Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2017 o 10:21 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2017 17:24 - 17:25 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len chcem podporiť kolegyňu Eriku Jurinovú a naozaj potvrdiť to, čo si myslím, že aj je zrejmé všetkým, ktorí aspoň len trošku sledujú prácu parlamentu a špeciálne sociálnu oblasť, že Erika je jedna z najusilovnejších poslankýň, niektoré roky bola úplne najaktívnejšou a skutočne predkladá tieto veci nie preto, že idú nejaké voľby, čo nakoniec idú vlastne takmer vždy stále nejaké, ale pretože ju táto oblasť a hlavne ľudia, ktorých sa to týka, úprimne zaujímajú a snaží sa pomôcť a nájsť riešenie. Preto si myslím, že naozaj ministerstvo by malo takýmto poslancom vychádzať v ústrety a pán štátny tajomník by mohol nájsť naozaj vhodnejšiu formu ako komunikovať svoj názor, svoje možno aj odmietnutie, lebo tam sa ukazuje zrelosť človeka, keď má v rukách nejakú moc a keď ide aj niečo odmietnuť. Dá sa to robiť slušne, dá sa to robiť konštruktívne.
Takže ja ďakujem Erike aj ďalším kolegyniam, ktoré s ňou spolupracujú, za to že sa tak angažujú a že to robia nielen pred voľbami, ale vždy stále dokolečka veľmi usilovne, aj keď ich nikto nevidí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.10.2017 17:38 - 17:43 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, keďže sme v prvom čítaní, tak si dovolím takú možno viac filozofickú úvahu, ale, podotýkam, krátku.
Ja si pamätám spätne, že keď pred niekoľkými rokmi, už si presne nepamätám ten rok, neviem, myslím, že aj spomínal (reakcia z pléna), 2012, pán kolega ho spomínal v rozprave. Keď som počul o tejto výstave a niekto z našej rodiny mi hovoril, že super a tak. Neviem, vôbec prvotný, nejaký taký inštinktívny pocit bolo, že niečo sa mi na tom nezdalo. Pritom ja som veľkým fanúšikom vedy, s deckami, vždycky ich beriem nech si radšej pozrú nejaké dokumentárne filmy o zvieratách, o človeku, o prírode. Samotná biológia ma fakt zaujímala vždy od, od strednej školy a, pochopiteľne, ľudské telo úplne fascinujúce a som veľmi rád, že môžme tieto veci naozaj stále viac a viac poznávať, vnímať. A tak som bol vlastne prekvapený, že prečo taká výstava, ja rád chodím na výstavy, prečo tá výstava, čosi mi tam nesedelo, čosi sa mi tam nepáčilo. Určite to nebola, nebolo ľudské telo, nebola nahota, v tomto nebol problém. Skôr som si to potom, keď som tak racionálne vnímal, že čo, čo je problém, je to, že mi tam akosi chýba úcta k človeku, ku konkrétnemu človeku. Nemyslím tým všeobecne, lebo však to je super, že poznáme ľudské telo. Ale že vystavovať konkrétneho mŕtveho človeka je pre mňa osobne za hranicou úcty, kultúry, možnože aj dobrého vkusu. Ak by som si tam predstavil konkrétneho zosnulého, napríklad z našej rodiny, tak, a mohol si vybrať, tak by som, radšej by som nebol, keby tam bol vystavený.
Dokonca v rámci teológie, že som hovoril o filozofickej úvahe, tak by som spomenul aj teológiu, teológiu, tak sa hovorilo o tzv. teológii tela. V podstate sa o to zaslúžil pápež Ján Pavol II., ktorý prišiel so svojimi katechézami vlastne už na prelome 70. a 80. rokov. A je to možno taká zvláštna kombinácia, že teológia tela. Lebo teológia je vlastne náuka o Bohu, tak zjednodušene. Čiže inými slovami, čo hovorí telo, ľudské telo o Bohu. Možno to hovorím práve preto, nieže chcem hovoriť o teológii, sme teraz na pôde parlamentu a preberáme legislatívu, ale niekedy možno prichádza k takému omylu, že ako by sme telo podceňovali alebo pokladali ho za málo dôležité, že dôležitá je len duša a že to je také kresťanské. No nie je to pravda. Telo je veľmi dôležité, dôležité, že človek je celok. Je aj telo, je aj duša alebo tá duchovná zložka, a preto úcta k človeku znamená aj úcta k telu, úcta k ľudskému telu. A musím teda povedať pri tejto príležitosti, že to je možno aj dôvod, prečo kresťanská viera, prečo kresťanská filozofia tak silno reaguje alebo tak veľmi citlivo reaguje vždy, keď ide o ľudské telo, keď ide o ľudský život, či je to sexuálna morálka, či je to ochrana nenarodeného života, počatého života, či je to ochrana starých a chorých, zomierajúcich, pretože ono to všetko súvisí a vytvára to určitú kultúru postoja k človeku, postoja k ľudskému telu. A v žiadnom prípade by som si nedovolil obviňovať ľudí, ktorým sa táto výstava páči alebo boli tam na tejto výstave, že sú nejakí divní alebo majú zvrátené predstavy. Myslím si, že väčšina ľudí, ktorí túto návštevu, túto výstavu navštívili, tak si nejak ako možno neriešili ten samotný fakt tej úcty a tej kultúry, ale ich tam naozaj viedla, viedol záujem o poznanie a ten je v poriadku. Poznať človeka, poznať ľudské telo, poznať biológiu, anatómiu je v poriadku.
Ale myslím si, že je dobré, že v tejto situácii sa ozývame bez ohľadu na to, že by sme teraz chceli zakazovať vo všeobecnosti nejaké výstavy, chceli by sme aplikovať možno naše predstavy, vkus, ale na druhej strane sú tu určité momenty, ktoré sú aj legislatívne jasne dané, a to sa práve teraz v tomto návrhu zákona deje. Čiže ja som si pokladal za povinné, za povinnosť povedať, povedať aj taký ten svoj osobný postoj a som rád, že môže zaznieť v rámci takejto rozpravy, a zároveň som veľmi rád, že takúto podľa mňa už nespochybniteľnú vec, na ktorej sa vieme zhodnúť bez ohľadu možno na to spektrum tých názorov na tú samotnú výstavu, aby sa táto vec upravila.
Takže chcel by som poprosiť naozaj z úcty k človeku, z úcty k ľudskému telu, aby sme tento návrh podporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.10.2017 10:21 - 10:22 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som reagoval hneď na prvé slová alebo ten úvod, vstup pána poslanca Dostála, keď hovoril o tom, že úvodné vystúpenie Eriky Jurinovej vznieslo rozruch do sály, že pán Hrnko naozaj reagoval nekultúrne. Áno, ja to vidím, že táto téma sa vyhrocuje a keď dochádzajú argumenty, tak nastupuje emócia a hrubosť. Ale evidentné je to, že bolo by lepšie, keby padali argumenty. Pán Dostál ich priniesol, apeloval spolu s ďalšími kolegami, ktorí vystúpili, vystúpia v rozprave. Prosím, zvážte ich a uplatnite ich pri hlasovaní, nech naozaj história nie je aplikáciou ideológie na minulosť, ale nech je naozaj čím objektívnejšia historická pravda, o ktorú ide, a zároveň pripomienka, oživenie pamäti, aby sa to zlé, čo sa udialo za totalitných režimov u nás, medzi nami, aby sa to neopakovalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2017 15:39 - 15:44 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, som trocha sklamaný, že tu nie je pán minister vnútra Robert Kaliňák, pretože táto interpelácia sa týka jeho, takže budem len stručný a túto interpeláciu potom podám písomne, ako mi to nakoniec aj ukladá rokovací poriadok.
Týka sa klientskeho centra v Žiline. Už sme dnes počuli o klientskom centre, respektíve chýbajúcom klientskom centre v Námestove. V Žiline máme mestské klientské centrum, ktoré funguje dobre, je v centre mesta, ale ako sme boli, ako sme upozorňovali už na tlačovej konferencii v máji, tak taký zaujímavý príbeh klientskeho centra v Žiline, toho, nazvem takého okresného, sa vyvíja takým veľmi zaujímavým štýlom. Začnem tak prakticky pre ľudí, teraz boli tie orgány štátnej správy umiestnené v centre mesta v dostupnosti niekoľko minút peši od železničnej alebo vlakovej stanice a od absolútneho centra mesta. Keď som dneska pozeral cez navigáciu, koľko bude trvať peši cesta z autobusovej stanice, a tá je bližšie k tomu miestu ako železničná, ktorá má byť podľa plánov ministerstva vnútra, tak je to 32 minút peši. Samozrejme, chodí tam aj MHD-ka, ale už je to istá komplikácia. A tak isto, keď som rozprával so zamestnancami týchto orgánov štátnej správy, tiež hovorili, že to nie je celkom vyhovujúce miesto.
Čo ma však okrem nekomfortu pre občanov na tom trápi najviac, tak to som zhrnul do otázok v tejto interpelácii. Takže prečítam ich a krátko skomentujem.
Vážený pán minister, aký je harmonogram sťahovania jednotlivých pracovísk Okresného úradu v Žiline do priestorov klientskeho centra? Prečo nedošlo k dodržaniu sľubovaného harmonogramu? Prejaví sa to nejako v cene nadobudnutých priestorov? Slovenská republika musela platiť naviac nájom v existujúcich prenajatých priestoroch?
Ide o to, že vo februári ministerstvo oznámilo, že od 1. septembra bude toto klientské centrum fungovať, zatiaľ ani chýru, ani slychu, nefunguje, máme tu už polovicu septembra, minimálne dva týždne máme meškanie, tak preto tieto otázky. Keby tu bol osobne prítomný pán minister, mohol by povedať hneď. Keď nie, tak teda písomne budem žiadať túto odpoveď.
Po druhé, počas leta prebiehal v budove Europalace, to je tá budova, viditeľný stavebný ruch. Týkal sa aj priestorov klientskeho centra? Ak áno, nebol tým účelovo obídený zákon o verejnom obstarávaní?
Tie priestory sa pravdepodobne nejakým spôsobom upravujú, ten presun prebieha, hovorili mi aj úradníci, že je problém, že nevedia potom, kde čo je, ako si majú dohodnúť porady, kde budú mať materiály. Tak isto nevieme vlastne, či Úrad pre verejné obstarávanie má toto pod kontrolou, už niekoľkokrát vyčítal práve pri týchto klientskych centrách ministerstvu vnútra zlý postup.
A tretia otázka. Vestník verejného obstarávania 8. 9. 2017 zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu a modernizáciu objektu na ulici J. Kráľa 4 v Žiline. Ministerstvo vnútra na to plánuje minúť 722-tisíc eur bez DPH. Je táto rekonštrukcia primeraná potrebám pracoviska cudzineckej polície? Alebo má ministerstvo vnútra s touto budovou iné plány? Aké? To je vlastne budova, z ktorej sa presúvajú, ktorá je v absolútnom centre mesta, z ktorej sa presúvajú úradníci do tohto klientskeho centra.
Ja ešte na záver poviem a pripomeniem to z mája, kde sme upozorňovali na to, že budova, ktorú nadobudol predávajúci ministerstvu pôvodne za 5,8 milióna eur, tak ministerstvo kúpilo za 7 miliónov, ale, pozor, to nie celú budovu, ale len jej časť. Takže my sme upozornili na to, že to nevyzerá byť efektívne, že tie peniaze, ktoré sú naše spoločné z peňazí daňových poplatníkov, že neboli minuté efektívne.
Je dobré, keď sa postupuje tým trendom, tých klientskych centier, ale mám takú obavu, že toto klientské centrum nebude výhodné pre občanov, nebude výhodné ani pre tých zamestnancov týchto úradov, ale bude, zdá sa, výhodne len pre toho, kto obstaráva, kto predáva, kto kupuje.
Takže na toto by som chcel počuť odpovede od pána ministra, dúfam, že ich dostanem včas písomne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2017 11:27 - 11:28 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Predpokladám, že keď pani poslankyňa Dubačová mohla vystúpiť v rozprave, môžem mať na ňu faktickú, k tomu, čo ona povedala, dobre?
Len veľmi kratučko, aby som opravil. Môžte poprosiť špeciálne poslancov SMER-u, aby nebu-čali?
A vráťte mi, prosím vás, vráťte mi dve minúty. Dve minúty poprosím. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci! Ani vy nemusíte kričať, pán poslanec. Sledujte čas poslancovi Vašečkovi.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Môžem dve minúty dostať ešte?

Bugár Béla, podpredseda NR SR
Dajte dve minúty pánovi poslancovi, nech sa páči.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Galko, už toho mám dosť!

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Ja len veľmi krátko. Procedurálny návrh dať, keď sa dozviete od spravodajcu až pred hlasovaním, nie počas rozpravy, tak ho nemôžte dať. Čiže to, čo hovorila pani Dubačová, je úplná pravda, vedel som o tom ešte pred hlasovaním, naozaj ste sa teraz podľa mňa nezachovali korektne. Myslím, že každý z nás v zásade chce dodržiavať rokovací poriadok, ale toto nebolo korektné, nebolo to správne. Ak si to prejdete, tak si to uvedomíte. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.9.2017 11:03 - 11:04 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľujem si požiadať pána podpredsedu Národnej rady Martina Glváča, aby sa ospravedlnil pani poslankyni Anne Verešovej. Včera ju totiž pri vedení schôdze označil za klamárku a povedal, že je drzá. Vedenie parlamentu sa snaží navodiť dojem, že mu ide o zvýšenie kultúry rokovania parlamentu, takéto vyjadrenia na adresu ženy sú však v príkrom rozpore s akoukoľvek slušnosťou a kultúrou. (Výkriky v sále.) Poprosím, aby ste utíšili pána Číža, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2017 9:51 - 9:54 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, páni predkladatelia, kolegovia, kolegyne, ja budem teraz trocha vlastne v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu, ktorý prednesiem, polemický s tým, čo pred chvíľou povedal v posledných svojich slovách faktickej poznámky pán predkladateľ Jarjabek, a týka sa to práve tej finančnej odmeny. Čiže my spolu s poslankyňou Veronikou Remišovou ponúkame takýto pozmeňujúci návrh, o ktorom teda budeme hlasovať, a môžme si tam vybrať, čo uprednostníme. Takže chcel by som upozorniť, že začínam teraz čítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej a Richarda Vašečku k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka, Dušana Čaploviča, Ľubomíra Petráka a Miroslava Číža na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka. Takže uvedený návrh sa mení takto, teraz doslovne citujem paragraf:
V § 7 sa slovné spojenie ,,25-násobku" nahrádza slovným spojením "5-násobku". Koniec znenia.
A odôvodnenie: Oceňovanie činov mimoriadne významných pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života v Slovenskej republike je nepochybne správne. Podstatou oceňovania je v prvom rade vzdanie úcty voči úsiliu a výsledkom práce oceňovaného. Nemenej podstatné je aj vyzdvihnutie a ukázanie pozitívneho príkladu a prínosu oceneného širokej verejnosti. V súčasnosti je s oceňovaním už viac-menej neoddeliteľne spätá aj finančná odmena. Finančná odmena slúži najmä na podporu oceneného v jeho ďalšej činnosti. Aj keď finančná odmena môže byť do istej miery motivačným faktorom, pre drvivú väčšinu ocenených, je finančná odmena len akýmsi bonusom. Toto konštatovanie podporuje aj ocenenie Krištáľové krídlo, kde sa za 20 rokov svojej existencie stalo symbolom, ktoré sa za 20 rokov svojej existencie stalo symbolom, a to aj bez finančného ohodnotenia ocenených. Ocenenie totiž získava kredit vďaka hodnotiacim kritériám a nestrannosti, a nie vďaka výške finančného ohodnotenia.
Vládny návrh zákona, resp. vládnych poslancov počíta s finančnou odmenou rovnajúcej sa 25-násobku priemernej nominálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky a to tak vo vzťahu k cene Alexandra Dubčeka, ako aj v spoločnej správe navrhovanej cene pána Jozefa Miloslava Hurbana. Priemerná nominálna mesačná mzda v národnom hospodárstve Slovenskej republiky bola v roku 2016 na úrovni 916 eur. Výška navrhovanej finančnej odmeny tak bude presahovať sumu 22-tisíc eur. Ročné náklady tak pri piatich kategóriách presiahnu sumu 110-tisíc eur. S poukazom na vyššie uvedené, cieľom predloženého pozmeňujúceho návrhu zákona je znížiť výšku finančnej odmeny z 25-násobku priemernej nominálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky na 5-násobok priemernej nominálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Takáto legislatívna úprava by mala byť vykonaná nielen vo vzťahu k cene Alexandra Dubčeka, ale aj k cene Jozefa Miloslava Hurbana.
Zámerom pozmeňujúceho návrhu zákona je teda okrem výraznej úspory verejných financií najmä záujem, aby boli štátne ceny vnímané verejnosťou skutočne ako ocenenia mimoriadne záslužných činov a nie ako cena, ktorá je, v úvodzovkách, najlepšie dotovaná.
Koniec odôvodnenia aj pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2017 11:20 - 11:20 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem za slovo. Chcem pripomenúť váženým členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, že sa stretneme na jedenástej schôdzi dnes o 12.30 na Západnej terase na -2. poschodí v miestnosti č. 213. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2017 15:37 - 15:39 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som tak hlavne reagoval, alebo zhrnul tú reakciu na pána poslanca Pčolinského. Pán poslanec Sopko pred chvíľou hovoril o tom, že niekedy je lepšie byť skeptik a potom nie je prekvapený. Ja som asi ešte taký ten naivný, nepolepšiteľný optimista, aj keď som tu už druhé volebné obdobie, že predsa len niečo sa niekedy podarí. Nie kvôli mne alebo kvôli OĽANO, alebo kvôli opozícii, ale kvôli ľuďom. A čo ma hlavne povzbudzuje, že pán premiér to sľúbil, sľúbil. My sme mali tlačovku, ktorú sme tak nazvali, že čo Fico sľubuje, my plníme. Žiaden problém, máte to na podnose. Spokojne, my naozaj povieme, že to je zásluha pána premiér, on to sľúbil a podporili to jeho poslanci, krásne funguje to, bude to pre ľudí. No a keby ste nás boli predbehli s tým návrhom, my sa vôbec nehneváme, sme zvyknutí, že sa to tak robí, na tom nie je nič neobvyklé, že opozícia príde s nejakým návrhom zákona, začne s nejakou témou, ale nemá dostatok hlasov, no tak preto sme opozícia, hej, keď to tak poviem. Priznávam, vyhrali ste voľby alebo viete zostaviť väčšinu. To je samozrejmé. No tak vám to tu ponúkame, tak zoberte si to, adoptujte si to, prípadne to úplne opajcujte, spokojne, aj keď vo vlastnostiach dokumentu zostane, že to zostavilo OĽANO. Ale to mi nevadí vôbec. Podajte to, ale pre ľudí to bude. Ale keď to pán premiér už sľúbil na toho 1. mája, tak už by sme naozaj do toho mohli ísť. Ja tomu fakt verím, že teda keď aj teraz nedokážete to prehryznúť, je to tak zaužívané, okej, ale spravte to teda čím skôr, nech to pre tých ľudí je tak, ako to pán premiér sľúbil. Čo Fico sľubuje, my plníme. Amen.
Skryt prepis
 

11.9.2017 15:25 - 15:32 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Takže, ako to celé je. Máme teraz 11. septembra, to je taký pamätný dátum. Vrátil by som späť do novembra 2016 a niekde medzi tým sa nachádza 1. máj 2017. Prečo sú tieto dátumy dôležité v súvislosti s týmto zákonom?
Po tom, ako v roku 2016, po voľbách vznikol poslanecký klub OĽANO a začali sme pracovať aj s niektorými novými kolegami, napr. s Ankou Verešovou, so Soňou Gaborčákovou, s ďalšími, tak jedna z tém, na ktorú sme sa zamerali, bola vlastne práca v nedeľu. Nebolo to len preto, že by sme chceli riešiť nedeľu, lebo nedeľa, ale práve preto, lebo fakty, ktoré v tom čase vychádzali aj z Eurostatu, prípadne z ďalších zdrojov, hovoria o tom, že na Slovensku je nedeľná, vôbec teda sviatočná alebo víkendová práca veľmi rozšírený fenomén a to nie je tak, že by sme boli nejakí mierne nadpriemerní, ale hovorili sme to a budem opakovať znova, sme prví nielen vo V4, ale sme prví v celej Európskej únii, prví. Zhruba 20 % ľudí pravidelne dochádza do práce v nedeľu.
Niektorí by to možno povedali, že super. My to až nevidíme ako také super. Tak isto, pokiaľ poznám ľudí, ktorí pracujú cez víkend, nie sú nadšení tým, že môžu chodiť do práce v nedeľu, aj keď isto by sa našli niektorí, ktorí by to chceli. Ale viete, ten piatok, keď prichádza, tak všetci sa tešia, že príde víkend.
Ak sa pozrieme na čísla, tak vo V4-ke napríklad Maďarsko, myslím, a Česko majú okolo 6 % ľudí, ktorí pracujú v nedeľu. My máme trojnásobok, 20 percent. Ja by som tu ukázal aj nejaké grafy, ale tuto nesmiem. Takže pozrite si záznam z našej tlačovky, kde sme ich ukazovali. A tak isto priemer v Európskej únii je okolo nejakých 13, 14 percent. My máme teda 20 % tejto nedeľnej práce.
Naša ambícia bola a aj v tom duchu sme boli legislatívne aktívny, aby bolo obmedzenie nedeľnej práce tak bežne, tak ako je to vo vyspelej Európe, že v nedeľu sú zatvorené maloobchodné prevádzky, resp. sú tam určité pravidlá, tak sme to navrhovali v tomto duchu. Tento návrh zákona neprešiel. Prijal sa istý kompromis, ktorý bol proklamovaný ako polkrok k tej voľnej nedeli. Mnohí z nás ho podporili, ja som ho podporil tiež a je dobré, ak je sviatok sviatočný deň. A na druhej strane nie som si celkom istý, či je to úplne presne tým smerom k tej voľnej nedeli, pretože tie niektoré obavy, ktoré boli spomenuté pri tých voľných sviatkoch, tak sa naplnili. Minimálne tu v Bratislave, keď príde štátny sviatok, ktorý nemá paritu na rakúskej strane, tak začíname mať problémy, ako keď boli normálne hranice, proste zapchá sa to, lebo ľudia to vidia ako veľkú výhodu, že môžu ísť nakupovať do Rakúska. V nedeľu by s tým problém nebol, pretože v nedeľu aj v Rakúsku je ten predaj obmedzený. Čiže my stále si myslíme, že je to krok dobrým smerom riešiť nedeľu ako deň pracovného pokoja.
Na druhej strane, toto je iba A, časť B je, že nie všetkých sa to obmedzenie nedeľnej práce týka. Nie všetky prevádzky sú takto riešiteľné. A naozaj sú aj ľudia, ktorí teda sú ochotní pracovať v nedeľu. Tak krok B je, že navrhujeme príplatok za prácu cez víkend v sobotu a nedeľu.
A my keď sme tieto zákony predložili, tak v parlamente neboli podporené poslancami vládnej koalície, nie je to pre nás nejaký šok alebo nečakané prekvapenie. Ale je nám to trocha ľúto, ale zdá sa, že tieto zákony a tieto návrhy pokladá vláda, konkrétne aj pán premiér, za veľmi užitočné, správne, že sú dobré a zároveň, že sa to aj páči ľuďom, že ľudia to chcú, lebo s veľkou pompou toho spomínaného prvého mája pán premiér ohlásil, že áno, on zabezpečí príplatky za prácu cez víkend. Potešenie na našej strane. Ale viete, v prípade rôznych káuz sa hovorí, že skutok sa nestal, aj keď sa stal v skutočnosti, no ale tu sa naozaj skutok nestal. Skutek utek. Prvého mája nazvážaní ľudia, veľmi vhodná príležitosť, deň práce, poďme na to, sľúbime, a nič. Keby som si trocha štuchol, tak v lete ste mali ťažkú, ťažké leto, naťahovali ste sa vo vláde, v koalícii. Keby som bol trocha taký hnusnejší, zaoberali ste sa sebou samým, a nie problémami ľudí. My sme pracovali a keďže deadline na podávanie zákonov bol do 18. augusta, tak sme ho pekne bez problémov stihli a predložili sme zákon presne v takom duchu, ako to pán premiér sľúbil. Čiže zase nemôžem použiť vizuálnu pomôcku, ale dal by som tu nejakú zlatú alebo striebornú tácku, na podnose to tu máte, to, čo pán premiér sľúbil, my plníme. Máte tu zákon veľmi jednoduchý, novela Zákonníka práce, príplatky za sobotu a nedeľu. Čo je veľkou výhodou, že ak ho prijmeme, tak vlastne ľudia už na Vianoce by mohli dostať na základe tohto zaplatené za svoju prácu.
A škoda je na druhej strane, že od toho 1. mája už uplynulo dosť veľa času. Bola medzitým májová schôdza, júnová schôdza, táto schôdza je teraz, nič nie je predložené, že prišli už zhruba o polroka príplatkov, ktoré mohli dostať. Áno, samozrejme, môžte namietať. V mnohých firmách to tak je, majú to dohodnuté v kolektívnej zmluve, áno, samozrejme. Ale my tu hovoríme o Zákonníku práce, ktorý má taký všeobecný ráz.
Tiež môže byť jedna z námietok, že či sme to vyjednali s tripartitou. No to sme sa nezdržovali z dvoch dôvodov. Prvá vec, my sme opoziční poslanci, nie vláda, hej, a myslím, že aspoň my poslanci chápeme rozdiel medzi vládou a parlamentom. A druhá vec, istotne, istotne, keď to pán premiér 1. mája sľúbil, tak to už má vyjednané, že určite s tým súhlasia. Lebo keď príde pred voličov a povie, že to zabezpečí, tak to isto už vyjednané je. Takže týmto sme sa my nezdržiavali, to nie je naša práca. My sme si odviedli tú legislatívnu prácu a predložili sme do parlamentu.
Preto vás naozaj chcem požiadať, to, čo sa sľúbilo, nech sa splní, nech to majú ľudia čím skôr. Prosím pekne, môžete za to zahlasovať. Nejde o to, či vám budeme vďační my, ale že vám budú vďační ľudia, a my radi priznáme, že bez vašich hlasov by sme to určite nepresadili. A v tej téme nedele budeme pokračovať ďalej. Teraz riešime to béčko, myslím, že sa opäť vrátime k tomu áčku. Ja by som naozaj privítal a bolo by to aj praktickejšie, aj kvôli tomu Rakúsku, keby sme mali nedeľu ako deň pracovného pokoja, a možno by sme neriešili až tak rôzne polovičatosti, ale robili to tak, ako to má byť, môže byť. A tí, ktorí pracujú teda cez víkendy, aby to dostali normálne, slušne zaplatené.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis