Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2018 o 10:46 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 10:46 - 10:47 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Natália, spomínala si shoppingcentrá. Áno, bujnie, lepšie povedané už prebujnel konzumný spôsob života. Celé rodiny trávia čas v týchto centrách, rodiny sa bavia, zamestnanci makajú. Či tí zamestnanci nemajú vlastné rodiny? Zdá sa, že je to trend nezvratný, ale ja som optimista a tento trend sa dá zvrátiť a návrh tohto zákona je jeden obrovský krok, ktorý má aj veľký morálny prínos. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 12:28 - 12:29 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem, pán poslanec Klus. Viete, pán Kollár tu mal taký prejav o neútočení, taký, snažil sa nabudiť poslancov, aby boli slušnejší, aby si nedávali invektívy. No a keďže ma tak rozhodil, ako pán Kollár povedal, že jeho rozhodil Hrnko, mňa rozhodil pán, čo sedí vedľa vás, takže vám teraz nebudem odpovedať. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 12:22 - 12:27 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, máme tu návrh zákona o mimovládnych organizáciách. Na začiatku mojej reči sa vrátim do minulosti. Nie je to tak dávno, dňa 7. 3. 2018 skupina poslancov za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko podala poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. Cieľom legislatívneho návrhu bolo sprehľadnenie štruktúr a činnosti mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky. V dôvodovej správe našej strany bolo uvedené, že množstvo mimovládnych organizácií, ich členov a zamestnancov sa za príspevky od zahraničných sponzorov snaží manipulovať verejnú mienku na Slovensku tak, aby bola v súlade s predstavami zahraničného sponzora. Preto sme aj navrhli, aby ten, čo peniaze od zahraničnej osoby alebo od zahraničnej ambasády dostal, spadal pod označenie Zahraničný agent. V osobitnej časti dôvodovej správy bolo jasne aj rozlíšené na primárneho a sekundárneho zahraničného agenta, tiež aj registrácia v ústrednom registri neziskových organizácií a v ústrednom registri zahraničných agentov.
Teraz prechádzam k novému vládnemu návrhu zákona o mimovládnych neziskových organizáciách. Vláda, ministerstvo vnútra predkladá návrh zákona na zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového centra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade tohto zákona sa deklaruje a vlastne je zdôraznený jednotný zdrojový register. Na prvý pohľad sa to zdá rozumné, tváriť sa, že robím poriadok a naozaj ho aj robím s mimovládnymi neziskovými organizáciami a následne to využiť v propagande. Podľa môjho názoru je však minimálne divné v pointe tohto zákona dávať občianske združenia starajúce sa o prírodu, napríklad v určitom regióne určitá časť pohoria, občianske združenia starajúce sa o chudobných či odborové organizácie do jedného balíka s takzvanými mimovládkami či neziskovkami, ktoré platia zahraniční sponzori a presadzujú agendu, ktorá môže byť na míle vzdialená myšlienkovým pochodom a sociálnemu zaradeniu hociktorého ochranára, hociktorého odborára či človeka, ktorý sa v dobrej viere stará o chudobných alebo sa napríklad venuje ochrane tradičnej rodiny.
Zaujímavo sa dajú interpretovať tieto slová z vládneho návrhu: "zriadením centra mimovládnych organizácií bude možné získať komplexné údaje o mimovládkach a vytvoriť predpoklad pre poskytovanie proaktívnych služieb štátu neziskovým mimovládnym organizáciám". No, je tu ten výraz "proaktívne služby štátu neziskovým mimovládnym organizáciám". Hm, hm.
Takže, vážení občania, preložím túto právnu hantírku do bežnej ľudskej reči. Nebol štát, ministerstvo vnútra dosť nápomocný mimovládkam v minulosti? Nenalial milióny mimovládkam, ktoré propagujú multi-kulti, LGBT, migračnú moslimskú vlnu z Afriky a Blízkeho východu? Nenalial? Nenalial štát milióny eur nevoleným a predsa protežovaným, ktorí zákerne ničia základne postuláty, na ktorých vyrástla európska civilizácia? Nedalo aj vaše ministerstvo mimovládkam, ktoré v tichosti spoza búčkov, spoza kríčkov zrušili aj vášho predchodcu? Nemohli tieto milióny pomôcť slovenským deťom? Nemohli tieto milióny pomôcť slovenským občanom?
No čo rieši tento vládny register? Nuž rieši problematiku mimovládok, ale tu je potrebné oddeliť zrno od pliev, a tie plevy sú zahraniční agenti presadzujúci choré zahraničné záujmy za finančný obnos pochádzajúci zo zahraničia kombinovaný s financiami z nášho rozpočtu. Toto oddelenie či rozlíšenie mi v tomto zákone chýba. Určité skutočnosti treba presne a zrozumiteľne definovať.
Celkovo by som zhodnotil tento návrh za malý krok vpred, ale tých zahraničných agentov je potrebné odčleniť od slušných mimovládok, občianskych združení a odborových zväzov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 12:12 - 12:13 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Toto je úžasná kombinácia. Pán Klus a pani Dubačová oceňujú pani ministerku. Oceňujú ten jej zákon, ktorý predkladá. Niečo mi nesedí. Kto to kedy videl, nepriateľ oceňuje človeka, ktorého by najradšej odvolal a isto bude odvolávať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 10:42 - 10:44 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Osobne si myslím, že pedagogická rada je inštitút, ktorý má určité postavenie, určité hrdé postavenie. Keby som to prirovnal, a to je len prirovnanie, neberte to doslova, keby som to prirovnal k armáde, tak mi to pripadá, pripomína takúto situáciu, že na generálny štáb v čase vojny, to znamená kritická situácia; v školách je to kritická situácia, keď sa žiak vylučuje a jedná sa o tom, takže tak; by prišiel vojak sa sťažovať a nechcel by, aby jeho nadriadený, povedzme nejaký čatár, bol degradovaný na slobodníka jednoducho. To mi tak pripadá absolútne. Jednoducho je to inštitút, ktorý má postavenie, hrdé postavenie, a nechyroval som, neslýchal som, aby študenti zasahovali priamo do pedagogickej rady. Študenti sa môžu obrátiť priamo mimo pedagogickej rady na riaditeľa, na triedneho učiteľa, na výchovného poradcu a tak ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2018 10:34 - 10:35 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán Žarnay, predkladáte návrh týkajúci sa žiackych školských rád. Ciele, ktoré predkladáte v troch bodoch, sú na prvý pohľad pekné či ľúbivé. Celkovo by som ten váš návrh zákona zhrnul tak, že je to návrh vhodný pre veľké množstvo škôl, obrovské množstvo škôl, ale tiež pre veľké množstvo škôl je takýto systém nevhodný. Je to pekný ideál, ale vďaka realite panujúcej v slovenskej spoločnosti a v školstve sú tu aj problémy. Tých problémov je veľa, hlavne na niektorých územiach.
Najprv prečítam tie tri hlavné ciele: posilnenie demokratických inštitútov v žiackej školskej rade, zväčšenie reálnych možností riešenia problémov a podnetov žiakov prostredníctvom rady školy; je to pekné; rozšírenie pôsobnosti žiackych školských rád pre vyššiu participáciu žiakov na živote a organizácii ich školy; aj to je pekné; prehĺbenie pozitívneho postoja k občianskej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej.
Pán Žarnay, váš silný idealizmus je v protiklade s reálnym skutkovým stavom v našej spoločnosti, v našom školstve na niektorých územiach a tiež sa mi zdá, že ste celkom nevnikol do myslenia a sociálno-psychologických pohybov v rámci detí, žiakov či študentov stredných škôl. Niektorí poslanci tu v sále stále opakujú pri určitých príležitostiach tie svoje mantry dookola. A ja, žiaľ, pri debatách, čo sa týka školských zákonov a zvlášť vašich návrhov, už aj ja sa tak divne cítim, keď musím stále dookola opakovať, že sú na Slovensku také oblasti, a nie je ich málo, kde sa nedajú aplikovať tieto vaše ideálne predstavy, aj keby to bolo pekné, to musím uznať.
Dám príklad, aby som sa dostal priamo do jadra veci. Vy a vaši kolegovia neustále riešite tzv. marginalizované menšiny. To je príklad, hej? Na túto schôdzu dala pani Nicholsonová so Zimenovou návrh, aby deti z týchto menšín dostávali pomôcky zadarmo dvakrát. Jedny by si nechávali v škole a druhé by mali v komunitnom centre, pretože doma sa to používa na rozpaľovanie pece či ako palivo. To ony povedali, nie ja. Keby som to ja povedal, že spaľujú školské pomôcky, už by som mal na krku NAKA. Potom síce tento návrh stiahli, ale to je len ilustračný príklad. Takýchto škôl s takýmito žiakmi je strašne veľa. Tam sa veci riešia inak. Príklad dám. Siedmi súrodenci majú mamičku, ktorá vrieskajúca s vycereným jedným zubom vbehne do školy v amoku a strhá zo seba šaty. Či otecko so sekerou v škole, či prefackanie učiteľky a tak ďalej a tak ďalej. Myslíte, že v takýchto pomeroch sa dajú kreovať školské, žiacke školské rady? Deti takýchto rodičov by boli schopné riešiť negatívne javy v školskom prostredí, keď ich samy vyvolávajú? Toto bolo v bode jedna. Tu s vami nesúhlasím.
S bodom č. 2 sa dá absolútne súhlasiť.
S bodom č. 3 nesúhlasím a vysvetlím aj prečo. Týka sa toho vyjadrovania študentov na, k vylúčeniu alebo k podmienečnému vylúčeniu ich spolužiakov. Študentskí zástupcovia školských rád sa podľa mňa nemajú čo vo veci vylúčenia študenta zo školy vyjadrovať k rozhodnutiu pedagogickej rady a ešte priamo na pedagogickej rade. Vysvetlím to básnicky, lebo to je realita, absolútna realita, hej, to mi nikto nemôže vyvrátiť. Študent so študentom pije, keď je zle, ho kryje. No a to ešte počas zasadania pedagogickej rady. Si myslím, že pedagogická rada, to je dosť taká intímna vec učiteľov, kde sa riešia veci, povedia sa veci, ktoré sa na verejnosti ani nepovedia, hovorí sa tam na rovinu a dosť tvrdo častokrát, plasticky sa veci vysvetľujú.
K bodu č. 4. Tu je de facto napísané, že keď si žiaci budú myslieť, žiaci alebo študenti si budú myslieť, že ich problémy sa neriešia alebo že ich nedostatočne rieši vedenie školy, obrátia sa na radu školy. A vidím tu silný prvok subjektívnych pocitov a želaní. Čo si môžu myslieť študenti, nemusí byť až tak dobré. A potom je tu otázka, keď ani rada školy nevyhovie, tak potom čo, budú štrajkovať?
Ďakujem. Pán Žarnay, je to zákon aj dobrý, aj zlý. V mojom klube navrhnem zdržať sa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 10:19 - 10:21 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1075). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 17:13 - 17:14 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený skokan do náhradných strán, nezareagoval by som, keby nebolo vo vašom vystúpení vsunuté kopnutie pre sorosovca, povinné kopnutie do nás. Hovorili ste o náhradných stranách. Tak vám niečo pripomeniem.
Začali ste v treťom sektore v INEKO a SGI. Tretí sektor ste nahradili SDKÚ. SDKÚ ste nahradili SIEŤ-ou, SIEŤ ste nahradili nezávislosťou. Nezávislosť ste nahradili svojou stranou SPOLU. A terazky ste predseda. Ak keď ste hovorili o rozpustení strany, vy ste tú svoju rozpustili spolu so Žitňanskou. Vy rozpustíte všetko ako hydroxid či kyselina.
A čo vravel môj kolega zo strany, vy nie ste hrozba pre systém. Ste tretí sektor a tretí sektor je na Slovensku chránený modrými alebo červenými vládami.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 16:48 - 16:48 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Milan, to nie je len dojem, že ti tieto, že ti to pripomína zákony z knesetu, pán Danko to aj výslovne vyhlásil, že chce doniesť zákony Izraela ku nám, že sa neskutočne hanbil v Izraeli a tak ďalej a tak ďalej. A hľa, už je to tu! A poprosím ťa, keď uznáš za vhodné, lebo to je tvoja vec, nereaguj na tú kôpku schizofrénie, ktorá sedí tam dole a ktorá dokázala skĺbiť LGTB plus islam.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 16:21 - 16:22 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Fecko, povinné zverejňovanie členov politickej strany, ktoré už včera pretraktovala pani Remišová, odborníčka na všetko, je podľa mňa škandál. Na základe tohto zoznamu môžu byť ľudia perzekuovaní v práci, v škole, v okolí. Toto je čisté šialenstvo, čo včera predstavila pani Remišová, a vy ste to dnes predniesol. Pán Fecko, sklamal ste ma, takú blbosť predkladáte. To si pani Remišová s Matovičom nevie zrátať dva a dva? Škandál! Tieto zoznamy môžu byť zneužité viacerými spôsobmi. Nestačil tento paškvilový zákon z Dankovej dielne? Teraz prišiel dokument, akurát teraz som ho dostal, plný právnych nezmyslov, jeho nový dokument. A vy tento nástup totality ešte vylepšujete. Hurá, budúca koalícia Danko a Matovič, ktorá chce presadiť tri jednostranícke čistky, tak nejak to môžem nazvať. Už teraz sú ľudia perzekvovaní, vyhadzovaní priamo alebo obštrukciami z práce a škôl kvôli politickému názoru. Tento návrh môžem charakterizovať iba ako názov jedného staršieho filmu z 80. rokov a ten film sa volal Bože, ako hlboko som klesla.
Skryt prepis