Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 10:32 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 10:32 - 10:33 hod.

Marek Maďarič
Pán poslanec, žiaľbohu, máte pravdu. A vôbec nerozumiem, prečo sociálna demokracia robí presný opak toho, čo by mala robiť. A do veľkých nadnárodných firiem ide naháňať lacnú pracovnú silu na úkor našich zamestnancov a hlavne ich miezd. To je úplný opak toho, čo by mala sociálna demokracia robiť. A to ma veľmi mrzí. Takže máte pravdu aj v tom, že nie skrátené konanie, ale radšej z kratšej cesty s takýmito návrhmi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 11:27 - 11:29 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, porovnanie voľby riaditeľa SND prípadne Novej scény s riaditeľom RTVS vôbec neobstojí, pretože ministerstvo kultúry je zriaďovateľom Slovenského národného divadla, je zriaďovateľom Novej scény, ale ani vláda, ani parlament nie je zriaďovateľom verejnoprávnej RTVS. To je jeden fakt. Otázka na pána Václava Miku, myslím si, že nie je celkom na mieste, pretože tento návrh zákona ani nespôsobí, že pán Václav Mika sa stane riaditeľom, ani vôbec nemá ambíciu spôsobiť, že pán Rezník nebude riaditeľom. Toto jednoducho vychádza zo skúseností, kedy na základe doterajších spôsobov voľby boli volení aj dobrí, aj horší, aj lepší, aj menej dobrí riaditelia RTVS, aj dobrí, aj lepší členovia rád a chcel by som, aby sme sa niekam posunuli. A tento zákon teda primárne posúva voľbu generálneho riaditeľa RTVS z priameho dosahu politikov. Toto je jeho podstatou a vôbec s tým nehovorí, že ten doterajší spôsob je zásadne zlý. Je to pokus o nejaký posun, o vyvodenie nejakého východiska z nejakých doterajších skúseností, ale SND je v priamej zriaďovateľskej kompetencii ministra kultúry, preto inak uvažuje minister kultúry, aj predseda výboru pre kultúru a médiá o tom, ako sa dostáva do funkcie riaditeľ SND a úplne inak, ako riaditeľ RTVS, ktorá je zo zákona nezávislá, nie je zriaďovaná vládou, nie je zriaďovaná parlamentom. Je to verejnoprávna inštitúcia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:53 - 10:54 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, slabých miest v RTVS je určite veľa, viac, ako je len samotný spôsob voľby, alebo vôbec, kreovanie tých orgánov, ja s tým súhlasím. Rovnako ako do istej miery prijímam aj tú paralelu medzi demokraciou a RTVS, ale v tomto slova zmysle, tak ako aj v demokraciách, aj ten výber (pozn. red.: veľmi rýchlo vyslovené) v RTVS môže byť menený aj evolučne. Aj malé kroky sú nejaké kroky. Jednoducho aj vnímam celý príbeh RTVS alebo STV a dnes RTVS ako tiež určitú sínusoidu, ale v konečnom dôsledku nejakú snahu neustále niečo meniť a vylepšovať. A samozrejme tuším, ako dopadne aj tento návrh, len si dovolím povedať, teším sa celkom o štyri roky, keď si znovu začneme všetci v tom momente ťažkať, aký je to teda ten zlý spôsob tej voľby, keď sa to volí tu v parlamente. Bol by som rád, keby sme ten čas využili. A ak nie tento návrh, tak nejaký iný aby prišiel a pokúsil sa tú situáciu zmeniť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:34 - 10:36 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Číž, vy máte vzácny dar, urobiť zúrivý konflikt aj z niečoho, čo vôbec sem nebolo predložené ako konfliktné, ale ako vecné, ako pokus niečo zmeniť možno v prvom čítaní naozaj na diskusiu. Ale stojím si za tým, že to, čo sme predložili, je aj odborné a má to jasne zadefinované ciele. A k tej nešťastnej pani ministerke, a ktorej ste povedali, že teda čo ona má teraz robiť, tak ja vám to znovu zopakujem. Tento návrh zákona bol vládnym návrhom zákona, ktorý prešiel bez zásadných pripomienok celým medzirezortným pripomienkovým konaním, aj cez legislatívnu radu vlády a bol posunutý na rokovanie vlády. To znamená, že ja by som sa mohol opýtať, prečo pani ministerka, keď takto to prešlo aj s odbornou oponentúrou až na úrad vlády, to nepredloží alebo neiniciuje to predloženie. Takže vôbec si nemyslím, že v tejto chvíli mala byť ona zaskočená, ale samozrejme, ak sa k tomu postaví tak, že sa od toho dištancuje, no tak potom to treba verejne povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:22 - 10:24 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Začnem od konca. Kto by mohol opraviť, dajme tomu, zlú voľbu tohto nového orgánu, no to je kontrolný orgán RTVS, Rada RTVS, ktorej tento návrh dáva kompetenciu odvolať generálneho riaditeľa a táto rada je ponechaná, jej voľba, na poslancov. Čiže tento návrh len pre takú poznámku, pán poslanec Krajniak, sa zaoberá komplexnejšie tou zodpovednosťou personálno-kontrolnou.
A sugestívna otázka pána poslanca Jarjabka, čo majú spoločné tí volitelia s RTVS? Mohol by som replikovať otázkou a čo majú poslanci spoločné s RTVS v zmysle odbornosti? Ale ja vám odpoviem. (Reakcia z pléna.) Ale áno, to tak isto nie je povedané, že každý člen výboru aj pre kultúru a médiá je odborník na médiá. A tak isto môže byť možno aj predseda olympijského výboru zhodou okolností odborník na médiá. To nikdy nevieme. Ale čo majú spoločné volitelia s RTVS, s verejnoprávnou RTVS? To najpodstatnejšie. Sú vybraní tak, že sú to reprezentanti verejnosti. A RTVS, jej hlavným akcionárom je verejnosť. Preto sa pokúša tento návrh posunúť aj do sféry verejnosti jeden z dôležitých aktov, a to je voľba generálneho riaditeľa RTVS. Ale ponecháva politickým reprezentantom tiež dôležitú kompetenciu, voliť kontrolný orgán, tú radu. Takže je to podľa mňa vyvážené, ale samozrejme je to na debatu, toto je návrh. Ak vládne v tejto poslaneckej snemovni spokojnosť so súčasným stavom, tak sa to nezmení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 10:06 - 10:16 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. No vidím, že celkom solídna diskusia bude, čo ma teší. Dovoľte aj mne najprv krátke vysvetlenie, dámy a páni, prečo som spolupredkladateľom zákona s opozičným poslancom a je to tak trochu kuriózna situácia. Predložený návrh zákona som pripravil ešte ako minister kultúry, a síce ako reakciu na voľbu generálneho riaditeľa RTVS. Túto voľbu ja považujem za legitímnu, rovnako ako jej výsledok, ktorý rešpektujem, ale priebeh voľby ukázal limity súčasne platného spôsobu voľby. Takže ak tu aj teraz zaznievali podozrenia, alebo nie podozrenia, jednoducho názory, že tento návrh je spôsobený možno tým, čo sa dnes deje v RTVS alebo nejakými inými vecami, môj pôvodný návrh nebol týmto motivovaný. Tým nechcem povedať, že by dodatočne aj ešte nedodával ďalšie argumenty na to, aby sme sa zamysleli nad spôsobom voľby generálneho riaditeľa RTVS, ale moja práca nebola týmto motivovaná. Napokon táto práca ešte z hľadiska môjho pôsobenia na ministerstve kultúry bola uzavretá v decembri minulého roku.
Tento návrh prešiel svojho času bez zásadných pripomienok medzirezortným pripomienkovým konaním. Nepripomienkovali ho ani zástupcovia Slovenskej národnej strany vo vláde. Prešiel aj cez legislatívnu radu vlády, preto som ho na rokovanie vlády predložil bez rozporov ešte v decembri minulého roku, ale na konkrétnu schôdzu vlády ho už nezaradil ani bývalý, ani súčasný premiér. Oficiálne som sa nikdy nedozvedel, prečo. Každopádne keď sa pán poslanec Poliačik rozhodol osvojiť si tento návrh a predložiť ho ako poslanecký návrh, považoval by som za čudné, ak by som sa k nemu nepridal. A som mu aj vďačný, pretože sám by som sa asi na predloženie tohto návrhu nepodujal vzhľadom na malú šancu, podľa mňa, že by bol v súčasnej konštelácii schválený. A snáď toto vysvetlenie uspokojí aj tých, ktorí si inak nedokážu predstaviť, že by koaličný a opozičný poslanec mohli spolupracovať.
A teraz k vecnej stránke návrhu. V krátkej histórii verejnoprávnych médií na Slovensku sme mali a vyskúšali dva spôsoby voľby generálnych riaditeľov. V 90. rokoch sa začínalo spôsobom, ktorý máme aj dnes, čiže voľbou v parlamente. Neskôr sa zaviedla voľba prostredníctvom rád Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, ktorých členovia boli volení poslancami. V roku 2010 sme sa znovu vrátili k voľbe už generálneho riaditeľa RTVS v parlamente a týmto spôsobom bol odvtedy zvolený, alebo boli už zvolení už traja generálni riaditelia - jedna generálna riaditeľka, dvaja generálni riaditelia. Hoci dva zmienené spôsoby voľby vyzerajú výrazne odlišne, majú podstatného spoločného menovateľa, a síce priamy alebo sprostredkovaný vplyv politikov, poslancov na to, kto bude zvolený. Oboma spôsobmi boli zvolení generálni riaditelia rôznej kvality a oba spôsoby sú v zásade aj demokratické, aj legitímne.
Platí tu však, ako pri väčšine zákonov, že dôležité nie je len znenie zákona, ale aj jeho aplikácia. To znamená, ako tí, ktorí zákon realizujú, chápu jeho ducha a zmysel. Ak by sme my poslanci, politici dokázali akceptovať politickú nezávislosť verejnoprávnych médií a voľbou či už členov rád alebo priamou voľbou generálneho riaditeľa v pléne ju garantovali, ak by sme nenadraďovali politické moci i voľby nad motívy odborné, potom by sme nemuseli rozmýšľať o inom spôsobe voľby. Zdá sa však, že naša politická kultúra a náš vzťah k verejnoprávnym médiám nie sú dostatočnou zárukou voľby nezávislého kandidáta, ktorý bude zaviazaný nie politikom, ale verejnosti. Ak sme teda v priebehu času, ak sme sa teda v priebehu času nezmenili my politici, možno by sme v slabej chvíli mohli zmeniť spôsob voľby a pokúsiť sa ho o nejaký ten meter oddialiť od nášho vplyvu.
Z tohto dôvodu a s týmto zámerom bol vypracovaný tento predložený návrh a samozrejme aj s tým, čo som už vo faktickej poznámke povedal v reakcii na vystúpenie pána poslanca Poliačika. Ten dôvod je to, ako si my predkladatelia uvedomujeme vážnosť verejnoprávnych médií. Ich vážnosť a dôležitosť, ktorá v súčasnej dobe veľmi výrazne rastie.
V čom je teda podstata a v čom tkvie ten posun, ktorý by dával väčšiu šancu na to, aby bol v budúcnosti zvolený generálny riaditeľ, ktorý by nebol za svoje zvolenie vďačný politikom? V prvom rade tento návrh nerieši len samotný akt voľby, ale snaží sa dostať do rovnováhy základné personálno-kontrolné kompetencie medzi poslancami ako politickými zástupcami verejnosti, kontrolným orgánom RTVS, čiže radou a verejnosťou zastúpenou vrcholnými predstaviteľmi reprezentatívnych verejnoprávnych spoločenských a občianskych inštitúcií a organizácií, ktorí by boli členmi onoho zboru voliteľov. Za týmto účelom návrh zákona ponecháva parlamentu kompetenciu voliť členov Rady RTVS, čiže jej kontrolného orgánu, Rade RTVS, ktorá dnes nemá žiadnu dôležitú právomoc, je len ornamentom. Dáva právo odvolávať generálneho riaditeľa RTVS a právo voliť generálneho riaditeľa RTVS dáva do rúk tzv. zboru voliteľov, ako nového orgánu, ktorý by bol ustanovený vždy len na samotný akt alebo na účel voľby.
Zloženie zboru voliteľov sa v tomto návrhu ustanovuje tak, aby sa garantovala jeho apolitickosť a súčasne aby v ňom boli zastúpené záujmy adresátov služby verejnosti v oblasti vysielania. Inak povedané, aby dvanásťčlenný zbor pokrýval všetky dôležité spektrá verejnosti a aj všetky dôležité programové oblasti vysielania RTVS. Kľúčové je, že členovia zboru voliteľov nie sú volení, ale sú nominovaní priamo zákonom, a to buď tak, že ide o riaditeľa, prezidenta alebo predsedu konkrétnej inštitúcie, alebo sú navrhnutí osobami z príslušnej oblasti. A sú to teda, už to bolo tu menované, ale ja to zopakujem, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, prezident Slovenského olympijského výboru, predseda ZMOS-u, zástupca cirkvi a náboženských spoločností, zástupca navrhnutý združeniami zamestnávateľov, zástupca navrhnutý združeniami odborových zväzov, zástupca novinárov a riaditelia Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry a národnostných menšín, zástupca osôb so zdravotným postihnutím, zástupca zamestnancov.
Poznámka k tým zamestnancom. To smerujem k pánovi poslancovi Farkašovskému. Len toľko chcem povedať, že je to pomerne štandard, že vo výberových konaniach do množstva dôležitých inštitúcií v tomto štáte, do tých komisií je vždy nominovaný aj zástupca zamestnancov, takže nevidím tu ani z toho hľadiska ja nejaký problém, že by to bolo niečo, niečo neobvyklé.
Tak isto aj keby sme sa tu mohli a bola tu nastolená tá otázka, do akej miery povedzme tí niektorí riaditelia môžu byť ovplyvnení spôsobom napríklad tým, že tie inštitúcie, ktoré zastupujú, sú financované zo štátneho rozpočtu, stále tu proste zostáva fakt, že to nie sú politici. A chcem aj poopraviť, v tejto chvíli už tu nie je pani poslankyňa Milanová, lebo ona povedala, že riaditelia fondov sú politicky nominovaní, ani riaditelia fondov nie sú politicky nominovaní. To sú verejnoprávne fondy a má to svoj mechanizmus, ale rozhodne nie politické nominácie.
Návrh zákona ešte stále a zámerne predkladáme v čase a podobe, že ho nie je možné chápať účelovo. Ja by som sa tu možno mohol dnes dlho vybavovať o tom, ako boli v minulosti zmeny spôsobu voľby riaditeľov STV, SRO, RTVS účelové, ale toto nie je mojím cieľom. Mne ide naozaj v tejto chvíli o vec, preto sa ani nechcem nejako vracať k tej poslednej voľbe, ale k tým predchádzajúcim. Každopádne tento návrh nemá vplyv na mandát súčasného generálneho riaditeľa a v prípade jeho schválenia je naozaj dostatočný čas na to, aby sa na nový spôsob voľby pripravili všetci zainteresovaní.
Chcem záverom povedať, respektíve zopakovať, že základným cieľom návrhu je vylúčiť politické vplyvy na voľbu generálneho riaditeľa, pretože ak zákon o RTVS predpokladá nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa a ak zákon ukladá, aby RTVS bola garantom nezávislosti, plurality a objektivity vysielania, je potrebné podľa mňa aj po skúsenostiach s doterajšími spôsobmi voľby generálneho riaditeľa zveriť túto voľbu politicky nezávislému orgánu, ktorý by prihliadal primárne na odbornosť kandidáta a na reprezentáciu záujmov verejnosti. Predpokladám aj podľa už vyjadrení, ktoré tu zaznievajú, že tento návrh nebude schválený, možno by potom aj v tom prvom čítaní naozaj svedčala tejto diskusii skôr taká, taký ten filozofický aspekt, či vôbec ako je to správny spôsob uvažovania, ako už tie také konkrétne technické pripomienky, ale nakoniec možno (zaznievanie zvukov časomeru) aj tie budú do budúcna nápomocné. Ukazuje cestu, ako je možné kultivovať takú dôležitú inštitúciu, ako je RTVS a v priaznivejšej situácii sa k nemu môžme vrátiť, alebo môže byť aspoň inšpiráciou pre tých, ktorí politickú nezávislosť RTVS považujú za dôležitú.
Ďakujem, aj keď som prekročil trošku čas.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:57 - 9:59 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nad osobné útoky sa povznesiem, pani poslankyňa, a tento návrh zákona nie je o financovaní RTVS. Ale samozrejme, že financovanie ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť viac alebo menej závislosť alebo nezávislosť verejnoprávnych médií. Aj preto som sa v prvom kroku snažil cez zmluvu so štátom dosiahnuť to, aby verejnosť, alebo aj týmto spôsobom získala nejakú, nejaké, nejakú spokojnosť s vysielaním RTVS a potom aby sa mohlo prikročiť k zvýšeniu koncesionárskych poplatkov, čo je ten spôsob financovania, ktorý by pravdepodobnosť nezávislosti zvyšoval.
Ale teda k tomu, čo sa týka súčasného návrhu a k tej otázke, prečo práve teraz. Vy ste aj povedali, že zmena prichádza dnes, aby sme sa zbavili nevhodného nominanta. Pani poslankyňa, tento (povedané s úsmevom) návrh zákona nie je namierený proti žiadnemu nominantovi. Naopak, on nijakým spôsobom ani súčasného nominanta neohrozuje. Ja aj ten súčasný spôsob voľby považujem za legitímny a ako taký mal dostať priestor na to, aby sa v praxi vyskúšal.
Ja som mal ako minister kultúry šťastie v nešťastí, že som nastúpil vždy krátko po tom, čo predchádzajúca garnitúra zmenila spôsob voľby generálneho riaditeľa, vtedy ešte STV, potom RTVS, a práve som sa vyhol tomu, aby som vzápätí to ako minister menil, lebo som nechcel byť ani obvinený z účelovosti a treba dať takejto dôležitej veci vždy aj nejaký čas, aby sa ukázalo v praxi, ako ju dokážu či členovia rady alebo v tomto prípade poslanci aplikovať. A keďže sa podľa mňa ukázali limity tohto spôsobu, tak navrhujeme nový spôsob, a to práve v čase, aby sa na to potenciálni kandidáti a aktéri mohli dostatočne pripraviť.
Čiže tento návrh nie je účelový, je smerom do budúcnosti a prináša nejaký pokus o pozit... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:36 - 9:38 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. To, že Slovenská národná strana nepodporí tento návrh zákona, ma neprekvapuje. Ale to je mimo možno tej faktickej poznámky, ktorú chcem povedať. Tento návrh zákona nie je len o voľbe generálneho riaditeľa RTVS. Tento návrh sa snaží dať do určitej rovnováhy personálno-kontrolné kompetencie vo vzťahu k RTVS. To znamená, že vracia dosť dôležitú kompetenciu Rade RTVS ako najvyššiemu kontrolnému orgánu, ktorý dnes nemá žiadnu kompetenciu. Dávam mu kompetenciu odvolávať generálneho riaditeľa, pretože oni kontrolujú. Zachováva aj právomoc Národnej rady, ako tiež v istom zmysle reprezentantov verejnosti, zastupiteľov, ktorí sú volení verejnosťou a síce dáva jej právomoc alebo ponecháva právomoc voliť členov tohto kontrolného orgánu. A samozrejme, snaží sa, a to je to podstatné, dať právomoc reprezentantom verejnosti, ktorí nie sú primárne politici. Môžeme veľa debatovať o tom, ako je tu návrh, kto má byť členom zboru voliteľov. A môže sa to, samozrejme, meniť.
Pokúsili sme sa to navrhnúť tak, aby to boli reprezentanti veľmi dôležitých občianskych združení, inštitúcií, ale aj verejnoprávnych inštitúcií. Ale ak tu bola poznámka alebo myšlienka, že vlastne nemôžu byť oni apolitickí, lebo tie inštitúcie niektoré sú financované zo štátneho rozpočtu, znovu podčiarkujem, na rozdiel od poslancov nikto z tých členov zboru voliteľov nie je politik. To znamená, že je to posun k tomu, aby generálny riaditeľ bol zvolený politicky nestranne a zároveň reprezentujú celé široké spektrum programovej vysielacej služby RTVS, takže by mohli dokázať v tom zbore aj posúdiť odbornú stránku kandidátov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:18 - 9:19 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, jedna poznámka. Myslím, že ste veľmi presne identifikovali ten hlavný dôvod návrhu tohto zákona, ktorým nie sú nejaké technické problémy voľby, ale dôležitosť verejnoprávnych médií. Preto som sa aj ja usiloval a teraz sa spoločne usilujeme prísť s niečím, čo by verejnoprávnym médiám dalo určitú váhu, nezávislosť, dalo by sa to rôznymi slovami charakterizovať.
A druhá poznámka. Samozrejme, je na debatu, do akej miery navrhovaný spôsob by dokázal odpolitizovať voľbu, ale zase je to skôr reakcia na súčasný stav, ktorý pokiaľ by tu bola vysoká politická kultúra, tak rovnako by mohol byť zvolený nezávislý kandidát, ale ten súčasne platný stav umožňuje, ak na to je vôľa, zvoliť vyslovenie politického kandidáta.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 11.5.2017 15:01 - 15:03 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Keby som mal čarovný prútik, ale (vyslovené s pobavením) to želanie, samozrejme, je. No ale my musíme rešpektovať odbornosť, časové lehoty a toto je teraz stanovené ako realistický plán. Samozrejme ona sa tá obnova alebo ten hrad bude po určitých etapách aj sprístupňovať. Ale rok 2020 na základe toho, čo hovoria odborníci, čo hovoria lehoty v obstarávaní projektovej dokumentácie, realizátora a zložitosť tých prác hovorí o tom roku 2020. Ja chápem tých ľudí, ktorí, povedzme, aj svojím spôsobom ich podnikateľské aktivity boli spojené práve s existenciou takejto atraktívnej architektúry, no ale my sme ten hrad nepodpálili a robíme všetko pre to, aby sme ho obnovili. No tak, také veci sa stávajú.
Tak isto nechcem teraz, aby to vyznelo nejako zle, ale jednoducho bola to pridaná hodnota toho regiónu, tej obce a nespomínam si, že by nejakým spôsobom sa vtedy delili o tento profit s niekým iným. Proste využívali to, a keď to obnovíme, budú to znovu využívať. Chápem ich, ale nikto to nezdržuje ako zámerne.
Skryt prepis