Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

15.5.2018 o 9:19 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2018 9:19 - 9:24 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som podal správu o prerokovaní tlače 901.
Predsedo, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 19. marca 2018 č. 946 pridelil výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti s tým, že uvedený výboru podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady. Schôdza výboru pre európske záležitosti bola zvolaná na 11. apríla 2018. Výbor výročnú správu prerokoval a uznesením č. 127 odporúčal Národnej rade vziať správu na vedomie. Zároveň ma výbor ako spravodajcu poveril podať Národnej rade túto správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Dovoľte mi zároveň, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní tlače 897. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti uznesením z 11. apríla 2018 č. 126 a Zahraničný výbor Národnej rady uznesením z 11. apríla 2018 č. 88 odporúčajú Národnej rade vziať predmetnú správu (tlač 897) na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade zobrať predmetný materiál na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní správy, tlač 897a bola schválená vyhlásením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti z 11. apríla 2018 č. 128. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Výbor pre európske záležitosti zároveň, a teraz prechádzam k tlači 855, podáva v zmysle § 58a ods. 3 písm. g) rokovacieho poriadku Národnej rade správy o svojej činnosti. Predkladaná správa zahŕňa obdobie rokov 2016 až 2017. Správu výbor schválil na svojej 41. schôdzi 31. januára 2018 uznesením č. 110. Týmto uznesením zároveň výbor odporučil Národnej rade vziať správu na vedomie a poveril mňa ako predsedu výboru podať správu o činnosti výboru a návrh na uznesenie Národnej rade. Predkladaná správa obsahuje nasledujúce informácie v zmysle rokovacieho poriadku:
1. informáciu o prerokovaných návrhoch právnych aktov Európskej únie, návrhoch na postup podľa zmluvy o Európskej únie, návrhoch legislatívnych iniciatív Európskej únie a návrhoch na postup podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie, o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,
2. informáciu o schválených stanoviskách Slovenskej republiky k návrhom podľa bodu 1 § 58a ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku,
3. informáciu o súlade návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity,
4. informáciu o prerokovaných návrhoch žalôb vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie a
5. informáciu o prerokovaných správach a informáciách predkladaných Národnej rade vládou a členmi vlády o aktoch predkladaných Národnej rade orgánmi Európskej únie a ešte
6. informáciu o návrhoch stanovísk k návrhom podľa bodov 1 a 2, o ktoré požiadal ostatné výbory Národnej rady.
Správa ďalej stručne informuje o najvýznamnejších legislatívnych návrhoch a súvisiacich kľúčových témach, ktorým sa výbor venoval na svojich schôdzach, pričom tieto sú zoradené podľa jednotlivých politík Európskej únie.
Pani podpredsedníčka, otvorte, prosím, zlúčenú rozpravu k všetkým trom správam a hlásim sa ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2018 11:24 - 11:24 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem. Dovoľte pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že máme dnes mimoriadne zasadnutie o 13.00 v miestnosti č. 149 s ministrom práce k indexácii rakúskych rodinných prídavkov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 9.5.2018 13:09 - 13:09 hod.

Ľuboš Blaha
Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a MOST - HÍD navrhujem presunúť bod 22 tlač 854 na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 21:14 - 21:16 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa, priznám sa, desí to, ako racionálne rozmýšľajúci ľudia sa znižujú k tej najhlúpejšej miere iracionality a k lynčovaniu bez dôkazov. Ja tomuto naozaj nerozumiem.
Proti Ruskej federácii nie sú žiadne dôkazy. Žiadne dôkazy! Áno, pani premiérka Mayová veľmi významne kričala v britskej snemovni a líder britskej opozície jej veľmi správne povedal: „Predložte dôkazy, kým budete niekoho lynčovať.“ A vy opakujete všetci to isté. Nemáte jediný dôkaz proti Ruskej federácii a chcete Ruskú federáciu trestať, to je hrozné niečo!
Ja by som chcel privítať to, ako sa chová alebo ako sa správa rezort zahraničných vecí, pretože to je zodpovedné. Rusko je partnerským štátom, a pokiaľ neexistujú dôkazy, nemôžete ho jednoducho trestať, tak je to správne. A vy teraz vlastne hovoríte, vypnite mozog a iba počúvajte to, čo hovoria niektoré štáty na Západe. Takto sme sa správali v studenej vojne, keď sme mali nad sebou iného veľkého brata. To chcete robiť znova, úplne stratiť suverenitu?!
Ja verím tomu, že Slovenská republika má svoju slobodu a má svoj vlastný rozum a nebudeme iba nasledovať tých, ktorí chcú dneska lynčovať Rusko.
A keď nám dávate dneska za príklad krajiny, ako je Poľsko, Maďarsko, Česká republika, je zvláštne, že doteraz liberáli kritizovali práve tieto krajiny, aké sú strašne málo prozápadné. A hádajte, ktorá krajina takisto odmieta vyhodiť, á, vyhostiť ruských diplomatov? Je to Rakúsko. Rakúsko je takisto plné ruských agentov? Alebo Grécko, alebo Portugalsko? Kde sú mimochodom ľavicové vlády.
A ja som veľmi rád, že na Slovensku je vláda, ktorá má veľmi silnú podporu ľavice a vďaka tomu rozmýšľame a vďaka tomu nikdy nebudeme kopať a lynčovať Rusko.
Čiže z toho hľadiska, páni kolegovia, prestaňme s tým návratom k iracionalite, k tej stredovekej iracionalite a vráťme sa k zdravému rozumu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2018 10:20 - 10:20 hod.

Ľuboš Blaha
Ďakujem. Zvolávam výbor európsky v miestnosti č. 149 zhruba o 11.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.3.2018 11:30 - 11:30 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, neurážajte nás. My sme sa nesmiali, ja som sa určite nesmial, tak prestaňte s takýmito (výkrik z pléna) pubertálnymi výstupmi.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, nekričte, nie ste v krčme!

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
To je tak pubertálne, nedôstojné. Že sa nehanbíte!
Takže rád by som zvolal výbor na 12.00, európsky výbor do miestnosti č. 149.
A vráťme dôstojnosť, prosím!
Pani Dubačová, neuveriteľne pubertálne sa správate.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 16:17 - 16:19 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Matovič, môžem potvrdiť, že výraz užitočný idiot je naozaj politologický pojem, ktorý nie je hanlivý. Jeho tvorcom, alebo sa pripisuje, je Vladimír Iljič Lenin. Čiže ja som mimoriadne rád, že vás inšpirujú takéto osobnosti ľavicovej filozofie a len tak ďalej. Ja vám môžem len poďakovať za takýto váš príhovor, opäť plný hystérie, opäť toho, že každý je zlodej, všade je zlodejina a tak ďalej. Viete, keď ste sa na chvíľku vytratili z parlamentu, tak OĽANO dosahovalo 12, 13 % v prieskumoch, a teraz sa párkrát objavujete v parlamente a už je to na nejakých siedmich, ôsmich. Len tak ďalej, pán kolega, len tak ďalej, ja vám držím palce. Čím viac takýchto vystúpení, tým lepšie pre všetkých, ktorí chcú vidieť OĽANO mimo parlamentu, a vy tam veľmi, veľmi užitočne smerujete.
Ja mám taký pocit, že to vidia aj vaši kolegovia vo vašej strane. Prvý prípad, pán Vašečka, no nie je prvý, ale je to človek, bez ohľadu na to, že ho kritizujem, ktorý má istú morálnu integritu, istú osobnosť, istú autoritu v tých kresťanských kruhoch. No on to s vami pochopiteľne vydržať nemohol. Ale myslíte si, že bude jediný? Pani Remišová? Čo má spoločné pani Remišová s vami, s daňovým podvodníkom? Alebo pán Budaj. To je človek, ktorý má istú autoritu. Ako môže byť v jednej strane s takým človekom, ako ste vy? Viete, keď ste hovoril o výraze užitoční idioti, tak mne prví napadli práve títo ľudia, ktorých naozaj, z ktorých naozaj vy robíte tých užitočných idiotov, keď musia robiť pre daňového podvodníka, ktorý tu iba šaškuje a najviac škodí vlastnej strane práve on.
Pán Matovič, vy ste škodná. Škodná OĽANO. Hovorím vám to ja, lebo vaši podriadení vám to asi nepovedia. A mňa mrzí to, že znevažujete aj časť obyvateľov Slovenska, keď ste kolegovi povedali, že vy ste tam niekde zo severovýchodu Slovenska, to je niečo tak odpudivé. Vy máte toľko v sebe arogancie a nenávisti, že nenávidíte dokonca aj Slovensko. A to je tragédia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 15:24 - 15:25 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Pán minister, som rád, že ste upozornili na morálny profil tých, ktorí zvolali túto schôdzu, pretože to považujem aj ja za kľúčové.
Pán Galko, eštebáčik z Kauflandu, ktorý neváhal odpočúvať vlastnú sekretárku, kamiónistu a ďalších ľudí, pretože mali nesprávne názory. A existuje podozrenie, že to urobil na pokyn mafiána. Čo môže byť horšie?
Pán Vašečka? Človek, ktorý sa vyšplhal po chrbte jednej strany, stal sa predsedom jej poslaneckého klubu, aby ju v najťažších chvíľach, kedy už naozaj tá strana je v ťažkej kríze a rozpadá sa, opustil. Tomu sa myslím v kresťanskej literatúre hovorí Judáš.
Potom pán Matovič, trnavský podvodníček, ktorý neváhal zneužiť vlastnú matku na svoje daňové podvody.
Pán Krajniak, Forrest Gump nášho parlamentu, ktorý keď bol za Lipšica šéfom kancelárie Lipšicovej, tak sa nakupovali Fabie za 40-tisíc euro. A ten teraz hovorí o cenách? Pán Krajniak? Ja neviem, plánovali ste tú Fabiu hodiť na obežnú dráhu alebo prečo bola taká drahá?
Viete, takíto ľudia nemajú žiadne morálne právo súdiť kohokoľvek a nie to ministra obrany.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 14:32 - 14:34 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Pán Galko, že nemáte hanbu sa tu postaviť po tom, čo včera vyšli ďalšie informácie o tom, ako ste odpočúvali ľudí na Slovensku. Ste jediný minister obrany v dejinách sveta, ktorý odpočúval svoju vlastnú sekretárku. Chudinka, pani Zdenka. Odpočúvali ste kamionistu, odpočúvali ste novinárov, ale dobre, to sme už hovorili, to je štandardná galkovská psychopatia.
Ale pozor, včera vyšli nové informácie, že do tohto prípadu je pravdepodobne zaplatená celá strana Sloboda a solidarita. A toto je niečo, nad čím sa treba veľmi vážne zamyslieť. Ja som mal od počiatku... Pán Baránik, máte nejaký záchvat hysterický? (Smiech v sále.) Ja som mal od počiatku pochybnosti, že toto celé odpočúvanie mohol zosnovať nejaký krpec z Kauflandu. To som naozaj, tomu som naozaj neveril. Ale že je v tom celá strana na čele s pánom Sulíkom, tak to je naozaj gól. Ale viete, pán Sulík tak isto nie je podľa mňa človek, ktorý by dokázal zosnovať všetky tieto odpočúvania. Jeho fantázia končí pri Exceli. Kto to teda zosnoval? A zamyslime sa na tým, s kým sa pán Sulík stretával, keď sa volil generálny prokurátor, s kým chodil na raňajky, s ktorým mafiánom? Spomeňme si na to meno. Ja naozaj vyslovujem podozrenie, moje osobné súkromné podozrenie, že toto celé zosnoval istý pán Kočner. Pretože strana Sloboda a Solidarita je jeho vlastníctvom a predĺženou pákou, ktorú mal vo vláde Ivety Radičovej. Ja mám vážne obavy, že za pôsobenia ministra Galka na ministerstve obrany sa dostala mafia k vojenskému spravodajstvu. A toto je tragédia, ku ktorej sa musí Galko vyjadriť, a nie tu tárať o aktuálnych veciach.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 14:12 - 14:13 hod.

Ľuboš Blaha Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Vašečka, vy nie ste odborník na obranu, takže nevidím dôvod, aby som komentoval vaše vecné argumenty. Ja mám skôr problém s vaším morálnym profilom. Vy ste teraz hovorili za KDH alebo za OĽANO? Toto je kľúčová otázka, pretože vy ste túto schôdzu ako spravodajca zvolávali ako predstaviteľ OĽANO. Medzitým ste sa stali kandidátom na predsedu KDH, a teraz zneužívate svoju pozíciu, aby ste de facto zbierali politické body pre stranu, ktorú nemáte čo reprezentovať v tejto Národnej rade. Čiže vyjadrite sa najmä k tomuto, za koho dneska kopete a prečo konáte voči svojej pôvodnej strane takýmto nemorálnym spôsobom?
A teraz ja naozaj nebudem obhajovať OĽANO, mne sú naozaj ukradnutí. A vcelku vám aj rozumiem, že nedokážete vydržať s pánom Matovičom, čo by asi nedokázal nikto, a len čakám, kedy odídu ďalší kolegovia zo strany pána Matoviča, ale pravdou zase je, že vy ste získali mandát za túto stranu a vaše konanie je v tomto prípade nemorálne. Je tu jednoznačný konflikt záujmov a, prosím, vyjadrite sa k tomu.
Ďakujem.
Skryt prepis