Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.4.2019 o 12:00 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 4.4.2019 12:00 - 12:08 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem veľmi pekne za ústretovosť.
Vážené dámy a páni, predkladám teda návrh zákona, ktorým sa mení zákon o odpadoch, ktorý sme vypracovali spolu s mojím kolegom z Progresívneho Slovenska Martinom Hojsíkom, bývalým riaditeľom Greenpeace a dlhoročným aktivistom v oblasti životného prostredia. Nazvali sme ho zákonom za čisté Slovensko.
Cieľom navrhovaného právneho predpisu je prostredníctvom dvoch opatrení znížiť množstvo zbytočného plastového odpadu produkovaného organizáciami štátnej správy a prispieť tak k lepšiemu životnému prostrediu a k napĺňaniu dlhodobých cieľov efektívneho odpadového hospodárstva, a to znižovaním produkcie nielen plastového odpadu.
Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Pretože ten netreba ani skládkovať, ani spaľovať a dokonca ani recyklovať, nehovoriac o tom, že neskončí v našich lesoch a v našich riekach. A štát by v tomto mal ísť príkladom.
Ako sa to teda vzťahuje na predkladaný návrh zákona?
1. Konanie štátu má mať minimálne dopady na životné prostredie, ideálne sa snažiť jeho kvalitu zlepšovať a o to viac, že narába s prostriedkami, ktoré doň investovali prostredníctvom daní samotní občania a občianky Slovenskej republiky.
Štát má ísť občanom, po druhé, príkladom v tom, čo sa od nich očakáva, aby robili sami.
3. Štát má cez obstarávanie ovplyvňovať podnikateľský sektor alebo aspoň ísť mu príkladom. Tým môžeme podnikateľom uľahčiť prechod na pripravovanú legislatívu, ktorá sa bude týkať všetkých, nielen verejného obstarávania štátu a jeho organizácií.
Pozrime sa teda bližšie na tieto opatrenia.
Prvým opatrením je zaviazanie orgánov a organizácií v štátnej správe k nákupu nealkoholických nápojov výhradne vo vratných zálohovaných obaloch plastových či sklenených alebo k podávaniu pitnej vody z verejného vodovodu namiesto vody balenej. Toto opatrenie je zároveň jedným vládou Slovenskej republiky v marci schválenom „Programe predchádzanie vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2025“. Zároveň ide o opatrenie, ktoré nie je svojou podstatou viazané na iné navrhované opatrenia v odpadkovom hospodárstve a je možné jeho zavedenie bez veľkých dodatočných nákladov. Navyše čím skôr toto opatrenie zavedieme do praxe, tým menej odpadov sa vzhľadom na rozsah štátnej správy vyprodukuje. Preto si myslím, že práve teraz je ten správny moment.
Dámy a páni, skúsme si spomenúť na rokovanie našich výborov, prídeme na výbor, pred každým je plastová fľaša, napijeme sa z nej možno raz, možno dvakrát, dve tretiny, polovica obsahu v tej fľaške ostane a putuje do koša. Prečo nemôžme mať na stole reálne dva-tri krčahy a pár pohárov, aby sme si s kvalitnou vodou, ktorá, ktorú máme priamo zo Žitného ostrova, nemohli rozliať vodu a napiť sa? Na základe tohto by sme dokázali v štátnej správe na Slovensku reálne ušetriť množstvo jednak prostriedkov na nákup tých fľašiek, ale takisto životné prostredie tým, že by sme neprodukovali plastový odpad.
Druhým opatrením je zákaz pre orgány a organizácie štátnej správy nakupovať a obstarávať jednorazové plastové obaly v rozsahu príbory, taniere, miešadlá na nápoje a slamky, s výnimkou slamiek určených na používanie na lekárske účely.
Uvedený návrh je jednak v súlade s vyššie uvedeným Programom predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2025, ale predovšetkým vychádza z návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Táto smernica je momentálne pred záverečným hlasovaním v Rade a jej schválenie je istotou, takmer. Implementovaná má byť podľa návrhu do dvoch rokov od jej účinnosti. To znamená, že najneskôr v roku 2020-21 sa očakáva implementácia opatrení na znižovanie odpadu pochádzajúceho z jednorazových príborov, tanierov, miešadiel na nápoje a slamiek, okrem slamiek, samozrejme, používaných na lekárske účely, a takisto niektorých ďalších druhov plastových výrobkov a obalov. Najneskôr do dvoch rokov nejaké podobné opatrenie bude musieť Slovenská republika implementovať a nielen pre orgány a organizácie štátnej správy, ale pre všetkých.
Predkladaný návrh má teda za cieľ proces implementácie týchto povinností vo vzťahu k štátnej správe urýchliť a výrazne tak prispieť k predchádzaniu produkcie plastových odpadov už v súčasnosti.
Na podobnom základe pristúpili k zákazu používania jednorazových plastových príborov, tanierov a slamiek v Írsku, keď Írska vláda schválila podobné opatrenie, ktoré je predmetom predkladaného návrhu, pre tamojší verejný sektor.
Už dnes máme dokonca signály zo strany samosprávy, niektorých miest a obcí na Slovensku, že tiež chcú zaviesť podobné opatrenia a výrazným spôsobom zredukovať objem plastového odpadu, ktoré, ktorý produkujú na úrovni organizácie a vlastne administratívy týchto samospráv.
Rozsah štátnych orgánov, ktorých sa vyššie uvedené povinnosti týkajú, je stanovený v návrhu na štátne orgány, napr. ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady atď., rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené orgánmi štátnej správy a tiež orgány verejnej správy zriadené priamo Ústavou Slovenskej republiky a zákonom, napríklad Úrad verejného ochrancu práv, Generálna prokuratúra alebo Centrum právnej pomoci a podobne.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, tak ako konštatoval aj pán spravodajca.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, a ak ho má, tak pozitívny, lebo keď si zoberiete, že by sme všetky tie plastové fľaše napríklad, ktoré na tých výboroch máme, nahradili krčahom s vodou, tak tým Národná rada celkom určite prostriedky ušetrí.
Ešte raz zhrniem, máme tu smernicu Európskej únie, ktorá bude záväzná pre všetkých, nielen pre verejný sektor, o dva roky. Máme tu predpokladané kroky ministerstva životného prostredia, ktoré má schválené vo svojej, vo svojej vízii, ako zbavovať Slovensko odpadu, a jediné, čo robím týmto návrhom zákona, že urýchľujem implementáciu. A keď si zoberiete, ako vážne sú ohrozené naše lesy, ako sú ohrozené oceány, moria, voda plastovým odpadom, tak si myslím, že nemôžme čakať ani deň a musíme reálne začať niečo robiť.
Ďakujem veľmi pekne za možnosť doprednášať tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.4.2019 11:57 - 12:00 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dovoľte, prosím, aby som najprv využil túto príležitosť k jednej veci, ktorá nesúvisí s týmto zákonom, snáď bude možné, aby, aby som dohovoril.
Chcel by som sa z tohto miesta ospravedlniť tejto ctenej sále a plénu Národnej rady za rétoriku posledných dvoch dní. Mal som dnes ráno rozhovor s učiteľkami môjho syna a povedali mi, že sledujú veľmi škaredý trend, že dieťa, deti sú medzi sebou aj na školách, kde by to človek nečakal, stále vulgárnejšie a uvedomil som si, že aj keď človek niekedy má potrebu vystúpiť ostrejšie, tam vonku sú ľudia, ktorí nás všetci vidia, sledujú a na základe toho posudzujú aj svoje vlastné konanie.
Ja som v tomto parlamente už, už niekoľko rokov, ľudia ma poznajú, vedia, že keď cítim neprávosť alebo vidím, že sa nedeje niečo podľa pravidiel, mám tendenciu sa ohradiť. To isté som urobil aj v posledných dvoch dňoch, ale priznávam, že rétorika, ktorú som pritom zvolil, reálne naozaj nepatrí na pôdu Národnej rady, a chcem sa teda tomuto plénu ospravedlniť.
Stále tvrdím, že spôsob, akým bol prevzatý zákon, ktorý sme predkladali s Jozefom Mihálom, nemal byť preradený na koniec schôdze, pretože je to v rozpore s dobrými mravmi v tejto sále. Stále tvrdím, že som bol včera vykázaný z tejto sály nie právom, pretože ak by toto mal byť štandard, na základe ktorého budú vykazovaní poslanci z rokovania Národnej rady, tak by tu častokrát polka sály nebola.
Ale spomenul som si aj na tú tzv. pokojnú silu, ktorú predviedla kandidátka a dnes už zvolená prezidentka Zuzana Čaputová vo svojich verejných vyhláseniach a povedal som si, že aj keď mám dlhé roky už nejaký návyk, aj ten sa dá zmeniť a možnože aj od nej si môžem zobrať príklad a to, o čom hovorila, ako o možnosti priniesť novú kvalitu a novú kultúru do politiky, skúsiť realizovať aj na pôde Národnej rady.
Ďakujem, že som mal možnosť toto povedať a teraz k predloženiu samotného zákona, ak môžem pokračovať.
V tom prípade to predložím pri pokračovaní rozpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.4.2019 11:56 - 11:56 hod.

Martin Poliačik
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, predkladám vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nateraz to spravím takto formálne a zvyšok predkladacej správy prednesiem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2019 17:04 - 17:04 hod.

Martin Poliačik
Ďakujem. Dávam návrh, aby sa o bodoch 81 a 82, ktoré mám predkladať, rokovalo až zajtra po ukončení 44. schôdze, keďže dnes som vykázaný z parlamentu a predložiť ich nemôžem a hrozí, že by prišli na poradie. Lebo v podstate už veľa bodov nie je, takže predpokladám, že zajtra ešte bude pokračovať schôdza po odvolávaní ministra. Takže dávam procedurálny návrh, aby sa o nich rokovalo hneď po ukončení zajtrajšej schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2019 11:34 - 11:36 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený, dúfajme, dosluhujúci predseda Národnej rady, vážené dámy, vážení páni. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)


Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, dôrazne vás upozorňujem, preruším schôdzu, ak sa nebudete venovať téme a osobne budete znova na mňa útočiť. Povedať mi chrapúň v sále Národnej rady Slovenskej republiky vám nezabudnem, a preto na vás dám disciplinárne konanie. Ešte raz sa nevenujte svojej téme, prerušujem schôdzu a vykážem vás zo sály.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Pán predseda, ja sa venujem téme. To, že vyjadrím nadej, že čoskoro skončí váš mandát ako predsedu Národnej rady, nie je ani neslušné, je to iba vyjadrením vôle mnohých občanov tohto štátu.
Teraz, ak dovolíte, nechajte mi, prosím vás, priestor odprezentovať zákon, ktorý som priniesol. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ešte raz a teraz to hovorím poslednýkrát dôrazne, nerobte si srandu z Národnej rady.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Ja si nerobím srandu z Národnej rady, pán predseda. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
A neurážajte mňa počas svojho vystúpenia a nerobte tu náznaky niečoho, čo je váš osobný problém, ktorý neviete zniesť. Keď budete mať vy raz možnosť riadiť veci, tak určite sa ja k vám tak správať nebudem, že vám v sále budem hovoriť, že ste chrapúň.
Nech sa páči, pán poslanec.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Vážený pán predseda Národnej rady, ja som vám nepovedal, že ste chrapúň. To, keď o niekom poviete, že sa tak správa, neznamená, že ním je. Je tam rozdiel, keď niekomu poviete, že smrdí ako pes, tak neznamená, že je pes. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Podľa § 32 ods. 2 som vás opakovane niekoľkokrát vyzval zachovať poriadok v sále Národnej rady...

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Pán predseda, ja som prišiel prezentovať zákon... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
... ani po opätovnom upozornení ste neuposlúchol výzvu.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Pán predseda, ja som prišiel prezentovať zákon. Ak ma necháte rozprávať, tak budem pokračovať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím vás, pán poslanec, aby ste opustil sálu rokovacej, rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Na toto obdobie, kým to neuposlúchnete, prerušujem schôdzu do 11.40. Potom budeme pokračovať ďalším návrhom zákona. (Reakcia z pléna.)
Pani poslankyňa Cigániková, keby som vám ja povedal, že ste úbožiačka, ako vy teraz mne, tak vbehnete pred kamery a budete nariekať. Naučte sa vyslovovať, pani Cigániková. Ešte raz, pani Cigániková, kľud, kľud, lebo použijem ten istý nástroj voči vám. Nech sa páči, 11.40 pokračujeme druhým bodom programu. Pán poslanec je vykázaný dnešný deň zo sály.
Pripraví sa pani poslankyňa Šimkovičová a poslanec Beblavý.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 10:06 - 10:07 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K Alojzovi Baránikovi. Mnohí ľudia urobili v minulosti mnohé chyby a ja úplne súhlasím s tým, že nie každý sa zachoval ideálne. Sú tu ľudia, ktorí si mohli viacej vážiť jedinečnú príležitosť na prerobenie tejto krajiny, ktorá sa vyskytla pri vzniku vlády Ivety Radičovej. Všetci sme sa zachovali ako sme sa zachovali, snáď sme sa poučili. A sú tu ľudia, ktorí mohli menej dôverovať autoritatívnym predsedom, ktorí majú tendenciu viacej klamať ako hovoriť pravdu, zistili to neskoro. Tiež sa snáď poučili a dúfam, že všetci, ktorí tu sedíme a záleží nám na tom, aby sa Slovensko niekam pohlo, sme sa poučili z týchto vecí a z toho poučenia bude vzrastať aj vyššia stabilita akejkoľvek ďalšej vlády, ktorá si na svoje plecia to bremeno reštartovať krajinu zoberie.
K Ondrejovi. Úplne súhlasím, ja som sa skôr na to pozeral z pohľadu poslanca alebo poslancov, ktorí nejakým spôsobom reagujú na správanie sa väčšiny v parlamente, ale s tézou, že nie je možné si povedať, že ideme teda navoliť iba šiestich, aby sa akože formálne sfunkčnil súd, že takéto rozmýšľanie je neprijateľné, s tým úplne súhlasím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.4.2019 9:50 - 9:59 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, ja nadviažem na to, čo hovoril aj kolega Dostál, aj pani kolegyňa Žitňanská, a skúsim tomu dať teda ten rámec, že čo sa podľa mňa reálne deje. Kolega Dostál hovoril o tom, že či je legitímne alebo nelegitímne pre opozíciu alebo aj koalíciu najprv si určiť číslo a potom podľa toho si nastaviť citlivosť na kvalitu kandidátov. Keď si zoberieme ten proces, tak pri tej úplne prvej voľbe, keď bol predpoklad, že aspoň niekto kvalifikovaný a slušný by mohol prejsť a vedeli sme, aká vládna garnitúra tu vládne a kto má väčšinu v parlamente, tak bolo legitímne voliť čo najviac kandidátov, lebo existoval aspoň nejaký predpoklad, že niekto sa popri nejakých hlasoch spomedzi vládnej koalície tam dostane. Ak sa mu dá pomôcť pár hlasmi, aby preliezol, tak by sme to mali urobiť. Teraz je rovnako tak legitímny návrh, ktorý dal kolega Baránik, u ktorého by som do budúcnosti očakával trošku väčšiu dôveru k novonastupujúcim silám v politike, že ak je predpoklad, že sa pomery síl vymenia, že tu príde nová vláda, že tu príde nová väčšina v parlamente, tak teraz treba naozaj hlasovať iba za tých, ktorých považujeme za créme de la créme, za tých najlepších, a kde by sme mali teda radšej počítať s tým, že snáď sem príde nová väčšina do parlamentu, ktorá bude môcť mať väčší vplyv na to, že aký bude ten pult, ten zoznam tých kandidátov a potom z toho navoliť teda ešte lepšie obsadenie Ústavného súdu. Myslím si, že aj jeden, aj druhý postup je legitímny. Nemalo by to tak byť, ale, ale jednoducho vždycky sa počíta s tým, že kto má aktuálnu väčšinu v parlamente a kto má akú silu pretlačiť svojich kandidátov alebo kandidátov, ktorých považuje za najlepších.
Čo je na tomto smutné, je vec, ktorú spomenula pani kolegyňa Žitňanská. Ja si neviem predstaviť civilizovanú krajinu, v ktorej by do diskusie o voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu v parlamente sa neprihlásil jediný zástupca aktuálnej vládnej moci. Aký predseda parlamentu, taký parlament. To si musíme povedať, že to, že Andreja Danka už sem nebaví chodiť a že sa snaží z každej schôdze spraviť turboschôdzu a čo najrýchlejšie odtiaľto odísť, je fakt, že už od čias nebohého Pavla Pašku je parlament slúžkou vládnej garnitúry a keď nemôže plniť svoju slúžkovskú úlohu, tak sa nikto neunúva doňho prísť, ale krajina, v ktorej diskusia o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu vyzerá takto, je krajina, ktorá nemá rešpektovaný parlament, ktorá nemá parlament, ktorý by reálne plnil svoju funkciu priamo volených zástupcov ľudí.
Ak si novinárska verejnosť, občianska verejnosť, odborná verejnosť nežiada od vládnej garnitúry dostatočne silno zdôvodnenie svojho konania pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu, niečo v tejto krajine je veľmi vážne prehnité. Že to prehnité je, vieme aj na základe iných symptómov, ale toto je veľmi vážnym symptómom tiež.
A teraz k tomu, čo som oznámil na začiatku, môj, moja diagnóza toho, čo sa práve teraz deje. Na Slovensku práve prebieha zabetonuvávanie sa na pozíciách. Súčasná väčšina v parlamente, som presvedčený o tom, že už nereprezentuje väčšinou väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky pomerne. A ona to vie. Tá väčšina, ktorá teraz v parlamente ešte stále má sedemdesiat šestku a keď prizve fašistov tak má deväťdesiatku, nie je zastúpením väčšiny obyvateľov tejto krajiny. Má ale svoje záujmy, svoje pozície a má strach. Na to, aby sa dokázala zabetónovať v pozíciách, kde je, neváha sa spojiť do tej novej koalície – fašisti, SMER, SNS, kollárovci a tri zlaté prúty pána Marčeka, či Marečka, už štyri dokonca – a meniť ústavu.
A v tej istej situácii tu máme Ústavný súd, ktorý predefinuváva s otáznou legitimitou to, čo vlastne ústavný poriadok na Slovensku znamená. Máme rozporuplné judikatúry Ústavného súdu k mnohým veciam, ktoré sa týkajú aj rokovania parlamentu, rozhodovania niektorých jeho orgánov, máme rozporuplné interpretácie rôznych zákonov z rôznych časov výkonu mandátu rôznych ústavných sudcov.
Mnohí ľudia začínajú hovoriť o tom, že po tridsiatich rokoch od revolúcie by sme mali možno sa zamyslieť nad tým, že tú ústavu treba prehodnotiť a možno aj prepísať. Len na to by sme skôr mali smerovať k nejakému typu spoločenskej zhody a nie na seba vymýšľať stále nové podozrenia a rozštepovať spoločnosť stále viac.
V tomto svetle betonáže súčasných hráčov na súčasných pozíciách môžme vnímať aj obsadzovanie Ústavného súdu novými sudcami ako súčasť tejto hry. Že nejde o kvalifikáciu, nejde o to, kto je ako dobrým sudcom alebo kto čo robil alebo aká je jeho, aké sú jeho názory, aký je jeho svetonázor. A o to tu nejde. Ide len o to, aby tam boli navolené sudkyne a sudcovia, ktorí pomôžu súčasným mocipánom čo najdlhšie udržať svoju vlastnú beztrestnosť a ktorí pomôžu, dajme tomu, aj z opozície nahlodávať akúkoľvek moc, ktorá by sa snažila spraviť v tomto štáte poriadok a unesenú krajinu vrátiť naspäť tým ľuďom, ktorým patrí, občanom Slovenskej republiky, občanom a občiankam.
My z pozície opozičných poslancov a poslankýň, t. j. jediní ľudia, ktorí vystúpili v tejto rozprave, bohužiaľ, zatiaľ môžme nato iba poukázať. Ale v súvislosti s tým, čo tu odznelo z úst pána Baránika, ja môžem dať verejné prehlásenie a prísľub: neexistuje možnosť, že by akýkoľvek novotvar, o ktorom si hovoril, Alojz, a teraz hovorím za Progresívne Slovensko a stranu SPOLU, ktorá sú, ktorí sú v koalícii, sa spolupodieľali na tom, aby pokračovala táto moc na Slovensku.
Nemusíme byť spokojní ani s tým, ako vládnu súčasní mocipáni a súčasná koalícia, môžme mať výhrady aj voči tomu, ako robí opozícia svoju opozičnú politiku, ale v jednej veci sa zhodneme, že Slovensko potrebujú reštart, že unesený štát musí sa vrátiť naspäť do rúk ľudí, že tu musí zavládnuť vláda práva, právo musí byť pre každého rovnaké a že Slovensko sa musí pohnúť dopredu. A dúfam, že sa my dvaja aspoň poznáme dostatočne dlho na to, aby si toto, čo som práve teraz povedal, bral vážne.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 18:21 - 18:23 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Martin, zaujímavý nápad, len pripomínam, že v zásade úplne fakultatívne referendum, to znamená, ponechané na rozhodovanie zákonodarných orgánov je v zásade technicky legislatíva i iniciatíva pre občanov. A potom to treba nazvať tak, a to je samostatná téma, o ktorej sa možno môžme rozprávať, či by v nejakej forme rovnako, ako sa cez veľkú petíciu dá napríklad zaradiť do medzirezortného pripomienkového konania, alebo kde cez rôzne komisie občianskej spoločnosti vstupujú občania aj do tvorby zákonov na úrovni buď ministerstiev alebo čokoľvek, čo funguje pod nimi, tak či by nemala byť petícia alebo, alebo nejaká forma legislatívnej iniciatívy, ktorá by pochádzala priamo od občanov a kde by vlastne korektívu voči nejakým excesom zabezpečovalo hlasovanie parlamentu. Viem si živo predstaviť, že akýkoľvek parlament, ktorý by dostal zákon s podporou dajme tomu 10 alebo 15 % obyvateľstva, by veľmi silno zvažoval, či ho nepodporí, a ak nie, tak by musel vysvetľovať veľkej časti občanov, že prečo sa takéto niečo nestalo, ale každopádne bola by tam korektíva presne voči takým excesom, ako vidíme vo Veľkej Británii, kde sa veľký komplexný problém vlastne dostal do rúk poslancov, ktorí s ním v zásade nemajú, nevedia, že čo s ním treba spraviť, lebo nedá sa jedným stlačením tlačítka povedať áno alebo nie, keď nie je povedané kedy a ako. Z tohto dôvodu, prosím, skôr hovorme o legislatívnej iniciatíve pre občanov a nerobme fakultatívne referendá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2019 17:05 - 17:06 hod.

Martin Poliačik Zobrazit prepis
Áno, samozrejme, mám, mám procedurálny návrh.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, vypnite zvuk pánovi poslancovi.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Mám procedurálny návrh, pán kolega.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Áno, nech sa páči, zapnite, zapnite pána poslanca ešte raz. Prihláste sa, pán poslanec, poprosím procedurálny návrh, nech sa páči.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Mám procedurálny návrh, aby sa hlasovalo aj rokovalo v pôvodnom znení a v pôvodnom termíne. Nie je možné, aby strana SNS tu urobila chybu, bola na ňu upozornená. My sme pred mesiacom povedali, že presne toto sa stane. Ak chcete priznať svoju chybu, tak zahlasujte za náš zákon, zahlasujte za to, že ste spravili blbosť, zdvihli ceny potravín a normálne to odhlasujte a môžme to mať zo stola. Nie, že poriadne podaný zákon presuniete na iný termín a budete sa tu hrať s celým parlamentom. To sa nikdy nestalo, aby proti vôli predkladateľa sa posúval zákon tam, kde nepatrí. Čo to má znamenať? Čo je toto za politická kultúra, prosím vás, pán Danko? Čo to má byť? Takto sa správa iba obyčajný chrapúň! (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2019 17:04 - 17:05 hod.

Martin Poliačik
Nehnevajte sa, pán predseda, ale toto je absolútne chrapúnstvo, čo ste práve teraz urobili.
Skryt prepis