tu vedel predložiť návrh, ktorý si vymyslel sám, do ktorého mu nikto nepovedal nič, že nemusel na tom nič zmeniť, že vedel presadiť od A po Z tú základnú myšlienku, ktorú si predstavil doma, a to mu prešlo v troch čítaniach. Taký nie je.
Čo sa týka cyklickej výmeny, viacerí to naznačili, viacerí ste naznačili, že to je, to vidíte ako základný problém. Ale takýto problém sme už riešili práve cyklickou voľbou a sa to dobehlo. Treba mať aj inštitucionálnu pamäť, že sa to, ako proste nežijeme, nekončí, pán Budaj alebo neviem kto hovoril, že ďalšia, alebo pán Dostál, pán poslanec Dostál, že ďalšia vládna väčšina potom zas bude voliť. Nebude voliť, 9 sudcov nebude končiť naraz, možno ani 9 sudcov nebude zvolených naraz, možno ani nebudú zvolení v tomto volebnom období. Vy predbiehate to, čo nikdy tuto v tejto Národnej rade nebolo.
A čo sa týka, že hlas opozície. Pán Budaj, neviem, vy ste tam neboli, boli tam vaši kolegovia zo strany OĽANO, s ktorými som rokoval, a rokoval som aj s vedením strany Sloboda a Solidarita a rokoval som so stranou SME RODINA, pre mňa fašisti nie sú demokratickou stranou, nie sú partnermi na rokovania, ctím si ich mandát, zdravím ich ako človek, ktorý mal detskú izbu, ale odtiaľ potiaľ.
Čiže stále hovorím, že nie je voľba, ale nie je proces, ale podmienky voľby a samotná voľba bude dôležitá, ale hovorím, že teraz len začíname, ako povedal pán poslanec Baránik, ktorého, ktorému veľmi pekne ďakujem, ale aj ostatným kolegom z radov opozície a, samozrejme, pani poslankyni, teraz poslankyni Lucii Žitňanskej za veľmi vecný a odborný prístup, kde bolo minimum politiky, u pána poslanca Baránika sme vôbec nie na to zvyknutí, ale už na pôde ministerstva spravodlivosti, kde sme mali tú česť sa stretnúť nie raz, tak, tak ma prekvapil, nie... (povedané so smiechom), ale to ešte príde, pán poslanec, určite. Ale som pripravený na to.
Čiže je to na vás teraz, a akým kvórom, či vôbec pôjde tento návrh ďalej, alebo nepôjde ďalej. Určite bez hlasov opozície z tohto návrhu nebude nič. Takže budeme rokovať. Keď nedospejeme k nejakému spoločnému konsenzu, bude mi ľúto. Ale ja neviem a nemôžem ísť s takým návrhom, lebo to nemá vôbec zmysel, keď aspoň 70 ich hlasov nebudem mať za sebou z vládnej koalície. O čom s vami budem rokovať? O vašich 20-25 hlasov? To nestačí. Ešte čo má MOST - HÍD? To nestačí. To je, základ pre možnosť zmeny je vládna väčšina a k tomu treba nájsť ten konsenzus, ktorý zabezpečí zvyšok tých hlasov. A o to sa budem usilovať. Nie o to, aby som dobré nejaké pozitívne body u neviem koho, ako povedal pán poslanec Kresák, to nie je o to, že kto vie aký návrh dať na stôl, ale o to, že aký návrh vie nájsť túto väčšinu v Národnej rade.
Tak som pripravený na ďalšiu debatu pri ďalšom bode.
Skryt prepis
 

19.6.2018 10:57 - 10:59 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Budem veľmi krátky, aby ste stihli hlasovanie. Jedna vec, prax, nie je to jedno súdne rozhodnutie. Odvolacím orgánom v týchto rozhodnutiach súdu nezverejňovať, zverejňovať je ministerstvo spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti spravilo všetko pre to, aby sa to, tieto informácie nezverejnili. Nepochodili sme, musíme proste, tam je dvojinštančné konanie, čiže museli sme pristúpiť k tomuto riešeniu. Keď k tomu nepristúpime, môžme zrušiť SIS, môžme zrušiť VOS, lebo všetko by sa dostala na svetlo božie. Všetko. O tom nemáme vôbec utajované služby, ako ich pôsobenie by bolo nazmar, lebo, chvalabohu, všetky informácie musia získavať na základe súdneho povolenia, príkazu. Bez toho sa nepohnú. A keď my dovolíme, aby sa to zverejňovalo, tak máme problém.
A to isté sa týka tretích osôb. Proste ľudia, mali sme tu jedného nášho bývalého kolegu, ktorý mal ohrozený život a zdravie a bol monitorovaný jeho telefón, že kto mu volá, aby sme mu zabezpečili bezpečnosť. No a predstavte si, že toto sa zverejní, že bol monitorovaný, bol na to súdny príkaz, bol monitorovaný, ako si on vysvetlí potom, že kurník šopa, však ja som bol nevinný, mňa ohrozovali, no to už ťažko vysvetlíte. Ale tých prípadov, kde sú tam tretí ľudia, je veľa a veľa je takých ľudí, čo spomenul aj pán poslanec Grendel, aj tie dva roky. My sledujeme ako štát iks spoločností, v ktorých nevedia o tom, že my o nich vieme. Keď sa to zverejní, tak hopa, už budú roztržití. A to sú nie dva roky, to sú tri-štyri roky staré veci. Kým ich vieme dostať, že niekde urobia chybu a vieme ich postaviť pred súd, keď po dvoch rokoch to zverejníme, tak načo je celé potom to trestné konanie a celé, celá snaha orgánov činných v trestnom konaní, keď sa to vyzradí po dvoch rokoch?
Takže neviem súhlasiť s návrhom pána poslanca Dostála. Ja si myslím, že teraz nastavené riešenie je lepšie, a práve a keď si vezmeme, že čo navrhujeme aj tou spoločnou správou, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim pre ruch v sále.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
... tak terajší návrh je vždy lepší, ako bol stav spred marca 2018. Tam sa ani ten dotyčný dotknutý nemohol dozvedieť, že či ho sledujú, alebo nesledujú. Čiže tento návrh... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán minister...

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
...vylepšuje absolútne pozíciu, ktorú sme mali doteraz.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 10:26 - 10:32 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál, reaguje na aktuálnu prax v sprístupňovaní niektorých rozhodnutí súdov. Tá prax bola dlhé roky pri konštantnom právnom poriadku iná, ako sa teraz stala pred Veľkou nocou, došlo k zásadnej zmene a prelomeniu tohto, tejto praxe, tak museli sme na to reagovať.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky a to tým, že sa zamedzí možnosť sprístupňovať vymedzené rozhodnutia súdov, ktorými sú súhlasy s použitím informačno-technických prostriedkov podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním, súhlasy s poskytnutím údajov o telekomunikačnej prevádzke, tzv. metadáta a lokalizačné údaje. Po tretie, príkazy súdu vydávané v trestnom konaní, napríklad príkaz na vykonanie domovej prehliadky, príkaz na oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke a podobne.
Ako som uviedol, že uvedené rozhodnutia sú po novom už, keďže súd, jeden krajský súd to zverejnil, tak na základe infozákona už bol vytvorený precedens, nie je možné do toho zasiahnuť, tak museli sme pristúpiť k úprave s tým, že ide o informácie, ktoré sú dôležité nielen pre bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky, ale sú dôležité, aby zostali za zatvorenými dverami a aj pre tých, tretie osoby, tretie osoby, to jest ktoré nie sú zainteresované v týchto veciach, ale z nejakých iných odôvodnených dôvodov buď boli nasadené informačné technické prostriedky, kde boli, vystupovali aj oni, alebo metadáta, alebo lokalizačné údaje sa týkali ale ich, alebo bola u nich vykonaná domová prehliadka alebo iný príkaz súdu v trestnom konaní. Čiže jedna vec je záujem Slovenskej republiky vo veciach, kde nechceme, aby ten dotyčný sa dozvedel, že sme ho sledovali, že sme ho monitorovali, lebo by sme ohrozili záujem a bezpečnosť našej krajiny, alebo sú to tie nevinné tretie osoby, ktorých sa to môže týkať a zverejnením týchto informácií by sme ich nesmierne poškodili.
Ja som minule uviedol príklad, kde účtovníčka, ktorá robí účtovníctvo doma v malej dedine, bola uňho, u nej nariadená domová prehliadka z dôvodu, že jedna z firiem, ktorej robila účtovníctvo, nič s tou firmou nemala, len tej firme robila účtovníctvo, bola pod dohľadom orgánov činných v trestnom konaní, aj u nej bola domovka. A predstavte si, že to sa zverejní, že u nej v malej dedine bola domovka. Policajti boli veľmi ohľaduplní, k domovke došlo s civilnými osobami, s civilnými autami, čiže nebolo poškodené jej dobré meno, lebo ani nemohlo byť. Ale kebyže vysvitne, že u nej bola domovka, tak minimálne to svoje, účtovnícku firmu môže zavrieť a môže sa aj odsťahovať z dediny. Takýchto prípadov je milión aj tie informácie, a nechcem to rozoberať, lebo je to veľmi háklivé, ktoré vlastne spustili celý ten proces.
Na druhej strane ja vítam aj tú zmenu, ktorá bola navrhnutá v spoločnej správe, s tým súhlasujeme; súhlasíme. To bolo zapracované do tohto návrhu zákona, lebo práve ten okamih, aby sme vedeli na druhej strane kontrolovať orgány činné v trestnom konaní aj súdy, že aké príkazy, aké povolenie vydávajú, ale aby sme, aby sa nedotkli práva tretích osôb, tak práve tá dotyčná osoba bude môcť na základe tejto zmeny vyžiadať tie informácie, že aké úkony orgány, štátne orgány voči nemu vykonávali, ale, samozrejme, za predpokladu, že tiež nebudú ohrozené bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky.
Takže ďakujem za slovo a tiež rátam s tým, že tu bude odborná, vecná diskusia.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 10:25 - 10:26 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, mne sa váš návrh, námet pozdáva, čiže určite budeme musieť aj s úradom to prebrať. Máte moju podporu, len poprosím vás, v časovom predstihu. Nie aby sme to riešili zas o päť minút dvanásť s tým, že potom nikto sa tak relevantne sa k tomu nebude môcť vyjadriť a v pochybnostiach tuto radšej neschválime niečo, ak by sme mali niečo schváliť zlé. Takže skúsme ešte predtým, ako dôjde v septembri k druhému čítaniu, si k tomu sadnúť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 10:12 - 10:14 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je novelizácia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti s povinnosťou transportovať do vnútroštátneho právneho poriadku ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady, to je pod číslom 2015/2436, zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.
Ciele novelizácie zákona o ochranných známkach je potrebné vnímať v globálnych súvislostiach celého systému ochranných známok v Európskej únii a jeho revízie, ktorá sleduje posilnenie inovácií a hospodárskeho rastu uľahčením prístupu osôb k systémom zápisu ochranných známok v celej Európskej únii, zvýšenie efektívnosti systému ochranných známok v Európskej únii, zrýchlenie konania, zvýšenie predvídateľnosti a právnej istoty. Predkladaným návrhom zákona sa tak vytvára priestor klientom registračného úradu pre zápis nových druhov ochranných známok vrátane možnosti ich vyjadrenia v elektronickej podobe, posilňujú sa práva majiteľov ochrannej známky a prehlbuje sa zásada poskytovania ochrany len ochranným známkam skutočne používaným relevantným spôsobom.
Novelizačné články II až IV sa týkajú patentového zákona, zákona o dizajnoch a zákona o úžitkových vzoroch. Návrh v týchto častiach odstraňuje marginálne nedostatky právnej úpravy predovšetkým formálneho, resp. legislatívno-technického charakteru, a to s cieľom dosiahnuť také znenie právnych noriem, ktoré ich adresátom zabezpečí potrebnú jednoznačnosť a zrozumiteľnosť legislatívneho textu.
Návrh zákona si vyžiada zmenu a doplnenie vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochranných známkach, návrh na jej zmenu a doplnenie bude predložené do legislatívneho procesu tak, aby nadobudol účinnosť spolu s predkladaným návrhom zákona.
Ďakujem za pozornosť a poprosím o podporu aj k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 10:00 - 10:11 hod.

Gábor Gál
 

19.6.2018 8:54 - 8:54 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre.
Cieľom novej právnej úpravy je legislatívne upraviť postup v orgánoch Slovenskej republiky pri výberových konaniach slovenských kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskych delegovaných prokurátorov v podmienkach Slovenskej republiky, aby sa dosiahli ciele v oblasti pracovného zabezpečenia činnosti Európskej prokuratúry ako nezávislého a nedeliteľného orgánu Únie aj na decentralizovanej úrovni.
Európska prokuratúra sa zriadila nariadením Rady 217/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívnejšie trestné stíhanie trestných činov spojených s podvodmi proti finančným záujmom Európskej únie a ktoré sú definované aj v smernici Európskeho parlamentu a Rady pod č. 2017/1371 z 25. júla 2017 v boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva.
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť návrhu zákona navrhuje 1. novembra 2017. S tým, že sú tu tie doložky, s tým, že toto nebude mať dopad na verejné financie a sociálne vplyvy, ale ešte nemáme vytvorenú Európsku prokuratúru tak, že vieme detailne, ako bude financovaná, ako bude jej činnosť potom v tom konečnom dôsledku vyzerať, čiže tuto môže dôjsť ešte k ďalším zmenám. Tento návrh zákona je o výbere kandidátov, aby sme včas vedeli vybrať kandidátov za Slovenskú republiku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2018 11:20 - 11:30 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Neviem ani, kde začať, ale začnem tam, že nadviažem na tú rozpravu, ktorá predchádzala tejto rozprave, kde bolo vytýkané mne a ministerstvu spravodlivosti, že nedali sme návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania a nie je možné o tom diskutovať. Ale ten pozmeňujúci návrh, ktorý ste dali teraz, je o čom? Kedy môžme o tom diskutovať, pán poslanec Rajtár a pán poslanec Dostál? Kedy? To teraz schválite v druhom čítaní, ide to do tretieho, schválite to v treťom čítaní a už to vyjde v Zbierke zákonov. Ani ste neavizovali, že idete predložiť takýto pozmeňujúci návrh. Preto si myslím, že tento návrh dávate kvôli kamerám a nie kvôli tomu, aby ste niečo chceli zmeniť. Toto je moje hlboké presvedčenie. Tu nejde o nič. Lebo, pán Dostál, pán poslanec Dostál, aj vy keď ste niečo chceli predložiť a chceli, aby to prešlo, tak vy ste jeden z mála poslancov, ktorý ste vedeli prísť a sadnúť si, vedeli sme odborne debatovať. A nestalo sa tak.
Ja sa neviem teraz vyjadriť, že aký dopad to môže mať, keď tento trestný čin vypustíme z Trestného zákona. Jedna vec, áno, máme chrániť novinárov pri ich činnosti, ale druhá vec, o čom hovoril aj pán poslanec Kresák. Ale to nie je o novinároch tento trestný čin. To je o poškodených, to je o obetiach, ktoré sú obeťou ohovárania.
Tento trestný čin nie je ojedinelý v Európskej únii. Neviem, ktorá krajina to nemá vo svojom právnom poriadku. Čiže opačne, nieže, ktorá ho má, ale ktorá nemá.
Môžme sa pobaviť aj o tom, že aby sme znížili tú hranicu, aby sme tam dali ešte nejaké, spresnili skutkovú podstatu, ale nie takým arbitrárnym spôsobom, že vy sem prídete, otvorený Trestný zákon v úplne iných veciach. Mali sme výbor nie jeden k tomuto návrhu zákona a bol otvorený Trestný zákon. Nie, vy ste počkali na poslednú chvíľu, odprezentovali pred médiami, vyfajknuté. Ale ja stále si myslím, že sloboda slova je veľmi hlavne v 21. storočí takým ľudským právom, ktorý zabezpečuje aj ostatné práva, cez ktoré vieme zabezpečiť ostatné práva. Ale sloboda jednotlivca skončí tam, kde začína právo toho druhého jednotlivca. K tomuto sa samozrejme nevedia vyjadriť ani iné štátne orgány, ako ste chceli, aby k tomu predošlému zákonu vedeli vyjadriť nejaké iné štátne orgány, povedať svoje stanovisko. No samozrejme, v tomto smere už toto vás nezaujíma, že k tomuto pozmeňovaciemu návrhu diskusia už vonkoncom nebude možná, kým pri zákonoch to bude možné.
Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Rajtára, hovorím, že neviem sa teraz k tomu odborne vyjadriť, lebo ani odbor legislatívny, ani odbor trestného práva ministerstva spravodlivosti tento materiál nemá. Teraz ste mi to dali na stôl. Takto zákony, tak sa zákony na Slovensku nemali robiť. (Reakcia z pléna.) Áno, dávame návrhy zákonov do výborov, keď už tie máme prediskutované a máme prediskutované s odbormi, na to ktoré sú zriadené na ministerstvách. A predovšetkým tie návrhy idú práve z tých odborov.
Ale ešte k tomu návrhu, čo dal pán poslanec Dostál. Tie dal aj na ústavnoprávnom výbore. Predĺženie lehoty. My predlžujeme v našom návrhu lehotu na podanie sťažnosti z troch kalendárnych dní na tri pracovné dni. Pán poslanec chce, aby to bolo až osem kalendárnych dní. No lenže my už máme teraz problémy s lehotami. Ale tam nebol aplikačný problém v praxi. Každý to stíhal, nie je to ľahká lehota, priznávam si, preto sme aj pristúpili k tomu, aby to boli tri pracovné dni. Keď sa vyskytne, že aj táto akože, že táto lehota bude pôsobiť ťažkosti v praxi, otvorme túto tému a predĺžme túto lehotu. Ale hovorím, že prax bola absolútne jednoznačná. Argumenty, že tam má ísť víkend alebo nevíkend, to je také pseudoargumentovanie, ale nevadí.
Čo sa týka, to konštatovanie ministerstva spravodlivosti vo svojej správe, ktorou vyhodnotilo Istanbulský dohovor, že je problém s tým článkom, že to nemáme úplne prevzaté. Tak áno, tá správa toto obsahuje. Ale to, čo vy navrhujete, tak je tak tesne vedľa. Čiže to je brána, vy chcete niečo riešiť, ale riešite, ako ten váš návrh to úplne absolútne nerieši. Lebo odsek 5 hovorí, že dôkazy týkajúce sa osoby poškodeného, je charakter ich vlastnosti, minulého sexuálneho a iného správania sú prístupné iba vtedy a teraz prípustné iba vtedy, ak sú relevantné a nevyhnutné pre objasnenie trestného činu. Čiže dôkazy budú prípustné aj tieto. Budú prípustné. Nebudú prípustné len vtedy, budú prípustné len vtedy, ak sú relevantné. No ale kto to povie, že sú relevantné? Kto to povie? Zas orgán činný v trestnom konaní ako aj teraz. Dôkazy v trestnom konaní sa robia tak, že ich niekto navrhne. Navrhne ich vyšetrovateľ, prokurátor alebo protistrana. A sa vykonajú tie dôkazy. Keď prokurátor alebo vyšetrovateľ povedia, že sú relevantné a nevyhnutné, lebo to je na ňom, tak sa vykonajú. Čiže nič ste nemenili. Ale to sme si vydiskutovali na ústavnoprávnom výbore, som myslel, že ste to pochopili. Čiže tento návrh, ako ten bod 2, aj keď to dáte tam do Trestného poriadku, nič sa nemení, nič absolútne na tej praxi, aká je. Lebo stále, čiže aký dôkaz sa vykoná alebo nie, je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní.
Ešte čo sa týka pani poslankyne Milanovej, neni tu, ale ja si ctím prezumpciu neviny, ako aj minister, ale ako aj predtým poslanec Národnej rady, nikdy som sa neangažoval v súdnych konaniach, nebodaj ešte tobôž v trestnoprávnych konaniach. Na to máme tu fakt nezávislé a nestranné súdy. Keď má niekto pochybnosti, že naše justičné orgány mu neposkytli dostatočnú spravodlivosť, máme tu stále Európsky súd pre ľudské práva, ktorý funguje, a fakt už o jeho nestrannosti alebo zaujatosti vonkoncom nemôže byť žiadna reč.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis