Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2017 o 14:21 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2017 14:21 - 14:22 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No diskriminácia spočíva voči každému, kto je z toho systému buď na základe toho, že nestihol, alebo že vznikol nový, vylúčený. Lebo ak máme systém, ktorý už väčšina ľudí, ktorí sú vo vnútri, nespĺňajú podmienky na to, aby mohli vstúpiť noví, tak potom je diskriminačný a nespravodlivý. Nemôžme predsa požadovať 50-tisíc podpisov od kohokoľvek, kto chce prísť nový, pri vedomí toho, že jeden z ľudí, ktorý už je vnútri v tom klube, má 1 500 členov. To je aká spravodlivosť, to je aký rovnaký prístup k službám, aký rovnaký prístup k legislatíve? Tak buď zaveďme nové rovnaké pravidlá pre každého, kto chce vstúpiť, spravme čiaru a nastavme to nanovo, alebo, ak teda hovoríte, že svet sa mení, nastavujme pravidlá tak, aby mohli vstupovať noví podľa takých istých podmienok, ako boli tí starí tam zabetónovaní. To je spravodlivosť a to je rovnosť, lebo inak je to iba výsledok lobingu, toho, kto koho pozná, a toho, kto má aké kontakty a kto stihol nakresliť tú čiaru prvý. To je jediný rozdiel.
Ďakujem za faktické pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2017 14:09 - 14:16 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, nadviažem tam, kde skončil pán kolega Budaj, lebo si myslím, že tú myšlienku treba dotiahnuť do konca. Ono totižto tu nejde len o to, že sa zavádza diskriminácia do zákona, ona sa naďalej totižto prehlbuje.
Zákon, ktorý máme na stole, sa vyrovnáva s možnosťami zakladať a registrovať cirkvi a náboženské spoločenstvá a zavádza teda počty 50-tisíc potrebných. Ale pozrime sa, že koľko je v súčasnosti registrovaných členov cirkví takých, ktorí už tento štatút majú, a zistíme, že väčšina z nich má menej ako 8-tisíc členov. Niektorá dokonca len niečo nad 1 500. A teraz akú logiku, teda ak sa štítime tým, že veď zavádzame rovnaké pravidlá pre všetkých, tak sa opýtam aj pánov navrhovateľov, pána spravodajcu, ktorý súhlasí s týmto návrhom, kde je logika, kde je spravodlivosť v tomto návrhu? Na začiatku bolo 10-, to bolo blízko tým číslam, ktoré tie registrované cirkvi mali. Potom bolo 20-, neviem, čoho sme sa zľakli, a teraz sa zavádza 50-. Ak by ste prišli s tým, že registrovanou cirkvou môže byť iba taká cirkev, ktoré má 50-tisíc členov. Nech sa páči. Štát sa rozhodne, že od tejto čiary ďalej je cirkev dostatočne veľká na to, aby mala výsadné postavenie. Ale nech sa to týka všetkých. Ak ste schopní povedať iba cirkvi väčšie ako 50-tisíc členov nám stoja za to, aby štát ich podporoval, aby platil ich duchovných, aby podporoval ich misijnú činnosť, aby podporoval ich sociálnu prácu, aby ich podporoval v regiónoch, aby ich podporoval medzi ľuďmi, potom prinesiete do systému poriadok. Čo ale robíte teraz, je, že odďaľujete reálne riešenie a prehlbujete nespravodlivosť a diskrimináciu. A teraz je jedno, že či je to voči moslimom alebo či je to voči nejakej menšej evanjelickej cirkvi, ktorá sa nestihla registrovať, alebo či je to voči bahájcom, alebo či je to voči budhistom. Ja viem, že možnože pán Mazurek si aj voči budhistovi nájde niečo, na základe čoho ho cez hranice nepustí, ale bavme sa o normálnom vnímaní reality.
Na Slovensku máme ľudí, ktorí si podľa princípov, na ktorých má byť postavený tento štát, môžu veriť, čomu chcú, vyznávať, čo chcú, za predpokladu, že rešpektujú občiansky princíp a že rešpektujú zákony tohto štátu. Do tohto boli nezmysluplne a nelogicky a nespravodlivo vrhnuté nesystémové kroky. Tým prvým je zákon, o ktorom sa rozprávame. Ďalším sú vatikánske zmluvy a ďalším sú zrkadlové zmluvy, ktoré sa pouzatvárali so všetkými ostatnými cirkvami, ktoré nemajú, ktoré nemajú štatút samostatného štátu, a teda nemôžu byť zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy. A namiesto toho, aby sme sa z tohto marazmu konečne začali dostávať von, či už to bude nemecký model, či už to bude taliansky model asignačnej dane, alebo akýkoľvek iný, namiesto toho, aby sme cirkvi zrovnoprávnili s inými veľkými inštitúciami alebo nadáciami tretieho sektoru a nechali občanom právo rozdeľovať asignačne podiely zo svojich daní, tak túto nespravodlivosť iba prehlbujeme. Túto nespravodlivosť iba naťahujeme ešte ďalej, než už je.
A pritom keď sa pozrieme na proces, akým sme sa vyrovnávali s financovaním cirkví, akým sa tento štát vyrovnával aj s reštitúciami voči cirkevného majetku, tak tam je nespravodlivostí kopec. Úplne lapidárne zrazu nakreslená čiara - odteraz reštitúcie končia. Pamiatky kultúrneho významu ponechané v rukách cirkvi, cintoríny, ktoré, na ktoré napríklad židovská cirkev vôbec nemá peniaze na to, aby ich udržiavala, ako jedna z mála má toto bremeno na svojich pleciach. Veľa, veľa praktických problémov, ktoré by sme voči cirkvám mali riešiť, sa neriešia, ale na základe kolektívnej viny, strašenia, rozširovania hoaxov a podobných hlúpostí, aké tu prezentoval pán Mazurek pred chvíľou, ideme dvíhať hranicu registrácie, lebo je to ľúbivé. Toto nie je poctivé a úprimné ani voči veriacim občanom Slovenskej republiky, nech už veria čomukoľvek, nie je to poctivé a úprimné ani voči cirkvám, nie je to poctivé a úprimné voči legislatíve a celkom určite to nie je poctivé a úprimné voči občianskemu princípu, na základe ktorého má byť táto spoločnosť stavaná.
Vítam preto, že pán prezident odmietol mať podpis pod takouto novelou. Vítam možnosť, že ju môžeme zmiasť zo stola, a mohli by sme ju uchopiť na to, aby sme začali riešiť reálne problémy cirkví, aby sme riešili dokončenie reštitúcií, aby sme riešili odluku cirkví od štátu po finančnej stránke, aby sme riešili systematickú odluku cirkví, čo sa týka vzdelávania, sociálnych služieb, aby sme riešili neprimerané postavenie medzinárodnej zmluvy s Vatikánom, na základe ktorej má, má hlavne teda katolícka cirkev absolútne neštandardné postavenie aj voči konkordátom s inými krajinami. Toto sú problémy, ktoré treba riešiť. Ale na to ani táto koalícia, ani strana, ktorá túto novelu navrhla, nemá ani kapacitu, ani gule. A preto prichádza s kravinami.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31.1.2017 13:07 - 13:08 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Na základe komunikácie s pánom ministrom školstva v mene všetkých troch predkladateľov beriem späť návrhy pod tlačami 374 a 375, body 43, 44. Pán minister prisľúbil kooperáciu na tom, aby sme tieto problémy vedeli, pokiaľ možno, vyriešiť podzákonnou normou, a v prípade, že to nebude možné, aby to bolo zahrnuté v širšej systémovej zmene školského zákona a zákona o vysokých školách. A ak bude toto rokovanie úspešné, tak to bude zahrnuté vo vládnom návrhu, ak nie, tak prídeme s návrhom znovu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 15:31 - 15:37 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že z hľadiska právneho aj vecného už bolo v zásade povedané všetko. Mňa mimoriadne teší, že aj z úst pani ministerky Žitňanskej aj z úst pána kolegu Kresáka zaznel principiálny názor a ja čakám, či bude pretavený aj do hlasovaní. Či návrh ústavného zákona, ktorý podávame spolu s pánom Budajom, dostane podporu aspoň časti koalície, aspoň tých ľudí, ktorí tvrdia, že reálna spravodlivosť by na Slovensku nastala v momente, keď nie deklaráciou, nie vyhlásením, ale reálnym zrušením amnestií umožníme súdnu dohru a vyšetrovanie týchto neľudských zločinov.
Požičiam si názor pána Jozefa Vozára z Inštitútu štátu a práva SAV, ktorý hovorí: "Právo by malo v sebe zlučovať tri základné hodnoty: všeobecný prospech, spravodlivosť a právnu istotu. Tieto tri hodnoty musia byť v súlade. Už v minulosti Ústavný súd vyslovil názor, že jedným z prvkov právnej istoty je zrozumiteľnosť právnych noriem a na nej založená predvídateľnosť konania orgánov verejnej moci. Ťažko si však možno predstaviť, aby právo zneužívajúce rozhodnutie o amnestii zakladalo právnu istotu. V demokratickom právnom štáte nie je možné tolerovať stav, keď predstavitelia štátnej moci zneužívajú akékoľvek inštitúcie na to, aby vylúčili trestnoprávnu zodpovednosť seba alebo ďalších osôb podieľajúcich sa na štátnej moci. V opačnom prípade by každá odchádzajúca politická garnitúra mohla bezmedzne využiť tento inštitút na zabezpečenie vlastnej beztrestnosti."
Tú poslednú vetu už sme, chvalabohu, vyškrtli z histórie a možnosti udeľovania amnestií boli upravené tak, aby sa mečiarovský krok nemohol opakovať. Ten začiatok však stále trvá. Nemôžme si vyťahovať z právneho systému len to, čo nám vyhovuje, musíme sa naň pozerať ako na celok, a to nie len v obsahu, ale aj v histórii. Ak odkazom pre budúce generácie má byť to, že tu bol zvedený spravodlivý a dobrý súboj za právny štát, tak jeho súčasťou musí byť aj schopnosť napraviť svoje vlastné chyby, nás, ktorí zastupujeme práve teraz štát. Tak ako ho vtedy zastupoval Ivan Lexa, ako ho vtedy zastupoval Vladimír Mečiar, ako ho potom zastupoval Ivan Gašparovič. My sme teraz nositeľmi tej zodpovednosti, my sme tí, ktorí to máme na koncoch našich prstov pri hlasovaní. A teda sme v stave, keď je to urobené zle.
Tu nemá byť návrh ústavného zákona podaný opozíciou a návrh deklarácie a vyhlásenia, ktorý trošku drzo, musím povedať, nám do úst vkladá vláda, ktorá sa nám má zodpovedať. To, čo je v tom ústavnom zákone, mal byť spoločný návrh tohto pléna a to, čo je v tej deklarácii, malo byť dôvodovou správou. Mali sme ústavným zákonom jednoznačne napraviť a zrušiť, čo bolo nesprávne a mali sme v dôvodovej správe zadefinovať, čo si o stave myslíme dnes a ako má právny štát vyzerať.
Už to otočiť nevieme, ale čo vieme spraviť, je dvihnúť ruky a zahlasovať, keď tak, tak aspoň za obidva tieto návrhy, nech idú spolu. Nech je to spoločné prehlásenie parlamentu a vlády, že za Mečiarovými amnestiami sa dnes urobí hrubá čiara a táto kapitola bezprávia a takzvanej, jak to povedať, krvavej tranzície z čias totality do čias právneho štátu je za nami.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2016 10:41 - 10:42 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Pani ministerka, ďakujem veľmi pekne aspoň za ten prejav vlastne súhlasu, že deklarácia v ideálnom prípade nestačí. V ideálnom prípade by mal naozaj prejsť ústavný zákon, ktorým by tie amnestie boli zrušené, a to hlavne kvôli tomu, aby sa vytvoril priestor pre súdnu dohru možnú a aby sa úplne vyčistil aj morálny kredit tohto štátu, ktorý sa s tými nešťastnými amnestiami spája. Ono ale obávam sa, že tou deklaráciou urobíme ten polkrok, na ktorý sa ale už neskôr bude vždy odvolávať každý jeden, ktorý povie, že ústavný zákon už netreba schvaľovať o zrušení amnestií, lebo veď už deklaráciu máme. A možnože teda by stálo za to aj tú deklaráciu rozšíriť a vyjadriť vôľu v nej samotnej, že na to, aby sme tento proces dokončili, je potrebné zrušiť amnestie aj ústavným zákonom a vytvoriť tak priestor pre to, aby aj na úrovni súdov, aj na úrovni vyšetrovania všetky procesy spojené s týmito amnestiami mohli dobehnúť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 10:58 - 11:00 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán poslanec Číž, neexistuje nič absurdnejšie, ako využiť 40 minút na to, aby človek obhájil tézu, že mu 20 minút stačí. To by úplne stačilo k vášmu vystúpeniu, ale vrátim sa k pár bodom.
Vy ste obhajcom takého toho štátnického prístupu k správe spoločnosti. Tak ja vám poviem, že čo mi podľa mňa chýba štátnického v tomto rokovacom poriadku: Zrelosť, nadhľad a základná príčetnosť.
Zrelosť kvôli tomu, že tu bolo zareagované na pár vystúpení inštinktívne, zbrklo, rýchlo, s príliš silnými nástrojmi a už teraz to podľa mňa ľudí, ktorí to napísali, mrzí, lebo zisťujú, že to bude prúser.
Nadhľad kvôli tomu, že tu chýbala úplne schopnosť trošku sa pozrieť na veci zvrchu, zamyslieť sa nad tým, aký takýto nový rokovák bude mať dôsledky, a zamyslieť sa nad dôsledkami pred tým, než sa to stane už iba pretláčaním jedného ega proti druhému a nie vecnou záležitosťou.
A základná príčetnosť kvôli tomu, že keby sme naozaj boli príčetní, tak sa tu nerozprávame o vymáhaní pravidiel voči v zásade slušným ľuďom v tomto parlamente, ale bavíme sa o vymáhaní pravidiel voči ľudom, ako sú bratia Paškovci v Košiciach, ktorí na kameru a pred ľuďmi, ktorí to videli, zbili nevinného človeka, a zákon je na nich krátky iba kvôli tomu, že mocenská štruktúra v tomto štáte vyzerá, tak ako vyzerá. Takže keby sme mali zrelosť, nadhľad a základnú príčetnosť, tak teraz riešime to, že sa tu nedá dopracovať spravodlivosti a práva v tomto štáte a my sa namiesto toho hádame o zbytočnom a zlom rokovacom poriadku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2016 10:56 - 10:58 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondrej, ja som zvedavý v prvom rade, akým spôsobom sa plénum vysporiada s pozmeňovacím návrhom k spoločnej správe, lebo to je naozaj nóvum. A som zvedavý, ako sa s tým vysporiada jednak v prípade toho pozmeňováku pána poslanca Blanára a ako sa s tým vysporiada aj v tomto prípade, aj keď si myslím, že tam budú hlavne z politických dôvodov rozličné motivácie, tak tá technika ma zaujíma.
K tomu samotnému obsahu. Je to síce už chytanie za chvost toho problému, lebo viazať prostriedky je potrebné tam, kde tie prostriedky sú, to znamená v samotnej kapitole ministerstva školstva. Ale plne súhlasím s tým, že ak sa tu nachádzajú nástroje na možné nové dofinancovanie vzdelávania na Slovensku, tak je potrebné to urobiť, a preto vítam tento pozmeňovák a rád ho podporím.
Je už jedno, že či tie peniaze by dodatočne boli vrazené do odmien učiteľov, ktoré potrebujeme zvýšiť, či by to išlo do vybavenia škôl, ktoré majú problémy s tým, že nemajú labáky, nemajú dielne alebo nemajú dostatočnú techniku, alebo či to pôjde do analýz a nového curricula, toto všetko sú veci, ktoré v školstve potrebujeme, a keď sa na to nájde v štátnom rozpočte nejaká koruna navyše, tak to, samozrejme, všetci môžme iba uvítať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2016 11:18 - 11:19 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ono treba povedať, že všeobecne by sme sa zrejme mali dostať k tomu, že by sme si sadli nad pomery poslancov v jednotlivých výboroch vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, ešte stále koalícia má ústavnú väčšinu 9 proti 6, čo totálne nezodpovedá pomeru síl v parlamente, a už nemáme štyri koaličné strany, máme tri, nemáme ten istý počet koaličných poslancov, aký sme mali na začiatku.
Takže ak by sme k tomu mali pristúpiť poctivo, tak by bolo potrebné nanovo si napísať pomery síl v parlamente a podľa toho upraviť pomery síl v jednotlivých výboroch. Tak sa to robilo vždy a tak by sa to malo urobiť aj teraz. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.11.2016 17:36 - 17:38 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Nuž, je zaujímavé, že ľudia, ktorí - jeden z nich bol učiteľ a druhý z nich bol podnikateľ - tak nevedia odčítať z jedného jednoduchého prejavu základnú matematiku. Ja som povedal, že či to bude 2,5-násobok, alebo 2,7- alebo 2,9-, alebo súčasná suma plus valorizácia, alebo bez nej, je mi to jedno.
Ale Igor Matovič a pán Kotleba z toho okamžite vyčítajú, že chcem zvyšovať platy, tak ja už neviem, že ako jasnejšie sa mám vyjadriť, že mne ide v prvom rade o systémové riešenie a nie o to, aby sme tu zarábali viac.
Ako jasnejšie to mám povedať, Igor? Mne ide o jednu jednoduchú vec: nepodieľať sa na divadle, ktoré si tento rok spustil ty. To je celé.
Je tu, presne ako povedal Ondrej Dostál, jedno systémové riešenie, za ktoré sme hlasovali všetci, ktorí sme tu vtedy boli, a to bol vzorec, ktorý je tzv. Sulíkov vzorec a platí dodnes. Ak s tým nie sme spokojní, je tu teraz väčšina a vláda a parlamentná väčšina, ktorá s tým môže niečo spraviť. Kým to nespravia, ja už nie som ochotný každý rok podieľať sa na tom, aby sme týmto populistickým divadielkom vždycky ľuďom iba dvíhali tlak. Proste už nechcem. A v klube sme sa zhodli na tom, že to nechceme takisto.
A nech si väčšina vymyslí nové pravidlo alebo nás k tomu prizve, alebo sa na ňom dohodneme všetci, to mi je jedno, ale nastavme už konečne po každoročných apeloch, s ktorými som sem ja osobne chodil, niečo, čo bude fungovať, aby sme takýmto divadielkam raz a navždy jednoducho zabránili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.11.2016 17:18 - 17:27 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Keďže ctím zákon, tak som nechcel zneužiť rokovanie o skrátenom legislatívnom konaní na to, aby som hovoril o samotnom obsahu tohto zákona. Takže nateraz len stanovisko klubu SaS k samotnému návrhu.
SaS konzistentne v minulosti tvrdila, a bolo to častokrát prostredníctvom mojich vystúpení v tomto pléne, že zmrazovanie platov je nesystémový, škodlivý a populistický krok a bolo úplne jedno, že či zmrazovanie platov prichádzalo formou pozmeňovákov z pera jednotlivých poslancov, poslaneckých klubov, poslaneckých skupín, alebo to prišlo zo strany vlády.
A keď si všetci spomenieme, ako to bolo v roku 2010, tak dnes možno ten tzv. Sulíkov vzorec ľuďom nedáva moc zmysel, ale ekonomický stav krajiny v tej dobe hovoril o tom, že pri veľkej miere zadlžovania a schodku verejných financií, ak sa toto zadlžovanie a schodok verejných financií odrazí na plate verejných funkcionárov, tak to dá nejakým lineárnym spôsobom nejaké výsledné číslo, vďaka ktorému sme vedeli upravovať platy verejných, teda ústavných činiteľov už vtedy.
Pán kolega, terajší minister financií, bol vtedy v parlamente. Tie diskusie boli pomerne košaté a ten vzorec v zásade dával zmysel. A tým, že ekonomika sa napriek vládam, ktoré potom prišli, pomerne dobre pozviechala, tak tie čísla sa dosť závratne začali dvíhať, čo sa týka možného platu verejných funkcionárov, a tým, že boli každým rokom zmrazované, tak tie nožnice sa naozaj otvorili do neprijateľnej diery a dostali sme sa do situácie, kde odmrazenie platov by znamenalo - koľko? 800-900-eurový skok? A to je niečo, čo napriek tomu, že by sme sa dostali na úroveň toho, čo nám dáva zákon, tak by to bolo niečo, čo by zrejme verejnosť neprijala s nadšením.
Ja som na tomto mieste vystupoval pri zmrazovaní zákonov (pozn. red.: správne "platov") každý rok a pýtal som sa predkladateľov zmrazovania... (Minister položil rečníkovi materiál na rečnícky pult.) To je, ako by to vyzeralo?
Pýtal som sa predkladateľov zmrazovania, pýtal som sa poslancov, ktorí za to hlasovali, dokedy to budeme robiť? Lebo všetci sa tu zhodneme na tom, že to je dlhodobo neudržateľné. Ak sa zhodneme na tom, že to, čo si zaslúži poslanec a od čoho máme potom odvodiť plat ministra a sudcu a prezidenta atď., je tá suma, ktorú zarábal v roku 2011, tak nech je v zákone napísaná tá suma. Ak si povieme, že ju treba nejakým spôsobom valorizovať, tak si povedzme ako. Má sa valorizovať o infláciu, má sa valorizovať spolu s dôchodkami? Povedzme si. Ak to má byť iný násobok než trojnásobok priemerného platu v národnom hospodárstve, ak si povieme, že to má byť 2,7, tak to dajme do zákona, ale nemeňme to každý rok. Veď tých možností, ktoré máme pred sebou, je milión.
Všetko, čo potrebujeme, je vyrovnať sa s dvoma vecami. Prvá vec je uvedomiť si, že zmenou a systémovou zmenou tohto zákona nikdy neuspokojíme všetkých občanov. Sú občania, ktorí si vždycky budú myslieť, že poslanci, ministri, ústavní činitelia zarábajú priveľa, a budú hovoriť o tom, že máme brať minimálny plat alebo priemerný plat alebo že si máme na polovicu znížiť, alebo že si máme zmraziť. Nebudú spokojní nikdy. Sú ľudia, ktorí zarábajú možno dvakrát, trikrát čo poslanec, ako manažéri v korporáciách, a povedia si, ja by som za tie peniaze do toho parlamentu nešiel. Sú ľudia, ktorí keď prišli do parlamentu, tak sa s hrôzou pozerali na svoju výplatnú pásku, lebo vôbec netušili, že budú zarábať tak málo.
Všetky typy týchto ľudí tu máme. A jediný spôsob, ako sa z toho vymotať, je povedať si, toto je po hrubej čiare novonastavené pravidlo, novonastavený vzorec alebo novonastavená suma a valorizácia a odteraz na základe platnej politickej dohody s tým nebudeme hýbať.
Je klamstvo a lož, že tu existovala nejaká preddohoda o tom, že sa toho nikto chytať nebude. Je to klamstvo a lož.
SaS prestala hlasovať, myslím, že minulý rok za zmrazovanie platov, a to z jednoduchého jediného dôvodu. Tvrdíme už roky, že na základe sľubov, ktoré sme dostali aj od strany SMER - SD, aj od bývalých vedení parlamentu, tu mala byť a koniec koncov Jofo Viskupič bol toho účastný za posledné roky niekoľkokrát, že sme niekoľkokrát hovorili s pánom Paškom, s pánom Pellegrinim o tom, že mala byť zostavená skupina, ktorá by riešila zákon o poslancoch, zákon o platoch ústavných činiteľov, a aj jedno, aj druhé nastavila tak, aby to zodpovedalo dnešnej dobe.
Druhá vec, o ktorej sme hovorili, je, že zákon o platoch ústavných činiteľov by bolo možné dobre posunúť na zákon so silou ústavného zákona, a to kvôli tomu, aby následne si nemohli pre seba vybavovať výnimky sudcovia, ale zmeny platili aj pre nich. Toto by boli zmysluplné a dobré riešenia a k nim sa už roky nevieme dostať.
Ak by sme mali pred sebou návrh ústavného zákona, ktorý by nanovo zadefinoval pozíciu poslanca Národnej rady, nanovo zadefinoval koeficienty, na základe ktorých sú potom platení prezident, ministri, iní verejní funkcionári, ústavní činitelia, sudcovia atď., tak to je niečo, o čom má zmysel sa rozprávať, lebo by to mohlo už platiť nafurt a nemusím sa toho každý rok chytať.
Vyzývanie k zmrazeniu platov je len predlžovanie netechnickej, nesystémovej agónie, ktorú tu máme so sebou od roku 2009 či 2008 a od ktorej sa nepohneme ďalej.
Preto za klub SaS hovorím, nesúhlasíme so zmrazovaním platov a nebudeme hlasovať za zmrazenie platov, ale nie kvôli tomu, že máme jasnú predstavu o tom, koľko majú ústavní činitelia zarábať, to nech je predmetom dohody. Nesúhlasíme ale s tým, aby tu každý rok bolo to isté trápne politické divadlo a na základe neho trápne vytĺkaný politický kapitál.
Jediné, čo konštantne a roky tvrdíme a za čím si stojíme a na čo sme pripravení, sa na tom spolupodieľať, je vytvorenie nového pravidla, nového vzorca a novej dohody, na základe ktorej budú potom platení verejní funkcionári a ústavní činitelia.
A ešte raz, ak to má byť dnešná suma, nech je daná v zákone pevne, ak má byť dnešná suma plus valorizácia, dohodnime sa na valorizácii. Ak to má byť iný násobok než 3, povedzme si, či to je 2,7, alebo 2,8, alebo 2,9, alebo 2,5, mne je to šumafuk jedno. Ale dohodnime sa a už s tým, prosím vás, nehýbme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis