Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2017 o 17:45 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 21.3.2017 17:45 - 17:57 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj slušnosť káže reagovať na svojho predchodcu, pretože, ospravedlňujem sa, vnímam ho ako človeka, ktorý má skúsenosti a má tu v pléne k problematike k politike zamestnanosti čo povedať. Ale z toho, čo povedal, bola drvivá väčšina politiky, a nie reálneho, odborného zhodnotenia. Pán poslanec, aj na tom dopoludňajšom alebo raňajšom výbore som mal záujem vysvetliť veci, ktoré sa týkajú tohto zákona. Vy ste ich jednoducho neprijali. Ja ich opätovne zopakujem, minimálne čo sa týka tých poslancov, lebo to je zavádzanie.
Vy ste v podstate skritizoval aj to, že na tomto zákone je zhoda sociálnych partnerov. Viete, ako sa tvoril ten zákon? My sme dali základné tézy, zavolali sme si sociálnych partnerov, tu odborárov, tu zamestnávateľov a išli sme sa baviť, takéto a takéto sú skúsenosti z aplikačnej praxe, poďme spolu tvoriť zákon. Toto je spoločný výsledok. Viete prečo? To nie je bič na nezamestnaných. Je to minimálne taký istý - použijem ten istý výraz - bič aj na zamestnávateľov. A boli to zamestnávatelia, ktorí nás požiadali, aby sme urobili všetko pre to, aby ľudia, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, neboli zneužívaní za účelom nelegálneho zamestnávania. Vytvára sa nerovnováha na tom trhu práce aj z hľadiska konkurencie jednotlivých firiem. To je ich, by som povedal, základné posolstvo, ktoré rád tu tlmočím. Medzi zamestnávateľov v tomto prípade, prirodzene, rátam aj ZMOS, je to klasický tripartitný partner, 130-tisíc ľudí zamestnáva samospráva, či už obecná, alebo, alebo krajská.
Ďalej. Spochybnil ste do istej miery čísla a štatistiky a vývoj ten, ktorý tu jednoducho je. Ja hneď v úvode poviem, že to všetko nie je výsledok Richtera a jeho ministerstva, je to podmienené vývojom ekonomiky, príchodom investorov, jednoducho stabilnej situácie, dobrých biznis plánov, predajom výrobku, výrobkov a služieb a na základe toho firmy majú prirodzený záujem - a to nielen na Slovensku, treba povedať, že v drvivej väčšine krajín Európy - prijímať nových ľudí.
Viete, ak sa máme baviť napríklad o štatistike za posledné roky, ktoré sa týkajú vyradenia zamestnancov, ďaleko horšie čísla ste mal vy v tých rokoch, môžem byť konkrétny. V roku ’10 pre nespoluprácu muselo odísť z úradov práce 46-tisíc ľudí, v ’11. 46-tisíc ľudí, v ’12. 44-tisíc ľudí, v ’13. 38-tisíc, v ’14. 33-tisíc, v ’15. 31-tisíc. Absolútne opačný trend z hľadiska prístupu a vyraďovania pre nespoluprácu. Samozrejme, vyradenie pre nespoluprácu má zopár pomlčiek, ktoré sa dajú definovať, v čom to spočíva a v čom jednoducho nie. Ale čo je najpodstatnejšie, nám ubudlo 136-tisíc ľudí za tie posledné roky, čo som vo funkcii, z evidencie nezamestnaných. Ale podstatné je, nám 160-tisíc ľudí pribudlo v evidencii zamestnaných. Ale tu je výsledok. To znamená, tí ľudia neboli umelo niekde vyradení, ale naopak, boli vyradení preto, že sa uplatnili na trhu práce.
Druhá vec. Nastala podstatná zmena na trhu práce Slovenskej republiky. Ak pred tromi rokmi moji kolegovia na úradoch práce museli znášať istú agresivitu viacerých nezamestnaných, pretože mali záujem pracovať a oni im nemali čo ponúknuť, dnes je tá situácia diametrálne odlišná. Oni viacerí sú agresívni preto, že im ponúkajú dve, tri, štyri, päť voľných pracovných miest. A oni nachádzajú dôvody, viacerí, prečo a z akých dôvodov jednoducho neprijať. Prečo toto odporučili aj zamestnávatelia, čo sa týka obmedzenia dohôd, aby sme túto otázku riešili? Ja používam často príklad. Tri-štyri roky evidovaný nezamestnaný na úrade práce robí na dohodu v konkrétnej firme. Tá firma požiada úrad práce o sprostredkovanie, neviem, desať voľných miest pre potreby ich fabriky, spraví sa výberové konanie za účasti aj konkrétnej firmy a tá firma, si predstavte, 3-4-ročného skúseného človeka, ktorý tam robí na dohodu, nevezme do pracovného stavu. Prečo asi? Ale naďalej s ním predĺži zmluvu na dohodu. A toto je ten podstatný problém, ktorý my máme záujem riešiť.
Pán Mihál, ak teoreticky ideme do roviny, čo znamená 148 eur deleno dva, 2,50, čo je dneska minimálna mzda na jednu hodinu, teoreticky v 8-hodinovom cykle práce je to 7 dní, ak by každý deň robil 8 hodín do mesiaca. Sedem dní! A viete, čo sa deje iné? Ten zvyšok robia nelegálne. Toto samotní zamestnávatelia nám potvrdili. A toto ostáva aj naďalej. Ak by sme v tejto teórii išli, veď to je päť až šesť mesiacov, čo môže tých sedem dní každý mesiac odrobiť vzhľadom na limity, ktoré vychádzajú z minimálnej mzdy. Je päť až šesť mesiacov dostatočný priestor na to, aby nestratil pracovné návyky a eventuálne pôsobil a pracoval aj počas sezónnych prác? Ja si myslím, že je. Vy ste predtým povedal, že sú to štyri alebo päť mesiacov, tie sezónne práce. Môžu byť jarné, môžu byť jesenné. To znamená, my toto nerušíme. My rušíme, aby sa toto nedalo zneužiť. A to nie je výmysel úradníkov na úradoch práce, to je konkrétny poznatok ľudí z praxe, ktorí ľuďom prácu dávajú. Máme 40-tisíc voľných pracovných miest na úradoch práce. Ďalšie desaťtisíce sú v súkromných personálnych agentúrach.
My máme eminentný záujem ľuďom dať prácu, len musia o to stáť. Preto ich motivujeme, preto im nechávame ďalšie výhody, ktoré sa týkajú hmotnej núdze. Nechceme im zobrať pre deti príspevky na nákup školských pomôcok pred školským rokom. Chceme, aby im zostalo to jedno euro pre tie deti, pokiaľ poctivo chodia do školy, na to teplé jedlo. 30-tisíc ľudí sa za posledné dva roky zamestnalo na základe súbehu, že sa zamestnajú robiť za minimálnu mzdu, ale popri tom sme mu ponechali na pol roka plnú hmotnú núdzu, na ďalší pol roka 50 % z tej hmotnej, hmotnej núdzi. Jednoducho nám ide o to, aby sa na Slovensku pracovať oplatilo, aby bol jasný rozdiel medzi tými, ktorí pracujú, keď len za minimálnu mzdu, a medzi tými, ktorí poberajú len sociálne dávky.
To znamená, o tomto to je. To nie je záujem niekoho vyraďovať. My keď vyradíme niekoho z úradu práce a s ním sa nič ďalej nedeje, on sa nezamestná, vlastne problém neriešime. Veď on má naďalej nárok na hmotnú núdzu a ďalšie veci, ktoré z toho vyplývajú, to znamená, to nie je pre nás to finálne riešenie. Pre nás je finálne riešenie dostať toho človeka do štandardného pracovného procesu. Zamestnávatelia volajú, máme záujem, my máme dnes v evidencii úradov práce 155-tisíc stredoškolákov a 27-tisíc vysokoškolákov. To sú ľudia, s ktorými sa dá pracovať, ktorí by aj mali byť pripravení, s ktorými sa dá robiť aj nejaká rekvalifikácia a ďalšie otázky, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. Preto ideme aj do vzdelávačiek a do tých rekvalifikácií dávať ďaleko väčšie, väčšie finančné prostriedky. To znamená, toto je objektívny stav, v ktorom sa nachádzame, a my z tohto pracovného prostredia a v zmene, ktorá na trhu práce na Slovensku, v Slovenskej republike jednoducho nastala. Aplikačná prax, nič viacej, toto je to najdôležitejšie.
No a teraz k tomu, čo ste vy neprijal, čo sa týka toho postoja voči, voči poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva. Sú tu aj starostovia, primátor, výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva nemožno považovať za zárobkovú činnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti, pretože po prvé ide o verejnú volenú funkciu, ktorej účelom nie je dosahovanie zárobku, ale podieľanie sa na správe verejných záležitostí v oblasti územnej samosprávy.
Druhý dôležitý bod, ktorý s tým súvisí, na výkon tejto funkcie nevzniká nárok na plat alebo na odmenu, odmena môže byť iba fakultatívne priznaná na základe uznesenia, či už mestského, alebo obecného zastupiteľstva. Ide teda skôr o čestnú ako o platenú funkciu.
A tretia poznámka, podľa § 52 ods. 5 a 6 zákona o obecnom zriadení funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo dlhodobého pomeru, obdobného pomeru, poslanec nesmie byť za výkon svojej ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec obecného zastupiteľstva nebude ukrátený na právach uchádzača o zamestnanie. Robím z toho záver, poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý je evidovaný na úrade práce, nebude po účinnosti tejto novely, ktorú predkladám, o službách zamestnanosti, vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie a za týmto si stojím. Toto som pokladal za potrebné z hľadiska vyjadrení, pretože mám obavu, že by sa tá diskusia niesla úplne iným smerom a isté vysvetlenia sú dôležité, aby tu boli ponúknuté a dané.
Nespochybňujme právo ani poznanie sociálnych partnerov podieľať sa na tvorbe takéhoto zákona. On je vlastne o nich. A toto je ich v značnej miere dielo a výsledok, ktorý sme ponúkli, a ja som veľmi rád, že tá hospodárska rada pri takomto zložitom zákone jednomyseľne súhlasila s týmto návrhom. To sa nedosahuje tým, že je pre niekoho niekto sympatický, ale to sa dosahuje tým, že v tej novele aj odborári, aj zamestnávatelia našli to, čo od nej očakávali, a to, čo do teraz prinášala tá aplikačná prax, ale aj to, čo sa rapídne na slovenskom trhu práce zmenilo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.3.2017 16:38 - 16:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavným účelom predloženého vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, je úprava podmienok vedenia uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vychádzajúc z poznatkov z aplikačnej praxe, podstatou novelizácie zákona o službách zamestnanosti je dôsledná a účelom trhu práce zodpovedajúca úprava podmienok vykonávania zárobkovej činnosti uchádzačov o zamestnanie. Navrhuje sa obmedziť možnosť zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie, a to z hľadiska druhu pracovnoprávneho vzťahu, jeho trvania a čiastočne aj z hľadiska vymedzenia zamestnávateľa, pre ktorého uchádzač o zamestnanie túto zárobkovú činnosť vykonáva. Súčasne sa zabezpečuje vyššia motivácia uchádzača o zamestnanie prijať a udržať si zamestnanie sprostredkované úradom práce. Za týmto účelom sa navrhuje časové obmedzenie možnosti opätovného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie v prípade, že sa zamestnanie uchádzača sprostredkované úradom práce opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku. Upravujú sa tiež niektoré podmienky výkonu absolventskej praxe zabezpečujúce lepší prístup k získavaniu chýbajúcich odborných zručností a praktických skúseností, a to za účelom zvýšenia predpokladov pre prvý vstup uchádzača o zamestnanie na pracovný trh.
Predmetom návrhu zákona je aj podpora zvýšenia mobility za prácou, zefektívnenie a zrýchlenie schvaľovania žiadostí o poskytnutie príspevku a úprava vykonávania kontroly dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie. Za týmto účelom sa navrhuje pokračovať v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na podporu mobility aj jej prípadne zmeny zamestnávateľa, doposiaľ v takomto prípade poskytovaného príspevku sa zastavilo. A pri oboch týchto príspevkoch sa skracuje doba pre ich opätovné poskytnutie z dvoch rokov na jeden rok.
V čl. II sa navrhuje novelizovať zákon o pomoci v hmotnej núdzi s cieľom posilniť motiváciu dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb a udržať si zamestnanie. Navrhuje sa preto výraznejšia podpora súbehu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. V záujme účelného a efektívneho poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sa navrhuje ustanoviť príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi povinnosť doručiť úradu práce potvrdenie o pracovnej neschopnosti člena domácnosti, ako aj postih za nesplnenie tejto povinnosti. V nadväznosti na to sa dopĺňajú kompetencie úradu práce o možnosť kontroly dodržiavania liečebného režimu člena domácnosti. V prípade zníženia rozsahu povinnosti člena domácnosti vykonávať určité verejnoprospešné činnosti z dôvodu vykonávania inej závislej činnosti sa navrhuje prihliadať iba na skutočne vykonaný rozsah tejto činnosti.

Danko, Andrej predseda NR SR
Ďakujem, pán poslanec. (Reakcia ministra.) Ešte pokračujte.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ešte, ak môžem, čo sa týka, týka výboru alebo rokovania výboru sociálnych vecí, bol tam predložený pozmeňovací a doplňujúci návrh, s ktorým sa stotožňujem, a odporúčam ho schváliť.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

9.2.2017 14:59 - 15:04 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku. Vážená pani poslankyňa, v súlade so zákonom o sociálnych službách je podmienkou pre zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, na základe ktorého vzniká oprávnenie poskytovať príslušnú sociálnu službu aj celoročnú pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb.
Jedná sa o preukázanie plnenia, okrem iného aj hygienických podmienok. Tieto sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia u uvedených, a v uvedených priestoroch do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní, o schválenie prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny. Hygienické podmienky musí prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb plniť po celú dobu poskytovania sociálnej služby.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je realizované v pôsobnosti poskytovateľov zdravotnej služby, a to aj vo vzťahu k prijímateľom celoročnej pobytovej sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenia, je v rámci rozsahu poskytovaných odborných činností zabezpečená aj zdravotná, zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, spravidla prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Túto zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti môže poskytovať aj priamo zariadenie sociálnych služieb svojimi zamestnancami, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, a to za podmienok ustanovených v § 22 zákona o sociálnych službách.
Z poskytovaného celého rozsahu výkonov ošetrovateľskej starostlivosti je však ustanovená právna možnosť úhrady len 9 zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia. V súčasnosti prebieha veľmi vážne rokovanie a myslím si, že dospejeme s ministerstvom zdravotníctva ku dohode, buď k rozšíreniu, alebo k objektivizácii tých 9, aby to boli reálne tie, ktoré sú v sociálnych zariadeniach najviac žiadané.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky presadzuje požiadavku rozšírenia tohto rozsahu garantovaného financovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Ide o presadzovanie rozšírenia počtu úkonov ošetrovateľskej starostlivosti z týchto zdrojov verejného zdravotného poistenia, ktoré predpokladá úpravu právnych predpisov v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Na základe záverov týchto rokovaní s ministerstvom v súčasnosti ministerstvo práce vykonáva analýzu početnosti 6 novonavrhovaných ošetrovateľských výkonov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb realizovanú za obdobie minimálne 3 mesiacov, ktorej závery budú podkladom pre návrh legislatívnych úprav v tejto oblasti v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách.
V súlade so záväzkom z programového vyhlásenia vlády na roky ’16 až ’20, ktorá predpokladá aj zefektívnenie viaczdrojového financovania sociálnych služieb a podporu zavedenia príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako, ministerstvo práce predloží ešte v tomto prvom polroku kompletný návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorá bude riešiť viaceré otázky zamerané na kvalitatívne podmienky poskytovania sociálnych služieb a, samozrejme, na ich viaczdrojové financovanie. Práve budúci týždeň sa uskutoční ďalšie zasadnutie prípravnej komisie, v ktorej sú zastúpení aj všetci verejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ako aj krajské a miestne samosprávy.
Sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, sú pri sebaobsluhe, sú nesporne sociálne služby v dlhodobej starostlivosti s najväčšou nákladovosťou. Prijímatelia sociálnych služieb s vyššou mierou odkázanosti v závislosti na pomoci inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, to znamená najmä päťka a šestka stupeň, si vyžadujú na základe zabezpečenia svojich potrieb špecifický časový a vecný rozsah poskytovania osobnej pomoci a podpory oproti prijímateľom sociálnych služieb s nízkou mierou odkázanosti.
Aj toto bude riešené v pripravovanom zákone, to znamená príspevok na vyššiu odkázanosť bude vyšší ako na nižšiu odkázanosť.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 9.2.2017 14:59 - 15:04 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, štátneho príslušníka tretej krajiny môže zamestnávateľ zamestnať za podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti. Ak sa preveruje situácia na trhu práce cez nahlásené voľné pracovné miesto, majú občania Slovenskej republiky a občania členských štátov Európskej únie prednosť v prístupe k zamestnaniu pred štátnymi príslušníkmi tzv. tretích krajín.
Až do udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania, či už na základe vydaného potvrdenia a možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úradom práce, alebo udeleným povolením na zamestnanie, nemôže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny. Takže úrad práce v okamihu, resp. od okamihu, keď vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom pre policajný útvar, môže miesto ponúkať uchádzačom o zamestnanie.
Tento zákonom stanovený spôsob sleduje dlhodobú stratégiu umožniť v prvom rade zamestnávanie občanom, ktorí sú evidovaní na slovenských úradoch práce, prípadne občanom z Európskej únie. Eliminujeme tak prenikanie lacnej a menej kvalifikovanej pracovnej sily na európsky pracovný trh a na druhej strane zamestnávaním v prvom rade našich občanov riešime ich situáciu, sociálnu situáciu a samozrejmá vec aj situáciu ich rodín, generácií aj budúce sociálno-ekonomické postavenie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 9.2.2017 14:56 - 14:58 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Kontrola zo strany ministerstva bola urobená a veľmi veľká a hlboká. My máme konkrétne poznatky z tejto kontroly a z týchto poznatkov ideme robiť aj závery, aj zovšeobecnenia, ktoré súvisia aj s legislatívnymi úpravami, aj s vecnými úpravami z hľadiska metodiky, to je tá pozícia ministerstva. Ale súbežne prebieha kontrola aj policajných orgánov a Generálnej prokuratúry. Tieto dva orgány zatiaľ nedospeli do stavu, že by mohli dať, skrátka sú v procese.
Preto to, čo ideme prijať, je odpoveď na nami zistené veci a závery, ktoré z toho vyplývajú, opakujem, jak v legislatívnej, tak v procedurálnej oblasti. To znamená, že v plnej miere si uvedomujeme aj našu zodpovednosť, ja sa nechcem skrývať, ak niekde nejaký problém je, preto je v tomto roku naplánovaná novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a každopádne chceme zmeniť to, čo sa urobilo v 2008., a myslím si, že sa to neosvedčilo. Do 2008. bol proces, medicínska liečba dieťaťa, ktoré je drogovo závislé, a až potom naše zariadenia. V 2008. sa tento postup zmenil a my ho ideme vrátiť naspäť, pretože nie je možné, aby v našich zariadeniach sme vykonávali aj to, čo musia vykonať zdravotnícki odborníci.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 9.2.2017 14:49 - 14:53 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, mám vo veľkej úcte inštitút verejného ochrancu práv, jedným dychom však tiež dodávam, že mám vážne pochybnosti nielen o samotnom motíve predbežnej mimoriadnej správy, ale aj o kvalite prieskumu, ktorého sa táto, táto správa dotýka a ktorej je výsledkom.
Konkrétne k nezávislej kontrole. Veľmi nerád, ale musím konštatovať, že správa úplne ignoruje čo i len základné oprávnenia jednotlivých subjektov. Absencia mechanizmu nezávislej kontroly je vyčítaná v správe v zásade alebo resp. najmä z dôvodu, že predmetom kontroly nebolo podozrenie zo sexuálneho zneužívania. Organizačné zložky rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny nie sú orgány činné v trestnom konaní a sexuálne zneužívanie je na Slovensku trestným činom. Pani ombudsmanka, tobôž ako bývalá sudkyňa a poslankyňa parlamentu za opozíciu by mala ovládať taktiež orgány nášho rezortu, že nemajú oprávnenie vyšetrovať podozrenia z trestného činu sexuálneho zneužívania. Ani inflácia a zneužívanie prídavného, prípadného mena "nezávislá" v správe ombudsmanky nič nezmení na skutočnosti, že orgány činné v trestnom konaní v minulosti neprišli k žiadnym takýmto zisteniam a tieto zistenia nevyplynuli ani z výkonu dozoru prokurátorov v súčasnom období.
Ak teda orgány činné v trestnom konaní nedospejú k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, žiadna nezávislá kontrola nášho ministerstva nie je oprávnená tieto závery ignorovať. My sme štátny orgán, ktorý dodržuje zákony, a nie opoziční politici vytvárajúci politický kapitál bez ohľadu na zákony. Nechcem ďalej polemizovať a už vôbec nie poučovať o tom, kto má sledovať výkon súdneho rozhodnutia a dozerať na dodržiavanie zákonov, preto ani, pani poslankyňa, ministerstvo prehodnocuje možnosti zvýšenia efektivity kontrolných činností v rezorte. Opakujem, prehodnocuje a máme pripravené a v krátkej dobe zverejníme konkrétne metodické pokyny, ktoré rozšíria kompetenciu kontrolných činnosti v rezorte aj širším personálnym zázemím. Preto je pripravená interná norma Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k nastaveniu výkonu kontrol v zariadeniach SPOD a sociálnej kurately, harmonogram, spôsoby, výkon a tak ďaslej a ministerstvo a ústredie prehodnocujú možnosti profesionalizácie kontrolných skupín. Ambíciou je vytvoriť špecializované kontrolné útvary tak na ministerstve, ako aj na ústredí na kontrolu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a detí a sociálnej kurately a prispieť tak k zlepšeniu kvality vecnej činnosti kontrol.
Pani poslankyňa, záverom však dodávam že nezávislosť nemôže byť posudzovaná podľa toho, či kontrola potvrdí alebo nepotvrdí predstavy niektorých ľudí, ani odkazy, že ak minister odoberie licenciu, nič sa mu nestane, ale ak neodoberie, bude tu odvolávaný. Budem odvolávaný a som presvedčený, že sa budem vedieť obhájiť, ak by sa prijalo takéto rozhodnutie, ale o tom chcem informovať zajtra na tlačovej konferencii. Každá kontrola má svoje zákonné pravidlá a jej závery musia byť založené výlučne na dôkazoch.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 9.2.2017 14:47 - 14:48 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Máme dlhodobo, v podstate už tretiu fázu Národná sústava povolaní, Národná sústava kvalifikácií, povolanie je u nás v rezorte gestorované, kvalifikácia je v rezorte školstva, to znamená, prvá sústava má zadefinovať obsah požiadaviek na konkréte remeslo, povolanie a druhá sústava, ktorá je na školstve, má povedať, akým spôsobom z hľadiska vzdelania tento cieľ, cieľ dosiahnuť. Môžem hovoriť len, len za svoj rezort, čo sa týka Národnej sústavy povolaní, dnes je viacej ako 1 200 presných profesií zaprezentovaných, uvedené na základe konkrétnych požiadaviek zamestnávateľa, čo by mali obsahovať. Je teraz v tomto prípade skôr na rade ministerstvo školstva, aby túto otázku vedelo premeniť do tej aplikačnej fázy, aby sme jednoducho podľa požiadaviek zamestnávateľov vedeli pripravovať pre trh práce kvalifikovanú silu, ktorá by sa promptne na trhu práce vedela uplatniť.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 9.2.2017 14:41 - 14:46 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážená pani poslankyňa, odpovedám vám aj pánovi Ivanovi, štátny príslušník tretej krajiny, ako aj občan Slovenskej republiky musí spĺňať tie podmienky, teda vzdelanie, prax, jazykové znalosti a podobne, ktoré na voľné pracovné miesta zadefinoval zamestnávateľ pri nahlasovaní voľného pracovného miesta. Úrad práce tieto podmienky úplne rešpektuje, ak nie sú vymedzené diskriminačne voči žiadnej skupine, a teda ani voči domácej pracovnej sile. Ani nemôže postupovať inak, lebo v konečnom dôsledku je to zamestnávateľ, jeho personalista, kto rozhoduje, či uchádzač o pracovné miesto spĺňa alebo nespĺňa jeho očakávania. Záujemca o pracovné miesto, či už domáci, alebo zo zahraničia, musí poukázať splnenie týchto podmienok, resp. podmienok stanovených príslušným právnym predpisom, v prípade zvárača platným zváračským preukazom.
V spomínanom prípade by bolo potrebné vedieť, či občan tretej krajiny v rámci žiadosti o pobyt tento doklad doložil. Je pravdou, že získanie zváračského preukazu nie je podmienené vzdelaním, odbornú kvalifikáciu môže záujemca nadobudnúť aj absolvovaním príslušného kurzu. A práve týmto spôsobom môže úrad práce zamestnávateľovi zabezpečiť vhodnú pracovnú silu, teda využiť evidovaných uchádzačov o zamestnanie, zaradiť ich do rekvalifikačného kurzu, aby získali potrebnú kvalifikáciu a doklad o nej, a následne im ponúknuť voľné pracovné miesto.
Upozorňujem, že už dnes máme v novele zákona o službách zamestnanosti ešte spresnenie nástroja, ktoré vhodného uchádzača núti takýmto spôsobom absolvovať príslušnú rekvalifikáciu. Pri tejto otázke je dôležité pripomenúť, že úrady práce každú žiadosť o obsadenie voľného pracovného miesta posudzujú individuálne v súlade so zákonnými podmienkami, s ohľadom na regionálne podmienky, prípadne špecifiká vzhľadom na vzdelanostnú skladbu uchádzačov o zamestnanie a samozrejmá vec, aj ochotu uchádzačov meniť svoju kvalifikáciu, či získať nové pracovné zručnosti.
Pre úplnosť, ak môžem, pretože tých otázok podobného duchu je viacej, si dovolím uviesť, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tzv. tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie pracovného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta, ich počet a, samozrejme, že aj charakteristiku. Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením na žiadosť útvaru Policajného zboru, konkrétne cudzineckej polície, do piatich pracovných dní od dňa doručenia žiadosti, prílohu žiadosti o vydanie potvrdenia je aj kópia pracovnej zmluvy, rozhodnutia o uznaní dokladu, časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu, no a, samozrejme, aj stanovisko diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky v zahraničí, ak bola žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná na zastupiteľskom úrade. Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Toto by som štyrikrát podčiarkol.
Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úrad prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupiteľského úradu podľa osobitného predpisu. V prípade vydania povolenia na zamestnanie toto vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu. Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, podľa, na základe uvedeného povolenia na zamestnanie je povinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie písomne oznámiť úradu práce voľné pracovné miesto.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 9.2.2017 14:33 - 14:35 hod.

Ján Richter
 

Zodpovedanie otázky 9.2.2017 14:28 - 14:33 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážená pani poslankyňa, naše ministerstvo má záujem o rozvoj tejto služby, každý rok organizujeme pracovné rokovanie zo zástupcami samosprávnych krajov, aby sme zhodnotili, aké finančné prostriedky plánujú vyčleniť na financovanie sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Na poslednom takomto rokovaní v novembri minulého roku som priamo vyzval zástupcov krajov, aby výraznejšie podporovali aj služby včasnej intervencie.
Podľa centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb je táto služba upravená od 1. januára 2014 v zákone o sociálnych službách a poskytuje sa na 42 miestach a jej poskytovatelia môžu byť verejní aj neverejní zriaďovatelia. Medzi poskytovateľmi tejto služby je absolútna prevaha neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, je ich takmer 80 %. Ministerstvo má vytvorenú aj pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov poskytovateľov tejto sociálnej služby, ale aj zo zástupcov samotných rodičov detí a jej cieľom je zohľadniť relevantné návrhy z ich strany v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách, ktorá by v už priebehu tohto polroka mala ísť do legislatívneho procesu. Zároveň musím zdôrazniť, že až do značnej miery ide o, nazvem to, interdisciplinárnu službu, v ktorej má významnú úlohu aj oblasť zdravotnej starostlivosti či zdravotnej diagnostiky. Preto sa usilujeme do odborného dialógu z hľadiska spôsobov na rozvoj tejto služby zatiahnuť aj zdravotníckych odborníkov.
Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu od 0 do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Táto služba sa poskytuje aj rodine tohto dieťaťa. Poskytuje sa na základe odporúčania lekára, pričom sa dieťa neposudzuje. Služba včasnej intervencie je poskytovaná ambulantnou a terénnou formou, pričom dôraz sa kladie na terénnu formu poskytovania priamo v rodine konkrétneho dieťaťa. Prostredníctvom tejto služby sa pomáha rodine orientovať v sieti pomoci, stimulovať vývoj dieťaťa, poskytovať sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a vykonávať preventívne aktivity. Vo svojej podstate to znamená, že tím odborníkov sa výrazne, za výraznej spolupráce pomáha dieťaťu, prípadne rodine implementovať odporúčania, teoretické poznatky do každej z aktivít dieťaťa, prípadne jeho rodiny. Služba včasnej intervencie je financovaná v súlade s princípom, ktorý je upravený zákonom o sociálnych službách. V zákone o sociálnych službách nie je zakotvená obligatórna povinnosť obce alebo vyššieho územného celku poskytovať príspevok na uvedený druh sociálnej služby. Obec a vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok z verejných zdrojov neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
V tejto súvislosti však, pani poslankyňa, musím zdôrazniť aj fakt, že jej nezastupiteľná úloha pri rozvoji služieb včasnej intervencie sa pripisuje aj nášmu ministerstvu, ale aj miestnej samospráve. Keďže ste primátorkou, zdôrazňujem, že podľa § 75 ods. 7 zákona o sociálnych službách môže aj obec poskytovať finančný príspevok na prevádzku tejto potrebnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby alebo môže túto službu poskytovať sama. Ak nemáme vstúpiť do súčasného rozdelenia kompetencií medzi štátom a samosprávami, je nanajvýš potrebné, aby samosprávy zodpovedne pristupovali k plneniu povinností v oblasti sociálnych služieb a nezabúdali, že ide o služby pre ich vlastných obyvateľov. Lebo situácia v oblasti sociálnych služieb je dnes taká, že hoci tieto nespadajú do povinností štátu, naše ministerstvo v skutočnosti priamo financuje až 80 % všetkých ambulantných miest a asi 50 % všetkých pobytových miest v zariadeniach sociálnych služieb. A v priebehu minulých rokov sme až strojnásobili sumu, ktorou za sociálne služby prispievame a predstavuje bezmála 100 mil. eur.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis