Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2016 o 15:24 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 11.10.2016 15:24 - 15:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. S cieľom zlepšovať životnú situáciu poberateľov nízkych dôchodkov sa vláda Slovenskej republiky rozhodla v roku 2016 opäť jednorazovo zvýšiť vianočný príspevok pre niektorých poberateľov dôchodku.
Jednorazové zvýšenie sa bude vzťahovať na poberateľov vianočného príspevku s dôchodkom, resp. úhrnom súm dôchodkov do výšky 396,18 eura, to znamená dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma jednorazového zvýšenia vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku bude v roku 2016 vo výške 12,74 eura. Navrhovaná úprava bude v praxi znamenať, že maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia bude aj v roku 2016 pre dôchodky nepresahujúce sumu životného minima vo výške 100 eur. Uvedené opatrenie sa pozitívne dotkne približne 733-tisíc osôb v prípade jednorazového zvýšenia vianočného príspevku poberateľov dôchodkov, ktorých dôchodok alebo úhrn súm dôchodkov je vo výške najviac dvojnásobku sumy životného minima. 1,2 mil. dôchodcov sú tí, ktorí zoberú tú základnú, základnú dávku vianočného príspevku.
Zo spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto vás prosím o podporu vládneho návrhu zákona v predloženom znení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.10.2016 15:09 - 15:19 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No začnem poďakovaním, tá rozprava bola relatívne vecná, ale, samozrejmá vec, že v politike je aj istý kus populizmu a ten sa tu tiež do istej miery odrazil, ale ak dovolíte, trošku konkrétnejšie. V podstate návrh minimálnej valorizácie bol prijatý, podporený a javí sa, ako, akože nebude problém, aby bol podporený. Tu chcem uviesť jednu dôležitú vec, že riešime valorizáciu roku 2017, takisto prechodné obdobie v tomto období končí a my budeme musieť v budúcom roku - možno v takomto istom čase - tu byť opätovne a hovoriť o systémových riešeniach na roky dopredu. Ja nevylučujem, že v tom čase sa vrátime aj k minimálnemu dôchodku. Treba si však uvedomiť, to, čo ponúkame, je náklad viac ako 110 mil. eur, opakujem, 110 mil. eur.
Minimálny dôchodok, veľmi diskutovaný, počúvam vystúpenia. Aj teraz pán Simon. No len, páni, ako ste vy hlasovali za minimálny dôchodok v máji minulého roku?! Však, pán Simon, vy ste bol proti, pán Mihál, vy ste tu nebol, pani Jurinová nepodporila tento návrh, jeden jediný opozičný - pán Kuffa podporil tento návrh. Akým právom vy dnes kritizujete, že nevalorizujeme tento dôchodok minimálny, keď vy ste ani základ, jeho vytvorenie v tejto snemovni nepodporili?!
Nie náhodou sedia dnes hore aj predstavitelia Jednoty dôchodcov na Slovensku, pretože o tomto sme veľmi vážne s nimi hovorili, pretože je nevyhnutné viesť ten sociálny dialóg a nevyvolávať medzigeneračné problémy, naopak, podporovať medzigeneračnú solidaritu. Nie mladí a, ja neviem, tí skôr narodení, a komu dať a nedať. Dnes oficiálne oznamujem, že som spustil legislatívny proces pre zvýšenie materskej a pre zvýšenie rodičáku. V prvom polroku budúceho roku budú riešené. Tým je odpoveď na otázky, prečo len tí skôr narodení a prečo nie aj rodiny, pretože ekonomika a rozpočet to dovoľuje, materskú ideme zvýšiť o 5 % na 75 % základu, čo vlastne bude predstavovať skoro 100 % čistého príjmu v predchádzajúcom zamestnaní matky. Rodičák ideme zvýšiť viac, ako zvyšujeme minimálnu valorizáciu u dôchodcov, to je 150-tisíc detí, ktorých sa táto problematika týka. To sú odpovede tejto vlády, to sú odpovede ministra práce, sociálnych vecí a rodiny na problematiku, ktorá sa týkala skloňovania otázok, prečo nie tí, prečo nie tí. Áno, aj zdravotne ťažko postihnutí, snažíme sa v maximálnej miere, čo sa dá a čo rozpočet dovoľuje a čo sa dokáže aj vyrokovať, riešiť problematiku ľudí, ktorí sú na pomoc odkázaní.
Teraz, ak dovolíte, k tým konkrétnym otázkam, alebo námetom, ktoré tu boli. Okolo toho minimálneho dôchodku tu bolo veľmi veľa povedané, ďakujem pekne pánovi poslancovi, Jozef, chýbaš mi na tom ministerstve, no ale musím sa s tým vyrovnať. Treba povedať jednu vec, priemerný dôchodok, ktorý sa od 1. júla zvyšoval, keď sa zaviedol minimálny dôchodok, bol skoro 30 eur. Samozrejme, pohybovalo sa to od 60 až neviem kde, opakujem, priemerný pri 55 530 dôchodcov, ktorých sa to týkalo, bol 30 eur. V júli minulého roku!
Možno, ak by som mal použiť, pán Mihál, niektoré tie vaše príklady, keď sa stretli tí dvaja dôchodci, no tak ten reálny alebo ten štandardný dôchodca bol asi primerane naštvaný, keď mu ten druhý, ktorý získal ten minimálny dôchodok, povedal, ja som odrazu dostal na každý mesiac 30 eur. Možno mal pocit skrivodlivosti vtedy, práve preto isté veci vyrovnávame a to, čo je možno potrebné povedať aj z politického hľadiska, my nezvyšujeme alebo nedávame nejaké minimálne valorizačné percento rok pred voľbami, my ho dávame tesne po voľbách! Možno by sme si boli pomohli, keby sme ho boli v júli urobili rok pred voľbami, ale my ho dávame po voľbách. To znamená, odmietam akýkoľvek populizmus, že by s tým bol spojený, je to reálna potreba, ale je to aj výsledok ekonomiky štátu a možností, ktoré súčasný rozpočet jednoducho umožňuje, to pokladám tiež za dôležité povedať, lebo keby to bolo opačne asi, totiž pri tom minimálnom dôchodku, ak si to dobre pamätám, viaceré pripomienky a možno aj nepodpora toho návrhu súvisela s tým, že ste hovorili, že je tesne pred voľbami a ideme si kúpiť dôchodcov. Nie, nekupujeme, pomáhame tým, ktorí sú na to odkázaní.
Ďalej otázka ročné zúčtovanie. Ono to s tým celkom nesúvisí, ale tak trošku súvisí. No, pán poslanec Mihál, bola to vláda Ivety Radičovej a bol to minister Mihál, ktorý mal v programovom vyhlásení vlády na tie roky zavedenie, presné termíny a dátumy, od 1. januára ’12 mala, mala, malo toto jednoducho fungovať, no nefungovalo. Nezaviedlo sa, dnes nejde o to, aby sme sa bavili prečo, vieme, v akej, v akom štádiu sme prebrali celú daňovú správu a čo bolo treba následne robiť v tom uplynulom období. My to teraz nemáme v programovom vyhlásení vlády, ale je to nevyhnutnosť. Áno, je tu pracovná komisia nadrezortná, ktorá pripravuje. Bol by som veľmi rád, keby sa nám pripravilo, podarilo pripraviť ročné zúčtovanie k 1. januáru ’18. V tejto chvíli ambícia je, do akej miery sa to podarí, je to pred nami, ale na tom sa jednoducho intenzívne robí. Áno, súhlasím s vami, že bolo by to asi najobjektívnejšie, najspravodlivejšie. Ale v istom časovom priestore aj predtým to reálne zvýšenie toho maximálneho vymeriavaku na tých, na ten sedemnásobok je úplne logické. Tu treba povedať, že je viac krajín v Európe, ktoré nemajú stanovené limity, ako, ako tie, ktoré tie limity stanovené majú, i keď to by trvalo, individuálne posudzovať každý jeden systém, lebo samozrejmá vec, že tam je relatívne veľmi veľa, veľmi veľa rozdielov.
Takže k tomu ročnému zúčtovaniu asi toľko. Robíme - na rozdiel od vás - vy ste na tom nerobili, hoci ste sa zaviazali aj s konkrétnymi termínmi, ktoré s tým veľmi úzko súviseli.
K pani poslankyni Jurinovej. Pomôžem si, no dobre, jednoducho chcel som si pomôcť s tým, čo mi odborné sekcie ponúkli k tomu návrhu, pretože ten návrh nie je úplný a nie je možné sa vôbec ani o ňom baviť. Predložený návrh pani poslankyni Jurinovej je legislatívne nedopracovaný. Pani poslankyňa nenavrhla zmeniť mechanizmus valorizácie vo vládnom návrhu zákona, ak valorizácia podľa doterajšej úpravy je nižšia ako 2 %, valorizujú sa 2 % z priemernej príslušného dôchodku dávky, to je sirotský dôchodok. Navyše vecne nedotiahnutý návrh, sirotské dôchodky sa valorizujú rovnako ako ostatné dôchodky, to je 2 % z priemerného dôchodku tohto druhu. Ak vníma pani poslankyňa sirotské dôchodky ako nízke, nie je problém valorizácie. Toľko stanovisko vecnej sekcie ministerstva k tomuto návrhu, aby sme sa aj, aj k tomu jednoducho nevyhli.
Dámy a páni, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, som osobne presvedčený, že návrh, ktorý sme predložili, vzhľadom na tú minimálnu valorizáciu je dôležitý. Ja môžem len tu v záverečnom slove úplne na konci prisľúbiť, že, hovoríme o roku 2017, urobím všetko pre to, aby pri stavbe nového zákona, nového spôsobu valorizácie pre to nasledujúce obdobie to minimálne percento, to znamená 2 %, vždy ostali, aby sme sa nedostali do situácie, ktorá tu možno bola, aby tie 2 % boli vždy minimálnym valorizačným objemom, ktorý sa bude pravidelne u dôchodcov v každom roku valorizovať. Som presvedčený, že ak sa s týmto stotožníme, možnože aj v ťažších časoch, keď tá ekonomika natoľko nepôjde, sa vždy nájdu prostriedky, aby sme mohli dôchodcov takýmto spôsobom jednoducho valorizovať.
Vopred ďakujem za podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.10.2016 13:36 - 13:41 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám poprial príjemné popoludnie.
Predloženým vládnym návrhom zákona navrhujeme ustanoviť minimálne valorizačné percento na výpočet pevných súm zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov, resp. niektorých úrazových dávok v roku 2017 na úrovni 2 %. Dôvodom tohto opatrenia je vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, čo vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Na ilustráciu, pri zachovaní súčasného právneho stavu by bola pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku vo výške 1,4 eura. Aplikáciou minimálneho valorizačného percenta bude tento dôchodok zvýšený na 8,20 eura. Zabezpečí sa tak zvyšovanie dôchodkových dávok, dôchodcovskou verejnosťou ďaleko viac akceptovaný.
Vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci boli k vládnemu návrhu zákona predložené dva pozmeňujúce návrhy. Predmetom prvého pozmeňujúceho návrhu je zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity. Zároveň sa navrhuje zvýšenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok, t. j. nemocenského, materského, ošetrovného a vyrovnávajúcej dávky.
Druhým pozmeňovacím návrhom je stanovenie konkrétnych súm zvýšenia dôchodkových dávok a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 vzhľadom na to, že od 6. septembra tohto roku je známy údaj o medziročnom raste priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok tohto roku. Ak by bol tento pozmeňovací návrh prijatý, nebolo by potrebné vydávať osobitné opatrenie, ktorým sa každoročne deklarujú sumy zvýšenia vyplývajúce z mechanizmu valorizácie uvedeného v zákone. Vzhľadom na opodstatnenosť oboch návrhov, odporúčam tieto pri hlasovaní podporiť.
Predmetom diskusií tak v prvom čítaní, ako aj vo výboroch bola aj otázka valorizácie minimálneho dôchodku. Už v úvodnom slove chcem zdôrazniť, že nevidíme racionálny dôvod na zvýšenie sumy minimálneho dôchodku rovnakým spôsobom, ako sa zvyšujú dôchodkové dávky a niektoré úrazové dávky. Samotný mechanizmus určenia sumy minimálneho dôchodku predstavuje zvýšenie starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, a to v oveľa - v úvodzovkách - štedrejším spôsobom, ako je nastavený mechanizmus valorizácie. Dôvodom je odlišný účel minimálneho dôchodku, ktorým je stanoviť minimálnu hranicu dôchodkového príjmu dôchodcom, ktorí pracovali väčšinu svojho produktívneho života a napriek tomu sú v starobe ohrození pádom do hmotnej núdze.
Výpočet hranice minimálneho dôchodku je preto naviazaný na životné minimum a spolu so životným minimom sa aj valorizuje. Ak má teda byť zachovaná podstata minimálneho dôchodku, neodporúčam podporiť prípadné zmeny k predloženému návrhu zákona, ktorých obsahom by bola valorizácia minimálneho dôchodku.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 15:05 - 15:06 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dnes pracujem za tri platy ministrov (povedané so smiechom), takže idem v kontexte toho pokračovať.
Ono to tak trošku... (Reakcia z pléna.) Hej.
Ono to tak trošku naväzuje aj na tú otázku, ktorú som predtým, predtým ponúkol, pán poslanec. No, v súčasnosti Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci pilotnej prevádzky a systému testuje jeho funkčnosť vybranými poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti. Koncom roku 2016 sa začnú postupne pripájať ostatné... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister, uplynul čas, budem musieť ukončiť tento bod programu, takže...

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, SR
Takže nebudem mať tie tri platy. (Povedané so smiechom. Zasmiatie sa v sále.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:57 - 14:59 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, na regionálnych úradoch práce pôsobí sedem a pol tisíca ľudí, ja absolútne nechcem obhajovať, že nemôže dôjsť k nejakému zlyhaniu, prípadne prístupu, ktorý zo strany klientov nie je vždy vítaný.
Otázka kompenzácií je veľmi, veľmi zložitý proces. Máloktorý zdravotne postihnutý je spokojný s tým, čo im štát umožňuje prostredníctvom tohto zákona, tomu rozumiem. Ale tú sú isté možnosti, limity, okolo ktorých asi hovoriť v tejto chvíli by bolo bezpredmetné. Bude predmetom najbližšej schôdze Národnej rady novela napríklad jedného zákona, ktorý sa týka opatrovateľov, resp. opatrovateliek, budeme sa o tom podrobne, podrobne tu rozprávať.
Ale ja som osobne presvedčený, že na úradoch práce za tú mzdu, ktorú tam majú, robia ľudia, ktorí, ktorí to nerobia pre plat, ale majú aj isté srdiečko a vedia veľakrát pochopiť ľudí, s ktorými komunikujú, a preto by som absolútne odmietal akékoľvek zovšeobecňovanie nejakého prístupu. Pretože mohol by som povedať o tisícoch pozitívnych reakcií viacerých klientov k jednotlivému prístupu pracovníkov, ktorí tam pracujú.
Ale ešte raz, je to život, sú tu nastavené mechanizmy, aj kontrolné, aj iné, ak niekto pochybí a následne sa to zistí, tak jednoducho treba vyvodzovať dôsledky. Preto je tu druhý stupeň odvolania, aby sa veci a prvý postup jednoducho zhodnotil a vyvodil eventuálne k tomu závery. Ten dvojkolový, alebo tá druhá možnosť odvolania je úplne legálna, je v zákone z hľadiska správneho konania, každý jeden nespokojný má právo využiť túto možnosť a obrátiť sa na odvolací orgán v akokoľvek prípade. Iné vám k tomu povedať momentálne neviem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:50 - 14:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky priebežne sleduje vývoj vo všetkých oblastiach výkonu, analyzuje dôvody a pripravuje primárne legislatívne, ale aj nelegislatívne opatrenia na riešenie rôznych problémov, nie len tých, ktoré sú medializované. Nebolo to inak ani vo vami uvádzaných prípadoch.
Napríklad v prípade vami uvádzaného výkonu súdneho rozhodnutia ministerstvo v tej časti, ktorá sa týkala rezortu, dôsledne zvážilo možnosti zlepšenia. Je všeobecne známe, že navrhlo zmeny vykonávania predpisu, ktoré už sú účinné. Tu treba povedať, že nebolo to prvýkrát. Možnože práve tá medializácia pomohla tomu, že to zo strany ministerstva spravodlivosti v tomto prípade už bolo akceptované.
Pripravujeme v spolupráci najmä s ministerstvom spravodlivosti špecifickú prípravu, ale aj priebežné detailné monitorovanie plnenia úloh, za ktoré zodpovedajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti výkonu rozhodnutí súdu.
Rovnako je tomu aj v druhom vami uvádzanom prípade, aj keď tu je situácia jednoducho trochu iná, resocializačné stredisko je neštátne. Vždy bolo a aj teraz je potrebné počkať na výsledky práce orgánov činných v trestnom konaní. Najmä nie je možné podľahnúť nejakým mediálnym, ale ani politickým tlakom.
Ak som povedal, že politik nemôže byť vyšetrovateľom, sudcom a katom, v tomto prípade to platí dvojnásobne. Ja aj z tohto miesta chcem vyzvať všetkých politikov, aby bez nejakých emócií nechali pracovať príslušné inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, pretože my tu veľmi úzko spolupracujeme jednak s policajným Prezídiom, ako aj Generálnou prokuratúrou, aby sa veci vyšetrili, aby sme dokázali objektívne zaujať stanovisko k celým týmto problém, ktorý s tým galantským centrom súvisia.
Ale to neznamená, že ministerstvo v oblasti resocializácie drogových a iných závislostí nepripravuje podmienky na zlepšenie fungovania stredísk. Základný rámec výkonu dáva právna úprava. Tá sa v minulosti niekoľkokrát menila. Vždy to bola zmena, ktorá bola výsledkom odborných, nie politických diskusií. Ide o mimoriadne vysoko odbornú tému. Aj aktuálne, a nie je to pod vplyvom nejakej medializácie jedného zriaďovateľa, prebiehajú diskusie o možných vylepšeniach tohto zákona. Dokonca práve dnes malo byť jedno z pravidelných plánovaných stretnutí zástupcov resocializačných stredísk a ministerstva k možnému vylepšeniu zákona, novely zákona. No život priniesol okrúhly stôl, ktorý organizovala pani predsedníčka výboru pre sociálne veci na aktuálnu tému resocializácie, a pochopiteľne, že zástupcovia týchto resocializačných stredísk sa mali záujem tohto okrúhleho stola zúčastniť.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ďakujem. Aha, pardon.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ešte ak môžem.
V rámci pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny nie je zavedený systém pomoci, ktorý by bol špeciálne určený pre osoby s onkologickým ochorením. Ak konkrétnej osobe vzniklo zdravotné postihnutie, u ktorého je predpoklad trvania dlhšie ako jeden rok, a postihnutie je ťažkého stupňa, je možné takejto osobe kompenzovať sociálne dôsledky prostredníctvom peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona 447.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zastáva názor, že vyššie uvedené problémy nevyplývajú z nedostatkov právnej úpravy. V prípade, ak došlo k pochybeniu, máme za to, že išlo o individuálne prípady, nie o systémové zlyhania. Tak ako uvádzate aj v prípade onkologicky chorého chlapca Ferka, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pochybenie priznal a nedostatky odstránil. Generálny riaditeľ vyvodil personálne dôsledky.
Kontrolnú činnosť výkonu štátnej správy vo veciach podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade zistenia nedostatkov, nielen v prípade chlapca Ferka, ale akýchkoľvek iných, ním riadené orgány vyvodzujú závery a aj metodicky usmerňujú jednotlivé úrady práce.
Skryt prepis
 

22.9.2016 14:48 - 14:49 hod.

Ján Richter
Môžem len prisľúbiť, že budem tlmočiť.
Skryt prepis
 

22.9.2016 14:45 - 14:48 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán podpredseda Národnej rady, ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec, v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Petra Plavčana.
Kedy budú zástupcovia riaditeľov, pretože väčšinou to riaditelia nerobia, viesť údaje jednoduchšie, je v tejto chvíli skôr otázka na dodávateľov systémov, ktoré poskytujú správu školskej administratívy. Ministerstvo školstva v súčasnosti nedisponuje systémom, ktorý by mohol plošne poskytnúť školám na správu ich administratívy. RIS je informačný systém ministerstva na centralizovanú správu údajov v školstve a na zbere údajov spolupracuje s jednotlivými dodávateľmi školských systémov, pričom nezasahuje do ich definície, ich funkcionalít a nástrojov, ktoré poskytujú jednotlivým školám. V každom prípade ministerstvo školstva si uvedomuje aj svoju zodpovednosť za to, že množstvo údajov, ktoré požaduje, je veľké. Uvedené množstvo vyplýva z platnej legislatívy, z požiadaviek pedagogického procesu, z požiadaviek na financovanie škôl a požiadaviek Štatistického úradu Slovenskej republiky, z medzinárodných štatistík a z niektorých ďalších požiadaviek, ako je OPIS, projekty, duálne vzdelávanie, spolupráca s inými orgánmi štátnej moci a podobne.
Zároveň treba upozorniť, že množstvo údajov sa líši aj od druhu školy. V niektorých prípadoch v malých materských školách sa vyplnenie dá určite stihnúť za jeden deň. V prípade stredných škôl s mnohými odbormi a v prípade s viacerými vyučovacími jazykmi je to, celkom iste trvá niekoľko dní.
Cieľom je uvedené množstvo požadovaných údajov postupne znižovať, resp. znižovať potrebu ich vyplňovania vo viacerých výkazoch. Samotný proces znižovania administratívnej záťaže je analyticky a časovo náročný, a to najmä v jeho počiatkoch.
Tento rok sa v pravidlách na zredukovanie počtu výkazov urobil prvý krok, a to porovnávanie údajov a výkazov určených na financovanie s údajmi RIS. Do finančných výkazov sa dávajú agregované údaje a v RIS-ke sa tieto údaje vypočítavajú z jednotlivých údajov priradených konkrétnej osobe. Z tohto dôvodu musia byť údaje v RIS-ke vyplnené presne, s čím majú mnohé školy problémy. Veríme, že tieto problémy budú po počiatočnom štádiu detskej choroby úspešne prekonané.
Toľko odpoveď pána ministra. Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:45 - 14:48 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, k tej poznámke, že sa nič neurobilo, ak dovolíte, sa nebudem momentálne zaoberať, lebo by bol veľký kopec vecí, ktoré by sme mohli pomenovať. Bol by som rád, keby to skôr, tieto veci, interpretovali predstavitelia tých reprezentatívnych organizácií zdravotne postihnutých.
Moja odpoveď je veľmi jednoduchá. Akonáhle dôjde k dohode, okamžite dávame návrh na zmenu zákona. Ak to bude v priebehu tohto roku, nemám problém automaticky zaradiť túto novelu v priebehu tohto roku. Odporúčam komunikovať s predstaviteľmi, pán Mamojka a ďalší ostatní, ktorí sú v pracovnej komisie, ktorá sa touto problematikou zaoberá. Sme v maximálnej miere ústretoví.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:38 - 14:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za otázku. Chcem vás ubezpečiť, že naše ministerstvo problém, na ktorý sa pýtate, rieši, pretože ide o problém, ktorý sme zdedili, zhodou okolností po vláde Ivety Radičovej. Dozaista viete, že zákon bol v tejto podobe prijatý 8. decembra 2010 a jeho predkladateľom bol vtedy vtedajší minister, terajší poslanec pán Jozef Mihál.
Rozumiem vašej obave, že hranica 50-tisíc členov je vysoká. Treba povedať, že to nebola vtedy úprava zákona len v rezorte práce, sociálnych vecí. Podobným spôsobom na základe dohody sa upravovala dotačná politika viacerých rezortov za rovnakých podmienok ako v podmienkach rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Práve z tohto dôvodu a tých istých pochybností, ako aj na základe našej systematickej komunikácie a spolupráce so strešnými organizáciami zdravotne postihnutých to bolo už naše vedenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré do Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 zaradilo úlohu nastaviť udržateľný mechanizmus systémového financovania strešných mimovládnych združení, ktoré sú zároveň reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím. V rámci aktualizácie programu bol tento termín pre splnenie tejto úlohy nastavený na toto prebiehajúce volebné obdobie. Aktualizácia národného programu sa uskutočnila za účasti zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím a národný program im bol predložený aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. K zmene termínu plnenia úlohy nás donútil záujem nájsť riešenie, ktoré by akceptovali všetci zainteresovaní, a nepochybne aj preto ani pri rokovaniach o zmenách, ani v rámci medzirezortného pripomienkového konania nikto túto zmenu nenamietal a došlo k zhode všetkých vládnych i mimovládnych inštitúcií a organizácií. V tejto súvislosti naše ministerstvo spolupracuje aj s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre občiansku spoločnosť.
Ako uvádzate, jedným z možných spôsobov riešenia danej situácie je financovanie strešných organizácií, môže riešiť zmenou zákona 544 o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Avšak definitívu návrhu a spôsobu riešenia je potrebné dospieť aj v spolupráci s reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím, tak ako to ukladá čl. 4 ods. 3 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Pre úplnosť by som rád dodal, že aj v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 sa vláda Slovenskej republiky zaviazala reprezentatívne organizácie osôb so zdravotným postihnutím zapojiť do monitorovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s cieľom zvýšenia ich kvality života.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis