Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2020 o 15:36 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:18 - 16:19 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Nie je to jasné, že kedy budeme hlasovať, poviem, ešte to oznámime.
Ale chcel som ešte k záverečnému vystúpeniu pani ministerky povedať, že aby nebola príliš prísna na našich oponentov. Nemali to v tomto prípade vôbec ľahké. Hlavne kolega Susko sa snažil argumentovať vecne a nešlo mu to moc, pretože naozaj táto navrhovaná úprava je veľmi dobre premyslená, prepracovaná. Čiže ďakujem pánovi kolegovi Suskovi, že sa snažil, aj keď to nemal ľahké.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:10 - 16:13 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som, tým, že som nemal pri sebe moju hlasovaciu kartu, tak som nestihol sa prihlásiť, aby som reagoval na kolegu Suska. Ja som si všimol, že kolega Susko už aj na výbore, možno aj viackrát hovoril, že v súvislosti s navrhovaným trestným činom ohýbania práva, že ale v Nemecku nemajú trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. No, samozrejme, že nemajú, lebo u nich sa to volá nejako inak. A tým, že Nemci akí sú, tak sú oveľa pedantnejší, a hlavne je to zamerané na to, aby to fungovalo a aby tam naozaj tých ľudí stíhali.
Na dôkaz toho, čo hovorím, a na dôkaz toho, že kolega Susko zavádza, tak tu som si našiel, síce je to po anglicky, ale keďže moja nemčina je katastrofálna, tak tunák v rýchlosti čítam, že áno, korupcia je upravovaná v trestnom zákone nemeckom. Prijímanie benefitov, pasívna korupcia, poskytovanie benefitov či podplácanie sú stíhateľné podľa článkov 331 až 335a Trestného zákona Nemecka. Tieto trestné činy sa týkajú verejných činiteľov. To je tu vyslovene napísané. Čiže pochopiteľne, že sa to v Nemecku nejak inak volá, ale, samozrejme, že v Nemecku sa korupcia verejných činiteľov, tak ako som ju tu opísal z rýchleho prekladu toho článku, ktorý tu som našiel, je, existuje.
Takže, prosím, nezavádzajme, netvrďme, že skutkové podstaty trestných činov verejných činiteľov nemôžu stáť povedľa skutkovej podstaty ohýbania práva, čo všetci vieme, že je špecifická situácia. A práve preto ten trestný čin tam je a práve preto ho chceme aj my, aby sme nemuseli spĺňať tú úroveň dokazovania, ktorá je požadovaná pri trestnom čine zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale aby sme špecificky na sudcov mohli použiť to, čo sa používa v Nemecku. A tam práve je rozpracovaná aj judikatúra, ktorú verím, že my budeme môcť použiť pri uplatňovaní tohto trestného činu, pri stíhaní týchto trestných činov, tak aby sme vyladili tú situáciu v nádeji, že raz, možno za sto rokov, budeme mať také súdy, aké majú Nemci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 21.10.2020 15:41 - 15:44 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada uznesením zo 16. septembra 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 36 pozmeňujúcich návrhov, gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 195a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 15:36 - 15:37 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v tomto prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:18 - 15:20 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák, ja neviem, povedzte mi, kto sú naši ľudia. Ale ja vám poviem, kto sú vaši ľudia: Bašternák, Kočner, Jankovská. To sú vaši ľudia.
Pán kolega Jarjabek, áno, nenávisť. Je to, uznávam, nenávisť voči nespravodlivosti, nenávisť voči neschopnosti domôcť sa pravdy, spravodlivosti. Uznávam to, nenávidím to. Je mi to jasné, že vy s tým žijete, že nechápete, o čom ja hovorím. Rozumiem tomu.
Pán kolega Susko, verejná voľba, tajná voľba. Nemôžem inak, ako povedať, že zavádzate. Veľmi dobre viete, že o čom my hovoríme, veľmi dobre viete o tom, že volení zástupcovia ľudu musia byť schopní skladať účty, že sa nesmú schovávať za tajné voľby. A pokiaľ hovoríte o prednosti tajnej voľby v personálnych veciach, áno, sú výnimky, ale to sú len v rámci vnútrostraníckych personálnych volieb, napríklad v britskom parlamente, samozrejme, VIP voľby VIP funkcionárov v rámci strany, áno, sú tajné, ale to je v rámci vnútrostraníckych volieb, nie v rámci volieb, kde sa tí poslanci zodpovedajú za svoju voľbu svojim voličom.
A, pán kolega Saloň, toto už je patetické. Ak si myslíte, že ja sa teraz tu zbláznim, keď vy my začnete hovoriť o tom, čo Sulík povyvádzal, keď bol s Kočnerom, a že to bola chyba, nezbláznim sa. Ale povedzte: Bol skorumpovaný Sulík? Nebol.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 14:59 - 15:09 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Fico, ja som ten, ktorý z talára dostal Harabina, a vy ste ten, ktorý z Harabina urobil šéfa slovenského súdnictva. O tom to je. To je rozdiel medzi vami a mnou.
Aby sme si povedali niečo viacej o tých všelijakých polopravdách, ktoré tu kolegovia zo strany SMER uviedli. Chcel by som povedať, zoberiem to tak, ako ma to napadne.
Verejná a tajná voľba. Toto je mantra týchto demagógov, ktorí nechcú porozumieť tomu, že je rozdiel medzi tajnou voľbou občana v slobodných voľbách a verejnou voľbou volených zástupcov ľudu, ktorí majú povinnosť byť zodpovední za to, ako vykonávajú svoj mandát, ktorý od voličov svojich dostali. A toto tu budú opakovať stále dokola tí, ktorí potrebujú korumpovať súdnictvo na základe tajných vzťahov a dojednávania toho-oného generálneho prokurátora, ústavného sudcu. Tak to fungovalo za vás a podľa toho aj naše súdnictvo, náš Ústavný súd aj naša prokuratúra vyzerali a v prípade prokuratúry aj stále vyzerajú.
Bolo tu viacej povedané, viacerými o tom, že Ústavnému súdu by sa nemala odoberať právomoc rozhodovať o súlade medzi ústavným zákonom a ústavou, tak ako si ho, tak ako si túto právomoc najmä vyárendoval minulý Ústavný súd pod vedením pani Macejkovej a jej pravej ruky Dr. Ľalíka. Jednoducho treba pochopiť, že Ústavný súd je produktom ústavodarcu a ak sa ústavodarca tak rozhodne, tak môže okrem iného aj zrušiť Ústavný súd. Čiže by bolo absolútne nelogické, aby nevolený orgán rozhodoval o niečom, o čom sa rozhodne v podstate suverén, ústavodarca priamo zvolený ľudom.
Tí, ktorí o týchto veciach hovoria, tak hovoria o nich preto, lebo sa im páčilo, ako to doteraz fungovalo, že keď na to došlo, keď potrebovali si ochrániť súdnictvo, také, aké sme videli doteraz, to znamená tých trinásť sudcov vo väzbe a Monika Jankovská a všetky tieto strašné zverstvá, ktoré sme tu mali možnosť poznať, že ich chceli, že chcú udržiavať tento stav, a preto trvajú na tých, povedal by som, manieroch právnych, ktoré tu vládli doteraz. Je mi to jasné, že strana SMER a jej rodný brat HLAS, tí budú vždy proti tomuto, pretože im ide o to, aby sa zachoval ten stav, ktorý sme tu doteraz mali.
A my, keď to chceme zmeniť, tak sa to zhadzuje rôznymi spôsobmi. Jeden z tých spôsobov, ako tu uviedol predseda strany SMER poslanec Fico, je ten, že povie, že sú to len také drobné zmeny, všelijaké bezvýznamné a že vlastne o nič podstatné nejde, na jednej strane. A na druhej strane jeho kolega hovorí, že to sú také zmeny zásadné, ktoré sú neprípustné. Čiže akokoľvek to, že to, že tieto návrhy strana SMER zhadzuje, to je pre nás potvrdením toho, že ideme správnym smerom. Tak je z môjho pohľadu, čím viac zlého na tieto návrhy poviete, tým budeme radšej. Berte to tak.
Tiež by som sa pristavil pri tom, čo mi bolo vyčítané, že som označil členov strany SMER za gaunerov. No, ja si nemôžem pomôcť. Predsa nebudem urážať všetkých slušných ľudí tým, že budem volať členov jednej zločineckej organizácie, že sú tiež slušní ľudia. To predsa musíme byť schopní rozlišovať toto. Toto sú ľudia, ktorí priviedli tento národ, túto krajinu na pokraj absolútnej záhuby. A podotýkam, že pokiaľ ide o súdnictvo, nebyť toho, že istý si Tóth v podstate v nedorozumení poskytol dôkaz o tom, ako súdy fungujú, tak my tu dnes pokračujeme v tej istej argumentácii, ktorú sme mali tu štyri roky predtým, kedy Baránik hovoril, že je to totálna katastrofa, a vy všetci ste hovorili, že Baránik je blázon. Teraz to už nikto nehovorí, lebo všetci vidia, aha, Baránik mal pravdu. Ale ja vám hovorím, že takých Kočnerov a takých Threem je oveľa viac, len o nich nevieme. A, samozrejme, poslanci SMER-u pokračujú v tejto téme, že áno, toto sú hyperboly, preháňa, že je to, že sú to somariny. No neviete, lebo nechcete vedieť, alebo jednoducho len klamete.
Realita je taká, že existujú súdy, konkrétne Krajský súd v Bratislave a vlastne v podstate všetky súdy v Bratislave, kam sa dostávajú len ľudia, ktorí sa tam dostávajú falošne. To znamená, ktorí urobia ten faustovský hriech, že sa upíšu za to, aby sa dostali na tie súdy. A to sú potom tí sudcovia, ktorí rozhodujú tak, ako vy to potrebujete. A to sú tí sudcovia, ktorí odopierajú spravodlivosť slušným ľuďom. Ja nehovorím, že sú to všetci, ale je to veľká a príliš veľká časť tých sudcov. A toto je systém, ktorý ste vymysleli vy, ktorý vymysleli vaši nominanti všelijakí, Sádovský, Harabin. To sú všetko vaši ľudia, ktorí tento systém zaviedli, a Jankovská, samozrejme.
Takže darmo vy budete čokoľvek hovoriť o tom, že ako to my tu preháňame a že tá reforma, že je nesprávna, zbytočná, prehnaná. Jednak ľudia ako pán Jarjabek a Tomáš, tí vôbec nevedia, o čom to je. To sú, to sú len papagáji parlamentní. A pán Susko, no tak ten vie, o čom to je, to uznávam, ale to je, samozrejme, ten drží basu, ten akože drží stranícku líniu, pretože na to sem prišiel. Čiže nehovorme si nič o tom, že nevieme, čo robíme a že toto je reforma, vďaka ktorej sa rútime do nejakej záhuby. Sa, nenecháme sa odradiť, neexistuje, že poľavíme. A chcem vám povedať, že ak si myslíte, že takýmito všelijakými útokmi na nás, že sa vám podarí dosiahnuť to, že poľavíme, to vylučujem. Naopak, ešte budeme pritvrdzovať. Verte tomu, že toto je prvý krok. Potom sa sústredíme na ďalšie skupiny, ktoré tomuto stavu napomáhajú – prokuratúra, advokácia a tak ďalej. Verte tomu.
A viete, ja mám čiastočné porozumenie pre to, že prečo to robíte, lebo vy všetci ste namočení v strašných, v strašných veciach a je jasné, že ten, že ten strach, o ktorom hovoril tu váš predseda Fico, že ten je reálny, ale na vašej strane. To je strach tých, ktorí vedia, čoho sa boja.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 14:21 - 14:23 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja možno pôjdem do väčšieho detailu, sa možno prihlásim v rozprave, ale tu by som, pán kolega Susko, zareagoval len, tak by som povedal, principiálne. Neprekvapuje ma vôbec, že poslanec strany SMER bojuje proti týmto zmenám ústavy, bojuje proti tomu, aby sudcovia mali povinnosť rozhodovať v súlade s judikátmi a v súlade so zákonom, že bojuje za tie isté veci, za ktoré bojuje jeden sprofanovaný bývalý sudca, ktorý sa prihlásil k tomu, že je komunista, že miluje komunistickú stranu, ktorého navrhol váš generálny prokurátor Čižnár.
Neprekvapuje ma, že tu vychvaľujete a opierate svoje stanovisko o rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré sa týkalo ochrany sudcov, a pritom o tom rozhodovali na Ústavnom súde v podstatnej časti vo väčšine samotní sudcovia, čiže sa jedná o rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré vyvolalo obrovské rozpaky, že sa tu zastávate toho, aby sa nič podstatné na našom súdnictve nezmenilo. Rozumieme tomu, vám to takto vyhovuje. Vyhovovalo vám to, stali sa z vás, zo všetkých smerákov, bohatí ľudia na úkor chudákov, ktorí vás volili. Takto to je (reakcie z pléna) a ten váš, ten váš, ten váš šéfinko... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nechajte...

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
... ten váš šéfinko, to je z vás najbohatší a najväčší gangster zase. (Výkriky z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 11:25 - 11:26 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhovaným gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:59 - 16:00 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja nebudem reagovať na tú zmesku právd, poloprávd a klamstiev, ktoré tu pán Kotleba uviedol. Ja budem reagovať na to, že som si všimol, že pán Kotleba má tendenciu oslovovať prvým menom kolegov poslancov, aby tým vyvolal dojem, že si s nimi tyká. Pre tento prípad, že by vznikla tu takáto pochybnosť, chcem ubezpečiť verejnosť, že ja si so žiadnym fašistom – či už odsúdeným, alebo neodsúdeným – netykám. Ja si netykám so žiadnym smerákom ani s nikým podobným. Len aby bolo jasné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 14:34 - 14:35 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Fico, vy ma šokujete. Tu tvrdíte, že sa teraz budete starať o parametre právneho štátu. Ale to sa robí, keď ste vo vláde. Vtedy ste bojovali za neprávny štát. A teraz ste v opozícii a teraz vám záleží na právnom štáte? Som šokovaný. Čo ste robili, čo ste robili, keď ste boli vo vláde?
A pokiaľ ide o tie ústavné návrhy. Ja som čítal jeden ústavný návrh, ktorý vyšiel z dielne tých vašich slávnych právnikov, teda konkrétne jedného toho vášho spolupáchateľa. To bola teda veľká hanba, môžem vám povedať.
Skryt prepis