Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.5.2018 o 9:38 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 9:38 - 9:47 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. S návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, sledujeme najhlavnejší cieľ, a to je úplná transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady tak, aby sme zaviedli do Trestného zákona účinné inštitúty k boju proti terorizmu. Okrem uvedenej smernice sa návrhom zákona transponuje aj smernica o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými osobami v trestnom konaní, a smernica o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní.
Návrh zákona v trestnoprávnej rovine komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne právne aspekty a záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.
Východiskovou skutkovou podstatou je skutková podstata trestného činu teroristického útoku podľa § 419 Trestného zákona. Za obsahovo nadväzujúce skutkové podstaty na uvedenú východiskovú skutkovú podstatu sa považujú – skutková podstata upravujúca trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme obsiahnutá v § 419b, skutková podstata upravujúca trestný čin financovania terorizmu obsiahnutá v § 419c a skutková podstata upravujúca trestný čin cestovania na účel terorizmu obsiahnutá v § 419d.
Robili na tomto zákone aj samozrejme ministerstvo vnútra a Generálna prokuratúra. Čiže je to taký spoločný návrh, preto by som poprosil o podporu aj v druhom, aj v treťom čítaní k tomuto vládnemu návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2018 9:38 - 9:47 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Len veľmi telegraficky. Pán poslanec Dostál, ste boli absolútne povrchný a politický, vôbec nie odborný. Ja len veľmi, zákonná možnosť bola. Ale čo sa stalo? Vyšlo jedno rozhodnutie krajského súdu, kde povedalo, že no, však my na základe infozákona zverejníme všetko. A zverejnili všetko. A z tohto zverejnenia už Slovenská republika má značné problémy z diplomatického, z bezpečnostného aj z trestnoprávneho hľadiska. Ale vás toto nezaujíma. Vás zaujíma, aby ste mohli niečo povedať, niečo super. Dobre, to je tá vaša zodpovednosť.
Nedali sme tento návrh zákona schválne do skráteného legislatívneho konania, aby tu bol priestor v prvom aj druhom čítaní. Ale to neviete oceniť. Vidíme tak, že keď mám čiapku, to je problém, keď nemám čiapku, nemám problém. Tak asi sme to mali fakt doniesť v skrátenom legislatívnom konaní a zbuchnúť tento zákon za deň. Ste toho názoru? No toto riešenie nie je lepšie? Na skrátené legislatívne konanie čas nebol, lebo sú ohrozené záujmy a sú to mimoriadne okolnosti. My sme tu mali roky rokúce zavedený režim, ktorý dobre fungoval, presne ako ste hovorili vy. Súdy rozhodli, ale jeden súd vytvoril precedens. A to už nie je cesty späť.
Povedzme si konkrétne, že prečo by nemohli byť zverejnené domové prehliadky. Robili ste trestné právo? V živote nie. Viete o tom niečo? Nič. Viete, koľko domových prehliadok sa robí u osôb, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s trestnými činmi? Naposledy som bol u jednej účtovníčky. Bola nariadená u nej domová prehliadka, lebo robila doma, a stíhanie nejakej osoby, ktorej ona robila účtovníctvo. Nič spoločné nemá s tými trestnými činmi, z ktorých sú podozrivé tieto osoby. A bola u nej domovka. Oprávnene, lebo mohli tam byť nejaké účtovné veci tej firmy. Má sa to zverejniť? Že býva v malej dedine, že u nej bola domovka? Čo by si ľudia o nej pomysleli? Že prečo, ako by sa to vysvetlilo? Ako by sa bránila? Že áno, bola u mňa domovka, ale mňa sa to netýka, lebo bolo to nejakej firmy, ktorej som robil účtovníctvo. Tu sú právom chránené záujmy aj jednotlivcov. A týmto jednotlivcom práve, čo som hovoril, chceme zabezpečiť, aby oni mali právo sa dostať k tým informáciám. Nie všetci. Nie všetky informácie, ktoré nie sú utajované, patria nám všetkým. Máme x-ľudí, voči ktorým je nasadené ITP, alebo sledujeme metadáta alebo ukazujeme im SIM karty z dôvodu, aby sme ich chránili. Zverejníme to? Áno, podľa vás samozrejme. Čože, aký budeme mať dopad? Čiže sú určité veci, ktoré fakt nepatria na verejnosť.
Bola táto zásada, bohužiaľ, bola prelomená. My na to musíme mimoriadne reagovať. Nezvolili sme skrátené legislatívne konanie, aby sme o tomto mohli debatovať, lebo to je fakt veľmi háklivá vec. Ale na druhej strane je spustený proces, aby každý, voči ktorému je nasadené takéto opatrenie zo strany štátu, sa mohol dostať k tejto informácii, keď je táto možnosť legitímna. Samozrejme, keď je niekto kriminálnik, tak nebudeme mu oznamovať, že ťa sledujeme.
Že v MPK sa môžu vyjadriť štátne orgány k tomuto. Prečo teraz nie? Štátnym orgánom sme zavreli teraz ústa? Štátne orgány sa stále môžu vyjadriť za ten mesiac, čo bude to druhé čítanie, keď bude v Národnej rade. Ale však aj diskutujeme o tom. Táto požiadavka ani neprišla zo strany ministerstva, ale iných orgánov.
A verejná kontrola OČTK. Ale my musíme zabezpečiť kontrolu orgánov činných v trestnom konaní absolútne iným systémom. Tie najzložitejšie a najzávažnejšie veci vôbec sa nedejú v normálnom režime, ale v utajenom režime, že sú tam spisy vo vyhradenom, dôvernom, tajnom alebo v prísne tajnom režime. K tomu sa nedostaneme. To vám nevadí, že to nebudeme môcť kontrolovať? Lebo to na základe infozákona sa k tomu nedostanete. My musíme zabezpečiť v parlamente cez tie kontrolné výbory, napríklad cez sfunkčnenie výboru na kontrolu ITP, cez zavedenie mechanizmov, zavedenie, aby sme tu odborne diskutovali na témy, ktoré sú fakt závažné, a nie plytko politicky. Cez tie vieme zabezpečiť ozajstnú kontrolu orgánov činných v trestnom konaní. My sme pripravili aj teraz verejné hearingy na obsadenie postu policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie. Otvorme pre verejnosť možnosť diskutovať o týchto veciach, kde to je legitímne a možné, ale v týchto prípadoch, bohužiaľ. Ja som za 211-ku, ja som za to, aby to bolo transparentné, verejná kontrola tých vecí, ktoré je tu možné. A preto sme museli, spustili hneď aj druhý proces. Ale toto, bohužiaľ, musíme spraviť nielen v záujme ochrany záujmov slovenskej, verejnej bezpečnosti, ale i v záujme ochrany tretích osôb. Keď vydáme, lebo to sú také veľké rozhodnutia, že koľko rozhodnutí napríklad vydal nejaký krajský súd ohľadom sledovania metadát, čiže kto s kým hovoril. Ale však my tam máme aj osoby, hovorím, že ktoré sú v ochrannom režime. My tam máme osoby, o ktorých môže niekto si myslieť, že niečo spáchal, lebo sú spojené s niečím, ale sa, už o týždeň vysvitne, že to je planý poplach a nič ako nezakladá sa na pravde. Týchto ľudí, zverejníme tieto informácie, že sme ich sledovali. Ako títo ľudia potom budú chrániť svoju česť? Že áno, odpočúvala ma SIS-ka, ale tak, no sami prišli na to, že asi som nevinný. No ale verejnosť má prístup k informácii, že ma odpočúvala. Ako títo ľudia sa ochránia? Ochranu týchto ľudí vieme zabezpečiť, aj spoločnosť, tým, že my vieme, tí, ktorí máme na to oprávnenie, aby sme vedeli kontrolovať Slovenskú informačnú službu. A na druhej strane aj tí, ktorých sa to dotkne, o ktorých sa, vysvitne, že boli odpočúvaní neoprávnene alebo tie dôvody neboli naplnené, aby sa títo dozvedeli, že boli odpočúvaní. Za každých okolností, keď už vlastne tá legitimita nie je naplnená, tak tí nech sa môžu obrátiť potom aj na ďalšie kontrolné orgány, ale nie všetcia. Bohužiaľ, to sa nedá.
Takže ja dúfam, že ste pochopili zámer ministerstva aj po tomto vysvetlení. A ja fakt som pripravený na to, aby sme v druhom čítaní aj tie výhrady, čo mal pán poslanec Kresák, aj vaše výhrady, pán poslanec Dostál, premietli do zákona, ale s tým, aby sme účel, kvôli ktorému som teraz tu, naplnil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 9:16 - 9:20 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sa hlboko ospravedlňujem, že ako takto začínajúci minister hneď som meškal, ešte nefunguje tá logistika medzi Národnou radou a mojím sekretariátom.
Idem do prvého čítania s návrhom vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 757/2004 Z. z. o súdoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Veľmi jednoduchý zákon, veľmi jednoduché vysvetlenie. Hovorí sa, že čo nie je tajné, tak to je verejné. Ale ako aj v tomto prípade nie je všetko čierne a biele. Sú niektoré veci, ktoré predsa len, aj keď nie sú v nejakom utajovanom režime, nepatria pre všetkých, patria tým tie informácie, ktorých sa dotýkajú.
Cieľom návrhu zákona je preto vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany týchto informácii. To sú informácie o niektorých osobách, či sú to fyzické a právnické osoby, sa môžu dotknúť ich práv, keď sa dostanú na verejnosť, ale na druhej strane máme tu aj rad informácií, ktoré nepatria na verejnosť, a to z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. V poslednej dobe došlo k prelomeniu vôle zákonodarcu, keď sme prijímali zákony, ktorých sa dotýkajú tieto úpravy, tak nám bolo jasno, že aké informácie chceme, aby verejnosť dostala, aké informácie chceme, aby zostali v utajenom režime, a tiež sme si povedali, že ktoré informácie chceme, aby dostal, aj keď sú utajované, tak ten dotknutý, dotknutá právnická osoba, fyzická osoba tieto informácie mohla dostať. Preto my pripravujeme aj protiváhu tomuto návrhu zákona, a to, keď nejaký štátny orgán nasadí ITP alebo vyžiada metadáta, to sú lokalizačné dáta SIM kariet, alebo to, že kto s kým hovoril, nie obsah, len prepojenie tých telefónnych čísiel, tak chceme, aby dotknutá osoba tieto informácie mohla dostať, ale len dotknutá osoba, nie verejnosť. Čiže tento návrh zamedzí možnosti sprístupňovať vymedzené rozhodnutia súdov, ktorými sú súhlasy s použitím informačno-technických prostriedkov podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním, súhlasy s poskytnutím údajov o telekomunikačnej prevádzke, to sú tie metadáta a lokalizačné údaje a príkazy súdu vydané v trestnom konaní, napríklad príkaz na vykonanie domovej prehliadky, príkaz na oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke.
Samozrejme tento návrh zákona ide do legislatívneho procesu v Národnej rade, čiže som pripravený sa pobaviť o možnostiach vylepšiť tento návrh, keď niekto bude mať takýto, takýto podnet, a som otvorený diskusii.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.3.2018 17:06 - 17:11 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prvom rade chcem požiadať o vyňatie bodu 13 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie. Prečítal by som vám zároveň pozmeňujúci návrh, ktorý odôvodňujem s tým, že upravuje sa postup a zákonné podmienky v prípade doterajšieho prenajímateľa, ktorý je podielovým spoluvlastníkom v rámci postupu podľa § 12 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých neskorších predpisov.
Zároveň sa ustanovuje, že vyčlenenie podnájomného pozemku musí byť v prípade právnickej osoby, ktorá hospodári na výmere, alebo je to samostatne hospodáriaci roľník v obci, v ktorej doterajší prenajímateľ vlastní dotknuté pozemky. Čiže prečítal by som samotný pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Tibora Bernaťáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2017 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. Za čl. IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 219/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12a ods. 9 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písm. e) sa označuje ako písmeno d).
2. V § 12a ods. 10 sa slová „písm. e)" nahrádzajú slovami „písm. d)".
3. V § 12a odsek 14 znie:
"(14) Ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 8 žiada doterajší prenajímateľ, ktorý je podielovým spoluvlastníkom, výmera podnájomného pozemku sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve doterajšieho prenajímateľa na dotknutých pozemkoch, pričom celú výmeru podnájomného pozemku musí obhospodarovať doterajší prenajímateľ, jemu blízka osoba, právnická osoba, ktorej je doterajší prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo samostatne hospodáriaci roľník 12ca) alebo právnická osoba, ktorá hospodári na výmere najviac 150 ha a obhospodarujú pozemky na území obce, v ktorej doterajší prenajímateľ vlastní dotknuté pozemky. Na postup podľa odseku 1 alebo odseku 8 sa ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nepoužijú."
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:
"12ca) § 12a ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento článok nadobúda účinnosť 1. mája, čo sa premietne do článku upravujúceho nadobudnutie účinnosti.
Z mojej strany to je všetko. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 13:02 - 13:04 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja vidím najväčší problém v komunikácii, v detailoch komunikácie. Ako teraz pán poslanec spomenul, hodnota za peniaze, toto tiež fakt, ako tá informácia bola, bola zlá, čo sa objavila vo verejnosti. Alebo čo ste spôsobili teraz vy, čo sa týka Industry Day. Proste my sme chceli ísť na to predstavenie bojových vozidiel, ale my v tejto sále sme vtedy zabezpečovali väčšinu pre vládne návrhy zákonov, čiže sme nemohli ísť. A vy ste vyzdvihli pána Vašečku, on mohol odísť, lebo je opozičný, my sme museli tu zabezpečiť vládnu väčšinu.
Čiže táto komunikácia nebude dobrá a tuto by sme mali troška rozbiť všetky fámy, ktoré sa tu objavujú. Lebo áno, ľahšie by sa obhajovalo, že máme medzinárodný tender na všetko, ale medzinárodný tender nie je všeliek a každý to dobre vie. Práve na transportéry mali v Čechách medzinárodný tender. A ako to dopadlo? Padli aj trestnoprávne rozsudky už. Preto veľmi vítam, keď budeme takto komunikovať, budeme mať na to priestor.
Na druhej strane mám pochopenie aj preto, že niektoré veci sa nemôžu objaviť na verejnosti, lebo "nepřítel naslouchá", ako bolo vždy na každej hláske napísané na vojne. Tiež je problém s tým, že keď rokujeme za uzatvorenými dverami na výbore, tak niektorí poslanci po skončení schôdze idú von a jedna v jednom informujú médiá, čiže celú verejnosť. Ale hovorím, že sú rôzne fámy ohľadom nákupu, teraz ste povedal, že prečo ste nepodpísali kontrakt na Gripen. Čiže všetky tieto fámy, prosím vás, alebo otázniky rad radom vysvetlíte, lebo potom vznikajú všelijaké šumy ako pri tomto, čo ste mali s ministerstvom financie hodnota za peniaze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.2.2018 11:11 - 11:12 hod.

Gábor Gál
Ďakujem za slovo, ešte pred hlasovaním chcem dať procedurálny návrh v mene troch poslaneckých klubov koaličných, vládnych koaličných strán. Žiadam o posunutie hlasovania o bode 14, tlač 748, to je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, na neskoršiu dobu s tým, že ešte tam chceme niečo doladiť s pani ministerkou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2017 17:31 - 17:31 hod.

Gábor Gál
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu MOST - HÍD každému zaželal krásne Vianoce a šťastlivý nový rok, aby sme po tomto v januári sem prišli tak oddýchnutí a s takým novým a takým pozitívnym elánom. Kedves barátaim, kolégák, koléganők, engedjék meg, hogy a HÍD frakció nevében mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepet kívánjak és boldog új évet. Találkozunk januárban. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2017 11:46 - 11:47 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pani podpredsedníčka, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 11:16 - 11:18 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, mám pochopenie pre váš návrh, ale musíme zohľadniť aj to, že kebyže po desiatich rokoch jednému poľnohospodárskemu podniku by sme zobrali všetku pôdu alebo polovicu, tým by sme ohrozili to, že ten poľnohospodársky podnik nemusí prežiť. Čiže musíme mať na zreteli aj to, že tu je nejaký fungujúci podnik, ktorý 10 rokov, keďže má v nájme minimálne na 10 rokov poľnohospodársku pôdu, čiže ten podnik je existenčne zabezpečený, fungujúci, tak tá prolongácia tam, no, je a do istej miery má aj zostať. Na druhej strane tiež treba zobrať aj do úvahy to, že teraz zoberieme jednému podniku nejakých 500-tisíc hektárov a dáme druhému, ktorý ešte existenčne, možno ešte nie je fungujúci, a vlastne vymeníme, od subjektu A dáme subjektu B.
Tento zákon alebo táto novela, náš pozmeňujúci návrh je o tom, aby sme dali tým, ktorí majú nejakú, predsa len nejakú, nejaký podnik s pridanou hodnotou, mladým farmárom, tí, ktorí majú špeciálnu rastlinnú výrobu, tí, ktorí majú finálny produkt, čiže majú takú výrobu, nielen to, že niekde zasejú a potom zorajú. A tam aj tam zamestnanosť je pri týchto podnikoch troška vyššia.
Ale hovorím, že stále je problém ten, že áno, zmluvy sa prolongujú. Keď všetko zaplatí, po 10 rokoch, po 15 rokoch v niektorých prípadoch tak automaticky sa obnovuje nájom. Ale my nemôžme celé odvetvie poľnohospodárstva vystaviť tomu, že po 10, 15 rokoch vymeníme absolútne všetkých vlastníkov, všetkých nájomcov. Toto by potom mohlo dopadnúť zle. Čiže musíme hľadať riešenie také, aby sme zabezpečili chod aj tých podnikov, ktoré majú na trhu svoje postavenie, ale umožnili aj mladým farmáriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2017 11:09 - 11:14 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako ministerka vo svojom predslove povedala, že my sme predložili určitý pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorým sme umožnili, aby začínajúci farmári alebo farmári, ktorí majú špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo farmári, ktorí produkujú finálny produkt, mohli mať od Slovenského pozemkového fondu jednoduchší a zaistený prístup k nájmu poľnohospodárskej pôdy. Sme navrhli určité riešenie s tým, že sme zvýšili z pôvodnej výmery, percentuálnej výmery, ktorá by sa mohla zobrať tým nájomcom, ktorým skončí zmluva, jednotlivé položky a toto sme vyhodnotili po predložení nášho pozmeňujúceho návrhu aj na základe dohody s príslušnými záujmovými organizáciami, že by to mohlo byť v niektorých prípadoch aj nespravodlivé alebo časť poľnohospodárskych podnikov by mohla byť na tom po týchto zmenách horšie, ako sme si predstavovali. Tak teraz predkladám pozmeňujúci návrh, ktorým by sme potom tie percentá znížili pri najväčších nájomcoch z pôvodne 10 %, čo by sa im mohlo zobrať, my sme navrhli 20 a teraz ideme do kompromisu medzi tými číslami.
Tým vlastne chcem najprv stiahnuť ten náš pôvodný návrh, ktorý sme dali v rozprave, a namiesto toho návrhu teraz predkladám nový, ktorý znie:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 12 znie:
"12. § 13 ods. 5 znie:
"(5) Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 hektárov. Fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo nájme."."
2. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie: (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás, väčší kľud, nepočuť, čo hovorí pán poslanec.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
"13. V § 13 ods. 6 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5", v písm. a) sa slová "3 %" nahrádzajú slovami "4 %", v písm. b) sa slová "5 %" nahrádzajú slovami "7 %", v písm. c) sa slová "7 %" nahrádzajú slovami "9 %" a v písm. d) sa slová "10 %" nahrádzajú slovami "12 %"."
Bod 3. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 13 ods. 7 a 9 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5" a za slovo "mikropodniku" sa vkladajú slová "alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt"."
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis