Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

20.6.2018 o 11:32 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 11:32 - 11:32 hod.

Jozef Mihál
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Úvodné slovo je jednoduché. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, o podporu zákona, ktorým sa predlží materská na jeden rok. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 10:51 - 10:52 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 969. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1090 z 31. mája 2018 a rozhodnutím č 1019 z 24. apríla 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 10:46 - 10:47 hod.

Jozef Mihál
Ja tiež využijem právo záverečného slova len a len na to, aby som nadviazal na faktickú poznámku a teda povedal, ak tento návrh bude dnes o jedenástej odmietnutý, čo vôbec nepochybujem, že bude odmietnutý – pravda, páni kolegovia? – tak že máme tu v prvom čítaní a bude v druhom čítaní na septembrovej schôdzi vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, nie je problém pripraviť do neho pozmeňujúci návrh a som zvedavý, ako sa potom zachováte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:43 - 10:44 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Teda budem reagovať na pána Tomáša. Tešíme sa, že do konca tohto volebného obdobia sa zrejme zavedie otcovská, tak ako sa o nej tu v tejto rozprave bavíme. Fakt je však ten, že máme v parlamente, minulý týždeň sme sa o tom bavili, v prvom čítaní rozsiahlu novelu zákona o sociálnom poistení, pod ktorú táto tematika spadá. Je tam všeličo, sú tam aj tri veľmi pozitívne zmeny, pokiaľ ide o materskú, za čo ďakujem, aj som to povedal vtedy v rozprave, ale pokiaľ ide o zavedenie otcovskej, nie je tam ani slovo. Čiže čakáte. Nevieme na čo. No vieme teda na čo, vysvetlili ste, ale to čakanie je napriek tomu nepochopiteľné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 10:37 - 10:40 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem podporiť tento návrh. Vyspelá Európa to už pochopila. Zdá sa, že aj keby sme nechceli, tak to zaviesť budeme musieť z titulu implementácie smerníc a nariadení Európskej únie. Takže naozaj neváhajme, urobme to, je to dobrý krok. Ja teraz hovorím ako otec, ktorý má päť detí a niečo o tom asi vie.
Skutočne aj z pohľadu otca to narodenie dieťaťa je výnimočná udalosť. A ktorý otec by nechcel byť čo najviac pri rodine v tých prvých dňoch po pôrode svojho pokladu, svojho dieťaťa? Otcovia to riešia rôznym spôsobom, berú si dovolenky alebo aspoň neplatené voľno v zamestnaní, samozrejme sú aj nezamestnaní, tí s tým, žiaľ, nemajú problém, ale ide o tých, ktorí sú vyťažení, ktorí sú tými, ktorí rodinu musia samozrejme v tomto období živiť, a každé euro je dobré.
Chcem upozorniť zamestnávateľov, ak túto debatu počúvajú, že sa nemusia obávať, že sa to zvezie na ich hlavu, ani náhodou. Chcem zdôrazniť, že tu ide o novú dávku zo sociálneho poistenia, z nemocenského poistenia, na ktorú bude mať nárok, to treba zase zdôrazniť, nie každý otec, ale ten otec, ktorý bude príslušný čas, 270 dní nemocensky poistený. To znamená, že najskôr do toho systému musí nemalé financie dať, aby túto otcovskú dvojtýždňovú aj zinkasoval.
Ten finančný dopad, si myslím, že je vypočítaný správne, pretože ak z 50-tisíc narodených detí ročne odhadneme, že asi 40 % otcov je teda nemocensky poistených a budú chcieť toto využiť z celkového počtu tých 50-tisíc otcov, ktorým sa to dieťa narodí, tak pôjde o 20-tisíc mužov a pri dvojtýždňovej náhrade možno odhadovať vo výške zhruba 500 euro za tie dva týždne, tak to skutočne vychádza na približne 10 miliónov, čo je kvapka v mori výdavkov sociálneho charakteru, alebo výdavkov Sociálnej poisťovne, pričom to prinesie veľmi veľký úžitok.
Chcem ešte na záver zdôrazniť trošku edukatívne ten rozdiel, čo je to materská a čo je rodičovská dovolenka a čo je to otcovská dovolenka. Už dnes majú otcovia, ktorí sú nemocensky poistení, nárok na, nezľaknite sa, majú nárok na materské v trvaní 28 týždňov. Čo je o 6 týždňov menej, ako má nárok matka. Mnohí otcovia to už zistili a využívajú. Podľa mojich informácií je okolo 6- až 7-tisíc otcov ročne na materskej. Je to veľmi dobrá vec, samozrejme, propagujem vlastné dieťa, dúfam, že sa nehneváte. Ale problémom tejto materskej je to, že otec si ju môže čerpať až po tom, ako na materskej je matka, čiže až pri 6-mesačnom dieťati. V prípade, že matka nie je nemocensky poistená, tak otec môže na túto svoju materskú nastúpiť až po šestonedelí matky. To znamená, až keď má dieťa 7 týždňov veku. To znamená, že táto doterajšia materská nie je použiteľná v prípade, že sa teda narodí dieťa, aby si ju otec čerpal okamžite pri narodení dieťaťa. A v tom je ten problém, preto to treba rozšíriť o túto otcovskú, ktorú by otec čerpal dva týždne pri narodení dieťaťa, a mohol takto byť spolu s rodinou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.6.2018 18:54 - 18:56 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 968, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1090 z 31. mája a rozhodnutím č. 1018 z 24. apríla 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako druhý. Poprosím, do zápisu potom.
Skryt prepis
 

19.6.2018 18:48 - 18:50 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja len podporím krátko pani predkladateľku. Skutočne toto je návrh, ktorý nie, žiadnym spôsobom nezaťaží rozpočet Sociálnej poisťovne, pretože to ošetrovné sa skrátka vypláca maximálne 10 dní a bude sa vyplácať maximálne 10 dní, či ho bude čerpať jedna osoba, alebo či sa to vyplácanie rozdelí medzi matku, otca. Samozrejme, môže sa stať, že ak na ošetrovnom bude aj otec a má vyšší príjem, tak to znamená vyššie výdavky Sociálnej poisťovne, ale – a to je ten vtip – a prečo majú tí muži vyššie platy? Čiže ak by niekto teraz začal uvažovať, aha, veď to potom bude mať Sociálna poisťovňa vyššie výdavky, lebo muži majú vyššie platy, ja sa pýtam, a prečo majú muži vyššie platy. Čo s tým chceme robiť? Je to normálne? No a keď sa o tom budeme baviť, tak zistíme, už to tu bolo naznačené, muži majú vyššie platy napríklad preto, lebo zamestnávateľ, žiaľ, či už je to psychologicky, alebo zo zvyku, ženám prisúdi nižší plat, častokrát na tej istej pozícii, pri tej istej práci, lebo predsa často chodí na OČR-ky. Čiže pokiaľ tu nechceme len rečniť o rodovej rovnosti, o vyrovnávaní šancí a tak ďalej a tak ďalej, tak pre to niečo aj urobme. A toto je jeden z návrhov, ktorý v podstate neznamená žiadnu záťaž pre Sociálnu poisťovňu alebo pre verejné financie, znamená malú, vyššiu administratívnu záťaž pre Sociálnu poisťovňu, ale v mene dobrej veci. V mene toho, aby ten dôvod, či už je len psychologický, alebo skutočný, prečo majú ženy nižšie platy, lebo sa predsa častokrát zoberú a idú s dieťaťom na OČR-ku, aby ten dôvod odpadol.
Takže poprosím o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 18:39 - 18:40 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 967, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1090 z 31. mája 2018 a rozhodnutím č. 1017 z 24. apríla 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Poprosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 18:24 - 18:35 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja by som rád vo svojom vystúpení uviedol históriu vlastne celého systému poistenia, sociálneho poistenia a dobrovoľného poistenia, tak ako to bolo od roku 2004 vlastne doteraz.
Od roku 2004 platí zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý definuje poistné povinné, ktoré platia zamestnanci, zamestnávatelia, časť samostatne zárobkovo činných osôb a ďalej je tu možnosť dobrovoľného poistenia, ktoré možno deliť na dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
Pri štarte tohto zákona v roku 2004 neboli žiadne nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o voľbu dobrovoľného poistenia. Nebola tam previazanosť medzi tými jednotlivými formami dobrovoľného poistenia, neboli tam žiadne nejaké striktné pravidlá. To znamená, občan, či už bol, alebo nebol povinne poistený, sa mohol rozhodnúť pre hociktorú z tých foriem dobrovoľného poistenia, napríklad len pre dobrovoľné nemocenské poistenie, zvolil si svoj vymeriavací základ, ten teda vždy musel byť najmenej minimálny, najviac maximálny, a podľa tohto svojho rozhodnutia platil príslušné dobrovoľné poistné. A ak teda splnil podmienky na výplatu dávky, napríklad pri nemocenskom poistení materského, tak, samozrejme, táto osoba, matka, mala nárok na materské nielen z povinného poistenia, ale aj z dobrovoľného.
Treba povedať, že to, ako to fungovalo od roku 2004, no, chcem voliť diplomatický výraz, skúsim povedať, že to bolo značne benevolentné a rýchlo sa roznieslo, že ten systém sa dá vcelku pekne, znovu budem diplomat, využiť a za relatívne malú investovanú sumu do dobrovoľného poistenia, dobrovoľného nemocenského poistenia, sa dala získať neadekvátne k tomu zaplatenému poistnému veľmi, pomerne veľmi vysoká materská alebo povedzme pri dlhšie trvajúcej práceneschopnosti, povedzme rok trvajúcej péenke, celkom zaujímavo vysoké nemocenské.
Čiže bolo treba s tým jednoducho niečo urobiť, avšak neurobilo sa s tým jednoducho nič, až pokiaľ neprišla vláda Ivety Radičovej v júli 2010. Ja osobne ako minister práce, sociálnych vecí, ktorý som ten systém veľmi dobre poznal, keby tu boli nejakí kolegovia zo strany SMER, tak tí by si nepochybne spomenuli na tú svoju rétoriku, že veď ja som bol ten, kto ľudí navádzal, aby to využívali, čo do istej miery je pravda, pretože vo svojich blogoch pred rokom 2010 som o tejto téme s radosťou písal. No a ukázalo sa, že urobiť capa záhradníkom nie je celkom dobré, pretože ako minister práce, sociálnych vecí jedna z prvých vecí, ktorú som spravil, bola tá, že som do toho skrátka dal istý systém a poriadok. Čiže urobil som to, že nebolo možné, nebolo možné si zvoliť len jedno dobrovoľné poistenie, napríklad len dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré je jednoducho, ja tomu hovorím, lacné. Pri zvolenom vymeriavacom základe povedzme tisíc eur občan platí 4,4 %, čo by z tisíc eur znamenalo 44 eur mesačne, no ale tá materská, ktorú v tom čase mohol získať, by bola 55 % z toho vymeriavacieho základu, to znamená 550 eur mesačne. Čiže ten pomer, keď to len takto jednoducho poviem, 44 eur zaplatím, 550 eur dostanem, veľmi atraktívny pomer a, samozrejme, že to ľudia využívali.
Ja som teda urobil to, že som podmienil voľbu dobrovoľného nemocenského poistenia tým, že zároveň si musel ten občan k tomu pribaliť, aj keď nechcel, aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, kde už je sadzba 28 a trištvrte percenta, takže pri tom potom z tej tisícky vymeriavacieho základu, ktorý si ten občan zvolil, už neplatil 44 eur, ale musel platiť 331 eur mesačne, za čo by teda dostal 550-eurovú materskú. Tým pádom tá, ten jasný nepomer, dovtedy do očí bijúci nepomer v neprospech Sociálnej poisťovne bol odstránený.
Samozrejme, že vzniesla sa na moju hlavu veľká kritika, ako je to možné, že vy ste nám tri-štyri roky radili, aké je to dobrovoľné nemocenské poistenie skvelé, my sme si s tým vylepšili materskú a vy to potom drzo ste takto zastavili, vy sám. Ste normálny? No možno nie som normálny, ale keď raz mám zodpovednosť za štátnu kasu alebo za kasu Sociálnej poisťovne, keď to neurobili tí predo mnou, napríklad bývalá ministerka Tomanová, ktorej to nič akosi nehovorilo, ale tie peniaze jej tam zrazu začali utekať, no tak ja som to skrátka spravil. A spravil by som to znovu, keby som bol, keby sa čas vrátil späť, to mi verte.
Takže od tých čias, teda od roku 2011 nie je možné mať sólovo výhodné dobrovoľné nemocenské poistenie, ale ten občan si musí platiť aj dobrovoľné dôchodkové poistenie a tá výhoda sa stratila. Už je to tak, skoro by som povedal, že jedna k jednej, keď to trošku zaokrúhlim a zjednoduším. Čiže tento stav podľa mňa mohol zostať až doteraz. Pripomínam, že to bol taký stav, kedy si povinne poistený zamestnanec alebo povedzme povinne poistená živnostníčka, ale s nízkym príjmom, s nízkym vymeriavacím základom mohla dobrovoľne zvoliť to dobrovoľné poistenie v takomto, v takejto forme takéhoto balíku, hej? Výhodné to už nebolo, ale kto chcel, tak to tak mohol urobiť, aj keď už tá výhoda tam nebola taká do očí bijúca ako predtým.
Takže vcelku to začalo fungovať. Tú kritiku som teda prežil, vláda Ivety Radičovej to, bohužiaľ, predčasne skončila, stihlo sa z mojej strany ešte uskutočniť možno na revanš aj trošku predĺženie materskej, zvýšenie materskej, zavedenie materskej pre otcov, pre náhradné rodiny, pre adoptívnych rodičov, čiže urobili sme za ten krátky čas spústu aj pozitívnych opatrení systémového charakteru, ktoré sa vlastne zaplatili zaplátaním tejto diery, čiže spokojný bol aj vtedajší minister financií Mikloš s takýmto riešením, pustil to, pretože vedel, koľko peňazí sa ušetrilo zaplátaním nielen tejto, ale aj ďalších dier po sebe, ktoré po sebe nechala ministerka Tomanová v systéme, a život bežal ďalej.
Prišiel minister Richter a nechápem prečo, naozaj nechápem prečo, nebol na to žiadny dôvod, zrušil možnosť dobrovoľného poistenia, toho balíkového pre občanov, ktorí už sú povinne poistení. A to je ten kameň úrazu, ktorý chce Simona Petrík touto novelou riešiť.
Naozaj tým, že ten, to dobrovoľné poistenie je tzv. balíkové, čiže musí to byť vlastne najmenej tých 33 %, sa to zneužívanie, ktoré bolo pred rokom 2010, jednoducho stratilo. Nie je potrebné, nebolo potrebné to zo strany ministra Richtera ešte takto pritvrdzovať. Ja by som mu aj rozumel, keby to malo nejaký zmysel, ale toto skutočne zmysel nemá. Toto komplikuje život povedzme živnostníčkam, ktoré z rôznych dôvodov majú minimálny vymeriavací základ.
Keby ste náhodou nevedeli, tak vám poviem jedno číslo, ktoré vás možno prekvapí. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne dnes platí živnostník, ktorý má 20-tisíc eur ročne príjem a ide cez paušálne výdavky. Verte, neverte, ale verte mi, pri 20-tisícovom ročnom príjme stále sa drží tá živnostníčka na minimálnom vymeriavacom základe. Čiže bude mať minimálnu 300-eurovú materskú, hoci predtým mala 1 600 eur brutto a možno aj netto reálne z tej živnosti, tak musí to potom prežiť ďalej pri 300-eurovej materskej. Musí sa starať o dieťa. Čiže ťažko sa pri tom dá podnikať. Ona by si chcela platiť viac, aby mala tú materskú lepšiu. Viem, že jednoducho podľa zákona skrátka nemôže. Jedine, keby tú živnosť zabalila, ale kto by to urobil, preboha, veď to je nezmysel takto vôbec sa začať baviť.
Nechcem zdržiavať. Jednoducho toto je dobrý návrh. Nesúhlasím celkom s tým, že to bude mať nejaký neutrálny dopad, dokonca dopad pozitívny pre Sociálnu poisťovňu, pretože skôr si myslím, že takúto voľbu by si zvolili tí, ktorí vedia, že sa na tú materskú chystajú. Predsa len ľudia si v mnohých prípadoch tú materskú plánujú, alebo vedia, že sú pred nejakou operáciou, že budú pol roka, rok práceneschopní, takže zrejme tí by boli v prvom rade osobami, ktoré by využili túto potenciálnu staronovú vec. Čiže skôr predpokladám mierne negatívny dopad na Sociálnu poisťovňu, ale aj v zmysle dobrej veci zase, pretože hlavne by sa teda čerpala vyššia materská. A verte mi, že pokiaľ tu je nejaký návrh, ktorý hovorí o tom, že materská bude vyššia, tak to je pre mňa zase z pohľadu priorít vyššia priorita ako to, že nejaký milión bude možno v Sociálnej poisťovni chýbať. To som, to myslím úplne vážne a úprimne.
Takže, kolegyne, kolegovia, poprosíme o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 18:19 - 18:21 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 882, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1090 z 31. mája 2018, rozhodnutím č. 942 z 15. marca 2018 a rozhodnutím č. 916 z 26. februára 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako druhý.
Skryt prepis