Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.2.2020 o 14:04 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.2.2020 14:04 - 14:06 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je zavŕšenie procesu transformácie vianočného príspevku na 13. dôchodok a zavedenie novej dôchodkovej dávky, 13. dôchodku.
Navrhuje sa, aby 13. dôchodok patril okruhu osôb, ktoré mali nárok na vianočný príspevok podľa zákona o poskytovaní vianočného príspevku, avšak už bez zohľadnenia výšky dôchodku. To znamená, že nárok na 13. dôchodok budú mať v zásade všetci poberatelia dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou.
Suma 13. dôchodku sa navrhuje vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky jednotlivých druhov dôchodkov vykazovaných Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Poberateľovi starobného dôchodku sa teda napríklad navrhne vyplatiť 13. dôchodok v priemernej sume starobného dôchodku vykázaného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. Obdobne sa to týka invalidných, vdovských, predčasných, sirotských dôchodkov.
Na základe návrhu dôjde k zmene štátnej sociálnej dávky, ktorou bol doteraz alebo je vianočný príspevok, na dôchodkovú dávku, ktorá sa bude vyplácať zo základných fondov starobného poistenia, prípadne invalidného poistenia prostredníctvom Sociálnej poisťovne.
Navrhuje sa, aby v prípade súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky sa vyplácal len ten, ktorého suma je najvyššia, tým sa navrhuje predísť kumulácii vyplácania 13. dôchodku.
Zvýšené dopady na tento kalendárny rok predstavujú čiastku 442 mil., ktoré budú navýšené v Sociálnej poisťovni, pretože na úrovni ministerstva sú rozpočtované 150 mil. na vianočný príspevok, ktoré by sa v tom prípade, samozrejmá vec, nevyplatili.
Na záver chcem skonštatovať, že všetky pozmeňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe, akceptujem a odporúčam ich schváliť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.2.2020 10:45 - 10:48 hod.

Ján Richter
Chcem poprosiť to isté, čo som uviedol v úvodnom vystúpení k prvému čítaniu. Nejde o mňa, ide o 1,5 milióna dôchodcov. Ubezpečujem vás, že Sociálna poisťovňa nebude skúmať, do akého kostola chodia a ktorú politickú stranu vo voľbách volia. Zaslúžia si to všetci.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.2.2020 10:23 - 10:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám poprial príjemné dopoludnie. Chcem veľmi pekne poďakovať za to hlasovanie, nie za seba, ale za skoro 1,5 milióna dôchodcov.
V úvodnom slove k návrhu zákona na skrátené legislatívne konanie som uviedol, že cieľom predloženého návrhu zákona je zavŕšenie procesu transformácie vianočného príspevku na 13. dôchodok a zavedenie novej dôchodkovej dávky 13. dôchodok. Navrhuje sa, aby 13. dôchodok patril okruhu fyzických osôb, ktoré mali nárok na vianočný príspevok podľa zákona o poskytovaní vianočného príspevku, avšak už bez zohľadňovania výšky dôchodku. To znamená, že nárok na 13. dôchodok budú mať v zásade všetci poberatelia dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou. (Ruch v sále.)
Suma 13. dôchodku sa navrhuje vo výške (zaznievanie gongu) priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa jednotlivých druhov dôchodkov vykazovaných Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka... (Ruch v sále.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím o kľud v sále, z úcty k pánovi ministrovi a k prerokovanému bodu prosím, páni poslanci a poslankyne, o kľud v sále ešte raz.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ďakujem pekne. ... ktorý predchádza roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Poberateľovi starobného dôchodku sa teda napríklad navrhne vyplatiť 13. dôchodok v priemernej sume starobného dôchodku vykázanej k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, zatiaľ čo poberateľovi sirotského dôchodku 13. dôchodok v priemernej sume sirotského dôchodku.
Uvediem konkrétne sumy, aké sa navrhujú vzhľadom na štatistiky minulého roka: Starobný dôchodok 460,4, predčasný starobný dôchodok 433,2 eura, invalidný dôchodok do 70 % 209,90, invalidný dôchodok nad 70 % 380 eur, vdovský dôchodok 263,10, vdovecký dôchodok 208,80 a sirotský dôchodok 137 eur 70 centov. Navrhuje sa v prípade súbehu nárokov na dva alebo viaceré trináste dôchodky vyplácať len ten, ktorého suma je najvyššia. Tým sa navrhuje predísť kumuláciu vyplácania dôchodkov.
Navrhuje sa, aby 13. dôchodok sa vyplácal v deň splatnosti dôchodkovej dávky v decembri kalendárneho roka, tak jako to bolo v prípade vianočného príspevku.
Ďakujem pekne. Uchádzam sa o podporu pléna Národnej rady k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.2.2020 10:47 - 10:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Panie poslankyne, páni poslanci, budem sa aj napriek tomu, že som tu bol dourážaný a veľmi nevyberave, snažil byť nad vecou a skôr reagovať veľmi odborne, lebo, myslím si, že po istej dobe sú tu niektorí poslanci veľmi frustrovaní, možno sa cítia byť úplne nepotrební a asi sa s tým budú musieť vyrovnať. Ak dovolíte, odborne.
My ponúkame riešenie dvojnásobného rodičovského príspevku, resp. príspevku na dieťa nie náhodne. Kričíte a hovoríte (reakcie z pléna), som sa opravil, nie náhodne, pretože my sme v istom systéme opatrení, ktoré ideme týmto zavŕšiť. To prvé opatrenie, ktoré sme realizovali, boli, bol príspevok pri narodení dieťaťa, 829 eur na prvé, druhé a tretie dieťa. Absolútne prorodinné opatrenie.
Druhé opatrenie, materská. Bola tu viackrát spomínaná pozitívne, 34 týždňov, resp. 37 týždňov pri samoživiteľkách výška, čistý príjem predchádzajúci, to znamená, strata príjmu matky je výškou materského eliminovaná.
Boli tu spomínané aj otcovské, áno, viete, je to procedúra a proces, ktorý rieši Sociálna poisťovňa. Nie ministerstvo, to je samostatný verejnoprávny subjekt, ja tam robím predsedu dozornej rady. Treba však povedať jednu vec, že pokiaľ oni majú pocit a potrebu sa odvolať, to ja neviem prikázať, aby to neurobili. Je to prirodzené. A treba povedať, že tých rozhodnutí ohľadom odvolaní, nie je ich tak veľa, ktoré neboli pridelené, v drvivej väčšine prevláda úspech voči Sociálnej poisťovne. To znamená, že asi majú v niečom pravdu z hľadiska, z hľadiska tých rozhodnutí. Podívajte sa, ak v roku 2016 vyplácala Sociálna poisťovňa 150 eur, pardon, 150 mil. eur na materské, dnes sme v roku 2019 na 299, násobne, raz toľko. Aj to je výsledok toho, že tá materská išla rapídne hore. Bohužiaľ, viac tých materských veľmi viditeľne nie je, ale ten posun, to znamená prorodinné opatrenia, ktoré majú záujem riešiť aj tú demografiu, tu jednoznačne sú. No a treba povedať, že 77,3 mil. z tých 300 bolo vyplatené otcom. To je asi pomer a myslím si, že ten nárast je tu, je tu veľmi konkrétny.
Tretie opatrenie - a to tu bolo častejšie spomínané - zmeny pri vyplácaní náhradného výživného. Veď my sme to riešili a riešili sme sa doslova absolútne. Zvýšila sa maximálna suma náhradného výživného, a to až nad 355 eur. Že to výživné je nízke, no o tom rozhoduje súd. Prípadne je to dohoda manželov, ktorí sa, ktorí sa rozchádzajú. Maximálna hranica priemerného čistého príjmu na 3,3-násobok životného minima, pre rodičov s jedným dieťaťom predstavuje až sumu 1 010 eur.
No a od 1. januára je účinný, účinná novela zákona o rodičovskom príspevku. Myslím, že len dve, dve čísla, 150 eur pre bývalé pracujúce, resp. poberajúce materskú matky a 50 eur pre ostatné. To znamená, sme v systéme a dostali sme sa až niekde k obdobiu, kedy je treba riešiť všetky deti. A to je práve ten návrh, ktorý momentálne dneska riešime. Veď to je až do 25. roku života - v úvodzovkách - dieťaťa, pokiaľ denným štúdiom navštevuje vysokú školu a systematicky sa pripravuje na svoje budúce zamestnanie.
No a potom máme tiež pre nich pripravené riešenie, no a to je sociálna politika, ktorú presadzujem 8 rokov, dať ľudom prácu, ak o ňu stoja. My máme stále 90-tisíc voľných pracovných miest. Vieme ponúknuť prácu, vieme dať prácu aj mladým ľudom, to znamená, že ten systém je plne vykrytý. A na druhej strane, keď hovorím o prorodinných opatreniach, sú opatrenia, ktoré sa týkajú dôchodcov, ale o tom sme hovorili včera, to znamená, že je záujem robiť vyváženú politiku, aby tu nebola nejaká, nejaké medzigeneračné roztržky, naopak, všetko smeruje k tomu, že chceme ďalej zachovať medzigeneračnú solidaritu. Toto je dôležitá vec.
No a niektoré pripomienky, ktoré tu zaznievali. No, hospodárska núdza sa za posledné 4 roky, zo 185-tisíc poberateľov je dnes 60-tisíc. Ten rozdiel, no tí ľudia pracujú, nie sú už zahrnutí v hmotnej núdzi, majú inú životnú úroveň. Štatistiky, ktoré my nevieme, ale Eurostat, to znamená Európsky štatistický úrad, jednoznačne hovorí, že na Slovensku a veľmi výrazne ubudlo ľudí pod hranicou chudoby. I keď ja k tej metodike mám svoj názor, pretože väčšia chudoba podľa tohto je niekde na severe Európy, čo ja osobne s tým pochybujem.
Ďalej OČR-ky, veď sme zvýšili na 90 dní v prípade práve problémov, ktoré sa týkajú vážneho ochorenia najmä detí. Riešili sme ten problém.
Možno málokto si uvedomuje, že sme zrušili už rok detské domovy a vytvorili centrá, centrá pre deti a rodinu. Cieľ: neposlať hneď deti niekde do detských domovov, ale dať šancu, aby sa rodina opäť spojila. V týchto centrách môže byť umiestnená aj matka, aj to dieťa a hľadá sa spôsob, ako vytvoriť tie predpoklady pre to, aby opäť rodina bola spolu. Aj tu sa tu kritizovalo a to všetko toto je.
Na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, dva projekty, rieši ich pani Pietruchová, riaditeľka rodovej rovnosti. Obidva sú v realizácii, obidva je možnosť čerpať, ale tam je dôležité, aby prejavil záujem zamestnávateľ. Ak prejaví záujem zamestnávateľ, my ho vieme motivovať, nie na úroveň minimálnej mzdy, ale vyššej a vieme takýmto spôsob vykryť tretinový, polovičný alebo akýkoľvek úväzok pre matku, ktorá má aj menšie deti, ale má vytvorené podmienky pre to, aby pracovala. V tom predchádzajúcom projekte sme vytvorili - alebo prostredníctvom toho projektu - 34 detských kútikov v jednotlivých firmách, to znamená, aby na tie štyri, alebo koľko hodín tá matka robí, bolo o jeho dieťa bezpečne postarané. Absolútne systémové riešenia.
Takto by som mohol pokračovať veľmi dlho, ale toto, čo predkladám a o čom by sme mali diskutovať, je skrátené, skrátené konanie. K tomu tu veľa povedané nebolo. Ja som v úvodnom slove jednoznačne povedal, z akých dôvodov navrhujeme to skrátené konanie. A poviem vám, že som optimista.
Zo žiadnych, ani z tých žlčových vystúpení, ktoré tu bolo, nezaznelo, že by sa nemali tie detské príspevky zvýšiť, preto si myslím, že tá podpora aj pre skrátené konanie tu bude.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.2.2020 9:43 - 9:47 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky je predložená novela zákona o prídavku na dieťa, ktorej účelom je zvýšenie sumy prídavku na dieťa zo súčasných 24,95 eura mesačne na 50 eura mesačne na dieťa. V súčasnosti platná suma prídavku na dieťa sa javí ako nepostačujúca.
Prijatím predmetného návrhu zákona sa zvýši finančná podpora rodín s nezaopatrenými deťmi zo strany štátu s cieľom čiastočne odbremeniť rodičov od finančných výdavkov, ktoré im vznikajú v dôsledku zabezpečenia starostlivosti o nezaopatrené dieťa. Uvedeným návrhom sa sleduje posilnenie základných ľudských práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, konkrétne práva rodičov, ktorí sa starajú o deti, na pomoc štátu.
Z uvedeného dôvodu v spojitosti so snahou vlády Slovenskej republiky zabrániť ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd vláda Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky prijať túto novelu v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.2.2020 18:46 - 18:52 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa veľmi stručne, pretože priznám sa, aj napriek tomu, tým dlhým hodinám diskusie ja veľmi nemám na čo reagovať. Pretože viacerí ste si to pomýlili s predvolebnými mítingami, čomu pred voľbami rozumiem. Ale meritum veci, zákony o skrátenom konaní, k tomu sa chcem vyjadriť, asi na to je potrebné odpovedať, lebo viacerí ste to odo mňa žiadali. A ja zopakujem to, čo som povedal v úvodnom slove, prečo, z akých dôvodov žiadame to, to skrátené konanie.
K tým vecným otázkam, ktoré tu boli, možno dve-tri poznámky, pretože na to je priestor v prvom a druhom čítaní, aj na to vysvetlenie, odkiaľ ja predpokladám, že by sa na tieto zákony mali, mali nájsť finančné prostriedky. Viete, všetci v podstate, čo ste tu, čo ste tu diskutovali a vyčítate mne, že porušujem zákon s tým skráteným konaním, ste vlastne porušili zákon, lebo nehovorili ste k veci. Nehovorili ste k skrátenému konaniu, ale robili ste monitoring tlače a, ja neviem, svoje volebné programy a ďalšie otázky. To znamená, že áno, využili ste časový priestor pre to, aby ste prezentovali niektoré svoje sľuby. A, samozrejme, rešpektujem to, ale to je mimo. To znamená, že nemôžme to celkom hodnotiť tak, že vy kričíte na niekoho, že vodu pije a vy pijete víno. To, aj toto si je treba povedať, lebo takto mi to tak trošku pripadá.
K tým vecným otázkam. Starodôchodcovia. Ej, ak dovolíte, Igora Matoviča pokladám za veľmi skúseného politika už. Viete, ako to vnímam, tých starodôchodcov, že otvoril? No to je súboj vo vnútri opozície. To je útok na Beblavého, pretože Beblavý stvoril starodôchodcov, prvý, druhý, tretí pilier, anuitu nefunkčne a bolo všetky potrebné tieto veci opravovať. Rozumiem tomu a nebudem im brániť, ak si tieto veci budú mať záujem naďalej, naďalej v tomto prípade jednoducho vysvetľovať.
Čo sa týka, jedna poznámka ešte. Pani poslankyňa, k tomu monitoringu tlače, bol tam rezort spomenutý v súvislosti s gastrolístkami, veľmi citlivá otázka pre mňa. Viete, čo sme urobili? Náš rezort, a to nie je málo ľudí, to je 22-tisíc ľudí, lebo však to je celá republika, úrady práce, sociá a tak ďalej. My sme po prvýkrát uprednostnili nie gastrolístky, nie gastrofirmám, ale elektronické karty. Platíme menej, lebo neodvádzame tie poplatky tým gastrofirmám, a som presvedčený, že to je dobré rozhodnutie. Chvíľku to trvalo, pokiaľ sa nahodili v jednotlivých zariadeniach automaty, v reštaurácii k tomu pripravili. A je to veľmi dobré rozhodnutie. A vôbec ma netrápi, či je to Kmotríkova alebo kohokoľvek firma.
No nedá mi ešte jednu vec. Je tu taká dosť dusná atmosféra aj napriek tomu, že, že tomu tu do značnej miery rozumiem, len je tu dosť ľudí frustrovaných, možno odmietnutých a možno sa cítia už nepotrební, ale to nech nedávajú tu vedieť nejakou žlčovou až polynonym komunikáciou, možno až popolom. Treba, treba jednoducho isté veci brať ako fakt, postaviť sa k nim a na základe toho aj primerane diskutovať.
Ja, k pani Blahovej, ja osobne to myslím veľmi vážne, že chcem tieto zákony dotiahnuť do konca. Ja tu nesedím celý deň na srandu králikov, ani moji kolegovia na, na balkóne, ani tí spravodajcovia.
Uverím vám, pán Galko, vy ste tu ostal z tejto partie, viete kedy? Keď podporíte aj skrátené konanie, prvé a druhé čítanie, potom uverím, že to je úprimný vzťah, a že máte záujem dôchodcom, dôchodcom pomôcť.
Celkove, páni poslanci z opozície, veľa kričíte. A veľa kričíte aj vtedy, keď my prijímame a ponúkame sociálne balíky. Dnes kričíte prečo, že sa, chceme v tom pokračovať? Že chceme zavŕšiť nejaký ten proces, ktorý súvisí s tým 13. dôchodkom? Robím na tom osem rokov. Pravidelne sme zvyšovali. Vlani sa mi podarilo doslova vymlátiť vo vláde dvojnásobné zvýšenie a dnes už skutočne dozrel čas, aby sme ten 13. dôchodok prijali. A to veľmi úprimne a to nie preto, čo tu bolo povedané, že Richter je dôchodca. Nie, Richter ešte nie je dôchodca, ale samozrejme do toho dôchodku pôjde. Ja v tejto chvíli som stály politik a pokiaľ budem brať štátne peniaze, tak dôchodok brať nebudem.
Na záver otázka, prečo skrátené legislatívne konanie? Posledná moja poznámka. Hovoril som to v úvodnom slove. S cieľom posilniť právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa garantované Ústavou Slovenskej republiky v čl. 39. Potrebu posilnenia základných ľudských práv a slobôd, aby neboli ohrozené, preto vláda Slovenskej republiky odporúča Národnej rade skrátené legislatívne konanie. Ja som presvedčený, že je to zákonné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.2.2020 9:16 - 9:18 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán predseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky už dlhodobo avizuje zámer prejsť k postupnej transformácii vianočného príspevku na trinásty dôchodok. Tomu zodpovedali aj zmeny v zákone o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku prijaté v roku 2019, ktorými sa zdvojnásobila suma vianočného príspevku a rozšíril sa okruh jeho poberateľov.
Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pre, pri nízkopríjmových poberateľov a osobitne v období na konci roka spojená s enormným zvýšením výdavkov a je nepostačujúca. V kontekt..., v tomto kontexte navrhujeme zavedenie novej dôchodkovej dávky, ktorým je tzv. trinásty dôchodok, s cieľom posilniť právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa garantované Ústavou Slovenskej republiky v čl. 39 vzhľadom na potrebu posilnenia základných ľudských práv a slobôd v spojitosti s potrebou zabezpečenia primeranej doby pre Sociálnu poisťovňu na zabezpečenie výplaty trinásteho dôchodku už v tomto kalendárnom roku. (Potlesk.)
S cieľom zabezpečiť zvyšovanie životnej úrovne zraniteľných skupín aj v nasledujúcom období vláda Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky prijať túto novelu v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 11:48 - 11:54 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj za tú rozpravu. V podstate išlo hlavne o pozmeňovacie návrhy. S tým môžem konštatovať, že s obsahom tej novely sa poslanci poväčšine stotožnili. Myslím hlavne na to ošetrované. Preto sa k tej hlavnej časti, ktorá je nosným bodom návrhu, ktorý predkladám, nechcem ani vracať, pretože si myslím, že je dôležité, aby čím skôr osoby, ktoré potrebujú čerpať tzv. malú očeerku, aby ju mohli čerpať až v rozsahu 14 dní. A nový prvok, ktorý zavádzame teraz, príspevok tzv. veľkého ošetrovného až na 90 dní, je veľmi dôležité a som presvedčený, že bude veľmi pozitívne prijatý hlavne tam, kde nastali nové životné skúsenosti.
Tie pozmeňovacie návrhy, ktoré som dostal, sa skôr týkajú, po prvé, pani Kuciaňová, súhlasím, sú to skôr isté technické, legislatívno-technické úpravy. Čo sa týka, pani Bašistová, Kuciaňová, súhlasím. I keď ide trošku nad rámec ten zákon, ale ministerstvo zdravotníctva súhlasilo. To znamená, že môže sa v tomto prípade pomôcť. Zdravotnícky som už pomenoval.
No a k návrhu pána Mihála. Po prvé, chcem poďakovať, že ste mi ho dal k dispozícii už včera. A bolo možné z odborného hľadiska na sekcii sa tejto, tejto problematike venovať. Moje stanovisko, s ktorým sa stotožnili aj odborníci z ministerstva, ten pozmeňovací návrh má v podstate dva nosné body. Po prvé, zavádza kvalifikované obdobie, ale až od roku 2020. Súčasný stav od roku 1993, navrhovaný stav – zrušiť kvalifikované obdobie. A druhá časť mení koeficient osobného mzdového bodu, ktorý je rozhodujúci pre získanie kvalifikovaného roku z 0,241 na 0,4 od roku 2020.
K prvému bodu. Má svoje pozitíva aj negatíva. S tými negatívami sa do istej miery dá vysporiadať aj samotnej Sociálnej poisťovni. Čo sa týka pozitív, áno, aj týmto riešením ten zámer vyplácať minimálny dôchodok od 1. januára sa dá realizovať. No a do istej miery eliminuje možné riziká a špekulácie, ktoré súvisia s eliminovaním nejakých negatívnych vecí, ktoré by mohli niekoho mať záujem uplatniť.
Čo sa týka druhého bodu. Mierne vyššie príjmy z platenia poistného už od roku 2020. Negatíva, kvalifikované obdobie by nezískalo na rozdiel od súčasnej právnej úpravy veľmi veľa skupín. Poberateľ starobného dôchodku, ak bol predtým poberateľom invalidného dôchodku, a to za obdobie poberania invalidného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku, ak toto obdobie trvalo celý kalendárny rok. V tom prípade je to 0,3. Myslím, osobný mzdový bod. Ďalej zamestnanci s kratším pracovným úväzkom, ktorých zárobok je najmenej, ktorý je menší ako 40 % priemernej mzdy. Toto je môj veľký problém, lebo myslím, že by postihol veľmi veľa, hlavne žien, ktoré pracujú na polovičný úväzok, tých by sa táto problematika netýkala. To je pre mňa neprijateľné. Naopak, ja mám záujem, aby aj matky, ktoré majú postarané na tie štyri hodiny o svoje deti, mohli pracovať, keď majú o to záujem, samozrejmá vec, je veľmi dôležité. To znamená, po zvýšení toho osobného mzdového bodu na úroveň 0,4, ktorá sa navrhuje, by sa situácia vyššie uvedených zamestnancov zhoršila a ťažšie by získavali kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia. Iste ani pri tej novele zákona, ktorá tu bola pred, ja neviem, mesiacom schválená, nikomu nešlo o to, aby sa niekomu zhoršili podmienky na možnosť, zákonnú možnosť poberania minimálneho dôchodku. Preto to musím odmietnuť.
No a teraz z legislatívneho hľadiska. Vzhľadom na to, že ten pozmeňovák je postavený tak, že sa nedá z toho vybrať, že poďme hlasovať len o jednotke a o dvojke nie, musím tento pozmeňovák odmietnuť. Jediné možné riešenie, o ktorom som sa aj bavil, by bolo možné vybrať tú prvú časť a dať ju ako samostatný, nový samostatný pozmeňovák. Keďže takýto návrh nie je predložený, je mi ľúto, ale s týmto nemôžem súhlasiť. Dôvody, ktoré som, myslím si, že veľmi konkrétne pomenoval.
Každopádne si myslím, že prijatím toho prvého pozmeňováku, ktorým sa zaoberala aj vláda, je riešenie zabezpečené, aby od 1. januára všetci, ktorí majú nárok na minimálny dôchodok, ten dôchodok obdržali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 11:30 - 11:32 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci účelom návrhu novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, takzvané dlhodobo ošetrovné, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečovania nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby, v štádiu ochorenia a na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia.
Návrh novely zákona prináša nasledovné zmeny:
Po prvé, tzv. dlhodobé ošetrovné zavádza sa v istom zákone v ustanovenom prípade poskytovateľom ošetrovného na viac ako 14 dní maximálne do 90 dní. Sú presne špecifikované osoby, ktorých sa tento účel dotýka. Výška dávky rovnako ako pri krátkodobom ošetrovaní je, v ošetrovnom je 55 % denného vymeriavacieho základu na každý deň ošetrovania v domácom prostredí.
Druhá zmena, tzv. krátkodobé ošetrenie, predĺženie obdobia poskytnutia dávky z 10 na 14 dní. Táto právna úprava odráža požiadavky a podnety, ktoré prichádzali na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ročne to predstavuje približne 90-tisíc osôb.
Tretia úprava je, v obidvoch prípadoch sa rozširuje okruh oprávnených osôb, ako aj osôb, ktoré môžu ošetrovať príbuzného. To znamená, nebudú to už len rodičia a deti, ale aj starí rodičia, vnuci, vnučky a súrodenci.
V záujme zabezpečenia vyplatenia minimálneho dôchodku v zmysle nedávno prijatých legislatívnych zmien v zákonných lehotách sa zároveň v návrhu zákona navrhuje zmena parametrov tzv. kvalifikovaného obdobia posudzovaného na účely získania nároku na minimálny dôchodok. Čo sa týka rokovania výborov, návrh pozmeňovací na zdravotníckom výbore, ktorý bol predložený, akceptujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 16:49 - 16:57 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať aj za relatívne pragmatickú diskusiu, ktorá tu k týmto návrhom zaznela. Preto, ak dovolíte, rozdelím to moje záverečné slovo k dvom častiam. Sme v prvom čítaní, to znamená, že akékoľvek pozmeňovaky budú aktuálne následne.
Pán Mihál, ja som pripravený k tomu vášmu návrhu prizvať aj ľudí od nás a môžeme o tejto veci jednoducho debatovať. Bude priestor aj na výbore. Ale predsa len jedna poznámka hneď tu z mojej strany musí ísť, a to je to pritvrdenie na tých 40 % z priemernej mzdy. Ja sa priznám, že robíme veľmi veľa pre to, aby na Slovensku, my sme štvrtí od konca v Európskej únie, čo sa týka práce matiek a žien na úväzky, tretinový, polovičný, vytvárame cez projekty zosúlaďovania rodiny a práce podmienky pre to, aby sa vo fabrikách, inštitúciách budovali tzv. detské kútiky, aby jednoducho matky mohli pracovať. My by sme im týmto veľmi ublížili, aby za to, čo pracuje dajme tomu na polovičný úväzok, nemala byť zhodnotená aj z hľadiska dôchodku. Ale dobre, o tom budeme ďalej hovoriť.
Ošetrovné. V prvom rade chcem potvrdiť, že náš záujem bol a rok a pol sme na tom robili spolu s ministerstvom zdravotníctva, aby súčasťou stratifikácie bola druhá, veľmi podstatná časť, a to je dlhodobé zdravotno-sociálne zabezpečenie. Absolútne nevyhnutné, potrebné. Dnes sa už nedá urobiť nejaká čiara, kde končí zdravotné a kde začína sociálne. Je to absolútne v tomto smere prepojené. Nehovoriac o tom, že v minulosti sa urobilo veľmi veľa zlých rozhodnutí, keď sa začali rušiť doliečováky, geriatrie, liečebne dlhodobo chorých. A teraz sme prišli na to, že nám to reálne chýba a je, áno, nevyhnutné sa k tomu vrátiť. Sociálne zariadenia nemôžu úplne nahradiť zdravotné zariadenie, kde je potrebné uskutočňovať viaceré medicínske výkony. To znamená potiaľto áno.
Toto, čo ponúkam, je isté vybratie veci z toho návrhu ohľadom tej dlhodobej zdravotnej starostlivosti a riešime tzv. malý, veľký príspevok na ošetrovné. Prečo? Po prvé, klasická óčeerka, tie analýzy, ktoré sme robili vtedy v súvislosti s prípravou toho zákona, jednoznačne hovoria o tom, že desať dní je málo. Tých 14 dní by malo do istej miery pokryť tie, by som povedal, ten nevyhnutný čas. To neznamená, že každý 14 dní, ale ten, ktorý ho potrebuje, alebo tá, ktorá ho potrebuje, a preto sme sa dohodli v tomto prípade aj so sociálnymi partnermi, že je to potrebné. Aj rozpočtove sme na to pripravení, je to dokonca zohľadnené už aj v samotnom rozpočte.
Druhé je to veľké ošetrovné. Áno, pokiaľ by bola prijatá celá stratifikácia a tá koncepcia dlhodobo zdravotno-sociálnej starostlivosti, má to logickú náväznosť na ten prechod medzi, medzi, prepáčte za výraz, špitálom a sociálnym zariadením. Ale my riešime, viete, politika je umenie možného, ja v tejto chvíli vyberám aspoň tú časť, ktorá sa dá uplatniť, ktorá môže byť zavedená do praxe a ktorá veľmi pomôže. Áno, pomôže minimálne v tom prirodzenom prostredí, že vytvoríme nejaký základný predpoklad pre to, aby sa príbuzní vedeli postarať o, ja neviem, otca, matku. My tu máme z posledného obdobia veľmi veľa takých príkladov, na ktoré sa aj mne veľmi ťažko zodpovedalo, lebo som mal možnosť hovoriť s viacerými rodičmi. Viete, to nešťastie, že ochorie a ťažko ochorie, sa netýka len starších ľudí, ale aj detí. A tam je to najcitlivejšie a práve preto tie tri mesiace dávame ako istú ponuku pre tú rodinu, ktorá sa do takejto situácie dostane, aby sa za tie tri mesiace vedela "skonsolidovať", aby vedela nájsť nejaký spôsob, ako ďalej v tomto prípade pokračovať, pretože podľa všetkého aj otec, aj matka možno prestanú chodiť do práce a maximálnu starostlivosť venujú tomu dieťaťu. My ponúkame riešenie v priebehu tých troch mesiacov, že sa môžu aj, aj, aj proste mesiac matka, dva mesiace otec alebo príbuzní v tom prvom rade, aby sa vytvorili maximálne predpoklady a podmienky. 55 % tej mzdy, ako to nie je málo, veď to isté platí aj u klasickej óčeerky. My ho len opakujeme aj pri tej dlhodobej. Tu chcem naznačiť, že je veľmi dôležité, aby sme vzhľadom na možnosti, ktoré sú tu, túto oblasť podporili.
Prečo až od 1. 1. ´21? Áno, to tu bolo dobre povedané, jednoducho systémy v Sociálnej poisťovni nie sú na túto zmenu pripravené. My potrebujeme softvér. Ten softvér sa nevyrába a neurobí zo dňa na deň, preto; viete, keby sme boli počkali ďalej, znova by sa to o rok ako oddialilo. Preto čím skôr sa začne robiť na konkrétnych veciach aj v Sociálnej poisťovni, no tým sa reálne bude skôr ten, ten príspevok aj vyplácať.
Ďalej, čo sa týka tej druhej časti ohľadom minimálneho dôchodku. Všeobecne všetkým diskutujúcim chcem povedať, my neriešime obsah zákona o minimálnom dôchodku. Ja riešim otázku, ako zabezpečiť, aby od 1. januára tí, ktorí majú podľa novely zákona nárok na minimálny dôchodok, ten dôchodok dostali. My sme v takejto situácii.
Čo sa týka obsahu novely zákona o minimálnom dôchodku, môj rezort sa odborne veľmi konkrétne vyjadril a pomenoval aj riziká. Ale ja ako demokrat musím rešpektovať právo tohto parlamentu, ktorý ten zákon schválil, a mojou úlohou a úlohou generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne je teraz urobiť všetko pre to, aby od 1. januára, ktorí zákonný nárok majú dôchodcovia, ten minimálny dôchodok dostali. Tu to začína a končí.
Samozrejmá vec, že tých riešení sa tu veľmi veľa nenatískalo vzhľadom na to, že tá Sociálna poisťovňa nie je na to pripravená, aby sme išli podľa starého zákona, no tak sme hľadali riešenie a na tom sa zhodla aj vládna koalícia. Toto riešenie, ono teoreticky môže byť aj dočasné. Veď po roku sa to celé môže zhodnotiť. Viete, tridsať rokov potrebuje na to odrobených, aby mal nárok na minimálny dôchodok. Nechcem byť ako nejaký alibista, ale ako za rok nepadne svet, ani, ani ako to nenabúra tak veľmi veci, že by bol mať byť problém. A po tom roku sa zhodnotí a povie, čo je dobré, čo je zlé, čo treba ponechať, eventuálne čo treba novelizovať. Ale to platí o každom jednom zákone. A to isté osobne predpokladám aj tu.
Samozrejmá vec, že som pripravený v tom druhom čítaní, prípadne na výbore sa baviť aj o iných návrhoch, ktoré by riešili základnú vec, a to je vyplácanie minimálneho dôchodku podľa novely od 1. januára budúceho roku.
Ďakujem.
Skryt prepis