Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.9.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Ďakujem.
Milí kolegovia a kolegyne, hmotná zodpovednosť nie je náš výmysel, je to objednávka od občanov. Do toho sme išli do verejného života, do toho ste išli aj vy do verejného života, milí kolegovia zo SaS. Hmotnú zodpovednosť politikov chcú občania. Po rokovaniach, ktoré boli naozaj aj s Ondríkom, aj pán Baránik tam bol, kedy sa rokovalo o hmotnej zodpovednosti, akou formou ju predložiť, čo tam do nej dať a tak ďalej. Po dvoch rokoch pani Zemanová tu stojí, ja verím, že to je čestný človek, povedala, že vy ten zákon nepotrebujete. (Reakcia z pléna.) Ja s vami nediskutujem, pani Zemanová, ja len hovorím, nediskutujem s vami. Pani Zemanová povedala, že ten zákon nepotrebujete, nepotrebujete. Zákon o hmotnej zodpovednosti.
Nakoniec sme sa rozhodli, rozhodli sme sa, že predložíme identický zákon, za ktorý v roku 2016 hlasoval Ondrej Dostál, pán Baránik za tento zákon, pán Baránik ho dnes označil za sprostosť. V roku 2016 za tento identický zákon pán Baránik hlasoval, vtedy to nebolo o Matovičovi, vtedy to nebola sprostosť, teraz je vhodné využiť Matoviča a opäť si kopnúť do toho Matoviča, tak Baránik povie, že to je sprostosť. Páni, za tento zákon ste vy saskári v 2016 hlasovali. Za toto isté ste hlasovali, Ondro, ty nemáš hanbu mne rozprávať, že či sa hanbím za predloženie tohto zákona? Nie, Ondro, ja sa nehanbím, lebo to chcú ľudia, Ondro. Ty sa hanbi, Ondro, že toto tu povieš na tomto mieste. V 2016 si za tento zákon, Ondro, hlasoval, za identický. Potom ho predložil Valášek, za ten zákon hlasoval aj Šeliga a teraz je to pre vás sprostosť. Tak som zvedavý, saskári, som zvedavý, som zvedavý, ako budete hlasovať za tento zákon, ktorý je identický, za ktorý ste hlasovali v 2016. Šeliga hlasoval za tento zákon, za Valašekov zákon, keď ho predkladal, ten istý zákon, ten istý, ten istý zákon.(Reakcia z pléna.) Ospravedlňujem sa, prima, pán Šeliga.
Čiže, milí moji priatelia, milí moji priatelia zo SaS, som veľmi zvedavý, ako budete hlasovať, ako teraz ukážete národu, keď ste v 2016 za tento istý identický zákon hlasovali, že to je veľmi dobrá skvelá vec a teraz je to sprostosť.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

5.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, cieľom predkladaného návrhu zákona je zaviesť funkčný mechanizmus trestania prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Pri súčasnom nastavení zodpovednosti verejných funkcionárov sa za rozhodovanie o verejnom majetku javí, že občania verejným funkcionárom bezmedzne dôverujú. Slovenská verejnosť však bola neraz svedkom vzniku viacerých závažných káuz, v ktorých nebola nikdy uvedená zodpovednosť. Existovalo pritom viacero pokusov o zavedenie inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Všetky tieto pokusy však doposiaľ skončili neúspešne. Škoda, ktorá vznikne štátu alebo územnej samospráve, bola v praxi často prehliadaná. Najmä osobná zodpovednosť verejného činiteľa sa preukázala len ojedinele. Súčasný stav signalizuje, že subjekty oprávnené iniciovať konanie vo veci náhrady škody buď nemajú prostriedky na spoľahlivé zistenie skutkového vzťahu, alebo nemajú záujem o zistenie skutkového stavu a vyvodenie dôsledkov. Navrhovaná právna úprava nariaďuje iniciovať konanie z úradnej povinnosti, pričom v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy koná generálny prokurátor Slovenskej republiky. Len transparentne nastavený systém osobnej zodpovednosti a účinná vymáhateľnosť môže viesť k zodpovednému a profesionálnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy.
Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a súčasne nemá sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Milé štyri kolegyne, milí kolegovia. Z poverenia gestorského výboru mi dovoľte podľa informácií podať informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na uznesenie Národnej rady vo výbore.
Gestorský výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval návrh uznesenia Národnej rady k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu na svojej 59. schôdzi a svojim uznesením č. 119 odporúčal Národnej rade návrh uznesenia schváliť. K textu návrhu uznesenia neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dnes sme tu počuli naozaj, že pamäť je to dôležité, čo nás stále núti k tomu, aby sme spomínali na veci, ktoré sa stali veľmi zlými a ktoré boli pre náš národ naozaj potupnými. Aj v súčasnosti je aj tu v parlamente veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí rozprávajú o tom, aby sme zabudli, aby sme zabudli na to, čo sa tu v minulosti dialo. Netreba na to zabúdať, ale nielen spred tridsiatich rokov, ale aj spred dvanástich rokov. Stále si pamätajme, aké zločiny sa tu diali a vystríhajme sa tomu, aby sa tie zločiny ďalej nediali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:10 - 13:25 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil správu o prerokovaní predmetného materiálu v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá správu o prerokovaní materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor o výročnej správe rokoval 15. júna 2022 a prijal k nej uznesenie č. 113. Týmto uznesením zobral výročnú správu na vedomie a odporúčal aj Národnej rade zobrať ju na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe k tlači 1029a.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Tak Marek Šefčík povedal 90 % z toho, čo som chcel hovoriť ja v rozprave. Moji predrečníci vo faktických poznámkach zvyšných 10 %, takže určite len pripomenúť chcem, že Slovenský pozemkový fond je v súčasnosti na ozdravnej ceste. Už tu bolo viackrát spomenuté, že čo sa tam dialo, to bolo niečo, niečo neskutočné. To bol klondajk pre smerohlasáckych zlodejov, ktorí tam naozaj kšeftovali neskutočným spôsobom a, žiaľ, sú tam ešte zamestnanci, ktorí, ktorí majú a vedia svoje veci.
Takže ja držím pánovi Maroszovi prsty, ale čo chcem ešte povedať, že to je to, že naozaj keď sme tam dosadili človeka alebo vláda tam dosadila človeka, ktorý má naozaj čistý morálny kredit, tak aj po ňom zrazu idú a chcú aby sa vrátili časy, keď si vymieňali pozemky ako chceli, keď zarábali obrovské, obrovské peniaze na tom, že sa kšeftovalo s pozemkami. Ja som hlboko presvedčený, že toto skončilo a že sa už nikdy nevráti kšeftovanie smerohlasákov, ktorí tam naozaj si tam spravili zárobkovú zlatú baňu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2022 9:25 - 9:40 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Erik, povedal si, že čakáš, že nebudeme osobní. Veď ty si bol tak osobný, Erik, a stále sa obraciaš na nás. Si osobný, už to môj predrečník povedal, ty si rozprával o platoch, o peniazoch, ja viem, na čo používajú moji kolegovia peniaze a kam ich dávajú tí moji kolegovia tie peniaze, Erik. A presne to, čo povedal predrečník, Erik, ty naozaj nemáš ani kúsok takého, nechcem ťa uraziť a nechcem ťa uraziť, lebo ťa poznám dlhé, dlhé roky a viem, aký si bol čestný človek kedysi. Ty nevieš, čo sa tu dialo, Erik? Čo tu robil Fico. Ty, Erik, ty si nevidel tú nahrávku Počiatek-Trnka, kde Počiatek povedal, že Fico ukradol 2 mld. so Slotom. Erik, ty si nevidel? Ja si ťa pamätám, Erik, ako sme v Haliči spolu spali a spolu sme chodili na akcie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Vy ste spolu spali? (Povedané so smiechom.) (Smiech v sále.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... na jednej izbe. Erik, takže ty mi ideš rozprávať, Erik, mne, že, ty mne, Erik? Ešte som neskončil. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, neprerušujte pána Pročka. Dajte mu späť časť, prosím vás pekne, lebo ste ho prerušili. On by to chcel dokončiť. Možno ešte porozpráva s kým spal. Nech sa páči. Vráťte pánovi Pročkovi čas. Dve minúty mu tam dajte.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Takže, ďakujem veľmi pekne. Takže Erik, ja ti len naozaj chcem povedať toľko, že ani jeden človek, čo tu sedí okolo mňa, nesedí na tej stoličke, neprišli sme preto sem. Ja som sem neprišiel, Erik, preto, aby som tu zarábal peniaze. Ja som si zarobil predtým a viem si zarobiť aj potom. Jediné, čo ti chcem povedať ešte je, zabúdate, Erik. Vy keď ste boli pri moci a keď bol pri moci tvoj šéf, tak povedal, že žiadať predčasné voľby je popretím výsledkov demokratických parlamentných volieb. To povedal Fico v roku 2018. Teraz je to už iné. Teraz už iné rozpráva. Ale k tomuto referendu chcem povedať jednu vec, že to je naozaj dvojsečná zbraň. A ja si myslím, že tak ako teraz žiadate predčasné voľby a chcete, aby to skončilo, tak občania, ja som hlboko presvedčený, že to budú robiť, keď budete vládnuť, ak by ste teda mali vládnuť vy, lebo sa bude diať to, čo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Takáč, je mi jasné, prečo to robíte, absolútne a každému jednému z nás. Každý jeden z vás, čo ste tam na tej, po mojej strane pravej strane, tak máte tak za ušami a tak sa bojíte toho, čo sa deje zlodejom, ktorých polícia teraz naozaj vyšetruje a zatvára zlodejov, ktorých ste vy nominovali, s ktorými ste vy spolupracovali.
Rozprávate, že Heger žije v inom svete. Áno, v inom svete, ako žil Robert Fico. Svet Eda Hegera je čestný, spravodlivý. Svet (povedané so smiechom), svet Eda Hegera je o spravodlivosti. Ficov svet bol o kšeftoch, zlodejovaní a o tom, komu dať aké veľké prachy zarobiť.
Rozprávali ste tu, že Igor si nedá, pokiaľ si Igor nedá dávku (povedané so smiechom), Takáč, komu vypadlo špáratko z nosa? Celá vaša tá sebranka, teda z nosa, z vrecka, celá ta vaša sebranka, pokiaľ si nedáte niečo, niečo do seba, tak ani sem nejdete. Fico pokiaľ sa, si nedá pohárik a celá tá zadná rada a všetci tam, pokiaľ sa tu nenachľastáte, tak sem ani neprídete. Vy tu rozprávate. Takáč, vy ste taký klamár! Vy ste... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj v rokovacej sále. Nech sa páči.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
A presne, presne toto je, toto je to, že teraz ukázala tam, vy ho voláte Conchita, Blanára, medzi sebou, teraz ukázal jasne, ako to tu vedie. Ja som ho musel upozorňovať, aby nevykrikovali ste. Vy rozprávate o mne? On vás nechá a vy tu vyvreskujete, rozprávate, ale on vás nechá. On vás nechá.
A vy ste klamár. Vy ste obrovský, vy si teraz ťukáte po čele, toto je tá kultúra?! Vy ste klamár! Vy ste o mne klamali na námestí, že som dosadil pol Slovenska do okresných úradov. Ani jedného! Vy ste obyčajný, hnusný... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 15:40 - 15:55 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Pani Saková, to bola taká krásna ukážka toho, ako vy sa viete dať do takej polohy uplakanej princeznej, ktorá rozpráva o tom, ako tu ľudia budú trpieť, ako príde strašná kríza. Toto ste tu predviedli krásne v tom ružovom, nádhernom bizniscentrovom, smero-hlasáckom oddelení. Pani Saková, vy ste tam robili také čachre-machre aj s tým vaším priateľom osobným Zurianom, ktorý v Tatrách vlastní, vlastne nevlastní, len býva v cudzích domoch, váš osobný priateľ.
Pani Saková, vy ste tam tak kšeftovali s Kaliňákom, tak ste okrádali Slovensko, keď ste boli ministerka. Nie je slušné povedať, že nemáte kožu na tvári, tak vám to nepoviem, ale vy ako princeznička na bále ste tu rozplakali celé Slovensko, ako bude Slovensko trpieť. Slovensko trpelo, keď ste vy, Denisa Saková, boli ministerka vnútra. Keď ste kšeftovali, keď ste si tam robili kšefty a vaše biznis krídlo pod vedením Pelle štuplíka odišlo od Fica práve preto, práve preto.
A nedá mi, teda keď ma spomínal tuná Kičurov osobný podržtaška, keď si tu zobral svoje meno do papule, si zobral moje meno do papule, zoberiem si aj ja. Kičurov podržtaška Eštok sa tu ide proti mne vo svojej, reagoval na mňa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, máte reagovať na vystúpenie pani poslankyne Sakovej a nie na ďalšieho poslanca. Prosím pekne, držme sa.

Pročko Jozef, poslanec NR SR
On na mňa reagoval. Takže podržtaška Kičurova ide na mňa rozprávať. Ďalší zlodej v tej biznis, smero-hlasáckej partii. Kradli ste... (Povedané súbežne s predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Musíte reagovať... (Povedané súbežne s rečníkom.)

Pročko Jozef, poslanec NR SR
Áno, idem reagovať na ňu, áno, idem reagovať na ňu.
Pani Saková, vy ste nerobili nič iné, len ste tam kšeftovali a teraz zase chcete kšeftovať a bojíte sa. Vy sa bojíte spravodlivosti! (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2022 12:40 - 12:55 hod.

Jozef Pročko Zobrazit prepis
Tak ako, ako sme zvyknutí pri Sujovi, to je klasika, zase obrátil moje slová. Vôbec som to, vôbec... absolútne obrátil moje slová. To je, to je základ jeho, jeho činnosti. Tuná človek, ktorý naozaj jednoducho nič nebude robiť, len to, že bol tu problém s Rómami, tak bola rómska karta. Teraz bude Budaj, potom príde niečo iné. Ale žiadne riešenia!
Suja, vy ste nepriniesli žiadne riešenie! Vy ste neposkyt... nič ste povedali. Vy odvolávate pána Budaja za to, že sú medvede premnožené, ale vy ste nepriniesli ani jedno riešenie, čo s tým. Ani jedno. To, že strieľať, to vedia všetci. Ale dajte riešenie. Na tom stretnutí, na tej Poľane bolo 15 odborníkov. Aj vaši priatelia tam boli zo SMER-u, ale žiadne riešenie ste nepriniesli, Suja s Mazurekom. Čo tu predvádzate, nadávate Budajovi do bláznov, do psychopatov, urážate jeho minulosť. Všetci vieme, akú máte vy minulosť, akú má minulosť Mazurek.
Vy mi rozprávate o tom, že som prebehol, vaša mantra je, že som prebehol pred 25 rokmi holý po námestí, áno, v relácii, bola obrovskú sledovanosť. Ale spomeňte tú vašu kolegyňu, ktorá sa na internete ponúkala, vašu stranícku kolegyňu, ktorá sa s manželom ponúkala na bisexuálne chúťky holá. Čo ju nespomeniete?! Prečo nespomeniete vašich straníckych kolegov, ktorí holí ponúkali svoje sexuálne chúťky?!
Dehonestujete ľudí na základe ich minulosti. Vaša minulosť, Suja, je katastrofálna. Celá, celá Detva sa vás bojí! V Detve je chlapec, ktorému ste zničili život, Suja, a polícia potvrdila, že ste ho zmlátili! Ten chlapec je psychicky do konca života narušený!
To ste vy Suja, agresor a zlý človek!
Skryt prepis