Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2019 o 9:51 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 9:51 - 9:53 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Klus, my máme dramaticky odlišné názory na zahraničnú politiku, ale máme aj viacero príležitostí si to vydiskutovať v televíznych diskusiách. Čiže teraz iba jednu poznámku a, asi vás neprekvapím, k Venezuele, kde hovoriť o totalitnom a fanatickom bláznovi v prípade lídra Venezuely, no neviem? Nie je to pán Maduro, ktorý chce viesť vojnu v Iráne, ktorý robí ekonomickú vojnu proti Číne, ktorý robí ekonomickú vojnu proti Európskej únii, ktorý zbrojí, ktorý šíri nenávisť. Je to istý prezident najsilnejšej alebo najväčšej veľmoci na svete a tam by som skôr hovoril o fanatikovi a totalitnom bláznovi, určite nie v prípade venezuelského lídra.
Keď hovoríme o Venezuele, tak dobre viete, že dôvody, pre ktoré je dnes v kríze, sú, súvisia opäť so Spojenými štátmi americkými a s ich nechutným embargom. Venezuelu chcú vyhladovať. Kvôli blokáde Venezuely a kvôli nemožnosti vývozu ropy z Venezuely naozaj hrozí humanitárna katastrofa, ale vinníkom je, sú Spojené štáty americké a prezident Trump. Podporovať opozičného kandidáta Guaidóa, ktorý nemá žiadnu demokratickú legitimitu a jeho podpora sa pohybuje na šiestich percentách, je úplne absurdné. Ale vy si už konečne, pán kolega, uvedomte, že vy nemôžete robiť v iných krajinách štátne prevraty. Vy nemôžete financovať a sponzorovať majdany. Jednoducho to je, nie je v súlade s medzinárodným právom a s hodnotou mieru. (Potlesk.) Takže pokiaľ Slovenská republika odmietla asistovať mnohým západným veľmociam, ktoré majú svoje ropné záujmy vo Venezuele, na tom, aby sme podporili pána Guaidóa, tak je to len, svedčí o našej zahraničnej politike a ja som veľmi rád, že zahraničná politika Slovenskej republiky je natoľko vyspelá a sebavedomá, že nerobíme iba mopslíkov Spojeným štátom americkým.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.5.2019 9:21 - 9:25 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážení kolegovia, vážené kolegyne, začnem teda tlačou 1319, čo je Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za rok 2018. Výbor pre európske záležitosti podáva v zmysle § 58a ods. 3 písm. g) rokovacieho poriadku Národnej rade správy o svojej činnosti. Správu za rok 2018 výbor schválil na svojej 59. schôdzi 7. februára 2019 uznesením č. 161. Týmto uznesením zároveň výbor odporučil Národnej rade vziať správu na vedomie a poveril mňa ako predsedu výboru podať správu o činnosti výboru a návrh na uznesenie Národnej rade.
Predkladaná správa obsahuje nasledujúce informácie v zmysle rokovacieho poriadku:
Po prvé, informáciu o prerokovaných návrhov právnych aktov Európskej únie, návrhov na postup podľa Zmluvy o Európskej únii, návrhov legislatívnych iniciatív Európskej únie a návrhov na postup podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie, o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie. Po druhé, informáciu o schválených stanoviskách Slovenskej republiky k návrhom podľa bodu 1. Po tretie, informáciu o súlade návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity. Po štvrté, informáciu o prerokovaných návrhov žalôb vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie. Po piate, informáciu o prerokovaných správach a informáciách predkladaných Národnej rade vládou a členmi vlády a aktoch predkladaných Národnej rade orgánmi Európskej únie. A po šieste, informáciu o návrhoch stanovísk k návrhom podľa bodov 1 a 2, o ktoré požiadal ostatné výbory Národnej rady náš výbor.
Toľko k správe a k tlači 1319.
A teraz by som podal spravodajskú informáciu k zvyšným dvom tlačiam. Najprv k tlači 1344, čo je výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12. marca 2019 č. 1470 pridelil tlač 1344 na prerokovanie výboru pre európske záležitosti s tým, že uvedený výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady. Schôdza výboru pre európske záležitosti bola zvolaná na 21. marca 2019. Výbor výročnú správu prerokoval a uznesením č. 172 odporučil Národnej rade vziať správu na vedomie. Zároveň ma výbor ako spravodajcu poveril podať Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie.
A teraz ešte k tlači 1322, hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky. Výbor Národnej rady pre európske záležitostí uznesením z 21. marca 2019 č. 171 a Zahraničný výbor Národnej rady uznesením z 21. marca 2019 č. 135 odporúčajú Národnej rade vziať predmetný materiál, tlač 1322, na vedomie. Uznesením č. 171 ma výbor pre európske záležitosti zároveň poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu. Na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúčam Národnej rade zobrať predmetný materiál na vedomie.
Pani podpredsedníčka, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2019 11:28 - 11:29 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem. Dovoľte mi pripomenúť, že o 12.30 hod. v miestnosti č. 149 zvolávam európsky výbor s pánom ministrom Gajdošom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.3.2019 11:45 - 11:45 hod.

Ľuboš Blaha
Dovoľte pripomenúť, že gestorský európsky výbor k lex brexit zasadá o trinástej v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2019 11:21 - 11:21 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem pekne. Tak isto mi dovoľte pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že aj dnes o 12.00 máme v miestnosti č. 149 zasadnutie výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2019 11:24 - 11:24 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem pekne. Dovoľte kolegom z európskeho výboru pripomenúť, že o 12.00 máme v miestnosti č. 149 výbor k brexitu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2018 12:05 - 12:06 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem pekne. Dovoľte kolegom z európskeho výboru pripomenúť, že o 13.00 hod. máme v miestnosti č. 149 výbor a zároveň mi dovoľte opraviť pre záznam moje hlasovanie pri tlači 1187. Chcel som hlasovať proti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:55 - 11:57 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak isto by som chcel oceniť konštruktívnejší prístup pána poslanca Kollára. Priznám sa, ja som tu bol na prvom čítaní a presne takto prebiehala tá diskusia, že väčšina poslaneckých klubov súhlasila, s výnimkou liberálov z SaS, a preto ma prekvapilo to, akým spôsobom dneska reagovala aj pani Krištúfková a potom pani poslankyňa z OĽANO. Čiže som rád, že sa vraciame k normálnej konštruktívnej, vecnej debate. Naposledy sme tu riešili iba jediný problém, že či bude tá strava aj kvalitná, ale samozrejme všetci súhlasili, že treba pomáhať rodinám a deťom. A dneska počúvame od kolegýň úplne niečo iné. Takže, pán Kollár, pokiaľ si upracete svojich kolegov zo SME RODINA, aby hovorili to, čo hovoríte aj vy, tak ja som samozrejme za.
Len jednu vec, vecnú výhradu. Viete, vy hovoríte, že vy ako milionár nepotrebujete tento príspevok, čo je logické, ale tak potom kvôli tomu zrušíme teraz aj rodinné prídavky, lebo vy ste milionár a zopár ďalších desať ľudí je milionárov, tak zrušme teraz plošne rodinné prídavky?! Alebo zaveďme poplatky v školstve? Však vy by ste to zvládli, nie? Tak zaveďme školné? Alebo zaveďme poplatky u lekára, však vy by ste zvládli? Toto, čo je za logiku? Ako to, že niekoľko milionárov na Slovensku žije s takým majetkom, aký máte vy, to ešte neznamená, že teraz budeme nejakým spôsobom obmedzovať sociálnu politiku štátu. Takto to tu nefunguje.
Sociálna politika štátu má tri úrovne – sociálnu pomoc, sociálnu podporu a sociálne poistenie. A vy chcete, aby boli obedy zadarmo len formou sociálnej pomoci, iba pre tých najslabších, alebo aspoň, to spomínala pani Verešová. Ja hovorím, alebo my hovoríme, poďme tou škandinávskou cestou, rozširujme oblasť sociálnej podpory, ktorá je plošná. To sú práve tie, práve rodinné prídavky, lebo vieme, že rodina je tak dôležitá hodnota, že chceme pomáhať všetkým ľuďom, ktorí majú rodinu. A to isté platí pre obedy zadarmo. Čiže pomáhajme deťom, pretože na nich záleží. A to má byť základom každej vyspelej sociálnej politiky a verím tomu, že na tom sa zhodneme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:36 - 11:38 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, to bola podľa môjho názoru neuveriteľná demagógia, ktorú ste predviedli. Taký ten klasický pravicový prejav. Nedávajme ľuďom, nedávajme rodinám, nedávajme deťom, znižujme dane našim oligarchom, pani kolegyňa. Toto je naozaj sociálny cynizmus a ja to tvrdo odmietam.
Ale myslím si, že by ste sa mali ujednotiť vy v OĽANO, pretože v prvom čítaní tu vaša pani kolegyňa Gaborčáková veľmi ľavicovými heslami obhajovala tento zákon, ako treba pomáhať deťom, ako treba pomáhať rodinám a ja som s ňou súhlasil. A odrazu sa postavíte vy, ale s ťažkým neoliberálnym prístupom. Normálne mi prišlo zle z toho, čo ste rozprávali. Však tento návrh pomáha deťom, rodinám, to sú tí najdôležitejší v našej spoločnosti. To ideme teraz zrušiť aj rodinné prídavky? Rodinné prídavky vám niečo hovoria, pani kolegyňa? Aj tie idete zrušiť? Niečo neuveriteľné.
Viete, je veľmi dôležité, aby deti necítili triedne rozdiely. Veľmi dôležité. Ak tomuto naozaj nerozumiete, že existujú aj chudobné deti, ktoré nechcú chodiť do škôl s tým, aby sa im vysmievali bohatší spolužiaci, keď nechcete tieto veci riešiť, tak si nehovorte, že ste sociálny človek. Slovensko sa týmto návrhom približuje škandinávskemu sociálnemu štátu. Ja som veľmi rád, že minimálne vládna koalícia má chuť ísť týmto sociálnejším smerom, ale je dobré, že sa ukazuje, že pravicová opozícia tu chce tie klasické miklošovské, kaníkovské riešenia a opäť sa k tomu vracia. Ešte v prvom čítaní ste dokázali povedať áno, podporujeme sociálne veci, odrazu takáto ťažká neoliberálna demagógia.
Čiže odmietam vašu logiku, že nedajme deťom, dajme dôchodcom. No však my pomáhame aj dôchodcom. Trinásty dôchodok, ideme vytvoriť dôchodkový strop, vlaky zadarmo pre dôchodcov a tak ďalej. Čo ste robili vy pre dôchodcov? Absolútne nič. Iba chcete oberať o peniaze naše deti. Hanba vám!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2018 11:20 - 11:20 hod.

Ľuboš Blaha
Dovoľte iba pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že o jednej máme výbor v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis