Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 10:39 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 10:39 - 10:40 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona upravuje základné pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Prípadné spory môžu vzniknúť na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s členskými štátmi alebo tretími štátmi, alebo na základe arbitrážneho dohovoru.
Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa jednotlivých častí zákona začína vždy na základe žiadosti dotknutého daňového subjektu. Každý spor môžu zainteresované štáty vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, dotknutý daňový subjekt môže podľa nastavených pravidiel využiť možnosť vyriešenia sporu prostredníctvom poradnej komisie zloženej z nezávislých expertov.
Zefektívnením existujúcich pravidiel riešenia sporov dôjde k účinnému zamedzeniu dvojitého zdanenia, čím sa zvýši úroveň dodržiavania medzinárodných záväzkov zo strany členských a zmluvných štátov a posilní sa celková dôvera verejnosti, občanov a daňových subjektov v spravodlivosť a spoľahlivosť daňových systémov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 10:36 - 10:37 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem za možnosť vystúpiť. Na základe záverov analýzy inštitútu zábezpeky na daň pri registrácii rizikových zdaniteľných osôb za platiteľov dane, ktorú vykonalo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, sa ďalej navrhuje zrušenie tohto inštitútu z dôvodu, že stratil svoje opodstatnenie. Z tohto pohľadu je tu významné opatrenie, ktoré smeruje k nižšej administratívnej náročnosti vo vzťahu podnikania verzus štát.
V súvislosti s pokračujúcim trendom digitalizácie finančnej správy sa navrhuje zjednodušenie procesu vrátenia dane turistom z tretích štátov pri vývoze tovaru a to využitím elektronických prostriedkov. Zjednodušenie procesu vrátenia dane a zníženie minimálnej hodnoty tovaru prispeje podľa nás aj k zatraktívneniu Slovenskej republiky pre cestujúcich z tretích štátov.
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty je orientovaná aj na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukazuje potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane, napríklad s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatňovania odpočtov dane pri dodaní a nájme na nehnuteľnosť; a nájme nehnuteľností určených na bývanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 10:18 - 10:30 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovoľte mi teda zareagovať. V prvom rade chcem povedať, že na návrhu tohto zákona sa robilo skoro dva roky a že vôbec som v podstate nebol ani spokojný s tým časovým tempom alebo s nejakým tým rámcom, ako bol proste, ako sa na ňom v podstate, sa na ňom pracovalo. Len musím zase uznať finančnej správe, ale aj ľuďom z HR oddelenia, z oddelenia ľudských zdrojov, aby som sa vrátil do spisovného jazyka, ktorí pracujú na ministerstve financií a sú spojení, samozrejme, aj s ľuďmi rezortu vnútra alebo ministerstva obrany, pretože hovoríme vo veľkej časti o ozbrojencoch, že je to náročná téma aj z pohľadu toho, že – ľudovo povedané – tancujeme medzi vajíčkami, ak hovoríme o vzťahoch s napríklad odborármi, pretože to je tiež dosť podstatná časť, ktorá do toho môže hovoriť. A, samozrejme, my sme nechceli návrhom tohto zákona vytvoriť nejakú vlnu odporu.
Ak hovorím o vlne odporu, tak vám len chcem pripomenúť zmenu, ktorú ešte realizoval kedysi Daniel Lipšic, keď bol minister vnútra a spôsobilo to niekedy aj tvrdohlavosť, možno aj dobre mienená môže spôsobiť exodus, exodus pracovníkov. V danom prípade to boli policajti a ja som nechcel, aby sme týmto návrhom zákona spôsobili niečo, čo by znamenalo masívny odchod colníkov do civilu, čo po slovensky znamená, že by sa stali automatickými poberateľmi výsluhových dôchodkov a niekde by sa zamestnali, napríklad najlepšie v štátnej správe zase, ako sa to predviedlo v rokoch 2010 – ´11. Doteraz som tomu nepochopil, o čo malo ísť. Akurát viem, že to stálo peniaze a stojí to peniaze dodnes. Takže to len chcem vás zarámcovať do toho, do tej zložitosti.
K tomu, čo hovorili, k tomu, k čomu hovorili páni poslanci, chcem povedať, že v prípade pána poslanca Beblavého tá vec, ja ju považujem momentálne za upravenú a vyriešenú, a vyriešenú, pretože áno, pôvodný návrh zákona vychádza z koncepcie platnej v súčasnosti pre colníkov a na základe aj diskusie s poslancom Beblavým došlo k zmene a dnes je odvolanie všetkých ostatných riadiacich pracovníkov finančnej správy, bude možné len na základe taxatívne uvedených zákonných dôvodov, hej? Taxatívne uvedených zákonných dôvodov, čo ja považujem za normálne. Nemusíme mať na toto úplne normálny; normálny (povedané s pobavením); rovnaký názor a to z jedného dôvodu, že ja som presvedčený, že toto je štrukturálna zmena. Samozrejme, musí byť dobre dotiahnutá z pohľadu riadiacich schopností.
A poviem vám, prečo štrukturálna zmena. Preto tá zmena, pretože ak sa každý mesiac pozeráme na graf vývoja či už daňovej medzery, alebo, naopak, otočenej efektívnej daňovej sadzby, ktorá, chvalabohu, od roku 2012, čo bola, moment Marianskej priekopy ide smerom nahor a donáša to do príjmov štátneho rozpočtu naozaj stovky miliónov eur navyše, tak ak chceme sa dostať na úroveň naozaj štandardných a civilizovaných krajín, potrebujem pokračovať ďalej a tam už nám nestačia proste tie klasické opatrenia, či už agresívnejšieho, alebo menej agresívneho charakteru, a tu potrebujeme ísť do zmeny tej podstaty. A zmenou podstaty je naozaj zmena aj inštitúcie a na to nestačí niečo zlepiť, nestačí zlepiť A s B dohromady, lebo to nedrží pohromade a má to svoje problémy. Koniec koncov nechcem si tu prihrievať polievočku, ale v roku 2012 sme boli svedkami zlyhania jednej takej proste zmeny a tie následky boli fatálne a zaplatili sme za to stovky miliónov eur za to, že finančná správa začiatkom roku 2012 ľahla popolom a mala, mala parametre proste finančnej správy v africkej krajine. Takže tu myslím, že v tomto sme sa chceli poučiť a chceme sa poučiť z chýb.
Ja tu nechcem robiť žiadnu politiku, chcem na ďalšie opatrenie, ktoré sa týka, ktoré sa týka domových prehliadok. Uvedené prečí; to vám musím prečítať, lebo tu sa ja necítim vôbec odborník, ale uvedené predkladateľ nielenže nikdy nezamýšľal, to znamená robiť tu nejaké domové prehliadky podnikateľom, ale to nie je ani právne možné, keďže Ústava Slovenskej republiky umožňuje vykonávať domovú prehliadku len v súvislosti s trestným konaním na príkaz sudcu. V záujme predísť akýmkoľvek dezinterpretáciám preto predkladateľ precizoval predmetné ustanovenie návrhu zákona tak, ako ho dneska máte predložené po medzirezortnom pripomienkovom konaní, aby bolo úplne jasné, že ide len o právo na vstup do obydlia. Existuje analogicky aj v iných zákonoch, napríklad zákon o Policajnom zbore, v daňovom poriadku že existuje takisto. A toto, tento stupeň slúžiaci na teda vstup, vstup, právo na vstup do obydlia slúžiaceho aj na podnikanie a právo požadovať doklady a potrebné vysvetlenia, náhľad do účtovných a iných evidencií, toto právo bude zároveň prislúchať len ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, čiže čo je dnes colník, samozrejme. Čiže z tohto pohľadu som bol ubezpečovaný a opäť musím povedať, že som stále ubezpečovaný, že to nie je rozšírenie právomoci, ale to je tak, ako to funguje dnes a funguje to posledných 10 rokov. To je na margo poslednej pripomienky.
Som presvedčený, že je potrebné urobiť jednu vec. Ak chceme mať finančnú správu, ktorá nebude neustále spochybňovaná a prestane byť predmetom súboja politického, lebo ona dnes je predmetom politického súboja, či sa nám to páči, alebo nepáči, a ak chceme, aby táto inštitúcia, ktorá vyberá najviac peňazí v krajine, to znamená, je absolútne v živote dôležitá pre akúkoľvek administratívu, ktorá tu je dnes a bude aj najbližšie roky, pretože vyberá peniaze, ktoré sú používané na verejné služby, tak na to tá, sa tejto inštitúcii potrebujeme venovať. Potrebujeme sa jej venovať z hľadiska odmeňovania, to znamená číselné vyjadrenie vzadu, ak ste si o tom nejak nezistili, je, znamená, že na základe toho vytvárame novú platovku pre týchto ľudí a zvyšujeme im mzdy v priemere o 16 %, čiže viac ako je 10 % dohodnutých v celej štátnej správe, ale menej, ako je dohodnutých napríklad pri pracovníkoch justície, tých skoro vzbúrených, kde ideme hore skoro o 24 %, ale k tomu budeme hovoriť v detailoch zrejme pri návrhu štátneho rozpočtu. Čiže v priemere o 16 idú hore, dostávajú isté kompetencie, ale zároveň sú tam proste veľmi jasné veci, ktoré sa týkajú toho, že ak prejdú na druhú stranu a ľudia, ktorí pracujú s peniazmi, vždy môžu prejsť na druhú stranu, lebo sú proste atakovaní, sú im ponúkané iné výhody, ak prejdú na druhú stranu, tak im musia tieto výhody byť zobrané.
A tuto, tu sa dostávame do tej základnej dilemy, pán poslanec Beblavý, teda koho budeme chrániť, hej, lebo to je tá základná proste otázka. Lebo ak máme pracovníka štátnej správy, každý, kto v štátnej správe fungoval, vám povie, že sa vlastne nedá vyhodiť. Vy ho musíte, musíte ho proste, musíte ho prichytiť pri čine pomaly, hej, polovyzlečeného pri tom čine, z ktorého ho proste podozrievate, a to nie je vôbec jednoduché niekomu dokázať. Takže, takže to, čo buď naschvál, alebo z toho pohľadu, že je to naozaj rozsiahly zákon, čo vy nechcete spomínať, je to, že tu sú už ďalšie povinnosti. Je tu povinnosť, povinnosť ísť na polygraf, a to znamená, odmietnutie ísť na polygraf znamená automatickú stratu proste výhod a je tu proste povinnosť automatická dneska monitorovanie ich techniky. Dnes ak chce inšpekcia sledovať, vnútorná inšpekcia chce sledovať pracovníkov finančnej správy, oni musia k tomu dať súhlas. No tak v tejto dobe, ak niekto pracuje s takými peniazmi, ako pracuje, by toto malo byť proste automatické. Takže sú tu mnohé, mnohé, mnohé zmeny z pohľadu toho, aký vzťah k týmto ľuďom chceme mať. Ale ja si naozaj myslím – a to malo byť princípom tej zmeny –, myslím si, že potrebujeme zvýšiť, zvýšiť ako keby aj spoločenské ohodnotenie ľudí, ktorí každý deň proste bojujú za príjmy tejto krajiny, na druhej strane musia byť čistí a musíme si my byť istí, že sú čistí a budú čistí z pohľadu toho, kontrolných orgánov alebo funkcií, ktoré tu máme.
K inšpekcii. Ja sa absolútne hlásim k projektu, ktorý začala Lucia Žitňanská, a je to nezávislá inšpekcia ozbrojencov. Nemontujem sa do policajtov, vojakov a iných, ale áno, cítim potrebu nezávislej kontroly, aby sme sa mohli tých fám a takých tých nekonečných dojmov a pojmov proste zbaviť, pretože je najjednoduchšie človeka obviniť, ale potom je veľmi, veľmi zložité proste jeho meno očistiť. A z tohto pohľadu naozaj potrebujeme, ja to tak proste cítim a vnímam, potrebujeme niekoho tretieho, ktorý povie, toto je pravda a toto je úplná hlúposť. Pretože žijeme v dobe, kde je veľmi, veľmi jednoduché proste si na hocikoho na hocičo proste ako vymyslieť.
Tu musím povedať, že čakáme na vývoj vo vzťahu k Policajnému zboru, lebo si to nevieme vymyslieť sami, musíme byť v súčinnosti s rezortom vnútra a s ostatnými ozbrojenými zbormi. Ak sme, ak je to možné, tak to proste skúsime doplniť, neviem tu teraz od tohto pultu sľúbiť, do akej miery je to hneď teraz ako možné. Ak to možné bude, tak to zrealizujeme ešte pred druhým čítaním, ale v každom prípade význam, význam inšpekcie tu je.
A tu chcem zase ale povedať, aby sme si zase mali jednu vec na úplne jasno, že všetci príslušníci finančnej správy budú v riadiacej pôsobnosti prezidenta finančnej správy a žiaden príslušník finančnej správy nebude služobne zaradený na ministerstve financií. Takto to zákon vlastne hovorí.
Takto je; takisto je potrebné z hľadiska namietanej absencie nezávislosti takejto inšpekcie uviesť, že zatiaľ čo vyšetrovateľom pri trestných činoch policajtov sú vyšetrovatelia Policajného zboru pracujúci na inšpekcii ministra vnútra, pri trestných činoch príslušníkov finančnej správy to budú vyšetrovatelia Policajného zboru. Rozumieme si? Hej, to znamená pri podozreniach z trestných činov alebo pri trestných činoch príslušníkov finančnej správy, či sú to daniari, daniari alebo colníci ich budú vyšetrovať, nie, nikto z ministerstva financií, ale z úplne iného ozbrojeného zboru, ktorým je, sú proste, sú to policajti. To znamená, kompetencia vyšetrovať bude patriť nielen inému útvaru, ale dokonca úplne inému ozbrojenému zboru, čím by mala byť zabezpečená ešte vyššia miera nezávislosti.
Toľko z hľadiska argumentov, ktoré som dostal od svojich kolegov z finančnej správy. Takže využime ten čas ešte do druhého čítania teraz v prichádzajúcom novembri na to, aby k tým potrebným zmenám došlo, a z tohto pohľadu som, samozrejme, pripravený na dialóg.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 9:55 - 9:57 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Pokračujeme zákonom o finančnej správe. To je presne novela zákona, ktorá má smerovať k lepšej efektivite výberu všetkých daní, ktoré máme proste v krajine, a to tzv. mäkkým opatrením, ale veľmi zásadným opatrením z pohľadu štrukturálnej reformy. Ak chceme niečo nazvať štrukturálnou reformou, tak toto naozaj štrukturálnou reformou je.
Návrhom zákona sa zjednocuje úprava kompetencií orgánov finančnej správy, ktorá je v súčasnosti obsiahnutá v troch zákonoch. Zároveň sa navrhuje aj transformácia daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na úrad pre vybrané hospodárske subjekty, a to jednak rozšírením jeho osobnej pôsobnosti na ďalšie kategórie subjektov a jednak rozšírením jeho agendy aj o colnú oblasť.
Jedným z ťažiskových cieľov návrhu zákona je ustanoviť zjednocujúce pravidlá vykonávania štátnej služby pre pracovníkov finančnej správy vykonávajúcich štátnu službu, s dôrazom na zachovanie ich súčasných benefitov. V súčasnosti plnia úlohy finančnej správy colníci, ktorých štátna služba je upravená jedným zákonom, a štátni zamestnanci, ktorých úprava je obsiahnutá v inom zákone.
Vzhľadom na zlúčenie colnej a daňovej správy, ku ktorému došlo už v roku 2012, je žiaduce zjednotiť aj personálny substrát finančnej správy a vytvoriť novú kategóriu "príslušník finančnej správy". Z dôvodu integrácie dvoch doteraz samostatných skupín pracovníkov finančnej správy sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádzajú pojmy "ozbrojený príslušník finančnej správy" a "neozbrojený príslušník finančnej správy". Pre obe tieto skupiny pracovníkov štátu sa zakotvia v zásade jednotné pravidlá štátnej služby, ktoré sa budú navzájom odchyľovať len v prípadoch, keď je to objektívne potrebné, napríklad rozdelenie požiadavky na zdravotnú, duševnú a telesnú spôsobilosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy a neozbrojeného príslušníka finančnej správy, alebo ak to vyplýva zo systematického prepojenia na dané legislatívne prostredie. Tu ide napríklad o uplatňovanie zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov na ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
Toľko asi na úvod, ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 9:46 - 9:54 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Záverečné, páni poslanci. Pretože ja chcem zostať zdvorilý, ale varíte z vody momentálne. Možno, pán Heger, jedna strašná vec sa stala podľa mňa v úvode tohto volebného obdobia. Vy ste mali sa stať členom výboru finančného a veľa času by sme si ušetrili v plénach. Ale ja naozaj, toto je tak technická vec, kde vám odporúčam; ja som rád, že sa tomu zaujíma; že sa tomu venujete. Ale proste venujte sa tam, kde máme (povedané s pobavením).
To znamená, dávam vám ponuku, ak máte záujem, urobíme stretnutie s ľuďmi, ktorí sú v tejto oblasti odborníci. Tento návrh prišiel od nich, hej, toto nie je proste zo žiadnej politickej brožúrky ani predvolebnej, ani povolebnej vytiahnuté. Je to proste, reagujem na niečo, s čím bojujeme a dúfam, že budete bojovať aj vy, ak sa prestriedame po nejakých voľbách, lebo, lebo je tu ďalšia medzera.
Ak hovoril pán poslanec Heger o medzere pri výbere dane z pridanej hodnoty, tak v oblasti minerálnych olejov, spotrebnej dane z minerálnych olejov je tá medzera ešte väčšia. Ona je, samozrejme, na veľkých číslach je to menšie číslo, pretože nie je to taký, nevyberáme zo spotrebných daní tak veľa peňazí ako z DPH, ale v tomto konkrétnom segmente proste máme problémy, identifikujeme ho, priznávame ho, nie je to žiadna tajná vec a snažíme sa s ním proste bojovať.
Toto nové technologické riešenie naozaj pionierske, podľa mojich informácií je, funguje v Írsku, v Srbsku a teraz ste hovorili o Slovinsku. Hovoríme o nanomarkeroch, to už je samo osebe cudzie slovo tohto tisícročia. To znamená, hovoríme o technológiách, ktoré, samozrejme, musia byť overené a musia vyhovovať všetkým tým podmienkam, ktoré sme tu hovorili. Takže, takže pochybujme, je správne, ak ľudia pochybujú a dávajú otázky, ale musíme na ne odpovedať na správnom, na správnom mieste.
Celkový náklad, podotýkam, ja som zástancom projektu hodnoty za peniaze. Pri všetkej úcte, ak to poviem, bezo mňa a bez ľudí okolo mňa by nikdy tento projekt nebol. Nech sa z neho teší alebo nech ho kritizuje, kto len chce, ale tuto momentálne, môžme si ho prizvať, ale hovoríme o nákladoch nie štátu, hej? To znamená, tieto nanomarkery zo zákona budú musieť platiť do-dá-va-te-lia.
To znamená, prenášame zo zákona tú povinnosť na sektor, ktorý rozhodne nepatrí k málo ziskovým. Hej, sú to proste predajcovia pohonných hmôt a v celej štruktúre, lebo je to druh monopolu, nehnevajte sa, je to druh monopolu, či chceme, alebo nechceme, či už je to výroba, alebo je to distribúcia, musia strpieť takúto reguláciu, pretože to je to isté ako pri alkohole alebo pri ďalších, ďalších veciach. Ak sa im to nepáči, nech sa venujú detských výživám. Ak chcú distribuovať pohonné hmoty, musia strpieť takýto druh regulácie. Ak tu máme problém, a teda že problém máme, pretože máme tu problém teraz, tých benzínových púmp je asi vyše tisíc, potom sú tu ďalšie stovky odberných miest a asi nie je normálne, že v našej krajine sú proste mestá a mestečká, kde mestská hromadná doprava ide na pančovanom a vlastne na pohonnej hmote, ktorá, v ktorej sú použité distribuované v podstate pohonné látky, ktoré boli zriedené olejmi, za ktoré sa nezaplatila, nezaplatila daň.
Zopár odpovedí. V prípade dovozu pohonnej látky zo zahraničia je možné nanomarkery vyviesť výrobcovi a doviesť označenú pohonnú látku. Parametre nanomarkerov a všetky tie obavy budú predmetom; samozrejme, pomenované obavy budú predmetom výberového procesu. Zmluva sa bude podpisovať na tri roky bez predlžovania, bez možnosti predĺženia, to znamená, neustále tu bude nové a nové výberové konanie, ktoré vlastne bude definovať dodávateľa, a pretože v tej výberovej komisii alebo v tej skupine, ktorá bude vyberať toho dodávateľa, budú samotní výrobcovia a dodávatelia, pretože oni to budú platiť, hej, to znamená, budú mať, budú mať zámer, aby to bolo čo naj-lac-nej-šie. Pre vašu informáciu odhad nákladov je päť tisícin centa na jeden liter pohonnej hmoty. Päť tisícin, áno, takže aby sme z toho nerobili zase drámu z pohľadu, z pohľadu nejakej cenotvorby.
No a chcem vás, chcem vám asi len, len upozorniť na vec z posledných dní, prečítam vám správu spred troch-štyroch dní. Kriminalisti finančnej správy rozložili organizovanú skupinu, ktorá na Slovensku nelegálne dovážala minerálne oleje. Pôsobili na západnom Slovensku, pri akcii zasahovalo 46 colníkov, zadržali šesť osôb slovenskej štátnej príslušnosti, z nich štyria čelia obvineniam zo zločinu krátenia dane z poistného a sú stíhaní vo väzbe. Colníci vykonali tri domové prehliadky, štyri prehliadky iných priestorov, pozemkov, zaistili 26-tisíc litrov minerálneho oleja a dve nákladné vozidlá, hej? Celková škoda v státisícoch eurách. No preto to robíme.
Preto to robíme, pretože nemôžeme mať, máme 10-tisíc, necelých 10-tisíc pracovníkov v finančnej správe, máme 600 zamestnancov kriminálneho úradu, no nemôžme ich mať, je aj cesta mať 20-tisíc zamestnancov kriminálneho úradu, a toto asi nechceme, hej? Takže, takže nemôže byť za každým dubom, jak sa hovorí, proste nejaký ozbrojenec, ktorý tu bude niekoho vyťahovať ráno z postele. Skúšajme opatrenia, ktoré sú hodné tomuto, tomuto obdobiu. A toto je proste nová, nová technológia, ktorú chceme, chceme vyskúšať. Ako opäť je, nevymýšľame koleso, ale, samozrejme, budú tu úskalia. Preto možno aj ten odhad, odhad príjmu a tiež vás odporúčam na vlastne štatút výboru pre daňové príjmy, ktoré je súčasťou toho celého procesu tvorby rozpočtu a, samozrejme, je základom, desaťročie nespochybniteľné, tu sa vlastne nehádame o tom, či je to viac alebo menej. Niekto, kto nemá nič s politikou, povie, že to je tak. No a podľa tohto štatútu, či sa to mne páči alebo nie, a nepáči sa mi to, hovorím to dopredu, nám analytici proste nedávajú do príjmov tie dopady tej legislatívy, ktorá má zvyšovať efektivitu výberu.
To znamená, ak sem prídem so zákonom a zvýšim sadzbu, pán Jurzyca, okamžite to mám v príjmoch. Ak robím opatrenia mäkkého, mäkké, to znamená, zlepšujem a som presvedčený, že to doručí nejaký výsledok, vieme to tak aj kvantifikovať arbitrárne, tak to neviem dostať legálne do príjmov rozpočtu, a preto si tvorím rezervu; to je to, čo vás tak dráždi a budeme sa o tom baviť asi o mesiac a o dva; rezervu na zlepšenie týchto príjmov, ktoré už zase máme ale medzitým časom aj doriešené, že ak neprídu, tak sa nemôžu minúť, hej? Takže nenájdete ich v tých príjmoch, nájdete ich v tých rezervách, v tých konkrétnych 57 mil. eur ročne.
Asi všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

18.10.2018 9:25 - 9:26 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V súlade so zámerom eliminácie daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja návrh zákona zavádza povinnosť označovania pohonných látok, ide o motorový benzín a motorovú naftu, identifikačnou látkou. Takže návrhom sa ustanovujú podmienky výroby a distribúcie tejto identifikačnej látky, ako aj pravidlá nakladania s touto látkou.
Návrh zákona ďalej upravuje základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, a to v súlade so schválenou štátnou pomocou daňového zvýhodnenia biopalív.
Toľko na úvod, ďakujem.
Skryt prepis
 

18.10.2018 9:14 - 9:22 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, ďakujem aj za také, v zásade asi konsenzuálnu, zasa za takú konsenzuálnu atmosféru pri tomto zákone. Ja chcem len upozorniť na pár faktov.
Pán Jurzyca, vy ste spojili dve opatrenia v oblasti daní z príjmov zo zoznamu, povedali ste o tom, o ubytovaní športovcov. Nejde o ubytovanie športovcov, ide o úľavu pre športovcov a úľavu pri ubytovaní zamestnancov. Tu musím povedať, musím povedať, že v zásade vyznávam vaše náboženstvo a keby som ho nevyznával, tak ten zákon bol v dobrých časoch oveľa deravejší, asi uznáte. A chcem aj povedať to, že tu si, nebudem komentovať športovcov, koniec koncov tu ešte vznikne, predpokladám, mnoho iných poslaneckých iniciatív, ako ulahodiť športovcom v jednotlivostiach a toho by som sa nerád dotýkal.
Ale v prípade zamestnávania, a tu naozaj momentálne reagujeme a reagujeme na jeden akútny problém, ktorý sa v podstate objavil behom roka a pol a sami sme možno z neho trochu prekvapení. Behom 18 mesiacov sme sa v podstate, sme sa, sme zbehli z kopca dvojpercentnej nezamestnanosti na historické rekordy nezamestnanosti, čo je na jednej strane, samozrejme, veľmi potešiteľné, na druhej strane máme v istých regiónoch akútny nedostatok pracovných síl, čo môže byť v blízkom čase aj strednodobo ohrozením ďalších investícií alebo rozširovania investícií. Takže tu reagujeme vyslovene na požiadavku zamestnávateľov, aby sme im zlacnili alebo znížili náklady na ubytovanie a to tou formou, že oni už dnes zamestnancov dovážajú v podstate do práce, robí tak Volkswagen tuto pri Bratislave, a takisto sa masovo poskytuje aj ubytovanie týmto ľuďom. Podľa existujúcich zákonov, samozrejme, preplácanie časti ubytovania alebo dovoz pracovných síl vlastnými alebo prenajatými autobusmi alebo nejakou, akoukoľvek inou dopravou znamená pre tých zamestnancov nepeňažný príjem a relatívne veľmi komplikovaný spôsob dodaňovania. To znamená, to znamená také nepríjemné prekvapenie v podstate na výplatnej páske potom pre tých ľudí, preto toto je taká nie systémová reakcia na situáciu, ktorá nastala. A pevne verím, že keď sa podarí napríklad aj presadením novej koncepcie migračnej politiky na Slovensku tento problém vyriešiť, tak by bolo potom, samozrejme, načase aj túto výnimku zrušiť. Poviem to úplne tak ako to, ako to vnímam.
Pri elektronických pokladniciach náklady jednorazové vznikajú, ja vám musím, vás informovať o takej štatistike, ktorú rezort financií, ktorú zverejnil, ale aby sme nepodporovali nejaké fámy, podľa nášho prieskumu asi 80 % pokladní už dnes vyhovuje v podstate online napojeniu. Možno si pamätáte, že už v roku 2015 sme do zákonu zakomponovali povinnosť, aby sa všetky nové registračné pokladnice na trhu už mali výbavu napojenia, jednoduchého napojenia na internet, aby sme nemuseli ako v roku 2008 pred vstupom do eurozóny zase meniť celú, celý hardvér. Čiže 80 % toho parku ako keby vyhovuje, 20 % bude musieť byť vymenené, tam tie náklady budú vyššie, podľa nás až niekde do úrovne 280 eur jednorazovo pri tých 20 percentách pokladní, ktorých je vyše 200-tisíc dneska.
Pri tej väčšine ale, v osemdesiatich percentách dôjde, a tu trošku bude jadro pudla, ja sa k tomu vrátim, k zníženiu zase maintenance, alebo teda prevádzkových nákladov, pretože dnešné registračné pokladnice aj zo zákona si vyžadujú servis a to sú stovky eur mesačne. Podľa globálnych; alebo ak to zrátame, tak by sme mali ušetriť podnikateľom 10 mil. eur prevádzkových nákladov, tie jednorazové investičné by mali byť na úrovni 28 zase miliónov eur, čiže sú tu plusy a mínusy. Potom je tu pripojenie internetu, do troch miliónov eur asi náklady na dátové pripojenie, ale opäť vyše 90 % všetkých podnikateľov má už dneska napojenie na internet. Čiže nemyslíme si, že by to mala byť nejaká revolúcia z pohľadu toho, nejakých, splnenia nejakých obzvlášť špeciálnych požiadaviek.
No ale teraz prichádzame k tomu hlavnému sporu a ja by som ho rád verejne pomenoval, aby ste všetci, ktorí sa budete teraz v tom procese pozmeňovacích, pozmeňovacích návrhov niekedy aj predbiehať, tak vás chcem len upozorniť, že by sme nemali, a rezort financií nebol ochotný k tomu pristúpiť, by sme nemali byť, nemali by sme súhlasiť s lobistickým presadzovaním časti priemyslu, ktorý na Slovensku je, ja ho nechcem proste pomenovať a ktorý s týmto má spojený svoj biznis. Pretože ak hovorím, že niekto príde o 10 mil. ročne na maintenance, na prevádzkových nákladoch, tak niekto plače. On dneska plače, pretože nebude mať povinnosť v tých servisných centrách ten živnostník alebo tá obchodná sieť si každý rok tú kasu nechať proste nejakým spôsobom kontrolovať a tieto skupiny, samozrejme, nie sú spokojné.
A ďalšia vec, my sme odmietli presadiť do zákona jedno technologické riešenie, ktoré by znamenalo, samozrejme, skvelý biznis pre jedného alebo malú, úzku skupinu výrobcov. Dávali sme si, prosím, na to pozor. Náš spor s presadzovateľmi týchto technologických riešení bol v tom, že my sme za liberalizáciu, to znamená, chceme, aby to mohol byť aj mobilný telefón, aj notebook, aj klasický, aj klasická pokladňa, ako ju proste poznáme, aby to bol proste, ak s úsmevom poviem, vejár možností. Samozrejme, máme, máme v regióne výrobcov zariadení, ktorí sú proste možno európskymi, svetovými lídrami v týchto riešeniach, ktorí si tlačia svoje riešenia a vypúšťajú, otravujú studňu informáciami o tom, ako teda tam môže byť nezabezpečené, ako to proste sa tu môže vyliať aj s dieťaťom; či s celou touto vaňou alebo vaničkou aj dieťa, ako sa hovorí.
Prosím vás, buďme tu opatrní, ono ako to pri zákonoch okolo rezortu financií chodí, vždy tam ide iba o peniaze, takže vás chcem poprosiť k otvorenej mysli. My tu, my tu nič nezakrývame, nikomu nechceme proste nadháňať nejaký biznis a záujem, my máme naozaj záujem vybrať viac peňazí a uzatvoriť to, čo hovoril pán poslanec Heger, viac uzatvoriť daňovú medzeru na výbere, na výbere DPH.
Ono, ešte jeden odkaz, ono keby to bolo tak skvelé, hej, jak to niektorí hovoria a plačú za starými riešeniami, tak by sme tu asi nemali predbežné opatrenia pri kasách v tisíckach počtov, kde proste nemusím vám hovoriť, že máme na Slovensku proste systémy, ktoré pracujú cez deň pre štát a v noci pre tých podnikateľov, lebo si to proste vedia, vedia vyriešiť technologickým riešením, ktoré aj dnešná legislatíva proste umožňuje.
Takže súhlasím s tým, aby sme boli prísni, súhlasím s tým, aby sme boli absolútne otvorení najmodernejšej technike a vôbec najmodernejším technickým, technologickým riešeniam, len, prosím, buďme, buďme otvorení v tom, aby sme sa, aby sa z priateľov nestali naši páni.
Asi takto, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

18.10.2018 9:03 - 9:04 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Prajem všetkým príjemný dobrý deň.
V novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa navrhuje zaviesť online prepojenie registračných pokladníc so systémami finančnej správy, ide o tzv. systém e-kasa. Tento systém bude pre podnikateľov znamenať na jednej strane zníženie prevádzkových a operatívnych nákladov, ale aj dostupnosť dát podľa, počas archivácie. Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov. Pre finančnú správu bude systém na druhej strane umožňovať sofistikovanejší spôsob kontrol, čo prinesie výnosy do štátneho rozpočtu.
Na ukladanie a uchovanie všetkých údajov sa navrhuje zaviesť chránené dátové úložisko, ktoré spolu s pokladničným programom bude podliehať certifikácii.
Povinnosť používať online registračnú pokladnicu sa bude vzťahovať na všetkých podnikateľov bezrozdielne, a to najneskôr od 1. júla budúceho roku.
V ďalších článkoch zákona sa napríklad mení zákon o dani z príjmov, kde sa upravuje oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia u športového reprezentanta za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ide o olympiádu alebo paraolympiádu. No a v neposlednom rade ide aj o oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca maximálne do výšky 60 eur v jednom mesiaci pri poskytnutí ubytovania, ubytovania, kde reagujeme na akútny nedostatok pracovných, kvalifikovaných pracovných síl a na nevyhnutnosť dovozu alebo dovážania týchto pracovníkov zo vzdialených kútov Slovenska s potrebou, samozrejme, poskytnutia ubytovania týmto zamestnancom.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.9.2018 14:35 - 14:39 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Dobre. Budem veľmi otvorený, tak ako to vnímam aj zo včerajšej debaty. A František Imrecze neodišiel s tým, že by potvrdil zlyhanie v oblasti colného konania. Odchádza kvôli tomu, že sa ako vysoký štátny úradník dostal do politického konfliktu, teda do konfliktu z hľadiska komunikácie, ktorý skôr zodpovedá politikom, politika voči politikovi, a vníma to tak, že vedeniu tejto inštitúcie takýto súboj, dlhodobý súboj proste, proste škodí. Také je moje pochopenie jeho rozhodnutia.
Chcem povedať, začnem odzadu, tie hlasy, ktoré hovoria o tom, že sa tento typ podvodov vracia na Slovensko, je sčasti potvrdený snahou, zvýšením počtu preclievania, ktorý reaguje na isté rozhodnutia v Maďarskej republike, pokiaľ viem, tak som bol informovaný. Ale to upozornenie je tak závažné, že sme sa, myslím si, že dohodli. Ja som aj pred chvíľou hovoril s pánom poslancom Beblavým, ktorý túto vec komunikoval, že okamžite odporúčam v podstate poslanecký prieskum v týchto konkrétnych oblastiach, absolútne otvorenie colných orgánov, inšpekcie v tejto oblasti a v reálnom čase. To znamená, v prvom rade nezaoberať sa minulosťou a sporom o štatistických hodnotách, ale riešiť otázku, ktorá sa týka situácie na konkrétnych colných úradoch na Slovensku v týchto dňoch a v týchto hodinách.
Takže tak ako som mediálne oznámil, v najbližších dňoch sa rozhodnem s poverením pre osobu, ktorá bude viesť na obmedzené obdobie, na časovo obmedzené obdobie Finančnú správu. A ja, samozrejme, s týmto človekom predstúpim aj pred verejnosť, aj pred vás poslancov Národnej rady z pohľadu toho, aby urobil všetky opatrenia na to, aby sa tento, toto podozrenie podarilo vyvrátiť alebo potvrdiť. Dúfam, že nechcete ho potvrdzovať, že ten záujem je ten, aby sme ho spoločne vedeli vyvrátiť, všetky tie podozrenia.
Chcem ešte povedať, že ak OLAF spomínal sumu 300 mil. pre Slovensko, tak je to suma napríklad pre Veľkú Britániu v objeme 1 mld. 200 miliónov. Ja som so svojím kolegom Philipom Almondom na tú tému hovoril, je to z ich pohľadu metodologický spor a budú sa brániť, tak ako sa bude podľa mňa brániť každá členská krajina Európskej únie. Chcem vám pripomenúť, že máme za sebou jeden alebo dva súdne spory s Európskou komisiou s DG budget práve na tému preclievania, a boli to menšie sumy. Ale určite, ak by sa tak stalo, lebo naznačujete, že ten proces ešte môže začať, tak, samozrejme, budeme žiadať, aby sme na súde, aby túto pozíciu na súde obhájil, obhájila Európska komisia. A tu sa zdravým rozumom odvolávam na fakty, ktoré som vám prečítal. To znamená, 300 mil. je štatistická hodnota, ktorá bola prerátaná z rozdielu medzi deviatimi faktúrami, ktoré boli použité pri preclievaní, a originálmi, ktoré prišli z Číny, hej? A táto, tento rozdiel bol extrapulovaný na celý objem obchodov v dvoch rokoch, v roku 2013 a ´14. Chcem povedať, že pre mňa je dôležité, že tá správa hovorí aj o tom, že v roku ´14 tento problém končí, že tie rozdiely sú minimálne.
A ešte odpovedám na otázku otvorených devätnástich trestných konaní. Podľa mojich informácií ide o preclievanie textilu v kontajneroch. Ale zároveň mám informáciu, že v sedemnástich prípadoch z týchto devätnástich už prokuratúra nekonala v prospech Finančnej správy. To znamená, je tam dôkazná, dôkazná núdza.
Asi som skončil. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.9.2018 14:26 - 14:33 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za otázku.
Nie je pravda, že Slovensko má zaplatiť Európskej komisii 300 mil. eur. S týmto výrokom musím začať. Európska komisia nevedie voči Slovensku žiadne konanie. Finančná správa komunikuje s OLAF-om o spôsobe, akým stanovil dodatočnú kalkuláciu hodnoty cla, o ktoré podľa OLAF-u prišla konaním slovenskej Finančnej správy Európska únia. S touto kalkuláciou má naša Finančná správa ale niekoľko problémov.
Ten prvý je, že OLAF stanovuje colnú hodnotu štatistickými metódami. Tento spôsob nereprezentuje reálnu colnú hodnotu tovaru, ktorý bol preclievaný v nejakom reálnom čase. OLAF teda vypočítal sumu na základe deviatich potvrdených podhodnotených faktúr, ktoré dostal z Číny. To znamená, že použil ich priemernú hodnotu na celý objem dovozov na Slovensku a ešte k tomu aj spätne za rok 2013 a rok 2014.
Dôležitý dôvod je aj to, že Slovensko sa dostalo k férovým cenám OLAF-u v systéme AREP až v roku 2015. Ide o ceny, ktoré stanovil OLAF po spoločnej európskej akcii SNAKE, ktorá prebehla od marca do mája roku 2014 a stanovila rizikové profily. Podľa OLAF-u by hodnoty, za ktoré je tovar preclievaný, nemali byť nižšie ako hodnoty v týchto rizikových profiloch. Argumentom Finančnej správy teda je, že nemožno niečo vykalkulovať na základe pravidiel, ktoré predtým nefungovali.
Upozorňujeme, že nejde iba o problém Slovenska. Tento problém mali a majú aj ďalšie krajiny Európskej únie. Je to Veľká Británia, Malta, Portugalsko, Česká republika či Francúzsko. Jediným systémovým riešením je tak riešenie na európskej úrovni, buď stanoviť rizikové profily ako povinné, nielen odporúčajúce, alebo dosiahnuť s Čínou dohodu o potvrdzovaní originality faktúr.
Nie je pravda, že Finančná správa v tomto smere nekonala. Má otvorených 19 otvorených trestných konaní v celkovej hodnote 130 mil. eur. Pokiaľ viem, všetky takéto a podobné otázky na túto tému zodpovedal prezident Finančnej správy František Imrecze na včerajšom výbore pre financie a rozpočet. Na tomto výbore zároveň oznámil, že rezignuje.
Ja som prijal túto informáciu, toto jeho rozhodnutie a prijal som ho s porozumením s tým, že chápem, čo ho viedlo k týmto, k tomuto záveru. Prezident Finančnej správy František Imrecze sa ešte stretne s vedením úradu európskych vyšetrovateľov, s takzvaným OLAF-om, 26. septembra 2018. Zároveň vám môžem oznámiť to, že som dneska oznámil na tlačovej konferencii, že som sa s ním dnes ráno stretol a sľúbil mi dnes doručiť svoju písomne zdôvodnenú, je to oznámenie o vzdaní sa funkcie. Toto oznámenie mi doručil dnes v popoludňajších hodinách do mojej kancelárie s tým, že bude pôsobiť v tejto pozícii ešte celý budúci týždeň s tým, že sa sústredí kľúčovo na služobnú cestu do orgánov, do centra Europolu v Haagu aj na stretnutie s predstaviteľmi OLAF-u.
Takže nateraz odmietam špekulovať o platení či neplatení 300 mil. eur do rozpočtu Európskej únie za colné úniky, suma, o ktorú sme údajne pripravili Úniu pri preclievaní čínskeho tovaru. Slovensku nikto doteraz účet na zaplatenie tejto sumy nepredložil.
Čo sa týka eurofondov, v prvom rade by som chcel poukázať na skutočnosť, že vaša interpretácia správy OLAF-u nie je správna. Správa nepoukazuje na neschopnosť vnútroštátnych orgánov odhaliť podvody či konanie, ktoré indikuje možný podvod. Práve naopak, nahlásené nezrovnalosti vychádzajú z kontrol vykonaných zo strany riadiacich orgánov na príslušných ministerstvách, sprostredkovateľských orgánoch, certifikačného orgánu ministerstva financií, orgánu auditu ministerstva a iných kontrolných orgánov Slovenskej republiky.
Po druhé to, že v rámci Slovenskej republiky je podiel finančných odporúčaní, čo je citácia z tejto správy, v pomere k platbám na druhej najvyššej úrovni, neznamená, že Slovenská republika má dostať druhý najvyšší trest za podvody. Ide iba o vyčíslenie finančných odporúčaní, ktoré sú podľa správy kvalifikované za obdobie rokov 2013 až ´17 a týkajú sa európskych štrukturálnych a investičných fondov a poľnohospodárskych fondov. Vyšetrovania OLAF-u, ktoré OLAF vykonáva v danom členskom štáte, sú v prípade zistenia porušení ukončované odporúčaniami a OLAF nie je orgánom, v ktorého kompetencii je určovať výšky finančných opráv. Suma odporúčaná na vrátenie nie je sumou reálne vrátenou, teda nie je sumou finančnej opravy. OLAF totiž nevydáva rozhodnutia, ale reálny finančný dopad negociuje príslušný riadiaci orgán a príslušné generálne riaditeľstvo Európskej komisie.
Po tretie, správa OLAF, z ktorej ste čerpali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Martin, podpredseda NR SR
Pán minister, už ste prekročili.

Kažimír, Peter, podpredseda vlády a minister financií SR
... pri formulovaní otázky obsahuje aj informáciu, že Slovenská republika nahlásila spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie najvyšší podiel finančných nezrovnalostí. Ide o číslo 11,4 % voči deklarovaným platbám. A nahlásené nezrovnalosti; a toto je podstatné, a preto vás prosím o trochulinku strpenia; nahlásené nezrovnalosti vychádzajú z kontrol vykonaných zo strany riadiacich orgánov na príslušných ministerstvách, sprostredkovateľských orgánov, certifikačného orgánu ministerstva financií a orgánu auditu ministerstva financií a ďalších kontrolných orgánov. Takže v rozpore s vašou interpretáciou správa OLAF-u práve dokazuje, že systém odhaľovania neoprávnených výdavkov a podvodov funguje a efektívne zachytáva neoprávnené a podozrivé výdavky. Zároveň upozorňujem, že vo veľkej miere ide o neukončené prípady v štádiu preskúmavania tretími subjektami. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister, musím vás...

Kažimír, Peter, podpredseda vlády a minister financií SR
Ďakujem. Prepáčte. Môžem vám tú odpoveď dať aj písomne.
Skryt prepis