Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 14:51 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 14:51 - 14:53 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Môžem len skonštatovať, že vládni poslanci, ktorí vystúpili a reagovali na moje vystúpenie, majú krv nielen v očiach, ale aj v ušiach. A hovorím to preto, lebo som čakal, že niekto z nich otvorí možno otázku, že či moja pripomienka bola, alebo nebola správna, ale ja som nepočul nič, z čoho mi vyplýva, že vážne pripomienky, ktoré som vzniesol v mene poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia, majú svoju relevanciu a treba sa nimi zaoberať.
Ja radšej využijem tú minútu dvadsať, aby som opäť požiadal pána ministra, pomôžme si teraz navzájom. Nedokážeme to urobiť do zajtra, ani do pozajtra. Ako predseda poslaneckého klubu vám garantujem, že budem presviedčať všetkých mojich poslancov, aby prišli na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Poďme to urobiť hockedy inokedy, lebo budeme sa trápiť celý večer, budete sa trápiť celú noc, zajtra bude priebeh dňa taký istý, ako je dnes, pretože nie je možné už na tejto pôde, na tejto úrovni prísť s čistými ústavnými riešeniami.
Pokiaľ ide o to, ako sa správať k rozhodnutiam, ktoré boli prijímané v minulosti, nebudem nabádať dnes nikoho, aby platil alebo neplatil pokuty. Ja budem skôr teraz apelovať na ministra vnútra a na premiéra. Majú často verejné vyhlásenia, že policajti budú klásť teraz, ukladať pokuty bez akýchkoľvek momentov napomenutia alebo pohovoru.
Prosím, poďme na to inak. Poďme sa s ľuďmi baviť normálne a nie cez bič a krátky dvor. Ak niekto nemá rúško, tak mu predsa nedám rovno pokutu, ale ho upozorním a sa ho pokúsim presvedčiť. Takže toto by bola moja výzva ministrovi vnútra aj predsedovi vlády, poďme na ľudí normálne, rozumne a nie tvrdou represiou. Tá teraz nikomu nepomôže. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.10.2020 14:16 - 14:34 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
59.

Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som k tomuto návrhu zákona predniesol stanovisko poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia. Avizovali sme už na tlačových konferenciách, že máme vážne výhrady k ústavnosti tejto legislatívy a k spôsobu jej prijatia. Už úvodná diskusia ku skrátenému konaniu potvrdzuje, že máme na stole predložený mimoriadne nekvalitný návrh zákona z dielne vlády Slovenskej republiky.

Preto hneď na úvod, vážený pán podpredseda, mi dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku podal procedurálny návrh, aby sme, ak budeme hlasovať po prvom čítaní, vrátili návrh zákona na dopracovanie navrhovateľovi.

Politická strana SMER – sociálna demokracia, keď odišla do opozície, si dala do vienka, že okrem iného sa bude venovať aj parametrom právneho štátu. Neočakávali sme, že po parlamentných voľbách budeme svedkami toľkých ústavných konfliktov a toľkých zásahov do právneho štátu a v tomto duchu aj dnes vystupujeme v Národnej rade a máme k tomuto návrhu zákona aj množstvo konkrétnych pripomienok.

Mohlo by sa zdať, pani ministerka, po vašom vystúpení, že všetko je jasné a všetko je jednoduché, ale sama dobre viete, že to tak nie je a že niektoré ustanovenia tohto zákona vyvolávajú obrovské množstvo ústavnoprávnych otázok a na niektoré z nich sa pokúsim v danom okamihu odpovedať. Ale pred tým chceme verejne vyhlásiť, že nikto z nás, kto sa cíti byť sociálnym demokratom, nemá žiadny pocit potreby vzpierať sa opatreniam, ktoré sú v boji proti pandémii dôležité. Ak nám povedia odborníci, že je treba nosiť rúška, tak budeme nosiť rúška, ak sú presvedčení, že je treba dodržiavať rozostupy niekde pri nákupoch, no tak to budeme jednoducho rešpektovať.

My vás chceme však len požiadať, ak takéto opatrenia, takéto rozhodnutia sa prijímajú na úrovni vlády, úrovni jednotlivých ministerstiev alebo úrovni iných orgánov, robte to poriadne, robte to podľa Ústavy Slovenskej republiky a podľa existujúcich právnych predpisov. Nie je predsa možné, pani ministerka, pretože určite chodíte aj do Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, aby v skrátenom konaní včera najskôr vláda schválila návrh zákona, ktorý sme si mali možnosť naštudovať len včera. A dnes chcete od Národnej rady, aby bola schopná reagovať na komplikovaný právny predpis. Toto je komplikovaný právny predpis. Ale nie len to, že chcete od nás, aby sme reagovali, ale vy od nás chcete, aby sme tento zákon tu opravovali. Ale to nie je úlohou Národnej rady, tvoriť vládne návrhy zákona. Na to máte predsa mechanizmy, na to máte expertov. Nikto z poslancov Národnej rady – a je jedno, či sedia v laviciach vládnych poslancov, alebo v laviciach opozičných poslancov, nemajú také kapacity, aby mohli pripraviť komplikovaný legislatívny návrh a mať aj k nemu primerané pripomienky, pokiaľ tieto pripomienky sú na mieste.

Pani ministerka, vy si určite pamätáte obdobie 90. rokov, kedy sa riešili reštitúcie a rehabilitácie a sme sa riadili zásadou, že nie je možno nespravodlivosť naprávať páchaním iných nespravodlivostí. A dnes v súvislosti s týmto zákonom chcem povedať, nie je možné naprávať protiústavnosť protiústavnosťou, pretože evidentne predkladáte návrh zákona, ktorý ak bude schválený v tejto podobe, naráža na Ústavu Slovenskej republiky a bude vyvolávať množstvo otázok a nevylučujeme, ako to správne povedal aj poslanec Jarjabek, že sa obrátime na Ústavný súd, pretože to tak robíme, nekončíme iba na tlačových konferenciách.

Ak sme boli presvedčení, že špiclovací zákon je protiústavný, podali sme kvalifikovaný návrh na Ústavný súd a Ústavný súd pozastavil účinnosť tohto zákona. Ak sme presvedčení, že núdzový stav bol vyhlásený v rozpore s ústavným zákonom, podali sme návrh na Ústavný súd a nepodali sme iba my aj Generálna prokuratúra, čo znamená, že pravdepodobne právny základ našich úvah je seriózny a nie čisto politický.

Ak sme presvedčení, že zákon o prokuratúre má určité ústavné chyby, podali sme návrh na Ústavný súd a opäť sme to neurobili iba my, urobila to aj prokuratúra, čiže aj tam bude nejaký racionálny základ nášho rozmýšľania.

Pokiaľ prejde tento zákon v podobe, ako je navrhnutý, som presvedčený, že bude predmetom ústavného posúdenia a nám nezostane nič iné, skupine poslancov Národnej rady predovšetkým v podaní strany SMER – sociálna demokracia, opäť sa obrátiť na Ústavný súd.

Vážené dámy a páni, preto som podal tento procedurálny návrh, my nevieme tento návrh opraviť. Pán minister, nevieme ho opraviť, môže mať dobrú vôľu predsedníčka príslušného výboru, môže zvolávať 18 gestorských výborov, prosím vás, čo tam opravíte, keď tu ide o závažné ústavnoprávne otázky a niektoré z nich v tomto okamihu aj spomeniem.

Teraz mi dovoľte, aby som sa trošku vrátil k svojmu remeslu. Osem rokov som zastupoval Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva a platí zásada, že ľudské práva nie sú absolútne, ľudské práva je možné obmedziť a môžu to byť hocaké ľudské práva, ale sú presne stanovené podmienky, kedy tak môžeme urobiť. Môžeme tak urobiť vtedy, ak je to na základe zákona, ak je to nevyhnutné v demokratickej spoločnosti a ak sa sleduje nejaký legitímny cieľ. V poriadku, súhlasím s vami, pán minister, že riešime nejaký legitímny cieľ, to je pre ochranu tejto krajiny pred pandémiou. Súhlasím, je to nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, asi áno, asi musíme prijať nejaké opatrenia, aby sme sa chránili, ale chýba základná podmienka, že tento zásah je robený na základe zákona, lebo doteraz žiadny zákon neupravoval postup, či už išlo o Úrad verejného zdravotníctva, alebo príslušné regionálne úrady.

V čom máme my najväčší problém v súvislosti s týmto zákonom? Samozrejme, niektoré otázky otvoril pán poslanec Susko, ja budem ešte konkrétnejší, chceme vám veriť a budeme vám veriť, dámy a páni, že vypustíte z tohto návrhu zákona ustanovenie, ktoré sa týka povinného očkovania. Spôsobili by ste v tejto krajine revolúciu úplne zbytočnú. Dobre viete, že dve tretiny občanov Slovenska odmieta povinné očkovanie, preto by ste išli silou proti vôli ľudí na Slovensku a nemá to žiadny zmysel. Ak tento návrh predložíte, pani poslankyňa, vo výbore, naši poslanci, ktorí v zdravotníckom výbore sú, budú určite za vypustenie tohto bodu z návrhu zákona hlasovať a môžme sa potom zbaviť pomerne veľkej časti diskusie, ktorá by o tomto bode programu mohla prebiehať.

Vážený pán minister, vážená pani ministerka, pretože minimálne, dúfam, že počúva v tomto okamihu, dovoľte mi, aby som teraz veľmi jasne pomenoval dôvody, pre ktoré vnímame tento zákon za protiústavný. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na to, čo sa dialo pred začiatkom tejto diskusie o tomto zákone. A teraz nebudem hodnotiť, či to bolo v apríli, v máji, alebo v júni, to je teraz jedno, bavíme sa o opatreniach, ktoré sú prijímané v boji proti pandémii. Tieto opatrenia boli prijímané predovšetkým ministerstvom a potom boli prijímané príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo v danom prípade to bol samotný Úrad verejného zdravotníctva. A dochádzalo k zasahovaniu do základných ľudských práv spôsobom, ktorý nebol upravený zákonom. Toto je náš celý problém.

Pán minister, prosím, napriek tomu, že som z opozičného tábora, berte vážne, čo vám teraz idem povedať. Uvedomte si napríklad, že my sme izolovali zdravých ľudí povinne na 14 dní a týchto ľudí dnes máme na zozname a žiadame napríklad od nich náhradu určitých výdavkov, ktoré štát mal trebárs so stravovaním. Hovorím príklad, ak sa niekde mýlim, prosím, opravte ma, ale nehovorím to preto, že vám chcem urobiť zle. Ja vám teraz dávam návod, v čom vidíme zásadný problém.

Po prvé. Je dnes evidentné, že táto izolácia ľudí, ktorí neboli chorí, bola v rozpore so zákonom. Je to úplne evidentné, čiže išlo o protiprávny zásah do základného ľudského práva na slobodu, čo dnes vyvoláva otázku napríklad, že či títo ľudia nemôžu na jednej strane požadovať naspäť peniaze, ktoré zaplatili za stravovanie, či tí, ktorí ešte nezaplatili, vôbec majú zaplatiť a vôbec či tí, čo boli v povinnej izolácii, nemajú právo žiadať od štátu určitú mieru finančnej kompenzácie. Táto otázka je legitímna, je ústavná a nemôžme ju spochybniť, lebo to tak jednoducho je.

Máme druhý problém. Ten sa týka pokút. Boli poukladané pokuty ľuďom za porušenie opatrení, ktoré urobil hygienik alebo ministerstvo. Opäť tieto pokuty boli uložené na základe opatrení, ktoré neboli zákonom. Znovu sa pýtam: Budú ľudia, ktorí zaplatili pokuty mať dnes právo sa obrátiť na štát a žiadať vrátenie týchto pokút?

A idem do sféry, ktorá je najpodstatnejšia, pán minister, a ktorá môže tento štát mimoriadne bolieť, a to je situácia, kedy množstvo podnikov, firiem skrachovalo kvôli opatreniam, ktoré vláda prijala. Prišlo opatrenie napríklad zatvoriť reštaurácie. Znovu ja nespochybňujem obsah tohto opatrenia. Ten obsah, ak povedal hygienik, že to tak má byť, tak to tak má byť. Môj názor na to je vecne iný, ale teraz nejde o vecnosť názoru. Ide o formu, ako tento krok bol prijatý. Dnes máme majiteľov mnohých prevádzok, ktorí konštatujú, že po tom, ako zatvorili na základe pokynu, už neboli schopní túto reštauráciu alebo podnik otvoriť, pretože táto firma im skrachovala.

Pán minister, platí, a znovu vám hovorím z mojich dlhoročných skúseností, vlastnícke právo môžte obmedziť. Vlastnícke právo môžte obmedziť, ale iba na základe zákona, len v nevyhnutnom rozsahu a, samozrejme, za náhradu. Čo urobíte, keď teraz stovky majiteľov reštaurácií a barov, pretože zásah do ich vlastníckeho práva nebol urobený na základe zákona ani v primeranom rozsahu a nedostali žiadnu náhradu, čo keď sa dnes obrátia na súdy s kvalifikovanými žalobami? Ja viem si celkom predstaviť, že by dnes napríklad vzniklo množstvo špecializovaných právnických kancelárií, ktoré by nerobili nič iné, iba by sa sústredili na tento problém, ktorý tu dnes máme.

Čiže vidíme celý rad problémov, ktoré vznikli tým, že to, čo ste možno chceli urobiť dobre v mene boja proti pandémii, sa urobilo ústavnoprávne zle. Ako na to reagujete v tomto zákone? Čo hovoríte?

V tomto zákone hovoríte, že odteraz teda, keď tento zákon nadobudne účinnosť, aby sme sa vyhli týmto problémom, tak budeme počúvať to, čo nám hovorí Generálna prokuratúra. Generálna prokuratúra, viete, že podala upozornenie a na základe tohto upozornenia Generálna prokuratúra konštatovala, teraz dobre počúvajte, konštatovala, že opatrenia prijímal orgán, ktorý na to nemal právomoc, pôsobnosť, po prvé. A že prijímal tie opatrenia vo forme, ktorá vôbec nie je predvídaná v našom právnom poriadku. A môže potom pani prokurátorka hovoriť, čo chce, ale ak raz prijme niekto rozhodnutie, na ktoré nemá právomoc, a prijme to rozhodnutie spôsobom, ktorý nie je predpokladaný v právnom poriadku, tak takéto opatrenia, ako keby neexistovalo, ako keby jednoducho ani nebolo. Aby som to možno ilustroval. Predstavte si, že by sudca dal obžalovanému trest, ktorý mu nemôže dať, lebo taký trest nie je v Trestnom zákone. A ten trest by bol vykonaný. A zrazu vy prídete teraz s návrhom a poviete, no tak poďme sa na to pozrieť, čo budeme robiť od tohto okamihu.

Čo teda navrhujete? Navrhujete, aby od účinnosti tohto zákona, to, čo by na ministerstve bolo štandardnou vyhláškou. Vyhláškou, ktorá sa potom zverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Naozaj, pán minister, teraz prosím o vecný dialóg. To ja len hovorím, v čom vidíme problém. Na prijímanie takejto vyhlášky sa musia použiť všetky právne predpisy, ktoré sa používajú na postup pri prijímaní všeobecne záväzného právneho predpisu. Čiže musí byť nejaké pripomienkové konanie, musí to prebehnúť tak, ako to hovorí zákon.

Inak, to vás upozorňujem, pán minister, si to opravte, že pokiaľ ide o § 59b ods. 2, vy tam máte odkaz na ten všeobecný právny predpis, ale nemáte ho pod čiarou zacitovaný. To je zákon, myslím, 400 neviem z ktorého roku o prijímaní právnych predpisov. Ten odkaz tam treba dať, aby bolo evidentné, že o čom hovoríme pri prijímaní týchto predpisov.

Rovnako hovoríte, že ak nejaké opatrenie prijme Úrad verejného zdravotníctva, aby sme sa vyhli tomu, čo hovorí Generálna prokuratúra a čo hovoríme my, budeme tiež nazývať toto opatrenie vyhláškou. A táto vyhláška nebude zverejňovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale bude zverejňovaná vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Tak je to citované vo vašom návrhu zákona. Ale opäť hovoríte, že pokiaľ ide o tieto vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, tak na tieto sa už nevzťahuje ten všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa používa pri prijímaní všeobecne záväzných právnych predpisov. Čiže žiadne pripomienkové konanie, žiadne lehoty. Zmyslí si Úrad verejného zdravotníctva večer o ôsmej, že vydá opatrenie, nazve to vyhláškou, sa to vydá vo Vestníku Úradu vlády Slovenskej republiky a budeme sa tváriť, že obmedzujeme základné ľudské práva na základe niečoho, čo vôbec nespĺňa parametre. Dobre, dobrý pokus. Možno chcete povedať, že toto je cesta, ako do budúcnosti tento problém vyriešite, lebo hovoríte o období po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ale vy tu hovoríte niečo iné, pán minister.

Vy tu hovoríte, že tie neexistujúce opatrenia, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva, tie rôzne opatrenia, ktoré prijalo ministerstvo zdravotníctva a ktoré Generálna prokuratúra označila za prakticky neexistujúce, lebo ich prijali orgány, ktoré na to nemali právomoc, formou, ktorá neexistuje. Tak nazývate ich a vytvárate právnu fikciu, že to sú vlastne tiež vyhlášky a že tie vyhlášky z minulosti, ktoré napáchali obrovské škody, zasiahli do ľudských práv, budú platiť ešte 15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Toto vám ústavne neprejde. Viem si predstaviť ešte ten druhý pokus, že do budúcnosti to nejako upravovať. Len tam by bolo veľmi potrebné, aby aj v prípade vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva sa na prípravu a schvaľovanie takéhoto predpisu schvaľovali, uplatňovali normálne predpisy, ako sa takéto veci majú robiť. Ale spätne to nie je možné. Naopak, my sa musíme vysporiadať, čo urobíme s náhradou škôd, ktorá tu je. Lebo tie náhrady a nároky od ľudí môžu prísť.

Prosím, vážené dámy a páni, nezaťahujme Národnú radu Slovenskej republiky do procesov, ktoré musí zvládať vláda. Ako to chceme vyriešiť? Ako to, čo sme teraz povedali, a to nie je, že sme si to vymysleli z prsta a nemôže nikto povedať, že to je nejaká demagógia, hovorím na základe konkrétnych faktov. Ako to chce vyriešiť gestorský výbor? Čo s tým urobí? Môžte sedieť, pani predsedníčka, aj dva dni. Museli by ste si asi zavolať kompletnú legislatívnu radu, museli by ste si zavolať právnikov, musíte riešiť otázky spätnej účinnosti, retroaktivity. Áno, je to retroaktivita v prostredí civilného práva. Nie je to retroaktivita v prostredí trestného práva, v poriadku. V trestnom práve je retroaktivita zakázaná. V civilnom práve je nevítaná, ale minimálne musíme povedať s dôsledkami, o ktorých som teraz v plnom rozsahu hovoril.

My vám garantujeme, a teraz to hovorím vážne, pán minister, že chceme pomôcť. Tak urobme to inak. Vráťte to naspäť do vlády, pohrajte sa s tým a zavolajte nás ešte raz, my radi prídeme. Nikto z nás to neodignoroval s výnimkou dvoch poslancov za SMER, ktorí majú chorobu, sme všetci prišli, lebo si myslíme, že o veciach treba rokovať. Ale dajte nám poriadny návrh zákona. Návrh zákona, ktorý neskončí tak, že ja budem musieť zase zvolať celú partiu právnikov a budeme týždeň spracuvávať kvalifikované podania na Ústavnom súde a Ústavný súd pozastaví účinnosť tohto zákona. Na čo to je celé dobré? Robme kvalifikovane a robme dobre. A ušetrili by sme veľa času, pán minister, a to by nebola hanba.

Ja nepredpokladám, že toto je váš výtvor. Vy ako minister vo svojej pôsobnosti ste dostali úlohu predložiť to na rokovanie Národnej rady. V poriadku, rešpektujem, nezávidím. Vráťme to naspäť vláde Slovenskej republiky. Požiadajme ich, opravte to a kľudne nás volajte v piatok a my v piatok prídeme.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 20:21 - 20:21 hod.

Robert Fico
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som požiadal vzhľadom na komplexnosť pozmeňujúcich návrhov, či by pred hlasovaním nemohla byť desaťminútová prestávka na poradu klubov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2020 12:09 - 12:10 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Pán predseda, ak dovolíte, mám procedurálny návrh a navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie čl. 2 zákona, ústavného zákona 397/2004 o spolupráci Národnej rady a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie, ktorý konštatuje: "Ak sa Národná rada Slovenskej republiky nevyjadrí k návrhu stanoviska Slovenskej republiky do dvoch týždňov, tak toto stanovisko je pre vládu záväzné." Toto je ustanovenie ústavného zákona Slovenskej republiky.
Pripomínam, pán predseda, že návrh stanoviska podľa ústavného zákona bol predložený vo štvrtok minulý týždeň. Vo štvrtok o týždeň nadobudne, ak sa Národná rada nevyjadrí k tomuto bodu, toto stanovisko záväznosť a vláda bude... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2020 11:03 - 11:04 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Chcem požiadať v mene dvoch klubov, ale keďže platí nejaké pravidlo, v mene troch klubov, hneď po hlasovaní o zasadnutie poslaneckého grémia.
Ako dôvod uvádzam, že o dvanástej hodine by mala začať mimoriadna schôdza Národnej rady a my chceme na grémiu pripomenúť, pretože sme boli informovaní dopredu o výsledku rokovania mimoriadnej schôdze už pred pár dňami, že táto mimoriadna schôdza je zvolávaná v súlade s ústavným zákonom, teda bod programu, ktorý má byť prerokovaný na mimoriadnej schôdzi, je bod programu, ktorý predkladáme na základe ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády.
Vyvoláva to vážne ústavnoprávne konzekvencie, chcem vás na to upozorniť, najmä pána predsedu Národnej rady, pretože tento ústavný zákon predpokladá právne fikcie. Prosím, pozrite sa na to, lebo sa dostane do veľmi nepríjemných polôh, ak dnes neotvoríte schôdzu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 9:55 - 9:57 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem poďakovať pánovi poslancovi Kamenickému za to, že nekričal, ako kričal pán minister, pretože vo vystúpení pána ministra som cítil veľkú mieru zúfalstva. Pán poslanec Kamenický, ja si pamätám, keď som bol v jednej diskusii s pánom Sulíkom v televízii, tak on ani nevie napríklad, že daň z príjmu fyzických osôb ide celá samosprávam miestnym alebo regionálnym. A myslím si, že aj jeho rozhodnutie, ktoré urobil teraz, len svedčí o absolútnej neprofesionalite a nepripravenosti.
Prečo sme žiadali túto informáciu? Túto informáciu sme žiadali, lebo sme vedeli, že pán Sulík v tej svojej prostorekosti nám povie cenu, za ktorú nemecká spoločnosť E.ON kúpila od RWE 49 % akcií spoločnosti Východoslovenskej energetiky. A on to povedal bez zaváhania. Povedal, že 700 až 800 mil. eur.
Dámy a páni, časová os. Píše sa rok 2002, pán Sulík je poradca pána Mikloša. Ako poradca pánovi Miklošovi radí, predajte 49 % akcií Východoslovenskej energetiky, samozrejme, s manažérskymi právami, aby mali väčšinu v predstavenstve za čo najmenší peniaz. A predali ste to za 130 mil. eur vrátane manažérskych práv. A teraz tu hovoríte, že RWE, ktoré zaplatilo štátu 130, má teraz dostať 800 mil. eur za ten istý podiel. Pán minister, ja byť vami, tak radšej túto sumu ani nehovorím. Pretože teraz ste prezradili, čo ste vlastne napáchali. A hovoriac o tom, že máte vraj kúpiť Malženice, tak vám teda blahoželám, niekoľko rokov starý, bol to jeden z najhorších projektov, aký kedy vôbec na Slovensku bol urobený.
A čo má ešte zaujíma, je, že či ste to predkupné právo predali za tých 35 mil., alebo či štát to predkupné právo má aj naďalej. Ale na to sa ešte určite pozrieme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 18:53 - 18:55 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Samozrejme, to, čo povedal pán poslanec Richter, to všetko obsahovalo obrovské množstvo objektívnych informácií, pretože asi ťažko môžme spochybniť profesionálne skúsenosti človeka, ktorý bol osem rokov ministrom práce, rodiny a sociálnych vecí. Mňa trápi ale niečo iné, a to je, že principiálnym slovom, ktoré môžeme použiť pri tomto návrhu zákona, je kolosálny podvod.
Pán poslanec Richter, ty veľmi dobre vieš, že momentálne na listine je 26 podpisov a zajtra očakávame aj ďalšie podpisy, ktoré budú smerovať k návrhu na odvolanie ministra práce, rodiny a sociálnych vecí. Nie preto, že je proti trinástemu dôchodku, ale preto, že všetkých oklamal. Keby vecne pred parlamentnými voľbami povedal, že s takýmto návrhom nemôže súhlasiť, ale oni si na tom robili normálnu kampaň. Chodili po Slovensku a hovorili, že treba ľuďom dať trináste dôchodky, a teraz s tým naložili tak, ako naložili.
Najhoršie na tom sú tie klamstvá, ktoré šírite, dámy a páni z vládnej koalície. Hovoríte o tom, že tí, čo majú najnižšie dôchodky, dostanú najvyšší nejaký štátny príspevok. Áno, ľudia, ktorí majú okolo 214 eur dôchodok, dostanú 300-eurový, tzv. vianočný príspevok. Ale, dámy a páni, takýchto ľudí je iba 16-tisíc. Je to obyčajné klamstvo. To znamená, že minimálnemu počtu ľudí zvyšujete, ale tomu najpodstatnejšiemu množstvu výrazne znižujete. Platí zákon, na základe tohto zákona ľudia mali dostať viac ako 460 eur, pokiaľ ide o starobných dôchodcov. Okradli ste ich o 150 až 300 eur! Toto je výsledok vašej práce, a preto vás budeme odvolávať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:35 - 16:37 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kamenický, dve poznámky, ak dovolíš, k tvojmu vystúpeniu. Možno je dobré spýtať sa všetkých, ktorí tu sedia v tejto sále, kde je tých 7 mld. eur, čo každý rok ukradol SMER, či to bola vláda Roberta Fica, alebo vláda Petra Pellegriniho. Veď stačí jednoducho nekradnúť, ako vy hovoríte, a nebolo treba siahať na tých najslabších. Ja si myslím, že je hanba nad hanby, že ste si dali zvýšený deficit o takmer 8 mld. eur. Chválite sa obrovským množstvom peňazí z fondov Európskej únie, ale sa neštítite ešte aj siahnuť na minimálnu mzdu. Keby ste siahli na maximálne mzdy, možno bankárov, vysokých manažérov, nič nepovieme, ale siahať na tých najchudobnejších a najslabších, to naozaj je sociálna ohavnosť.
Mám ešte jednu otázku, ktorá ma trápi podstatne viac ako to, že tu bola silná demagógia voči SMER-u, a keď to rátam, tak to nejako nevychádza, tá demagógia vás dostáva do zvláštneho svetla. A tá moja otázka je, prečo, preboha, idete zobrať človeku, ktorý robí v noci, jedno euro na hodinu. To závidíte tomu robotníkovi, že od desiatej hodiny si sadne k sústruhu alebo sa postaví k nejakému stroju a že robí do rána do šiestej, a vy mu ešte znižujete nočné príplatky?! Máme najvyšší podiel nočnej práce v Európskej únii, opakujem, najvyšší podiel a vy sa nehanbíte pri deficite, kde ste si dali navyše 8 mld., kde tvrdíte, že my sme 7 mld. kradli každý rok, zobrať človeku, ktorý ťažko robí v noci, jedno jediné euro za každú jednu hodinu! Toto, toto je sociálna ohavnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:10 - 16:12 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K vystúpeniu pána poslanca Richtera by som rád zvýraznil tri momenty. Prvý moment je obrovský politický podvod. A pripomína mi to roky 2002, 2003, kedy krátko pred voľbami vláda Mikuláša Dzurindu schválila 21 sociálnych zákonov, ktoré potom hneď po nástupe do druhej vlády táto vláda aj zrušila. Je to podvod na ľuďoch, ktorý sa nedá odpustiť, pretože nie je možné naháňať hlasy tým, že hlasujem za všetko a potom, keď som pri vládnej moci, tak začínam ľuďom tieto peniaze brať.
Druhý moment, pán minister, konečne je tu jasný rozdiel medzi liberalizmom, neoliberalizmom a štandardným sociálnodemokratickým vnímaním. My si stále myslíme a všetko nám to potvrdzuje, že kvalitné postavenie človeka a jeho pracovnoprávna úprava, ako aj rast minimálnej mzdy je veľmi vysoký a prudký. Nemá žiadny negatívny vplyv na hospodársky rast a v žiadnom prípade nemá žiadny vplyv na vývoj zamestnanosti alebo nezamestnanosti, naopak, všetky tieto peniaze skončia v spotrebe a výrazne to pomáha ekonomickému rastu. Čiže veľmi sa mýlite, ak tvrdíte, že zastavením rastu minimálnej mzdy niekomu pomáhate.
Tretí moment, veľmi jednoduchý, odkazujeme každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý poberá minimálnu mzdu, že vláda Igora Matoviča ho okradne na budúci rok o 360 eur. Opakujem, okradne o 360 eur za rok, ktoré by inak dostali, keby platil mechanizmus automatický, že minimálna mzda má predstavovať 60 % priemerného zárobku. Ja som rád, že som bol autorom tohto zákona, a ma mrzí, že sme svedkami takéhoto konca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 16:27 - 16:29 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj pánovi poslancovi Blanárovi za vystúpenie a chcem oceniť, že hoci neskôr, ale predsa len príslušné orgány v Belgii konajú, hoci podnetom na ich aktívne konanie bolo zverejnenie videa. Platí tu zásada, že lepšie neskôr, ako nikdy. My sme dnes spoločne s pánom Blanárom mali rozhovor s belgickými novinármi a v Belgicku prevláda zvláštna atmosféra. Pýtajú sa, či tento problém nie je hlbší. Je to naozaj iba individuálne zlyhanie policajtov? Alebo je to problém, ktorý súvisí so vzťahom obyvateľov tejto krajiny k Slovanom? Alebo je to problém prerastania extrémnych, rasistických a fašistických názorov do bežnej spoločnosti. Veríme, že spoločne sa nám podarí túto vec dotiahnuť do konca a budeme môcť aj spoločne oznámiť nielen teda občanom Slovenskej republiky, ale aj Belgicku, aké boli výsledky tohto vyšetrovania.
Pokiaľ ide o ministra Korčoka, chcem povedať, že v tom čase som bol premiérom, on zastupoval pána Lajčáka, ktorý bol v Spojených štátoch v New Yorku, nemal som jednu jedinú informáciu od štátneho tajomníka Korčoka o tomto prípade. Je smutné, že vláda zasadala minulý týždeň v stredu po tom, čo sme túto tému otvorili, a minister doniesol pod pazuchou jediný materiál, a to je podpora bieloruskej opozície za 750-tisíc eur. Toto je veľká hanba, že tam bolo všetko okamžite prijaté, ale ani jedno jediné slovo nebolo povedané o pánovi Chovancovi. Verím, že niečo prejde, súhlasím s kolegami, že nebudeme viesť tuná žiadne preteky, zahlasujeme za návrh, aby Národná rada jasne vyslovila svoj názor. Takže ďakujem Jurovi Blanárovi za vykonanú prácu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis