Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2016 o 17:06 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 17:06 - 17:07 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci Osuský a Dostál, ja ďakujem za to, že sa staráte o porozumenie, teda o čítanie s porozumením, ale asi rovnako náročné je počúvať s porozumením a chápať vyslovený text. Ja som povedal len toľko, že vy v dôvodovej správe sa opierate o články ústavy, ktorými sa snažíte zdôvodniť vaše tvrdenia, že zákon je protiústavný a popiera nejaké základné ľudské práva a princíp rovnosti a neviem čo všetko, ale práve tieto vaše vypichnuté citáty z ústavy hovoria o tom, že ten zákon je absolútne v poriadku a že vaša snaha, že vaša snaha nie je nič iné, len slepá, slepé snaženie o to, aby cudzinci mohli skupovať Slovensko. To je všetko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2016 16:56 - 17:03 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené poslankyne, vážení poslanci, najmä však páni Osuský, Dostál, Baránik a Laurenčík!
Ja som si podrobne prečítal vašu dôvodovú správu, ktorou sa snažíte zdôvodniť váš návrh na zrušenie predmetného zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktoré sa týka najmä, najmä občanov Slovenskej republiky. Vo svojej správe, vo svojej správe sa opierate o dva také základné, o dve také základné východiská. Jedným z tých východísk je Ústava Slovenskej republiky a konkrétne znenia jednotlivých článkov, ktoré sú v dôvodovej správe citované, a druhé východisko sa týka konania, konania Európskej komisie. Začnem tou Európskou komisiou.
V časoch, v časoch, keď sme svedkami jednoznačného, jednoznačného začatia rozpadávania sa molocha nazývaného Európska únia, je naozaj veľmi zvláštne argumentovať možnosť získania pôdy pre cudzincov nejakým rozhodnutím alebo konaním orgánu tejto, tohto molochu – Európskej únie, Európskej komisie. To naozaj môžu ako argument, ako argument to môžu akceptovať iba svetoobčania bez akéhokoľvek náznaku nejakej ani nie že národnej hrdosti, ale akéhokoľvek vlastenectva. Pretože povedzme si na rovinu, páni poslanci, vy štyria, ak by táto vaša iniciatíva prešla, neznamená to nič iné len to, že naša slovenská pôda by mohla úplne voľne prechádzať do rúk cudzincov, do rúk bohatých cudzincov.
Pred chvíľkou sme tu počuli z úst predkladateľa slová o tom, že je predsa najdôležitejšie zo všetkého, aby vlastníci za svoju pôdu dostali čo najviac peňazí bez ohľadu na to, odkiaľ tie peniaze sú. To znamená, povedané ich rečou, príde bohatý Arab alebo aby sme tu znova nesilili tie protimoslimské nálady, ktoré niektorí tak identifikovali z dnešného dňa tu v pléne, tak dajme iný príklad. Príde bohatý Žid a ponúkne a ponúkne tým vlastníkom, chudobným vlastníkom slovenskej pôdy viac peňazí ako ktokoľvek iný. A len silou peňazí, len silou peňazí bude prekonaná prekážka, ktorá je dnes postavená v zákone a ktorá bráni, ktorá bráni práve tomu, aby sa naša slovenská pôda dostávala do rúk cudzím elementom.
Druhý argument, pán poslanec alebo páni poslanci, páni predkladatelia, ktorý ste použili, boli citácie z Ústavy Slovenskej republiky v aktuálnom znení. A ja musím povedať, že tie citácie ste vybrali naozaj vhodne a veľmi účelne, pretože každý, každý, kto si vašu dôvodovú správu prečíta, musí po jej prečítaní získať dojem, že predmetný zákon o nadobudnutí vlastníctva pôdy je správny a vaša iniciatíva je postavená na hlavu. Vy sami, prosím pekne, vy sami to v dôvodovej správe na niekoľkých miestach, na niekoľkých miestach spomínate. Strana 1 dôvodovej správy, 5. odstavec: Podľa čl. 20 ods. 2 ústavy "zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike". Dokonca ani nie nejaké občianstvo, ale aspoň so sídlom.
Vy tu spochybňuje predtým zákonné podmienky o desaťročnom pobyte, o desaťročnom pobyte v Slovenskej republike! Spochybňujete právo uprednostniť pri získavaní pôdy slovenských občanov! Ja chápem, ja to chápem, že z vášho pohľadu je nejaká, nejaké občianstvo v Slovenskej republike absolútne nepodstatné, pretože máme tu európske občianstvo, svetové občianstvo, ale, žiaľ alebo našťastie, z môjho pohľadu našťastie, z vášho pohľadu asi nanešťastie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, prepáčte, prosím vás, že vás prerušujem. Chcem sa len opýtať, je 17. hodín, mali by sme hlasovať. Chcem sa vás opýtať, či to máte ešte na dlho.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Nemám to na dlho, pani podpredsedníčka, 2 minútky.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Nech sa páči.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Sú dnes ešte na Slovensku, nie v tejto krajine, ale na Slovensku ľudia, ktorým to nie je jedno. Ktorým to nie je jedno a ktorí sa nebudú, pán poslanec, ktorí sa nebudú len tak prihliadať potichu na to, ako pár eurosvetoobčanov rozpredáva Slovensko.
Ja som presvedčený, že táto vaša iniciatíva nás oprávňuje k tomu, aby som z tohto miesta mohol povedať, že si ako predkladatelia tohto pokusu rozpredať Slovensko môžte s najväčšou hrdosťou nalepiť na čelo nálepku "Pozor, zahraničný agent!" A ja len dúfam, pán poslanec, že za tieto slová nedostanem od vás facku.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 11:18 - 11:20 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ja len na začiatok takú krátku poznámku, pani poslankyňa Shahzad, mnoho slovenských kamionistov (reakcia z pléna), mnoho slovenských kamionistov dochádza alebo prichádza do kontaktu v Calais s týmito ľuďmi, takže tí by vám vedeli povedať.
Pani poslankyňa Smolíková, ja som si vypočul vaše vystúpenie a musím vás možno v dvoch veciach trošku upresniť. Hovorili ste o tom, že aby nebola nastavená príliš nízka latka. Nám sa zdá, že keď už sa otvára táto otázka, keď už sa otvára táto otázka, tak nastavenie tej latky na 50-tisíc je podľa nás príliš nízka latka, lebo keď už to otvárame a naozaj chceme chrániť tých ľudí, ako to bolo povedané v rozprave, a to je pravda, pretože týmto prijatím tejto novely by sa chránili členovia všetkých 18 zaregistrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Pre pána Dostála doplním, že medzi nimi je aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí, takže aj títo by boli chránení. Ale nemôžme sa na to pozerať len z pohľadu finančných dopadov, ale aj z pohľadu teda spoločenských dopadov. A naozaj dnes 18 zaregistrovaných cirkví hovorí o tom, že každý človek si môže vybrať cirkev alebo náboženskú spoločnosť.
Na druhej strane je tu aktuálna hrozba, riziko, dobre vieme, čo sa dialo ohľadom vplyvu scientológov na Slovensku a podobne, to znamená ja ani nehovorím o nejakých moslimoch. Takže my túto iniciatívu vášho klubu vítame, určite ju podporíme, ale prídeme s pozmeňovacím návrhom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2016 11:42 - 11:43 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Natália, ďakujem ti, pretože odstúpenie ministerky svojvôle je čoraz aktuálnejšia otázka. Hovorila si o šíriacej sa nenávisti voči Slovensku.
Ja ťa len musím doplniť: o šíriacej sa nenávisti voči kresťanstvu, o prenasledovaní všetkých kresťanských aktivistov, stupňujúcom sa prenasledovaní všetkých kresťanských aktivistov a odporcov zabíjania nenarodených detí, pretože proti nim je naozaj silnejúca mediálna, ale aj takáto mimovládkarská agenda, ktorá naberá na obrátkach každý deň, a napriek tomu, že mnohí to už dnes považujú za extrémizmus a po prijatí, prípadnom prijatí tohto nešťastného zákona to bude v podstate uznávané štátom, ja musím povedať, že symbol nášho národa, slovenského národa a symbol nášho štátu je dvojkríž. Nikdy to nebude dúhová vlajka, šesťcípa hviezda ani polmesiac bez ohľadu na to, či si to v nejakom zákone v budúcnosti upravíte, alebo nie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2016 11:24 - 11:24 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajniak, pýtali ste sa opakovane ministerky spravodlivosti, v tomto prípade asi skôr ministerky svojvôle, že či vás bude stíhať za to, že máte nejaký názor.
Ja si myslím, že kľudne by vás aj všetkých stíhali za to tak, ako stíhali mňa len za to, že som povedal, že odstránim nespravodlivé zvýhodňovanie nielen cigánskych parazitov pred slušnými ľuďmi, a dodnes pani ministerka zjavne nevie prežiť, že jej dovolanie, ktoré ako ministerka spravodlivosti podala na Najvyšší súd, na Najvyššom súde neprešlo. Takže ona vám asi neodpovedala, ale ja vám teda viem dať odpoveď z praxe, že áno, oni si ten zákon vyrábajú na to, aby ho mohli použiť a stíhať všetkých, všetkých ľudí, ktorí sa nebudú ani po účinnosti tohto zákona báť povedať pravdu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2016 11:05 - 11:06 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega, dobre si to povedal, len si zabudol ešte zdôrazniť niektoré, niektoré možno časti vystúpenia predtým predkladateľky ministerky spravodlivosti, ktorá hovorila vo svojom úvodnom vystúpení o tom, že podľa nej sudcovia nedokážu získať zručnosti.
Ja sa pýtam, že aké zručnosti. Zručnosti odsúdiť človeka na počkanie, zručnosti odsúdiť človeka presne vtedy, keď si to nejaký politik rozkáže? To znamená, tu v pléne bude mať ministerka spravodlivosti tú drzosť, že bude kritizovať sudcov za to, že svoj mandát sudcu, svoju funkciu sudcu nevykonávajú slobodne, v súlade so svojím presvedčením a svedomím, ale že to budú musieť robiť na nejaký politický rozkaz.
Ja sa potom pýtam, aký bude rozdiel medzi uplatňovaním praxe tohto nového superdemokratického zákona a medzi inkvizičnými súdmi známymi z minulosti. Sme, samozrejme, dnes celý čas v tomto volebnom období svedkami toho, že charakter, charakter rozhoduje, charakter rozhoduje asi aj v tomto prípade na tomto poste. A ja si len dovolím, pán kolega, medzi tvoje príklady, ktoré si uviedol doplniť jeden. Ak by dnes žil Ľudovít Štúr, ak by dnes znova vydal Slovanstvo a svet budúcnosti, tak by bol na 100 % označený za extrémizmu, za extrémistu a za proruského agenta.
Toto je, žiaľ, stav dnešnej spoločnosti, ale ďakujem ti pekne za tvoje vystúpenie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2016 10:51 - 10:53 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, my si už začíname zvykať, že vy asi neviete vysloviť Slovensko, Slovenská republika, ale je to stále iba v tejto krajine, túto krajinu, tejto krajiny. To je váš osobný problém, že čo cítite a necítite k našej vlasti.
Ale ja by som sa vás chcel spýtať, keď tak pekne rozprávate o tom extrémizme, či náhodou extrémizmus nie je aj to, keď váš kolega poslanec Osuský dá facku občanovi za to, že povie svoj názor na jeho politiku, či to neni náhodou problém, ktorým by sa možno toto plénum malo zaoberať. A druhá vec, keď už toľko znova hovoríte o tom Kaliňákovi, ja som posledný, ktorý by sa ministra vnútra zastával, ale aby sme rovnaký meter používali na všetkých. Vadí vám minister vnútra a nevadí vám, že súčasná ministerka nemala problém vstúpiť s týmto človekom do jednej vlády, hoci ešte v minulom volebnom období bola jedna z hlavných kritikov toho, čo vláda robila. Čiže tá schizofrénia, dvojtvárnosť tu naozaj nie je na mieste a ja viem, že sa vám to zle počúva a máte problém si to priznať, ale, žiaľ, tak sa veci majú a Slovensko, Slovensko, pán poslanec, nie táto krajina, to vidí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2016 19:03 - 19:04 hod.

Marian Kotleba
Pani poslankyňa Remišová, ja mám takú poznámku, že vy ste, myslím, celkom dobre rozprávali, ale vkladať nádej do jedného nejakého návrhu a ešte k tomu od ľudí, ktorí nemali problém podľa svojho charakteru vstúpiť do vlády s tými, ktorých sami obviňujú z korupcie, je podľa mňa absolútne naivné a nemôžme si nahovárať, že ministerka spravodlivosti je na tom výrazne inak ako minister vnútra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2016 16:52 - 16:53 hod.

Marian Kotleba
Pán kolega Kollár, ja chcem tiež teda, keď ste túto myšlienku vytiahli, tak povedať, že aj náš poslanec Andrej Medvecký nebol odsúdený a vzdal sa mandátu, nenastúpil na výkon mandátu a dodnes nie je odsúdený, ale jednoducho sa tak rozhodol. Čiže takých charakterných ľudí tu bolo viac, len kým o niekom sa spievajú chválospevy, tak niekto iný sa iba haní - a to je ten dvojitý meter.
Ale som rád, že ste to vytiahli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2016 18:13 - 18:15 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega, začnem odzadu teda. To ste naozaj dohnali trošku do extrému, lebo potom sa môžme baviť, keď by sme išli na to takýmto myšlienkovým pochodom, sa môžme baviť o rozpúšťaní parlamentu a podobných veciach. Naopak, my sme rozprávali o tom, akým spôsobom je možné zlepšiť efektivitu práce.
A čo sa týka tej vašej prvej myšlienky o úspore na rôznych stupňoch štátu, tak ja s vami súhlasím, dajte taký návrh, ja nemám s tým problém, zahlasovať za to, ja ako župan môžem veľmi zodpovedne, si myslím, povedať, že v mnohých otázkach sú vyššie územné celky absolútne nezmyselné a že je to úplne pritiahnuté za vlasy a určite by možno nejakú zmenu to chcelo. Ale dnes máme možnosť rozhodnúť o zmene znútra, sami o vlastnej vnútornej zmene, ktorá si od nás nevyžaduje nič iné, len tú odvahu povedať, že, áno, od ďalšieho volebného obdobia nás môže byť menej a bude pre nás väčšou výzvou stať sa poslancom Národnej rady. A zároveň, zároveň si myslím, že by to prispelo aj k tomu, že mnohí ľudia by si poslanecký mandát viac vážili a mnohí ľudia by sa ako poslanci Národnej rady k tomu aj potom inak stavali a inak správali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis