Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2019 o 18:11 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:15 - 18:17 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som sa aj ja vyjadriť v faktickej poznámke, pani predsedníčka. Som rád, že ja ako člen ľudskoprávneho výboru a zároveň jeden z podpredsedov tohto výboru som prispel k tomuto uzneseniu. Viem, že sa to nerodilo ľahko, viackrát sme museli zasadať a myslím si, že to záverečné hlasovanie bolo, že jeden člen výboru sa tam zdržal a drvivá väčšina to odsúhlasila napriek, ako to si už spomínala, napriek celým politickým spektrom, napriek liberálom, kresťanom, ale aj konzervatívcom, ktorých máme vo výbore.
Určite aj v tejto sále, tak ako si spomenula, sú ľudia, ktorí si pamätajú aj z minulého obdobia prenasledovanie aj v našej republike a vlastne treba si vážiť, že žijeme v slobodnej krajine a kde je náboženská sloboda a nebáť sa chodiť do kostola je samozrejmé a normálne. Predsa si aj tiež pamätáme, že kvôli tomu, že mal niekto napísane, že navštevoval náboženstvo alebo miništroval, sa, nebol prijatý na základnú alebo teda na strednú alebo vysokú školu. To bola bežná prax v minulosti.
Ale chcem nadviazať na tvoje vystúpenie, že sme prijali a doplnili to uznesenie na, myslím, že jedného člena výboru, že vlastne nielen prenasledovaným kresťanom, ale aj iným náboženským komunitám vo svete aby sme sa zaoberali, a to je tá dôležitá vec, nakoľko naozaj sme svedkami v poslednej dobe, zverstvá, ktoré sa stávajú vo svete, či už to je v Afrike, alebo nie dávno na Srí Lanke, ale aj v ďalších krajinách, kde naozaj kresťanstvo a kresťanské komunity sú veľmi ohrozené. A vítam toto uznesenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 17:16 - 17:18 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Martin, ja si ťa vážim ako odborníka. Síce nie som vo výbore, v ktorom sa prejednávala táto správa, ale keďže ako starosta dlhoročný mám skúsenosti s reštitúciami, ako aj s pozemkovými úpravami. Ty vieš sám, aká je toto ťažká, náročná agenda. Sám si pracoval na regionálnom pracovisku a ty vieš, ako štát zanechal, v akom stave zanechal nielen občanom, ale aj subjektom verejnej správy pozemky. Prakticky v tých 90. rokoch, následne, keď sme v roku 2002 prevzali školstvo, samosprávy, sme naozaj dostali nevysporiadané pozemky. Dostali sme len budovy. Ty najlepšie vieš, aká je to ťažká, ťažká agenda.
Ja som rád, že si našiel aj pozitívne veci na správe pani generálnej riaditeľky, to ma veľmi teší, lebo viem, že nie si len ortodoxný kritik, ale uznáš aj prácu ľudí. Za tých dva, dva a pol roka, čo je pani riaditeľka vo funkcii, nadviažem na slová kolegu Tibora, že naozaj mám skúsenosti, že tie veci sa pohli, že tie pozemky, ktoré majú starostovia, primátori, urýchľujú sa tie žiadosti. A ja som rád, že pozemkové úpravy, ktoré nás čakajú a ktoré boli odsúhlasené konečne po prieťahoch na verejnom obstarávaní, sa idú rozbiehať v vyše 160 komunitách, a verím, že Slovenský pozemkový fond bude nápomocný.
Taktiež možno treba spomenúť, že aj ohľadom jednoduchých pozemkových úprav pripravuje Slovenský pozemkový fond iniciatívu. Takže treba sa pozerať aj z tej problematiky, ktorá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 16:30 - 16:32 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ja práve mám opačný názor, že tento návrh by nemal byť vrátený a tento vládny návrh je očakávaný aj zo strany samosprávy. Tiež sa obraciam na ten § 50b. Tu je jasne definované, akou formou môžu byť prevedené tie pozemky do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku. Predsa aj tie obce, ktoré nemajú územné plány, môžu týmto pádom prísť k tým pozemkom, ktoré možno už dlho užívajú.
Ale tu je ešte jedna zásadná vec, že na týchto pozemkoch sa nachádzajú nevysporiadané pozemky telovýchovných jednôt, športové zariadenia nielen obcí, ale aj občianskych združení a práve toto ja vítam, že tým sa urýchli aj majetkovo-právne vysporiadanie pre samosprávu, obce a vyššie územné celky aj z toho dôvodu, že naozaj v minulosti štát zanedbal a odovzdal do obce pozemky a stavby, ktoré vôbec neboli vysporiadané a týmto sa aj čiastočne rieši táto kompetencia.
No a čo sa týka, predsa touto novelou zákona, vládneho zákona sa posilňujú aj kompetencie lesnej inšpekcie. Takže ja nevidím dôvod na stiahnutie, práve naopak, vítam aj zo strany miest a obcí túto novelu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 18:11 - 18:13 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pani Blahová, ťažko sa mi reaguje na vaše vystúpenie. Na rozdiel od vašej predrečníčky, ktorá vystúpila, predsedníčky výboru, vy ste na tejto správe, z vášho vystúpenia vidím, nenašli nič pozitívne. Skutočne ťažko sa mi vyjadruje k takto negatívnemu vystúpeniu. A tie výrazy, ktoré ste použili, dovolím si citovať, "aby nemárnila peniaze daňovníkov, bezzubé návrhy, umelé nafukované pasáže" a ďalšie výrazy, ktoré ste použili, naozaj ja tu cítim takú, váš osobný vzťah voči pani komisárke Tomanovej, ako by ste si tu riešili tie vaše problémy. Skutočne, skúste si nájsť v tej správe, ktorú ste si prečítala, že sú tam skutočne aj pozitívne veci, a tak ako bolo už tu spomínané v rozprave, oproti minulým správam táto správa a tento materiál má veľa aj pozitívnych vecí.
Takže by som vás poprosil, aby ste boli aj trošku objektívna. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2019 17:37 - 17:39 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil spoločnú správu o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch. V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady správu o činnosti komisárky pre deti, tlač 1396, prerokoval výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Oba výbory zhodne odporúčali Národnej rade zobrať správu na vedomie.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor na svojej 54. schôdzi uznesením č. 126 schválil spoločnú správu výborov a poveril mňa ako spoločného spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy, tlač 1396a.
A, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:51 - 11:51 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Zemanová, no, som prekvapený, že vy ako bývalá zamestnankyňa verejnej správy máte taký negatívny prístup k zástupcu (pozn. red.: správne "zástupcovi") ZMOS-u, zástupcu (pozn. red.: správne "zástupcovi") miest a obcí v Slovenskom pozemkovom fonde. Veď o akom lobingu to hovoríte? Veď práveže úplne je to v rozpore, čo hovorí aj tuto kolega Fecko, že vlastne veď práveže mestá a obce majú toľko nevysporiadaných vecí v rámci Slovenského pozemkového fondu. Vždycky mestá a obce kritizovali, že nepracuje Slovenský pozemkový fond, že Rada nepružne pracuje, a teraz, keď práve sa rozbehla táto spolupráca listom generálnej riaditeľky na ZMOS a opačne, predsedu ZMOS-u Sýkoru, kde Rada ZMOS-u sa vyjadrila, že v posledných dvoch rokoch nástupom novej riaditeľky sa výrazne zlepšila spolupráca.
Máte vy vôbec predstavu, koľko je stále nevysporiadaných pozemkov pod stavbami v obciach a mestách? Máte vy vôbec o tom predstavu, že brzdí to pri čerpaní eurofondov, projektov? Kto iný ako zástupca samosprávy by mal byť v Slovenskom pozemkovom fonde, kde sa rozhoduje o ďalšej, ďalšia komasácia pôdy, ktorá sa chystá, zlučovanie pozemkov? Veď práve majú čo do toho povedať práve títo zástupcovia. Tu nejde o žiadnom lobingu, ale tu ide o to, aby tá spolupráca bola, aby aj ten zástupca miest a obcí mal nejakú predstavu a vedel informovať o činnosti Rady Slovenského pozemkového fondu.
Ak ste nerobili samosprávy, tak sa ospravedlňujem, ale, no som prekvapený, že máte výhrady voči zástupcovi ZMOS-u.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:31 - 18:32 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Edko, ďakujem ti za kultúrne vystúpenie, jeden z mála opozičných poslancov, ktorý naozaj kultúrne vystúpil k tejto téme. Venoval si sa téme násilie na ženách, chcem len pripomenúť, že Deklarácia O odstránenie násilia páchaného na ženách bola schválená Valným zhromaždením OSN 23. decembra 1993 už. Je základným medzinárodným dokumentom na úrovni OSN zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách. Takže Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách predstavuje taktiež medzinárodný konsenzus s ohľadom záväzkov, vlád, všetkých vlád, podotýkam, o odstraňovaní násilia páchaného na ženách.
Takže načo nám je Istanbulský dohovor?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:52 - 11:54 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani kolegyňa, tento návrh ste nazvali v úvode politický primitivizmus. Prosím vás, odpustite si takéto vyjadrenia, opätovne vám hovorím a pripomínam, že je to slobodná vôľa šiestich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodli predložiť návrh na prijatie uznesenia k tzv. Istanbulskému dohovoru.
Pani kolegyňa, nie je to téma, ktorú sme vytiahli teraz a účelovo. Chcem vám pripomenúť, že SNS a jej predseda sa viackrát v minulosti vyjadrili, že sú proti procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru, lebo okrem iného by to mohlo viesť k registrovaným partnerstvám homosexuálov.
Pani Zimenová, môžem vás uistiť, že SNS je za ochranu žien a nemieni tolerovať násilie páchané na nich. Apelujete na koalíciu, aby nepodporila tento návrh. Prosím vás, počkajme si na slobodné hlasovanie poslancov, lebo ja som presvedčený, že za tento návrh budú hlasovať aj poslanci z opozície, pretože budú hlasovať podľa svojho vedomia, svedomia a presvedčenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:59 - 10:01 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel, Anka, reagovať na ten úvod, čo si mala, že na výbore tento dokument neprešiel. Samozrejme, hlasovanie bolo 5 na 5, ale chýbali tam dvaja poslanci, ktorí boli, keď by boli prítomní, tak by tento dokument prešiel.
Na margo toho odstraňovanie násiliu na ženách a deťoch. Ja nepoznám tu v sále ani jedného poslanca a poslankyňu, ktorý by neodsudzoval toto násilie. A môžem ti povedať, že dnes existuje už u nás linka, a využívame to my aj v samospráve, že akonáhle zistíme takéto násilie v našej komunite, ihneď nahlasujeme a v skrátenom konaní konajú orgány činné, ktoré majú konať proti násiliu na ženách. Dvakrát si použila vo svojom vystúpení výraz do stredoveku. Ja nechápem, prečo používaš tento stereotypný názor liberálov, to som naozaj nepochopil, veď, prosím ťa, dnes je násilie voči ženám a domáce násilie trestnými činmi vo všetkých členských krajinách štátov Európskej únie. Istanbulský dohovor oficiálne odmietla aj Konferencia biskupov a ďalšie desiatky prorodinne orientovaných organizácií. Zo 47 krajín Rady Európy schválil, myslím si, že len 27, a mnohé majú právom o jeho texte vážne pochybnosti. A myslím si, že pri stretnutiach s občanmi, ktoré sme teraz mali, sa drvivá väčšina vyjadruje negatívne k Istanbulskému dohovoru ako celku.
A prosím ťa, neber nám právo poslancom vyjadriť názor k tomuto dohovoru, k tomuto dokumentu a tento materiál, ktorý sme predložili, myslím si, že je vyjadrením väčšiny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 9:08 - 9:08 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady v gestorskom výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1479 výbor prerokoval návrh uznesenia Národnej rady na svojej 52. schôdzi 27. marca 2019. Gestorský výbor neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov. Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis