Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.4.2019 o 18:55 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 14:49 - 14:50 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1697). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory. Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore a do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 14:11 - 14:12 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1720. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom a do 32 dní prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 18:23 - 18:25 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel len pripojiť k tomuto návrhu ako spolupredkladateľ a tiež by som chcel zdôrazniť, že toto je taký zákon o praktickom živote, ktorý má ambíciu tento život ľuďom zjednodušiť bez toho, aby mal na nich v podstate akýkoľvek vplyv, na ich život. Pomocou, keď sa tieto, teda keď sa tieto mince, keď nebudú v obehu, tak človek, samozrejme, nepríde o nič, nebude žiadne zdražovanie, toho sa netreba naozaj obávať, ale práve naopak, budeme mať o jeden problém viac. Ja napríklad mám v aute pri lakťovej priehradke takú, takú misku, do ktorej si dávam tieto drobné mince, už ich tam mám naozaj veľmi veľa a neviem sa ich reálne zbaviť, pretože som chcel minule zaparkovať a ani tie parkovacie automaty tie jedno- a dvojeurové mince neberú, niektoré ani päťeurové, takže naozaj s tým je problém a keď som chcel s tým minule zaplatiť s takou tou veľkou gučou, tak tá pani na mňa pozrela teda, že fúha, že čo ste nám to priniesli za problém. Takže práve toto je taká vec, že keby, bolo by to jednoduchšie, máme zbytočný problém, keď sa musíme týmito mincami zaoberať, a preto si myslím, že je správne, že sme takýto návrh zákona pridali, a pevne verím, že ho podporia aj ostatní poslanci.
Tiež treba ešte zdôrazniť to, že ako vravel predkladateľ pán Dostál, že štát dokonca môže týmto opatrením ušetriť na nákladoch, ktoré naozaj môžu byť až v desiatkach miliónov, ktoré sa teda môžu potom výrazne použiť na iné a určite lepšie ciele.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 9:18 - 9:19 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len aby som upresnil, o čo sa vlastne jedná, čo si tu, Martin, naznačil. Vieme, že je tam dodatok k tejto zmluve, ktorý odkazuje na neplatný geologický zákon, pričom dnes nám platí geologický zákon schválený z roku 2007, ktorý nám vraví, že dobývanie rádioaktívnych nerastov a teda uránu je zakázané, pokiaľ obyvatelia každej dotknutej obce, v ktorej by mal geologický prieskum či ťažba rádioaktívnych nerastov prebiehať, v miestnom referende nevyslovia súhlas s takouto ťažbou. Problém je to, že keď v tomto zákone, teda, odkaz na neplatný zákon, ktorý môže spôsobovať problémy do budúcnosti, keďže potencionálny investor by sa mohol práve na tento zákon odvolávať. Nemyslím si, že možnože by bolo úsilím práve týchto firiem to nejak zneužívať, ale možnosť skôr rôznych, keď to mám povedať, nie špekulantov, ale možno niekoho, kto by chcel vyvolať nejaký súdny spor či arbitráž, a takto by mohli vzniknúť v Slovenskej republike úplne zbytočné škody, ktorým by sa dalo predchádzať, keby tam tento zákon bol uvedený na pravú mieru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2019 17:49 - 17:51 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel k tomuto návrhu možno tri-štyri body.
Prvá vec je, že 110 mil. fliaš, kusov, rátame s tým, že nám teda stále ostane naďalej nevyzbieraných a 110 mil. kusov je naozaj strašne veľa, strašne veľa a tých 110 mil. kusov, keď nám ostane možno v prírode, tak to naozaj nie je asi to, že nám tá príroda bude omnoho čistejšia, 110 mil. je naozaj veľké množstvo.
Ďalšia vec je, pozrel by som sa na to, aj to, že v Českej republike tento systém odmietli a bolo na to viacero dôvodov a jedným z dôvodov bolo napríklad aj to, že ich odborníci dali dokopy analýzu, z ktorej vyšlo, že z 33 krajín sveta, kde je toto zálohovanie realizované v súčasnosti, len v 6 sa podarilo naplniť ambíciu 90-percentný podiel. Čiže mám aj obavu, že na koľko sa to u nás podarí, a teda či sa to vôbec podarí.
Ďalej skúsenosť z Nemecka hovorí o tom, že keď sa tam prešlo na zálohovanie, klesla im miera triedenia ostatných materiálov až o 11 %, a nie som si úplne istý, ale myslím, že to trvalo až 4 až 6 rokov, pokiaľ sa to zase dostalo naspäť a stálo to ďalšie náklady v tom, že sa museli robiť ďalšie mediálne kampane, aby sa ľudia opäť k tomu vrátili.
No a k tomu, že či nám to vyčistí naše rieky a či nám to vyčistí aj naše lesy, no, ja mám obavu, pretože väčšinou tie fľaše, ktoré sú tam, sú zničené, skrčené, možnože roztrhnuté a tak ďalej, a takéto fľaše sa nevrátia naspäť do systému podľa tohto zálohovania, takže ja mám obavu, či naozaj sa tento cieľ čistejšieho Slovenska vďaka tomuto zálohovaniu podarí naplniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 18:45 - 18:47 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tu by som chcel len pripomenúť, že pri zverejňovaní kvality tejto vody je dôležité povedať to, že toto nebude mať žiadne nejaké zvýšené náklady pre dodávateľa, pretože on tieto, túto kvalitu vody musí tak či tak riešiť a musí ju tak či tak mať. Čiže nebude to znamenať nič pre neho navyše.
Ďalšia vec, ktorú treba pripomenúť, je to, že ako užívateľ vody a používateľ, ktorý je každý z nás, by sme mali mať naozaj toto právo vedieť. A treba oceniť v tomto návrhu alebo teda robili sme to tak, že aby to nebolo nejak posielané ľuďom, aby nevznikali nejaké ďalšie náklady pre dodávateľa a teda aj pri ochrane životného prostredia, že je možnosť na dodávateľovi ako, aby si určil, akým spôsobom chce informovať. Čiže napríklad to kľudne môže byť vo forme, respektíve vo faktúre, ktorá je posielaná buď elektronicky, kde kľudne táto informácia môže byť zverejňovaná, a týmto sa vlastne naplní litera zákona, ktorú chceme takto upraviť. A teda ľudia si budú môcť na základe tohto pozrieť, aká je ich kvalita vody, respektíve ak tomu nebudú rozumieť, čo asi väčšina z vás nerozumie, môžete toto kľudne zaniesť odborníkovi z tejto oblasti, ktorý bude mať relevantný doklad pred sebou. Na základe toho sa bude môcť k tomu vyjadriť a tým pádom môžme aj predchádzať možno dlhodobému dodávaniu nekvalitnej vody.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 19:05 - 19:06 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No neplánoval som sa prihlásiť, už trošku presčasujeme, ale nedalo mi. Anka, mám taký dojem a vy mi to potvrdíte, že myslím, že už pri návrhu štátneho rozpočtu ste prišli s dodatkom, že 50 mil. sa schváli na takúto pomoc, že ktorá bude nahradená výpadkom. Mám dobrý dojem, hej? No teraz rozmýšľam, či ste vy už dopredu tak trochu netušili, že tento váš zákon neprejde a neurobili ste si také zadné dvierka a týchto 50 mil. vám tam slúži ako taká malá záloha, aby ste mohli tieto svoje sľuby o dotáciách naplniť, ako spomínala Anka. Dobre, to len toľko na okraj. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 18:55 - 18:56 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme, Ondrej, ja som mal na mysli predkladateľov tohto zákona, keďže naozaj opozícia tieto všetky veci, ktoré som spomínal v rozprave, veľakrát a opakovane spomínala, upozorňovala. Takže v tomto prípade naozaj musíme povedať, že my sme mali pravdu a potvrdilo to aj toto konanie Európskej komisie. Pravdou však je, že ľudia nerozlišujú veľakrát prácu opozície, koalície. Pre nich sme všetci poslanci, ktorí prijímajú zákony, ktoré im majú slúžiť, a teda naozaj musíme povedať, že tento zákon neposlúžil naozaj nikomu a spôsobil jeden veľký chaos u predajcov, dodávateľov a hlavne teda ľudí, ktorým reálne zdražil potraviny.
Ja by som chcel naozaj ešte aj to, čo povedal kolega Fecko, pripomenúť a teraz to myslím naozaj v dobrom, hoci tu zvádzame politický boj, že niekedy by bolo naozaj dobré si trošku pozrieť, čo hovoríme, a možno tie veci, ktoré sú dobré a ktoré sú rozumné, majú reálny podklad, naozaj, naozaj k sebe zobrať a neriešiť všetko len politicky. Ale naozaj sa snažiť, aby sme tie zákony predkladali také, aby tým ľuďom naozaj slúžili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.4.2019 18:43 - 18:51 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď pán prezident vrátil tento zákon na opätovné prerokovávanie, tu som stál a začal som tým, že vyjadrujem sa tretíkrát k tomuto nezmyselnému zákonu, netušil som, že tu budem aj štvrtýkrát, takže sa vyjadrujem štvrtýkrát k tomuto nezmyselnému zákonu.
Na tomto zákone je presne vidieť, ako to vypadá, keď sa ide presadzovať svojvôľa, hlavne hlava-nehlava, napriek argumentom odbornej verejnosti, ale aj opozície. Keď sme tento návrh kritizovali, vysvetľovali sme vám, že je zlý, že určite prinesie zdražovanie, ale vy ste sa nám vysmievali, zľahčovali ste naše argumenty a išli ste si svoje. No naše pripomienky sa netýkali len zdražovania, ale aj problémov pri prijímaní zákona vzhľadom na zákony Európskej únie. My sme namietali, že nepostupujete správne, že porušujete legislatívu EÚ. Namiesto toho, aby ste sa nad tým zamysleli, radšej ste nám ale kľudne na verejnosti klamali. Napríklad aj, okrem iných aj pán Lapšanský z ministerstve pôdohospodárstva, ktorý v priamom prenose v relácií TA3 dňa 5. 2. doslovne povedal na tieto naše argumenty alebo na tieto naše výtky, citujem: "Ministerstvo intenzívne komunikuje s Bruselom, my sme tam dvakrát do týždňa. My máme informáciu, že poslanci mali dobre odkonzultované tieto veci s Európskou úniou."
Keďže sme spomínali Richarda Sulíka, tak Richard Sulík ako europoslanec ešte v októbri sa obrátil na Komisiu s otázkou, či táto daň z potravín nie je nepovolená štátna pomoc. A dovolím si odcitovať z odpovede pani eurokomisárky Vestager. "Členské štáty by mali Komisiu informovať pred prijatím vnútroštátneho práva, v opačnom prípade je pomoc neoprávnená, čo môže viesť k jej vymáhaniu od príjemcov." Takže bolo úplne jasné z Európskej komisie, že jednoducho toto nie je dobrý, správny postup a že prídu tieto veci, ktoré, žiaľ, prišli. Aj pán europoslanec Richard Sulík pokračoval ďalej a deň po prelomení prezidentového veta preto poslal Komisii ďalšiu otázku, a to, či vláda alebo poslanci konzultovali zavedenie tejto dane z potravín, ktorá má črty nepovolenej štátnej pomoci. Z odpovede vyplávalo, že k informovaniu neprišlo, doslovne sa v nej píše, opäť citujem: "Komisia úzko sleduje vývoj na Slovensku. Jej útvary požiadali Slovensko o informácie týkajúce sa dane z maloobchodného predaja a fondu na podporu marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, aby posúdili, či uvedené opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami štátnej pomoci. Tieto informácie sú nevyhnutné na analýzu opatrenia, jeho súlad s pravidlami EÚ. Komisia potom rozhodne o možných krokoch založených na tomto posúdení. Takisto preskúma, či opatrenie je v súlade so slobodami vnútorného trhu." Koniec citátu. Táto odpoveď nám bola zaslaná 24. 1. 2019. Z toho je teda evidentné, že predkladatelia zákona sa na Európsku komisiu neobrátili, hoci to mali ako povinnosť. Ak by to tak bolo, tak jednoducho Európska komisia by sa nezačala o to zaujímať až teraz, ale dala by svoje vyjadrenie k tomuto zákonu už dávno predtým a vy by ste vlastne tento zákon do legislatívneho procesu ani nemali dať.
No, žiaľ, musím to povedať, klamali ste aj ďalej ohľadne zvyšovania cien. Veľa ľudí tvrdilo, že toto bude viesť k zvýšeniu cien, ale všetci predstavitelia SNS od predsedu pána Danka cez pani ministerku Matečnú, ale aj slovami poslancov, ste svorne tvrdili, že to nie je pravda. No včera na tlačovej konferencií pána predsedu vášho, na ktorej avizoval zrušenie tohto zákona, povedal, a opäť budem citovať: "Robím to preto, že nechcem aby sa o mne o 40 rokov hovorilo ako o človeku, ktorý stál za rastom cien potravín." Čiže zrazu je všetko jasné, že naozaj k zvýšeniu prišlo. To sa však vedelo hneď pri predložení zákona a definitívne to bolo potvrdené Štatistickým úradom, ktorý v správe za mesiac január jasne povedal, že ceny potravín boli vyššie až o 3 percentá.
Žiaľ, musím pripomenúť aj neodbornosť, ktorú ste prejavili prijímaní tohto zákona. Už pri prvom čítaní sa na tento návrh vzniesla obrovská vlna kritiky. Tento návrh bol tak nekvalitný a zlý, že ho skritizoval snáď každý, koho sa týkal, široká verejnosť, poľnohospodárske a potravinové združenia a samozrejme obchodníci. Neskôr sa ku kritikom pridal dokonca aj minister Žiga. My v SaS sme kritizovali nielen hrozbu zvýšenia cien, ale aj možné zhoršenie postavenia slovenských dodávateľov potravín. Som presvedčený, že reálne hrozil zánik niektorých menších slovenských predajcov potravín. No ani tie veľké to nemali na ružiach ustlané. Vďaka odvodu by totiž museli do štátnej kasy odviesť milióny eur, ktoré by ich obchodnou stabilitou určite mohutne zatriasli. Aj preto sme vyzývali, aby bol tento zákon stiahnutý z rokovania. Nestalo sa tak. No vy v SNS ste však pochopili, že ste prestrelili a svoj geniálny zákon ste upravili mohutnou odbornou zmenou, vďaka ktorej sa odvod začal týkať len veľkých obchodných reťazcov. Okrem iného to znamenalo aj zníženie plánovaného výberu financií zo 150 miliónov na 112 miliónov. Ale ani to pre vás nie je žiaden problém, 38 miliónov hore-dole z plánov.
Viackrát sa avizovalo, že podobné zákony prijaté v Maďarsku a v Poľsku EK zastavila, Európska komisia, a že podobné hrozí aj na Slovensku. Tvrdili ste, že o tom viete a že vami pripravený zákon ste pripravili tak, aby to Európska komisia nemá dôvod zastaviť. Nuž, vidíme výsledok.
Máme tu však aj následky ekonomické. K zdraženiu už reálne prišlo a tento stav už stál slovenské domácnosti niekoľko desiatok miliónov eur. Úplne zbytočne vynaložených. Len kvôli zlému zákonu. V dobe, kedy dávate ľuďom vlaky zadarmo, obedy zadarmo s odôvodnením, aby ste pomohli ľuďom, a na strane druhej im kľudne z vrecák vytiahnete omnoho väčšie peniaze cez tento zákon.
Čo ma však mrzí najviac, že škody sú aj morálne. Práca poslancov je vo verejnosti dlhodobo vnímaná negatívne, kedy nám je vyčítané všeličo možné. Niekedy viac a niekedy menej oprávnene. Ak si však verejnosť pri tomto zákone bude ťukať na čelo, nemôžme sa jej čudovať. Veď čo si už pomyslieť o tvorbe zákonov, ktorý prijmeme taký, ktorý je všeobecne považovaný za zlý, za neodborný, za zmätočný? Na opätovné rokovanie ho vrátil aj pán prezident a napriek tomu ste ho schválili. Narobil veľa problémov obchodníkom, predajcom, ale aj výrobcom. No a najmä bežným ľuďom, ktorým týmto zdraželi potraviny. Nuž a zrazu po tom, čo Európska komisia povedala ešte raz to, čo už bolo povedané miliónkrát, tento zákon zrazu zrušíte. Pred pár dňami som tu stál a vyčítal som vám, že ste predložili zlý a neodborný zákon o službách v cestovnom ruchu a ktorý ste museli narýchlo opravovať prílepkom. Nuž a dnes tu máme ďalší dôkaz vašej neodbornosti. Pevne dúfam, že sa z toho poučíte a budete počúvať nielen viac opozíciu, ale aj odbornú či laickú verejnosť ale najmä zdravý rozum, aby sme sa za prácu v tomto parlamente pred ľuďmi nemuseli hanbiť.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:44 - 11:46 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem. Nebudem sa už vyjadrovať k tým zájazdom. Myslím, že je to úplne jasné a pochopiteľné.
K tomu zvyšovaniu počtu ľudí na Slovenskom pozemkovom fonde, myslím, ak som dobre zachytil, ste povedali, že tam je veľa práce, že potrebujú to nejak, nejak spružniť alebo urýchliť. Pripomínam, v auguste tohto roku Slovenský pozemkový fond, vypršalo, vypršal, pardon, minulého roku vypršal mandát členom Slovenského pozemkového fondu a žiadna reakcia. Vôbec nič, nikoho to nezaujímalo, nikto s tým nemal žiaden v podstate väčší problém. Otvorili sme to my s kolegyňou Zemanovou na výbore, že teda, a to bolo až v septembri, potom sme dovoľovali, teda volili sme, dovolili, dovoľovali sme ďalších členov. A pokiaľ sa nemýlim, stále tento počet nie je plný. Čiže tým, že máte viac hlasov, ste koalícia, je to vo vašich rukách, nie je žiaden problém, aby sa tieto počty dali dokopy a bolo by to na poriadku. Preto mi je trošku divné, že na jednej strane to nedokážete zabezpečiť a potom rozprávate, že je tam veľa práce, a preto treba dať viac ľudí.
Druhá poznámka. No myslím, že tam majú byť zástupcovia SPPK, pokiaľ sa nemýlim. Pokiaľ viem, tak SPPK má približne 60 % vlastníkov pôdy. Pýtam sa, zvyšných 40, alebo zastupuje, aby som bol presnejší, tých zvyšných 40 % je kde? Kde, ako je ošetrený v tomto zákone a prečo práve SPPK?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis