Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19. 10. 2016 o 10:50 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2016 10:50 - 10:52 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pokúsim sa do tých dvoch minút.
Pani poslankyňa, viete, v čom má byť tá rovnoprávnosť? Ja som ju pomenoval, rovnaký prístup z hľadiska odkázanosti pre verejných aj neverejných poskytovateľov. To znamená, že bez ohľadu na to, či tam zriaďovateľ bude obec, mesto alebo VÚC-ka, alebo či to bude súkromný zriaďovateľ, budú mať úplne rovnaké príjmy. Myslím, že to je nespochybniteľné.
Pani poslankyňa, k vám, vy ste, ja som ich úmyselne na záver prečítal, aby sme mali úplne jasne, čo všetko v tom zákone riešime. Ja som to v úvodzovkách pomenoval benefity, mám ich znova zopakovať? Veď to je ďaleko väčší problém, to nie sú len ony, to sú aj otázky, ktoré sa týkajú darov, ktoré sú tu riešené, ktoré predtým riešené neboli. To je otázka tých psov, ktoré sú na, ďalej otázka motorových vozidiel. Ja som povedal, v istých oblastiach ideme, to je 800-tisíc ďal..., to znamená, to je celý komplex vecí. A zároveň som povedal, že niektoré tie opatrenia sa môžu individuálne dotýkať dvoch-troch bodov, možnože u niekoho vo všetkých oblastiach a že ich jednoducho bude vedieť v maximálnej miere využiť. Áno, každá jedna z tých položiek má aj svoje finančné náležitosti. Ja som mimo zvýšenia toho príspevku, eventuálne tej ochrany príjmu spomenul hlavne tie otázky, ktoré sa týkajú tých motorových vozidiel.
No a ako sme dospeli k 1,7, pani poslankyňa? My sme si spravili analýzu, ktorá sa týka tejto problematiky, prostredníctvom úradov práce a vyšiel nám takýto záver. To znamená, že do akej miery je objektívnejšie vychádzať z priemerného dôchodku, pretože tí naši ľudia, ktorí na tých úradoch práce robia, vedia, s kým prichádzajú do styku. A toto bola istým spôsobom analýza a snaha, preto nie o jednu desatinu, ale o tri, ktorá by mala tento problém riešiť. Ja si myslím, že práve pri týchto príjmových skupinách skoro 60 eur je suma, ktorá rieši ten problém, aby sme im už potom nesťahovali na základe toho ich príjmu, či je to dôchodkový alebo iný. To je odpoveď na to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2016 10:36 - 10:48 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
V rámci rozpravy, ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Zároveň chcem poprosiť, do jedenástej mám limit, ja o pol dvanástej letím do Bruselu s pánom premiérom, ak by som potom na niekoho nereagoval z pléna, tak aby to jednoducho ste rešpektovali, že som limitovaný niečím iným.
Ďakujem pekne za slovo ešte raz. Ďakujem pekne za rozpravu. Čo sa týka jednotlivých vystúpení, v podstate som pochopil, že nikto neodmietol filozofiu. Jednotlivé zložky, bavíme sa o tom málo, veľa. Iste, to je otázka, politika je umenie možného. A to umenie možného je premietnutie, čo politik dosiahol a čo sa mu podarilo vyrokovať a vyjednať, to je na tom. Pôjde za chvíľku po mne vystupovať pán minister zdravotníctva, tiež bude v tej istej pozícii, povie áno, ale tu je málo, lebo. To je tá večná otázka, ktorá vždy ostane a bude, ale dôležité je to, že sme ponúkli riešenie, ktoré má ambíciu riešiť problém ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou jednak opatrovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a, samozrejme, neriešime len tie osoby, ale zaoberáme sa otázkou aj tých opatrovateľov.
Čo chcem zvýrazniť, možno to aj zopakovať, je dôležitosť komplexu, ja neviem, či je dobrý výraz benefitov, ale tých pozitívnych vecí, ktoré sa tejto problematike aj tých opatrovateľov týkajú. Ja z môjho pohľadu ako najväčší prínos možno nehodnotím ten príspevok ako otázku toho dôchodkového zabezpečenia. To vychádza z istej praxe, stretávaní sa, skúseností ľudí a týka sa to hlavne matiek. Z tých 34, 33 a pol tisíca je 6 a pol tisíca matiek, ktoré sa starajú o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa. U tých o to viac, lebo ony sú v drvivej väčšine rozhodnuté tú starostlivosť robiť celý život. Ony potrebujú mať tú istotu na ten dôchodok a toto im tú istotu dáva. Samozrejmá vec, v istej rovine a v istých možnostiach. Tam to vidím ako veľmi pozitívne.
Takže ešte raz, ďakujem pekne. Viaceré tie príspevky išli aj nad rámec zákona, ja ak dovolíte, sa budem držať predsa len meritu zákona, jednotlivých vecí, ktoré navrhujeme.
Možno všeobecná poznámka, úrady práce. Na úradoch práce dole v regiónoch robí 7 a pol tisíca ľudí. Robia veľmi ťažkú prácu. To chcem zvýrazniť, aj z tohto miesta im chcem veľmi pekne poďakovať. Ale 7 a pol tisíca ľudí je množstvo ľudí, kde sa môže urobiť aj problém, kde sa môže urobiť chyba, kde môžu pochybiť. Ale to v každej inštitúcii platí, sú tam mechanizmy, ktoré v takomto prípade sa voči tomu ako opravný prostriedok dajú jednoducho uplatniť. K tomu nemám čo viacej povedať.
Viete, na to, aby sa dalo na niečo reagovať, je potrebné poznať individuálny prípad, každý je iný. Aj tu, aj tento problém, čo riešime aj opatrovateľov, tu sú isté základné roviny, ale dobre tu bolo povedané vo viacerých vystúpeniach, tie individuálne prípady sú veľmi, veľmi odlišné, to záleží od príjmu, ktorý vlastne príspevok na kompenzáciu rieši. Pretože my neriešime náklady, ale my kompenzujeme stratu príjmu a nahrádzame ho týmto príspevkom. Znova to nie je otázka, že ideme sa vysporiadať so všetkými nákladmi, ktoré by celkom prirodzene každá jedna osoba, aj tá zdravotne ťažko postihnutá, aj ten opatrovateľ možno očakávali.
Takže po prvé riešime zvýšenie toho príspevku o 27,10. Ďalej riešime otázku ochrany príjmu a, pani podpredsedníčka, zareagujem na vás. Pán štátny tajomník Ondruš povedal len jedno z možných individuálnych riešení, ktoré život môže priniesť. To nie je otázka, že automaticky 90 eur, ale to je možný individuálny prípad, pretože áno, je to 59,43 z 1,4 na 1,7 ochranu príjmu. Áno, môže byť taký konkrétny človek, ktorého sa to dotkne, ale dôležité je, že sme nešli o jednu desatinu, ale sme išli v tomto prípade o tri desatiny, čo sa predtým v minulosti nikdy nestávalo, že by sa ten, tá ochrana príjmov až natoľkoto jednoducho zvýšila. Tu je treba vidieť, podľa štatistík si na základe tohto, ak zákon prejde, v budúcom roku pomôže 17 598 osôb. To znamená, to nie je málo. Nechcem povedať, že v plnej miere, ale záleží od toho, aký ten príjem tam je, ale je to veľmi vysoká skupina.
Ďalej otázka predĺženia doby platenia dôchodkového poistenia, spomínal som 12 rokov v podstate, resp. 18 rokov, ktoré platilo predtým, teraz v podstate neobmedzené.
Ďalej vyplatenie sumy z poistného pre prípad dožitia v doplnkovom dôchodkovom sporení, aby sa nepovažoval za príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Aj to je, si myslím, že pri posudzovaní príjmu pre účely kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia plus ktoré osoby, ktorých sa to týka, jednoducho celkom iste uvítajú.
Ďalej dary. Dvanásťnásobok. Málo, veľa? Ako nebolo nič, je 12-násobok. To nie je málo. To keď si vyrátate, to je veľmi zaujímavá suma. No a samozrejmá vec, že sú tam aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú, taxatívne vymedzenie okruhu subjektov, rozšírené o cirkvi, náboženské spoločnosti.
Ďalej, účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu, nepovažujú sa za príjem účely tohto zákona. To znamená, že obdobne sa mení aj posudzovanie majetku, tzv. nepeňažné dary. To je celý komplex vecí.
Ďalej tie opatrenia, ktoré sa týkajú sprievodu psa po tom špeciálnom výcviku a z tých ďalších náležitostí. Veď to je ďalšia vec, ktorú, áno, priniesla aplikačná prax, prišli ľudia, ktorí s tým problém mali, celkom objektívne sa to zvážilo a jednoducho táto otázka je v maximálnej miere tu posúdená a zapracovaná.
Ďalej zmena podmienok odkázanosti, čo sa týka motorových vozidiel, pre fyzické osoby s ťažkým postihnutím, to je cystická fibróza, pľúcne a ďalšie náležitosti, ktoré tam sú.
To znamená, opakujem ešte raz, chcem pekne poprosiť: posudzujme komplex. Možno sa tie jednotlivé body v individuálnych prípadoch, dvoch, troch, štyroch bodoch, dotknú jedného človeka. Ak sa dotknú vo všetkom, no, som presvedčený, že bude veľmi, veľmi spokojný a rád, pretože si ohromne v tomto prípade pomôže. Čo sa týka len tých motorových vozidiel, to je 800-tisíc ročne. Len táto jedna položka, ktorú v tomto prípade navyšujeme.
No a treba povedať, áno, matka, ktorá sa stará o svoje zdravotne ťažko postihnuté dieťa, má tých 50 eur ešte plus navyše. No a čo je dôležité, možno si aj treba povedať aj k tým odvodom, ono to sčasti v niektorých vystúpeniach zaznelo, len napr. príjem opatrovateľnej osoby, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, a príjem opatrovníka ako istý vzor. Za predpokladu dieťa ZŤP vo veku od 6 do 18 rokov a jednotlivé položky, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, prípadne výživné, ak je to rozvedená matka, náhradné výživné. To je položka, ktorá spolu dáva skoro 600 eur. Sociálne poistenie je 107, zdravotné 136,90. V prípade, že sa jedná o dieťa vo veku 18 a viac rokov, to spolu dáva 660 eur. To znamená, že ak posudzujeme alebo porovnávame sociálne zariadenia a opatrovateľskú službu, to je veľmi relatívne, aby sme mohli povedať, kto je na tom lepšie a horšie.
Ja len pripomeniem, 92 miliónov mám rozpočet ročný ministerstva pre sociálne služby. Za posledné dva roky prostredníctvom európskych sociálnych fondov len na otázky, ktoré sa týkajú verejných opatrovateľských služieb, sme dali 100 miliónov eur. Môže niekto postaviť otázku prečo. Je to originálna kompetencia obcí a miest. No preto, že to neposkytujú. Ide nám o ľudí. Môžme sa baviť o tom, že ideme sa súdiť s obcami, mestami. Nie. No neposkytujú preto, že nemajú prostriedky podľa vyjadrení. To znamená, štát ide a pomáha. Skôr sa obávam, čo bude potom, keď už europrostriedky nebudú v takom rozsahu ako teraz. Ale chápete, aj toto je treba rátať do tej sumy, ktorá sa...
My máme v programovom vyhlásení vlády jasne zakomponované, hlavná priorita tejto vlády je urobiť všetko preto, aby človek mohol čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí, v rodine. Z toho vychádzame. Kamenné zariadenie, sociálne služby nasledujú až potom, keď ten stupeň odkázanosti je taký, že toto nevieme zabezpečiť doma. A tu je odpoveď aj k tým 320 eurám, ktoré dnes prispievame na sociálne zariadenia. Viackrát som tu hovoril, ten zákon je pripravený, pracovné skupiny, ktoré na tom robia, dnes sa ideme len baviť, čo to bude znamenať, dotácia štátu na jednotlivé stupne odkázanosti. 320 eur končí. Áno, prejde tento zákon, upravíme systémové sociálne služby, zrovnoprávnime z verejných, neverejných a poďme sa následne baviť stupeň odkázanosti a možné riešenia smerom k opatrovaniu a proste k ľuďom, ktorí sú v tom prirodzenom prostredí. To je všetko otvorené. Ja sa vôbec tejto otázke nevyhýbam, ale musí byť istý systém.
My v tejto chvíli potrebujeme operatívne riešiť opatrovateľov, áno, a následne sa potom poďme k tomu vrátiť a ja budem veľmi rád aj s vami na túto tému hovoriť, čo bude to najideálnejšie riešenie, ale vždy bude niekde limitované. A to už nie je len o ministrovi, to už je o možnostiach, ktoré dovoľuje v tomto prípade štátny rozpočet.
Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, som pripravený aj konkrétnejšie hovoriť pred druhým čítaním, či už na výboroch, alebo aj tu počas prerokovávania v pléne. Samozrejme, že sa uchádzam o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 10. 2016 18:46 - 18:51 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Navrhovaná novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vyplýva z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – ´20, v ktorom sa vláda zaviazala zvýšiť výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Z toho dôvodu je najvýznamnejšou zmenou v zákone úprava podmienok poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie, konkrétne zvýšenie základnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie z 220,52 eura na 247,62 eura a zvýšenie ochrany zostatku príjmu z 1,4- na 1,7-násobok sumy životného minima.
Cieľom tohto opatrenia je stabilizácia skupiny poberateľov peňažných príspevkov na opatrovanie v produktívnom veku. Ide totiž o najohrozenejšiu skupinu poberateľov tohto peňažného príspevku, u ktorých klesá jeho priemerná mesačná výška vzhľadom na valorizáciu súm životného minima od roku 2013. K poslednej legislatívnej úprave výšok peňažných príspevkov na opatrovanie došlo v roku 2011, kedy sa ochrana zostatku príjmu zvýšila z 1,3-násobku na 1,4-násobok sumy životného minima.
V novele sa zároveň rozširuje výnimka zo započítavania príjmu a majetku nadobudnutého formou darovania. Oproti súčasnej právnej úprave sa peňažné dary do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v kalendárnom roku nepovažujú za príjem na účely tohto zákona. Takýto peňažný dar môže poskytnúť akýkoľvek subjekt. Zároveň sa rozširuje taxatívne vymenovaný okruh subjektov o cirkvi a náboženské spoločnosti, od ktorých sa poskytnutý finančný dar nepovažuje za príjem na účely tohto zákona. Súčasne sa dopĺňa možnosť nadobudnúť peňažné dary, ktorých účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu. Pri týchto daroch sa nezohľadňuje ich výška, ale ich účel. Obdobným spôsobom je upravené aj posudzovanie majetku na účely poskytovania peňažných príspevkov.
Súčasťou vládneho návrhu je aj garantovanie neobmedzeného vstupu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom na verejné priestranstvá a do priestorov zariadení spoločenského stravovania. Rovnako sa umožňuje vodenie psa so špeciálnym výcvikom bez náhubku. Nasadenie náhubku sa totiž považuje za eliminujúci faktor vo vzťahu k riadeniu výkonu špeciálnej činnosti psa, keďže jedným z úkonov v rámci uvedených činností je aj podávanie predmetov osobám so zdravotným postihnutím. Uvedené zmeny sa premietnu jednak do zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psa, a jednak do zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ide o naplnenie dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý okrem iného garantuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k verejne prístupným miestam vrátane prístupu k doprave, k informačným a komunikačným technológiám, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti.
Vo vládnom návrhu sa upravuje aj zákon o sociálnom poistení, v ktorom navrhujeme odstrániť hranicu 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie. Ide o zásadnú zmenu pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Ich starostlivosť bude zhodnotená na účely dôchodkovej dávky v celom rozsahu, ktorý si vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav príslušnej opatrovanej osoby. V konečnom dôsledku to pre nich bude napríklad znamenať, že im vznikne nárok minimálne na ten minimálny dôchodok, ak túto činnosť budú vykonávať najmenej 30 rokov.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 10. 2016 18:28 - 18:46 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Samozrejme, aj z úcty k pánom poslancom, ktorí diskutovali, lebo ja oceňujem vecnosť tej diskusie, chcem poďakovať a možno hneď v úvode povedať, sme v prvom čítaní, to je skôr filozofia zákona, ja ponúkam možnosť stretnutia s odborníkmi, s ľuďmi z ministerstva ešte pred výbormi a môžeme sa baviť o niektorých, nazvem to, vašich pripomienkach, pozmeňovacích návrhoch. Ak nájdeme nejaký spôsob riešenia, budem len rád.
To však, čo odmietam, pán Mihál, toto nie je šité horúcou ihlou. Malo to svoj klasický štandardný priestor, prešlo to všetkými inštitúciami, ktoré sa týkajú, napríklad výbor pre práva detí a sociálnoprávnu ochranu detí, ďalší výbor, ktorý sa týka zdravotne ťažko postihnutých, kde sú, vy dobre viete, reprezentanti nielen štátu, ale z 50 % aj mimovládnych organizácií zriaďovateľov ako takých, to znamená, že toto odmietam, že by to...
Viete, samotná filozofia zákona musela z niečoho vychádzať. V minulosti takéto služby boli pod gesciou ministerstva zdravotníctva. Veď klasické sestričky boli v jasliach, ktoré zabezpečovali tú opateru a služby. To je dneska za nami, my sme mali predtým rokovania aj s ministerstvom zdravotníctva, aj s ministerstvom školstva, pretože isté prieniky celkom prirodzene, a to tu bolo povedané, vo viacerých oblastiach sú. Len možno aj odpoveď, prečo sme to dali pod systém sociálnych služieb, súvisí aj s tým prechodným obdobím, ktoré je tu definované pre tie zariadenia, ktoré dnes fungujú a majú niektoré úkony a úpravy urobiť do konca budúceho kalendárneho roku.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má jediný dotačný mechanizmus, kde sa dajú hradiť, použijem výraz, tvrdé peniaze, to znamená investičné peniaze, cez ten klasický zákonný dotačný systém ministerstva. Všetko ostatné sú mäkké peniaze. To znamená, ak aj máme záujem pomôcť, a ja mám záujem viacerým, toto je jediná možnosť. Ak by som aj tú vylúčil, v tom prípade ministerstvo práce je mimo obliga z hľadiska možnosti investičnej pomoci na výdavky, ktoré môžu pre tie terajšie zariadenia súvisieť s tým, že by museli pripraviť a prispôsobiť tie svoje priestory, aby zodpovedali tejto litere zákona. Aj to bol jeden z dôvodov.
No a samozrejmá vec, že ďalší dôvod, ktorý s tým úzko súvisí, sú isté normy, ktoré sme nemali záujem nanovo formovať, ale ich prebrať. To sú napríklad vyhlášky ministerstva zdravotníctva. No my nemôžeme ísť v zariadeniach, kde je zabezpečená starostlivosť o deti po tri roky, s nižšími požiadavkami a štandardmi, ako majú deti nad tri roky. To si myslím, že je úplne logické a nevyhnutné, aby tieto štandardy boli zachované aj tu.
Z celej tej diskusie aj z tých vašich pripomienok, kolegovia hlavne z opozície, až tak príliš, by som povedal, vyčnievalo, že celý ten rozmer vášho rozmýšľania je z pohľadu toho zriaďovateľa. Môj je trošku širší. Samozrejme, v plnej miere si uvedomujem, že ten zriaďovateľ je prvý predpoklad pre to, aby nejaká tá služba bežala, ale aj tí neverejní poskytovatelia, a ja to nemám problém povedať natvrdo, hoci to niekto nerád počúva, ak si niekto myslí, že sa dá robiť biznis cez sociálne služby, tak sa mýli. To je služba, to je o niečom úplne inom. Mohol by som veľmi jednoducho povedať, sú tu aj primátori, že sociálne služby sú originálnou kompetenciou obcí a miest, decentralizácia, vieme kedy, a pre štát by to mohlo byť finito. Ale to by bolo veľmi zlé. Preto napríklad za posledné dva roky išlo na terénne opatrovateľské služby prostredníctvom európskeho sociálneho fondu 100 miliónov.
Z toho, z čoho sa desím, čo môže byť po roku 2020, keď tie prostriedky cez európske fondy zďaleka nebudú také, ako sú dnes. Postupne pripravujem, snažím sa apelovať aj na predstaviteľov ZMOS-u, aby sa na to pripravili, pretože tie služby sú a budú potrebné, aby bežali aj po tomto období. Alebo sa potom poďme vrátiť a poďme prehodnotiť, či tá decentralizácia bol ten správny ťah, že či to netreba vrátiť naspäť štátu. Ale to sa potom budeme baviť o školstve, o sociálnych službách a skutočne, áno, potom sa vrátime do socializmu. A to asi v tomto prípade nikto asi neočakáva.
Chcem povedať jednu vec, že aj pri tých, riešení tých pripomienok došlo k veľmi veľa ústupkom, niekedy si dokonca myslím, že úplne na hranu, aj v takých veciach, ako je počet detí. Je logická vec, že sme museli urobiť istú bariéru a nebrať dieťa, prepáčte mi za výraz, ako kus. A to tu bolo povedané. Dieťa do jedného roka potrebuje inú starostlivosť ako nad. Minimálne je dôležité, či je mobilné, pohyblivé alebo či potrebuje, alebo či je lezúň. To znamená, že tu boli tie veci zohľadnené, a preto hovoríme o 12 deťoch, môže sa zvýšiť o ďalšie tri v prípade tohto veku, ktorý som tu pomenoval.
Počet zamestnancov, opäť na tých rokovaniach sa v maximálnej miere vyšlo v ústrety jednotlivým zriaďovateľom. Kvalifikačné predpoklady, dali sa isté, nepoviem, výnimky, ale zohľadnila sa doterajšia prax. Áno, 50-ročný človek, ktorý ja neviem 20 rokov robí takúto službu, vie toho ďaleko viac ako človek s diplomom a ja neviem tretím stupňom vysokej školy. To znamená, toto sme tiež zohľadnili, čo je veľmi dôležité, dokonca ani si to neviem predstaviť bez týchto 50-ročných alebo opatrovateliek, že by tieto zariadenia mohli ďalej aj takto fungovať.
Ďalej personálne normatívy ohľadom denných stacionárov, tam boli tiež urobené veľmi, veľmi vážne ústupky. Tým len sa snažím naznačiť, že všade, kde to bolo možné, bol maximálny záujem zohľadniť aj tú nákladovosť a, samozrejme, aj ten pohľad toho zriaďovateľa. Treba však vidieť jednu vec, že nad limity, ktoré sú v súčasnosti platné pre tie predškolské zariadenia, sa nedá ísť, ani nebolo možné a to by som nikdy nepripustil, lebo by sme sa dostali niekde úplne inde.
A teraz k niektorým tým konkrétnym otázkam. Podmienky sú likvidačné z hľadiska... No, opakujem ešte raz, tie podmienky sú stanovené na základe doteraz platných kritérií a tie podmienky budú posudzovať, myslím, že pani poslankyňa sa pýtala Jurinová, vyššie územné celky. Áno, na nich je to postavené s tým, že oni budú tí, ktorí budú musieť posúdiť to zariadenie, spĺňa tieto požiadavky na to, aby takúto službu mohlo jednoducho poskytovať.
Ďalej, tri roky a viac, ja tomu rozumiem, ale treba si uvedomiť jednu vec, ak dieťa dosiahne vek troch rokov v čase, keď navštevuje to zariadenie, tak do konca kalendárneho roka môže ostať. Opakujem, do konca kalendárneho roka môže ostať. Ale je logická vec, že ďalej nemôže ostať. A tu sme narazili na veľmi veľký odpor hlavne odborníkov, pedagógov z ministerstva školstva. Úplne iné postavenie. Zákonné podmienky má klasické predškolské zariadenie. A to nie je len pohľad úradníka, áno, sú to aj európske normy, ktoré sme v tomto smere prebrali, jednoducho tie sa musia akceptovať, pretože to predškolské zariadenie má úplne iný účel, a to je už kompletná príprava dieťaťa na vstup do školy a splnenie tých podmienok, ktoré z toho vyplývajú. Ale dôležité je toto, aby to nazeranie nebolo, že je to len pohľad ministerstva práce, tvrdá komunikácia a konzultácia. Ja by som tiež bol býval rád, keby ministerstvo školstva túto službu bolo prevzalo. Ale znova je tá odpoveď možno byrokratická, ale áno, do troch, nad tri roky. Aj z hľadiska čerpania eurofondov, hoci sme pod jedným riadiacim orgánom, ktorý je pod mojím ministerstvom, nemôžu tí školáci čerpať na deti do troch rokov. To môžme jedine my.
Limity detí, povedal som už predtým, boli tu aj isté ústupky. Ale to, čo je tu momentálne definované, je, hovorím, je krajnosť a nie je možné vôbec uvažovať niekde inde a ďalej, pretože to jednoducho vyplýva aj z legislatívy a s úpravami členských štátov Európskej únie, my sme tu nevymýšľali niečo, ale prevzali legislatívu, ktorá je všeobecne v Európe ako taká platná.
K tým pokutám, tie, si treba uvedomiť dve veci, že to nie je pokuta alebo nebude to pokuta, ak to bude takto prijaté, za niečo, čo súvisí napríklad s vytvorením podmienok pre bezbariérovosť. Nie, tam je klasické správne konanie, ktorá je pokuta maximálne do 2-tisíc eur, to je, ak niekto bude prevádzkovať túto činnosť a nebude mať na to oprávnenie. To je, ako keď niekto podniká a nemá živnostenský list. Toto je dôležité si uvedomiť, že toto je pod takouto vysokou sankciou riešené a myslím, že je to úplne logické, však tomu asi máme záujem jednoducho zabrániť.
Príspevok, áno, súhlasím s vami, že; som aj pripravený na to, ak nadobudne účinnosť táto novela, že po nejakom krátkom čase veľmi hlboko rozanalyzujeme možnosti a podmienky, ktoré s týmto súvisia, a budeme sa baviť aj o tom príspevku. Ale stále čo chcem zvýrazniť, je to prís-pe-vok. My neriešime kompletnú náhradu nákladov na, ja neviem, jedno dieťa alebo vôbec chod toho zariadenia. Tá stavba, tá pozícia aj prostredníctvom prostriedkov Európskeho sociálneho fondu je o príspevku. Ale vôbec nevylučujem, že keď sa zobjektivizujú veci, budeme mať zas záujem, tak jako v prípade pred rokom, keď sme dvíhali o 50 eur príspevok na škôlky. A aby sme tieto veci zhodnotili a navýšili tento prostriedok, ale znova to bude treba objektivizovať, lebo sú veľké rozdiely, východ, západ, Bratislava, čo je štandard, čo nie je štandard, to tu v značnej miere tieto veci boli pomenované. Vôbec túto otázku neodkladám, naopak. Od prvého dňa účinnosti zákona budeme mať záujem tieto veci analyzovať a eventuálne sa k nim aj veľmi rýchlo vrátiť.
No, bezbariérový prístup. Slovenská republika prijala medzinárodnú zmluvu, a to je Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tá nás zaväzuje, veď medzinárodné zmluvy sú nad domácou legislatívou.
Pani poslankyňa, ja sa priznám, že ste ma prekvapila. Ja úplne vnímam istú solidaritu voči kolegom z opozičných poslaneckých lavíc, to je úplne prirodzené. Ale, prosím vás, vy musíte uplatňovať tú solidaritu voči rovnako postihnutým osobám, ako ste vy. Vy by ste ani nemala polemizovať, či by tieto zariadenia mali alebo nemali mať bezbariérovosť. Vy ste dobre povedala predtým, to nie je len o deťoch, to je o starých rodičoch, o rodičoch, ktorí chodia, ktorí zabezpečujú. Áno, a to môže byť aj o konkrétnych zamestnancoch, ktorí tiež by mali mať vytvorené podmienky pre to, aby v takýchto zariadeniach mohli pracovať. Veď s tým máme veľké problémy. Drvivá väčšina firiem radšej zaplatí pokutu a nezamestná zdravotne ťažko postihnutého. Takže od vás očakávam trošku iný pohľad.
Absolútne nepripustili diskusiu na výbore pre zdravotne ťažko postihnutých vaši kolegovia, ktorí reprezentujú tých 50 % mimovládnych organizácií, ten iný, tretí sektor, že by sme sa mali o tomto, mali alebo nemali baviť. Každá verejná budova by mala byť týmto jednoducho zabezpečená. Zato bola veľká polemika dokonca pri formovaní a stavbe stavebného zákona, aby sa to už tam priamo tieto veci objavili, a bolo úplne jasné, že nie je možné tu dávať nejaké výnimky.
Samozrejmá vec, že táto otázka môže byť predmetom debaty u tých zariadení, ktoré dnes bežia, do akej miery túto otázku dokážu do konca toho budúceho roku poriešiť, ale my musíme mať záujem na istých štandardoch. Bez ohľadu na to, kde to zariadenie je. Veď hlavná príčina alebo hlavný obsah musí byť zabezpečenie bezpečnosti pri takýchto službách hlavne pre to dieťa. Z toho sa všetko ostatné odvíja. A myslím si, že toto je jednoducho veľmi, veľmi potrebné.
Ešte raz chcem oceniť tú diskusiu...
Podívajte sa, k denným stacionárom tu ešte možno treba niečo povedať. To je 184 euro mesačne na jedno miesto v dennom stacionári. My sme vykonali desiatky kontrol. Keď sme robili túto novelu, sedelo sa zo ZMOS-om, ktorý je, obce sú a mestá veľkým zriaďovateľom alebo najpočetnejším, a sedelo sa aj s neverejnými poskytovateľmi týchto služieb. V podstate toto je istý kompromis, ku ktorému sme dospeli s tou spoločnou rozpravou a hľadaním riešení ako ďalej. Ja mám konkrétne známosti z minulosti, z ľudí, ktorých som aj poznal a ktorí prišli a povedali, vieš, doteraz som mal hotel. Ten hotel nevynáša, ale toto je dobré. Ja prechádzam a budem realizovať denný stacionár. Ja to nebránim tomu, ale to nemôže byť náhrada nejakých, ja neviem, podnikania, ktoré nejde. To musí byť skutočne služba, ktorá plní ten účel, a ja v maximálnej miere ju podporujem.
Ale tu dobre bolo povedané, skúsme sa baviť o tom, čo by malo plniť centrum a čo už denný stacionár a tam je úplne logické, že aj isté kritériá na ten stupeň odkázanosti. Veď pri tom, čo som povedal, že sme dali len za posledné dva roky 100 miliónov eur do terénnych opatrovateľských služieb, tí opatrovatelia veľmi veľa vedia urobiť u toho, u toho, ja neviem, dôchodcu, seniora alebo človeka, ktorý je na tú pomoc odkázaný, priamo doma. A filozofia tejto vlády a hlavný prístup je urobiť všetko preto, aby ten človek mohol ostať čo najdlhšie a čo najviac v tom svojom prirodzenom prostredí. To znamená v kruhu rodiny. Každé jedno sociálne zariadenie je až istá nevyhnutnosť, ktorá by následne po splnení týchto podmienok mala tak trošku nasledovať.
No a čo sa týka k tej pripomienke 320 eur, pán Mihál, áno. Ja s vami súhlasím, nehovoriac o tom, že tých 320 eur dnes funguje obciam a mestám, pretože nie vždy VÚC-ky takýmto spôsobom riešia, zazmluvňujú minimálne tých neverejných poskytovateľov aj napriek tomu, že im to zo zákona vyplýva. Zazmluvnia toľko, čo uznajú za vhodné a za potrebné, na čo majú prostriedky rozpočtované a niekedy ten problém je inde. To znamená; hovorím to ešte raz. Je pripravovaná legislatíva, ktorá ide v budúcom roku do legislatívneho procesu, kde bude úplne inak riešená otázka sociálnych služieb, a to je stupeň odkázanosti. 320 eur skončí. Ale stupeň odkázanosti na klienta bez ohľadu na to, či je u neverejného, či je u vúckarského zariadenia, alebo či bude u miest alebo obcí. Áno, mestám a obciam dáme potom nejaké prechodné ustanovenie, aby sa vedeli pripraviť na ten nový stav, lebo aj terajšie sociálne zariadenia vo viacerých obciach sú také, že je tam 90 a viac percent mobilných klientov a oni budú relatívne na tom slabšie z hľadiska dotácií, ktoré doteraz dostávali, pretože iste na mobilného nepôjde taká dotácia ako na toho imobilného. Ten stupeň odkázanosti bude aj finančne limitovaný a rozdelený.
Toľko z mojej strany. No a k tým denným stacionárom jedno číslo. Ak má ten stacionár 30 klientov, musí mať 5 zamestnancov. Tam ide dotácia 5 520 eur len zo strany štátu. Tým som povedal všetko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 10. 2016 16:20 - 16:25 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda Národnej rady, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám zaželal príjemné odpoludnie.
Predkladaná právna úprava vytvára legislatívne podmienky na rozvoj sociálnych služieb, na podporu rodiny s nezaopatrenými deťmi do troch rokov veku v záujme zosúlaďovania jej rodinného života a pracovného života, čím napĺňa záväzok z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – ´20. Prijatím tejto právnej úpravy sa tiež umožní realizovať spoločenskú potrebu rozvoja zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku v rámci zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, a to s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V rokoch 2017 – ´20 sa zo štrukturálnych fondov predpokladá vybudovanie 90 zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s kapacitou 1 800 miest a s alokovaným objemom finančných prostriedkov na túto investičnú výstavbu viac ako 40 miliónov eur.
V záujme ochrany dieťaťa navrhovaná právna úprava znamená, že fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude mať záujem ako zárobkovú činnosť poskytovať starostlivosť o dieťa do troch rokov veku s rozsahom podľa zákona v rámci podpory zosúlaďovania rodinného života alebo pracovného života, bude môcť túto starostlivosť o dieťa poskytovať len v špeciálne regulovanom právnom prostredí. Zabezpečenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase vykonávania zárobkovej činnosti rodiča môže byť realizované v domácnosti rodiča, v rodinnom prostredí opatrovateľa detí, v priestoroch zamestnávateľa rodiča alebo v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
Predkladaná právna úprava ustanovuje vznik oprávnenia poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, a to po preukázaní priestorových, personálnych, materiálnych, hygienických a finančných podmienok na poskytovanie tejto sociálnej služby.
Zákonná právna úprava reguluje kvalifikačné predpoklady, personálne štandardy, ustanovuje vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalšie činnosti v rámci poskytovanej sociálnej služby a spôsob jej vykonávania, a to v súvislosti so zabezpečením kvality poskytovanej starostlivosti a dohľadu nad jej poskytovaním zo strany príslušných orgánov.
Predkladaná právna úprava ustanovuje aj zmeny a doplnenia vykonané v záujme odstránenia problémov interpretačnej a aplikačnej praxe, pokiaľ ide o zabezpečenie účelovosti a efektívnosti spolufinancovania sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
V tomto smere ide najmä o novoustanovenú povinnosť pre poskytovateľov sociálnych služieb v dennom stacionári dodržiavať minimálny personálny štandard podľa príslušnej prílohy k zákonu o sociálnych službách, precizovanie právnej úpravy neobsadeného miesta v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných prostriedkov a doplnenie právnej úpravy o vymedzenie prevádzkového času ambulantnej sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a týždennej pobytovej sociálnej služby.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2016 15:57 - 16:01 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Relatívne veľmi stručne, pretože celkom neviem, o čom tá rozprava ani bola, pretože, priatelia, za ministrovania pani ministerky Tomanovej vznikol tento návrh. Kritizovali ste ho. Prišiel rok 2010, dva roky ste boli vo vláde, odložili ste do šuflíkov tie papiere, aby ste ich potom znovu v ’13. vytiahli, a znova nás kritizujete.
Ako, pán Dostál, však sa zamyslite nad tým, veď sami seba kritizujete. My sme vás tie dva roky za to, že ste to udržali a podržali a že to naďalej vyplácate, nekritizovali. Pretože sme vedeli, komu to ide, na aký účel to ide. No ale vrátil sa zase po voľbách naspäť Robert Fico so svojou vládou a už znovu kritika. Nie. Tu si treba uvedomiť jednu vec. Niečo sa aj udialo. Veď tých 12,70 je jednorazový príspevok k tomu pôvodnému. To sa navýšilo o to. A viete, prečo to ponúkame každý rok? No musí na to v tom štátnom rozpočte byť. Bol by som rád, aby budúci rok to nebolo 12,70, ale nech je to ďaleko viac. Moja osobná ambícia - dospieť možno k trinástemu dôchodku. Ja sa s tým netajím. Ale je to zložitejšie. Dôležité je...
Viete, čo ma aj teší? Aj MOST - HÍD, keď bol v opozícii, to kritizoval. Dneska nás podporil. Som presvedčený, že keď by sa zmenili pomery a časy, znova pôjdete aj vy, a my by sme vás nekritizovali, my by sme vás podporili, pretože nejde o to, kto to predkladá, ale komu to patrí a na aký účel to ide. A som presvedčený, že v tomto prípade je to absolútne v poriadku. A treba si uvedomiť, že nehovorme len o 12,74, veď dôchodca s priemerným dôchodkom, ktorý je dneska 416 eur, spolu dostane viac jak 50 eur. A to už nie je málo pri mesačnom príjme cez dôchodok tých 416 eur. A či s tým pomôže pred Vianocami len sebe, alebo pomôže aj svojej rodine, a to možno, pani Verešová, smerom k vám, viete, medzigeneračná solidarita, po ktorej volám, je v prvom rade o rodine. Je v prvom rade o rodine. Tak preto nevytvárajme problém mladí a skôr narodení. Veď to je jedna rodina. A dokonca sme krajina, ktorá v rámci Európskej únie je možno unikát, pretože dvoj-trojgeneračné rodiny sú skôr už len víziou Slovenska, tá západná Európa to nepozná. Preto nestavajme starých proti mladým. Po tom som volal, ale vy ste podporila pána Mihála, ktorý mi to vlastne vyčítal.
Uchádzam sa o podporu. Som presvedčený, že aj tento príspevok pomôže. Treba vidieť jednu vec, 1,2 mil. dôchodcov plus 733-tisíc, ktorí dostanú aj ten jednorazový príspevok, ktorý môže v konkrétnom časovom období tým dôchodcom pomôcť. Uchádzam sa o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2016 15:24 - 15:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. S cieľom zlepšovať životnú situáciu poberateľov nízkych dôchodkov sa vláda Slovenskej republiky rozhodla v roku 2016 opäť jednorazovo zvýšiť vianočný príspevok pre niektorých poberateľov dôchodku.
Jednorazové zvýšenie sa bude vzťahovať na poberateľov vianočného príspevku s dôchodkom, resp. úhrnom súm dôchodkov do výšky 396,18 eura, to znamená dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma jednorazového zvýšenia vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku bude v roku 2016 vo výške 12,74 eura. Navrhovaná úprava bude v praxi znamenať, že maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia bude aj v roku 2016 pre dôchodky nepresahujúce sumu životného minima vo výške 100 eur. Uvedené opatrenie sa pozitívne dotkne približne 733-tisíc osôb v prípade jednorazového zvýšenia vianočného príspevku poberateľov dôchodkov, ktorých dôchodok alebo úhrn súm dôchodkov je vo výške najviac dvojnásobku sumy životného minima. 1,2 mil. dôchodcov sú tí, ktorí zoberú tú základnú, základnú dávku vianočného príspevku.
Zo spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto vás prosím o podporu vládneho návrhu zákona v predloženom znení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2016 15:09 - 15:19 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No začnem poďakovaním, tá rozprava bola relatívne vecná, ale, samozrejmá vec, že v politike je aj istý kus populizmu a ten sa tu tiež do istej miery odrazil, ale ak dovolíte, trošku konkrétnejšie. V podstate návrh minimálnej valorizácie bol prijatý, podporený a javí sa, ako, akože nebude problém, aby bol podporený. Tu chcem uviesť jednu dôležitú vec, že riešime valorizáciu roku 2017, takisto prechodné obdobie v tomto období končí a my budeme musieť v budúcom roku - možno v takomto istom čase - tu byť opätovne a hovoriť o systémových riešeniach na roky dopredu. Ja nevylučujem, že v tom čase sa vrátime aj k minimálnemu dôchodku. Treba si však uvedomiť, to, čo ponúkame, je náklad viac ako 110 mil. eur, opakujem, 110 mil. eur.
Minimálny dôchodok, veľmi diskutovaný, počúvam vystúpenia. Aj teraz pán Simon. No len, páni, ako ste vy hlasovali za minimálny dôchodok v máji minulého roku?! Však, pán Simon, vy ste bol proti, pán Mihál, vy ste tu nebol, pani Jurinová nepodporila tento návrh, jeden jediný opozičný - pán Kuffa podporil tento návrh. Akým právom vy dnes kritizujete, že nevalorizujeme tento dôchodok minimálny, keď vy ste ani základ, jeho vytvorenie v tejto snemovni nepodporili?!
Nie náhodou sedia dnes hore aj predstavitelia Jednoty dôchodcov na Slovensku, pretože o tomto sme veľmi vážne s nimi hovorili, pretože je nevyhnutné viesť ten sociálny dialóg a nevyvolávať medzigeneračné problémy, naopak, podporovať medzigeneračnú solidaritu. Nie mladí a, ja neviem, tí skôr narodení, a komu dať a nedať. Dnes oficiálne oznamujem, že som spustil legislatívny proces pre zvýšenie materskej a pre zvýšenie rodičáku. V prvom polroku budúceho roku budú riešené. Tým je odpoveď na otázky, prečo len tí skôr narodení a prečo nie aj rodiny, pretože ekonomika a rozpočet to dovoľuje, materskú ideme zvýšiť o 5 % na 75 % základu, čo vlastne bude predstavovať skoro 100 % čistého príjmu v predchádzajúcom zamestnaní matky. Rodičák ideme zvýšiť viac, ako zvyšujeme minimálnu valorizáciu u dôchodcov, to je 150-tisíc detí, ktorých sa táto problematika týka. To sú odpovede tejto vlády, to sú odpovede ministra práce, sociálnych vecí a rodiny na problematiku, ktorá sa týkala skloňovania otázok, prečo nie tí, prečo nie tí. Áno, aj zdravotne ťažko postihnutí, snažíme sa v maximálnej miere, čo sa dá a čo rozpočet dovoľuje a čo sa dokáže aj vyrokovať, riešiť problematiku ľudí, ktorí sú na pomoc odkázaní.
Teraz, ak dovolíte, k tým konkrétnym otázkam, alebo námetom, ktoré tu boli. Okolo toho minimálneho dôchodku tu bolo veľmi veľa povedané, ďakujem pekne pánovi poslancovi, Jozef, chýbaš mi na tom ministerstve, no ale musím sa s tým vyrovnať. Treba povedať jednu vec, priemerný dôchodok, ktorý sa od 1. júla zvyšoval, keď sa zaviedol minimálny dôchodok, bol skoro 30 eur. Samozrejme, pohybovalo sa to od 60 až neviem kde, opakujem, priemerný pri 55 530 dôchodcov, ktorých sa to týkalo, bol 30 eur. V júli minulého roku!
Možno, ak by som mal použiť, pán Mihál, niektoré tie vaše príklady, keď sa stretli tí dvaja dôchodci, no tak ten reálny alebo ten štandardný dôchodca bol asi primerane naštvaný, keď mu ten druhý, ktorý získal ten minimálny dôchodok, povedal, ja som odrazu dostal na každý mesiac 30 eur. Možno mal pocit skrivodlivosti vtedy, práve preto isté veci vyrovnávame a to, čo je možno potrebné povedať aj z politického hľadiska, my nezvyšujeme alebo nedávame nejaké minimálne valorizačné percento rok pred voľbami, my ho dávame tesne po voľbách! Možno by sme si boli pomohli, keby sme ho boli v júli urobili rok pred voľbami, ale my ho dávame po voľbách. To znamená, odmietam akýkoľvek populizmus, že by s tým bol spojený, je to reálna potreba, ale je to aj výsledok ekonomiky štátu a možností, ktoré súčasný rozpočet jednoducho umožňuje, to pokladám tiež za dôležité povedať, lebo keby to bolo opačne asi, totiž pri tom minimálnom dôchodku, ak si to dobre pamätám, viaceré pripomienky a možno aj nepodpora toho návrhu súvisela s tým, že ste hovorili, že je tesne pred voľbami a ideme si kúpiť dôchodcov. Nie, nekupujeme, pomáhame tým, ktorí sú na to odkázaní.
Ďalej otázka ročné zúčtovanie. Ono to s tým celkom nesúvisí, ale tak trošku súvisí. No, pán poslanec Mihál, bola to vláda Ivety Radičovej a bol to minister Mihál, ktorý mal v programovom vyhlásení vlády na tie roky zavedenie, presné termíny a dátumy, od 1. januára ’12 mala, mala, malo toto jednoducho fungovať, no nefungovalo. Nezaviedlo sa, dnes nejde o to, aby sme sa bavili prečo, vieme, v akej, v akom štádiu sme prebrali celú daňovú správu a čo bolo treba následne robiť v tom uplynulom období. My to teraz nemáme v programovom vyhlásení vlády, ale je to nevyhnutnosť. Áno, je tu pracovná komisia nadrezortná, ktorá pripravuje. Bol by som veľmi rád, keby sa nám pripravilo, podarilo pripraviť ročné zúčtovanie k 1. januáru ’18. V tejto chvíli ambícia je, do akej miery sa to podarí, je to pred nami, ale na tom sa jednoducho intenzívne robí. Áno, súhlasím s vami, že bolo by to asi najobjektívnejšie, najspravodlivejšie. Ale v istom časovom priestore aj predtým to reálne zvýšenie toho maximálneho vymeriavaku na tých, na ten sedemnásobok je úplne logické. Tu treba povedať, že je viac krajín v Európe, ktoré nemajú stanovené limity, ako, ako tie, ktoré tie limity stanovené majú, i keď to by trvalo, individuálne posudzovať každý jeden systém, lebo samozrejmá vec, že tam je relatívne veľmi veľa, veľmi veľa rozdielov.
Takže k tomu ročnému zúčtovaniu asi toľko. Robíme - na rozdiel od vás - vy ste na tom nerobili, hoci ste sa zaviazali aj s konkrétnymi termínmi, ktoré s tým veľmi úzko súviseli.
K pani poslankyni Jurinovej. Pomôžem si, no dobre, jednoducho chcel som si pomôcť s tým, čo mi odborné sekcie ponúkli k tomu návrhu, pretože ten návrh nie je úplný a nie je možné sa vôbec ani o ňom baviť. Predložený návrh pani poslankyni Jurinovej je legislatívne nedopracovaný. Pani poslankyňa nenavrhla zmeniť mechanizmus valorizácie vo vládnom návrhu zákona, ak valorizácia podľa doterajšej úpravy je nižšia ako 2 %, valorizujú sa 2 % z priemernej príslušného dôchodku dávky, to je sirotský dôchodok. Navyše vecne nedotiahnutý návrh, sirotské dôchodky sa valorizujú rovnako ako ostatné dôchodky, to je 2 % z priemerného dôchodku tohto druhu. Ak vníma pani poslankyňa sirotské dôchodky ako nízke, nie je problém valorizácie. Toľko stanovisko vecnej sekcie ministerstva k tomuto návrhu, aby sme sa aj, aj k tomu jednoducho nevyhli.
Dámy a páni, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, som osobne presvedčený, že návrh, ktorý sme predložili, vzhľadom na tú minimálnu valorizáciu je dôležitý. Ja môžem len tu v záverečnom slove úplne na konci prisľúbiť, že, hovoríme o roku 2017, urobím všetko pre to, aby pri stavbe nového zákona, nového spôsobu valorizácie pre to nasledujúce obdobie to minimálne percento, to znamená 2 %, vždy ostali, aby sme sa nedostali do situácie, ktorá tu možno bola, aby tie 2 % boli vždy minimálnym valorizačným objemom, ktorý sa bude pravidelne u dôchodcov v každom roku valorizovať. Som presvedčený, že ak sa s týmto stotožníme, možnože aj v ťažších časoch, keď tá ekonomika natoľko nepôjde, sa vždy nájdu prostriedky, aby sme mohli dôchodcov takýmto spôsobom jednoducho valorizovať.
Vopred ďakujem za podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2016 13:36 - 13:41 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám poprial príjemné popoludnie.
Predloženým vládnym návrhom zákona navrhujeme ustanoviť minimálne valorizačné percento na výpočet pevných súm zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov, resp. niektorých úrazových dávok v roku 2017 na úrovni 2 %. Dôvodom tohto opatrenia je vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, čo vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Na ilustráciu, pri zachovaní súčasného právneho stavu by bola pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku vo výške 1,4 eura. Aplikáciou minimálneho valorizačného percenta bude tento dôchodok zvýšený na 8,20 eura. Zabezpečí sa tak zvyšovanie dôchodkových dávok, dôchodcovskou verejnosťou ďaleko viac akceptovaný.
Vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci boli k vládnemu návrhu zákona predložené dva pozmeňujúce návrhy. Predmetom prvého pozmeňujúceho návrhu je zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity. Zároveň sa navrhuje zvýšenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok, t. j. nemocenského, materského, ošetrovného a vyrovnávajúcej dávky.
Druhým pozmeňovacím návrhom je stanovenie konkrétnych súm zvýšenia dôchodkových dávok a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 vzhľadom na to, že od 6. septembra tohto roku je známy údaj o medziročnom raste priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok tohto roku. Ak by bol tento pozmeňovací návrh prijatý, nebolo by potrebné vydávať osobitné opatrenie, ktorým sa každoročne deklarujú sumy zvýšenia vyplývajúce z mechanizmu valorizácie uvedeného v zákone. Vzhľadom na opodstatnenosť oboch návrhov, odporúčam tieto pri hlasovaní podporiť.
Predmetom diskusií tak v prvom čítaní, ako aj vo výboroch bola aj otázka valorizácie minimálneho dôchodku. Už v úvodnom slove chcem zdôrazniť, že nevidíme racionálny dôvod na zvýšenie sumy minimálneho dôchodku rovnakým spôsobom, ako sa zvyšujú dôchodkové dávky a niektoré úrazové dávky. Samotný mechanizmus určenia sumy minimálneho dôchodku predstavuje zvýšenie starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, a to v oveľa - v úvodzovkách - štedrejším spôsobom, ako je nastavený mechanizmus valorizácie. Dôvodom je odlišný účel minimálneho dôchodku, ktorým je stanoviť minimálnu hranicu dôchodkového príjmu dôchodcom, ktorí pracovali väčšinu svojho produktívneho života a napriek tomu sú v starobe ohrození pádom do hmotnej núdze.
Výpočet hranice minimálneho dôchodku je preto naviazaný na životné minimum a spolu so životným minimom sa aj valorizuje. Ak má teda byť zachovaná podstata minimálneho dôchodku, neodporúčam podporiť prípadné zmeny k predloženému návrhu zákona, ktorých obsahom by bola valorizácia minimálneho dôchodku.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22. 9. 2016 15:05 - 15:06 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dnes pracujem za tri platy ministrov (povedané so smiechom), takže idem v kontexte toho pokračovať.
Ono to tak trošku... (Reakcia z pléna.) Hej.
Ono to tak trošku naväzuje aj na tú otázku, ktorú som predtým, predtým ponúkol, pán poslanec. No, v súčasnosti Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci pilotnej prevádzky a systému testuje jeho funkčnosť vybranými poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti. Koncom roku 2016 sa začnú postupne pripájať ostatné... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister, uplynul čas, budem musieť ukončiť tento bod programu, takže...

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, SR
Takže nebudem mať tie tri platy. (Povedané so smiechom. Zasmiatie sa v sále.)
Skryt prepis