Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.9.2019 o 15:51 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 15:51 - 15:53 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1633. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 10:21 - 10:22 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1533.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.5.2019 18:19 - 18:31 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, téma, ktorú rieši návrh zákona, je ťažká. Ľudsky ťažká. Prísť o milované dieťa, je tá najväčšia strata, akú si vôbec viem predstaviť. Všetky rozhovory, ktoré som absolvovala s rodičmi, ktorí prišli o ten najcennejší poklad, vo mne zanechali stopu. Hlbokú. Stopu, ktorú nedokážem a ani nechcem vyhladiť. Krutý osud nevinných detí nás totiž nesmie nechať v žiadnom prípade ľahostajnými. Nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka. Naše zákony v tejto oblasti sú také, že pozostalým nielenže nepomáhajú, ale skôr naopak, kladú im polená pod nohy.
Väčšina z nás si nedokáže predstaviť, aké to musí byť pre rodiča, keď po strate svojho milovaného dieťaťa klope na všetky možné dvere v zdravotnej poisťovni a vo všetkých dostane jednu a tú istú odpoveď. Zákonným zástupcom dieťaťa ste boli len do momentu jeho smrti. Následne poistný vzťah zanikol a súčasne platný zákon nám neumožňuje ako zdravotnej poisťovni vydať príbuzným, to jest oprávneným osobám, úplný výpis z účtu poistenca.
Považujete toto za normálne? Ja určite nie. Kde zostala naša ľudskosť? My zákony tvoríme a my sme spoluzodpovední za to, aby sa tento stav zmenil. Ľahostajnosť nemôže donekonečna vyhrávať nad zdravým rozumom.
Rodičia, ktorí majú pochybnosti o úkonoch v rámci poskytnutej zdravotnej starostlivosti sa k zdravotným záznamom nevedia dostať. Chcú získať podrobnú správu z pitvy ich milovaných detí, ale nedostanú sa ani k nej, pretože súčasne platné zákony to neumožňujú. Sami si odpovedzte, či je normálne, aby takto postavené zákony týrali ešte viac zdecimovaných rodičov a pozostalých, ktorí sú vystavení neľudskej mašinérii štátnych orgánov, čo sa oháňajú mantrou platných právnych predpisov. Frustrácia matiek a otcov je obrovská. A my neurobíme nič, aby sme ju zmiernili? Budeme sa len prizerať či privierať oči namiesto toho, aby sme im aspoň nejako pomohli? Kúsok empatie a ľudského prístupu, ktorý pretavíme do dobrého zákona, by nám všetkým prospelo.
Začalo sa to všetko tým, že som sa stretla s rodičmi detí, ktoré za podivuhodných okolností odišli na druhý svet. Oni od nás nečakajú zázraky, pretože keď vám zomrie dieťa, tak taký zázrak, aby ste dokázali žiť tak ako predtým, neexistuje. Verte mi. Chcú len spravodlivosť. Aspoň kúsok spravodlivosti, ktorá by im pomohla nájsť odpoveď na trýznivé otázky, ktoré ich trápia odvtedy, čo ich deti odišli na večnosť. Dlhujeme to všetkým deťom, ich obetavým rodičom a všetkým pozostalým: Jakubka, Sebinka, Simonky, Maroška, Timejky, Dianky, Ivka, Ninky a mnohých ďalších. Som presvedčená, že je to v našich silách.
Mimochodom, aj jedna zo súkromných zdravotných poisťovní už potvrdila, že prístup k informáciám o zosnulom je z pohľadu praxe v súčasnosti pre pozostalých naozaj prebyrokratizovaný a komplikovaný. Dôležité pre nich je, aby sa bral ohľad predovšetkým na ochranu týchto údajov pred neoprávnenými osobami, to jest osoby požadujúce tieto citlivé údaje by museli jednoznačne a nespochybniteľne preukázať oprávnenie na takýto prístup. Celkovo sa vyjadrili, že náš legislatívny zámer má potenciál pomôcť pozostalým, čo je presne to, čo týmto návrhom chceme dosiahnuť.
Pokiaľ ide o pitevné protokoly, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou priznal, že zákon dnes explicitne nerieši ich poskytovanie príbuzným. Zároveň dodal, že pred troma mesiacmi navrhol ministerstvu zdravotníctva legislatívnu zmenu, ktorá by v zákone zadefinovala poskytovanie údajov z pitevného protokolu okrem iného aj blízkym osobám. Už aj z tohto dôvodu som presvedčená, že náš návrh by mohol nájsť široký konsenzus. Samozrejme len vtedy, ak nám ide bezvýhradne o to, aby sme pomohli pozostalým, ktorí sú ťažko skúšaní osudom.
Inak podobné prekážky, aké som spomínala v predchádzajúcich odsekoch, sa dotýkajú tiež zmien v Civilnom sporovom poriadku. Ako je možné, že na rozdiel od spotrebiteľa či zamestnanca nemá pacient postavenie slabšej strany? Prečo nepožíva zvýšený stupeň ochrany? Prečo musí čakať na orgány činné v trestnom konaní, aby ho vôbec mal?
Podstatným bodom návrhu zákona je skutočnosť, že sa ním upravuje konanie vo veci žaloby o náhrade škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a pri výkone verejnej moci. Občania musia mať pred súdom rovnocenné postavenie, nemôžu byť už na začiatku znevýhodňovaní pred byrokratickou mašinériou štátu.
V tejto súvislosti navrhujeme tiež zmenu v miestnej príslušnosti prenesením na tri okresné súdy v sídle krajských súdov, keďže sme presvedčení, že vysoko špecializovaná problematika tzv. medicínskych sporov si zaslúži malý počet okresných súdov, čím sa stane ich špecifickou agendou. Špecializácia je v tomto prípade určite lepšou alternatívou, podľa mňa jednoznačným krokom dopredu.
V neposlednom rade problémom je tiež skutočnosť, že žalobcovia vo veci poškodenia zdravia, resp. úmrtia nie sú oslobodení od platenia súdneho poplatku ani od povinnosti zložiť preddavok na trovy dôkazov. Snažme sa pomáhať najlepšie, ako vieme, nevystavujme ich čím väčšej byrokracii len preto, aby sme ich odplašili od úmyslu domáhať sa pravdy, nech je už akákoľvek.
Teraz si dovolím zacitovať list, ktorý bol zaslaný aj pánovi premiérovi, a spomenúť jeden prípad. Takže citujem: "Ja Jana Jarašová v mene svojej dcérky Dianky, mala len osemnásť mesiacov, ktorá zomrela v októbri 2017 v dôsledku závažného pochybenia detského oddelenia nemocnice v Galante na rotavírus, s neskorším odhalením určitého druhu salmonelózy.
Dianka nastúpila na toto oddelenie v piatok ako nedehydrovaná. Následkom ignorácie lekárov a celého oddelenia jej navodili na tomto oddelení komplikovaný rozvrat vnútorného prostredia. V sobotu poobede Didka dostala kŕče a cirka pol hodinu nato prestala dýchať. Privolaný primár so službukonajúcou neatestovanou lekárkou nevedeli, čo sa deje. Stále len opakovali, že ani oni to nechápu. A ja som to mala chápať? Ja len viem, čo som videla a zažila, ale žiaľ, pochopila som to až neskoro. Nadopovali ju diazepamom, nevedeli, koľko jej ho aplikovali, nevedeli spustiť prístroje, nemali intubačnú sadu na JIS priamo na oddelení ani správnu veľkosť masky na rozdýchanie pre dojčatá. Nakoniec, keď prestala dýchať a konečne po niekoľkých dlhých, cirka 20 minútach ju zaintubovali, nevedeli spustiť prístroj. Museli preň utekať na novorodenecké oddelenie, ktorý mal dýchať za ňu. Predo mnou sa rozprávali, ako keby som tam ani nebola. Všetko, čo som na JIS zažila, videla a počula, popreli vo svojich výpovediach. Veď áno, slovo proti slovu.
Potom Didku previezli vrtuľníkom do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, chceli sa zbaviť zodpovednosti. Chceli sa zbaviť zodpovednosti. V Bratislave sa snažili mi ozrejmiť situáciu a až tam som si uvedomila, čo sa v Galante stalo. Že mi Didku nechali umierať na rukách s tvrdením, veď len spinká, je unavená. Ale ona mi celý ten deň upadala do kómy. I keď vedeli v Bratislave, že je to beznádejné, stále sa snažili pre ňu a pre nás urobiť maximum. Dianka mala tak poškodený mozog, že tlak mala 80 a normál je 8. V nedeľu ráno o štvrtej hodine nám oznámili, že náš anjelik zomrel. Plakali s nami sestričky, lekári, lebo na tomto oddelení berú svoju prácu ako poslanie, nie ako biznis.
Podali sme podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale celých dlhých osem mesiacov stále čakáme na pravdu. Podali sme aj trestné oznámenie, kde za celých sedem mesiacov nechali len vypršať lehoty na dôkazový materiál, kde za celých sedem mesiacov vypočuli len štyri osoby. Máme zase len veriť? Nie som presvedčená, že tento štát, polícia, robí všetko pre to, aby sme zistili pravdu, i keď my ju už vieme. Ako je možné, že na oddelení je neatestovaný lekár? Ako je možné, že po smrti nášho anjelika tento akože lekár dostane atestáciu, i keď je pod vyšetrovaním úradu nad zdravotnou starostlivosťou? Ako je možné, že lekár, podotýkam primár oddelenia, nevie spustiť prístroje, ktoré majú zachrániť vaše dieťa? Ako je možné, že primár nevidí opuch mozgu na CT? Ako je to možné, že vás nechajú ísť za vaším umierajúcim dieťaťom s vedomím, že jeho stav je stabilizovaný? Prečo sa stratili výsledky z okresnej hygieny, že Dianka mala potvrdenú salmonelózu, a vy máte len svedka zamestnankyňu okresnej hygieny? Ako je možné, že taká bolesť a smrť ostane bez vyvodenia dôsledkov? Nezabili nám len Didku, ale zabili nás všetkých, ktorí sme ju milovali."
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, urobme spoločne správny krok, ktorým bude schválenie oboch návrhov zákonov. Oba predkladané zákony majú ambíciu občanom pomáhať. To by mala byť alfa a omega nášho pôsobenia v politike.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 18:12 - 18:16 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "návrh zákona"), na rokovanie Národnej rady predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Šebová, Boris Kollár, Petra Krištúfková.
Súčasne platný zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene vo svojom obsahu upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Táto dokumentácia je však podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa až na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, čím sú pozostalí priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa dostali k pitevnému protokolu.
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poslať poistencovi na základe jeho písomnej žiadosti úplný výpis z účtu poistenca. Výpis z účtu poistenca zdravotná poisťovňa doplní o výšku uhradenej úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Cieľom návrhu zákona je umožniť oprávnenej osobe na základe písomnej žiadosti nahliadnutie a vyhotovenie si fotokópie z protokolu o pitve a poskytnutie úplného výpisu z účtu poistenca zdravotnou poisťovňou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná s právom Európskej únie.
V druhom zákone, kde navrhujeme zmenu, jedná sa o zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Cieľom návrhu zákona je odstrániť existujúcu výraznú nerovnováhu medzi stupňom ochrany spotrebiteľa a stupňom ochrany osoby poškodenej v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako špecifickej služby, resp. pozostalých po týchto osobách.
Za druhé, zaviesť príslušnosť súdov v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Zaviesť príslušnosť súdov v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci.
Po štvrté, upraviť konanie vo veci žaloby o náhrade škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tak, aby pacient, resp. pozostalí postavenie, pozostalí mali postavenie slabšej, slabej strany sporu.
Po piate, upraviť konanie vo veci žaloby o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci.
A za posledné, oslobodenie od platenia poplatkov v súdnych konaniach o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci a v konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo vznikli v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
Ďakujem, toľko a zároveň sa hlásim do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.5.2019 13:10 - 13:10 hod.

Zuzana Šebová
Vážený pán predsedajúci, žiadam o zlúčenie rozpravy bodov 92 (tlač 1463) a bod 94 (tlač 1465), keďže tieto návrhy spolu súvisia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:59 - 19:05 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Pani ministerka, milí kolegovia, ja si dovolím len veľmi, veľmi stručne, lebo bolo toho tu už povedaného dosť. Všetkých asi, čo nás najviac trápi v zdravotníckom výbore, je vypustenie a resp. zrušenie štvor..., odvodu, resp. platby štátu za svojich poistencov 4 %. Štát až doteraz platil za svojich poistencov 4 % z vymeriavacieho základu, a aj keď tomu tak každý rok nebolo a to percento bolo väčšinou nižšie, nie je žiadny dôvod, aby sa táto zákonná povinnosť dala zo zákona preč. Je to obyčajné obchádzanie povinností štátu a zo strany ministerstva zdravotníctva kapitulácia pred nátlakom ministerstva financií, ktoré sa už nechcelo každý rok spolupodieľať na dofinancovávaní rezortu zdravotníctva.
Financovanie zdravotníctva štát hrubo prenáša zo svojich pliec na plecia ekonomicky aktívnych občanov. Keby sa ministerstvo držalo zákona, tak len v tomto roku príde do zdravotníctva o viac ako 94 mil. eur. Ak teraz hovoríte o tom, že pre rok 2019 sú rozpočtované zdroje v medziročnom porovnaní vyššie o 244 mil. eur, tak je to vlastne len vďaka ekonomicky aktívnym občanom, ktorým odvody vzrastú o 488 mil. eur. Ale príjmy za poistencov štátu klesnú o štvrť miliardy. Pekné reči o hospodárskom raste raz vystrieda vytriezvenie z krízy či z ťažkých rokov. A potom čo? Financie na lepšiu zdravotnú starostlivosť budú kde? Na ministerstve financií? Môžeme si ich potom pýtať z rezervy, ktorú nám veľkodušne poskytnú. Akurát, že teraz nikto nevie, aká má byť veľká, pretože nikto z nás ani poriadne nevie určiť, koľko financií zdravotníctvu chýba. Takže asi toľko k tým 4 %. Kolegovia predrečníci povedali dosť.
Ja ešte snáď poviem pár slov k čakacím zoznamom.
Navrhovateľ uvádza, že rozšírením čakacích zoznamov na ďalšie zdravotné výkony, diagnosticko-terapeutické skupiny alebo diagnózy sa zvýši transparentnosť pri plánovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a taktiež sa zvýši zodpovednosť zdravotnej poisťovne za zabezpečenie nároku poistencov. Naším spoločným dlhodobým cieľom by malo byť čakacie zoznamy postupne zrušiť, a nie ich rozširovať. Aký má zmysel rozširovanie čakacích zoznamov? Chceme sa následne pochváliť lepšie vyzerajúcou štatistikou? Zlepšenie podmienok u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti musí ísť ruka v ruke s ubúdaním pacientov na čakacích zoznamoch.
Navrhovateľ uvádza, že povinnosť zdravotnej poisťovne účtovať technické rezervy na zdravotnú starostlivosť o pacientov na čakacích zoznamoch bude po rozšírení chorôb, na ktoré sa čaká, viesť k zníženiu hospodárskeho výsledku zdravotných poisťovní, k lepšej a prísnejšej regulácii zisku zdravotných poisťovní a k efektívnejšiemu využitiu zdrojov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov, čo je teda lepšia a prísnejšia regulácia zisku zdravotných poisťovní. Prísnejšiu reguláciu dosiahneme len jasnou a zároveň jednoznačnou vyhláškou, predpisom, na základe ktorej bude poisťovňa vedieť, na čo môže zisk použiť. Čakací zoznam nemá byť nástrojom, nástrojom na represie, ale skôr vodítkom pre poisťo..., pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnú poisťovňu, v akej oblasti je potrebné sa zlepšiť.
Ďalej navrhovateľ uvádza, že v prípade, ak zdravotná poisťovňa nie je schopná zabezpečiť poistencovi plánovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť a uhradiť ju do 12 mesiacov od indikácie, poistenec môže zdravotnú starostlivosť čerpať u nezmluvného poskytovateľa, resp. v členských krajinách EÚ... (Reakcia z pléna a komunikácia rečníčky so spravodajcom a ministerkou.)
Nie? Už to tam je? Ani nebolo? Tak hovorím zle?... Tak potom prepáčte. (Reakcie ministerky a spravodajcu.) Dobre. Dobre, tak v podstate ani nemám viacej čo povedať. Pokiaľ to tam nie je, tak sa ospravedlňujem, pani ministerka, a... (Rečníčka listuje v podkladoch.) Čakačky, tak to ste mi mohli hneď povedať. Áno, nemusela som toľko rozprávať. (Povedané so smiechom.) A v podstate, čo k tomu ešte niečo mám?
No v zásade teraz bol prekvapujúci, pre nás bol prekvapujúci teraz návrh, návrh pána Kamenického o dofinancovaní, o 55 miliónoch. Je to lepšie ako, ako nič, alebo jak sa hovorí, drôtom do oka, len sme na vážkach, či, či uvedený návrh zákonu podporíme. Sú tam, je tam zvýšenie miezd pre zdravotné sestry, sme za, v zásade máme jediný problém a tým problémom je vypustenie 4 %. Ale s tým, sa asi zhodneme všetci, že s tým máme problém.
Takže sme veľmi na vážkach a budeme si, možno si vypočujem ešte argumenty, ale naozaj nevieme, že, že či podporíme tento návrh zákona, alebo nie, takže ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 12:48 - 12:49 hod.

Zuzana Šebová
Žiadam o opravu hlasovania, tlač 1160, chcela som hlasovať za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 17:09 - 17:11 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Pán Blanár mi už zobral skoro všetky moje tromfy. Na začiatok, Janka, ja by som to tiež uvítala, ale sú ľudia, ktorí nemajú ani tých 10 euro, takže to je zase, opäť sme tam, kde sme boli. Na druhej strane si povedala, že treba motivovať lekárov, aby si manažovali pacienta zadarmo. Dobre, poďme touto cestou, ale toto nie je tá cesta, keď si majú platiť 10 euro za objednanie.
Ďalšia vec je, stanovili sa tam hodiny, si hovorila hodina buď pred, alebo po ordinačných hodinách, alebo, respektíve v rámci ordinačných hodín. Ako sa to dá ukontrolovať? Ja si to neviem reálne predstaviť, ako to dokážeš ukontrolovať, pretože ten lekár vyšetruje a povie, to je stále ešte objednaný pacient. Dobre, ďalšia vec. Hovoríš, že budú mať viacej pacientov, tým pádom budú mať väčšie platby z poisťovne. Ja si to nemyslím, lebo už dneska špecialisti, nechcem povedať, že plačú, ale sťažujú sa, že za dva týždne si vyčerpajú svoje limity a ďalšie dva týždne môžu v mesiaci robiť zadarmo. Takže neviem si predstaviť, ako by viacej pacientov obslúžili a ako by viacej peňazí od poisťovne dostali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 12:20 - 12:22 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Marek, ja v mnohom s tebou súhlasím a v mnohom s tebou nesúhlasím. Čo sa týka rezidenčného programu, tam jednoznačne - dávala som aj pozmeňovací návrh, nebol prijatý - stále mám pocit, že vychádzame v ústrety, stále niekomu vychádzame v ústrety a sami vidíme, že to nikam nevedie. Ty si hovoril o matkách, ja stále hovorím, rezidenčný program je dobrovoľný a cieľom rezidenčného programu máme nejaký cieľ naplniť: naplniť ordinácie všeobecnými lekármi a pediatrami. Takže ja stále hovorím, mala by tam byť daná hranica, na aký čas je možné rezidentský program prerušiť. Tri roky sú dostatočné, žena je na materskej tri roky. Ja si myslím, že to úplne postačuje.
Tá informácia, koľko máme rezidentov, je to plus-mínus 360, keď to rozrátame na okresy, ako sme už na výbore hovorili, je to nič. Je to nič. A ja sa obávam jednej veci, že keď sa bude vyhodnocovať tento rezidenčný program o niekoľko rokov, tak niekto príde, spraví analýzu a povie, viete čo, vôbec to nemá zmysel, lebo neprinieslo nám to žiadne nejaké úspechy, žiadne ovocie. Takže to je prvá vec.
Druhá vec, k tým pohotovostiam, opäť dobrovoľnosť, vyšlo sa v ústrety lekárom, budeme to robiť na dobrovoľnej báze. Jedna vec je jasná, lekár, lekárske povolanie je poslanie, je vo verejnom záujme. To znamená, že lekár si musí byť vedomý toho, že musí aj slúžiť. A môj problém je už v škole. Ja si myslím, že treba vychovať tých mladých lekárov v duchu, v akom sú vychovaní lekári, ktorí sú v praxi, ktorí majú päťdesiat, šesťdesiat rokov, ktorí sú si vedomí a pamätajú si, ako museli slúžiť, ako museli operovať. Operovali do siedmej, do ôsmej. Dneska vám mladí lekári, odbije pol štvrtej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 14:20 - 14:21 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Ja sa len pridám ku kolegovi Alanovi, absolútne s ním súhlasím, čo povedal, a tiež sa ohradím voči tomu vystúpeniu teda pani Cigánikovej. Všetko sa skritizovalo. Jeden, jeden jediný návrh sme nepočuli, ako vyriešiť túto, túto, tento problém, ktorý máme. Všetci sme za jedno, sestrám treba zvýšiť plat, to je samozrejmé, ale tým sa asi táto otázka nevyrieši. Už je jedno, či nám chýba 2-, 5-tisíc alebo 10-tisíc sestier. Akútne nám chýbajú sestry a problém treba riešiť teraz hneď.
A ďalšia vec je, mne sa to nepáči, keď pani Cigániková dehonestuje povolanie dnes zdravotníckych asistentov, sú to absolventky stredných zdravotných škôl a vy ako pacient, keď ležíte v posteli v nemocnici, ja si nemyslím, že voláte niekoho asistent a druhú sestru, druhú voláte sestra, sú rovnako oblečené, ten pacient ani netuší. A prepáčte, ja som vyrástla v dobe, keď sme mali absolventky stredných zdravotných škôl, boli to erudované zdravotné sestry a nemám pocit, že nám nejako ublížili alebo že, že sme mali nejakú ujmu na zdraví. Tak s tým asi so mnou budú súhlasiť všetci, ktorí tu sedia. Takže toto vystúpenie pani Cigánikovej, to mi príde len, úplne je to nezmyselné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis