Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.9.2018 o 10:34 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 20.9.2018 10:34 - 10:35 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán Žarnay, predkladáte návrh týkajúci sa žiackych školských rád. Ciele, ktoré predkladáte v troch bodoch, sú na prvý pohľad pekné či ľúbivé. Celkovo by som ten váš návrh zákona zhrnul tak, že je to návrh vhodný pre veľké množstvo škôl, obrovské množstvo škôl, ale tiež pre veľké množstvo škôl je takýto systém nevhodný. Je to pekný ideál, ale vďaka realite panujúcej v slovenskej spoločnosti a v školstve sú tu aj problémy. Tých problémov je veľa, hlavne na niektorých územiach.
Najprv prečítam tie tri hlavné ciele: posilnenie demokratických inštitútov v žiackej školskej rade, zväčšenie reálnych možností riešenia problémov a podnetov žiakov prostredníctvom rady školy; je to pekné; rozšírenie pôsobnosti žiackych školských rád pre vyššiu participáciu žiakov na živote a organizácii ich školy; aj to je pekné; prehĺbenie pozitívneho postoja k občianskej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej.
Pán Žarnay, váš silný idealizmus je v protiklade s reálnym skutkovým stavom v našej spoločnosti, v našom školstve na niektorých územiach a tiež sa mi zdá, že ste celkom nevnikol do myslenia a sociálno-psychologických pohybov v rámci detí, žiakov či študentov stredných škôl. Niektorí poslanci tu v sále stále opakujú pri určitých príležitostiach tie svoje mantry dookola. A ja, žiaľ, pri debatách, čo sa týka školských zákonov a zvlášť vašich návrhov, už aj ja sa tak divne cítim, keď musím stále dookola opakovať, že sú na Slovensku také oblasti, a nie je ich málo, kde sa nedajú aplikovať tieto vaše ideálne predstavy, aj keby to bolo pekné, to musím uznať.
Dám príklad, aby som sa dostal priamo do jadra veci. Vy a vaši kolegovia neustále riešite tzv. marginalizované menšiny. To je príklad, hej? Na túto schôdzu dala pani Nicholsonová so Zimenovou návrh, aby deti z týchto menšín dostávali pomôcky zadarmo dvakrát. Jedny by si nechávali v škole a druhé by mali v komunitnom centre, pretože doma sa to používa na rozpaľovanie pece či ako palivo. To ony povedali, nie ja. Keby som to ja povedal, že spaľujú školské pomôcky, už by som mal na krku NAKA. Potom síce tento návrh stiahli, ale to je len ilustračný príklad. Takýchto škôl s takýmito žiakmi je strašne veľa. Tam sa veci riešia inak. Príklad dám. Siedmi súrodenci majú mamičku, ktorá vrieskajúca s vycereným jedným zubom vbehne do školy v amoku a strhá zo seba šaty. Či otecko so sekerou v škole, či prefackanie učiteľky a tak ďalej a tak ďalej. Myslíte, že v takýchto pomeroch sa dajú kreovať školské, žiacke školské rady? Deti takýchto rodičov by boli schopné riešiť negatívne javy v školskom prostredí, keď ich samy vyvolávajú? Toto bolo v bode jedna. Tu s vami nesúhlasím.
S bodom č. 2 sa dá absolútne súhlasiť.
S bodom č. 3 nesúhlasím a vysvetlím aj prečo. Týka sa toho vyjadrovania študentov na, k vylúčeniu alebo k podmienečnému vylúčeniu ich spolužiakov. Študentskí zástupcovia školských rád sa podľa mňa nemajú čo vo veci vylúčenia študenta zo školy vyjadrovať k rozhodnutiu pedagogickej rady a ešte priamo na pedagogickej rade. Vysvetlím to básnicky, lebo to je realita, absolútna realita, hej, to mi nikto nemôže vyvrátiť. Študent so študentom pije, keď je zle, ho kryje. No a to ešte počas zasadania pedagogickej rady. Si myslím, že pedagogická rada, to je dosť taká intímna vec učiteľov, kde sa riešia veci, povedia sa veci, ktoré sa na verejnosti ani nepovedia, hovorí sa tam na rovinu a dosť tvrdo častokrát, plasticky sa veci vysvetľujú.
K bodu č. 4. Tu je de facto napísané, že keď si žiaci budú myslieť, žiaci alebo študenti si budú myslieť, že ich problémy sa neriešia alebo že ich nedostatočne rieši vedenie školy, obrátia sa na radu školy. A vidím tu silný prvok subjektívnych pocitov a želaní. Čo si môžu myslieť študenti, nemusí byť až tak dobré. A potom je tu otázka, keď ani rada školy nevyhovie, tak potom čo, budú štrajkovať?
Ďakujem. Pán Žarnay, je to zákon aj dobrý, aj zlý. V mojom klube navrhnem zdržať sa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 10:19 - 10:21 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1075). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 17:13 - 17:14 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený skokan do náhradných strán, nezareagoval by som, keby nebolo vo vašom vystúpení vsunuté kopnutie pre sorosovca, povinné kopnutie do nás. Hovorili ste o náhradných stranách. Tak vám niečo pripomeniem.
Začali ste v treťom sektore v INEKO a SGI. Tretí sektor ste nahradili SDKÚ. SDKÚ ste nahradili SIEŤ-ou, SIEŤ ste nahradili nezávislosťou. Nezávislosť ste nahradili svojou stranou SPOLU. A terazky ste predseda. Ak keď ste hovorili o rozpustení strany, vy ste tú svoju rozpustili spolu so Žitňanskou. Vy rozpustíte všetko ako hydroxid či kyselina.
A čo vravel môj kolega zo strany, vy nie ste hrozba pre systém. Ste tretí sektor a tretí sektor je na Slovensku chránený modrými alebo červenými vládami.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 16:48 - 16:48 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Milan, to nie je len dojem, že ti tieto, že ti to pripomína zákony z knesetu, pán Danko to aj výslovne vyhlásil, že chce doniesť zákony Izraela ku nám, že sa neskutočne hanbil v Izraeli a tak ďalej a tak ďalej. A hľa, už je to tu! A poprosím ťa, keď uznáš za vhodné, lebo to je tvoja vec, nereaguj na tú kôpku schizofrénie, ktorá sedí tam dole a ktorá dokázala skĺbiť LGTB plus islam.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 16:21 - 16:22 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Fecko, povinné zverejňovanie členov politickej strany, ktoré už včera pretraktovala pani Remišová, odborníčka na všetko, je podľa mňa škandál. Na základe tohto zoznamu môžu byť ľudia perzekuovaní v práci, v škole, v okolí. Toto je čisté šialenstvo, čo včera predstavila pani Remišová, a vy ste to dnes predniesol. Pán Fecko, sklamal ste ma, takú blbosť predkladáte. To si pani Remišová s Matovičom nevie zrátať dva a dva? Škandál! Tieto zoznamy môžu byť zneužité viacerými spôsobmi. Nestačil tento paškvilový zákon z Dankovej dielne? Teraz prišiel dokument, akurát teraz som ho dostal, plný právnych nezmyslov, jeho nový dokument. A vy tento nástup totality ešte vylepšujete. Hurá, budúca koalícia Danko a Matovič, ktorá chce presadiť tri jednostranícke čistky, tak nejak to môžem nazvať. Už teraz sú ľudia perzekvovaní, vyhadzovaní priamo alebo obštrukciami z práce a škôl kvôli politickému názoru. Tento návrh môžem charakterizovať iba ako názov jedného staršieho filmu z 80. rokov a ten film sa volal Bože, ako hlboko som klesla.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:52 - 18:54 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nebolo to nízke a nebolo to ani primitívne, je to len adekvátna reakcia na danú situáciu, na daný podľa môjho názoru nenormálny zákon, ktorý chce obmedzovať práva občanov, nie vylepšovať situáciu.
Pán Paška, vás predseda Danko, hneď keď vystúpil z lietadla, hneď urážal priamo mňa. Aký prašť, taký uhoď. Pán Danko verejne vyhlasuje, že nás chce zrušiť, uráža nás, mňa osobne volá aj na tlačových konferenciách, párkrát mu to aj tu v parlamente ušlo, že pán Mázik, no tak dobre, Mázik, Mizík - podobné. Nepáči sa mu, že ma neodsúdili, to tiež vyhlásil. A pán Danko bol prvý, kto začal urážať našu stranu, uráža ju vždy, všade a stále, podobne ako ten pán konzervatívno-liberálno-červeno-slobodno a neviem aký, ktorý bol v desiatich stranách, na ktorých sa prehupoval ako na somárikovi do parlamentu a ktorý si je zároveň sám sebe predsedom.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 18:40 - 18:47 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán Bernaťák, najprv by som sa vyjadril k pánovi Dostálovi a k tým jeho klasickým mantrám, on je priam posadnutý slovom fašizmus. On má z toho asi mokré sny. Neviem, čo to je? Posadnutosť démonmi alebo čo? Niečo také.
A teraz k vám, pán Bernaťák, kým sa pustím do toho zákona. S úžasom som si od vás vypočul, že na tomto zákone spolupracoval tretí sektor. No ale prečo nie aj štvrtý? Aj piaty sektor, prečo nie aj klub upratovačiek z Miletičky? Prečo nie, však aj ony nie sú nikým volené?
No a čo sa dá čakať od tímu kapitána celej zemegule s vybozkávanými výložkami a po inšpirujúcej návšteve ďalekej krajiny, viete ktorej, ktorej zákony chce priniesť aj na Slovensko, ako sa bol láskavo vyjadril hneď, keď sa vrátil celý nabudený a rozkekešený.
No teraz k tomu zákonu, návrh zákona. S nefalšovaným úžasom som si prečítal paragrafové znenie návrhu zákona a tiež aj dôvodovú správu skupiny poslancov na čele s kapitáňom Dankom. Tento návrh zákona vraj reaguje na poznatky z praxe týkajúce sa politických strán a hnutí. Zavádzajú sa nové náležitosti stanov pre politické strany, vymedzujú sa orgány strany a ich pôsobnosť a tak ďalej a tak ďalej. Taktiež sa v tomto zákone o podmienkach výkonu volebného práva zavádza pre politické strany s ambíciou podávať kandidátne listiny nová regulácia pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a EÚ.
Už tieto tézy z dôvodovej správy majú v každom súdnom človeku, politikovi vzbudiť maximálne, ale maximálne a maximálnu obozretnosť. Tieto tézy sú neurčité. Je tam napríklad minimálny počet členov politickej strany, je to rôzne limitované. Kto ho určil? Aký to má význam? Ja by som napríklad navrhol pána Tittela, on je tiež jeden z tých navrhovateľov, zráta počet futbalistov, trénerov a masérov plus fanúšikov z tvrdého jadra ultra Slovana a je vybavené, cifra bude istá a stabilne kolísavá.
A tentoraz dosť bolo čiastočnej irónie. Po tomto odseku nasledujú klasické frázy o tzv. princípoch, po prvé slobody, po druhé transparentnosti a po tretie princíp kontroly. Za tými atribútmi demokratickej spoločnosti je ale v ďalšom odseku pertraktovaný kvázi ústavnoprávny princíp slobody pre politické strany, ale je tu jedno ale, ale. "Ale nie je možné ho používať či považovať za neobmedzený a neobmedziteľný." V tejto vete pochádzajúcej od kapitáňa Danka, v tejto vete tohto odseku je evidentný jeho účel, je to účel a úmysel niekoho obmedzovať. Aj keď iste túto vetu nenapísal on sám ani celú túto grandióznu slohovú prácu na úrovni vysokoškoláka v treťom semestri študenta slovenčiny, toho by nebol schopný pri svojich mentálnych schopnostiach. Ale on je veľký inšpirátor priam ako Čin Kong Ung, alebo ako sa volá (smiech v sále), neviem to tak japonsky povedať, lepšie by to vedel povedať pán Šebej, on dostal také japonské vyznamenania. Inšpirátor, ktorý si myslím, že je Boh, že funkcia predsedu parlamentu je pre neho málo, mal by byť premiérom či prezidentom, či napríklad šéfom OSN.
Ďalej sa v tomto odseku odôvodňuje potrebnosť ochrany štátu. Po prvé pred štátostranou a po druhé pred antisystémovými stranami. Tu vidno tiež hlbokú a najhlbokejšiu genialitu veľkého inšpirátora, vodcu, filozofa a mysliteľa 21. storočia na Slovensku. On už chce chrániť Slovensko pred pojmom štátostrana a intisystémová strana a on a jeho tím budú určovať, kto je a kto nie je štandardná strana.
V tomto odseku sú aj tzv. porovnania či precedensy z Nemecka a Španielska. Dovolím si povedať, že už porovnávanie Ústavy Slovenskej republiky so zákonmi, predpismi a ustanoveniami Nemecka či iných krajín západnej Európy je naozaj tvrdý precedens, tzv. fest precedens. Tieto krajiny sú za bodom zlomu, krachujú morálne aj ekonomicky, motor ešte ide, ale už je zadretý. A bude to horšie.
V tomto návrhu zákona sa tiež uvádza paradoxná skutočnosť, stojí tu, že "Európsky súd pre ľudské práva ponecháva výkon politického práva v značnej miere na úvahu štátu a súčasne sú uvedené precedensy, ktoré toto právo popisujú". Je tu uvedený tzv. Chancengleiheit, to je nemecké slovo, to sa nedá ani normálne prečítať, pretože aj taký je jeho význam, "je to koncepcia, ktorá pripúšťa diferenciáciu politických strán podľa členov alebo tiež podľa organizačnej štruktúry". Preto je tam taký hlúpy nadpis, lebo to je samá hlúposť osebe. Tento koncept odstupňovanej rovnosti šancí zo svojej štylizácie tvrdí, že sú rovní a rovnejší. No podobne ako u nás, pán Bernaťák. Tento koncept platí, že napríklad vo vyspelom Nemecku, že vraj vo vyspelej demokracii. No asi to slovko vyspelé má trhliny. Bol som tam veľakrát, mám tam veľa známych, dokonca aj politikov. To už nie je Nemecko. A už vôbec nie je vyspelé, to mi vravia aj obyčajní ľudia v Nemecku, aj tí politici, ktorých poznám.
Celý tento návrh zákona je prachsprostý paškvil a veľmi sa čudujem dvom ľuďom z vládnej koalície, nebudem ich menovať, že na ňom participovali.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 14:45 - 14:46 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, pán Baránik, tak hlavný, najdôležitejšia vec je, že agent Kiska nie je štátny symbol. Teraz hovoríme o štátnych symboloch. Keď ho nazývate prezidentom, prosím, nazývajte ho tak. Nikto ho nehanobí, len charakterizujeme jeho protislovenské kroky, ktoré každý minimálne raz do týždňa niečo vyparatí, aby som vám to povedal takou ľudskou rečou. Je hanbou pre Slovensko.
A ináč, pán Baránik, keby ste chceli ísť naspäť do Kanady, pretože vy vôbec nie ste Slovák, prispejem vám na letenku.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 14:41 - 14:43 hod.

Stanislav Mizík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 14:38 - 14:39 hod.

Stanislav Mizík
Rasťo, keď si pripomenul štúrovcov, prvý ich zhanobil prvý minister školstva po roku ´89, volal sa Ladislav Kováč, biochemik, ktorý tvrdil, že štúrovci boli polovzdelanci a že sme nemali mať za vzory a vychádzať z cyrilo-metodeckej tradície a z Cyrila a Metoda, ale že sme mali mať uhorské tradície, že sme mali ostať v Uhorsku. Tohto biochemika ocenil agent Kiska cenou Ľudovíta Štúra. Ďakujem.
Skryt prepis