Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.5.2018 o 12:32 hod.

Bc.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:31 - 15:32 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés a Rastislav Schlosár a Stanislav Drobný predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely je oslobodenie starobného dôchodcu, predčasného starobného dôchodcu a invalidného dôchodcu od platenia súdnych poplatkov v občianskoprávnom konaní.
Toľko na začiatok a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:20 - 14:21 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, samozrejme vo svojom vystúpení si presne trafil do čierneho, presne si pomenoval, o čom Slovenská, kedysi, národná strana je, presne si pomenoval, aká je politika Andreja Danka. A vidíš, aké ťažké kalibre na teba vo faktických teraz nasadili, aké dve panie poslankyne a konečne aj pána Soboňu počujeme v tomto parlamente vystupovať. Hovoria o, tebe hovorili o nenávisti len preto, len preto, že si povedal pravdu. Ale presne to je politika SNS-ky. Ak sa chcem zbaviť nepriateľa, tak sa ho pokúsim zničiť. Dnes budú kázať o tom, ako ma vyzerať politická strana, čo ani svojím spôsobom oni sami nedodržujú. A zajtra príde čo? Budete rozpúšťať strany, pretože vy si poviete, že vy to viete najlepšie, alebo vy ste tí elitári, ktorí môžu rozhodovať o osudoch Slovákov na Slovensku, alebo čo?
Čiže, Milan, super pomenované, vidno, že si trafil do čierneho, a uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 10:24 - 10:25 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Martin, ja ťa len doplním, alebo respektíve aby som ostatným kolegom uviedol informáciu. Na Slovensku máme registrovaných viac ako 3 300-tisíc automobilov, ktoré vyprodukujú počas celej svojej životnosti viac ako 62 mil. ton CO2. To je veľmi veľké číslo, ktoré si asi nevieme predstaviť, a prerábka vozidiel na CNG alebo LPG systém je ten najradikálnejší spôsob, ako súčasne, a teda aj najlacnejší, najekonomickejší spôsob, ako súčasne vozidlo, ktoré produkuje vysoké emisie, dokáže teda, respektíve len takouto malou prerábkou znížiť o 20, 30, 40 % produkovaných emisií. Čiže je to úplne jednoduchý spôsob, ako výrazne znížime emisie na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 10:15 - 10:20 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v septembri roku 2015 začala celým svetom rezonovať kauza s emisiami, takzvaný Dieselgate. Išlo o používanie spodného softvéru, ktorý ovplyvňoval emisné výsledky testov automobilov. Po prepuknutí tejto kauzy sa začali objavovať ďalšie pochybnosti v metodike testovania automobilov a nimi produkované emisie a tým pádom sa zaviedol nový systém, nový cyklus merania s názvom WLTP. Tento cyklus má dlhšie skúšobné trasy a vyššie priemerné rýchlosti testovaných vozidiel. Výsledky testovania a zavedenie nového limitu vyprodukovaných emisií jednotlivých automobilov spustilo vlnu vyradenia motorizácií, resp. doplnenie ďalších aktívnych prvkov znižovania emisií do automobilov. Kým dodnes museli mať namontovaný tzv. filter pevných častíc len naftové motory, po novom ich musia mať aj tie benzínové.
Prestavby vozidiel jazdiacich na LPG, CNG či LNG nie sú na Slovensku žiadnou novinkou. Za niekoľko desiatok rokov sa tieto systémy zdokonaľujú a zefektívňujú. Dnes sú na takej úrovni, že jazda na LPG, CNG či LNG nie je prakticky rozoznateľná ako jazda na benzín. Výhoda prevádzky vozidla na plynový pohon má nielen ekonomický, ale aj ekologický charakter.
Ako vyplýva z ekologického prehľadu jednotlivých typov palív vozidiel, spaľovacie motory využívajúce LPG alebo CNG na rozdiel od tých benzínových či naftových motorov neprodukujú žiadne tuhé emisie, ako sú sadze, dym, prach a oxidy síry a ani olovnaté zlúčeniny. Obsahujú menej oxidu uhoľnatého, Cl, menej karcinogénov a jedovatých aromatických uhľovodíkov, napríklad ako sú benzén alebo benzpyrén. Oproti jazde na benzín vyprodukuje jazda na LPG alebo CNG na 1 kilometer až o 20 % menej gramov CO2.
Európska únia si určila cieľ, že do roku 2020 bude každé jedno vozidlo vypúšťať najviac 95 gramov CO2 na kilometer. V roku 2016 podľa analýzy Európskej environmentálnej agentúry priemerná hodnota vyprodukovaného CO2 na Slovensku dosahovala 124,8 gramov CO2 na kilometer. S cieľom znižovať vyprodukované emisie sa Slovensko prihlásilo k záväzku Európskej únie a sľúbilo, že do roku 2020 bude jazdiť minimálne 10 % vozidiel na alternatívne palivá. Keďže v roku 2016 bolo na Slovensku evidovaných len 2,1 % vozidiel jazdiacich na alternatívne palivá, je evidentné, že svoj záväzok voči Európskej únii nesplní.
Vzhľadom na vývoj ekologickej záťaže u nás či vo svete navrhujeme zatraktívniť nákup a prevádzku vozidiel jazdiacich na alternatívny pohon či palivo najväčšej skupine vlastníkov vozidiel, a teda podnikateľom. A to tým spôsobom, že vozidlá jazdiace na LPG, CNG alebo LNG, alebo teda iné palivá a pohony budú oslobodené od dane z motorových vozidiel. Prerábka už existujúcich benzínových vozidiel na tieto plyny či iné alternatívne palivá sa stane pre podnikateľské subjekty ekonomicky zaujímavá ako z hľadiska znižovania nákladov na prevádzku vozidiel, tak z hľadiska znižovania produkovaných emisií.
Každé fyzické osoby nie sú spravidla platcami dane z motorových vozidiel. Zavádzame preto novú formu dotácie na prerábku vozidiel na inštalácie plynových technických zariadení. Každej fyzickej osobe tak vznikne nárok na dotáciu vo výške 500 eur pri prerábke vozidla na LPG alebo na CNG.
Nami predkladaný návrh zákona má veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 10:12 - 10:14 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés, Martin Beluský a Milan Uhrík predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 361/2004 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov a zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v znení neskorších predpisov.
Cieľom uvedenej novely zákona je zatraktívniť pre podnikateľské prostredie nákup a registráciu vozidiel, ktoré využívajú alternatívne druhy paliva alebo alternatívny iný spôsob ich pohonu.
Ďalším cieľom je zaviesť dotácie na prestavbu vozidiel na dostupné alternatívne palivá pre fyzické osoby. Alternatívne palivá ako LPG, CNG či iné druhy plynov sú z ekologického hľadiska oproti benzínu či nafte čistejšie palivá, ktoré výrazne menej zaťažujú životné prostredie.
To je na úvod všetko a ako prvý sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2018 18:03 - 18:05 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Milan, spomínal si vo svojej rozprave, že demografická krivka Slovákov, alebo resp. nášho národa, je zlá, alebo resp. ide tým negatívnym smerom.
No svedčí o tom aj štatistika, ktorá ukazuje, že v roku 1992, 1993 sme mali, bol priemerný vek prvorodičky 23-24 rokov, a keď sa pozrieme na priemerný vek prvorodičky v roku 2016, 2017, tak ten vek sa pohybuje na úrovni 28 rokov, čiže má za tie roky veľmi stúpajúcu tendenciu. A je to z toho dôvodu, že materstvo alebo resp. rodičovstvo, je dnes, bohužiaľ, drahé a nákladné, a málo ľudí si to môže dovoliť a uprednostňuje kariéru, alebo resp. nejakú školu, a teda vzdelanie pred týmto.
Preto sme prišli s týmto návrhom zákona, aby sme zlukratívnili ten pobyt ženy alebo rodiča na materskej dovolenke, aby sme mohli vychovávať za dobré peniaze, alebo resp. v tomto období, mohli kvalitne poskytnúť dobrú výchovu našim deťom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 13:46 - 13:48 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Miňo, dobrá rozprava. Ako vždy. A spomínal si, že liberáli, alebo resp. stretol si sa s náladami, že liberáli sú proti tomu, aby sme sprísnili tento zákon, alebo resp. sú proti našej novele, ale napriek tomu by chceli viacej liberalizovať potratovú politiku na Slovensku a chcem sa ťa spýtať, ak mi môžeš odpovedať, čo podľa, čo asi znamená viacej zliberalizovať potratovú politiku na Slovensku. Budeme zabíjať už osemmesačné deti alebo deväťmesačné deti? Alebo ako? A spomínal si jeden prípad, že deti, že keď nemajú deti žiť v detských domovoch, nech sú radšej potratené, nech radšej prebehne interrupcia v tomto prípade. Ale tá autorka tohto statusu alebo tohto článku asi zabudla na to, že život je niekedy aj strastiplná cesta a počas tohto života dieťa päť-šesť- sedem-desaťročné môže prísť o oboch rodičov, nejaká autonehoda, choroba, hocičo iné. A vidíš, podľa liberálov takéto dieťa podľa tej logiky, ktorú predstavuje, takéto dieťa by malo byť okamžite zabité. Nemáš rodičov, ideš do detského domova, proste tam sa ti bude zle žiť, tak, tak musíš zomrieť. A kde sú oponenti? Za chvíľku sa nám končí ústna rozprava, začína, začína, teda písomná rozprava, začína ústna rozprava, tak ja pevne verím, že sa sála naplní aj takýmito pseudokresťanskými aktivistami typu Verešová a podobne a budú svojou rozpravou nám nejakým spôsobom argumentovať, prečo nepodporia alebo podporia náš návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 12:59 - 13:00 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za faktické poznámky. A nadviažem na teba, Miňo, spomínal si nejakú finančnú stránku v tejto veci, ja len pripomínam, že bavíme sa tu o nenarodených deťoch, ktorým je odopreté právo žiť, a pritom táto, táto naša úprava, toto zrušenie absurdného zákona, ktorý je v platnosti, ako spomínala kolegyňa Nehézová, od ’86. roku, nebude stáť štát, nebude stáť Slovenskú republiku ani jedno euro. Práve naopak, veď z každého, z každého počatého dieťaťa vyrastú daňoví poplatníci, ktorí budú nejakým spôsobom do budúcna prispievať na chod a fungovanie štátu. Na druhej strane tu máme liberalizmus, ten bezbrehý liberalizmus, ktorý, ktorý propaguje homosexualitu, LGBTI, transgender, gender, ja neviem, čo všetko ostatné, a to je v poriadku a zároveň obhajuje aj potraty. Hej? Obhajuje interrupcie, ale to je všetko v poriadku, takýmto štýlom sa má uberať nasledujúce storočie, nasledujúci svet, ale ja voči tomu som ohranený a myslím si, že aj my v Ľudovej strane Naše Slovensko jasne vidíme, že toto nie je cesta nielen pre Slovensko, ale pre celý svet.
Áno, a sme tu dnes na to, aby sme akúkoľvek možnú prekážku proti interrupciám, proti zabíjaniu nenarodených detí kládli, a tento náš návrh zákona to umožňuje. Prekazuje zabíjanie malých detí nenarodených.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.5.2018 12:32 - 12:51 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, vážená verejnosť, ktorú zaujíma náš návrh zákona, náš návrh zákona, ktorý bol dnes procedurálnym návrhom, ja sa ho znova dotknem, odložený v tom takom optimistickom meradle o 15 dní.
Ja len pripomeniem, že za týchto 15 dní na Slovensku môže zomrieť ďalších 300 detí. 300 detí, ktoré nedostanú šancu žiť, rozvíjať sa, nedostanú šancu tešiť svojich rodičov, svojich starých rodičov a všetkých ostatných.
Ja si dnes vo svojej rozprave dovolím prečítať dva články. Dovolím si svoje slovo prenechať JUDr. Chromíkovi, ktorého pozná asi veľmi široká verejnosť. JUDr. Chromík vedie alebo spoluvedie Alianciu za rodinu, ktorá má na zodpovednosti pochody za život, najmasovejšie pochody, ktoré sa diali od revolúcie na Slovensku. JUDr. Chromík, a teda ľudia okolo neho, aktivisti, ktorí sa zaoberajú prolife aktivitou, sú dnes, v dnešnej dobe, ako ich nazývam, liberálnymi fašistami nazvaní ako ľudia, ktorí sú poloblázni a ktorí asi nechápu modernú dobu. Nechápu modernú dobu, v ktorej je dobré a normálne, aby sa zabíjali nevinné deti na Slovensku. Nechápu modernú dobu, v ktorej zviera nie je vec, ale plod, embryo, živý tvor a boží dar je len niečo, čo sa zákrokom odstraňuje. Bežná rutina a svet sa nezrúti, poďme ďalej.
JUDr. Chromík napísal článok, ktorý sa volá Viac ako milión nevinným obetí, lebo kresťania zlyhali. 188-tisíc, 102-tisíc a 1 360-tisíc, toto nie sú čísla, sú to ľudské životy, 188-tisíc.
Dnes som sa rozprával so svojím bratrancom z druhého kolena. Podľa rozprávania, ktoré sa zachovalo v rodine, môj dedko prešiel štyri, štyrmi koncentrákmi. Nebol Žid, ale bojoval v Slovenskom národnom povstaní. Celkovo bolo z územia vtedajšieho Slovenska deportovaných 68 – 71-tisíc Židov. Spolu s osobami deportovanými z území obsadených Maďarskom ich počet môže dosahovať až na 100-tisíc ľudí, teda asi 75 % ich predvojnového počtu. Z nich sa nevrátil skoro nikto. Môj dedko mal šťastie, vrátil sa živý, hoci nie zdravý z vojny, v ktorej Československu padlo 25-tisíc vojakov a v ktorej okrem obetí holokaustu zahynulo v Československu aj ďalších 63-tisíc civilných obetí. Fašizmus či nacizmus neľudskou ideológiou zabíjal nevinné ľudské bytosti na základe rasy, pre politické presvedčenie, národnosť, ale aj propagoval eutanáziu pre zdravotne postihnutie. Havran hovorí správne, že Židov zo Slovenska vyviezli katolíci a evanjelici. Prosby o odpustenie šoa sa musia stať z našej strany úprimné, plné skutočnej bolesti a ľútosti.
Odmietam však princíp kolektívnej viny, neúprimné sebabičovanie, pri ktorom sme schopní nenávisť pľuvať na ostatných, dehumanizovať katolíkov a evanjelikov, podobne ako sa odľudšťovali Židia, a tak vlastne opakovať chyby fašistov. Lebo rovnako väčšina tých, ktorí pomáhali Židom, boli katolíci a evanjelici, väčšina tých, ktorí bojovali v SNP proti Hitlerovi, boli katolíci, evanjelici. Máme svojich zradcov, hrdinov a svätcov, taká je pravda.
Ja sa dovolím vstúpiť do tejto prvej, tohto prvého, tejto prvej stane článku. Zrejme pán JUDr. Chromík nemá s nami, alebo resp. minimálne so mnou a s mojimi kolegami, nemám vere..., nemám vedomosť, že by mal s nami priamy kontakt, a preto mu nemám za zlé, keď túto tému sa snaží nejakým spôsobom rozoberať s naším spojením.
Je jasné, že liberálne, liberálne plátky ako SME, Denník N a v podstate všetky médiá na Slovensku, počínajúc Aktualitami a končiac Topkami, nás označujú ako fašistov, neonacistov, xenofóbov a podobne. Samozrejme, neprávom. Žiaden z nás nebol za takéto podobné činy odsúdený.
Ale vráťme sa k článku a pokračujeme. 102-tisíc, po tejto ideológii nastúpila druhá, ktorá napriek koncu vojny vraždila a utláčala svojich vlastných občanov. Konečné číslo obetí komunistického režimu nie je dodnes známe. Autori knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 - 1989, ktorá získala cenu Dominika Tatarku, zhromaždili zoznam 102-tisíc obetí komunizmu. Nebola vojna, priamo zavraždených bolo oveľa menej ľudí, presné číslo je veľmi ťažké určiť. Zasiahnutých životov je však oveľa viac kvôli dĺžke trvania. Mnohí obyčajní ľudia sa museli vyrovnávať s úskaliami, ktoré komunizmus zabezpečil. Môj pradedko zabil celý život v baniach v Amerike, aby sa potom vrátil na Slovensko a kúpil role a kone. Kone ho zabili, role zobrali zakrátko komunisti, tým kuľačiskovým potomkom vymenili pozemky meter za meter, teda meter štvorcový dobrej zeme za meter štvorcový v stráni, na ktorej sa dnes rodí iba praslička a vzdialené..., a borovice, vzdialené hodinu od dediny. Z tejto pôdy bolo treba odovzdávať kontigenty, čiže zrno, vajcia, mäso, zemiaky a podobne v stanovenej výške a za stanovenú smiešnu cenu. Babka sa však zaťala a povedala, že takým zlodejom nikdy role do družstva nedá, a tak komunisti chodili a brali, čo videli. Mama a jej sestry a bratia spomínajú, že nemali ani čo jesť. Neboli by to uniesli, ak by dedko nechodil na týždňovky a nezarobil na jedlo a kontingenty. Mali sme šťastie, že sme sa narodili a zažili pád komunizmu a návrat slobody. Komunizmus zabíjal a týral pre príslušnosť k triede či náboženské, alebo politické presvedčenie.
1 360-tisíc. Každá ideológia a genocída začína tým, že obete sa dehumanizujú. Nazývajú sa švábmi, špinami, bigotmi či embryami, proste to nie sú ľudia. A až potom ich možno zabiť. Ale aj v nich, Židoch, Rómoch, černochoch, nenarodených alebo v katolíkoch koluje rovnaká červená ľudská krv. Majú ľudský mozog, ľudské srdce a cítia bolesť ako my. Nenarodí sa iný človek ako ten, ktorý bol počatý. Nezomrie iný človek ako ten, ktorý bol počatý. Ľudská dôstojnosť nezávisela nikdy od toho, či ťa matka a otec chceli na svete, alebo nechceli. Raz dieťatko a iný raz embryo?
Najvražednejšou ideológiou na Slovensku nebol ani fašizmus, ani komunizmus. Najvyšší počet nevinných obetí spôsobil nový výhonok predchádzajúcich ideológií, ideológia liberalizmu, ktorá zaútočila na najnevinnejšie detské životy. V tomto besnení za 50 rokov legálnosti potratov zomrelo na Slovensku viac ako 1 360-tisíc detí, teda asi každé štvrté dieťa. Tieto deti by už dnes mali vnukov. Je ich však omnoho viac, pretože v týchto zoznamoch nie sú deti, ktoré zomreli v dôsledku abortívnej antikoncepcie. Najkrutejšia vojna prebieha v našich srdciach, ktorí už nemáme lásku pre vlastné deti. Najkrvavejšími bojiskami na svete sa stali loná matiek, v ktorých umiera najviac nevinných obetí pre sebectvo a slepotu. Tieto bojiská ostávajú spáleniskami, v ktorých sa ťažko rodí nový život.
Na rozdiel od Poliakov sme si my Slováci po revolúcii povedali, že slovenské deti si slobodu nezaslúžia. Máme jeden z najhorších potratových zákonov v Európe. Spájanie sa s liberálnymi spôsobilo, že sme prestali vidieť najkrutejšiu vojnu a jej obete. Zastrel sa nám zrak. Videli sme dôležitejšie témy. Téma ukončenia vražednej vojny proti deťom to nebola. Aj vďaka tomu sa stala vojna neviditeľnou. Kam by sme dali 1 360-tisíc krížov? Raz však tieto kríže niekde dať musíme, lebo potrebujeme pokánie. Potrebujeme žiadať o odpustenie rovnako, ako by sme mali žiadať o odpustenie holokaustu. Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky odsúdilo celé Slovensko. Budú médiá ochotné vidieť aj toto zabíjanie? Len preto, že je potrat legálny, už nie je vraždou?
Podľa viacnásobných prieskumov agentúry Focus až 70 % populácie na Slovensku pripúšťa potrat len z veľmi vážnych dôvodov alebo ich nepripúšťa vôbec. Ide o veľmi citlivú tému, ktorá dokázala na Slovensku zmobilizovať najmasovejšie zhromaždenia od revolúcie, konkrétne dva národné pochody za život s viac ako 70 tisícmi ľuďmi. Za 25 rokov sme mohli v parlamente, sme sa zmohli v parlamente na veľmi málo aktivít, môžeme byť však radi, že sme ich mali. Nebudem spomínať všetky súvisiace návrhy, napríklad úspešné zavedenie utajených pôrodov a výhrady vo svojom vedomí, teda svedomí v zdravotníckych zákonoch, ale iba tie, ktoré sa priamo dotkli potratového zákona.
Návrh zákona liberálov zo strany ANO, ktorý potrat ešte zhoršoval, bol prijatý a nie je účinný len vďaka vráteniu zákona prezidentom Schusterom. Nasledovalo podanie konzervatívnych poslancov na Ústavný súd, ktorý nás sklamal a situáciu svojím rozhodnutím ešte viac zhoršil. Návrh poslanca za KDH Gaburu na úplne zrušenie potratov nemal širokú podporu. Opozičný návrh Daniela Lipšica, Pavla Hrušovského a Ľudmily Muškovej, ktorý riešil informovanie pred potratom, neprešiel. Rovnako dopadol podobný návrh Pavla Minárika a Rudolfa Bauera. O milimeter vpred sme sa posunuli vďaka úspešnému návrhu pani poslankyne Muškovej a Zelníka o informovanom súhlase žien pred potratom. Návrh vychádza z myšlienky Lipšica na zakotvenie lehoty medzi informovaným súhlasom a výkonom potratu. Bohužiaľ, vyhláška, ktorú mohol za dva roky vylepšiť minister zdravotníctva za KDH Uhliark, ostáva naďalej úplne vykastrovaná. Každá žena má právo aj na vizuálne informácie o svojom dieťati a zatiaľ ich nedostáva.
Zákaz chemického potratu bol predložený poslancami Škripekom, Vašečkom a Jurinovou. Išlo o vhodnú snahu vyjasniť znenie zákona vzhľadom k vtedy aktuálnej situácii registrovania chemických abortívnych prostriedkov, hoci chemicky sa dnes potrat nevykonáva a ani to zákon neumožňuje. Návrh neprešiel.
Návrh poslanca Kuffu, Kvasničku a Mikloška mieril správnym smerom, ale netrafil, lebo sa celá debata sústredila úplne zbytočne na trestnoprávnu zodpovednosť žien. Na to, aby sme zachránili životy detí, nepotrebujeme hľadať či trestať vinníkov. Ženy, ktoré podstúpia potrat, sa stávajú druhými najväčšími obeťami potratu. Nesúdime, pomáhame. Návrhy Gaburu a Kuffu, Kvasničku a Mikloška, ktoré priamo zlepšovali potratovú legislatívu, neboli prednesené straníckymi vedeniami. Škoda. Vedenia strany ich mohli pripraviť tak, aby sa vyhlo zneužitiu debaty a správne otvorila debata, ktorá je potrebná. Neviem, prečo to nebolo tak. Videl som v KDH mnohokrát vyplakávanie, že vďaka postoju k potratom strácajú hlasy. Nemyslím si to. Poslancov si volíme nie preto, aby sa modlili, ale preto, aby nás zastupovali a prednášali návrhy zákonov, ktoré považujeme za dobré. Nechápte ma zle, som ten posledný, ktorý by chcel podceňovať modlitbu, ale Ježiš rozmnožil chleby až potom, ako mu priniesli, čo mali. Aj politici majú úlohu formovať svedomie a prinášať návrhy zákonov, nech sa nevyhovárajú na ľud a podobne. Kresťanov v parlamente nevolili sulíkovci a kresťania chcú zlepšenie zákona o potratoch.
Vďaka kresťanským politikom, ktorí sú pasívni a boja rozhádať si to s úhlavnými nepriateľmi slobody detí, čiže liberálmi, predkladajú teraz návrh tí, od ktorých by to nikto nečakal. S návrhom prišiel predseda strany Kotleba a jeho kolegovia poslanci. Jeho návrh nezabraňuje vykonávaniu potratov zo zdravotných dôvodov postihnutia dieťaťa a pri znásilnení či iných trestných činoch, ale ruší potraty bez uvedenia dôvodu. Je to návrh, ktorý je v zhode s väčšinovou mienkou Slovákov v prieskumoch. Nie je to katolícky ideál, ale je to úplne jasné zlepšenie potratovej legislatívy v prospech dieťaťa, ktoré je povinný každý katolík podporiť.
Benedikt XVI. ako kardinál Ratzinger za Kongregáciu pre náuku viery v doktrinálnom usmernení o niektorých otázkach angažovania sa a postojov katolíkov v politickom živote napísal: „Ak politická činnosť smeruje ku konfrontácii s princípmi mravnosti, ktoré nepripúšťajú odchýlky, výnimky alebo kompromisy, potom sa stáva úloha katolíkov ešte očividnejšia a ich zodpovednosť ešte väčšia.“ Toto je prípad občianskych zákonov týkajúcich sa potratu a eutanázie, ktoré by mali chrániť prednostné právo na život od jeho počatia po jeho prirodzený koniec.
Zákon o zlepšení potratovej legislatívy mohli za 25 rokov existencie Slovenskej republiky, technicky vzaté, kresťanskí politici predložiť aspoň 50-krát. Minimálne raz za pol roka im to umožňuje legislatíva. Nerobili to. Mali isté svoje dôvody. Chce to riadne spytovanie svedomia, lebo keď prídeme k Bohu, nebudeme sa pýtať poslancov na výhovorky, ale na skutky. Čo si urobil alebo neurobil mojim najmenším, keď boli zabíjaní? Aj keď na to neboli politické podmienky, bolo ich potrebné vytvárať, kvapkajúca voda rozbije aj kameň svojou vytrvalosťou. 1 360 000 slovenských detských obetí liberalizmu si to zaslúži. Počet obetí stále rastie. Niekto mávne rukou, veď potraty sa budú robiť aj tak. Ten nemá úctu ani k obetiam trestných činov. Zrušíme zákazy vraždenia a kradnutia, lebo sa vraždiť a kradnúť neprestane? Na potratoch vidíme, ako by to dopadlo. Kresťanski politici nech preto ani neskúšajú hľadať dôvody, prečo a ako nepodporiť návrh. Tu nemáme právo hľadieť na osoby, vlastné antipatie či sympatie. Zahoďte politikárčenie. Ide o otázku života a smrti, ktorá sa nepredáva a s ktorou sa nehandluje. Kardinál Ratzinger dodal: „Pacifistická a ideologická predstava sa snaží neraz sekularizovať hodnotu mieru.“ „Mier je vždy plodom spravodlivosti a účinkom lásky,“ podpísaný Anton Chromík.
Ja tu mám ešte jeden článok od liberálnych autorov, ale pre krátkosť času ho nestihnem prečítať celý, tak sa vyjadrím alebo prednesiem svoj pohľad na náš návrh zákona a na diskusiu, ktorá tu pred prázdnymi, takmer prázdnymi poslaneckými lavicami včera odznela a dnes pokračuje.
Samozrejme, liberálna loby na Slovensku podľa môjho názoru nemá miesto a svojím zákonom sme ukázali, že sme odhodlaní ukončiť zabíjanie nenarodených detí, nenarodených detí, ktorých sa nikto nepýtal na to, či chcú byť splodené, ale boli splodené svojimi rodičmi. Ostatných poslancov žiadam o podporu nášho návrhu zákona. Teraz nepozerajme na stranícke tričká a nepozerajme na to, či sa nám niekto páči, alebo sa nám nepáči, ale pozerajme na to, čo svojím návrhom zákona, čo teda týmto návrhom zákona sledujeme. Ide nám o to, aby Slovensko prosperovalo a Slovensko bolo krajinou, kde chceme slušne žiť my všetci slušní občania. Ale nové trendy alebo nové prieskumy, alebo výskumy ukazujú, že Slovensko vymiera. Slovensko má čoraz staršiu populáciu aj vďaka tomu, že sme za existenciu svojho vlastného druhého slovenského štátu, Slovenskej republiky zabili prakticky štvrtinu svojich ľudí, len preto, že niekto obetoval, alebo teda mu bolo ľúto obetovať celý život svojim deťom. Ja by som nikdy nad takouto otázkou ani sám nerozmýšľal len preto, lebo vlastné pohodlie a tá sprostá ideológia liberalizmu je viac ako, ako život nenarodených detí.
Ďakujem vám za podporu. (Dlhotrvajúci potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 10:26 - 10:28 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Natálka, vo svojej reči, vo svojej rozprave si nám priblížila, znova priblížila alebo resp. povedala si nám výpovede lekárov, ktorí tieto potraty, alebo resp. zákroky, ako ich volajú, aby sa nejakým spôsobom od nich odosobnili, ako ich volajú, ako ich prežívajú ženy, a mne nie je jasné, prečo sa títo ľudia, ktorí to vykonávajú napriek svojmu odporu voči nim, voči potratom, voči zabíjaniu nenarodených detí, ako sa dokážu ráno reštartnúť a v podstate ísť zase do toho. Vieš, že jeden večer si on povie, ja som zabil dnes 5, 6, 10, 20 nenarodených detí, živých božích darov a ráno pokračujem v tom, idem ďalej. Absolútne to nechápem. Je jasné, že potraty ničia vzťahy, ničia ženy nielen duševne, ale teda aj fyzicky, či už to boli ako sklony k alkoholizmu, alebo resp. k depresiám, tie ženy sa už vnímajú podceňované a veľmi, veľmi ťažko to znášajú po celý život aj napriek tomu, že v budúcnosti niekedy majú ďalšie dieťa alebo viac detí.
A správne si podotkla, že Božia vôľa nie je zabíjať nikoho, ale..., a nieto ešte nenarodené deti. A mala si tu faktickú poznámku na seba od poslanca Jarjabka, takého mužského feministu, alebo ako by som ho nazval, mal tu byť včera, pán poslanec Jarjabek, keď sa táto debata, táto, táto rozprava niesla, boli tu aj výpovede žien, či už ich predniesli moji kolegovia alebo kolegyne, a teda boli to, boli to rozpravy zo ženského pohľadu, ako, ako, aký majú názor na potraty. A tento zákon nie je pre ženy alebo resp. nemali by o ňom rozhodovať ženy podľa logiky, ale tie deti, ktoré sú zabíjané. Takisto sme tu prijímali zákon, ktorý hovorí, že zviera nie je vec, tak v referende by sa asi prioritne podľa vašej logiky mali zapojiť zvieratá, a nie ľudia.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis