Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

22.9.2016 o 14:57 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:57 - 14:59 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, na regionálnych úradoch práce pôsobí sedem a pol tisíca ľudí, ja absolútne nechcem obhajovať, že nemôže dôjsť k nejakému zlyhaniu, prípadne prístupu, ktorý zo strany klientov nie je vždy vítaný.
Otázka kompenzácií je veľmi, veľmi zložitý proces. Máloktorý zdravotne postihnutý je spokojný s tým, čo im štát umožňuje prostredníctvom tohto zákona, tomu rozumiem. Ale tú sú isté možnosti, limity, okolo ktorých asi hovoriť v tejto chvíli by bolo bezpredmetné. Bude predmetom najbližšej schôdze Národnej rady novela napríklad jedného zákona, ktorý sa týka opatrovateľov, resp. opatrovateliek, budeme sa o tom podrobne, podrobne tu rozprávať.
Ale ja som osobne presvedčený, že na úradoch práce za tú mzdu, ktorú tam majú, robia ľudia, ktorí, ktorí to nerobia pre plat, ale majú aj isté srdiečko a vedia veľakrát pochopiť ľudí, s ktorými komunikujú, a preto by som absolútne odmietal akékoľvek zovšeobecňovanie nejakého prístupu. Pretože mohol by som povedať o tisícoch pozitívnych reakcií viacerých klientov k jednotlivému prístupu pracovníkov, ktorí tam pracujú.
Ale ešte raz, je to život, sú tu nastavené mechanizmy, aj kontrolné, aj iné, ak niekto pochybí a následne sa to zistí, tak jednoducho treba vyvodzovať dôsledky. Preto je tu druhý stupeň odvolania, aby sa veci a prvý postup jednoducho zhodnotil a vyvodil eventuálne k tomu závery. Ten dvojkolový, alebo tá druhá možnosť odvolania je úplne legálna, je v zákone z hľadiska správneho konania, každý jeden nespokojný má právo využiť túto možnosť a obrátiť sa na odvolací orgán v akokoľvek prípade. Iné vám k tomu povedať momentálne neviem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:50 - 14:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky priebežne sleduje vývoj vo všetkých oblastiach výkonu, analyzuje dôvody a pripravuje primárne legislatívne, ale aj nelegislatívne opatrenia na riešenie rôznych problémov, nie len tých, ktoré sú medializované. Nebolo to inak ani vo vami uvádzaných prípadoch.
Napríklad v prípade vami uvádzaného výkonu súdneho rozhodnutia ministerstvo v tej časti, ktorá sa týkala rezortu, dôsledne zvážilo možnosti zlepšenia. Je všeobecne známe, že navrhlo zmeny vykonávania predpisu, ktoré už sú účinné. Tu treba povedať, že nebolo to prvýkrát. Možnože práve tá medializácia pomohla tomu, že to zo strany ministerstva spravodlivosti v tomto prípade už bolo akceptované.
Pripravujeme v spolupráci najmä s ministerstvom spravodlivosti špecifickú prípravu, ale aj priebežné detailné monitorovanie plnenia úloh, za ktoré zodpovedajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti výkonu rozhodnutí súdu.
Rovnako je tomu aj v druhom vami uvádzanom prípade, aj keď tu je situácia jednoducho trochu iná, resocializačné stredisko je neštátne. Vždy bolo a aj teraz je potrebné počkať na výsledky práce orgánov činných v trestnom konaní. Najmä nie je možné podľahnúť nejakým mediálnym, ale ani politickým tlakom.
Ak som povedal, že politik nemôže byť vyšetrovateľom, sudcom a katom, v tomto prípade to platí dvojnásobne. Ja aj z tohto miesta chcem vyzvať všetkých politikov, aby bez nejakých emócií nechali pracovať príslušné inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, pretože my tu veľmi úzko spolupracujeme jednak s policajným Prezídiom, ako aj Generálnou prokuratúrou, aby sa veci vyšetrili, aby sme dokázali objektívne zaujať stanovisko k celým týmto problém, ktorý s tým galantským centrom súvisia.
Ale to neznamená, že ministerstvo v oblasti resocializácie drogových a iných závislostí nepripravuje podmienky na zlepšenie fungovania stredísk. Základný rámec výkonu dáva právna úprava. Tá sa v minulosti niekoľkokrát menila. Vždy to bola zmena, ktorá bola výsledkom odborných, nie politických diskusií. Ide o mimoriadne vysoko odbornú tému. Aj aktuálne, a nie je to pod vplyvom nejakej medializácie jedného zriaďovateľa, prebiehajú diskusie o možných vylepšeniach tohto zákona. Dokonca práve dnes malo byť jedno z pravidelných plánovaných stretnutí zástupcov resocializačných stredísk a ministerstva k možnému vylepšeniu zákona, novely zákona. No život priniesol okrúhly stôl, ktorý organizovala pani predsedníčka výboru pre sociálne veci na aktuálnu tému resocializácie, a pochopiteľne, že zástupcovia týchto resocializačných stredísk sa mali záujem tohto okrúhleho stola zúčastniť.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ďakujem. Aha, pardon.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ešte ak môžem.
V rámci pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny nie je zavedený systém pomoci, ktorý by bol špeciálne určený pre osoby s onkologickým ochorením. Ak konkrétnej osobe vzniklo zdravotné postihnutie, u ktorého je predpoklad trvania dlhšie ako jeden rok, a postihnutie je ťažkého stupňa, je možné takejto osobe kompenzovať sociálne dôsledky prostredníctvom peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona 447.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zastáva názor, že vyššie uvedené problémy nevyplývajú z nedostatkov právnej úpravy. V prípade, ak došlo k pochybeniu, máme za to, že išlo o individuálne prípady, nie o systémové zlyhania. Tak ako uvádzate aj v prípade onkologicky chorého chlapca Ferka, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pochybenie priznal a nedostatky odstránil. Generálny riaditeľ vyvodil personálne dôsledky.
Kontrolnú činnosť výkonu štátnej správy vo veciach podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade zistenia nedostatkov, nielen v prípade chlapca Ferka, ale akýchkoľvek iných, ním riadené orgány vyvodzujú závery a aj metodicky usmerňujú jednotlivé úrady práce.
Skryt prepis
 

22.9.2016 14:48 - 14:49 hod.

Ján Richter
Môžem len prisľúbiť, že budem tlmočiť.
Skryt prepis
 

22.9.2016 14:45 - 14:48 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán podpredseda Národnej rady, ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec, v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Petra Plavčana.
Kedy budú zástupcovia riaditeľov, pretože väčšinou to riaditelia nerobia, viesť údaje jednoduchšie, je v tejto chvíli skôr otázka na dodávateľov systémov, ktoré poskytujú správu školskej administratívy. Ministerstvo školstva v súčasnosti nedisponuje systémom, ktorý by mohol plošne poskytnúť školám na správu ich administratívy. RIS je informačný systém ministerstva na centralizovanú správu údajov v školstve a na zbere údajov spolupracuje s jednotlivými dodávateľmi školských systémov, pričom nezasahuje do ich definície, ich funkcionalít a nástrojov, ktoré poskytujú jednotlivým školám. V každom prípade ministerstvo školstva si uvedomuje aj svoju zodpovednosť za to, že množstvo údajov, ktoré požaduje, je veľké. Uvedené množstvo vyplýva z platnej legislatívy, z požiadaviek pedagogického procesu, z požiadaviek na financovanie škôl a požiadaviek Štatistického úradu Slovenskej republiky, z medzinárodných štatistík a z niektorých ďalších požiadaviek, ako je OPIS, projekty, duálne vzdelávanie, spolupráca s inými orgánmi štátnej moci a podobne.
Zároveň treba upozorniť, že množstvo údajov sa líši aj od druhu školy. V niektorých prípadoch v malých materských školách sa vyplnenie dá určite stihnúť za jeden deň. V prípade stredných škôl s mnohými odbormi a v prípade s viacerými vyučovacími jazykmi je to, celkom iste trvá niekoľko dní.
Cieľom je uvedené množstvo požadovaných údajov postupne znižovať, resp. znižovať potrebu ich vyplňovania vo viacerých výkazoch. Samotný proces znižovania administratívnej záťaže je analyticky a časovo náročný, a to najmä v jeho počiatkoch.
Tento rok sa v pravidlách na zredukovanie počtu výkazov urobil prvý krok, a to porovnávanie údajov a výkazov určených na financovanie s údajmi RIS. Do finančných výkazov sa dávajú agregované údaje a v RIS-ke sa tieto údaje vypočítavajú z jednotlivých údajov priradených konkrétnej osobe. Z tohto dôvodu musia byť údaje v RIS-ke vyplnené presne, s čím majú mnohé školy problémy. Veríme, že tieto problémy budú po počiatočnom štádiu detskej choroby úspešne prekonané.
Toľko odpoveď pána ministra. Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:45 - 14:48 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, k tej poznámke, že sa nič neurobilo, ak dovolíte, sa nebudem momentálne zaoberať, lebo by bol veľký kopec vecí, ktoré by sme mohli pomenovať. Bol by som rád, keby to skôr, tieto veci, interpretovali predstavitelia tých reprezentatívnych organizácií zdravotne postihnutých.
Moja odpoveď je veľmi jednoduchá. Akonáhle dôjde k dohode, okamžite dávame návrh na zmenu zákona. Ak to bude v priebehu tohto roku, nemám problém automaticky zaradiť túto novelu v priebehu tohto roku. Odporúčam komunikovať s predstaviteľmi, pán Mamojka a ďalší ostatní, ktorí sú v pracovnej komisie, ktorá sa touto problematikou zaoberá. Sme v maximálnej miere ústretoví.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:38 - 14:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za otázku. Chcem vás ubezpečiť, že naše ministerstvo problém, na ktorý sa pýtate, rieši, pretože ide o problém, ktorý sme zdedili, zhodou okolností po vláde Ivety Radičovej. Dozaista viete, že zákon bol v tejto podobe prijatý 8. decembra 2010 a jeho predkladateľom bol vtedy vtedajší minister, terajší poslanec pán Jozef Mihál.
Rozumiem vašej obave, že hranica 50-tisíc členov je vysoká. Treba povedať, že to nebola vtedy úprava zákona len v rezorte práce, sociálnych vecí. Podobným spôsobom na základe dohody sa upravovala dotačná politika viacerých rezortov za rovnakých podmienok ako v podmienkach rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Práve z tohto dôvodu a tých istých pochybností, ako aj na základe našej systematickej komunikácie a spolupráce so strešnými organizáciami zdravotne postihnutých to bolo už naše vedenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré do Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 zaradilo úlohu nastaviť udržateľný mechanizmus systémového financovania strešných mimovládnych združení, ktoré sú zároveň reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím. V rámci aktualizácie programu bol tento termín pre splnenie tejto úlohy nastavený na toto prebiehajúce volebné obdobie. Aktualizácia národného programu sa uskutočnila za účasti zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím a národný program im bol predložený aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. K zmene termínu plnenia úlohy nás donútil záujem nájsť riešenie, ktoré by akceptovali všetci zainteresovaní, a nepochybne aj preto ani pri rokovaniach o zmenách, ani v rámci medzirezortného pripomienkového konania nikto túto zmenu nenamietal a došlo k zhode všetkých vládnych i mimovládnych inštitúcií a organizácií. V tejto súvislosti naše ministerstvo spolupracuje aj s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre občiansku spoločnosť.
Ako uvádzate, jedným z možných spôsobov riešenia danej situácie je financovanie strešných organizácií, môže riešiť zmenou zákona 544 o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Avšak definitívu návrhu a spôsobu riešenia je potrebné dospieť aj v spolupráci s reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím, tak ako to ukladá čl. 4 ods. 3 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Pre úplnosť by som rád dodal, že aj v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 sa vláda Slovenskej republiky zaviazala reprezentatívne organizácie osôb so zdravotným postihnutím zapojiť do monitorovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s cieľom zvýšenia ich kvality života.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

22.9.2016 14:32 - 14:34 hod.

Ján Richter
Pán poslanec, budem tlmočiť vašu pripomienku alebo postoj pánovi ministrovi, prípadne aby vás potom dodatočne ešte písomne informoval. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:28 - 14:32 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, ak dovolíte, sprostredkovane mám pripravenú odpoveď od pána ministra. Chcem vám ju ponúknuť teraz.
Klinické dáta v Národnom zdravotníckom informačnom systéme majú s ohľadom na nové metódy a nástupy narastajúcu komplexnosť s dopadom na objem dát. Práve preto s ohľadom na charakter a objem dát uložených v dnešných regionálnych systémoch na evidenciu a archiváciu obrázkov, resp. snímkov, čo sa týka obrazových dát röntgenu, emerka, cétečka, nie je vhodné tieto dáta v systémoch na evidenciu a archiváciu obrázkov spájať a ukladať do Národného zdravotníckeho informačného systému. Je to celosvetový trend, kde budovanie systému na evidenciu a archiváciu obrázkov, resp. snímkov štátneho centra z pohľadu nákladov je vysoko náročná investícia a nie je odporúčaná. Preto bolo v rámci štúdie uskutočniteľnosti odporučené, aby tieto dáta naďalej zostali v súčasných dokumentoch manažmentských systémov, systémov na evidenciu a archiváciu obrázkov a snímkov a zobrazovali sa lekárom s patričným oprávnením prostredníctvom prístupu do systému evidencie a archivácie obrázkov a snímkov, ktoré sú už dnes vybudované na regionálnych úrovniach. Práve z tohto dôvodu nebola predmetom realizácie v prvej fáze elektronického zdravotníctva projektu ESO 1.
Národné centrum zdravotníckych informácií do budúcnosti plánuje vytvoriť v elektronickej zdravotníckej knižke občana smerníky na systém evidencie a archivácie obrázkov, resp. snímkov, záznamy, ktoré budú akýmsi linkom na miesto, kde bude systém evidencie a archivácie snímok mimo Národného zdravotníckeho informačného systému uložený. Národný zdravotnícky informačný systém bude určený len na ukladanie a zdieľanie týchto smerníkov tak, aby sa prostredníctvom nich dostali lekári k snímkom.
Dnes lekár vytvára správu z vyšetrenia, z ktorej interpretuje v písomnej forme, čo zistili skúmaním snímku. Snímok slúži už len na doloženie obrazovej informácie. Národné centrum zdravotníckych informácií tento princíp nemení. Ak má dnes nemocnica centrum evidencie a archivácie obrázkov, do informačného systému nemocnice sa dostáva správa z vyšetrenia do evidencie a archivácie obrázkov a snímkov, ktoré sa ukladajú do elektronickej zdravotnej knižky nemocničného informačného systému. Do Národného zdravotníckeho informačného systému sa dostáva len tá správa a v takej forme, ako ju lekár zapísal, teda bez snímku.
Ďakujem za otázku. Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

19.5.2016 14:35 - 14:35 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Samozrejmá vec, to je ďalšia otázka, pretože ide o predbežné opatrenie súdu. Súd dostal jasné vyrozumenie zo Švajčiarska, ako to bude zabezpečené ďalej s dieťaťom. Žijú v štvorizbovom byte, matka pracuje, o syna je postarané, žije v slovenskej komunite, už tretí alebo štvrtý deň je v škole, kde sa vyučuje, samozrejme, nemecký jazyk, ale so slovenskou komunitou. To znamená, že, áno, tieto úlohy sú splnené a zabezpečené absolútne v súlade so zákonom.
Skryt prepis
 

19.5.2016 14:33 - 14:33 hod.

Ján Richter
Pán poslanec, je mi ľúto, ale mám ten dojem, že ste ma nepočúvali. Ja som nemal dôvod zakrývať nejaké veci. Aj som jasne povedal, čo z pozície rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny navrhujem, aby sa takéto prípady neopakovali. Ale rezort práce, sociálnych vecí a rodiny nemôže a nikdy nebude niesť zodpovednosť za individuálne zlyhanie súdneho úradníka. To nie je o systéme, ale to je o individuálnom zlyhaní.
Ďakujem, všetko (potlesk).
Skryt prepis