Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

3.4.2019 o 11:25 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 3.4.2019 11:25 - 11:33 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ctený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ďalší z návrhov, ďalší návrh zákona, ktorý tu Ľudová strana Naše Slovensko predkladá, je jedným z balíčka v rámci našej reformy sociálneho systému, o ktorý sa na Slovensku už v podstate dlhodobo snažíme. Totiž to málokto z vás môže poprieť to, že na Slovensku je dnes sociálny systém nastavený spravodlivo, že je nastavený tak, aby reflektoval potreby ekonomiky, že je nastavený tak, aby reflektoval potreby slušných pracujúcich ľudí, aby im pomáhal, aby sa snažil ich podporovať, aby jednoducho či už mladé, ale aj všetky slušné rodiny, ktoré sa snažia, ktoré pracujú bez ohľadu na to, akú majú farbu alebo čokoľvek podobné, mali v štáte deti, aby sa nám prestal rúcať súčasný dôchodkový systém, aby jednoducho Slovensko mohlo ďalej ako štát fungovať, aby sa ekonomika nezrútila. Systém dnes na Slovensku funguje totižto tak, že zvýhodňuje práve tých, ktorí pracovať nechcú, zvýhodňuje práve tých, ktorí si chcú iba z rodenia detí, o ktoré sa potom nestarajú, robiť biznis, zvýhodňuje všetkých tých, len nie tých, ktorých by zvýhodňovať mal. A práve tento návrh zákona, ktorým chceme odstupňovať daňový bonus, to znamená, že navyšovať ho podľa toho, koľko má ktorá pracujúca rodina detí, by mohol pomôcť k tomu, aby práve tie rodiny, ktoré sú žiaduce pre štát, aby tie deti mali, ktoré pre ten štát v budúcnosti budú tie deti vychovávať slušne, pretože tam ten predpoklad logicky existuje na základe toho, že tí rodičia pracujú, že sa snažia, práve pri tých by sme takéto metódy podpory jednoducho akceptovať a prijímať mali.
To znamená, keby tento náš návrh zákona začal platiť, keby bol aplikovaný do platnosti, tak by si všetky pracujúce rodiny polepšili ročne o takmer 1000 eur. To znamená, keby mali už len tri deti, tak by neplatili takmer žiadnu daň z príjmu a ostalo by im v peňaženkách omnoho viac peňazí, ako je tomu dnes. A ja si myslím a to je podľa mňa neoddiskutovateľný fakt, že úlohou štátu každého zdravého racionálne uvažujúceho štátu a správy, ktorá sa o neho stará, by malo byť to, aby mali jeho občania, tí, ktorí pracujú, ktorí vytvárajú hodnoty, v peňaženkách čo najväčší objem peňazí. Čím viac peňazí v peňaženkách všetci slušní pracujúci ľudia majú, tým lepšie sa darí ekonomike, tým viac pracovných miest sa vytvára, tým sa zvyšuje spotreba, logicky s tým rastie aj výroba. Pani Vaľová, poprosím, aby ste ma nevyrušovali. A tým na základe toho sa zvyšuje aj podiel daní, ktoré štát neskôr vyberá. Či už ide o dépeháčku alebo všetky ostatné dane. To znamená, nemôžme tu hovoriť o tom, že by tento návrh zákona mal nejaký negatívna dopad na rozpočet verejnej správy, keďže, ako hovorím, ak ostane v peňaženke všetkým slušným pracujúcim ľuďom viac peňazí, tak následne štát na všetkých daniach opätovne vyberie viac, ako hovorím, narastá spotreba a zvyšuje sa zamestnanosť a jednoducho ekonomika rastie.
Mnohokrát sa tu hovorí o tom, že súčasný dôchodkový systém je neudržateľný. Že sa rodí príliš málo detí, že jednoducho tí, ktorí dnes majú, povedzme, toľko ako ja 25, 30 rokov, tak ich dôchodky už dnes sú len možno nejaké science fiction. Že jednoducho na tie dôchodky nebude mať kto pracovať, že tieto dôchodky v súčasnom nastavení ekonomiky Slovenska proste nebude mať kto vytvárať a že ten dôchodkový systém sa rúti. Pretože už dnes máme dôchodkový systém, ktorý je deficitný. A prečo? No preto, že sa na Slovensku rodí veľmi málo detí.
A aj súčasný predseda vlády Peter Pellegrini to priznal, na Slovensku máme obrovský problém s demografiou, rodí sa príliš málo detí, myslím do tých slušných rodín, nie do tých v osadách, tam sa ich rodí až viac ,ako by sme chceli, a dôchodkový systém je neudržateľný a v budúcnosti nastane veľký problém. Ale keď má vláda prísť s nejakým opatrením, s nejakým návrhom, s niečím, čo môže pomôcť tejto pôrodnosti, čo môže motivovať slušné pracujúce rodiny, predovšetkým mladé rodiny, ktoré dnes štát systematicky vyháňa do zahraničia, núti ich pracovať na nejakých podradných prácach v Nemecku, v Rakúsku, v Anglicku, v Taliansku, ale nechce, aby ostávali doma, aby vytvárali hodnoty, pracovali a mali deti, zakladali si rodiny tu, tak jednoducho vidíme, že vláda nerobí nič. Nakupujú sa tu lietadielka, stíhačky z Ameriky za 1,6 miliardy, ale podpora rodín prakticky neexistuje. Kupujú sa tu transportéry, radary, dáva sa tu 650 miliónov eur do Jaguaru, jednoducho rozhadzujú sa tu obrovské peniaze do nezmyselných výmyslov, hlúpostí, na korupcii sa tu strácajú obrovské peniaze, vidíme tu neuveriteľné daňové podvody, ale keď má prísť podpora priamo tam, kde by podpora ísť mala, tak jednoducho neprichádza. Mladé rodiny, ako hovorím, sú vyháňané do zahraničia, podpora neexistuje, materská je smiešna. Jednoducho tu mladí ľudia, tí slušní, tí, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú tie deti naozaj vychovávať slušne, ktorí chcú vytvoriť ekonomicky aktívnych občanov, ktorí v budúcnosti budú pre tú ekonomiku prínosom a ktorí budú pracovať na tie dôchodky, tí necítia od štátu tú potrebnú podporu a motiváciu, ktorá by ich k takémuto konaniu predsa len mohla nejako presvedčiť.
A toto je obrovský problém. Môžme si teraz zakrývať oči a tvrdiť, že ešte 10 rokov to možno nejako vydržíme, že to bude v poriadku, ale ten systém sa skôr či neskôr musí zrútiť, pretože tá pôrodnosť na Slovensku je okolo 1,3 dieťaťa na jednu ženu. A ako vieme z rôznych štúdií, z rôznych výskumov, štát, národ, ktorý chce prežiť, potrebuje ten priemer aspoň 2,1 dieťaťa na jednu ženu. A keď je to 1,3, tak to znamená, že Slovensko skôr či neskôr vymrie. A prísť tu potom s nejakými absurdnými návrhmi, že potrebujeme nejakú lacnú pracovnú silu z Balkánu, že potrebujeme lacnú pracovnú silu z Afriky, z Ázie a dovážať sem imigrantov len preto, že vláda odmieta podporiť tých, ktorých by podporiť mala, to znamená predovšetkým domácich obyvateľov, ktorí pre štát môžu byť prínosom, jednoducho nemôžeme ako Ľudová strana Naše Slovensko akceptovať. A práve kvôli tomu tu dávame tento návrh zákona.
Dávali sme množstvo iných návrhov zákona, napríklad preto, aby sa prestali rodinné prídavky vyplácať asociálom, aby sa jednoducho nepodporovala pôrodnosť v osadách, kde jednoducho ju musíme zastaviť, pretože to je ďalšia časovaná bomba, ale práve naopak, aby sa podporovali tí, ktorých podporovať musíme. Pretože keď na jednej strane rastie podiel obyvateľstva v osadách, ktoré je nevzdelané, ktoré jednoducho nerešpektuje naše zákony, naše hodnoty, jednoducho tam tie deti sú vychovávané alebo skôr nevychovávané a na druhej strane tu klesá podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva a všetko to, čo, ako sa hovorí, má zdravé nohy, uteká do zahraničia, že mladí ľudia sú masovo systematicky vyháňaní do zahraničia, tak si tu proste pripravujeme katastrofu. Pripravujeme si tu katastrofu a každému, komu aspoň trošku záleží na budúcnosti Slovenska, kto chce, aby jeho deti mohli vyrastať v normálnom demokratickom, prosperujúcom, ekonomicky zdravom štáte, by takéto opatrenia mal podporovať. A ja verím tomu, že sa táto vláda, alebo aspoň chcem veriť tomu, že sa táto vláda zobudí a začne mladých ľudí konečne podporovať. Či už je to podpora na trhu bývania, aby jednoducho mladí ľudia mohli konečne nájsť nejaké adekvátne bývanie, aby sa mohli osamostatniť, či už je to podpora v takýchto daňových výhodách, aby nemuseli platiť také vysoké dane z príjmu, aby im v peňaženkách ostávalo viac peňazí, alebo rôzne iné sociálne výhody, príspevky, aby sme jednoducho konečne mohli tú pôrodnosť na Slovensku naštartovať. Lebo keď to pôjde takto ďalej, tak to jednoducho dovedie Slovensko ku tragédii.
A my sa v Ľudovej strane Naše Slovensko nechceme na to len pozerať, pripravujeme takéto návrhy, takéto riešenia, predkladáme ich, chceme ukazovať slovenským občanom, že máme riešenia, že ich chceme nejakým spôsobom aplikovať do praxe, že chceme pomôcť pôrodnosti v slušných rodinách a toto je jeden z tých návrhov. To znamená, komukoľvek záleží na tom, aby sa Slovensko naštartovalo, aby sa tu slovenský dôchodkový systém nezrútil, aby boli mladí ľudia motivovaní k tomu, aby ostávali na Slovensku a neutekali do zahraničia, by za takýto návrh zákona mal hlasovať a potom prípadne v druhom čítaní ho možno ešte vylepšiť, ešte viac nastaviť ten daňový bonus tak, aby zvýhodňoval tých slušných pracujúcich ľudí, a potom verím tomu, že sa nejakým spoločným úsilím nám podarí konečne naštartovať tú pôrodnosť v slušných rodinách a zastaviť práve ten obrovský populačný boom v osadách, ktorý na Slovensku v budúcnosti musí zákonite priniesť katastrofu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2019 10:51 - 10:57 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ako tu bolo povedané, už tretíkrát dávame do pléna novelu ústavy, ktorá má úplne jednoduchý cieľ, a to je zosúladiť jej jednotlivé state. Pretože keď sa v ústave uvádza hneď v jej úvode, že Slovensko je zvrchovaný, demokratický štát, tak sa nemôže následne v čl. 7 ods. 2 písať, že právne záväzné akty Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Pretože zvrchovaný štát predsa nemôže mať sám nad sebou nejakú ďalšiu entitu, ktorá keď prijme akýkoľvek iný legislatívny záver, tak ten má v konečnom dôsledku prednosť pred akýmkoľvek zákonom, ktorý prijal národný parlament, to znamená najvyšší zákonodarný orgán toho konkrétneho štátu. Jednoducho tieto state ústavy sú v jasnom rozpore.
Ako som povedal, nemôže existovať žiadna ďalšia entita... Páni, počkám, kým sa dobavíte? Nemôže existovať žiadna ďalšia entita, ktorá si prijme niečo iné, a národný parlament je odsunutý na nejakú druhú koľaj. Potom ale nehovorme o nejakom národnom štáte, o nejakom zvrchovanom štáte, a ak chceme takéto veci v ústave ponechať.
Ako hovoril kolega Milan Uhrík, ktorý tento návrh zákona predkladal, tak to, čo v poslednej dobe vystrája Európska komisia a Európsky parlament a celkovo Európska únia ako inštitúcia, je už jednoducho neuveriteľné. Po tom všetkom, ako sem chceli tlačiť imigrantov, ako sem tlačili liberalizáciu nášho hospodárstva, ako nás nútili do rozpredania všetkých strategických podnikov, do zavedenia kvót na poľnohospodárske produkty, ktoré zničili našich vlastných výrobcov, tak v poslednej dobe začali tlačiť liberalizáciu v tej kultúrnej rovine, liberalizáciu v národnej rovine. To znamená, liberalizáciu samotnej podstaty Európy ako takej. To posledné uznesenie, za ktoré hlasovali aj poslanci strán, ktoré tu dnes sedia, predovšetkým smeráci, ktorých všetci europoslanci hlasovali za to posledné uznesenie o právach Afričanov v Európe, ukazujú, že my si jednoducho nemôžeme nechať v ústave zavedený taký článok, ktorý jednoznačne posúva legislatívu Európskej únie nad naše zákony. Veď tam, ako hovoril kolega Uhrík, sa priamo píše, že Európania sú rasisti, že diskriminujú, že sú nenávistní. To znamená, to uznesenie bol priamy útok na obyvateľov Európskej únie a odhlasovali si to sami poslanci jednotlivých štátov. Aj naši vlastní europoslanci zradili Slovensko a odsúhlasili to, že naši obyvatelia sú nejakí zlí extrémisti a rasisti a že my sa máme skladať černochom na nejaké
odškodnenie za akési otroctvo, s ktorým asi žiaden Slovák nikdy v histórii nemal nič spoločné. Takéto nezmysly, takéto hlúposti prijíma Európska únia. Uznesením zaväzuje Európsku komisiu, aby vytvárala legislatívu, ktorú potom aj vďaka čl. 7 ods. 2 bude nútený slovenský parlament len tak akceptovať, transpozíciou ho prijať do našej legislatívy a Slováci sa budú nakoniec skladať na nejaké domy a byty pre černochov z Afriky v Európe. Koľko slovenských rodín žije v akých podmienkach, o tom by sme tu mohli hovoriť celé hodiny, ale Európsku komisiu, Európsku úniu, Európsky parlament a poslancov vašich strán v Európskom parlamente zaujíma každý, len nie slušní pracujúci Európania. A potom, keď vidíme v Ústave Slovenskej republiky takýto zradcovský článok, takýto článok, ktorý úplne posúva Slovensko na druhý koľaj, ktorý z nášho štátu robí priamo v najvyššom zákone iba kolóniu, tak sa nedivte, že ho chceme ako skutočne vlastenecká strana odstrániť. Pretože pre nás neexistuje žiadna iná entita, žiadny Európsky parlament, žiadna Komisia, ktorá by nám mala diktovať. Pre nás je v prvom rade a na prvom mieste slovenský parlament, slovenská Národná rada, to znamená najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky, kde priamo občania svojím hlasom v parlamentných voľbách rozhodujú o tom, kto bude zastupovať ich vôľu, a to znamená, prijímať zákony, ktoré budú na území Slovenskej republiky platiť.
(Rečník sa odmlčal.) Takže anarchia v Národnej rade. Ja počkám, mne to nevadí. (Zaznievanie gongu.) Takže to, že podľa mňa chceme iba vylúčiť z ústavy tento zjavný rozpor, už keď sa píše, že sme zvrchovaný štát a následne, že sme kolónia, nie je podľa mňa žiadne zlé, nedemokratické, ani nejaké extrémistické alebo iné hlúposti, o ktorých tu často počúvame, ťaženie alebo snaženie, ale iba hlas zdravého rozumu. A ako tu povedali niektorí kolegovia, niektorí poslanci, že Európska únia sa už začína podobať Sovietskemu zväzu, áno, je to pravda, len Politbyro nahradila Európska komisia, ktorá tu tlačí jednu legislatívu za druhou, jedno nariadenie za druhým, ktorá tu škrtí národné štáty, ktorá ničí domácich výrobcov a zvýhodňuje nadnárodné korporácie, ktoré proste úplne utopili celú slovenskú výrobu a našu potravinovú sebestačnosť zatlačili až pod 40 %, tak je to jednoducho pravda. Európska únia je superštát riadený z jedného centra, je to centralistický superštát. A keď sa tu budú tlačiť až tie šialené nápady, ktoré tu pretláčajú ľudia ako Robert Fico alebo Pellegrini o tom jadre a podobných veciach, tak jednoducho slovenský národ, ako ho poznáme, zanikne. To znamená, komu záleží na budúcnosti Slovenska, komu záleží na budúcnosti našich detí, komu záleží na tom, aby sme boli hrdý, demokratický a zvrchovaný štát a nielen kolónia, ten zahlasuje za túto novelu ústavy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.4.2019 18:51 - 18:58 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz za slovo. Tak ako som povedal v mojej prvej reči, cieľom nášho legislatívneho návrhu je úplne jednoducho zaviesť hmotnú zodpovednosť fyzických osôb, v tomto prípade konkrétne politikov, ktorí vykonávajú verejnú moc vo verejnej správe, za všetky svoje nezákonné rozhodnutia. Túto hmotnú zodpovednosť politikov za svoje rozhodnutia chceme zaviesť priamo do najvyššieho zákona štátu, to znamená do Ústavy Slovenskej republiky, ktorú považujeme za najefektívnejší nástroj na to, aby sme mohli takúto legislatívu aj do budúcnosti jednoducho zakotviť, aby jednoducho nemohla byť v budúcnosti zmenená, aby tam ostala, aby žiadna ďalšia vláda, ktorá príde, nemohla tieto zákony zmeniť tak, aby aj naďalej bolo porušovanie zákona nejakými verejnými funkcionármi jednoducho bez nejakej hmotnej zodpovednosti.
Nevymýšľali sme nejaké nové nariadenia, pravidlá a špičkové zákony alebo niečo podobné, inšpirovali sme sa úplne jednoducho fínskou a švédskou ústavou, ktoré majú čosi podobné priamo v ústave zavedené a jednoducho takýmto spôsobom si vyžadujú hmotnú zodpovednosť politikov za všetky svoje nezákonné rozhodnutia.
Totižto dnes právny poriadok Slovenskej republiky hoci pozná zodpovednosť, hmotnú zodpovednosť štátu alebo obce alebo vyššieho územného celku, tak nepozná hmotnú zodpovednosť priamo konkrétnej, dotyčnej osoby, fyzickej osoby, ktorá za ten štát, za tú obec, alebo za ten vyšší územný celok toto nezákonné rozhodnutie vykonala, prijala, navrhla alebo čokoľvek podobné.
To znamená, že ak štát alebo obec pácha akýsi protizákonný čin, vydá nejaké protizákonné nariadenie, príde s nejakým protizákonným, nejakým protiústavným zákonom, ktorý poruší práva nejakých obyvateľov, pripraví o nejaký majetok, jednoducho urobí niečo, čo je v rozpore s platnou legislatívou, tak za to nesie zodpovednosť iba konkrétna obec, iba konkrétny štát, čo v podstate znamená, že opäť daňoví poplatníci zaplatia za škodu, ktorú spôsobila konkrétna fyzická osoba alebo niekoľko fyzických osôb, ktoré v rámci rozhodovania kolektívneho orgánu hlasovali za takéto protizákonné nariadenie, za takýto protizákonný počin.
Občania Slovenskej republiky potom pravidelne, a vidíme to vo všetkých debatách, kde sa na to jednoducho človek opýta, pociťujú krivdu, pociťujú nespravodlivosť, že oni za každé svoje rozhodnutie, ktorým porušia zákon, nesú hmotnú zodpovednosť, ale politici, ktorí riadia štát, ktorí riadia vysoké štátne úrady, ktorí riadia obce, ktorí riadia vyššie územné celky, môžu robiť čokoľvek, ale hmotnú zodpovednosť za tieto svoje činy nenesú. To znamená, že keď niekto protizákonným rozhodnutím prešafári 10 miliónov eur, tak ich nahradí opäť štát, čo znamená, že opäť to zaplatia slušní pracujúci ľudia zo svojej tvrdej práce. A tá konkrétna fyzická osoba alebo tie fyzické osoby, ktoré hlasovali v kolektívnom orgáne za takéto nariadenie, za takúto vec, nenesú žiadnu hmotnú zodpovednosť a nemusia preplácať vôbec nič. To znamená, že ja si myslím, že každý slušný politik, ktorý nechce kradnúť, ktorý nechce klamať, ktorý nechce prijímať protizákonné rozhodnutia, ktorý chce rešpektovať ústavu a všetky zákony a činiť iba v súlade so všetkými právnymi nariadeniami, nemôže mať problém s takouto novelou ústavy.
A keďže, ako hovorím, sme sa inšpirovali vo Fínsku a vo Švédsku, kde takéto veci už priamo v ústave zakotvené majú, a očividne nám tieto severské krajiny aspoň v tejto oblasti, to znamená v oblasti potierania korupcie, v boji proti organizovanému zločinu alebo proti praniu špinavých peňazí a podobných vecí, idú príkladom, tak si myslím, že zaviesť takúto podobnú vetu aj priamo do našej ústavy nemôže byť nič zlé. A zároveň by sme tým vyslali signál všetkým tvrdo pracujúcim občanom Slovenskej republiky, všetkým tým, ktorí svojou poctivou tvrdou prácou platia dane a skladajú sa aj na výplaty všetkých slovenských politikov, dali jasný signál, že politikom záleží na tom, aby bola na Slovensku zavedená hmotná zodpovednosť. A keby sme to zaviedli, ako hovorím, priamo do ústavy, kde by sa vyžadovalo v budúcnosti až 90 poslancov na to, aby takáto vec mohla byť z ústavy odstránená, tak by to bol skutočne efektívne zavedený nástroj tak, aby nemohla len tak prísť nejaká ďalšia vláda a povedať si, my to chceme zmeniť, my s tým máme problém, pretože má v pláne kradnúť, podvádzať, klamať, lúpiť alebo čokoľvek podobné a nedokázala by to len tak z ústavy odstrániť.
Samozrejme, že po prijatí takéhoto ústavného zákona by bol potrebný ďalší vykonávací predpis a ďalšie zmeny Trestného zákona, čo by sme, samozrejme, potom neskôr museli prijať. Ale verím tomu, že už prvý bod, ten prvý krok, to znamená prijatie takéhoto ústavného zákona, takejto novelizácie ústavy by bol naozaj silným signálom. A zároveň chcem týmto povedať všetkým, či už voličom Ľudovej strany Naše Slovensko, ale všetkým tým, ktorým záleží na tom, aby bola hmotná zodpovednosť politikov zavedená do slovenského právneho systému, aby politici skutočne niesli hmotnú zodpovednosť za svoje protizákonné činy, že my poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko máme o zavedenie takéhoto nariadenia záujem. Chceme ho zaviesť priamo do ústavy, chceme ho zakomponovať do samotného zákona štátu, základného zákona štátu tak, ako hovorím, aby ho nikto ďalší potom v budúcnosti nemohol len tak ľahko odstrániť.
To znamená, my sa nebojíme toho, že by nás v budúcnosti mohli hnať na zodpovednosť za naše protizákonné činy, pretože jednoducho neplánujeme žiadne protizákonné činy, nariadenia alebo čokoľvek podobné prijímať. Neplánujeme konať v rozpore so zákonom, tak ako sme to nerobili ani doteraz a nemáme strach z toho, aby sme teda niesli hmotnú zodpovednosť za to, čo ako politici vykonáme, čo prijmeme, za čo budem v budúcnosti hlasovať. A myslím si, že každý, ktorý zahlasuje, každý poslanec, ktorý zahlasuje proti takémuto návrhu, to znamená proti zavedeniu, ešte raz to opakujem, hmotnej zodpovednosti politikov priamo do ústavy, vyjadruje všetkým občanom Slovenskej republiky nielen neúctu, ale aj jasný signál toho, že asi nemá tie najčistejšie, najčírejšie úmysly s tým, ako chce riadiť štát, ale že tie jeho úmysly sú skôr tak trochu nekalé a že má v pláne čokoľvek, len nie správať sa čestne, zodpovedne, poctivo, v súlade so zákonom a tak, aby to bolo všetkým občanom Slovenskej republiky ku prospechu.
To znamená, tak ako pri ostatných návrhoch zákona, vás chcem požiadať o podporu aj tohto ústavného zákona. Verím, že sa nám to spoločným úsilím môže podariť dostať do druhého čítania, aby sme následne mohli prípadne tento návrh zákona, tento návrh ústavy ešte nejak vylepšiť. Ale hlavne, aby sme konečne občanom Slovenskej republiky ukázali, že nám záleží na tom, aby tu zákon platil pre každého rovnako. A keď vidíme, že nejaký malý živnostník čokoľvek protizákonné urobí, tak štát nemá problém ho zasypať pokutami a doslova ho zodrať z kože, ale že keď čokoľvek podobné urobí aj politik, tak štát musí rovnako prísne, rovnako zodpovedne a rovnako so zreteľom na spravodlivosť zakročiť aj voči nemu.
Takže toľko z mojej strany.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

2.4.2019 18:48 - 18:50 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V tomto prípade poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko predkladajú do pléna na rokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky nový návrh ústavného zákona, ktorého cieľ je úplne opäť jednoduchý, a to je zavedenie hmotnej zodpovednosti všetkých politikov a vysokých štátnych úradníkov za svoje protizákonné činy, ktoré v rámci týchto svojich postov vykonajú.
To znamená, Slovenská republika v súčasnosti síce pozná hmotnú zodpovednosť štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ale nepozná hmotnú zodpovednosť konkrétnej fyzickej osoby, ktorá za túto obec, štát, alebo nejaký štátny úrad konala a následne jednoducho pri páchaní akéhokoľvek protizákonného rozhodnutia nemôže byť táto osoba braná na zodpovednosť v tom zmysle, aby musela nahradiť škody, ktoré svojím nezákonným rozhodnutím spôsobila. To znamená, keď prečítam tú novelu ústavy, tak ide iba o to, aby sme v šiestej hlave za druhý oddiel doplnili tretí oddiel, ktorý znie:
"Čl. 124 ods. 1. Fyzická osoba vykonávajúca verejnú moc vo verejnej správe zodpovedá za škodu spôsobenú jej nezákonným úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím a je povinná nahradiť škodu každému, koho práva boli porušené v dôsledku takého nezákonného výkonu verejnej moci vo verejnej správe.
Ods. 2. Ak nezákonný úradný postup alebo nezákonné rozhodnutie vykonal kolektívny orgán, zodpovedajú za škodu tí verejní činitelia, ktorí ako jeho členovia vyjadrili s týmto úkonom súhlas.
No a ods. 3. Podrobnosti bližšie ustanoví zákon."
To znamená, jednoducho zavedenie hmotnej zodpovednosti do Ústavy Slovenskej republiky ako zákona zákonov, ako najvyššieho zákona štátu. Toľko na úvod, viac už poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2019 18:40 - 18:47 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Tak, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, aj keď už takto na večer, čo je mi ľúto v podstate, že pred prázdnou sálou, som rád, že môžem byť jeden zo spolupredkladateľov návrhu zákona, ktorý, ako kolegovia predrečníci hovorili, má úplne jednoduchý cieľ, a to je zníženie veku trestnej zodpovednosti. To znamená pri trestných činoch zo súčasných štrnásť rokov na dvanásť rokov a pri priestupkoch zo súčasných pätnásť rokov takisto na dvanásť rokov. Úplne jednoduchá novela, ktorá by ale svojím obsahom, a tým, keby bola zavedená, pomohla zlepšiť život obrovskému množstvu slušných ľudí, ktorí žijú v blízkosti, povedzme si to rovno, asociálnych komunít, predovšetkým na strednom a východnom Slovensku.
Každý z nás, ktorý, tak ako ja napríklad žijem na východe Slovenska, totiž vie, že práve v týchto komunitách existujú doslova gangy, gangy ľudí, ktorí zneužívajú maloletých kriminálnikov, ktorí ešte nepodliehajú trestnej zodpovednosti na to, aby páchali najrozličnejšie formy kriminality. A je úplne jedno, či ide o to, keď nejakej dôchodkyni, starej babičke ukradnú kabelku, alebo ju zbijú, prepadnú, zoberú jej peňaženku, vlámu sa jej do domu, do bytu, okradnú ju, alebo proste niekoho prepadnú, dobijú, znásilnia, zabijú. Jednoducho tých prípadov je obrovské množstvo a hovoril som tu o nich už mnohokrát, v tomto pléne a zároveň je množstvo takých prípadov, kedy práve títo páchatelia nepodliehali trestnej zodpovednosti a následne sa tak ani len nemuseli zodpovedať za tieto svoje ohavné a brutálne činy.
A práve rodičia takýchto mladých, malých detí, rodiča, ktorí sú si vedomí toho, že ich deti, hoci majú dostatočnú fyzickú vyspelosť na to, aby tieto trestné činy mohli páchať, no zároveň nepodliehajú trestnej zodpovednosti, to znamená, že si môžu robiť, čo chcú, ale potom za to nebudú posielaní do žiadneho nápravnovýchovného zariadenia, využívajú tieto deti na páchanie tejto kriminality. A ja si myslím, že keby sme trestnú zodpovednosť znížili na dvanásť rokov, ako to má zavedené už dnes v trestnom a priestupkovom zákone množstvo krajín aj v Európskej únii, napríklad, ako bolo spomínané, v Anglicku a Walese je to dokonca desať rokov, už na desať rokov tam museli kvôli imigrantom, ktorí prichádzajú do Anglicka, do Walesu v masových číslach, znížiť trestnú zodpovednosť, aby tak vedeli predchádzať účinne kriminalite, tak by sa jednoducho nič zlé žiadnemu slušnému človeku nestalo.
Totižto tento návrh zákona je presne ten, ktorý je namierený priamo proti kriminálnikom, proti asociálom, proti zlodejom, vrahom, násilníkom, jednoducho každému, ale zároveň pomáha všetkým slušným ľuďom. A to je úplne jedno, akú má ktokoľvek farbu pleti, tam je dôležité to, ako sa správa, pretože my to opakujeme stále. Nie je dôležité to, ako ten človek vyzerá alebo aký má pôvod, ale to, čo chce žiť slušne, či chce pracovať, či chce štátu vytvárať hodnoty a vychovávať svoje deti slušne, alebo naopak, chce klamať, kradnúť, lúpiť, podvádzať, vraždiť, znásilňovať a všetky podobné veci, ktoré dnes, bohužiaľ, v čoraz väčšom a väčšom počte vídame na strednom a východnom Slovensku, práve v blízkosti takýchto komunít asociálne žijúcich obyvateľov.
To znamená, že keby sme zaviedli tento nový zákon, ktorý by iba znížil hranicu trestnej zodpovednosti, aj tí rodičia, ktorí dnes, ktorí dnes využívajú množstvo takýchto detí na to, aby páchali rôznu formu kriminality, by nemohli tieto deti aj naďalej využívať, pretože by vedeli, že za to, čo budú robiť, budú následne niesť trestnú zodpovednosť. Dnes to tak nie je. A ja si nedokážem predstaviť, prečo by niekomu malo vadiť to, aby bola trestná zodpovednosť znížená, alebo prečo by sa staval niekto proti tomu, aby sme kriminálnikov, ktorí hoc majú len dvanásť, trinásť rokov alebo pri priestupkoch iba štrnásť rokov, ale páchajú túto kriminalitu a vedia byť pre spoločnosť, pre ľudí nebezpeční, vedia dokonca ohrozovať život mnohých ľudí, aby sme proti takýmto ľuďom rovnako efektívne zasiahli.
Pretože zoberme si psychiku takého mladého človeka, nejakého dvanásť, trinásťročného, ktorý spácha trestný čin, ubije niekoho, znásilní niekoho, okradne niekoho a vidí, že následne aj napriek tomu, že sa mu na to príde, nenesie za toto konanie žiadnu zodpovednosť. Aký vplyv to bude mať na jeho budúci vývoj? Ako sa bude ďalej v živote vyvíjať, ako sa bude správať, ako bude pristupovať k svojim občianskym povinnostiam a ako bude naďalej rešpektovať zákony Slovenskej republiky, keď videl, že po tom, čo spáchal nejaký trestný čin, neniesol žiadnu zodpovednosť iba preto, že nemal dostatočný vek? Ako potom chceme vychovávať ľudí k tomu, aby rešpektovali zákon, aby sa báli páchať trestnú činnosť, keď si tu vychovávame obrovské množstvá kriminálnikov iba preto, že nemajú dostatočnú vekovú hranicu, alebo že ešte neprekročili tú vekovú hranicu na to, aby mohli byť za svoje činy poslaní do nejakého nápravnovýchovného zariadenia? Takto sa to jednoducho nedá, a tie dôsledky dnes vidíme jednoducho všade.
Môžu si pred tým ľudia zakrývať oči, môžu o tom hovoriť, že to je nejaký rasizmus, konšpirácie, že to je nejaká nenávisť, ale toto je iba o zdravom rozume. My totiž vidíme, že, bohužiaľ, dnes tie deti, ktoré majú dvanásť, trinásť rokov, už sú iné, aké boli niekedy a že jednoducho tieto deti sú schopné páchať túto kriminalitu a že sa to aj deje. Stačí ísť kdekoľvek v Kežmarskom okrese, napríklad odkiaľ som ja, pred nejaké nákupné stredisko, vidíte tam tých malých asociálov, ako tam behajú s rodičmi, ako sú využívaní na to, aby žobrali, aby jednoducho sa obšmietali okolo tých ľudí, aby im kradli veci z kabeliek, aby im kradli veci z nákupných košíkov, jednoducho deje sa to všade a oni sú si plne vedomí toho, že nenesú za tieto činy žiadnu trestnú zodpovednosť, a práve kvôli tomu využívajú tieto deti na túto činnosť.
A my to jednoducho musíme zastaviť, musíme sa proti tomu postaviť, lebo takýmto spôsobom štát, vláda, parlament, jednoducho polícia, každý, dáva jasný signál týmto asociálom na to, že hoci páchate trestnú činnosť, nám to nevadí, vy síce okrádate ľudí, bijete ľudí, znásilňujete ľudí, vraždíte ľudí, ale my jednoducho s tým nemáme žiaden problém, pretože to nepovažujeme za dostatočne závažný čin na to, aby sme vás za to trestne stíhali, lebo keď spáchate vraždu ako trinásťročný, je to úplne niečo iné, ako keď spáchate vraždu ako štrnásťročný, podľa súčasnej logiky Trestného zákona.
To znamená úplne jednoduchá, elementárna v zásade zmena, zníženie veku trestnej zodpovednosti na dvanásť rokov, zníženie veku priestupkovej zodpovednosti na dvanásť rokov a verte mi, že prijatie takejto legislatívy by účinným spôsobom pomohlo predchádzať obrovskému množstvu trestnej činnosti a hlavne by malo fantastický preventívny charakter na obrovské množstvo asociálov žijúcich na východe a strede Slovenska, ale aj na západe, jednoducho kdekoľvek, ktorí dnes vďaka tomuto zákonu požívajú v podstate priestupkovú a trestnú imunitu a môžu tieto svoje činy páchať beztrestne.
Takže, hoci hovorím v podstate k prázdnej sále, veľa vás tu nie je, aj tak si dovolím požiadať o podporu tohto nášho zákona. Ak vám ide o životy a bezpečnosť všetkých slušných ľudí, nemôžete mať predsa problém zahlasovať za takúto vec. Nejde tu o žiadne politické body, ide tu iba o elementárnu logiku, o spravodlivosť a o to, aby zákon v Slovenskej republike platil pre každého rovnako.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 18:30 - 18:32 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Skutočnosť je taká, presne ako si hovoril, Martin, že na východe Slovenska by ľudia mohli rozprávať o stovkách a stovkách príbehov o tom, ako rôzne organizované skupiny maloletých kriminálnikov, ktorí, bohužiaľ, v súčasnom systéme a nastavení slovenského právneho systému nepodliehajú trestnej zodpovednosti a mnohokrát sú dokonca svojimi rodičmi vedení ku tejto kriminalite páchajú najrôznejšie formy trestnej činnosti, či už ide o žobranie, prepadávanie, lúpenie, dokonca násilnú kriminalitu v podobe toho, že niekoho dobijú, zmrzačia a častokrát aj zabijú a vidíme, že jednoducho množstvo takýchto páchateľov ostáva na slobode. A to vedomie tých rodičov, najčastejšie ide o osadníkov, nebudeme si pred tým zakrývať oči, to vedomie, že tie ich deti, ktoré už sú dostatočne fyzicky vyspelé v 12, 13 rokoch napríklad na to, aby páchali najrôznejšie formy kriminality, ale zároveň nepodliehajú trestnej zodpovednosti, ich častokrát motivuje k tomu, aby práve podnecovali v týchto deťoch tú, toto správanie a ja si myslím, že znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti predsa nemôže ublížiť nikomu. Kto chce žiť slušne, kto sa chce správať normálne, kto chce žiť hodnotným, zmysluplným životom, ktorý je pre spoločnosť prínosom, tak sa jednoducho nemusí obávať toho, že sa tu zníži veková hranica trestnej zodpovednosti. Tento zákon je úplne priamo a účinne mierený iba na kriminálnikov a na tie organizované skupiny, ktoré využívajú vlastné deti k tomu, aby páchali túto kriminalitu a týmto im môžeme úplne efektívne zabrániť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:11 - 10:12 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ďakujem vám za vaše vystúpenie. Ja som nesmierne rád, že ste spomenuli všetky tie mimovládne organizácie, ktoré aj tu na Slovensku, bohužiaľ, pôsobia. Ony sa už ani nezakrývajú, sú otvorene protislovenské a protikresťanské a mohli ste to vidieť aj napríklad tu teraz, veď ste boli zrejme toho svedkom, keď niektorí zástupcovia týchto mimovládnych organizácií aj tu priamo v pléne povedia napríklad, že pán farár Kuffa šíri nejaké nenávistné bludy a podobné veci. To znamená, že ľudia, ktorých najväčším úspechom bolo, keď si dali čistý heroín, hodnotia ľudí, ktorých životný príbeh inšpiroval desaťtisíce ďalších. Do takýchto absurdností sme tu dospeli v Národnej rade.
A tieto mimovládne organizácie skutočne, skutočne škodia Slovenskej republike, skutočne škodia našim národným záujmom a musíme sa týmto lobistickým skupinám postaviť. Ale v tejto veci je vždy potrebné podotknúť, že je to práve strana SMER a táto vládna koalícia, ktorá ich dotuje desiatkami miliónov eur každým rokom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:28 - 9:29 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Verešová, ja vám chcem normálne úprimne za seba poďakovať za všetku tú prácu, ktorú ste vykonali v rámci všetkých týchto tém, či už ide o témy života nenarodených detí a ich ochrany, alebo túto tému Istanbulského dohovoru.
Ale ja mám z vás taký pocit a ten pocit som mal aj pri tom, keď sme predkladali návrh zákona o interrupciách, ktorý ste tu vy nepredložili v podstate za celé volebné obdobie a my sme to museli urobiť, alebo pri tomto návrhu uznesenia, ktoré dáva SNS, že vy máte stále ten problém, ale ja som už tri roky tak bojovala, ja už dva roky, ja som mala také problémy za to a vy ste mi tú tému ukradli, vy ste mi teraz zase tú tému ukradli a ja preto nemôžem podporiť ani toto, ani hento!
Na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny ste povedali, že vy síce ste za to, aby sa Istanbulský dohovor zastavil, aby sa ten proces ratifikácie stopol, ale zdržali ste sa pri tomto uznesení. To znamená, ja chcem tie veci zastaviť, ale len keď ich podám ja osobne! Ja chcem ich zastaviť, chcem proti nim bojovať, ale len keď ich dá naša strana!
Pani Verešová, veď sa pozrite na nás, označujete nás za nejakých extrémistov, ktorí si prevzali nejaké vaše témy? Ale veď naozaj ja nemám problém hlasovať za uznesenie SNS, nemám problém hlasovať za vaše uznesenie, za váš návrh zákona, za čokoľvek, čo považujem za dobré. Veď skúste sa povzniesť nad tú tému. Naozaj, že ja, čo ja, čo ja.
Ja naozaj ďakujem vám za to všetko, čo ste urobili, ale veď teraz už nestojí otázka, akú majú motiváciu SNS k tomu, aby to dávali teraz pred prezidentskými voľbami. Motivácia naša musí byť: chceme zastaviť tento Istanbulský dohovor alebo nie? Ak chceme, povedzme jasne, podporíme to bez ohľadu na to, čo viedlo SNS k tomu, aby to dalo, alebo si povieme, že jednoducho nie, lebo to nedávame my a my tu budeme hrať tieto svoje politické hry a nikdy sa na Slovensku nič nezlepší. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:13 - 9:15 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem aj pánovi Dostálovi za jeho reakciu. Naozaj ten Istanbulský dohovor zavádza tú gender ideológiu, aspoň o nej hovorí a mení súčasné definície tak, ako by to chcelo vyhovovať nejakým neomarxistickým predstavám.
Ja si nepamätám presne, ktoré tie články boli, čítal som to už mesiace dozadu, viem, že to bol asi článok 3, kde sa hovorí o tom, čo je to rod a že rod je len nejaký súbor spoločenských rolí a že to nemá nič spoločné s pohlavím. Viem, že som tam čítal o tom, ako je potrebné v rámci edukačného procesu malých detí vychovávať tieto deti k búraniu nejakých rodových stereotypov, to znamená k búraniu tých tradičných rolí muža a ženy. A mne toto všetko naozaj, pán Dostál, stačí na to, aby som sa proti takémuto dokumentu postavil, ale tým, samozrejme, nehovorím, že mi nevadí nejaké násilie na ženách. Každý z nás sa tomu chce postaviť, každý z nás chce prijať účinné legislatívy, ktoré by pomohli predchádzaniu násilia na ženách, ale nie za tú cenu, že spolu s tým musíme akceptovať nejaké nové definície pohlavia, ktoré tu zavádzajú možnosť deťom vyberať si, či sú chlapec, či sú dievčatko, či sú 58. pohlavie a podobné veci, ktoré dnes vidíme napríklad v Nemecku a Švédsku.
Ale to nejde len o ten Istanbulský dohovor, to je rôzny súbor rôznych vecí, či už ide o tie LGBTI agendy, ide o zavádzanie registrovaných partnerstiev, návrhov na manželstvá týchto homosexuálov, pochody homosexuálov po Bratislave tu, ktorí hovoria, že sú hrdí na to, že sú homosexuáli a tú hrdosť si vydobývajú tým, že vlastne pochodujú s holými zadkami po námestiach. Toto všetko je celý komplexný súbor vecí, ktoré tu niekto pretláča aktívne, aby rozložil spoločnosť ako takú, aby rozložil tie tradičné hodnoty, na ktorých tisícročia stojí naša civilizácia.
A ja viem, pán Dostál, za tie 3 roky, čo som tu v parlamente, som sa už naučil, že vy nemáte žiadnu úctu k tradíciám, nemáte žiadnu úctu k Slovensku, ku kresťanstvu a že vám by úplne vyhovovalo, keby sa to tu celé rozložilo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2019 8:53 - 9:09 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, aj keď je vás tu málo, ale ešte sme len začali. Rokujeme tu v podstate už viac ako deň o uznesení, ktoré by zastavilo proces ratifikácie Istanbulského dohovoru, o ktorom je značná časť obyvateľov Slovenskej republiky, tá konzervatívnejšie naladená časť obyvateľov Slovenskej republiky, presvedčená, že sa jedná o nebezpečný dokument, dokument, ktorý zavádza tzv. gender ideológiu, s ktorou sa jednoducho nijaký podľa môjho názoru racionálne konzervatívne uvažujúci človek nemôže stotožniť.
Vypočuli sme si rôzne vystúpenia na túto tému, či už zo strany liberálov, zo strany konzervatívne naladených poslancov, ale aj jedno podľa mňa úplne nepríčetné vystúpenie zo strany pána Poliačika, ktorý tu hovoril o tom, ako - prišlo mi to - ako keby Lenin polroka pred nástupom k moci, ako on tu zatočí s tými konzervatívcami, ako príde tá liberálna, progresívna vláda a odsunie tých konzervatívcov niekde na okraj a zavedie tieto veci a ratifikuje Istanbulský dohovor a konečne tu bude raj, konečne tu budú všetky tie vymoženosti, ktoré vidíme v západnej Európe, a konečne sa nám všetkým bude žiť dobre. Takže asi toľko z postrehov, mojich postrehoch k tejto rozprave.
Každopádne, tak ako mnohí ďalší, odmietam ratifikáciu Istanbulského dohovoru, a to hlavne preto, pretože Istanbulský dohovor, ktorý sa tvári ako dokument, ktorý chce zabrániť násiliu na ženách, v skutočnosti zavádza do spoločnosti nebezpečné ideológie, pojmy a predstavy, ktoré nemajú nič spoločné nielen s kresťanským, ale aj s čisto racionálnym videním sveta a práve preto sa musíme proti tomuto dokumentu postaviť.
Istanbulský dohovor totižto vo svojom obsahu definuje rod ako čosi, čo je oddelené od biologického pohlavia. To znamená, zavádza tú tzv. gender ideológiu, o ktorej liberáli tvrdia, že neexistuje, že to je nejaký výmysel konšpirátorov, fanatikov, pravicových extrémistov a podobné nezmysly. Gender ideológia vo svojej podstate hovorí o tom, že človek sa nerodí ani ako muž, ani ako žena, ale ako akýsi nepopísaný papier a že to, čo poznáme pod pojmom pohlavie, že to je len nejaký sociálny konštrukt, to znamená nejaký súbor spoločenských rolí, ktoré spoločnosť akceptuje alebo prideľuje k tej konkrétnej osobe, a že každý z nás si môže vybrať, či on chce ten súbor rolí ako muž, či súbor rolí ako žena, alebo či chce byť tretie, štvrté, piate a dokonca, ako som videl nedávno v západnej Európe, sedemdesiate prvé pohlavie. To znamená, dohnali to do takých absurdností, že keď sa dnes registrujete na sociálnej sieti Facebook v Anglicku, môžete si vybrať zo sedemdesiatjedna pohlaví. Nežartujem, nerobím si srandu, naozaj to tak je, môžete si to overiť.
A ak toto je ten progres, ten pokrok, tá úžasná postupnosť, ku ktorej sa máme dopracovať týmto skvelým liberalizmom, ktorý tu propagujú mnohí poslanci, tak ďakujem pekne, ale o nič také neprosím, nič také si pre Slovensko nežiadam.
Pretože pre mňa vždy bude existovať, a to je úplne racionálny pohľad, tak to definoval Boží zákon, tak to definuje príroda, pre tých, ktorí sú neveriaci, jednoducho existuje len muž a žena. Pohlavie ako také je biologicky dané, nie je to žiaden sociálny konštrukt. Jedná sa o danosť, s ktorou sa všetci rodíme. Buď sa narodím ako muž, alebo sa narodím ako žena. Nič tretie, štvrté, päťdesiate, sedemdesiate ne-e-xis-tu-je. A ktokoľvek, kto to chce zavádzať, iba aplikuje rôzne neomarxistické pohľady na spoločnosť. Pohľady vychádzajúce z kritickej teórie, ktorá je základom neomarxizmu a ktorá jasne hovorí o tom, že musíme relativizovať všetky stáročiami a tisícročiami akceptované a zavedené pojmy. To znamená relativizovať rodinu, rodina už nie je len muž, žena, deti, rodina je, aj keď otec sa volá Jožo a mama sa volá Fero a tí si adoptujú deti. Rodina je dokonca už, aj keď žije niekto povedzme so zvieraťom, ako to vidíme v západnej Európe, rodina je dokonca dve ženy, rodina je jednoducho čokoľvek, len nie to normálne, to tradičné, čo pod pojmom rodina poznáme my všetci.
To je nebezpečná vec, pretože takáto postupná akceptácia týchto zvráteností a úchylností vedie k tomu, že sa spoločnosť naozaj rozkladá, naozaj sa rozkladá a postupne všetko to, čo tu tisícročiami formulovalo našu civilizáciu, naše hodnoty, jednoducho prestáva platiť. A ja nechcem žiť v spoločnosti s úplne relativizovanými hodnotami, na ktorých sme boli jednoducho všetci vychovaní.
Rovnako táto neomarxistická kritická teória, ktorú aplikuje aj tento Istanbulský dohovor, chce relativizovať pojem pohlavia a práve o tomto tento Istanbulský dohovor je, resp. o tom je tá nebezpečná časť, ktorú v sebe Istanbulský dohovor skrýva a proti ktorej sa musíme jasne postaviť.
Ďalším nebezpečenstvom je to, že v Istanbulskom dohovore sa jasne píše o tom, že sa musíme postaviť proti stereotypným roliam (pozn. red.: správne "rolám") mužov a ženám (pozn. red.: správne "žien") v spoločnosti. To znamená, že musíme búrať tie tzv. stereotypy.
Ale čo sú tie stereotypy, čo je to stereotypná rola muža a ženy? To je to, keď muž je otec, keď muž je ten, ktorý ťažko, tvrdo pracuje, keď muž je ten, ktorý je ochranca, ten, ktorý sa má postaviť, ktorý má byť silný, ktorý sa má starať o svoju rodinu, to je tá zlá stereotypná rola muža? A čo je stereotypná rola ženy? Že je matkou, že chce sa starať o svoju rodinu, že chce vychovávať deti, že im chce dať svoju lásku, že chce to priviesť na svet potomstvo? To je stereotypná rola ženy, ktorú musíme odbúravať?
A dokonca sa v Istanbulskom dohovore jasne píše, že už na základných školách už v školskom procese musíme edukovať deti tým spôsobom, aby sme búrali tieto stereotypné predstavy o svete. To znamená, že žena nebude žiadnou matkou, muž nebude žiadnym otcom, každý si môže vybrať, čo len chce, byť mužom, ženou, neviem akým, tretím, štvrtým, päťdesiatym pohlavím, hlavne všetko, čo je tradičné, normálne, racionálne zničme, utopme to niekde hlboko a postavme sa za všetky možné zvrátenosti.
Ja chcem uistiť každého jedného z vás, a hovorili to aj všetci moji predrečníci, každý jeden s konzervatívnym pohľadom, nikto tu neobhajuje nejaké násilie na ženách. A práve to je nešťastím tohto dokumentu, že pod takým vznešeným, pod takou vznešenou snahou, pod takým vznešeným úmyslom, ako je predchádzanie násilia na ženách, zavádza vo svojej skrytej podstate tieto choré zvrátenosti v podobe gender ideológie, v podobe týchto LGBTI, neviem čo všetko, agend a snaží sa spoločnosť pretvoriť na nie ten normálny, nie na tú normálnu podobu, ale na podobu, ktorú si vysnívali nejakí liberálne zmýšľajúci občania, ktorá nemá ale žiadnu oporu ani vo vede, ani v kresťanstve, ani v prírode, jednoducho vôbec v ničom.
To znamená, že my sa musíme postaviť proti tomu, aby nejaká skupina či už feministiek, alebo ultra liberálne naladených občanov hovorila o tom, že musíme búrať stereotypy. Že ľudia, ktorí sú vychovávaní k tomu, že rodina je muž a žena, že muž má byť otcom rodiny, má byť silný, má byť jednoducho ochranca, že má tvrdo pracovať, že žena je matkou, že toto všetko treba zničiť, zbúrať, lebo to sú tie zlé, staré stereotypy, a že ľudia, ktorí takto uvažujú, patria do stredoveku, ako sme si tu vypočuli.
Do stredoveku nás posielajú iba preto, že si myslíme, že človek sa rodí iba ako muž a žena, do stredoveku nás posielajú iba preto, že si myslíme, že rodina je muž, žena, deti, a do stredoveku nás posielajú preto, že je podľa nás normálne, ak žena chce byť matkou, ak chce vychovávať svoje deti.
Za toto nás liberáli posielajú do stredoveku. Sú to fanatici, extrémisti, tí skutoční extrémisti, nie tie nezmyselné nálepky, ktoré dávajú ľuďom, ktorí sa postavia za to, čo je normálne, tradičné a skutočne hodnotovo cenné. Toto sú tí skutoční extrémisti, ktorí chcú búrať všetko, na čom stojí spoločnosť, a Istanbulský dohovor je prvý krok v rámci tej salámovej metódy a ako budú postupne dávať jeden kúsok, druhý, tretí, štvrtý, tak sa im podarí presadiť celú tú salámu a to bude koniec, ktorý dnes vidíme v západnej Európe.
Na záver poviem môj zážitok zo Švédska, osobne som to videl, mesto Uppsala, Švédsko, futbalový štadión, šatne pre mužov, pre ženy a pre tretie pohlavie. A keď som sa pýtal tých Švédov: "A čo to je to tretie pohlavie? Viete, lebo ja som ten zaostalý Slovan z východnej Európy, ja tomu nerozumiem, poučte ma, že čo to je tretie pohlavie?" "Tak to je človek, ktorý sa necíti ani ako muž, ani ako žena, ale predsa musí mať na výber, veď ho nemôžeme diskriminovať." Tak ja som si tak skromne povedal, no ale takýto človek je duševne chorý, má nejaký problém identifikovať sa svojím biologickým pohlavím, potrebuje odbornú pomoc. No a tí Švédi mi povedali: "Áno, máš pravdu a u nás, keď to povieš, tak páchaš trestný čin." Pretože vo Švédsku je trestné urážať rodovú príslušnosť v Trestnom zákone. A pod rodovou príslušnosťou sa môže myslieť čokoľvek.
To znamená, že keď mi pán Dostál napríklad, ktorý tu sedí vpredu, povie, že on je 20-ročná fotomodelka, a ja mu poviem, že on nie, tak on ma môže zažalovať vo Švédsku, pretože to je trestný čin, čo pácham. Do takej absurdnosti sa tieto spoločnosti dostali!
Ale ja to tu hovorím ako varovanie, že my nemôžeme ísť tou istou cestou a Istanbulský dohovor je tým prvým krokom. My nemôžeme nasadnúť na ten istý vlak, aby sme sa dopracovali k tomu, že tu budú šatne alebo záchody pre tretie pohlavie a že keď si nejaký dvojmetrový stopäťdesiatkilový chlap povie, že on je žena, tak môže ísť na ženský záchod. Veď my sa nemôžeme k tomuto dopracovať. A naozaj Istanbulský dohovor, keď si prečítate tie jednotlivé články, ako definuje rod, pohlavie a podobne, je prvým krokom.
To znamená, podporím toto uznesenie a verím tomu, že aj všetci tí, ktorí sa na výbore pre ľudské práva zdržali z nejakých zvláštnych pohnútok, podporia toto uznesenie, lebo je úplne jedno, z akých pohnútok to SNS-ka dáva, dôležité je to, že sa musíme Istanbulskému dohovoru postaviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis