Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.11.2021 o 17:21 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:51 - 16:51 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne za podporu a ešte by som chcel povedať, že pred mojím vystúpením sa ma pán poslanec Dostál pýtal, či budem dlho hovoriť. Ja som mu povedal, že neviem presne, ale odhadujem tak päť minút. Tak keď som dorečnil a pozrel som sa na svetelnú tabuľu, bolo tam 4.59, takže nebol to úplne presný odhad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:45 - 16:50 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pokúsim sa byť čo najstručnejší.
Dámy a páni, nepoviem nič nové, keď začnem tým, že pandémia COVID-19 zasiahla asi všetky sféry našich životov a všetky sféry, ktoré my ako zákonodarcovia máme možnosť ovplyvniť. Takto isto zasiahla pandémia aj činnosti bezpečnostných alebo záchranných zložiek a to je presne prioritný dôvod, prečo prichádzame s kolegyňou Andrejuvovou s touto novelou zákona. Je to v prvom rade pomocná ruka pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Tá požiadavka, ktorá je za touto novelou, vychádza z praxe, nie je to žiaden návrh od stola a bola prekonzultovaná aj s odbornými útvarmi jednotlivých rezortov vrátane ministerstva dopravy, ktoré je gestorom tohto zákona, teda zákona o autoškolách. Prioritným dôvodom je teda jednak to, čo spôsobila pandémia, a jednak to, že je v týchto zložkách nedostatok držiteľov niektorých typov vodičských preukazov, ide najmä o preukazy C a D a ich teda tie podskupiny a je to aj z toho dôvodu, že tie kurzy sa v čase pandémie predlžujú, niektoré sa úplne rušili, odkladajú sa termíny skúšok a tak ďalej a tá potreba v záchranných zložkách práve na tieto špecifickejšie vodičské preukazy je intenzívna, preto prichádzame s riešením, ktoré už v minulosti fungovalo v týchto zložkách aj v predcovidových časoch, ak sa nemýlim, do roku 2015 tieto rezorty mali svoje autoškoly, ktoré boli potom novelou zákona zrušené, čiže nie je to ani objavenie Ameriky, toto už v rezortoch fungovalo. My sme v tom návrhu zúžili okruh ľudí, ktorí budú môcť absolvovať kurzy, a zúžili sme to teda maximálne možne tak, aby to nikto nezneužíval a aby sa ani komerčné autoškoly necítili nejako dotknuté, a ja by som si teda aj dovolil odcitovať tie odseky, kde teda je to vyšpecifikované.
Čiže citujem: „Účastníkom kurzu v autoškole ministerstva vnútra môže byť len príslušník Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a zamestnanec, ktorému z pracovných povinností zaradenia charakteristiky pracovného miesta alebo z opisu štátnozamestnaneckého miesta vyplýva požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie príslušnej skupiny.“
A takto isto je to aj na obrane v rámci Ozbrojených síl. Čiže nie je to tak, že niekto sa stane príslušníkom alebo sa zamestná a povie si, že ja mám vodičský preukaz, tak sa prihlásim, jednoducho musí mu to vyplývať z opisu pracovnej činnosti. A takisto sme zúžili okruh inštruktorov, tak aby nedochádzalo k zneužívaniu týchto pozícii vo vzťahu ku komerčným autoškolám.
Aj toto by som teda odcitoval: „Inštruktorom v autoškole ministerstva vnútra môže byť len ten, komu na to vydalo oprávnenie ministerstvo vnútra. Toto oprávnenie neumožňuje vykonávať výučbu a výcvik v inej autoškole.“ A toto isté platí aj vo vzťahu k ministerstvu obrany.
Okrem toho, že je to istá forma pomocnej ruky pre zložky ministerstva vnútra, ministerstva obrany, tak táto novela má ešte nasledovné výhody. Neprináša žiadne náklady pre štátny rozpočet a to je dané tým, že tieto autoškoly už fungovali v minulosti v týchto rezortoch, čiže vybavenie na to majú a majú na to aj ľudí, pretože po tom, ako tá novela v roku 2015 zrušila tieto autoškoly, tak tí ľudia neskončili svoj pracovnoprávny vzťah, čiže aj ľudia sú k dispozícii, aj technika je k dispozícii.
A ešte jeden bonus má tento návrh, a síce ten, že má pozitívny vplyv na štátny rozpočet, a to vďaka bodu 4 tohto návrhu, ktorým sa predlžuje lehota na udelenie pokút za správne delikty z jedného roka na tri roky. Toto je, poviem na rovinu, iniciatíva ministerstva dopravy a bez problémov sme ju zapracovali, pretože to prináša aj teda očakávaný pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Čiže pomáhame aj zložkám ministerstva vnútra a obrany aj štátnemu rozpočtu, preto vás prosím o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:42 - 16:43 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, milé poslankyne, vážení poslanci, cieľom návrhu tohto zákona je vytvoriť prostredie, ktoré umožní školenie a výcvik inštruktorov, a to v novozriadených autoškolách ministerstva vnútra a ministerstva obrany. A viac k tomu poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2021 11:05 - 11:06 hod.

Gábor Grendel
Osem faktických poznámok na vystúpenie pána Kamenického. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.
Prerušujem teraz schôdzu na 4 minúty do 11.05 hod., kedy budeme pokračovať hlasovaním.

(Štvorminútová prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 14:19 - 14:20 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďalšia otázka je opäť na pána ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, opäť od pána poslanca Martina Čepčeka, a znie:
„Pán minister, aký je konkrétny názov a špecifikácia testu protilátok proti SARS-CoV-2 údajne v cene okolo 2 000 eur, aká firma vyrába zariadenie preň, či aké laboratórium ho poskytuje, o ktorom ste hovorili počas verejnej diskusie s občanmi v Piešťanoch koncom septembra 2021? Ide o jediný smerodajný test protilátok, alebo aké sú ďalšie testy?“
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2021 11:21 - 11:21 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujeme za informáciu.
Pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 805, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 830. (Ruch v sále.)
Prosím vás, kolegyne a kolegovia, aby ste sa utíšili. Ak máte pripomienky k zákonu pána ministra práce, tak sa prihláste faktickými poznámkami po tom, ako niekto vystúpi v rozprave alebo máte možnosť sa prihlásiť aj do rozpravy a odísť zo sály v prípade, že riešite niečo iné naliehavé, čo nesúvisí s týmto návrhom.
Teraz dávam slovo pánovi ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milanovi Krajniakovi, aby vládny návrh zákona uviedol.

(Rokovanie o vládnom návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 805.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2021 17:24 - 17:24 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som len do záznamu uviesť, že pri čísle hlasovania 125, tlač 765, ma zariadenie vykázalo, že som bol za, v skutočnosti som bol proti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 10:55 - 10:57 hod.

Gábor Grendel
S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Taraba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2021 17:21 - 17:21 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 76, proti 3, zdržalo sa 61 poslancov, nehlasoval 1.
Tento pozmeňujúci návrh pani poslankyne Záborskej sme takisto schválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Záborskej. Upozorňujem, že v rozprave bol podaný aj lepší pozmeňujúci návrh. (Reakcie z pléna a smiech v sále.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 66, proti 22, zdržalo sa 43, nehlasovali 2.
Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o štvrtom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Záborskej. Technická oprava poplatkov.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 75, proti 4, zdržalo sa 61, nehlasoval 1.
Tento pozmeňujúci návrh pani poslankyne Záborskej sme schválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o piatom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Záborskej.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 85, proti 3, zdržalo sa 46, nehlasovalo 0.
Takže tento pozmeňujúci návrh sme schválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 47, proti 52, zdržalo sa 39, nehlasoval 1.
Prvý pozmeňujúci návrh pani poslankyne Bittó Cigánikovej sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej. Príspevok pri narodení naozaj pre každé dieťa, čo podporuje aj pani Záborská.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 46, proti 49, zdržalo sa 40, nehlasovali 4.
Tento návrh pani poslankyne Bittó Cigánikovej sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrh pani poslankyne Bittó Cigánikovej. Materská aj pre matky, ktoré si privyrábajú, kolegovia.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 53, proti 45, zdržalo sa 37, nehlasovali 4.
Tento návrh sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, teraz pristúpime k hlasovaniu o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej. Rodičovská starostlivosť, ktorú chceli aj navrhovatelia. (Reakcie z pléna.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás.
Prezentujme sa a hlasujme a nevykrikujme.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Rodičovská starostlivosť. Aké číslo chcete? Je to Cigánikovej návrh č. 4. Je to materská dovolenka na rodičovskú starostlivosť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 32, proti 53, zdržalo sa 51, nehlasovali 3.
Tento návrh sme neschválili. (Ruch v sále.)
Kolegovia, poprosím vás, rešpektujme sa navzájom.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, pristúpime k hlasovaniu o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej. Ako spoločný predkladateľ tohto poz... (Ruch v sále.)
Môžte, prosím, môžte, prosím, ukľudniť plénum? (Reakcie z pléna.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poviem vám, pán poslanec.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Počkám, kým sa ukľudníte. Dobre? (Reakcie z pléna.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás, kolegovia, nerušte hlasovanie. Ide o hlasovanie č. 11 v poradí, je to piaty návrh pani poslankyne Bittó Cigánikovej.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Presne tak, piaty návrh.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, pristúpime k hlasovaniu o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Teraz hlasujeme, pán poslanec.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
No ne... (Reakcie z pléna.) No nevieme, o čom hlasujeme, lebo tam je, tam je uznané hlasovanie.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ospravedlňujem sa, zastavujem toto hlasovanie.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Takže pristúpime k hlasovaniu o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej podanom ako piatom, aby aj pán kolega bol spokojný. Ako spoločný predkladateľ tohto pozmeňujúceho návrhu, ako spoločný spravodajca tohto pozmeňujúceho (zasmiatie sa rečníka), predkladateľ tohto pozmeňujúceho návrhu som požiadal, aby sa o bodoch 2 a 3 hlasovalo spoločne a o ostatných bodoch 1, 4 až 19 o každom osobitne.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bodoch 2 a 3 spoločne. (Reakcia z pléna.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 53, proti 50, zdržalo sa 32, nehlasovali 4.
Takže sme neschválili body 2 a 3 v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bode 1. Tu ide o predĺženie poskytovania núdzového bývania, kolegovia.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 52, proti 45, zdržalo sa 38, nehlasovali 3.
Bod 1 tohto pozmeňujúceho návrhu sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrh pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bode 4.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 29, proti 51, zdržalo sa 54, nehlasovali 3.
Takže bod 4 tohto pozmeňujúceho návrhu sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bode 5. Tu ide o vypustenie zmeny lehoty. (Reakcia z pléna.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 55, proti 48, zdržalo sa 32, nehlasovali 6.
Tento návrh pani poslankyne Cigánikovej sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bode 6. To sú informácie pre budúce matky.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 50, proti 50, zdržalo sa 37, nehlasovali 3.
Tento návrh pani poslankyne Cigánikovej sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bode 7. Tu ide o vypustenie kontroly ministerstvom.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
No tak ako doteraz – VÚC.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 44, proti 53, zdržalo sa 39, nehlasovali 4.
Tento pozmeňujúci návrh pani poslankyne Cigánikovej sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bode 8. Toto sú informácie o zdravotníckych zariadeniach na webe ministerstva.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 30, proti 50, zdržalo sa 53, nehlasovali 4.
Tento pozmeňujúci návrh sme neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bode 9. Toto je výhrada vo svedomí zdravotníckych zariadení, lebo zdravotnícke zariadenie nemá svedomie.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme. (Ruch v sále a zaznenie gongu.)
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 43, proti 53, zdržalo sa 36, nehlasovali 3.
Tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Bittó Cigánikovej, o bode 10.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.11.2021 17:15 - 17:20 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Dobre. Kolegovia, poprosím vás, berieme to ako podnet na najbližšie rokovanie poslaneckého grémia.
Teraz pristúpime k hlasovaniu o bode 38 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci pánovi poslancovi Petrovi Cmorejovi, aby hlasovanie uvádzal. (Ruch v sále.)
Poprosím o pokoj v sále, čaká nás fakt zložité hlasovanie, kolegovia, aby sme sa všetci sústredili na to, čo nás čaká.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.)

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, informácia návrhu zákona neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy. V rozprave bolo podaných 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Ako o prvom budeme hlasovať o mojom návrhu – nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142 poslancov, za 52, proti 64, zdržalo sa 26, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh pána poslanca Cmoreja neschválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Keďže informácia neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v poradí, v akom boli predložené. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Záborskej.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142 poslancov, za 75, proti 4, zdržalo sa 62, nehlasoval 1 poslanec.
Tento pozmeňujúci návrh pani poslankyne Záborskej sme schválili.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Záborskej. Toto sú legislatívnotechnické pripomienky.
Skryt prepis