Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.6.2019 o 14:59 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:59 - 15:01 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Kaščáková, vy ste v podstate celú faktickú poznámku hovorili o úradnom styku, o ktorom ja som nehovoril vôbec, čo je zaujímavé, ale hovoril som o tom, že keby sa náhodou nejaký starosta rozhodol oblepiť si to tam nejakými cudzími nápismi alebo čímkoľvek iným a ten slovenský nápis dal niekde do úzadia, tak by mu to váš zákon umožnil. Hovoril som o tom, že keby sa nejaká náboženská spoločnosť v budúcnosti povedzme registrovaná rozhodla komunikovať s verejnosťou výlučne arabsky, tam to priamo uvádzate. Nie s úradmi, s verejnosťou. To znamená, keby som chcel niečo vedieť, bohužiaľ, tu ste síce na Slovensku, ale keď neviete po arabsky, tak do tej našej komunity nechoďte. Jednoducho by sa tu vytvárali také tie pekné no go zóny ako vidíme v západnej Európe. Ja som spomínal a potvrdzujem to, že ktokoľvek kto si ctí alebo pozná prácu otca národa Andreja Hlinku, ktorý bol za slovenčinu ochotný položiť život, ktorý si za ňu sedel vo väzení, tak nemôže predkladať tento návrh zákona, jedine s vedomím, že naozaj pľuje a haní jeho pamiatku. A keď vám toto vyhovuje, keď vám vyhovuje pľutie na slovenskú históriu, možno nie vám, alebo akosi bolo spomínané, možno ste v tom nevinne že vás tu poslal pán Sulík, ale pánovi Dostálovi a Osuskému, ktorý dlhodobo v každom návrhu zákona, v každej rozprave bojujú a broja proti Slovenskej republike, proti našej štátnosti, proti štátotvornému národu, tak mi je to ľúto. Naozaj mi je ľúto, že tomuto nechápete a ja úprimne, z celého srdca dúfam, že sa nikdy nedopracujú ľudia ako vy, ktorí toto dokážu predkladať, na Slovensku k moci, lebo to bude postupné, rýchle nabiehanie na to, aby tu ten štát úplne zanikol.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 14:47 - 14:57 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Tak, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, ktorí ste tu, ono pani predkladateľka Kaščáková tiež možno nečakala, že tento návrh zákona vzbudí takúto búrku tu v pléne Národnej rady, ale vy sa tomu nemôžete čudovať, hoci je pravda, že opozičné návrhy zákonov častokrát nevzbudzujú veľkú diskusiu, pri tomto zákone je to úplne odôvodnené a logické, pretože ten zákon je absurdný. Ten zákon je namierený proti pilierom nášho štátu. Ten zákon priamo útočí na štátotvorný národ. A ako bolo spomínané, jasné, že vaši kolegovia predkladatelia Osuský a Dostál, ktorí sú hlavnými buditeľmi rôznych iredentistických a Slovensko ničiacich snáh, tu dnes nie sú. To sú ľudia, ktorí sa otvorene hlásia k čechoslovakizmu, ktorí otvorene pľujú na Slovenskú republiku, ktorí si ju nikdy nepriali a keby sa mohla zrušiť a vrátiť naspäť do nejakého toho československého národnostného kotla, kde by sa slovenský národ neuznával, tak by tomu okamžite zatlieskali.
A práve proti takým ľuďom ľudia, ktorí majú národné cítenie, ktorí si uvedomujú vážnosť ochrany našej kultúry, našich hodnôt, našich historických hodnôt, ktoré tu boli budované po tisícročia a ktorí majú česť, ktorí si ctia naše národné osobnosti, ako bol Ľudovít Štúr, ktorý v roku 1843 kodifikoval spisovnú slovenčinu a celý svoj život obetoval boju za to, aby sme po slovensky na Slovensku mohli hovoriť, aby slovenský jazyk bol zachovaný, aby bol slovenský národ zachovaný. Andrej Hlinka, ktorý sedel vo vezení či už za Československa alebo za Uhorska len preto, že bojoval za slovenčinu, za slovenský národ, za to, aby cirkevné školstvo nebolo pomaďarčené, a potom títo velikáni, ktorí dali základ nášmu štátu, ktorí dali možnosť nám všetkým fungovať, žiť slobodne, príde nejaká strana, hovorí si, že liberálna, ultraliberálna, fanatická protislovenská SaS a predloží návrh zákona, ktorý pľuje na celú ich pamiatku, ktorý sa vysmieva ich celoživotnému tvrdému boju za práva slovenského národa. A deje sa to nie niekde ďaleko, ale deje sa to priamo v najvyššom zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky.
Veď si uvedomte, že už priamo v dôvodovej správe tohto návrhu zákona, ktorou vysvetľujete jej obsah, už v bode 1 píšete, že navrhujete vypustiť ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk mať prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Veď to je neuveriteľné.
Uvedomte si jednu takú maličkosť. Na Slovensku máme množstvo obcí, kde sú starostovia doslova analfabeti. Nevedia čítať a písať. Poznáme tie prípady. Je ich 60 alebo 70, keď sa osadníci bez základného vzdelania stali starostami len kvôli tomu, že máme volebný systém, aký máme. Títo ľudia sú veľmi jednoducho korumpovateľní, veľmi jednoducho sa ich dá presvedčiť na čokoľvek. A potom naozaj môže nastať tá situácia, o ktorej hovoril pán Hrnko, že proste niekto si bude chcieť povedzme vystreliť, alebo si urobiť srandu na účet slovenského národa a príde za takýmto starostom a celá obec naraz bude plná arabských, francúzskych nápisov, nemeckých, talianskych. A slovenské, ktoré podľa vášho návrhu zákona nebudú mať prednosť pred ostatnými, budú niekde dole, niekde vzadu. Toto vy normálne v zákone umožňujete a ani sa nad tým nepozastavíte. Veď to je neuveriteľná vec.
V bode 3 uvádzate, že navrhujete vypustiť ustanovenie, podľa ktorého sa v štátnom jazyku vedie agenda cirkvi a náboženských spoločností určená pre verejnosť. Nie je nevyhnutné zákonom prikazovať cirkvám a náboženským spoločnostiam, v akom jazyku majú komunikovať s verejnosťou.
Ja chcem povedať v tejto chvíli, nech Boh ochraňuje Slovensko pred tým, že raz ľudia, ultraliberálni fanatici, daňoví podvodníci a zlodeji pozemkov, ako je Andrej Kiska, ktorí otvorene povedia, že na Slovensko by bolo potrebné prijať niekoľko tisíc imigrantov, prevzali na Slovensku vládu a zmenili by zákon o náboženstvách, o cirkvách, ktorý sme prijali v tomto volebnom období a umožnili by im, ako to tu prezentoval vtedy v debate pán Dostál alebo Osuský, aby si každá jedna nejaká náboženská skupina uzákonila vlastnú cirkev bez nejakých obmedzení, bez nejakých pravidiel, bez nejakých nutností, aby sa tu jednoducho aj ten islam, ktorý bol častokrát skloňovaný, mohol registrovať, tak podľa vášho návrhu zákona keby sa bol prijal v takej vláde, v ktorej vy by ste boli, tak by táto skupina, táto nejaká islamská cirkev mohla komunikovať výlučne po arabsky, robiť si tam, čo chcú, kázať si akúkoľvek nenávisť, čo častokrát majú problém práve Rakušania, Švédi a iné západné krajiny, ktoré vyhosťujú desiatky a stovky Imámov, pretože tam kážu náboženskú nenávisť v mešitách a majú problém to kontrolovať, ale vy by ste prišli na kontrolu a taký ten mezuín alebo muezín či, alebo imám by vám povedal, ukázal pekne prostredník a povedal, veď mne zákon umožňuje komunikovať s vami po arabsky. Budem komunikovať s verejnosťou len po arabsky. Vy ma nedonútite komunikovať po slovensky.
Veď to je neuveriteľné ohrozenie samotného základu nášho štátu, ktorý vy tu navrhujete. Vy ste sa zamysleli nad dôsledkami toho, čo ste to urobili, alebo ste boli motivovaní čírou, jasnou nenávisťou k Slovensku, k nášmu národu, k štátnemu jazyku, a to bolo jediné, čo ste chceli dosiahnuť bez ohľadu na dôsledky návrhu nedomysleného nezmyselného a v mnohých prípadoch úplne absurdného.
Píšete tam, že navrhuje sa doplniť možnosť používania iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel. To si ako predstavujete? Že teraz ktorá národnostná menšina bude v nejakej obci prevládať, tak to bude v podstate taká ako keby ostrov na Slovensku, že to bude jednoducho skupina ľudí, alebo obec, kde bude teraz všetko povedzme v cigánčine, v maďarčine, v rumunčine, v rusínčine, proste ako si toto predstavujete? Bolo tu spomínané práve to, že ten slovenský jazyk, ten jazyk štátotvorného národa, ktorý sa vyžaduje od ľudí, je jednotiaci prvok, ktorý umožňuje Slovensku fungovať tak, ako funguje. A toto, čo vy zavádzate, je presne, ako bolo povedané, nástroj na rozbíjanie tej jednoty. Je to nástroj na vzbudzovanie napätia. Je to nástroj na to, aby ste tu mohli vzbudzovať emotívne vášne a je škoda, ako bolo povedané, že pán Dostál a pán Osuský, ktorí sú autormi tohto protislovenského návrhu, tu dnes nie sú, aby sa mohli zodpovedať a predstavovať, ako si to oni vlastne mysleli?
Pretože ktokoľvek, opakujem, kto si váži odkaz otca národa Andreja Hlinku, ktorý bol ochotný položiť svoj život v ťažkom boji za slovenčinu a potom tu predkladať návrh zákona, ktorý jeho boj, jeho celoživotnú snahu hádže na nejakú druhú koľaj, vysmieva sa jej, pľuje na ňu, jednoducho podľa môjho názoru nemôže byť normálny. Je to čistá protislovenská agenda. A keď si človek naštuduje jednotlivé prvky tej neomarxistickej kritickej teórie, kde sa píše, že musíme postupne relativizovať všetko, relativizovať pojem rodina, relativizovať pojem národ, relativizovať všetky prvky, ktoré spájajú ten národ, ktorý vytvárajú tú jednotu a postupne takto rozkladať celú spoločnosť a pozrie sa na to, čo tu celé volebné obdobie SaS predkladá, tak vy idete krok po kroku, bod po bode k tomu, aby ste ten národ aktívne všetkými možnými spôsobmi rozkladali. A preto sa tu strhla táto debata. Preto tu vystupujeme, aby sme vám jednoducho v tejto veci zabránili, aby sme varovali obyvateľov Slovenskej republiky, že takíto ľudia sa dnes derú k moci, že sa tu derú ľudia k moci, ktorí chcú zničiť, demontovať základné atribúty nášho štátu, nášho národa, ktorí pľujú a vysmievajú sa našej histórii. To znamená, občania Slovenskej republiky majú právo byť varovaní pred tým, čo sa deje.
A na záver spomeniem ešte, v bode 7
===== že sa tu derú ľudia k moci, ktorí chcú zničiť, demontovať základné atribúty nášho štátu, nášho národa, ktorí pľujú a vysmievajú sa našej histórii. To znamená občania Slovenskej republiky majú právo byť varovaní pred tým, čo sa deje. A na záver spomeniem ešte, v bode 7 uvádzate, že sa navrhuje vypustiť celý § 5, ktorý upravuje používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného styku, elektronické médiá, miestny rozhlas, technické zariadenia, informovanie verejnosti, jednoducho reklamná tlač a podobne. Keď som išiel v predvolebnom čase pred európskymi voľbami niekde medzi Rožňavou a medzi Moldavou nad Bodvou a videl som po ceste bilboardy, na ktorých bola iba maďarská vlajka a tam bolo napísané po maďarsky niečo, čomu samozrejme nerozumiem, ale dal som si to preložiť a bolo tam napísané Boh žehnaj Maďarom. Toto je podľa dnešného zákona nelegálne, toto sa nesmie. Ale aj napriek tomu to robia. A vám toto asi vyhovuje, vám asi takáto iredentistická snaha proste pacientov, ktorí nenávidia Slovensko a ktorí ho chcú rozkladať, vyhovuje, lebo vy im to týmto jazykom chcete úplne umožniť. Veď prečo by nie. Prečo by nejaký bohatý arabský podnikateľ neprišiel, nezaložil na Slovensku alebo nekúpil nejakú televíziu a spustil by vysielanie len v arabskom jazyku, ktorému by nikto nerozumel. Ale mal by na to právo, lebo vy mu to umožňujete. Jednoducho ten štát tu musí byť na to, aby chránil tie jeho základné atribúty, musí tu byť na to, aby zabezpečil budúcnosť a existenciu toho štátotvorného národa a aby chránil ten štátny jazyk, o ktorom sa tu hovorí a robia to takto všetky normálne, racionálne vyspelé štáty a neviem si predstaviť, keby niekto predkladal takýto návrh zákona v americkom kongrese, alebo v Knesete, na ktorý pán Ondrej Dostál alebo pán Osuský nedajú dopustiť, ako by asi dopadol. Takže verím tomu, že si tento návrh zákona nezíska podporu ani všetkých poslancov SaS a nikto ďalší zaňho hlasovať nebude. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 14:47 - 14:57 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Tak, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, ktorí ste tu, ono pani predkladateľka Kaščáková tiež možno nečakala, že tento návrh zákona vzbudí takúto búrku tu v pléne Národnej rady, ale vy sa tomu nemôžete čudovať, hoci je pravda, že opozičné návrhy zákonov častokrát nevzbudzujú veľkú diskusiu, pri tomto zákone je to úplne odôvodnené a logické, pretože ten zákon je absurdný. Ten zákon je namierený proti pilierom nášho štátu. Ten zákon priamo útočí na štátotvorný národ. A ako bolo spomínané, jasné, že vaši kolegovia predkladatelia Osuský a Dostál, ktorí sú hlavnými buditeľmi rôznych iredentistických a Slovensko ničiacich snáh, tu dnes nie sú. To sú ľudia, ktorí sa otvorene hlásia k čechoslovakizmu, ktorí otvorene pľujú na Slovenskú republiku, ktorí si ju nikdy nepriali a keby sa mohla zrušiť a vrátiť naspäť do nejakého toho československého národnostného kotla, kde by sa slovenský národ neuznával, tak by tomu okamžite zatlieskali.
A práve proti takým ľuďom ľudia, ktorí majú národné cítenie, ktorí si uvedomujú vážnosť ochrany našej kultúry, našich hodnôt, našich historických hodnôt, ktoré tu boli budované po tisícročia a ktorí majú česť, ktorí si ctia naše národné osobnosti, ako bol Ľudovít Štúr, ktorý v roku 1843 kodifikoval spisovnú slovenčinu a celý svoj život obetoval boju za to, aby sme po slovensky na Slovensku mohli hovoriť, aby slovenský jazyk bol zachovaný, aby bol slovenský národ zachovaný. Andrej Hlinka, ktorý sedel vo vezení či už za Československa alebo za Uhorska len preto, že bojoval za slovenčinu, za slovenský národ, za to, aby cirkevné školstvo nebolo pomaďarčené, a potom títo velikáni, ktorí dali základ nášmu štátu, ktorí dali možnosť nám všetkým fungovať, žiť slobodne, príde nejaká strana, hovorí si, že liberálna, ultraliberálna, fanatická protislovenská SaS a predloží návrh zákona, ktorý pľuje na celú ich pamiatku, ktorý sa vysmieva ich celoživotnému tvrdému boju za práva slovenského národa. A deje sa to nie niekde ďaleko, ale deje sa to priamo v najvyššom zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky.
Veď si uvedomte, že už priamo v dôvodovej správe tohto návrhu zákona, ktorou vysvetľujete jej obsah, už v bode 1 píšete, že navrhujete vypustiť ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk mať prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Veď to je neuveriteľné.
Uvedomte si jednu takú maličkosť. Na Slovensku máme množstvo obcí, kde sú starostovia doslova analfabeti. Nevedia čítať a písať. Poznáme tie prípady. Je ich 60 alebo 70, keď sa osadníci bez základného vzdelania stali starostami len kvôli tomu, že máme volebný systém, aký máme. Títo ľudia sú veľmi jednoducho korumpovateľní, veľmi jednoducho sa ich dá presvedčiť na čokoľvek. A potom naozaj môže nastať tá situácia, o ktorej hovoril pán Hrnko, že proste niekto si bude chcieť povedzme vystreliť, alebo si urobiť srandu na účet slovenského národa a príde za takýmto starostom a celá obec naraz bude plná arabských, francúzskych nápisov, nemeckých, talianskych. A slovenské, ktoré podľa vášho návrhu zákona nebudú mať prednosť pred ostatnými, budú niekde dole, niekde vzadu. Toto vy normálne v zákone umožňujete a ani sa nad tým nepozastavíte. Veď to je neuveriteľná vec.
V bode 3 uvádzate, že navrhujete vypustiť ustanovenie, podľa ktorého sa v štátnom jazyku vedie agenda cirkvi a náboženských spoločností určená pre verejnosť. Nie je nevyhnutné zákonom prikazovať cirkvám a náboženským spoločnostiam, v akom jazyku majú komunikovať s verejnosťou.
Ja chcem povedať v tejto chvíli, nech Boh ochraňuje Slovensko pred tým, že raz ľudia, ultraliberálni fanatici, daňoví podvodníci a zlodeji pozemkov, ako je Andrej Kiska, ktorí otvorene povedia, že na Slovensko by bolo potrebné prijať niekoľko tisíc imigrantov, prevzali na Slovensku vládu a zmenili by zákon o náboženstvách, o cirkvách, ktorý sme prijali v tomto volebnom období a umožnili by im, ako to tu prezentoval vtedy v debate pán Dostál alebo Osuský, aby si každá jedna nejaká náboženská skupina uzákonila vlastnú cirkev bez nejakých obmedzení, bez nejakých pravidiel, bez nejakých nutností, aby sa tu jednoducho aj ten islam, ktorý bol častokrát skloňovaný, mohol registrovať, tak podľa vášho návrhu zákona keby sa bol prijal v takej vláde, v ktorej vy by ste boli, tak by táto skupina, táto nejaká islamská cirkev mohla komunikovať výlučne po arabsky, robiť si tam, čo chcú, kázať si akúkoľvek nenávisť, čo častokrát majú problém práve Rakušania, Švédi a iné západné krajiny, ktoré vyhosťujú desiatky a stovky Imámov, pretože tam kážu náboženskú nenávisť v mešitách a majú problém to kontrolovať, ale vy by ste prišli na kontrolu a taký ten mezuín alebo muezín či, alebo imám by vám povedal, ukázal pekne prostredník a povedal, veď mne zákon umožňuje komunikovať s vami po arabsky. Budem komunikovať s verejnosťou len po arabsky. Vy ma nedonútite komunikovať po slovensky.
Veď to je neuveriteľné ohrozenie samotného základu nášho štátu, ktorý vy tu navrhujete. Vy ste sa zamysleli nad dôsledkami toho, čo ste to urobili, alebo ste boli motivovaní čírou, jasnou nenávisťou k Slovensku, k nášmu národu, k štátnemu jazyku, a to bolo jediné, čo ste chceli dosiahnuť bez ohľadu na dôsledky návrhu nedomysleného nezmyselného a v mnohých prípadoch úplne absurdného.
Píšete tam, že navrhuje sa doplniť možnosť používania iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel. To si ako predstavujete? Že teraz ktorá národnostná menšina bude v nejakej obci prevládať, tak to bude v podstate taká ako keby ostrov na Slovensku, že to bude jednoducho skupina ľudí, alebo obec, kde bude teraz všetko povedzme v cigánčine, v maďarčine, v rumunčine, v rusínčine, proste ako si toto predstavujete? Bolo tu spomínané práve to, že ten slovenský jazyk, ten jazyk štátotvorného národa, ktorý sa vyžaduje od ľudí, je jednotiaci prvok, ktorý umožňuje Slovensku fungovať tak, ako funguje. A toto, čo vy zavádzate, je presne, ako bolo povedané, nástroj na rozbíjanie tej jednoty. Je to nástroj na vzbudzovanie napätia. Je to nástroj na to, aby ste tu mohli vzbudzovať emotívne vášne a je škoda, ako bolo povedané, že pán Dostál a pán Osuský, ktorí sú autormi tohto protislovenského návrhu, tu dnes nie sú, aby sa mohli zodpovedať a predstavovať, ako si to oni vlastne mysleli?
Pretože ktokoľvek, opakujem, kto si váži odkaz otca národa Andreja Hlinku, ktorý bol ochotný položiť svoj život v ťažkom boji za slovenčinu a potom tu predkladať návrh zákona, ktorý jeho boj, jeho celoživotnú snahu hádže na nejakú druhú koľaj, vysmieva sa jej, pľuje na ňu, jednoducho podľa môjho názoru nemôže byť normálny. Je to čistá protislovenská agenda. A keď si človek naštuduje jednotlivé prvky tej neomarxistickej kritickej teórie, kde sa píše, že musíme postupne relativizovať všetko, relativizovať pojem rodina, relativizovať pojem národ, relativizovať všetky prvky, ktoré spájajú ten národ, ktorý vytvárajú tú jednotu a postupne takto rozkladať celú spoločnosť a pozrie sa na to, čo tu celé volebné obdobie SaS predkladá, tak vy idete krok po kroku, bod po bode k tomu, aby ste ten národ aktívne všetkými možnými spôsobmi rozkladali. A preto sa tu strhla táto debata. Preto tu vystupujeme, aby sme vám jednoducho v tejto veci zabránili, aby sme varovali obyvateľov Slovenskej republiky, že takíto ľudia sa dnes derú k moci, že sa tu derú ľudia k moci, ktorí chcú zničiť, demontovať základné atribúty nášho štátu, nášho národa, ktorí pľujú a vysmievajú sa našej histórii. To znamená, občania Slovenskej republiky majú právo byť varovaní pred tým, čo sa deje.
A na záver spomeniem ešte, v bode 7
===== že sa tu derú ľudia k moci, ktorí chcú zničiť, demontovať základné atribúty nášho štátu, nášho národa, ktorí pľujú a vysmievajú sa našej histórii. To znamená občania Slovenskej republiky majú právo byť varovaní pred tým, čo sa deje. A na záver spomeniem ešte, v bode 7 uvádzate, že sa navrhuje vypustiť celý § 5, ktorý upravuje používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného styku, elektronické médiá, miestny rozhlas, technické zariadenia, informovanie verejnosti, jednoducho reklamná tlač a podobne. Keď som išiel v predvolebnom čase pred európskymi voľbami niekde medzi Rožňavou a medzi Moldavou nad Bodvou a videl som po ceste bilboardy, na ktorých bola iba maďarská vlajka a tam bolo napísané po maďarsky niečo, čomu samozrejme nerozumiem, ale dal som si to preložiť a bolo tam napísané Boh žehnaj Maďarom. Toto je podľa dnešného zákona nelegálne, toto sa nesmie. Ale aj napriek tomu to robia. A vám toto asi vyhovuje, vám asi takáto iredentistická snaha proste pacientov, ktorí nenávidia Slovensko a ktorí ho chcú rozkladať, vyhovuje, lebo vy im to týmto jazykom chcete úplne umožniť. Veď prečo by nie. Prečo by nejaký bohatý arabský podnikateľ neprišiel, nezaložil na Slovensku alebo nekúpil nejakú televíziu a spustil by vysielanie len v arabskom jazyku, ktorému by nikto nerozumel. Ale mal by na to právo, lebo vy mu to umožňujete. Jednoducho ten štát tu musí byť na to, aby chránil tie jeho základné atribúty, musí tu byť na to, aby zabezpečil budúcnosť a existenciu toho štátotvorného národa a aby chránil ten štátny jazyk, o ktorom sa tu hovorí a robia to takto všetky normálne, racionálne vyspelé štáty a neviem si predstaviť, keby niekto predkladal takýto návrh zákona v americkom kongrese, alebo v Knesete, na ktorý pán Ondrej Dostál alebo pán Osuský nedajú dopustiť, ako by asi dopadol. Takže verím tomu, že si tento návrh zákona nezíska podporu ani všetkých poslancov SaS a nikto ďalší zaňho hlasovať nebude. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:44 - 11:46 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Kaščáková vy ste argumentovali v rámci obhajoby vášho návrhu zákona o štátnom jazyku hlavne tým, že nijakým spôsobom nedehonestuje či už štátotvorný národ alebo štátny jazyk, že nijakým spôsobom neobmedzuje ľudí a niečo podobné. Ja neviem akým spôsobom vy chápete ochranu národa, kultúry, tradícií a všetkých ostatných vecí, ktoré neomylne patria k národnej hrdosti k identite našich ľudí alebo jednoducho považujete všetky tieto veci za nejaký prežitok za nejakú absurdnosť a z toho čo ste rozprávali z toho vášho vystúpenia ale aj z vystúpení vašich kolegov sa dá usudzovať, že vy k národu skutočne nemáte žiadny cit, žiadny vzťah k kultúre, k jazyku pretože uviesť ako budem čítať z vašej dôvodovej správy, že sa navrhuje vypustiť ustanovenie podľa, ktorého všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti sa uvádzajú v štátnom jazyku. Zrušiť, už dnes pani poslankyňa tu máme pacientov, ktorí sa na bilbordy dajú maďarskú vlajku a napíšu si tam Boh žehnaj Maďarom čo nesmú ale robia to, verejnej sa nám vysmievajú. A vy, vy ste toto chceli povoliť, chcete dovoliť, aby si mohli súkromné televízie jednoducho vysielať v akomkoľvek jazyku chcú programy aké chcú. To znamená, že keď sa tu nejaká televízia rozhodne, že bude vysielať nejakého Muezína z mešity, ktorý tam bude kázať nejaké svoje nezmysly ale nájde si tú cieľovú skupinu, ktorá ho bude sledovať ako ste vy povedali, tak to kľudne môže robiť a budeme maž v televízii arabský program. Ja som toto videl vo Švédsku keď som vošiel na námestie do Helsinborgu a videl som, že tam okrem možno dvoch, troch obchodov nenájdem jediný švédsky nápis, že sa cítim ako keby som stál v Turecku alebo niekde v Saudskej Arábii, všetko bolo v arabčine, všetko bolo v cudzom jazyku a preto, že zaviedli také isté liberálne zákony aké chcete na Slovensku zaviesť vy. Toto je pokračujúci odnárodňovací proces a keď nechápete čo nám na tom vadí, tak nie my sme nechápaví ale vy cítite doslova nenávisť k Slovensku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 9:28 - 9:39 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyňa, kolegovia. Ja som prekvapený, že v rozprave nie je písomne prihlásený v podstate žiaden z mojich liberálnych kolegovi, ktorí keď si prečítajú toto uznesenie Európskeho parlamentu, resp. toto nariadenie, ktoré sa snažíte aplikovať pomocou tohto návrhu zákona do praxe ,tak sa musia pozastaviť nad tým, že o aký závažný a jasný a podľa môjho názoru neodôvodnený zásah do slobody podnikateľského prostredia sa jedná. Pretože jednotlivé state tohto nariadenia Európskej únie, ktoré sú tu aplikované, sú písané takým vágnym nejasným spôsobom, že to bude v budúcnosti umožňovať Slovenskej obchodnej inšpekcii a tej novej sekcii alebo tým novým pracovníkom, ktorých budete musieť zamestnať, aby ste tieto všetky nariadenia a veci mohli kontrolovať, šikanovať podnikateľov za častokrát úplne vynútené a nezmyselné veci.
Pretože napríklad, ja budem citovať priamo toto uznesenie, aby som hovoril o konkrétnych statiach, ktoré jednoducho sú podľa môjho názoru nezlučiteľné so slobodou podnikateľského prostredia, so slobodou podnikania, napríklad, v čl. 23 sa hovorí o tom, že "v tejto situácii by mal maž zákazník možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane ceny a podmienok týkajúcich doručenia tovaru ako podobní zákazníci s pobytom alebo sídlom v členskom štáte, do ktorého bol tovar doručený alebo v ktorom sa odoberá". Toto je veľmi nejasne a vágne formulovaná, formulovaný článok, ktorý v podstate umožňuje Slovenskej obchodnej inšpekcii, aby vykonávala kontrolu, pokutovať napríklad nejakého prevádzkovateľa e-shopu, ktorý, povedzme, predáva tovar na Slovensku, do Česka aj do Nemecka, ale vzhľadom na to, že náklady na dopravu toho tovaru do Česka alebo do Nemecka sú úplne iné, aj diametrálne násobne väčšie, tak si nastaví, že napríklad do Nemecka a doprava toho tovaru bude stáť 10 eur, zatiaľ čo na Slovensko 3 eurá, do Česka 5 eur. Ten nemecký zákazník alebo podľa tohto článku keďže má právo kúpiť tovar za úplne rovnakých podmienok vrátane ceny a podmienok týkajúcich sa doručenia tovaru, môže podať na tohto podnikateľa sťažnosť a Slovenská obchodná inšpekcia mu bude môcť udeliť pokutu. Ja budem veľmi rád, keď mi to vyvrátite, ale takýmto nejasným a vágnym, písaným, vágne písaným článkom jednoducho zavádzame možnosti ako šikanovať podnikateľov za niečo, čo je úplne legitímne. Je totiž totálne legitímne, ak chcem od zákazníka povedzme v Nemecku vyššiu cenu doručenia, keď to proste stojí viac.
Napríklad v čl. 32 sa hovorí o tom, že je potrebné prijať rovnaké možnosti platieb. Konkrétne sa tam píše: "Po prijatí tohto rozhodnutia b však obchodníci nemali diskriminovať zákazníkov v Únii odmietaním určitých transakcií alebo iným uplatňovaním niektorých rozdielnych platobných podmienok v súvislosti s týmito transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo sídlom zákazníka."
Poviem opäť konkrétny príklad. Predávate, opätovne máte e-schop, predávate do Česka, na Slovensko, do Nemecka, ale vzhľadom na to, že tá doprava do Česka, do Nemecka je násobne drahšia ako na Slovensko, tak očakávate alebo vyžadujete od toho zákazníka z Česka a Nemecka, aby vám zaplatil dopredu kartou, povedzme prevodom na účet, aby ste následne sa mohli vyhnúť tej strate, keby ten tovar na základe iného zákona Európskej únie neprebral a vy by ste museli platiť dopravu ešte aj toho tovaru naspäť. Podľa tohto uznesenia ale už takúto možnosť mať nebude. Podnikateľ alebo prevádzkovateľ e-schopu bude po novom musieť vytvoriť rovnaké platobné podmienky pre všetkých zákazníkov. To znamená, že on nebude môcť vyžadovať od českého alebo nemeckého zákazníka, aby platil vopred prevodom na účet alebo platbu kartou, aby chránil svoje vlastné zisky, pretože ho bude môcť podľa tohto nariadenia EÚ Slovenská obchodná inšpekcia pokutovať. A podľa môjho názoru ide o jasný neodôvodnený zásah do slobody podnikateľského prostredia, pretože veľké spoločnosti, nadnárodné korporácie, ktoré fungujú v rámci celého sveta, ktoré predávajú svoje tovary do desiatok, častokrát stoviek krajín, nebudú mať problém aplikovať tieto nariadenia, pretože ich obrovské častokrát astronomické zisky im umožňujú jednoducho sa prispôsobiť týmto podmienkam. Ničiť to ale bude malých podnikateľov, malých živnostníkov, malých prevádzkovateľov e-shopov, od ktorých budeme vyžadovať to, aby do zahraničia ponúkali rovnaké platobné podmienky, ako ich ponúkajú na Slovensko. A to je veľmi nebezpečná vec. Ono sa to zdá úplne jednoduché, ale takýmto spôsobom môžme zlikvidovať desiatky a stovky malých internetových obchodov na Slovensku.
V čl. 23 sa píše, že: "V niekoľkých konkrétnych situáciách nemožno rozdiely v prístupe k zákazníkov pri uplatňovaní všeobecných podmienok prístupu vrátane priameho odmietnutia predať tovar alebo poskytnúť službu z dôvodov v súvisiacich so štátnou príslušnosťou zákazníka s miestom jeho bydliska alebo zo sídla objektívne odôvodniť. V uvedených situáciách by mali byť všetky formy tejto diskriminácie zakázané." Ale nikde už ďalej nie je špecifikované, čo sú tie objektívne dôvody, kedy mám právo odmietnuť objednávku z cudzieho štátu. Nikde to nie je špecifikované a potom to opätovne ostáva na svojvôl,i či už tej kontrolnej inštitúcie alebo nejakej komisie, ktorá bude o tom rozhodovať, a tá môže povedať, že tieto podmienky kedy si, povedzme, prevádzkovateľ e-shopu dovolil stornovať nejakú objednávku zahraničného zákazníka, boli odôvodnené a tieto neboli. No lenže v tomto nariadení pri takýchto závažných veciach, kedy tam píšete, že môže inšpektor dať pokutu od 100 do 25-tisíc eur, v prípade opätovného porušenia niektorého z týchto nariadení 50-tisíc eur, čo je pre malého živnostníka absolútne likvidačná pokuta, tak by takéto veci mali byť jasne definované v tom uznesení. Tam nemôže byť napísané, že objektívne dôvody, ktoré ale nešpecifikujete nijakým bližším spôsobom. Ja si myslím, že to sú legitímne otázky. A myslím si tak isto, že hovorím za množstvo desiatky, možno stovky prevádzkovateľov malých e-shopov, ktorých sa toto dotýka a ktorí budú v podstate vystavení teoretickej šikane Slovenskej obchodnej inšpekcie za to, že proste chránia svoju vlastnú svoj vlastný biznis svoje vlastné straty, ktoré im môžu nastať pri tom, keď nebudú poskytovať Nemcom, Čechom alebo iným proste, ktorým predávajú rovnaké platobné podmienky alebo rovnaké ceny doručenia. A proti tomu sa jednoducho musíme postaviť.
Čo sa píše v čl. 20, to už považujem absolútne za neodôvodnený, za neodôvodnený vstup do slobody podnikania, keď sa píše, že: "Niektorí obchodníci prevádzkujú rôzne verzie svojich online rozhraní, lebo sa zameriavajú na zákazníkov z iných členských štátov. Túto možnosť by mali mať aj naďalej, no presmerovanie zákazníkov z jednej verzie online rozhrania na inú verziu bez ich výslovného súhlasu by sa malo zakázať." A z akého dôvodu?
Z akého dôvodu, pán minister, by ste mali určovať prevádzkovateľom e-shopu ako si majú organizovať svoje vlastné online rozhranie. Ak on chce mať na svojom rozhraní nastavené, že ak si chcete prekliknúť na inú menu alebo na iný jazyk a vás to prehodí na inú webovú stránku, kde on si potom môže následne v inom rozhraní v inom proste systéme triediť objednávky alebo čokoľvek podobné, z akého dôvodu mu toto má byť zakázané? Veď to je jeho slobodná vôľa a zákazník, ktorý pri kliknutí z jednej stránky na druhú, ktorá ho presmerováva a prekáža mu to, má predsa jednoduchú možnosť vypnúť to a neriešiť tieto veci ďalej. Ale my predsa nemôžme, alebo ja si myslím, že Európska únia predsa nemôže ešte aj rozmýšľať za zákazníkov, že im povie, že vy máte právo nebyť presmerovaní z jednej stránky na druhú a obchodníkom povedať, že vy nemáte právo si nastavovať svoje vlastné formy online rozhrania. Tieto veci sú úplne zbytočné, ničím neodôvodnené a za takéto nezmysly predsa nemôžu podnikatelia dostávať pokuty až do 25-tisíc eur za to, že on si sám chce triediť objednávky podľa svojho vlastného názoru, podľa svojich vlastných potrieb. Ja toto považujem za absolútne nedomyslené a vynútené. Toto, toto vynútené nariadenie Európskej únie proste môže mať znovu opakujem devastačné účinky na stovky, na možno tisíce slovenských malých podnikateľov a nechápem, že žiaden z mojich liberálnych kolegov, ktorí sú tu sa do tohto neobúvajú a neprekáža im to. Pretože sloboda podnikania je jedno z ich hlavných kréd a takýmto zásahom do podnikania predsa naozaj môžme poškodiť aj slovenskú ekonomiku.
No a v čl. 35 sa píše, že členské štáty by mali ustanoviť jeden alebo dva subjekty, ktoré budú zodpovedať za prijímanie účinných opatrení na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Teda v podstate sa konštatuje to, čo konštatujete aj vy v dôvodovej správe a v samotnom návrhu zákona, že ak bude potrebné, čo zrejme bude potrebné, budete musieť prijať kopec nových zamestnancov do Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorých jedinou náplňou práce v podstate bude sedieť za počítačmi a sledovať jednotlivé e-shopy a kontrolovať ich fungovanie, či je v súlade s týmto nariadením Európskej únie, čo v podstate, čo poznám alebo ktokoľvek z nás, kto nakupuje v nejakých online obchodoch, vie, že obrovské množstvo slovenských e-shopov by zavedením tohto zákona malo problém, malo problém. Pretože obrovské množstvo e-shopov využíva práve toto online presmerovanie na inú stránku bez nejakého výslovného upozornenia a súhlasu, ktoré sa tu zakazuje a za ktoré budú môcť po novom dostať 25-tisíc eur pokutu. Obrovské množstvo e-shopov využíva to, že očakáva od zákazníka z cudzieho štátu platbu na účet vopred alebo platbu kartou, aby sa vyhlo teoretickej strate, ktorá môže prísť práve neprijatím tovaru, ale vy im to zakazujete. Obrovské množstvo e-shopov, drvivá väčšina, aj tých veľkých dokonca, ale tí s tým nebudú mať nejaký väčší problém, využíva to, že dáva rozdielne ceny dopravy podľa toho, ako ďaleko sa tá preprava reálne musí uskutočniť.
=====

-----------------------------------------

Ale toto chce Európska únia zakázať. A znovu opakujem, veľkým e-shopom, gigantickým firmám, nejakým obrovským nadnárodným korporáciám toto vadiť nebude. Práve toto im možno vyhovuje. Vyhovuje im to, pretože takto zlikvidujete, zničíte malých podnikateľov a ja verím tomu, že, že mi to nejakým spôsobom vyvrátite alebo mi poviete, že toto, čo som tu prečítal v tých, priamo v tom uznesení, to teda v tom nariadení, ktoré tu zavádzate, jednoducho nie je pravda a že slovenským malým podnikateľom, živnostníkom, prevádzkovateľom malých e-shopov nehrozia tieto pokuty a tieto diskriminačné opatrenia, ktoré tu sa snažíte zavádzať.
Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 18:48 - 18:50 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Miňo, keď vystupoval pán kapitán tak hovoril o tom, že my máme zodpovednosť, my máme povinnosť plniť si nejaké tie aliančné povinnosti a potom tu bolo zase povedané, že tam sa všetko v rámci aliancie, ako si spomínal, prijíma konsenzom. To znamená, my nemáme žiadnu povinnosť, žiadnu zodpovednosť, nikde v zmluve o NATO sa nepíše, že máme povinnosť posielať slovenských vojakov strašiť na ruské hranice a tie klamstvá o tom, už tretíkrát, že je to dočasná prítomnosť jednoducho už nikto nemôže brať vážne.
My sme to hovorili úplne na začiatku, keď to bolo predkladaná prvýkrát, že toto polročné pôsobenie bude neskôr predĺžené o ďalší rok, o ďalší rok a takto to postupne bude predlžované v podstate do nekonečna. Lebo, presne ako si hovoril ty, kde raz vstúpi noha amerického vojaka odtiaľ už dobrovoľne neodíde. A práve preto sa intenzívne snažia pôsobiť po celej Európe. Tento konfrontačný tón, táto neustále sa prehlbujúca agresia, snaha o vyprovokovanie Ruskej federácie, ako si presne hovoril, k tomu, aby došlo k nejakému jednému nešťastnému výstrelu jednej nešťastne vypálenej rakete v nejakom nedorozumení, môže spôsobiť doslova vojnu, ktorá zasiahne stovky miliónov obyvateľov Európy. To môže mať katastrofické dopady, ale my sa na tomto podieľame, na tejto šialenosti, ktorá nie je ničím odôvodnená, ktorá nie je proste postavená na žiadnych racionálnych základoch. Presne tak, ako si zase hovoril, ako to bolo v Iraku, v Sýrii, v Líbyi, kde proste si Američania robia čo chcú. Vraždia milióny ľudí, bombardujú koho chcú a my sa na toto pozeráme. Tá Severoatlantická aliancia o ktorej tu píše pán predkladateľ v tom návrhu, že je postavená na hodnotách demokracie, ľudských práv, slobody. V Juhoslávii sme videli, srbský národ si dobre pamätá akú slobodu, aké ľudské práva NATO zastupuje. A práve toto celé my jednoducho nemôžme podporovať a preto som nesmierne hrdý na to, že ako jediná politická strana tu v pléne bojujeme proti vyslaniu slovenských vojakov opätovne na ruské hranice.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 18:23 - 18:25 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pán Klus, vy ako doslova fanatický rusofób, si neuvedomujete, že každá minca má dve strany. Aj tá na Ukrajine a amerických investičných pomociach, pre budovanie demokracie na Ukrajine. Aj tá v Gruzínsku, čiže jednoducho to nie je len nejaká jednostranná agresia ako ju vnímate vy, ale vy ste známy konšpirátor, že vám stačia jednoduché fakty, fanatická nenávisť a nebudete uprednostňovať fakty pred týmito vašimi pocitmi. Veď len nedávno ste šírili nejaké bludy o tom, že Putin zlikvidoval nejakú rafinériu v Bielorusku a že proste to bolo tak a tak, ale nemáte na to žiadne dôkazy. Rovnako teraz hovorili ste napr. o tom, že Rusko zajalo nejakých námorníkov v Kerčskom prielive, ukrajinských. Tam máte pána ministra obrany, on presne vie ako to v skutočnosti bolo. Na výbore pre kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nám povedal tie informácie ako presne tento prípad prebiehal a môžete ísť za ním a informovať sa o tom, ktorá strana bola v tomto prípade na vine. Lenže vy nemáte záujem vedieť a aj b. Vy proste sa uspokojíte s jednostranným výkladom, ktorý vám odprezentujú západné médiá, ktorý príde zo západu a všetko je bez problémov vybavené. Takisto ako nejaké závery vyšetrovacej komisie, ktoré od začiatku Rusko vnímali ako nepriateľa a ruskú stranu odmietli do tejto komisie prizvať, aby sa mohla sama oboznamovať s dôkazmi, prípadne tieto dôkazy ďalej navrhovať.
To znamená, na základe týchto vašich jednostranných názorov, týchto jednostranných postojov, rusofóbnych, fanatických postojov, vy si vytvárate alebo prezentujete nejaké politické názory, ale my toto, pán Klus, odmietame. Na rozdiel od vás odmietame túto konfrontáciu, odmietame posilňovanie tejto vojenskej prítomnosti cudzích vojsk vo východnej Európe a chceme, aby Európa ostala v mierovom spolunažívaní, ale o tom sa dnes Severoatlantická aliancia ani trochu nesnaží.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 18:06 - 18:07 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Pán Danko, škoda, že ste odišli, lebo práve teraz stelesnená jednoduchosť hovorila o jednoduchých ľuďoch, takže to, čo ste tu predviedli a to, že vy ste mi priamo v prejave odobrali slovo údajne za to, že som sa nedržal témy, keď som kritizoval vašu stranu za to, že predkladá nejaký parlamentný návrh a teraz ste tu hovorili o všetkom možnom, len nie prakticky o tom, o čom sa tu debatovať má. To už je všetko v pohode. A potom ste zbabelo ušli, ako taký panáčik niekde sa skryť a aby ste jednoducho nemohli byť konfrontovaný s tým, čo si o vás priamo myslia poslanci našej strany. Dôležité je to, že keď vy chcete nám hovoriť niečo o zodpovednom hospodárení alebo o tom, ako treba riadiť štát, tak si upracte, nie my vo svojich hlavičkách, ale vy v tej svojej, že ste syn privatizérskej rodiny, ktorá zničila štátny podnik, ktorá ho vytunelovala, že ste jednoducho človek, ktorý podvádzal ešte aj pri štúdiu na vysokej škole a že ste človek, ktorý namiesto toho, aby pomáhal zrekonštruovať štátne nemocnice, školy a veci, tak kupujete predražené americké lietajúce šroty, ktoré tu na Slovensku nemajú žiadne reálne využitie. Toto je vaša reálna politika, kvôli tomu ste v eurovoľbách uspeli tak, ako ste uspeli, resp. neuspeli, a tak, verím tomu, že dopadnete aj v parlamentných voľbách, pretože sa nedá jedno hovoriť a druhé robiť úplne donekonečna.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 18:00 - 18:02 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za faktické poznámky. Skutočne som len poukázal na tú dvojtvárnosť politiky slovenskej, tzv. národnej strany, ktorá jedno hovorí, ale niečo úplne iné robí. Ja viem, že sa to ťažko počúva, práve preto sa pán predseda strany takmer zrútil nervovo, len keď počul pravdu o jeho vlastnej politike. Ale ja si myslím, že Národná rada je to pravé miesto, kde takéto veci musia zaznieť, pretože slovenskí obyvatelia, občania Slovenskej republiky majú právo dozvedieť sa pravdu o tom, že to nie je ten Andrej Danko, ktorý na Facebooku si dáva fotečky, ako sa klania Putinovi alebo hovorí niečo niekde v televíznych debatách, ale je to Andrej Danko, ktorého minister posiela slovenských vojakov provokovať na ruské hranice. A to, čo tam budú tí vojaci robiť, to je jednoducho na smiech. To je jednoducho na smiech. Európa nečelí žiadnym hrozbám, ako sa tu snažíte vnútiť a to, že to nedokážete priamo ani v tom návrhu objektívne pomenovať, že kto tie hrozby sú, že o aké hrozby ide, tak to už je čistá, naozaj čistá schizofrénia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 17:55 - 17:58 hod.

Milan Mazurek Zobrazit prepis
Môžem ďalej pokračovať, hej? Dobre. Skvelé.
Pán Danko, toto bola historická chvíľa. Ja som vám vďačný, určite zvýšite nám sledovanosť aj obľubu, fakt, ukázali ste pravú tvár a budem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Boh chráň tento národ, keď ľudia ako vy by ste vládli. Pokračujte v téme!

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Opätovne zneužívate svoju pozíciu a vstupujete do môjho prejavu vašimi primitívnymi poznámkami. Budem pokračovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ešte raz, ešte raz si dovoľte povedať niečo také hulvátske, čo môžte rozprávať v krčme. Upozorňujem vás! Pokračujte vo vystúpení a držte sa témy.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Ale budem sa držať témy, tak ako doteraz som sa držal témy, pán Danko a som rád, že vám vystúpol estrogén a teraz to takto všetci môžu vidieť.
Navrhujete, alebo hovoríte o tom, že do 30. júna budú slovenskí vojaci pôsobiť v rámci tejto predsunutej prítomnosti, aby odstrašili tú zlú Ruskú federáciu tam naspäť za svoje hranice, ktorí nás tu chcú všetkých obsadiť, zotročiť, podmaniť si nás a podobné ďalšie veci, ktoré ale priamo nenapíšete, ale mnohí z vás koaličných poslancov si to myslia a prezentujú to tu jedna radosť, ale na druhej strane sa chodíte, ako som spomínal, tam klaňať a snažíte sa hrať na nejakých priateľov a slovanskú vzájomnosť. Toto jednoducho nechápem.
A práve keď na toto tu poukazujem, myslím, že plénum Národnej rady, kde tu vedieme politický zápas, je to ideálne miesto, kde na takéto témy a takéto fakty musíme poukazovať, tak sa tu idete jednoducho z toho zrútiť.
Píšte tam, ešte aby som dodal, všetky tie perly, ktoré tam uvádzate, že účelom je preukázanie pripravenosti členských štátov reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby v súlade s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy. Ale zase neuvádzate, aké hrozby. Akým hrozbám Slovensko čelí, akým hrozbám čelí Lotyšsko, akým hrozbám čelí Poľsko? Jednoducho komu záleží na tom, aby boli tieto štáty napadnuté? Pretože kto nie je slepý, kto vidí, chápe, že Ruská federácia, a to si musíme objektívne priznať, je v súčasnosti v geopolitickom, z geopolitického hľadiska v jasnej, fatálnej defenzíve. Je v defenzíve. NATO sa neustále rozširuje na východ, sťahuje sa čoraz bližšie k ruským hraniciam, posiela cudzích vojakov, ktorí tu nemajú čo robiť, priamo na hranice Ruskej federácie. Snaží sa vybudovať silný konfrontačný tón, ktorý následne môže priniesť celej Európe vojnu, ktorú si snáď neželá nikto z nás, ale vy napriek tomu podporujete tieto šialenstvá. Ja tomu úprimne nerozumiem.
Nerozumiem tomu a vidím, z politického hľadiska by mi to možno mohlo vyhovovať, že vaša strana dostáva jednoducho jednu porážku za druhou vďaka práve takejto vlastizradnej politike, práve politike, ktorá na jednej strane niečo hovoríte a na druhej strane niečo robíte, niečo deklarujete a niečo úplne iné konáte, ale na strane záujmov Slovenskej republiky, záujmov slovenských občanov a toho, ako tieto vaše aktivity, tieto vaše činy ovplyvnia životy Slovákov, jednoducho, musím konštatovať, že sa jedná o čistú tragédiu.
To znamená, mrzí ma, že tento prejav bol vedený v štýle, akým bol. Mrzí ma správanie sa predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a verím tomu, že po ďalších parlamentných voľbách už budete tam, kam si zaslúžite ísť, a to znamená mimoparlamentná strana.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis