Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2018 o 12:45 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 12:45 - 12:50 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Dámy a páni, dovoľte ešte, prepáčte, tento zákon je taká prerušená pieseň, takže asi nie je úplne jednoduché sa vrátiť a cestovať v čase (povedané so smiechom), navrátiť sa do minulého týždňa, keď sme v podstate začali s rozpravou.
Takže oceňujem aj vystúpenie pána poslanca Štarchoňa aj, aj pána Hegera (povedané so smiechom), resp. súcitím s nimi, že, že v podstate nie možno všetci boli sústredení a vnímali (povedané so smiechom), o čom, o čom hovoríme. A ak tomu dobre rozumiem, pozmeňovací návrh pána poslanca Štarchoňa smeruje proti liberalizácii koncových zariadení na trhu, môže to znieť príkro, ale, ale z pohľadu definovania nejakého konkrétneho technologického riešenia a je tu proste jasný odklon od toho (reakcia z pléna), toho nášho, nášho vnímania, je to proste jeden druh riešenia, a aby, chcel by som zostať zdvorilý, vieme, kto je za ním, je to, za ním je rešpektovaný výrobca takejto technológie na Slovensku, ktorý je naozaj aj, aj rešpektovaný na zahraničných trhoch, to znamená, ja nehovorím, že ide o nejaké, nejaké pokútne (povedané so smiechom), pokútny deal s nejakým konkrétnym malým výrobcom, ale je, a je nám asi úplne jasné, že je, bolo by veľmi príjemné pre nejakého výrobcu konkrétneho riešenia mať v legislatíve (povedané so smiechom) jasne, jasne definované riešenie, ktoré by potom vytváralo podobne ako iným, napr. súkromným zdravotným poisťovniam, ak sa vrátim v čase opäť a k úplne inej téme, proste vytváralo veľmi, veľmi príjemný proste ďalší podnikateľský projekt a to..., tohto by sme sa neradi zúčastnili.
Registračné pokladnice sú tu naozaj druhú dekádu, ja si veľmi vážim, že v podstate aj rozprava k tomuto zákonu, ktorý znamená naozaj technologický upgrade, proste smerujeme technologicky tam, kde máme v onlinezácii, a vážim si, že tá debata nebola poznamenaná, že žiadnou, naozaj žiadnou mierou populizmu, tak ako to bolo napríklad v Českej republike, kde sa musel prekonať ten úplne zásadný nejaký kultúrny protitlak.
Asi všetci uznávame, že registračné pokladnice sú dobrou vecou, je to dobrý, dobrý, dobrý nástroj voči, voči svetu hotovostnému, svetu krátenia dane z pridanej hodnoty, ale aj iných daní, pretože obchody mimo účtovníctva, samozrejme, znamenajú aj krátenie dane z príjmov.
Chcem povedať, že na tomto zákone sa podieľali odborníci, toto nie je nejaká proste politická novela, myslím si, že ňou nejak nesnažíme sa presadzovať nejaké politické videnie sveta. Sú tu ľudia, ktorí, ktorí na príprave tohto zákona mesiace a mesiace pracovali v domnienke a s dobrým vedomím a svedomím, že sa chceme proste posunúť na tú najvyššiu technologickú priečku, ktorá je možná.
Navrhované riešenie vlastne umožňuje naozaj znižovať náklady pre samotných podnikateľov, pretože rozširujeme možnosť používania virtuálnej pokladnice, virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá je spravovaná samotnou Finančnou správou pre, aj pre tieto potreby, takže ako koncové zariadenie z tohto pohľadu budeme môcť naozaj fungovať aj mobilný telefón, teda smartfón, tablet, takže chcel by som, chcel by som požiadať o trpezlivosť, a ak začneme s tým proste projektom od 1. júla budúceho roku a objavia sa nejaké detské choroby, samozrejme, budeme na to, na to reagovať, ale musím odmietnuť proste nejaké podozrenia, že by to bolo proste nejaký dopredu vedome, proste nejaké, nejaké diery v zákone, ktoré by mal niekto proste využívať. Myslím si, že toto, takáto argumentácia bola a je účelová práve z pohľadu toho, aby sa presadilo jedno technologické riešenie.
Ešte zazneli v príspevkoch aj obavy z hľadiska zneužívania osobných údajov, musím poznamenať, že návrh novely bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, v rámci ktorého sa Európska komisia osobitne dopytovala aj na úpravy týkajúce sa naozaj spracovania osobných údajov, a po našej odpovedi nepredložila žiadnu pripomienku. V rámci medzirezortného pripomienkového konania Úrad na ochranu osobných údajov takisto nepredložil žiadnu pripomienku, takže identifikácia kupujúceho na pokladničnom doklade je nepovinný údaj, ktorý sa uvádza len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.
Toľkoto, zvyšok je, samozrejme, na vás. Predpokladám, že k hlasovaniu dôjde v bezprostredných najbližších hodinách, tak vám prajem šťastnú ruku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2018 11:37 - 11:52 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem za možnosť vystúpiť, aby som v podstate po tom, čo svoje pripomienky predložili predstavitelia jednotlivých poslaneckých klubov, veľmi krátko zareagoval. Musím povedať, že hneď v úvode sa chcem poďakovať za veľmi konštruktívny duch tejto debaty. Keď sa dívam na pána Jurzycu, vy ani neviete, ale ja som ho mnohokrát v takej priamej reči oslovil pán profesor Jurzyca. On mi potom povedal, že on profesor nie je. Ale podľa toho, jak sa my poznáme, pán Jurzyca je profesor pre mňa, hej. Takže z tohto pohľadu aj ten príspevok je tak (povedané s úsmevom), tak ho aj vnímam. Ja chcem len jednu vec povedať, že je úplne proste prirodzené, tá deľba, deľba úloh koalície a opozície je úplne prirodzená, legitímna a v podstate sa nikdy nezmení. To znamená, predstaviteľ exekutívy, ktorý za chrbtom, dá boh, má politickú väčšinu garantovanú koaličnou dohodou, dáva nejaké svoje ciele, sny, predstavy na papier a potom je tu proste opozícia, ktorá v tejto nekonečnej hre tieto ciele, sny a pozície spochybňuje alebo sa snaží ich nejakým spôsobom korigovať.
Dnes tu máme takú malú slávnosť, pretože po rokoch, tak jak tu moja predrečníčka povedala, po dvadsiatich piatich rokoch, prvýkrát v histórii našej krajiny sme v situácii, že môžme dať na stôl rozpočet, rovná sa plán, lebo to je plán, ktorý má v svojom návestí samé nuly a prebytky. Z tohto pohľadu to je malá slávnosť, lebo naozaj sa v našej krajine nikdy, nikdy proste nepodarilo takýto proste plán postaviť, a to nie je len, nie je to len technika rezortu financií a ľudí, ktorí za tým stoja. Samozrejme je to výsledok konsenzu na vláde, ale aj v politickej koalícii, ktorá z tohto pohľadu podľa mňa musí byť podporená aspoň potichu aj predstaviteľmi opozície.
Ja očakávam, samozrejme, hodinové debaty o štruktúre výdavkov. To je tu proste ten priestor, ktorý tu je úplne správny a legitímny. A ak som hovoril a mnohokrát vám ešte budem hovoriť, že sa dostávame do situácie, keď sa treba veľmi, veľmi, menej politicky jak prakticky, ale veľmi, veľmi dobre zamyslieť nad tým, ako využiť obdobie, ktoré tu nebude trvať večne, obdobie vyrovnaného a prebytkového hospodárenia na to, aby sa v tejto krajine žilo lepšie. Pretože, a na to môžu byť rôzne názory, lebo keď sledujeme prebytkové hospodárenie, tak niekto môže z jednej strany povedať, tak miňme tie prebytky na to, aby sme znížili zadlženie. Niekto môže povedať, miňme tie prebytky na to, nevytvárajme ich, tak znížme príjmy. Proste niekomu uľahčíme a niekto môže hovoriť - veľký priemysel, niekto bude chcieť uľahčiť fyzickým osobám. To sú úplne normálne volebné sľuby nielen slovenských politikov, ale aj amerických prezidentov. To sú proste postoje, kto komu chce urobiť nejaký benefit v budúcnosti. A niekto môže povedať nie, nie, my nechceme znižovať príjmy, my chceme viac investovať do tých a tých oblastí. V týchto oblastiach chceme mať kvalitnejšie verejné služby, alebo chceme byť vizionári a chceme investovať do budúcnosti našich detí a vnukov.
Takže toto je debata, ktorá, pred ktorou ináč, priatelia, neunikneme, hej? Naozaj pred ňou neunikneme. Obávam sa, pri kvalite politickej debaty v tejto krajine, ktorá sa, bohužiaľ, naším spoločným pričinením zhoršuje, že aj ďalšia predvolebná kampaň do parlamentných volieb akosi toto nebude v jej hlavnom, hlavnom oku nejakého zámeru, lebo to by bola teda, to by bola proste kvalita tej debaty úplne inde a úplne, úplne iná. Ale aspoň tí ľudia, ktorí v politických stranách pracujú na konkrétnych programoch a sa pripravujú úplne legitímne na nejaké proste pozície, lebo každou proste, politická strana každá musí mať ambíciu sa dostať ku kormidlu a mať snahu proste presadiť svoje videnie sveta, tak aspoň títo ľudia by mali o týchto veciach veľmi, veľmi poctivo debatovať.
Spochybňovanie. Spochybňovanie je tiež legitímna vec. Tu len musím povedať, že vy ste stále tí istí, ktorí, a to teraz dovoľte mi, aby som bol trošku drsnejší, stále tí istí teoretici, ktorí každý rok spochybňujete nejaký cieľ. A to vaše vnímanie Armagedonu, ktorý má prísť, sa proste nenaplnilo a nenapĺňa. A jediný problém mám s tým, lebo ja som na to zvyknutý trošku, to človeka demotivuje, mám problém s tým, že nikto nikdy nepovie sorry. Proste áno, mýlil som sa. Ako keď som v roku 2016, pán profesor Jurzyca alebo pán Heger, proste trhali ústne tento rozpočet na rok 2017 na kusy, s rizikami, s obavami, proste výsledok je o pol percenta lepší. Jedna celá dva versus nula celá osem v našom svete. Čiže to je dosť výrazný, proste dosť výrazný úspech oproti tomu cieľu. Nikdy v živote som nepočul žiadne "mýlil som sa". Pretože ja nemám problém povedať, že sme sa mýlili v roku 2016 alebo ´15, že sa nám tie ciele proste nepodarilo splniť z rôznych dôvodov a vždycky som ich musel nejakým spôsobom tu proste odôvodniť, ak sme cieľ minuli. To isté platí o roku 2018, kde zatiaľ z hľadiska toho, čo my vidíme, a verte mi, že nikto do tej našej kuchyne nevidí lepšie, ako my, to je proste úplne prirodzené. Vnímame to tak, že rok ´18 dopadne lepšie, ako bol plánovaný. Takže opäť debata spred roka by bola, mohla byť úplne s tou istou výčitkou.
Takže obavy z hľadiska výsledku v roku 2019 a ďalej sú vždycky proste na mieste (rečník sa obrátil na predsedajúceho: "Môžem poprosiť?"), sú vždycky na mieste z pohľadu toho, že riziká tu sú. Ráno vyjdete proste z domu a žijete s nejakými rizikami, či sa večer vrátite domov. Ale otázka je, samozrejme, byť na tieto riziká pripravený, napríklad formovanie nejakých rezerv, ktoré sme, začali sme s nimi v roku 2012 a naozaj tvrdošijne si stojím za tým, že s rezervami pracovať budem aj v ďalšom roku, aj keď sa z hľadiska účelu zmenšujú alebo sú oveľa adresnejšie, lebo ak vás znervózňuje rezerva 400 miliónov eur na legislatívu, ktorej ste účastní tu a napríklad časť z nej aj chválite a sa s ňou stotožňujete. Opakujem, zo 400 miliónov 96 miliónov je napríklad daňový bonus pre maloleté deti do šesť rokov. No tak proste to je len, to je len technicky premietnutie nejakého sľubu, cieľa do legislatívy, ktorá bude prijatá proste následne. Ida, cestou vieme, že sa tá legislatíva koriguje, napríklad pri obedoch zadarmo to bude v budúcom roku menej, pretože pre základné školy po konzultáciách s predstaviteľmi samospráv do tohto projektu ideme až od 1. septembra, čo predstavuje v tej rezerve úsporu hneď 50 miliónov eur.
Takže ja to stále považujem za zodpovedné a nie opak nezodpovedné. Ale to je spôsob, ako reagovať na riziká, ktoré môžu prísť. Samozrejme, iná situácia nastáva, keď sa otočí vietor. Keď sa otočí vietor z hľadiska ekonomického rastu a situácie na trhu práce, tak potom tu ale z hľadiska toho, čo funguje v každej krajine, a to sú takzvané automatické stabilizátory, zo situácie vyrovnaného hospodárenia môže krajina dostať do deficitu radovo v desatinách percenta, čo je pre krajinu, ktorá celé roky hospodárila s niekoľko percentuálnymi deficitmi, ako veľmi, veľmi komfortná situácia. Takže, samozrejme, že ma znervózňuje kritika, alebo keď sa niekto, proste niečo robí a chce to robiť dobre, tak je proste citlivý na výsledky svojej práce. To je podľa mňa úplne prirodzené, ak to človek berie vážne.
Takže ma trochu znervózňujete, to musím proste povedať, takým tým nekonečným spochybňovaním možných výsledkov (povedané s úsmevom). Ale keďže máme niečo odžité a z tohto pohľadu je to naozaj môj siedmy rozpočet, tak mám o tom nejakú vedomosť. Opakujem s plnou zodpovednosťou, s ktorou ma môžete, hocikedy môžete konfrontovať, že naozaj pri dobrom úsilí a šťastí, hej, tú kombináciu proste potrebujete, potrebujete dobrú vôľu realizovať a potrebujete na to mať vytvorené podmienky. Na najbližšie roky sú tieto ciele úplne, úplne reálne dosiahnuteľné. A za tým si, za tým si stojím. Aj možno v konflikte s odhadmi inštitúcií, ktoré ste tu menovali, ale tie sú vždy konzervatívnejšie. A to vieme historicky proste dokázať. A je správne, že sú konzervatívne. Je to úplne proste prirodzené, to je ich pohľad na vec.
Konsolidačné úsilie, že nebolo nikdy nižšie. No áno, pretože sme v cieli, respektíve my sme v cieľovej rovinke. Konsolidačné úsilie z hľadiska povinnosti je viazané na štrukturálny deficit a s tým vás tu vôbec nechcem obťažovať, s touto kategóriou, ale tam sme v cieľovej rovinke z hľadiska strednodobého cieľa, ktorý ak dosiahneme, tak vlastne ďalej konsolidovať nepotrebujeme, hej? To je, dobre, v duchu nejakej filozofie môžme, ale to je otázka toho väčšinového rozhodnutia spoločnosti, či sa pokračuje ďalej, alebo sa ten potenciál použije nejakým iným spôsobom.
Ešte jedna malá zmienka. Daň z nehnuteľnosti. Tiež bez toho, aby som upriamoval pozornosť na to, že by som tu chcel nejak bilancovať. Reforma v oblasti dane z nehnuteľností, tak tu musím povedať, že toto ja považujem za asi jedno z najväčších zlyhaní fungovania za posledných siedmich rokov, keď môžem na toto, na túto tému vplývať, že sa nám nepodarilo urobiť v tejto oblasti zásadné zmeny. A tu musím povedať, že moje presvedčenie smeruje k tomu, že to sa, že túto tému nevieme prelomiť, a to je môj odkaz aj všetkým politickým spektrám bez toho, že by sme to urobili proti samosprávam, hej? To znamená proti záujmom, politickým záujmom, a to je, tie politické záujmy sú v tisícoch, lebo máme tu skoro tritisíc predstaviteľov starostov a primátorov a máme tu desaťtisíce obecných zastupiteľov, tak proste, ak sa v tejto oblasti niečo chce naozaj urobiť, tak to jednak bude trvať desaťročie, aspoň také sú najlepšie skúsenosti z cudziny, že reformy v oblasti zdaňovania majetku, osobitne nehnuteľností, môžu byť úspešné len vtedy, ak trvajú nejaký dlhší čas a tam musí byť konsenzus politický. To sa proste nedá robiť bez politického konsenzu veľkých politických strán.
A musí sa to, a to hovorím o mojej skúsenosti, hovoriť proti krátkodobým záujmom, proste predstaviteľov samospráv. Pretože proste je to ohromne nepopulárne pre predstaviteľov. Aj tu sedíte niektorí proste zastupitelia z mestských častí, z miest a z obcí. Rozhodnutie o tom, že niekomu zvýšite daň z nehnuteľnosti, je, môže byť v niektorých situáciách proste smrteľné z hľadiska cieľa opätovného zvolenia. Takže áno, v našej krajine sú strašne nízke v porovnaní, z medzinárodného porovnania nízke dane z nehnuteľností a ak, a k tomu dáta už máme, ak si porovnáte polohu rentu, to znamená kvalitu alebo hodnotu majetku, v ktorom človek býva, verzus daň, tak z dát, ktoré máme, ktoré sme analyzovali, tak relatívne vyššie dane z nehnuteľností platia ľudia napríklad v Revúcej alebo v Gelnici a menej v Bratislave a v Košiciach. A toto je proste problém vo vzťahu k majetku. Vo vzťahu k majetku. A toto je proste problém, na ktorý sa zatiaľ, zatiaľ iba dívame, ale je to aj následok fiškálnej decentralizácie ako cieľ, cieľ presadiť daňový mix pri financovaní samospráv je skvelý, absolútne s ním súhlasím, ale proste pogratulujem to hocikomu, komu sa to proste podarí presadiť, pretože to opäť, ZMOS to nechce. ZMOS chce byť zavesený a visieť na jednom lane, ktoré sa volá daň z príjmov fyzických osôb a z podnikania, pretože je to daň, ktorá z hľadiska podstaty našej ekonomiky dobiehania aj cenovej úrovne, aj platovej úrovne, má najväčší proste dynamický rast a s tým platom tie príjmy rastú najrýchlejšie. Keby sme išli na daňový mix, tak tá dynamika je oveľa, oveľa menšia a ZMOS sa, samozrejme, vždycky môže spoľahnúť, že síce visí na jednom lane, ale ak sa to lano pretrhne, tak pomôže kto? Pomôže štát, pretože tá ruka proste potom bude vystretá aj s vyhrážkami, ktoré proste, s ktorým neviete proste sa, neviete sa im proste brániť.
Takže toto je vec, ktorá musí byť predmetom konsenzu budúceho roku, budúcich rokov a pri dani z nehnuteľnosti máme aj zúfalo málo dát, hej, a to je zase možno trochu hanebný výsledok fungovania niektorých našich verejných inštitúcií, hlavne čo sa týkajú katastra a podobne z hľadiska dát, ktoré sme tu dávno mohli mať za posledných dvadsať rokov, ale s veľkou mierou rezistencie ich v podstate stále, stále nemáme.
Dobre. Toľko asi z pohľadu, z pohľadu môjho priebežného komentára k tejto diskusii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2018 9:01 - 9:31 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ďakujem za slovo. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Som rád, že tu budem môcť s vami teraz niekoľko dní zotrvať pri téme, ktorá mi je tak blízka a na ktorú máme, samozrejme, aj veľmi dôstojné podmienky na to, aby sme mohli začať dnes piatok, v piatok ráno o deviatej hovoriť o rozpočte verejnej správy na najbližšie tri roky.
Dámy a páni, predstupujem pred vás so svojím v poradí siedmym rozpočtom a treba hneď na začiatok povedať, že tento rozpočet je čímsi, čímsi iný a je naozaj aj výnimočný, pretože je to prvý rozpočet v histórii našej krajiny s vyrovnaným hospodárením. To znamená, ak hovoríme o fiškálnych cieľoch na roky 2019, tak tam svieti jedna veľká nula, ak hovoríme o fiškálnom cieli na roky 2020, tak je to opäť jedna veľká nula a potom je tu plánovaný prebytok, prebytkové hospodárenie na rok 2021 vo výške 0,2 % hrubého domáceho produktu. To znamená, pri tom čísle 0,2 je prvýkrát v histórii našej krajiny plus, nie mínus. Tieto ciele sú vyjadrené pre ľudí, ktorí tomu naozaj rozumejú v nominálnom a v akruálnom vyjadrení, áno? Čiže v nominálnom a v akruálnom. Určite sa tie hodiny budeme baviť aj o výške štrukturálneho deficitu a o hotovostných stavoch na účtoch, samozrejme.
Takže vôbec nebudem schovávať ten pocit, že som rád, že môžem byť tým ministrom financií, ktorý vám tieto historicky prelomové čísla a návrh, ktorý tieto čísla obsahuje, vám môžem predložiť.
Jednou z hlavných priorít vlády bolo a naďalej zostáva ozdravenie verejných financií s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. A to sa nám naozaj darí a tu treba povedať, že hodnotnejší, ako samotné ciele a marketing, ak to tak chcete nazvať, je udržateľnosť týchto cieľov, a tu s plnou vážnosťou hovorím, že vyrovnané hospodárenie pre ľudí, ktorí realizujú rozpočty, znamená naozaj cielenie okolo nuly a z tohto pohľadu, z tohto pohľadu situácia v najbližších troch rokoch je veľmi, veľmi pozitívna a pri istej, istom druhu dobrej vôle a šťastia, lebo potrebuje tiež trocha šťastia, je to relatívne jednoducho dosiahnuteľné.
Chcem ešte podotknúť, že vlastne tieto výsledky vychádzajú už aj z očakávaných dobrých výsledkov hospodárenia za tento rok, za rok 2018, kde by sme mali dosiahnuť deficit na úrovni 0,6 % hrubého domáceho produktu, čiže lepší výsledok, ako sme plánovali schodok na tento rok. Ak si pamätáte na debatu z minulého roku, tak ten cieľ je stanovený na vyšší 0,8 % hrubého domáceho produktu. No a už tu máme aj notifikované, okrúhlou pečiatkou Eurostatu potvrdené výsledky za rok 2017 a v súhrnnej správe o výsledku hospodárenia za tento rok ešte na tejto schôdzi o tom budeme hovoriť a tam to číslo je takisto historické, pretože je to zatiaľ historicky najnižší potvrdený deficit na úrovni 0,78, takže necelých 0,8 % hrubého domáceho produktu oproti cieľu, ktorý bol vyše 1,2, čiže výsledok hospodárenia je lepší o pol percenta, lepší, ako bol pôvodne schválený.
Takže chcem, možno by sme najprv mohli sa nakrátko pozastaviť ešte pri makroekonomických predpokladoch. Septembrová makroekonomická prognóza ministerstva financií predpokladá, že v budúcom roku slovenská ekonomika porastie o 4,5 %, dominovať bude export, ktorý opäť zrýchli vďaka nábehu produkcie a pokračujúcemu zvyšovaniu výroby v automobilových závodoch. Tu má svoje miesto, samozrejme, aj to toľkokrát, bohužiaľ, negatívne spomínaný Jaguar Land Rover, tomuto naratívu úplne nerozumiem, ale k tomu sa tiež v ďalšej debate dostaneme, ale samozrejme aj Volkswagen si plní svoje úlohy z hľadiska, z hľadiska zapájania nových kapacít, ale to najdôležitejšie, čo zvykneme opomínať, je sieť niekoľko stoviek subdodávateľov do automobilového priemyslu a všetkým týmto firmám a tieto firmy sú malé a stredné podniky, zväčša sa naozaj darí z hľadiska obchodných objednávok, z hľadiska obchodných plánov, ale aj ekonomických výsledkov.
No a samozrejme tým, tým základom toho dobrého, dobrého hospodárenia na strane hlavne príjmov štátneho rozpočtu je trh práce. V roku 2018, dnes už o tom v podstate môžme hovoriť s istotou, hovoríme o vytvorení takmer 50-tisíc nových pracovných miest a v roku 2019 zatiaľ veľmi skromne predpokladáme spomalenie tejto dynamiky na úroveň 30-tisíc nových pracovných miest s poznámkou, že dnes, dnes na konci alebo na prelome novembra - decembra 2018 máme historicky najvyšší počet neobsadených nových pracovných miest vo výške vyše 80-tisíc.
Ešte by som chcel hovoriť o, na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2018 sa očakáva hrubý dlh verejnej správy na úrovni 48,7 % hrubého domáceho produktu, čo predstavuje pokles pod dolné sankčné pásmo pre rok ´18, sankčné pásmo na základe zákona o rozpočtovej zodpovednosti už nebude 50 %, ale 49 %. Takže už v roku 2018 predpokladáme, že sa dostaneme po mnohých rokoch prvýkrát aj pod prvé sankčné pásmo, sankčné pásmo na základe zákona o rozpočtovej zodpovednosti. A pod tými sankčnými pásmami sa udrží na celom, dlh sa udrží na celom trojročnom horizonte rozpočtu. Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2019 naďalej klesať, pričom dosiahne úroveň 47,3 % hrubého domáceho produktu, no a na základe parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na ďalšie roky až do roku ´21 predpokladáme, že hrubý dlh v tom horizonte rozpočtovanom, to znamená v roku ´21, klesne pod úroveň 45 %, presné číslo je 44,8 % hrubého domáceho produktu.
Ak spomínam hrubý dlh, chcem sa pozastaviť aj pri kategórii čistého dlhu, ktorý je síce menej populárny a považujeme ho za oveľa férovejší, pretože musíme si z neho odpočítať v podstate hotovostné rezervy, ktoré máme na účtoch. Čistý dlh verejnej správy by v tomto roku mal dosiahnuť výšku 43,4 % hrubého domáceho produktu, v medziročnom porovnaní pokles o 2,2 %. No a z dôvodu očakávanej rastúcej hladiny likvidných finančných aktív klesne čistý dlh na konci horizontu rozpočtu, to znamená v roku ´21 pod 40 %, očakávaná, očakávaná výška percenta je 39 % hrubého domáceho produktu. Tým dôvodom je najmä predpokladané priebežné kumulovanie prebytkov, ktoré navýšia likvidné finančné aktíva verejnej správy do konca prognózy na viac ako 6 % hrubého domáceho produktu. To znamená, mohli by sme aj pri týchto úrovniach čistého a hrubého dlhu mať k dispozícii hotovostnú rezervu na úrovni 6 % hrubého domáceho produktu, čo je podľa medzinárodných pravidiel a benchmarkov veľmi, veľmi komfortná zásoba, zásoba peňazí na to, aby štát mohol úplne v pohode fungovať za, samozrejme, veľmi, veľmi dobrých podmienok aj v realizácii sa na finančných trhoch.
Ak sa vrátim ešte k fiškálnym cieľom trošku v histórii, tak opäť niektorí z vás si pamätajú, že sme schválili v apríli tohto roku program stability, kde cieľ na budúci rok bol menej ambiciózny, bol na úrovni -0,3 hrubého domáceho produktu. Následne na základe dobrých prognóz a na základe predpokladaného dobrého výkonu ekonomiky sme 15. októbra predložili aj do Bruselu, ale aj do Národnej rady rozpočet na najbližšie tri roky s lepšími cieľmi, bol ten cieľ na úrovni -0,1 % hrubého domáceho produktu na budúci rok s tým, že sme v rozpočte popísali aj niekoľko rezerv kapitole VPS a práve jednej z tých rezerv sme pozmeňovacím návrhom vo výbore, v gestorskom výbore počas prejednávania tohto rozpočtu počas legislatívneho procesu rozhodnutím s tým, že sme skrátili rezervu na rok 2019, tá pôvodná rezerva bola vo výške 150 miliónov eur, tú sme skrátili o 96 miliónov a týmto spôsobom sme sa vlastne dostali na dnes avizovaný výsledok deficitu v roku 2019 na úrovni 0,00 % hrubého domáceho produktu.
Z hľadiska miery nezamestnanosti, vraciam sa k trhu práce, prekonávame nové minimá. V roku 2019 klesne nezamestnanosť na úroveň, tá harmonizovaná, na úroveň 6,4 %. Miera nezamestnanosti vyjadrená formou disponibilných pracovných síl je na úrovni okolo 5 %. Do roku ´20 -´21 harmonizovaná klesá na, pod úroveň 6 % a disponibilná nezamestnanosť na úroveň okolo 4 %. Priemerná nominálna mzda sa v roku 2019 zvýši o vyše 6 % a dosiahne hodnotu 1 077 eur. Zrýchlenie miezd bude citeľné naprieč všetkými sektormi, keď ceny pri, a zároveň, samozrejme, predpokladáme nárast, nárast cenového indexu, kde v priemere predpokladáme, že v najbližších rokoch by cenový index mal byť na úrovni niekoľko, okolo 2,5 %. Takže ak máme parameter nárastu nominálnych miezd na najbližšie tri roky stále cez 6 %, infláciu na úrovni okolo dvoch, 2,5 %, tak môžme vlastne dôjsť k výsledku skutočných, nárastu skutočných reálnych miezd a tie budú, pôjdu vo veľmi, veľmi komfortnom stave niekde medzi 3 - 4 percentami, napríklad na rok 2019 je odhad rastu reálnych miezd na úrovni 3,7 % a dynamiku nad 3 % si udrží parametre reálnych miezd aj v ďalších rokoch. A to je ten skutočný parameter, ktorý, ktorý naozaj ľudia a občania musia vidieť vo svojich peňaženkách.
Návrh rozpočtu vychádza na príjmovej strane zo septembrovej daňovej prognózy, ktorá uvažuje s niekoľkými legislatívnymi zmenami s účinnosťou v roku 2019. Jednu takúto zmenu ste mali možnosť napríklad komentovať včera pri poslaneckom návrhu poslancov z klubu MOST - HÍD. Mám na mysli teraz avizované zvýšenie daňových bonusov pre deti v predškolskom veku, takže tu musíme proste pracovať s istými rezervami. Viete, že na základe práve, práve, na základe pravidiel tvorby rozpočtu po schválení rozpočtu sa vyjadrí aj výbor pre daňové prognózy ku konkrétne schváleným číslam a následne svoje stanovisko povie aj rozpočtová rada.
Takže všetky tieto zmeny dodatočne zapracujeme a chcem ešte podotknúť, že samozrejme na balík legislatívy, ktorý je stále aj tu v Národnej rade a ktorými definujeme naše politické ciele na rok 2019, je pripravená ďalšia rezerva v objeme 400 miliónov eur. Čiže to, je to objem peňazí, ktorý, v ktorom zahŕňame proste rôzne opatrenia, na ktorých sa dohodli koaličné strany, ktoré svoju legislatívnu podobu práve v týchto dňoch dostávajú tu v Národnej rade.
Takže postupne sa môžme dostať k prioritám na výdavkovej strane. V roku, začnem, začnem zdravotníctvom. V roku 2019 bude oblasť zdravotníctva disponovať s historicky najvyšším objemom prostriedkov na úrovni 5,2 miliardy eur. Táto suma predstavuje výdavky verejného zdravotného poistenia a výdavky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň ide o historicky najväčší rozpočtovaný medziročný rast výdavkov pre tento sektor zdravotníctva. Najväčší podiel na raste zdrojov predstavuje medziročný nárast príjmov od ekonomicky aktívnych osôb, a to o 488 miliónov eur, ako naozaj dôsledok pozitívneho vývoja na trhu práce. Rast výdavkov spolu za výdavky verejného zdravotného poistenia a výdavky rezortu zdravotníctva medzi schváleným rozpočtom v roku 2018 a týmto rozpočtom na rok 2019 predstavuje v hotovostnom vyjadrení vyše 300 miliónov eur, v percentuálnom vyjadrení 6,22 %.
Za účelom rekonštrukcie budov a obnovy technického vybavenia nemocníc sú rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2019 na úrovni 100 miliónov eur, čo je opäť historický rekord, na tento rok na podobný účel bolo rozpočtovaných 70 miliónov eur.
Výdavková strana rozpočtu verejnej správy je výrazne ovplyvnená opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe. V zmysle vyhlásenia zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020 sú v rozpočte alokované prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov od 1. januára budúceho roku na úrovni 10 %, čiže ten priemerný nárast tarifných platov je 10-percentný. Súčasťou vyhlásenia je aj dohoda na valorizácii od 1. januára 2020 taktiež vo výške 10 %. Z tohto pohľadu si myslím, že je správne a pre verejné financie povzbudzujúce, že máme vlastne vypočítateľný výsledok kolektívneho vyjednávania. Viete, že je to v podstate zvyklá byť dráma do poslednej chvíle v minulých rokoch. Vzhľadom na to, že pôvodný termín parlamentných volieb je jar roku 2020, tak asi chápete, že sme sa radi vyhli kolektívnemu vyjednávaniu a celkom ostrému vyjednávaniu so zbormi tesne pred voľbami a z tohto pohľadu považujeme za dohodu na úrovni 10 a následne 10 % za veľmi, veľmi korektnú.
V návrhu rozpočtu verejnej správy sa premietajú aj dopady novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, čiže nielen štátna správa, odstraňuje sa tak dlhoročný problém nesúladu medzi úrovňou minimálnej mzdy a platovou tarifou pri odmeňovaní vo verejnej službe, k riešeniu ktorého sa zaviazala naša vláda vo svojom programovom vyhlásení.
Tu chcem ešte spomenúť, že v tom celkovom balíku odmeňovania, a budem hovoriť vlastne o dvoch rokoch, o roku 2019 aj 2020, tak ako nás bude zaväzovať aj dohoda s odborármi, ten objem výdavkov do odmeňovania je v celkovej výške v dvojročnom horizonte v sume 2 miliárd eur. To znamená, Slovensko vydá na odmeňovanie zamestnancov štátnej a verejnej správy v najbližších dvoch rokoch oproti báze v roku 2008 o 2 miliardy eur viac. Samozrejme, tu musím podotknúť, že to nie sú len peniaze štátneho rozpočtu, ale aj peniaze samospráv, to znamená aj vyššie územné celky, aj mestá a obce sú zamestnávateľmi zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v kategórii verejnej správy. Takže ten nárast výdavkov je naozaj, naozaj historicky najvyšší, v dvojročnom horizonte o necelé 2 miliardy eur. V tejto sume, ak by sme to rozdelili obrazne, 1,5 miliardy reprezentujú civilní zamestnanci, a to mám na mysli zamestnancov štátu, verejnú správu, ale aj napríklad zdravotné sestry, ktorým sa plní prísľub navýšenia miezd o 16 % v budúcom roku, justiční úradníci rastú o 24 %, pracovníci finančnej správy na základe zákona, ak ho prijmete, zákon o finančnej správe, by mali rásť o 16 % v priemere. Takisto hovoríme o všetkých ozbrojencoch, policajtoch, vojakoch, príslušníkoch rôznych služieb a ozbrojených colníkoch, tak tam je celková, celkový objem v tom dlhoročnom horizonte pol miliardy eur. Čiže 1,5 miliardy civili, skoro pol miliardy ozbrojenci, dohromady 2 miliardy eur najbližšie dva roky, gratulujem.
Okrem valorizácie platov sa týka rovnako táto valorizácia aj učiteľov, tu nesmieme opomenúť takisto 10-percentný nárast aj v roku 2019, aj ´20 a v rozpočte sú aj zabezpečené finančné prostriedky v sume 10 miliónov eur pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl na realizáciu zvýhodneného odmeňovania začínajúcich učiteľov, a to už je naozaj to opatrenie, ktoré nie je paušálne, nie je krížom cez všetkých zamestnancov školstva, ale bude sa týka hlavne, hlavne mladých a nastupujúcich učiteľov, ktorým sa vlastne zvýšia nástupné platy a ja verím, že to je to najsprávnejšie opatrenie, ktoré má smerovať k tomu, že táto profesia aj vo väčších mestách pritiahne kvalitných ľudí, lebo to je jediný spôsob, akým sa môže zmeniť veľmi nepriaznivý trend kvality, kvality výstupu z procesu školstva, lebo ten ovplyvňujú, samozrejme, učitelia a ich kvalita.
Len dovolím si cynicky poznamenať, že paušálny nárast miezd všetkých existujúcich učiteľov v akomkoľvek veku a s akoukoľvek praxou zásadným spôsobom asi túto kvalitu neovplyvní. Túto kvalitu sú schopní naozaj zásadne ovplyvniť iba noví ľudia, ktorí do školstva prídu, a preto rozhodnutie o posilnení motivácie odmeňovať mladých nastupujúcich učiteľov je, je skutočne správny, správny cieľ a dúfam, že v budúcich rokoch bude odvaha aj otvoriť tému, tému diferenciácie platov podľa životných nákladov, pretože v krajine, kde sú tak veľké regionálne rozdiely, je naozaj pri výkone tohto povolania problém odmeňovania a motivácie, priťahovania správnych ľudí v mestách, ako je Bratislava alebo Košice verzus, verzus ďalšie regióny. Ale toto je téma, ktorá je veľmi citlivá a je v podstate tabu z hľadiska odborárov, takže toto je proste úloha na najbližšie obdobie.
Na oblasť vzdelávania sú v rozpočte verejnej správy na rok 2019 vyčlenené zdroje v objeme celkovo 4 miliardy eur, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 466 miliónov eur. Do roku 2020 by mali výdavky na túto oblasť dosiahnuť celkovú úroveň 4,3 miliardy eur a na rok 2021 sa rozpočtuje ďalší nárast až na úroveň 4,5 miliardy a počas celého tohto volebného obdobia tak dôjde ku kumulatívnemu nárastu z verejných financií do oblasti vzdelávania o viac ako 2,9 miliardy eur.
Výdavky rezortu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sú zo štátneho rozpočtu v porovnaní so schváleným rozpočtom ´18 rastu o 160 miliónov eur, predovšetkým z dôvodu zapracovania výdavkov kapitoly súvisiacich s pripravenou legislatívnou zmenou, ktorou sa zakotví povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami, táto téma je ešte pred vami. Na základe zvýšenia rozpočtových zdrojov kapitoly bude potom možné v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva najmä podporovať odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov vyrobených v Slovenskej republike a podporiť týmto zvyšovanie ich spotreby a predaja s dôrazom najmä na kvalitu a bezpečnosť.
Presuniem sa k obranným výdavkom. Tie sú na rok 2019 rozpočtované vo výške, opäť historický rekord, 1,73 % hrubého domáceho produktu, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku ´18 nárast o necelých 600 miliónov eur. Nárast je zaznamenaný najmä pri výdavkoch ministerstva obrany na rozvoj obrany, ktoré sú určené najmä na nákup dopravných prostriedkov a modernizáciu leteckej techniky, vrátane nákupu vrtuľníkov a taktických stíhacích lietadiel. V ďalších rokoch sú rozpočtované výdavky na obranu vo výške 1,8 v roku 2020 a potom je úroveň 1,9 v roku 2021. Pri zachovaní takého rastu by zvyšovanie obranných výdavkov na úroveň 2 % hrubého domáceho produktu bolo dosiahnuté o dva roky skôr, oproti záväzku našej krajiny dosiahnuť túto úroveň v roku ´24. Takže v roku 2020 by sme mohli dosiahnuť úroveň 2 % hrubého domáceho produktu na obranné výdavky.
Návrh rozpočtu reflektuje aj na novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výbory, kde v kapitole rezortu hospodárstva sa rozpočtujú výdavky v sume 40 miliónov eur na podporu zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky, pre niektoré podniky v roku 2019.
Výdavky ministerstva práce zo zdrojov štátneho rozpočtu rastú v porovnaní s rokom 2018 o vyše 100 miliónov eur, a to najmä vo výdavkoch na sociálnu inklúziu. Dôvodom nárastu je predovšetkým novelizácia zákonov o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Finančné prostriedky vytvárajú podmienky na zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku a pre opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku na zvýšenie a na zvýšenie hodinovej mzdy osobnej asistencie. Všetky tieto opatrenia si pamätáte z prijímania zákonov počas tohto roku, ich dopady finančné sú zahrnuté v návrhu rozpočtov. Súčasťou výdavkov sociálnej inklúzie sú aj výdavky na sociálne služby s nárastom o takmer 10 miliónov eur z dôvodu úpravy výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach s podmienenou odkázanosťou.
Presúvame sa na výdavky environmentálneho fondu, tie sú na rok 2019 rozpočtované v celkovej výške 80, skoro 82 miliónov eur, čím rastú v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok o 55 miliónov eur, teda o vyše 200 %. Prostriedky fondu budú slúžiť na podporu zníženia a znečistenia odpadových vôd, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z obecných vodovodov, zlepšenie kvality ovzdušia, rozvoj odpadového hospodárstva, ochranu prírody, ako aj na odstraňovanie následkov niektorých havárií.
Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prípravy rozpočtu verejnej správy nebola známa definitívna legislatívna podoba viacerých opatrení, tak ako som už bol spomínal, rozpočtuje sa v kapitole všeobecná pokladničná správa rezerva na riešení vplyvov nových zákonných úprav v objeme cca 400 miliónov eur. Účelom tejto rezervy je kryť vplyvy vyplývajúce najmä z titulu zavedenia napríklad bezplatného stravovania na školách alebo rekreačných šekov, ktoré boli prijaté aj po vrátení prezidentom práve na tejto schôdzi. Môžem povedať, že napríklad z toho, ako sa vyvíja legislatíva v oblasti zavedenia bezplatného stravovania na školách, kde došlo k rozhodnutiu, že tento termín, že sa posúva termín vlastne zavedenia tohto stravovania na základných školách na 1. september, tak môžem avizovať úsporu aj z tejto, z tejto rezervy skoro v objeme 50 miliónov eur.
No a daňový bonus, ten ste mali možnosť počuť prezentovať vlastne včera, hlasovať o ňom budete v utorok. A samozrejme, tá rezerva napríklad zahŕňa aj zníženie sadzby DPH na ubytovanie.
No a ďalšou rezervou v kapitole všeobecná pokladničná správa je rezerva na rok 2019 v objeme 150 miliónov eur, z ktorých časť bola už použitá na zníženie deficitu z -0,1 na úroveň vyrovnaného hospodárenia. Tieto prostriedky primárne sú alokované na možnú potrebu dofinancovania infraštruktúrnych projektov. V podstate kryjú, kryjú isté riziko v čase menšie a menšie realokácie európskych fondov, pretože sme v polčase, čerpanie európskych fondov naozaj zaostáva a z tohto pohľadu nám umožní európska legislatíva realokovať medzi jednotlivými operačnými programami celkom veľké balíky peňazí, no a táto rezerva mala slúžiť na, na časové, akoby časový nesúlad medzi potrebou rezortu dopravy a tou skutočnou alokáciou, no ale v dnešných, keďže, keďže medzi návrhom rozpočtu zo septembra a októbra tohto roku a teraz novembra, decembra tohto roku sa udiali isté rokovania aj v Bruseli, môžme, môžme naozaj konštatovať, že k tej realokácii bezpečne dôjde už začiatkom budúceho roku a rezort dopravy bude mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby pokračoval v svojich líniových stavbách.
Dámy a páni, milí kolegovia, verím, že nám všetkým ide o spoločný cieľ a tým je, aby sa našej ekonomike a krajine naozaj darilo, aby krajina prosperovala, aby ľudia v nej žijúci sa mali lepšie a ja pevne verím, že návrh rozpočtu, ktorý predkladám a o ktorého podporu vás týmto žiadam, nás pevne drží na ceste dosiahnuť tento, tento spoločný cieľ. Dúfam, že naša diskusia o zákone roka bude vecná a konštruktívna. Dúfam, že navrhnutý rozpočet v maximálnej viere podporíte a verím, že vyrovnaný rozpočet si nájde podporovateľov aj v radoch opozície.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

29.11.2018 19:00 - 19:02 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Naozaj veľmi, veľmi krátko, aby ste nemali pocit, že je to nejaký pingpong. Fiškálny dopad je plánovaný, je odhadnutý pri najlepšej proste miere a vedomí a svedomí z pohľadu toho, čo máme informácie ohľadom možných záujemcov, samozrejme. Ideme do licenčného konania. To znamená, naozaj to záleží od toho, koľko účastníkov v reálnom čase sa proste prihlási a splní podmienky. A snažili sme sa ponaučiť z príkladov zo zahraničia. Napríklad v Českej republike, kde sa nepodarilo dosiahnuť takéto efekty aj kvôli veľmi komplikovanému licenčnému konaniu, a to niekedy dokonca nereálnym podmienkam, ktoré tomuto konaniu boli proste zadané. Takže dúfame, že legislatívne sme vychytali proste chyby, detské chyby našich susedov. A samozrejme, áno, výsledok budeme vidieť až v rokoch ´20, ´19, na prelome rokov ´19 a ´20.
Ale tu musím povedať, že je to podobne ako pri aukciách, pri napríklad Telekomunikačnom úrade, keď sa proste predávajú, keď prebieha licenčné konanie na rôzne telekomunikačné licencie. Takže je to, bude to proste otázka záujemcov. Samozrejme, my sme boli v kontakte aj s medzinárodnými hráčmi, takže nejaké odhady tu sú. Na výsledok si počkáme a miera pozitívneho rizika z hľadiska, z hľadiska fiškálnych dopadov tu je.
A pani Verešovej musím len povedať, že nikto nie je dokonalý. Takže naša primárna agenda je oblasť regulácie a snahou, samozrejme, stráženie verejných financií. Ten zvyšok sa rieši aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania a proste princípu tvorby legislatívy ako takej.
Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu.
Skryt prepis
 

29.11.2018 18:47 - 18:48 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Vystupujem v rozprave, áno. Ďakujem za tú možnosť.
Teraz nechcem spomínať ako partizán, ale naozaj, tuším v roku 2012, v prvom roku môjho ministrovania som v tejto miestnosti bol s návrhom novely zákona o hazardných hrách a môj zážitok ako takého že ministra zelenáča bol taký, že som tu proste po dvoch dňoch rozpravy v prvom čítaní a dvoch dňoch rozpravy takej; druhého čítania bol na základe vyjadrení niekoľkých predstaviteľov opozície, hlavne jednej strany, ktorá tu už nie je, lebo sa pre svoje videnie kresťanských hodnôt nedostala do Národnej rady v posledných voľbách, tak proste ústami týchto ľudí sme boli proste tuná z rezortu financií arcikniežatá zla, ktorí od rána do večera učia proste mladých ľudí a deti z chudobných rodín, aby premrhali svoju budúcnosť v herniach.
Vtedy som si povedal, že už nikdy v živote neprídem do Národnej rady a do pléna Národnej rady s týmto zákonom, s jeho novelou. A ak si niekto všíma, dodržal som to slovo. Niekoľkokrát to boli nepriame novely cez nejaké iné zákony, keď to bolo naozaj nevyhnutné. Ale musím povedať, že priebeh rozpravy k tomuto novému návrhu zákona, či už to bolo na minulej schôdzi alebo na tejto, ma naozaj veľmi príjemne prekvapuje, pretože oceňujem jeho kultivovanosť. A chcem poďakovať za to, že nikto, naozaj nikto z vystupujúcich sa nevydal takou tou ľahkou, lacnou cestou bojovníka za niečo, čo proste nie je možné.
Ja chcem podotknúť, zaznelo to aj dnes, boli spomínané také drsné slová a sú proste pravdivé, ako je alkoholizmus, prostitúcia, mnohé ďalšie dekadentné správania ľudskej rasy. Ale treba povedať, že gambling, hazard, gaming proste sa dneska podľa zákonov Slovenskej republiky a podľa ústavy nenachádza v tejto kategórii. Môžme mať ľudí, ktorí majú pohľad, morálny pohľad, hodnotový pohľad na tento druh činnosti podnikania taký, že sa proste tento druh biznisu ako keby ocitá niekde na hrane. Ale opakujem, podľa našich zákonov toto nie je nedovolené podnikanie. Je to podnikanie, ktoré prináša so sebou mnoho negatívnych, tzv. negatívnych externalít, a to máte podobné ako pri obchodovaní s alkoholom alebo proste s nejakými ďalšími látkami, ktoré môžu mať, aj tie tienisté stránky života môžu pútať na seba. A z tohto pohľadu je tu naozaj potom veľmi dôležitá regulácia, ktorá musí byť s otvorenými očami a ušami.
A absolútne súhlasím s tým, čo na záver povedal pán Fecko, aj ktorý sa síce odborne naozaj venuje celý život úplne niečomu inému, ale toto proste vyjadril tak, ako to je, že jedna vec je dobrá legislatíva, dobrá regulácia a druhá je realizácia. A tu treba povedať, že prichádzame s návrhom zákona, ktorý ak dostane svoju podporu aj v týchto ďalších čítaniach a budete o nich hlasovať zrejme budúci týždeň, tak bude predstavovať naozaj nový, ďalší stupeň regulácie po, možno po desaťročí. Je to zásadná zmena. Snaha o reakciu na nové fenomény, hlavne proste našej mládeže, ktorá naozaj žije viac na sociálnych sieťach, ako sme zvykli žiť my. A z tohto pohľadu proste tieto nové trendy sa snažíme zachytiť, ale prvýkrát, a to hovorím s plnou mierou vážnosti, nielen z pohľadu fiš-kál-ne-ho. Hej, proste z toho pohľadu, že aby sme z toho mali my a obce viac peňazí, ale aj z pohľadu toho, aby to bolo fér, aby niekto, kto z hľadiska využitia proste globálneho elektronického proste biznisu nemohol využívať to, tak jednoducho že proste ten biznis je nezdanený, nezdôvodnený a v podstate neregulovaný. To je proste tá snaha o demonopolizáciu, ak chcete z hľadiska internet gamingu, ale je tu aj otázka naozaj sprísnenej regulácie klasického, klasického hazardu ako takého.
A jeden z, jeden z receptov, ako to potom lepšie kontrolovať, je aj vznik úradu, ktorý tú mnohých proste dráždi. Ale pevne verím, že radou, ktorú sme ustanovili vlastne až pozmeňovacím návrhom, o tom zložení tu verejne vyhlasujem, sa budeme snažiť, aby bolo pestrofarebné z pohľadov toho, aby bolo z hľadiska odbornosti a záujmov oddelené priamo od rezortu financií ako takého a odsledovania len fiškálnych záujmov.
Potvrdzujem záväzok voči výzve pána poslanca Hegera z pohľadu štúdie patologického hráčstva, ktorú ako zriaďovateľ Národnej lotériovej spoločnosti nariadim písomne TIPOS-u, že si proste takúto analýzu zadá a zafinancuje transparentným spôsobom. Dúfam, že sa to proste podarí, táto akcia, a že v podstate bol by som potom rád, keby výsledky takejto štúdie sa preberali aj tu na odbornej úrovni, zrejme na výboroch, ktoré sa tomu budú chcieť, tomu naozaj budú chcieť venovať.
A tu chcem ale povedať, aj trošku reagovať na to, že tu musí snáď aj rezort zdravotníctva a tým, ktorým to proste patrí, vstúpiť viacej, viacej do hry. Pretože to sú proste fenomény, ktoré sú spojené, aj vzdelávanie a podobne, to znamená, nie sú spojené len s rezortom financií, ktorý je z tohto pohľadu niekedy bezcitný, prepáčte mi to slovo, nemá farbu ani chuť. Ale je proste podstatné, aby sme boli, vytvorili; aby sme vytvorili reguláciu, ktorá legálnemu biznisu vytvorí prostriedky na to, podmienky na to, aby mohol pri dodržiavaní zákonov fungovať.
Pozmeňovacie návrhy. Mne je ľúto, ale proste viete to veľmi dobre a v mojom prípade ste to v podstate aj potvrdili. Viete, že historicky sme otvorení na rezorte financií prijímaním pozmeňovacích návrhov, ktoré sú s nami ale dostatočne dopredu odkomunikované. Takže, tak sa tu proste, mne je ľúto aj tej energie, tu niekto proste prečíta desať pozmeňovacích návrhov, tak my nie sme schopní ich proste ani legislatívne, technicky ani nijak proste teraz posvätiť. Takže ja by som sa dal do neutrálneho módu, ja nechcem špiritizovať o tom, či sú to dobré alebo zlé nápady, ale proste pri tak závažnej agende proste tu od stola, od tohto pultíku nemôžte odo mňa chcieť seriózny postoj.
To, čo bolo odkonzultované, predniesol pán poslanec Ďurovčík. A tie návrhy, aj keby ste mohli mať pocit, že to, len koaličný poslanec, tak prehlasujem, ja myslím, že to, o tom vieme, že sú tu návrhy aj opozičných poslancov a sú to vlastne návrhy, ktoré aj vo výbore, aj tu v pléne sa vlastne odzrkadľuje aj výsledok debaty aj z rozpravy pri prvom čítaní. Či je to, proste aj mnohé nápady, ktoré len zazneli ako nápady sa potom v spolupráci s ľuďmi, ktorí to sú schopní legislatívne, technicky zapísať, zapracovali do pozmeňovacích návrhov. A tie, ktoré predniesol pán poslanec Ďurovčík, teda z hľadiska rezortu financií technicky posväcujeme, ale zvyšok je na vás, samozrejme. Môžte si to vybrať, či už na jednotlivé hlasovania, alebo ako balík, ako celok. Je to, ste poslanci Národnej rady, máte plné právo túto legislatívu dokončiť podľa vášho vedomia a svedomia s podčiarknutím, že my zodpovedáme za kvalitu tej legislatívnej techniky u tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré predniesol pán poslanec Ďurovčík.
A v poslednom rade chcem proste len poďakovať a pevne verím, že ak tento návrh proste prejde, tak potom vlastne len začína cesta, ktorá bude trvať niekoľko rokov z hľadiska realizácie a že to bude cesta, kde tá interakcia aj s trhom, ale aj s ľuďmi, aj s hráčmi, že budeme spolu svedkami toho, čo sme vlastne spolu vytvorili. Lebo z tohto pohľadu je to spoločný, to bude spoločný výsledok. Takže si držíme palce.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2018 15:58 - 16:07 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Vláda Slovenskej republiky predložila na rokovanie Národnej rady nový zákon o hazardných hrách, ktorý bol pripravený v súlade s programovým vyhlásením vlády.
Hazardné hry – najmä v online prostredí – zaznamenávajú dynamický rast. Našou snahou bolo reagovať na aktuálne trendy digitalizácie hazardu a adekvátne tomu upraviť aj regulačný rámec. Nový zákon o hazardných hrách tak predstavuje úplne nový a podľa nášho názoru moderný prístup k regulácii hazardných hier. Inšpiráciou nám bol prístup iných európskych krajín, napríklad Dánska, Rumunska alebo Českej republiky. Zákon zároveň zvyšuje ochranu hráčov, ktorá bola aplikovaná predošlou novelou zákona o hazardných hrách.
Od začiatku budúceho roku bude spustený register vylúčených osôb, v ktorom budú evidované osoby so zákazom hrania viacerých druhov hazardných hier. Pôjde o nasledovné kategórie osôb: Pôjde o poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, vysokoškolákov so sociálnym štipendiom, o patologických hráčov, ale aj o ľudí, ktorí sa vylúčia sami z vlastnej vôle.
Návrh zákona zároveň sprísňuje podmienky prevádzkovania hazardných hier. Vymenujem len niekoľko opatrení. Obmedzia sa prevádzkové hodiny herní; medzi treťou hodinou rannou a desiatou hodinou rannou bude prevádzkovanie herní úplne zakázané. Navrhujeme zvýšiť minimálny počet prístrojov v jednej prevádzke z 12 na 15 kusov, čím podľa nás opäť klesne dostupnosť hazardných hier. Videli sme to aj na prelome rokov, kedy sa minimálny počet prístrojov v herniach zvýšil z 5 na 12 kusov, čo viedlo prakticky k zníženiu počtu prevádzok hazardných hier o vyše 60 percent.
V ďalšom predložená legislatíva definuje kvízomat ako hazardnú hru, preto sa presunú z miest, kde nepatria, na miesta prísne regulované, do herní a kasín, pretože dneska sa nám kvízomaty pod rúškom toho, že to nie sú hazardné hry, rozširujú v krčmách a v baroch ako kedysi výherné automaty. Okrem tohto zavádzame aj novú sankciu pre osoby, ktoré napomáhajú prevádzkovaniu hazardných hier, napríklad prevádzkovatelia pohostinstiev, ktorí majú u seba v pohostinstve výherné prístroje či kvízomaty. Po novom im bude môcť byť aj zrušené živnostenské oprávnenie.
Významným spôsobom sa posilňujú kompetencie obcí, ktoré budú môcť počas 12 dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Budú môcť rozhodnúť o tom, že herne budú od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež či liečební vzdialených najmenej, budú musieť byť vzdialené najmenej 200 metrov.
S cieľom potlačenia nelegálnych prevádzkovateľov prichádzame s demonopolizáciou časti portfólia hier národnej lotériovej spoločnosti TIPOS, pričom lotérie ostanú výhradne v jeho pôsobnosti, teda zostanú štátnym monopolom. Umožní sa získať licenciu aj na online hry v internetovej herni a v internetovom kasíne nielen domácim subjektom, ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
Po získaní licencie sa na každého budú vzťahovať prísne pravidlá. Všetkých prevádzkovateľov chceme mať pod kontrolou, pričom budú povinní sprístupniť dozoru všetky relevantné údaje, ktoré budú na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky.
S týmto úzko súvisí aj vymedzenie nových pojmov hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry licencií. Ceny za licencie budú jedny z najväčších spomedzi krajín Európskej únie. Hovoríme o licenciách v hodnote miliónov eur. Subjekty, ktoré doposiaľ neboli licencované, budú oproti súčasnosti na Slovensku platiť aj odvody z hazardných hier. Pri nových druhoch licencií sa zmení spôsob výpočtu odvodov. Základom pre výpočet ich výšky bude výťažok, to znamená prijaté vklady mínus vyplatené výhry.
V oblasti zdaňovania zahraničných subjektov budeme postupovať v súlade so zákonom o dani z príjmov a s pravidlami medzinárodného zdaňovania, ktoré umožňujú zdanenie daňou z príjmu aj bez existencie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Blokácia webov nelicencovaných prevádzkovateľov hazardu bude aj naďalej prebiehať. Takisto ponechávame v platnosti všetky doteraz prijaté regulačné opatrenia, napríklad tie, že hracie automaty budú iba v herniach, nie v krčmách alebo baroch. A takisto obmedzenia pri umiestňovaní herní zostanú naďalej v platnosti.
Zámerom nového zákona o hazardných hrách je aj efektívnejší dozor. V súčasnosti sú kompetencie pre oblasť regulácie a dozoru nad hazardnými hrami roztrieštené medzi rezort financií, medzi obce a finančnú správu, preto ich chceme dostať pod jednu strechu. Navrhuje sa vytvorenie špecializovanej dozornej inštitúcie, ktorá bude mať všetky kompetencie pre reguláciu hazardných hier okrem legislatívnej a ktorej činnosti sú nastavené podľa štandardov obdobných inštitúcií v iných krajinách Európskej únie. Zároveň to bude znamenať, že dozoru nad hazardnými hrami sa bude musieť venovať menej zamestnancov štátu, ako je to dnes.
Materiál sa predkladá s dvoma rozpormi s Generálnou prokuratúrou. Chcem to zdôrazniť, pretože ide o citlivé otázky. Neakceptovali sme v prípravnom legislatívnom konaní návrh na zjednotenie petičného kvóra, ak sa obyvatelia obce sťažujú na narušenie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Súčasný stav je, že petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov a pre Bratislavu a Košice, ktoré sú mestá s osobitným, vlastným zákonom, je to kvórum 15-percentné. A nebol ani akceptovaný návrh na prijatie menej reštriktívnych opatrení vhodných na dosiahnutie zákazu prevádzkovania hazardných hier pred prijatím VZN a o zákaze hazardu na území obce.
Toľko na úvod. Počas rokovania výborov na základe pripomienok jednotlivých poslancov, pripomienok, ktoré boli vznesené aj počas čítania tu v Národnej rade, boli pripravené pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené a schválené vo výbore pre financie a rozpočet. Spomeniem napríklad radu úradu.
Rada úradu bude druhostupňový orgán, ktorý bude autonómne rozhodovať o odvolaniach voči rozhodnutiu generálneho riaditeľa úradu a bude preskúmavať aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania, rozhodovať o proteste prokurátora voči rozhodnutiu generálneho riaditeľa úradu. Rada úradu ako odvolací orgán bude tak najvyšší orgán úradu, kde ide o orgán štátnej správy. Minister financií, ktorý nesie zodpovednosť za výkon štátnej správy na úseku hazardných hier, bude rozhodovať o vymenovaní a odvolaní generálneho riaditeľa a predsedu rady úradu a členov rady úradu.
V ďalšom, pozmeňovák, ktorý sa sústreďoval na doplnenie registra vylúčených osôb o neplatičov výživného a osoby, ktorým bol vydaný súdny zákaz hrania hazardných hier, a tiež o vylúčenie povinnosti preverovania osôb pri vstupe do herne zo záchranných zložiek pri vykonávaní záchrannej akcie.
V ďalšom, pozmeňovák, ktorý smeroval k prístupu k informáciám v online prostredí. Ide o úpravu, vylepšenie upútania prístupu k informáciám o škodlivosti hrania a link na formulár pre osoby, ktoré sa rozhodnú vylúčiť z hrania hazardných hier. Takýto návrh zaznel tu priamo v pléne.
V ďalšom, pozmeňovák, ktorý predstavuje spresnenie ustanovení o blokovaní telefonických čísel, ktoré sa používajú na poskytovanie hazardných hier bez licencie.
V ďalšom ide o spresnenie ustanovenia týkajúceho sa používania technického zariadenia pri kvízoch.
V ďalšom, úhrada odvodu, ak sa zmení licencia v priebehu roka u prevádzkovateľa, ktorý predčasne požiada o zrušenie platnej licencie a udelenie novej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, a to aj v online prostredí.
Návrh rieši aj situáciu, ak licencia v priebehu roka skončí a plynule sa udelí nová takáto licencia. A aj nové, prijalo sa aj nové prechodné ustanovenie vo vzťahu k pravidlám a popisu hazardnej hry, presun povinnosti zverejňovať pravidlá a popis hazardnej hry v slovenskom, len v slovenskom štátnom jazyku k 1. 1. roku 2020. A zavádza sa a bola schválená pozmeňovacím návrhom aj nová podmienka vzniku novej herne po 1. marci roku 2019, keď bude musieť byť dodržaná vzdialenosť 200 metrov od existujúcej herne, ak tak ustanoví VZN obce.
Okrem toho predpokladám, že na základe informácie, ktorú mám, zaznie v rozprave niekoľko ďalších pozmeňovacích návrhov, ku ktorým sa postupne vyjadríme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2018 15:42 - 15:45 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Novelou zákona sa preberá smernica Rady Európskej únie, ktorá upravuje a harmonizuje pravidlá zdaňovania pri použití poukazov, a čl. I smernice Rady, ktorá upravuje pravidlá zdaňovania poskytovania služieb na diaľku.
Na základe záverov analýzy inštitútu zábezpeky na daň pri registrácii rizikových zdaniteľných osôb za platiteľov daní, ktorú vykonalo finančné riaditeľstvo, sa ďalej navrhuje zrušenie tohto inštitútu z dôvodu, že stratil svoje opodstatnenie. Čiže návrhom sa ruší inštitút zábezpeky na daň pri registrácii rizikových zdaniteľných osôb na platiteľov DPH.
V súvislosti s pokračujúcim trendom digitalizácie finančnej správy sa navrhuje zjednodušenie procesu vrátenia daní turistom z tretích krajín pri vývoze tovaru, a to využitím elektronických prostriedkov. Zjednodušenie procesu vrátane vrátenia dane a zníženia, zníženie minimálnej hodnoty tovaru zo 175 eur, tak ako je to dnes, na 100 eur prispeje k zatraktívneniu Slovenskej republiky pre cestujúcich z tretích štátov.
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty je orientovaná aj na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukazuje potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane, napríklad s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatňovania odpočtov dane pri dodaní a nájme nehnuteľností určených na bývanie.
Ešte by som vás chcel informovať o pozmeňovacích návrhoch. Ide o posun účinnosti nových pravidiel zdaňovania dodávok tovarov a služieb s použitím poukazov z 1. januára 2019 na 1. október 2019. Ide o vytvorenie dostatočného časového priestoru pre technické zabezpečenie úprav systému dotknutých platiteľov dane. V ďalšom sa prijali pozmeňovacie návrhy, ktoré smerovali k spresneniu uplatňovania nových pravidiel zdaňovania nájmu nehnuteľností, kde v praxi nové pravidlá sa budú uplatňovať v prípade nájomných zmlúv, na základe ktorých budú nehnuteľnosti odovzdané nájomcovi do užívania po účinnosti novely zákona.
A v ďalšom ešte boli prijaté pozmeňovacie návrhy, ktoré smerujú k eliminácii praktických problémov pri stanovovaní hodnoty stavby alebo jej časti pred začatím stavebných prác, pri zmene účelu užívania stavby alebo pri jej významnej rekonštrukcii, ak sa tieto začali pred účinnosťou novely zákona. Nové pravidlá sa uplatnia, ak sa stavebné práce začali po nadobudnutí účinnosti zákona.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 29.11.2018 14:55 - 14:57 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
54.
Pán poslanec, žiadna takáto dohoda neexistovala a neexistuje. A pán, ak si dobre pamätám, pán guvernér Jozef Makúch bol prvýkrát, alebo bol zvolený za guvernéra prvýkrát v roku 2010 a keďže asi z tohto pohľadu by som musel mať nejaké nadprirodzené asi schopnosti, ktoré by smerovali tak ďaleko. Ale ja v žiadnom prípade nebudem špekulovať nad podstatou, príčinami tohto rozhodnutia. Pán guvernér je stále guvernérom Národnej banky Slovenska, z tohto pohľadu má svoje práva a povinnosti a vzťah aj k Národnej rade, takže, prosím, položte takúto otázku priamo, priamo jemu.
Ešte k nezávislosti. Napríklad vo Fínsku, ak sa nemýlim, tak buď priamo Olli Rehn alebo jeho predchodca Erkki Liikanen boli generálni tajomníci strany. Takže si to proste overte, túto záležitosť. Dokonca aj Mario Draghi je bývalý štátny tajomník talianskeho ministerstva financií. Takže; ale tých prípadov je proste veľa, ale opakujem, presviedčať sa dajú ľudia, ktorí sú ochotní prijímať nejaké argumenty.
A snáď ešte jeden argument z mojej strany. Som spoluautorom spolu s Vladimírom Tvarožkom zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Myslím, že nikto v tejto krajine nemôže pochybovať, že tento zákon bol prijatý, ústavný zákon bol prijatý aj vďaka úsiliu a dohode týchto dvoch ľudí, menujem Vladimíra Tvarožku a Petra Kažimíra. A spomínam tento zákon preto, že; pretože tento zákon, na základe tohto zákona vznikla aj Rozpočtová rada Slovenskej republiky. A rozpočtová rada dodnes pôsobí ako nezávislý orgán vo vzťahu k mojej osobe ako ministrovi financií, vo vzťahu k osobe, ktorý sa pričinil maximálne o to, aby takýto orgán vznikol, ktorý zabezpečil dohodu na úrovni ústavnej väčšiny, aby boli navolení prví traja členovia tejto rady, a ktorý rešpektoval vždycky ich vyjadrenia. Takže to je len taký pohľad dozadu.
Ak máte schopnosť vnímať konanie a rozhodovanie ľudí za posledné roky bez toho, aby ste nechceli vidieť realitu, tak tento sklon k nezávislosti z výkonu svojej funkcie musíte v mojom prípade vidieť. Ak by ste mali isté skúsenosti, chápali by ste, že aj pôsobenie Inštitútu finančnej politiky, kedysi reprezentovanej napríklad Martinom Filkom, alebo vzniku úradu, Útvaru hodnoty za peniaze predpokladá prvky nezávislosti v inštitúcii, ktorou je ministerstvo financií, ktoré je síce politicky riadené, ale v rámci, v rámci organizácie ministerstva majú tieto dva útvary veľkú, pre vás aj nepredstaviteľnú mieru politickej nezávislosti.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 29.11.2018 14:53 - 14:55 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, pokiaľ si niečo naozaj cením, tak to je moja vlastná nezávislosť a sloboda v rozhodovaní, no ale nebudem o tom presviedčať tých, ktorých presvedčiť nemožno, teda napríklad aj vás, ale mienim sa týmto aj riadiť naďalej.
Myšlienka, že môj prípadný nástup do pozície guvernéra Národnej banky Slovenska bude dôkazom, že politika má na NBS vplyv, je naozaj úsmevná, pretože Národná banka Slovenska je zo zákona, opakujem, zo zákona nezávislá a tak to má byť a tak to aj musí zostať. A v prípade, že získam dôveru aj od pána prezidenta, potom to budem ja, kto bude prvý, kto bude nezávislosť tejto inštitúcie brániť.
Dovoľujem si tvrdiť, že ministri financií sú jednou polovicou politici a druhou počtári alebo, ak chcete, finančníci. Som presvedčený, že skúsenosti praktika, za ktorého sa teraz na poste ministra financií považujem, sa dajú veľmi dobre využiť aj pri riadení inštitúcie, ktorou je Národná banka Slovenska. Ale ak si, pán poslanec, myslíte, že ide o nejaký unikát v Európe, tak by som odporučil bližšie sa oboznámiť s problematikou centrálnych bánk v Európskej únii a odporúčal vám sa pozrieť, kto sú guvernéri napríklad vo Fínsku, posledne Olli Rehn, bývalý komisár Európskej únie alebo minister hospodárstva, kto sú guvernéri vo Švédsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Veľkej Británii alebo v Českej republike. A sú nimi bývalí ministri, bývalí štátni tajomníci, predsedovia vlád alebo dokonca kancelári, šéfovia kabinetov predsedov vlád.
Takže určite nám nechcete tvrdiť, pán poslanec, že všetky centrálne banky v spomenutých krajinách, napríklad vo Fínsku, Švédsku, Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii či v Českej republike, sú politicky riadené, respektíve nemajú svoju nezávislosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2018 14:23 - 14:24 hod.

Peter Kažimír
Pán poslanec, ja som naozaj, so zaujatím som si vypočul váš názor na túto tému a skončil som.
Ďakujem.
Skryt prepis