Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.9.2018 o 11:52 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 11:52 - 12:02 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, rokujeme o našom návrhu na nielen samotné zlepšenie procesu a mechanizmu voľby generálneho prokurátora ako najväčšieho a najvyššie postaveného ochrancu práva a zákonnosti na Slovensku, ale o našom návrhu, alebo teda najmä o našom návrhu na odpolitizovanie tejto voľby.
Ja vítam faktickú poznámku pána poslanca Baránika, budem sa jej venovať vo svojom vystúpení, ale ako jediné, čo tu ešte nezaznelo, by som chcel kolegov doplniť v tom, že keď si uvedomíme, akým spôsobom vlastne je dnes volený generálny prokurátor ako hlava všetkých prokuratúr a naozaj ten, ktorý by mal byť cnostným ochrancom zákonnosti a práva na Slovensku, tak veľmi jednoduchými logickými metódami musíme prísť na to, že vlastne vláda si volí človeka, ktorý bude následne niekoľko rokov dohliadať na to, akým spôsobom sa bude pristupovať ku stíhaniu zločincov alebo podozrivých aj na tých najvyšších miestach, na tých najvyšších politických funkciách. A je predsa samozrejmé a je to z histórie mnohokrát potvrdené, že málokto pohryzie ruku, ktorá ho kŕmi. Takže je prirodzené, že ak vládna väčšina, ktorej hlasy stačia v parlamente na zvolenie generálneho prokurátora, tohto človeka zvolí do funkcie, tak asi tento človek nebude mať veľkú motiváciu na to, aby stíhal tých najvyššie postavených zločincov, mnohých zapojených do rozkrádania štátu, pretože títo, títo ľudia mu svojím vplyvom zabezpečili zvolenie do tejto veľmi významnej politicko-právnej funkcie.
Náš návrh prichádza s obrovskou zmenou, a síce v tom, že už by nebol generálny prokurátor volený politikmi, priamo poslancami Národnej rady, čo poslancami, priamo poslancami vládnej koalície, pretože, a teraz nenarážam na súčasné strany, ale na všeobecný mechanizmus voľby generálneho prokurátora, pretože naozaj stačí tá vládna väčšina na to, aby bol zvolený do funkcie. Ale naopak, a o tom sa môžeme, pán kolega, rozprávať, rozširujeme veľmi významným spôsobom, viac ako 50-násobne zväčšujeme množinu voliteľov alebo voličov generálneho prokurátora. To znamená, veľmi zásadným spôsobom aj znižujeme mieru závislosti a možnosť korupcie a korumpovanie týchto ľudí, pretože je predsa prirodzené, že 76 poslancov sa dá oveľa jednoduchšie zmanažovať ako osemtisíc-, neviem, -sto voličov z radov všetkých právnických, právnických komôr. To znamená nielen, ako vy ste povedali, notárov, advokátov a prokurátorov, ale aj sudcov tiež. A myslíme si, že medzi týmito ľuďmi, medzi všetkými týmito skupinami je naozaj ešte stále veľká väčšina ľudí, ktorí sú čestní, zásadoví a ktorí by aj ku voľbe generálneho prokurátora pristupovali ako ku svojej špeciálnej výsade, ku svojmu exkluzívnemu právu rozhodnúť o tom, kto bude ďalšie roky ten najvyšší ochranca zákonnosti a práva na Slovensku.
Preto, pán kolega Baránik, úplne úprimne vám chcem povedať, že ja nerozumiem vašej výčitke, že prečo by to bolo ešte horšie. Pretože to, čo ste povedali, že vlastne mnohí z týchto ľudí alebo mnohí z týchto funkcií sú priamo v antagonistickom vzťahu ku generálnemu prokurátorovi. To znamená, práve naopak, že sú s nim v protiklade, čiže nemajú prečo mu vychádzať poruke a nemajú prečo nejakým spôsobom byť nápomocní nejakej zmanipulovanej alebo skorumpovanej voľbe. Takže aj to, čo vy hovoríte, vlastne nás len utvrdza v tom, že ten návrh, ktorý sme dali, je správny, pretože ak niekoho zvolím do funkcie aj napriek tomu, že som k nemu v antagonistickom vzťahu, to znamená, že tie odborné predpoklady, ktoré uňho vidím, prevážili moje osobné averzie alebo moje osobné nejaké rozhodnutie, že toto človeka tam nechcem. A ak by to takto bolo, tak je to obrovské víťazstvo proti súčasnému stavu.
Ale, samozrejme, možno o tom diskutovať, debatovať, môžme to posunúť do druhého čítania a potom sa rozprávať o tom, že ako tú skupinu tých voličov generálneho prokurátora rozšíriť, alebo naopak, či ju nie je potrebné nejakým spôsobom zúžiť. Je to na konštruktívnu debatu. Ale si myslím, že v tomto pléne sa zhodneme v tom, že je potrebné zmeniť mechanizmus voľby generálneho prokurátora. Bez ohľadu na zloženie súčasnej, budúcej aj tej ďalšej vlády, jednoducho musí byť tento mimoriadne dôležitý človek doslova odizolovaný od politických vplyvov, aby tá práca na špičke Generálnej prokuratúry ako vrchole tej pyramídy ochrany zákonnosti bola naozaj bez politických vplyvov.
V tom druhom čítaní je práve priestor na to, aby ktokoľvek prišiel s pozmeňovacím návrhom práve teda na zmenu tejto množiny voličov alebo skupiny ľudí, ktorí budú mať aktívne právo zasiahnuť do voľby generálneho prokurátora. My sme jednoducho dali na stôl návrh, o ktorom si myslíme, že by mohol byť aj racionálny, aj tak nejako politicky zdôvodnený, ak sa nájdu nejaké protinávrhy, ktoré budú mať svoje zdôvodnenia, budú mať hlavu a pätu. Absolútne to nejako dopredu neodmietame.
Len, pán kolega, aj vy ste povedali, že bude to podľa vás horšie, že vítate zmenu, ale bude ten výsledok omnoho horší, ale nepovedali ste, čím by bolo spôsobené to, že by to bolo horšie alebo prečo by to malo byť horšie. Pretože povedať, bude to horšie, to je veľmi jednoduché. Ale myslím, že toto je naozaj téma, ktorá sa dotýka všetkých občanov Slovenskej republiky, pretože v konaní voči každému z občanov, voči všetkým občanom má vlastne najvyššie postavenie generálny prokurátor. A preto keď povieme, že, alebo ste povedali, že náš návrh nie je dostatočne dobrý, lebo myšlienka je dobrá, ale výsledok by zapríčinil to, že by to bolo ešte horšie, tak by som vás chcel poprosiť, pán kolega, keby ste to nejako špecifikovali a upresnili už len kvôli tomu, že my sami by sme radi vedeli, v čom vy napríklad osobne si myslíte, že je to horšie. Pretože my máme záujem na konštruktívnom dialógu s akýmkoľvek poslancom bez ohľadu na politické tričko. A ak nejaký návrh predkladáme, napríklad ako tento, tak ho vždy predkladáme s najlepším vedomím, svedomím a úmyslom tak, aby, ak by ten návrh prešiel, aby zlepšil tú konkrétnu časť, ktorej sa venuje, proste aby zlepšil či už vymožiteľnosť práva, alebo úroveň života, alebo sociálne zabezpečenie. Proste vždy tú jednotlivú tému, ktorú má ten návrh zákona riešiť.
Tak ako sa snažíme konštruktívne pristupovať ku kritike návrhov z iných politických strán alebo, naopak, ku podpore návrhov z iných politických strán, tak teda by sme aj, myslím, že celkom právom požadovali, aby aj vy ste pristupovali ku kritike alebo ku podpore našich návrhov nielen kriticky, ale aj odôvodnene.
Takže, pán kolega, ja vás chcem poprosiť ako právneho experta SaS, aby, nemusí to byť v tejto debate a v tomto pléne, ale aby ste nám vaše výhrady, ktoré ste tu formovali, aj nejako zdôvodnili. A veľmi radi si s vami k nim sadneme a môžme si to prejsť, že prečo by to bolo lepšie alebo horšie.
V každom prípade, kolegyne, kolegovia, asi na tom, že je potrebné zmeniť mechanizmus voľby generálneho prokurátora, sa zhodneme. A ja som realista, ja nemám veľké oči a nečakám, že by náš návrh získal toľko hlasov, aby skutočne prešiel a mohol ovplyvniť už v najbližšom volebnom období prokurátora ten výkon samotnej funkcie, ale tak ako aj pri predošlom zákone o tej novele školského, alebo návrhu novely školského zákona, tak aj teraz vám hovorím, ak máte vy lepší spôsob, ak prídete s lepšou myšlienkou, ako chceme odpolitizovať, ako chcete odpolitizovať samotnú voľbu, ale aj výkon funkcie generálneho prokurátora, príďte s tým a my to po konštruktívnej a zmysluplnej debate podporíme. Nemáme s tým žiadny problém, len nech sa dosiahne to, aby naozaj tam potom po ďalšej voľbe sedel človek, o ktorom nikto z nás nebude môcť povedať, že ten človek podlieha nejakým politickým vplyvom alebo že niekoho nitky ho majú zavesené tak, že jednoducho iba bábka.
Keď sa nám toto podarí, bude úplne jedno, že ktorá strana to predloží, dôležité je, aby sme to spoločne dokázali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 11:14 - 11:16 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážená kolegynka, vážený kolega, ja vám ďakujem za kultivované reakcie a som rád, že ste na to reagovali, lebo naozaj naším cieľom je, nie je tu útočiť, ale vyprovokovať, poviem to tak, vyprovokovať SNS, aby začala v tej vláde tlačiť na národnú politiku, pretože tie deti trpia. Aj tí rodičia trpia.
A, viete, povedali ste, pani kolegyňa Smolíková, že sa snažíte. Ja vám to neupieram, len treba sa snažiť tak, aby to aj cítili, treba proste naozaj zatlačiť na pílu, keď to poviem tak.
A, pán kolega, hovoríte päť detí. My sme ale si tých päť detí nevycucali z prsta, my sme tých päť detí zobrali ako ani nie úplné minimum toho, čo sa priznáva národnostným menšinám, pre národnostné menšiny. Je, školy, kolegovia, ktorí to vypracovávali, našli školy, ktoré majú iba päť detí, a sú to školy detí národnostných menšín. To znamená, ak to platí pre nich, musí to platiť aj pre naše deti, lebo nemôžme predsa naše deti nejakým spôsobom diskriminovať len zato, že nepatria do národnostnej menšiny, ale do štátotvorného národa.
Takže ja vám naozaj hovorím, neberte to v zlom. Ďakujem za tie konštruktívne reakcie na úrovni a verím, že sa tie veci pohnú k lepšiemu. Práve preto za nás tu predkladali kolegovia, ktorí sú tiež z Nitrianskeho kraja a ktorí tým žijú a ktorí boli oslovení tými ľuďmi, ktorí sú už doslova v depresii, niektoré tie mamičky hlavne, lebo tie matky to znášajú veľmi zle. Čiže neberte to ako útok, berte to ako taký podnet na konštruktívne riešenie, ako na smeč. Spravte z toho smeč, využite to. Keď to bude na prospech tých detí, ja budem rád.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 11:02 - 11:10 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, tento náš návrh novely školského zákona vychádza z množstva doslova prosieb, ktoré sme dostali od Slovákov z južného Slovenska, najmä teda z Trnavského a Nitrianskeho kraja, o tom, že jednoducho ich deti nemajú možnosť sa vzdelávať na základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským.
Čo je veľmi smutné, my sme tieto žiadosti a prosby dostali až ako druhí, pretože tí ľudia najprv písali na vládne inštitúcie, najprv písali poslancom alebo príslušníkom, alebo predstaviteľom, funkcionárom Slovenskej národnej strany ako vládnej strany, a až keď sa nedočkali žiadnej odozvy, žiadnej reakcie, tak potom sa obrátili na nás.
A mňa mrzí, že tu teraz v tejto chvíli nesedí pán Hrnko, ktorý bol taký iniciatívny, aby kritizoval kolegu Uhríka, ale ktorý priamo vo svojej reakcii povedal, že vláda má legislatívne podmienky na to, aby túto vec vyriešila, ale z nejakého dôvodu sa to teraz nedeje. A ja sa pýtam z tohto miesta, prečo, keď teda aj pán poslanec Hrnko priznal, že o tom vedia a že vláda má tieto možnosti pomôcť týmto Slovákom na južnom Slovensku, prečo sa v tejto veci nič nedeje?
Pretože, ako kolegovia povedali, táto naša iniciatíva nemá absolútne nič spoločné so vzdelávaním menšín, akýchkoľvek, či už maďarských, alebo iných, nikomu nechceme upierať ich práva ani zhoršovať súčasný stav, ale, naopak, chceme sa dotiahnuť na situáciu alebo na úroveň, ktorú majú menšiny, aj pre teda slovenský národ na južných územiach.
Podľa nášho názoru je to absolútne legitímna, legitímna požiadavka týchto ľudí, aby ich deti mali možnosť rovnakého vzdelania ako deti v Nitre, v Trnave, Banskej Bystrici a všade inde na Slovensku, kde s tým nie je žiadny problém.
O to viac, o to viac je táto otázka aktuálna, že Slovenská národná strana je súčasťou vládnej koalície a má obrovské možnosti na to, aby sa jednoducho tieto veci vyriešili doslova, musím to tak povedať, doslova mávnutím čarovného prútika. Pretože kto iný má väčšie možnosti a väčšie kompetencie, ak nie členovia vlády, ak nie poslanci vládnej strany? A ako silno musia byť naozaj rozčarovaní a demotivovaní a sklamaní tí obyvatelia slovenskej národnosti na južnom Slovensku, ktorí sa márne snažia, ktorí márne volajú po tom, aby tie ich deti mohli takisto chodiť do malej školy s jazykom slovenským, ako chodia maďarské deti do malej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale nedostáva sa im žiadnej odozvy.
A z tohto miesta a v tejto chvíli musím jasne povedať, že s ohľadom na tieto veci, na tieto problémy a na tieto nevypočuté snahy tých alebo túžby, žiadosti rodičov týchto detí nie je tragédiou to, že vládna strana MOST – HÍD robí svoju politiku, pretože ich tam ľudia s takou politikou zvolili a je to úplne legitímne, aj keď sa nám to nemusí páčiť, ale tragédiou je, že Slovenská národná strana, ktorú tiež zvolili ľudia a ktorá je vo vláde, nerobí tú politiku, ktorú by, ktorú by od nich tí ľudia čakali. A potom, žiaľ, musíme povedať, že zase za účasti Slovenskej národnej strany vo vláde jednoducho tí ľudia prichádzajú, prichádzajú o to, aby sa na Slovensku cítili doma a aby mohli povedať, že sme hrdí na to, že sme Slováci a žijeme v Slovenskej republike.
A potom sa nemôžme čudovať a potom sa naozaj nemôžme čudovať, že mnoho mladých ľudí odíde zo Slovenska, či už za prácou, alebo preto, že si hľadajú lepšie životné podmienky, keď vidia, že vo vláde je pre nich prioritou riešiť všetko možné, riešiť všetko možné, úplné - niekedy - hlúposti a nezaoberať sa tým, po čom, po čom naozaj túžia tí ľudia, ktorí sú tiež daňoví poplatníci a ktorí tiež majú právo na to, aby žili plnohodnotný život tak, ako žijú aj ich možno rodiny trošku severnejšie.
Veľmi zle musí na týchto ľudí vplývať, keď vidia, že namiesto toho, aby vláda, ktorá ovláda aj priamo ministerstvo školstva, alebo teda vládna strana SNS, ktorá ovláda ministerstvo školstva, aby, tak ako povedal poslanec Hrnko, to vyriešila, keď sú na to legislatívne podmienky, tak keď títo ľudia vidia, že namiesto toho vláda rieši politické strany, rieši etické kódexy a riešia vládni poslanci také veci, ktoré v ničom nezlepšia kvalitu života týchto ľudí.
To je naozaj, ja chápem, že teraz pre mnohých to je taká kritika, ktorá sa zle počúva, a že zase som sa sem postavil, aby som vzbudzoval vášne, ale, kolegyne, kolegovia z SNS, to je, berte to ako taký výkrik tých ľudí, ktorí sa na nás obrátili preto, lebo sa u vás nedočkali reakcie. Berte to ako výkrik ľudí, ktorí sú skutočne zúfalí a ktorí nechcú voziť svoje deti 50 alebo 40 kilometrov niekde do iného okresného alebo krajského mesta, ale chcú mať tú školu niekde v rozumnom dosahu, povedzme do tých 6 km, tak ako to majú deti z, alebo deti teda príslušníkov národnostných menšín. Nie je to kritika, ale je to prosba o pomoc pre týchto ľudí. Proste robte, ja vás prosím, v ich mene, robte, máte ministerstvo školstva, robte niečo, aby sme neboli iba štatistami.
Kolega Hrnko povedal štatistiku, nevieme v tej veci nič spraviť, aj keď legislatívne podmienky sú, a odišiel zo sály. To nie je riešenie. Predsa takto nemôžme sa postaviť k prosbám týchto ľudí. A príďte s tým návrhom, my vieme, že náš návrh neprejde, lebo, lebo je to naša strana, príďte s tým návrhom vy, my vám to odhlasujeme a kľudne choďte na južné Slovensko a povedzte, že ste to vy vyriešili. Nám vôbec o to nejde, aby sme boli my, že, áno, náš znak, naša vlajka tam je, že my sme to spravili. Absolútne nie. Len keď tí ľudia sú zúfalí a smutní, tak niekto to za nich v tomto parlamente povedať musí, lebo my sme tu nato, aby sme riešili problémy ľudí, nato nás sem zvolili. A keď tí ľudia sa nevedia dožiadať tej spätnej väzby u vlády, tak to musí robiť opozícia, aj keď sme len fackovací panáci a jednoducho nemáme žiadne právomoci.
Takže tým by som ja skončil. Kolegovia a kolegyne, ak podporíte tento návrh, budeme veľmi radi, budeme vám vďační. Myslím, že tí ľudia na južnom Slovensku budú vďační, pretože naozaj to nezhoršuje nijakým spôsobom postavenie maďarskej ani inej menšiny, len to vyrovnáva postavenie tých Slovákov, ktorí sú v niektorých regiónoch, žiaľ, v menšine, na úroveň tej národnostnej menšiny. Ak náš návrh nepodporíte, ale prídete s vládnou iniciatívou, ktorá to proste bude riešiť, máte u nás plnú podporu a budeme vám za to vďační.
Takže ďakujem pekne a poprosím vás o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2018 10:25 - 10:25 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh novely dvoch zákonov, ktoré sú totálne apolitické. Nemajú žiadny politický nejaký nános, nejaké posolstvo, ich jediným a výsostným cieľom je zlepšiť situáciu s alternatívnymi pohonmi áut na Slovensku, tým znížiť zaťaženie životného prostredia, a pre tých, ktorí sú fanúšikmi Európskej únie, to znamená aj to, že sa priblížime k požiadavkám zo strany Bruselu v oblasti životného prostredia.
Vidíme, že v súčasnosti Európska únia neustále sprísňuje emisné normy, čo sa týka automobilov, s cieľom nejakým spôsobom sa dopracovať k tomu, aby sa postupne znižovala záťaž životného prostredia. Ale za akú cenu, za akú cenu? Dnes je platná emisná norma Euro 6D, alebo kolega ma môže doplniť ako odborník na danú tému, ktorú sa snaží Európska únia dosiahnuť tým, že do áut montuje ďalšie a ďalšie filtre, ďalšie a ďalšie systémy, ďalšie a ďalšie riadiace jednotky, na ktorých výrobu sa ale použije neskutočne veľa vzduchu, vody, materiálu a tak ďalej. Čiže v skutočnosti, v skutočnosti možno aj ten človek, ktorý si to moderné auto kúpi, si myslí, že ako šetrí životné prostredie, ale pri jeho výrobe bolo to životné prostredie zaťažené niekoľkonásobne viac ako možno v minulosti, keď sa vyrábali autá síce horšie pre životné prostredie, ale menej náročné na výrobu.
My ideme úplne opačnou, ale zato racionálnou cestou. Keď vidíte každé ráno aj dnes v Bratislave všetky tie autá s tými štart-stop systémami, ako na jednej križovatke niekoľko desiatok stoviek áut naraz naštartuje motor, každému jednému to musí byť jasné, že asi toto nie je celkom tá správna cesta, ktorá by mala znížiť v skutočnosti zaťaženie životného prostredia. Naopak, všetky vedecké štúdie, ktoré sa týkajú alebo ktoré sa zaoberali porovnaním spaľovania benzínu, nafty a alternatívnych plynových pohonov, jednoznačne ukázali, že každý jeden z týchto plynových pohonov, či ide o LPG, CNG alebo LNG, je omnoho prijateľnejší pre životné prostredie, omnoho menšiu záťaž generuje ako spaľovanie benzínu a najmä spaľovanie nafty.
V európskych štátoch, a to nepoviem nič nové, postupne dochádza k vytláčaniu všetkých dieselových áut z centra veľkých miest. Začína to Euro 3 normou, Euro 4, za chvíľku, pomaličky do niektorých miest sa nedostanú hádam ani Euro 5 autá, jednoducho už si kompetentní uvedomili, že naozaj tie dieselové autá, to je katastrofa. A že znižovanie alebo pokusy o znižovanie emisie dieselových áut naozaj nie sú tak účinné, ako by si mnohí predstavovali, resp. sa tá účinnosť dosahuje za cenu obrovských technologických nákladov a za cenu toho, že sa tá príroda devastuje práve pri výrobe tej močovky, ktorú teraz musíte liať do tých dieselových áut pri výrobe ďalších filtrov, nehovoriac o tom vypaľovaní tých filtrov plných častíc, kde niekoľko, ja neviem, tisíc kilometrov sa zbierajú emisie a potom sa naraz vypália, jednoducho vo veľkej dávke sa pustia do životného prostredia. Takže toto nie je naozaj riešenie.
Náš návrh prichádza s mechanizmom, ktorý zatraktívni vozidlá na plynový pohon pre podnikateľov, ale aj pre fyzické osoby. Nehovoriac už o tom, že tým, že by sme naštartovali možno vo väčšom tie prestavby vozidiel benzínových na plynový pohon, by sme podporili aj ekonomiku, pretože drvivá väčšina tých konverzií sa robí slovenskými firmami, aj keď, žiaľ, musíme si priznať, že zatiaľ je veľmi málo firiem, ktoré používajú slovenské komponenty pri prestavbe na plynový pohon, resp. týchto komponentov je v rámci celého systému veľmi málo, úplné minimum.
Ale to je, to je možno taký podnet pre vládnu koalíciu zaoberať sa tým, ako by zo strany vlády mohlo dôjsť k podpore týchto producentov plynových zariadení. Určite by to bolo zmysluplnejšie, ako dať 600 mil. na fabriku pre automobilku v Nitre, do ktorej nemáme koho zamestnať.
Takže ono keď sa dá porozmýšľať nad tým, tak nielenže vás žiadam o podporu tohto nášho návrhu absolútne apolitického, ale takisto vládnych poslancov a najmä vládu Slovenskej republiky z tohto miesta žiadam, aby sa začali zaoberať touto témou, aby začali hľadať spôsoby, ako zlepšiť nielen životné prostredie, ale aj, ale aj tých, to podnikateľské prostredie v tejto oblasti a zároveň aj zlepšiť životnú úroveň ľudí. Pretože každý jeden človek, ktorý dnes jazdí na benzínovom alebo dieselovom aute, si vie veľmi rýchlo spočítať, že prevádzkovanie auta na plyn je ešte aj oproti tomu dieselu lacnejšie a s benzínom sa to v podstate ani nedá porovnávať, o toľko je to výhodnejšie a tým by jednoducho tým ľuďom nepriamo stúpla životná úroveň.
Takže, kolegyne, kolegovia, ja vás žiadam o podporu tohto vysoko technologicky odborného návrhu, ktorý v sebe naozaj neskrýva nič politické, a ukážme, že teda naozaj, ako povedal kolega Kecskés, tí z vás, ktorí tu rozprávate neustále o ekológii, pričom my sme mnohé vaše ekologické aktivity podporili, pretože veľmi silno cítime zeleno, a to teraz nielen kvôli našej straníckej farbe, ale kvôli tomu, že nám naozaj na životnom prostredí záleží, tak tí z vás sa môžu teraz pri hlasovaní o tomto návrhu zákona prejaviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 10:07 - 10:08 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega, návrh, samozrejme, podporíme, aj to, čo ste povedali, malo hlavu a pätu a bola to pravda.
Ale v čom ja vidím problém a v čom vidím, že ste sa zbytočne tu namáhali, je to, že keď sa nielen my všetci alebo vy ako predkladateľ, ale aj tí ľudia na balkóne pozrú na to, koľko je tu vládnych poslancov, koľko tu sedí vládnych poslancov, ktorí to mali počúvať. Pretože ak niekto má naprávať a môže naprávať všetky tie veci, ktoré dnes v štáte nefungujú, tak to nie je hŕstka opozičných, ktorí sme tu ako štatisti a ktorí nič nemôžme spraviť, ale, naopak, sú to tí, ktorí tu mali byť, ktorí majú možnosť z pozície vládnych poslancov a vládnych strán zmeniť tieto veci.
A vidíte, vidíte, koľko ich tu je. Takže to je vizitka, dúfam, že to vidia všetci, ktorí to vidieť chcú a potrebujú a podľa toho sa zariadia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 16:42 - 16:43 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Nicholsonová, vy ste to nejako emočne neuniesli, to vystúpenie. Ja neviem, čím som si zaslúžil, že ste celé svoje vystúpenie venovali mne, ale asi vám unikla pointa, o ktorej som rozprával. Ja som neútočil na homosexuálov, o ktorých ste sa vy tak vytáčali. Ja som hovoril o tom, že nie je možné, aby sme akékoľvek iné spolužitie povyšovali na úroveň manželstva. A vy sem prídete v emočnom strese a začnete na mňa útočiť a rozprávať o samovražde nejakého dievčaťa. Možnože by si to dievča nezobralo život, pani kolegynka, keby vaša strana nešírila po Slovensku bludy o tom, že preoperovať si pohlavie je normálne a že to je úplne v poriadku. Potom tie deti sú osprostené, nevedia, kde je sever, a potom to takto končí. Treba si vstúpiť do svedomia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 16:30 - 16:32 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické. Zo všetkých teda má zmysel reagovať len na poznámku pani kolegyne Cigánikovej. Takže budem na vás reagovať. Viete, že pýtate sa, že prečo to porovnávame stále s tým manželstvom. No jednoducho preto, lebo predkladatelia vo svojej správe, vo svojom návrhu, sami porovnávajú svoj návrh s manželstvom. Takže to je prirodzené, že to nám dáva tie argumenty, prečo to aj my máme pri, nazvem to obrane, porovnávať s manželstvom. Veľmi sa chcem naozaj konštruktívne s vami teraz rozprávať.
A tá druhá časť vašej faktickej, že prečo to tak sa snažím alebo som sa snažil, že chceme dehonestovať alebo chcete dehonestovať manželstvo a degradovať to a dať to na jednu úroveň. No jednoducho preto, že aj teraz vo svojej faktickej ste povedali, že toto je vlastne len začiatok a že chcete všetko, čo vám tento parlament dovolí. Takže ja to chápem, veď to je otvorene povedané, ja to rešpektujem, ja to rešpektujem, pretože ste to na rovinu povedali a nehanbíte sa za to. A tak isto ja vám na rovinu hovorím, že práve preto my tak argumentujeme, lebo chceme spraviť všetko pre to, aby sme vám to nedovolili, hej, na rovinu.
Čiže, čiže, lebo je to začiatok. Viete, OČR-ka je len začiatok. Všetky tie vaše pokusy sú len začiatok, ktoré tu už bolo osemkrát z členov, poslancov vašej strany povedané, že áno, ideálny stav by bol, keby ste dosiahli tie registrované partnerstvá, ktoré by sa blížili k postaveniu tradičného manželstva. A keďže my si to uvedomujeme, že to je začiatok, tak vám nechceme dovoliť ani ten začiatok. A ja verím, že s pomocou božou vám neprejde ani ten začiatok. Ale inak si myslím, že v tom nič osobné nie je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2018 16:16 - 16:26 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja to naozaj len tak stručne zhrniem. V podstate nejaké poznámky a pár myšlienok, ktoré by som chcel k tomu povedať.
Dnes tu rokujeme o tom, že tradičné manželstvo by mohlo dostať nejakú alternatívnu formu, nejakú alternáciu vo forme spolužitia dvoch ľudí bez ohľadu na pohlavie. To znamená, nejakú formu jemne registrovaného partnerstva, keď to tak môžem nazvať. Podľa mňa je to úplne od počiatku veľmi divoké alebo veľmi divoká snaha, ktorá, vidím aj dnes tu v pléne, vedie k tomu, že už sú tu osobné súboje a vášne a naozaj urážanie a veci, ktoré možno by tu ani nemali čo hľadať, keby sa to tak nehrotilo. A teraz ja nehovorím, že to hrotia len predkladatelia, ale jednoducho je to emotívna téma.
Ale aká je skutočnosť? Skutočnosť je taká, že manželstvo je jedinečný, jedinečný zväzok muža a ženy, ktorý sa uzatvára za cieľom splodenia a výchovy detí. Manželstvo je predsa základ rodiny a rodina je základ spoločnosti. A žiaľ, my postupne krok za krokom, nielen dnes, ale aj krokmi predtým, smerujeme k degradácii postavenia rodiny ako základnej bunky a piliera spoločnosti.
Od 1. septembra tohto roku platí novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá okrem iného hovorí aj o tom, že zviera nie je vec. Platí novela, ktorá od 1. 9. zavádza pre zvieratá silnejšiu právnu ochranu ako pre živé, aj keď ešte nenarodené deti. To je obrovský výkričník. To je obrovský výkričník. Ale čo z toho vyplýva v súvislosti s tým, o čom dnes rokujeme? Implikáciou, logickou operáciou, implikácia z týchto predpokladov dostaneme jednoznačný záver, že zviera je pre našu spoločnosť v súčasnom nastavení hodnotnejšie ako malé, nevinné, živé, ale aj keď ešte stále zatiaľ nenarodené dieťa. Zviera je hodnotnejšie ako malý človek.
A dnes tu máme rokovanie o tom, že vzťah dvoch mužov alebo dvoch žien by mal podľa predkladateľov zo SaS, aspoň čiastočne by teda mal byť postavený na úroveň tradičného manželstva. Aspoň čiastočne, nehovorím, že úplne. Ja sa ale potom pýtam a vzhľadom na všetky tie debaty, ktoré tu zazneli a tie priznania zo strany predkladateľov, ktoré tu boli vyslovené, si myslím, že je oprávnená otázka, ja sa pýtam: čo by nasledovalo? Čo by nasledovalo? Ak dnes máme zviera hodnotnejšie ako nenarodené dieťa a zároveň chceme nejaké spolužitie dvoch ľudí postaviť na úroveň manželstva, tak sa pýtam, či naozaj ten druhý krok nebude nejaká legislatívna podpora pre spolužitie ľudí so zvieratami. Nebudem to konkretizovať, aby niekto nehovoril, že útočím, ale dnes možno aj tí, ktorí to pozerajú, sa smejú alebo si ťukajú na čelo, že až tak ďaleko to predsa nemôže zájsť.
Ja si ale dovolím pripomenúť takú skúsenosť, ktorú majú najmä tí mladší z nás, ešte mladší odo mňa, ktorí ako deti pozerávali v televízii rozprávky o tých transforméroch, o robotoch, ktoré sa menili na autá, a autách, ktoré sa menili na robotov. Vtedy by nikoho nenapadlo, nikoho by vtedy naozaj nenapadlo, že raz budeme počúvať nie rozprávky, ale vážne politické reči o tom, že majú mať v spoločnosti práva ľudia, ktorí sa chcú zo ženy zmeniť na muža alebo z muža na ženu. Nikoho by to pred ešte pár rokmi nenapadlo. Dnes, dnes sa to, žiaľ, tou mediálnou propagandou snaží tá liberálna sila pretlačiť ako niečo normálne. Hovorím to preto, lebo to je v podstate tá istá stránka tejto veci, o ktorej dnes rokujeme, len v inom balení.
Je úplne zjavné, že všetky tieto snahy, ktoré tu aj dnes máme, vedú v konečnom dôsledku, a predkladatelia to ani nejakým spôsobom dnes nespochybnili, najprv k zoslabeniu, zoslabeniu postavenia tradičnej rodiny v spoločnosti a potom k jej totálnej degradácii a k tomu, aby sa rodina vlastne brala len ako jedna z foriem spolužitia ľudí, ktorá možno niekedy dávno bola tá exkluzívna, jedinečná, originálna, ale dnes je to už prekonané. Dnes je to predsa už zastarané a už tých foriem máme niekoľko. A naozaj my máme obrovské množstvo príkladov z tej západnej Európy, kde ustupovanie takýmto snahám vedie. Kde to vedie? Vedie to k úplnej strate svojej identity, nielen identity národnej, identity nejakej možno štátnej suverenity, ale aj identity tej najosobnejšej, a to je tej rodinnej.
Viete, ak nie je rozklad spoločnosti to, že bude rozložené alebo znížená úloha alebo postavenie tradičnej rodiny v spoločnosti, tak čo je potom tým rozkladom? Veď predsa ak Boh, v ktorého my veríme, možnože niektorí, čo sú tu, neveria, ale ak Boh stvoril muža a ženu tak, že len muž a žena môžu mať spolu deti a žiadny muž so žiadnym mužom nemôže mať deti a žiadna žena so žiadnou ženou nemôže mať deti, tak potom ani rodina nikdy nebude môcť byť nič iné len muž so ženou a s deťmi, ktoré, ak im Pán Boh dá, sa im podarí spolu splodiť a vychovať. Všetko ostatné, všetko ostatné bude len ľudský výmysel v snahe byť moderný, byť in a jednoducho robiť a pokúšať sa presadzovať hlúposti, o ktorých ešte pred dvadsiatimi, tridsiatimi rokmi by nikto ani len neuvažoval.
Z takéhoto dôvodu a síce úplne jednoznačného, nie politického, to nejde o to, že je to nejaká strana naša alebo možno iné, ktoré tu ešte vyznávajú konzervatívne hodnoty a neboja sa k nim priznať a prihlásiť, z takéhoto dôvodu, že práve od tej božej prirodzenosti môžu mať deti iba muž a žena a nie dvaja muži ani dve ženy, nemôžme, nikdy nemôžme priznať spolužitiu dvoch ľudí rovnakého pohlavia také práva, aké má rodina, aké má spolužitie dvoch ľudí, muža a ženy za účelom stvorenia detí a ich výchovy.
Preto ja sa vás, kolegovia zo SaS, predkladatelia, pýtam, aký je váš skutočný cieľ? Nás obviňujete, že sme fašisti, že chceme Židov, Cigánov a, neviem, koho všetkého posielať do plynu. Ja vám však hovorím, spýtajte sa nás, či to naozaj chceme. A ja vám poviem nie, nechceme nikoho posielať do plynu, ani Židov, ani Cigánov, nechceme nikomu ubližovať, ale ani nič pre to nerobíme. Nepredpokladáme žiadne pokusy zákonov, ktoré by mali niekoho diskriminovať, eliminovať, likvidovať, posielať do plynu. Ale aký je váš cieľ? Pretože ja sa vás pýtam, čo vlastne chcete vy? Chcete, aby na konci vášho snaženia bola devalvácia tradičnej rodiny? Chcete aby boli homosexuálnym spolu nejakým zväzkom priznané práva, ktoré sú dnes priznané len rodine? Ak to chcete, tak to povedzte na rovinu. Ale ak to nechcete, tak sa vás pýtam, prečo predkladáte také návrhy, ktoré k tomu smerujú? Pretože, a to hovoríme stále a poviem to znova, politikov máme všetkých porovnávať podľa činov a nie podľa rečí. A keď vaše činy k tomu smerujú, tak sa k tomu aj priznajte. Pretože áno má byť áno a nie má byť nie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 16:10 - 16:11 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Napriek tomu teda, že ste oslovili práve mňa menom, tak ja to nebudem brať osobne. Čiže, milá Janka, dve otázky. Jedna, že na ktorých našich stránkach ste to čítali? To by ma osobne zaujímalo. Čiže to môžme aj kľudne mimo debaty, aby som sa vedel k tomu vyjadriť, či to naozaj má nejaký súvis s nami alebo nie, lebo len tak prečítať a nevieme, o čo ide, odkiaľ to je, tak to je veľmi ťažko. A potom je to také falošné obvinenie.
A druhá taká pripomienka je, že aj v tom vašom vystúpení teraz ste opakovane niekoľkokrát prirovnali spolužitie dvoch ľudí rovnakého pohlavia k tradičnému manželstvu, ale aj čo sa týka jeho funkcií. A toto je predsa to, čo hovoríte, že k tomuto nechcete smerovať. Tak ja sa preto pýtam, prečo to stále s tým manželstvom a s funkciami tradičného manželstva porovnávate? Lebo pre nás je práve toto neprijateľné. A teraz naozaj, ja sa snažím neútočiť, byť vecný a úplne bez emócií, ale skutočne slušne vám teraz hovorím, že pre nás je naozaj neprijateľné, aby nejaké spolužitie homosexuálov, akékoľvek, ste porovnávali s manželstvom, ktorého úloha je zabezpečiť nielen plodenie, ale aj výchovu detí tak, aby tá spoločnosť mohla fungovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 15:55 - 15:55 hod.

Marian Kotleba
Vážený pán poslanec Dostál, ja iba jednu jedinú otázku. V čom ste vy konzervatívny? Pretože ak vy po tom všetkom, čo ste tu dnes predviedli, máte odvahu sám seba nazvať konzervatívny, tak naozaj sa tento svet začína asi otáčať opačným smerom.
Skryt prepis