Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.2.2018 o 16:57 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2018 16:57 - 16:59 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 963 z 8. decembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a odporučili ho schváliť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 213 z 30. januára 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2017 10:10 - 10:11 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní informácie o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovarov a zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorba zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2017 10:06 - 10:07 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o technickej normalizácie a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2017 9:52 - 9:54 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 868 z 12. októbra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory odporučili návrh zákona Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 195 z 28. novembra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 9:20 - 9:21 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Peťo, vyzval si ma a musím odpovedať, lebo nie je to až také tragické, jak si spomínal ty vo svojom vystúpení.
Je pravda, že tie akčné plány sa nenapĺňajú tak, ako sa na začiatku predpokladalo, ide to pomalšie, ale je to chyba aj tej legislatívy okolo toho, lebo nie je to také jednoduché, jak, jak si všetci na začiatku mysleli.
V Trebišove je vytvorený, je vytvorená akčná rada, sú tam zastúpení starostovia, štátni zamestnanci, sú tam zastúpení podnikatelia, vytvorená je NO-čka, ktorá prenáša priamo do praxe už to, čo, čo vláda schválila, čiže tie jednotlivé projekty.
Pokiaľ viem, už teraz ministerstvá dávajú vonku, či už je to ministerstvo hospodárstva, ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia, vonku výzvy, ktoré sú len pre okresy, ktoré sú zaradené v tých akčných plánoch. A tam sa tí jednotliví žiadatelia, resp. tí záujemcovia, ktorí boli zapracovaní do akčných plánov, môžu do týchto výziev, výziev hlásiť, takže trvá to trochu dlhšie, ale už sa to rozbieha.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2017 20:11 - 20:14 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
(Reakcia z pléna.) Ale nie. Dostal som otázku, či budem pol hodinu hovoriť, max 10 minút a nemôže byť ani toľko, takže, resp. nechcem ani byť tak dlho.
Pekný večer, dámy a páni, tí, ktorí ste vydržali počas celého dnešného rokovania. Na úvod chcem povedať, že nemám nič spoločné ani s Enelom, ani so Slovenskými elektrárňami a hlavne ani s pánom Bžánom. Nepoznám ho a nikdy sme sa nestretli. Lebo padli tu dnes obvinenia, že pán Bžán vďaka dobrým kontaktom so smerákmi dostal takúto zákazku alebo takéto zákazky. Myslím si, že tu dnes bolo aj spomínané, že má nejakú, nejaký možno ešte lepší - lepší? - nejaký kontrakt aj s nejakým vaším nominantom. Čiže musí mať dobré kontakty potom aj na SaS-ku, aj na OĽANO, aj KDH, keď, myslím, v tej Snine podpísal zmluvu, kde dohodnutá odmena, ktorú podpisoval váš kandidát za poslanca do VÚC, je nie 2,5, nie 11, ale až 15 %.
Padlo tu dneska, myslím si, príliš veľa čísel, príliš veľa obvinení. Je na ľuďoch, ktorí tu boli spomínaní, aby niektoré veci možno vysvetlili. Osobne si myslím, že pán minister Žiga začal konať, začal konať možno aj skôr v niektorých veciach, ako bol vyzvaný opozíciou. A vzhľadom k tomu, aby tá dnešná debata mala nejaký zmysel a aby sme do budúcnosti aj predchádzali takýmto, myslím si osobne takisto, veľmi vysokým odmenám, aby k tomuto nedochádzalo, tak sme si dovolili spolu s kolegami prichystať iný návrh uznesenia, ktoré by dnes mohla Národná rada prijať, a kde si myslím, že pokiaľ pani podpredsedníčka vlády a vláda samotná bude s týmto súhlasiť, tak do budúcnosti by sme sa určite mali vyvarovať tomu, aby sme sa stretli opäť na nejakej takej schôdzi, kde by sme riešili takéto miliónové odmeny.
Prečítam ten návrh uznesenia. Takže návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k ďalšiemu postupu vlády Slovenskej republiky a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predĺžených právnych služieb, ktoré má štátna akciová spoločnosť MH Manažment, a. s., vyplatiť advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána ako odmenu za spor so spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.
"Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby zaviazala podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti, aby jej predložila návrh pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravia transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania."
Myslím si, že toto je ten prvý krok k tomu, aby sme do budúcnosti predišli takýmto prehnaným odmenám minimálne za zastupovanie štátu pri takýchto právnych deliktoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 17:22 - 17:23 hod.

Róbert Puci
Ďakujem pekne. Pán poslanec Baránik, som prekvapený. Povedali ste, že diala sa tu trestná činnosť, vedeli sme o tom. Vy ako právnik by ste mali vedieť, že pokiaľ ste vedeli vedome o nejakej trestnej činnosti, mali ste to oznámiť, dokonca si myslím, že ste boli povinný to oznámiť. A pokiaľ nie, tak sa potom opýtam, pani ministerka, nie je toto spolupáchateľ, keď k niečomu došlo a on to neoznámil vedome? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 16:49 - 16:51 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, chcem sa na úvod poďakovať za vyjadrenie ministerstva hospodárstva k celej tejto problematike a myslím si, že bola daná dostatočná odpoveď aj kolegom z opozície na tie otázky, ktoré vo svojom podaní, keď schvaľovali túto schôdzu, uviedli. Dúfam, že vystúpi aj pani ministerka spravodlivosti a budeme mať odpoveď od obidvoch zainteresovaných ministrov k celej tejto téme.
Mňa vo vašom vystúpení zaujali tri čísla. Prvé 17,6 mil., to je odmena, o ktorej sa aktuálne bavíme, pre advokátsku kanceláriu pána Bžána. Reálne si povedzme, vyplatených bolo zatiaľ 4,9 mil., zvyšok je na arbitráži, kde sa kľudne môže stať, že arbitrážny súd rozhodne o tom, že celú túto sumu zaplatí prehratá strana, a tým pádom Slovenská republika už nebude platiť nič.
Ďalšie dve sumy sú 18,5 mil. eur a 35 mil. dolárov, pri prepočte je to skoro 30 mil. eur, to sú sumy, ktoré zobrali privatizační poradcovia za nič. Keď riešili privatizáciu podniku, kde bol prihlásený len jeden záujemca, bolo to za nič. Vtedy nikto nebubnoval, nikto nič nehovoril, neriešil.
Ešte jedna vec. Pán poslanec Galek, neurazte sa, ale chápem, prečo sa snažíte obhajovať Enel. Plne musím súhlasiť s kolegom Rašim, ktorý povedal,... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Na predrečníka musíte.

Puci, Róbert, poslanec NR SR
... že ste v konflikte záujmov a možno by bolo dobré, aby ste sa k danej téme viacej radšej nevyjadrovali. Lebo fakt, pokiaľ by sa jednalo o vládneho poslanca alebo o vládneho ministra, tak by ste nás ukameňovali, aj keby sme prešli len popri budove nejakej spoločnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 15:29 - 15:30 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Galek, keďže sme kolegovia z výboru, diskutovali sme o tom - aj diskutovali - dnes na výbore ste už časť svojho vystúpenia viac-menej povedali a takisto som z médií zachytil niektoré vaše vyjadrenia, tak ma veľká časť vášho vystúpenia neprekvapila. Ale čo ma prekvapilo, bolo to, že vy podľa mňa spochybňujete prebratie kontroly nad Vodnou elektrárňou Gabčíkovo. Neviem, vám vadí, že štát sa naspäť dostal, tvrdíte síce, že nie k majetku, ale k tej samotnej prevádzke Vodného diela Gabčíkovo, ktoré podľa mňa aj podľa vyjadrenia súdu bolo neoprávnené poskytnutie privatizérovi? Potom sa vás chcem opýtať, koho vy tu dnes zastupujete - Enel alebo Slovenskú republiku?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.10.2017 15:12 - 15:18 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 121 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Pavla Tkáča za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci hlasovalo za 68 poslancov, proti 28 poslancov, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci zvolený Pavol Tkáč. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členky Rady pre štátnu službu navrhnuté verejnou ochrankyňou práv bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členky Rady pre štátnu službu navrhnuté verejnou ochrankyňou práv všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Daniely Zemanovičovej za členku Rady pre štátnu službu navrhnutú verejnou ochrankyňou práv hlasovalo za 84 poslancov, proti 20 poslancov, zdržalo sa hlasovania 18 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Rady pre štátnu službu navrhnutú verejnou ochrankyňou práv zvolená Daniela Zemanovičová. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ľuboša Pastora za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky hlasovalo za 90 poslancov, proti 15 poslancov a zdržalo sa hlasovania 17 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Ľuboš Pastor. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu navrhnutého poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ctibora Košťála za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti hlasovalo za 101 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa hlasovania 9 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre štátnu službu navrhnutého poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti zvolený Ctibor Košťál. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členky Rady pre štátnu službu navrhnuté Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členky Rady pre štátnu službu navrhnuté Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 121 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Anny Ištókovej za členku Rady pre štátnu službu navrhnutú Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky hlasovalo za 73 poslancov, proti 25 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov. Na schválenie návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Rady pre štátnu službu navrhnutú Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky zvolená Anna Ištóková. Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis