Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2018 o 18:37 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:37 - 18:38 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani bývalá ministerka, ako váš jeden predrečník, terajší minister, ste opäť spomínali fašistov. Pani Žitňanská, ako štátna tajomníčka ste boli aj pri vzniku Špeciálneho súdu, ktorý sa neskôr pretransformoval na Špecializovaný trestný súd. Obdobný súd bol zriadený aj počas tretej ríše. Z vašej dielne pochádza náhubkový zákon, ktorý je ideologický náhubkový zákon namierený proti opozícii. Obdobný ideologický zákon bol aj za tretej ríše, tiež bol zameraný proti opozícii. Ako právnička by ste mali vážiť slová, mimo sály by už padlo trestné oznámenie. Ako právnička ste akým právnym zistením zistili, že sa na území Slovenska a v Slovenskej národnej rade pohybujú fašisti? Na základe vašej vyfabulovanej chiméry? Na základe vášho mokrého sna?
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 15:40 - 15:41 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak čítam aj rozmýšľam s porozumením a už dosť dlho vás poznám, vašu liberálnu časť politického spektra, že čo poviete, to je kamufláž. Vaša reč je kamufláž. Pod pláštikom dobrého robíte len kamuflážne ťahy.
Vy ste hovorili o šičke z Kysúc. Ja som hovoril o ženách z Gemera, ktoré žijú zo sociálky a muž drie za minimálku a deti študujú. A naozaj študujú. Poznám rodinu, kde osem detí úplne, deväť, pardon, deväť detí v pohode študuje a príjem tam je skoro nulový a dá sa to, zvládajú to, ale to som povedal jedno také príslovie: "kde je vôľa, tam je cesta".
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 15:32 - 15:37 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, pani Nicholsonová a pani Zimenová, predkladáte návrh, ktorý používa dva metre pre deti v Slovenskej republike. Je to nespravodlivé a je načase s týmto zvýhodňovaním jednej skupiny na úkor druhej skupiny prestať. Vysvetlím vám to jasne a zrozumiteľne.
Cieľom tohto návrhu je, aby dotáciu na školské potreby mohol získať aj prevádzkovateľ komunitného centra, čo umožní, aby deti tzv. ohrozené sociálnym vylúčením mali jednu sadu písacích potrieb v škole a jednu v komunitnom centre bez potreby prenášania a nosenia domov. Opäť sa, a opäť sa potvrdzuje, že žijete v inej galaxii, asi v inom vesmíre. Tento váš návrh okrem duplicitnej podpory detí, ktoré sú podľa vás ohrozené sociálnym vylúčením, skrýva v sebe jeden aspekt. Neviem, ako ho pomenovať, ale najbližšie je k tomu také slovné spojenie - duplicitný rasizmus. Vysvetlím vám to. Prečo nemajú slovenské, maďarské a rusínske deti, komunitné centrá dvojnásobné pomôcky, ktoré si ani nemusia nosiť domov? A teraz, prečo vlastne napádate, ako si dovolíte napádať rodinných príslušníkov tzv. detí ohrozených sociálnym vylúčením, že vraj spaľujú zošity, knihy ako materiál na kúrenie? Preboha, to je čo za konštatovanie?
Viem si živo predstaviť, čo by sa spustilo, keby som ja osobne v nejakom nemenovanom rádiu povedal, že deti a ich rodičia v jednom nemenovanom etniku spaľujú tieto školské pomôcky ako materiál na kúrenie. Viem, čo by sa stalo. No. Všetci vieme, na koho je tento váš návrh zákona šitý. Takto dehonestovať majoritnú, ale aj minoritnú časť spoločnosti! Veď všetci sme si rovní, či nie? Alebo podľa vás sú niektorí rovnejší a niektorí nerovnejší?
Odvolávate sa na ohlasy z praxe. No ale, keď sa niekto iný odvoláva na ohlasy z praxe a ich aj presne pomenuje, nasadí sa naňho náhubkový zákon, vyšetrovatelia, prokurátori, špeciálni prokurátori a súdy. Aby som to zhrnul tak globálnejšie, váš návrh zákona je cestou do pekla. Je to ďalší míľnik do pekla.
Už len navrhnite, aby každý z nich dostal tablet, oblečenie Nike, Adidas, sociálne bývanie a štedrú podporu, ako migranti v západných krajinách. A vaši vnuci potom nech zhasnú svetlo ako poslední.
Platí tu príslovie "kto nedokáže hospodáriť s málom, nedokáže ani vo veľkom". Isto mi dáte otázku, že prečo neponúknem východisko. Poviem. Poviete, že váš návrh rieši vzniknutú situáciu. Ja vám odpoviem, že sú potrebné hĺbkové zmeny v sociálnom aj právnom prostredí a tiež aj to, že váš návrh zákona je len hasenie požiaru lesa pohárom vody, obyčajným pohárom vody. Výsledok bude celkový nula tak pri hlasovaní a tiež aj, keby prešiel tento váš návrh zákona.
A keďže váš zákon sa týka základných škôl aj stredných škôl, tak aj k tomu druhému aspektu vašeho zákona.
Čo sa týka príliš drahého vzdelávania, to je váš výraz, tak vám môžem pripomenúť, že to vaše zrušenie prospechového kritéria pri poskytovaní stredoškolského štipendia, tak toto je už rôznymi úpravami, internými úpravami, úpravami interného charakteru dávnejšie realizované na mnohých stredných školách a internátoch. Študenti hravo vykryjú aj náklady na štúdium a jediné kritérium, ktoré existuje, je pravidelná návšteva školy.
Dôvody, ktoré uvádzate pri študentoch stredných škôl a ich opustenie štúdia, sú skreslené a prekrútené. Drvivá väčšina opustí školu a internát a ten luxus v ňom, ten luxus, ktorý doma v živote nezažili nie pre nedostatok pomôcok, nie pre nemožnosť hradiť stravu či internát, to je vykryté tými štipendiami, tie školy vedia asi, ako to zariešiť. Dôvodom opustenia štúdia je inštinktívna túžba po rodnej komunite, či tehotenstvo. A verte mi, viem, o čom hovorím. Hovorím aj o svojich bývalých žiakoch, o obrovskom množstve mojich bývalých žiakov. Väčšina mojich bývalých žiakov opustila strednú školu či internát už po prvom roku štúdia. A poznám tiež v mojom regióne niekoľko veľkých mnohodetných rodín v majoritnej spoločnosti, ktorých rodičia pracujú za minimálku, niektorí z nich ani nepracujú a predsa deti študovali, doštudovali a študujú. Tu platí, kde je vôľa, tam je aj cesta. Problém nie sú duplicitné pomôcky, problém sú problémoví asociálni rodičia a tých treba riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 11:05 - 11:06 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, myslím si, že riaditeľ školy by na takýto predpísaný, veľmi dôležitý predpísaný dokument, ako je majetkové priznanie, nemal zabudnúť, keď už to určuje zákon. Ale je veľká pravda, čo ste spomenuli, že je tu nespravodlivá disproporcia medzi bežným riaditeľom a riaditeľom v súkromnom zariadení či v škole, ktorý takúto povinnosť nemá. Toto je nespravodlivé a opäť sa len potvrdzuje, že u nás platí, že niektorí sú rovnejší od tých rovných. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2018 10:56 - 10:57 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1142. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 10:46 - 10:47 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Natália, spomínala si shoppingcentrá. Áno, bujnie, lepšie povedané už prebujnel konzumný spôsob života. Celé rodiny trávia čas v týchto centrách, rodiny sa bavia, zamestnanci makajú. Či tí zamestnanci nemajú vlastné rodiny? Zdá sa, že je to trend nezvratný, ale ja som optimista a tento trend sa dá zvrátiť a návrh tohto zákona je jeden obrovský krok, ktorý má aj veľký morálny prínos. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 12:28 - 12:29 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem, pán poslanec Klus. Viete, pán Kollár tu mal taký prejav o neútočení, taký, snažil sa nabudiť poslancov, aby boli slušnejší, aby si nedávali invektívy. No a keďže ma tak rozhodil, ako pán Kollár povedal, že jeho rozhodil Hrnko, mňa rozhodil pán, čo sedí vedľa vás, takže vám teraz nebudem odpovedať. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 12:22 - 12:27 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, máme tu návrh zákona o mimovládnych organizáciách. Na začiatku mojej reči sa vrátim do minulosti. Nie je to tak dávno, dňa 7. 3. 2018 skupina poslancov za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko podala poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. Cieľom legislatívneho návrhu bolo sprehľadnenie štruktúr a činnosti mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky. V dôvodovej správe našej strany bolo uvedené, že množstvo mimovládnych organizácií, ich členov a zamestnancov sa za príspevky od zahraničných sponzorov snaží manipulovať verejnú mienku na Slovensku tak, aby bola v súlade s predstavami zahraničného sponzora. Preto sme aj navrhli, aby ten, čo peniaze od zahraničnej osoby alebo od zahraničnej ambasády dostal, spadal pod označenie Zahraničný agent. V osobitnej časti dôvodovej správy bolo jasne aj rozlíšené na primárneho a sekundárneho zahraničného agenta, tiež aj registrácia v ústrednom registri neziskových organizácií a v ústrednom registri zahraničných agentov.
Teraz prechádzam k novému vládnemu návrhu zákona o mimovládnych neziskových organizáciách. Vláda, ministerstvo vnútra predkladá návrh zákona na zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového centra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade tohto zákona sa deklaruje a vlastne je zdôraznený jednotný zdrojový register. Na prvý pohľad sa to zdá rozumné, tváriť sa, že robím poriadok a naozaj ho aj robím s mimovládnymi neziskovými organizáciami a následne to využiť v propagande. Podľa môjho názoru je však minimálne divné v pointe tohto zákona dávať občianske združenia starajúce sa o prírodu, napríklad v určitom regióne určitá časť pohoria, občianske združenia starajúce sa o chudobných či odborové organizácie do jedného balíka s takzvanými mimovládkami či neziskovkami, ktoré platia zahraniční sponzori a presadzujú agendu, ktorá môže byť na míle vzdialená myšlienkovým pochodom a sociálnemu zaradeniu hociktorého ochranára, hociktorého odborára či človeka, ktorý sa v dobrej viere stará o chudobných alebo sa napríklad venuje ochrane tradičnej rodiny.
Zaujímavo sa dajú interpretovať tieto slová z vládneho návrhu: "zriadením centra mimovládnych organizácií bude možné získať komplexné údaje o mimovládkach a vytvoriť predpoklad pre poskytovanie proaktívnych služieb štátu neziskovým mimovládnym organizáciám". No, je tu ten výraz "proaktívne služby štátu neziskovým mimovládnym organizáciám". Hm, hm.
Takže, vážení občania, preložím túto právnu hantírku do bežnej ľudskej reči. Nebol štát, ministerstvo vnútra dosť nápomocný mimovládkam v minulosti? Nenalial milióny mimovládkam, ktoré propagujú multi-kulti, LGBT, migračnú moslimskú vlnu z Afriky a Blízkeho východu? Nenalial? Nenalial štát milióny eur nevoleným a predsa protežovaným, ktorí zákerne ničia základne postuláty, na ktorých vyrástla európska civilizácia? Nedalo aj vaše ministerstvo mimovládkam, ktoré v tichosti spoza búčkov, spoza kríčkov zrušili aj vášho predchodcu? Nemohli tieto milióny pomôcť slovenským deťom? Nemohli tieto milióny pomôcť slovenským občanom?
No čo rieši tento vládny register? Nuž rieši problematiku mimovládok, ale tu je potrebné oddeliť zrno od pliev, a tie plevy sú zahraniční agenti presadzujúci choré zahraničné záujmy za finančný obnos pochádzajúci zo zahraničia kombinovaný s financiami z nášho rozpočtu. Toto oddelenie či rozlíšenie mi v tomto zákone chýba. Určité skutočnosti treba presne a zrozumiteľne definovať.
Celkovo by som zhodnotil tento návrh za malý krok vpred, ale tých zahraničných agentov je potrebné odčleniť od slušných mimovládok, občianskych združení a odborových zväzov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 12:12 - 12:13 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Toto je úžasná kombinácia. Pán Klus a pani Dubačová oceňujú pani ministerku. Oceňujú ten jej zákon, ktorý predkladá. Niečo mi nesedí. Kto to kedy videl, nepriateľ oceňuje človeka, ktorého by najradšej odvolal a isto bude odvolávať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 10:42 - 10:44 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Osobne si myslím, že pedagogická rada je inštitút, ktorý má určité postavenie, určité hrdé postavenie. Keby som to prirovnal, a to je len prirovnanie, neberte to doslova, keby som to prirovnal k armáde, tak mi to pripadá, pripomína takúto situáciu, že na generálny štáb v čase vojny, to znamená kritická situácia; v školách je to kritická situácia, keď sa žiak vylučuje a jedná sa o tom, takže tak; by prišiel vojak sa sťažovať a nechcel by, aby jeho nadriadený, povedzme nejaký čatár, bol degradovaný na slobodníka jednoducho. To mi tak pripadá absolútne. Jednoducho je to inštitút, ktorý má postavenie, hrdé postavenie, a nechyroval som, neslýchal som, aby študenti zasahovali priamo do pedagogickej rady. Študenti sa môžu obrátiť priamo mimo pedagogickej rady na riaditeľa, na triedneho učiteľa, na výchovného poradcu a tak ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis