Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.10.2020 o 15:38 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.11.2020 14:43 - 14:49 hod.

Mária Kolíková
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec, práce legislatívne na novom Občianskom zákonníku, rovnako na zákone o obchodných spoločnostiach prebiehajú v maximálnom možnom tempe. V priebehu budúceho roka rátame s tým, že budú ukončené, a ten ďalší rok pôjde návrh či už nového Občianskeho zákonníka, alebo zákona o obchodných spoločnostiach do legislatívneho procesu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 14:25 - 14:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Treba povedať, že vychádzame pri legislatíve na tento rok z programového vyhlásenia vlády. Je pravdou, že nedá sa a ani sme neboli schopní dať do plánov všetky záväzky, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády, to znamená, že v tomto roku sa sústreďujeme na tie opatrenia, ktoré sú zásadné pre reformu justície.
Čo sa týka tohto opatrenia, ktoré v programovom vyhlásení vlády, rátame, že sa mu budeme venovať v najbližšom roku. A vôbec, plánujeme otvoriť aj Trestný poriadok, máme tam ďalšie inštitúty, ktoré sú zrejmé z programového vyhlásenia vlády, že ich budeme prehodnocovať, ktoré sú v trestnom poriadku, takže nejakým spôsobom sme to neopomenuli, a práve v oblasti domáceho násilia práve rátame s tým, že takýto nový inštitút by mohol byť nápomocný.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 26.11.2020 14:25 - 14:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Materiál zatiaľ nie je v medzirezortnom pripo..., v medzirezortnom pripomienkovom konaní, to znamená, že samostatný materiál, ktorý bude súvisieť s tým, ako sa bude implementovať súdna mapa, ešte len pôjde do legislatívneho procesu. Plánujeme to urobiť v najbližších dňoch. Samozrejme, že celý proces diskusie, ktorý súvisí s tým, že takýto materiál pôjde ďalej do, do procesu, bude zachovaný. Ja, samozrejme, rátam s tým, že aj ktorýkoľvek poslanecký klub sa chce dozvedieť viac o súdnej mape, ja som pripravená sa o tom rozprávať už teraz.
Smerom k prokuratúre by som povedala, že áno, ja som odsledovala tieto otázky aj odpovede, myslím, že je to veľa nedorozumení, ktoré, ktoré boli aj v tých odpovediach, čo nás, samozrejme, mrzí, že s formovali odpovede bez toho možno, aby bola úplná znalosť aj toho návrhu. Takže treba povedať, že určite asi nemožno očakávať, že súdy, ktoré nebudú sídelné, že to príjmu s podporou. Ako to, to ako (ruch v sále a zaznievanie gongu) samé si myslím, že je jasné.
To, čo jasné je, že tá špecializácia sudcov, či už na prvej, alebo na druhej úrovni súdov vyžaduje zväčšenie obvodov, je jednoznačná. To znamená, že bez toho, aby sme tu mali súdy, ktoré už nebudú tými sídelnými, sa reforma urobiť nedá, a nemôžme posunúť justíciu ďalej. To tak jednoducho je. Ja si, samozrejme, všetky vyjadrenia z tých súdov, ktoré nebudú sídelné, budem, dôsledne ich vyhodnotím, ale bez toho to, jednoducho sa tá reforma udiať nedá.
Čo sa týka prokuratúr, tak prokuratúry samotné, tak ako sú organizované, sú v rukách generálneho prokurátora, takže bude na generálnom prokurátorovi, čo uzná za vhodné, akým spôsobom bude potrebné reagovať potom na zmeny.
Treba povedať, že my zachovávame aj pracoviská súčasných krajských súdov, takže tam je obrovský priestor do budúcna aj v rámci tej efektívnosti, prípadných, prípadnej potreby pojednávaní, napríklad na tých odvolacích súdoch, keď sa bavíme o tých troch. Ale to, že by sme mali mať väčšie obvody pre odvolacie súdy, tie tiež jednoznačné. Ako to nie je, akože v tomto to nie je nejaký, nejaká nová informácia pre nikoho, kto proste pracuje v súdnictve, že tie odvolacie súdy musia mať väčšie obvody. Takže prokuratúra, bude na nej, akým spôsobom na to zareaguje, tá organizácia je absolútne v rukách generálneho prokurátora, ja to nechávam na ňom. A keďže generálneho prokurátora zatiaľ nemáme, nemám s kým o tom rokovať.
Takže ja, samozrejme, veľmi rada, ba som s ním mala čo najskôr stretnutie a bližšie sme sa rozprávali o podrobnostiach, každopádne tá právna úprava implementácie, to nechá v úplnosti v rukách generálneho prokurátora. Takže ako bude chcieť on zorganizovať prokuratúru, bude úplne na ňom.
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 14:25 - 14:34 hod.

Mária Kolíková
Môžem ešte na to reagovať?

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ak chcete, nech sa páči, pani ministerka.
Skryt prepis
 

26.11.2020 14:18 - 14:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za danú otázku. Pán poslanec, každopádne personálne kapacity súdov, ktoré neplánujeme, aby boli ďalej ako tzv. sídelné v nových, väčších obvodoch, neplánujeme zrušiť, takže implementácia súdnej mapy znamená, že my ponechávame tieto budovy ako pracoviská súdov. Ukáže budúcnosť, v akej miere sú potrebné či už pre vykonávanie pojednávaní, ale ako aj pracoviská pre sudcov a justičný personál. Takže každopádne samotná implementácia súdnej mapy neznamená, že by sme stratili akékoľvek miesto sudcu alebo justičného pracovníka. Robíme pre to maximum, v rámci implementácie by k tomu nemalo dôjsť. (Krátka pauza.)
To je odpoveď na moju otázku. Idem ďalšie otázky alebo?
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 17:45 - 17:47 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja iba veľmi krátko. No, buď chceme zdvihnúť ten štandard, alebo nechceme. Tak keď chceme, tak treba prijať právnu úpravu. Ak nechceme, tak potom nech sa páči.
Podľa mňa to spresnenie, ktoré tu dal pán poslanec, je naozaj už tou hranicou, ktorá tomu dáva jasný priestor, aby ten, ktorý by sa obával a chce byť transparentný, tak nemá byť prečo stíhaný. Ak niekto nechce byť transparentný a chce niečo skrývať, tak preňho tá právna úprava nie je.
A čo sa týka tej tajnej voľby, pán poslanec, ako ja už som to tu hovorila, vy ste tu, bohužiaľ, neboli. My sme neskandovali "tajná voľba", naozaj, ja neviem, odkiaľ toto ako beriete, že máme tu takýto princíp, ktorý sme si vydobyli revolúciou nežnou. Takže tajná voľba je dôležitá, súvisí s hlasovaním, nijakým spôsobom ju nikomu neodoberáme a je absolútne v poriadku vedieť, aký pomer hlasovania bol pri rozhodovaní súdov. Nie je tam vôbec žiadny problém, nie je tu popretie žiadnych princípov, ktoré súvisia s chodom justície.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

21.10.2020 17:25 - 17:40 hod.

Mária Kolíková
Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, rada by som ešte otvorila rozpravu k tomuto bodu s ohľadom na návrhy, ktoré som porozumela, že by chceli byť ešte predložené. Takže poprosím ešte otvorenie rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 16:13 - 16:18 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, iba zopár; a poslankyne, ja iba zopár poznámok.
Najprv k tomu predaju zaisteného majetku. Už sme sa o tom rozprávali s pánom poslancom Suskom nakoniec na ústavnoprávnom výbore, ale aby naozaj ohľadom toho neboli nejaké zbytočné obavy. Ale už aj povedal pán poslanec Kyselica, že pri tej správe zaisteného majetku nám ide o to, aby sme zachovali hodnotu. Veď vychádzajme z toho, že to je prezumpcia neviny. To znamená, že potenciálne my budeme musieť vrátiť ten majetok aj v tej hodnote. To znamená, že ten úrad musí robiť úkony, ktoré sú efektívne pre to, aby tú hodnotu zachoval. Takže môže byť naozaj namieste práve v tých prípadoch, čo aj spomenul pán Kyselica, aby mohol robiť úkony aj k tomu predaju. Ale v týchto prípadoch úrad vydáva rozhodnutie, voči ktorému je odkladný účinok, voči ktorému je opravný prostriedok s odkladným účinkom odvolania a ešte aj to rozhodnutie o tom odvolaní môže preskúmať súdom. To znamená, že ak tá osoba má za to, že to nie je dobrý nápad, tak je tu priestor. A toto už nespomenul pán poslanec. Takže ako tu je naozaj, tu je možnosť ešte preskúmania súdom, je tu možnosť argumentácie, že to nie je správne. Tá možnosť ochrany pre tú osobu je skutočne dostatočná a efektívna.
K tým argumentom, ktoré tu zazneli k tým prílepkom. Mňa to naozaj mrzí, že toľko o tom rozprávame. Prílepky, samozrejme, nie sú, nie sú pekná vec. Treba však povedať, že ak by sme na toto išli takýmto spôsobom k Trestnému zákonu, tak raz keď upravujeme trestnú činnosť v oblasti, trestné činy v oblasti životného prostredia, tak to bude jedna novela, ak budeme upravovať trestné činy k obchodovaniu s ľuďmi, to bude iná novela. Ako veď zase takto to asi nechceme. Treba sa pozerať, že to je Trestný zákon, je zákon kódexového typu. Ak ho raz otváram, tak tie veci, ktoré môžem vyriešiť, treba vyriešiť. Veď aj toto súvisí s tou predvídateľnosťou práva, aby sme nemali toľko tých zmien. Ale keď vieme vyriešiť komplexne naraz, tak ho treba vyriešiť, a to je aj úlohou ministerstiev, aby sa k tomu, aby k tomu tak pristupovali. Takže keď už sme otvorili Trestný zákon, no tak už sme v ňom menili a upravovali to, čo vieme, že je potrebné v rámci Trestného zákona upraviť.
A treba súčasne povedať, že to nie je nejaký prílepok, ktorý sa nám tu objavil niekde za chodu, ale celá právna úprava k tým trestným činom, ktoré sú v parlamente, prešli riadnym legislatívnym procesom od začiatku do konca. Od začiatku boli súčasťou návrhu. Celým legislatívnym procesom to prebehlo. Takže tu sa nebavíme o niečom, čo sa tu prilepilo niekde počas cesty. To tak vôbec nie je. To sa tak javí z tých komentárov, ale to nie je pravda. Takže mám za to, že tu vôbec to nie je v rozpore s právnou úpravou, ktorá súvisí s prílepkami, práve naopak, v súvislosti s predvídateľnosťou celého postupu a prípravy návrhov zákonov, si myslím, že prísne v zmysle tejto právnej úpravy sme k tomu tak v rámci procesu prípravy tohto zákona pristupovali, aj celého procesu.
K ohýbaniu práva tu už tiež zaznelo aj k tým obavám, ktoré sú tu v nadväznosti na jeho aplikáciu. Treba povedať, že nemôžeme prebrať presne doslova, ak sa aj inšpirujeme nejakou právnou úpravou a preniesť to do právneho poriadku. Áno, takže ja hovorím jasne, je to inšpirácia z toho nemeckého práva. Ale to je inšpirácia. To znamená s ohľadom aj na to, akú máme právnu úpravu, akú máme definíciu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tak k tomu v nadväznosti sme urobili túto právnu úpravu, ktorú považujeme za dôležitú, aby bolo zrejmé, že áno, aj za svojvoľné rozhodnutia sudcu je možné vyvodiť trestnoprávny postih.
A slovo svojvôľa, to nie je len tak náhodou. My slovo svojvôľa už poznáme, a veľmi dobre. Súvisí s disciplinárnym postihom. Tam je súčasťou disciplinárnych previnení. Sudcovia veľmi dobre vedia, čo je to svojvôľa. Veľmi opatrne s tým pojmom narábajú. A tak ako je uvedené v dôvodovej správe, predpokladá sa rozhodnutie iného súdneho orgánu, ktoré vlastne pomenuje dané súdne rozhodnutie, že je svojvoľné. To znamená, že iná súdna moc posúdi, že toto bolo naozaj mimo misu, že to bolo naozaj tak vážne.
A čo sa týka používania tých pojmov, tak je zrejmé, že sú k tomu sudcovia veľmi, ale veľmi opatrní, pretože vedia, že môže byť za to disciplinárny postih, alebo teraz po novom aj trestnoprávny postih, ak to bude mať také vážne následky. Toľko len v tej súvislosti.
Ja si, samozrejme, vážim všetku rozpravu, ktorá s tým súvisí, ale nemám rada, ak sú používané argumenty, ktoré si myslím, že už boli viackrát vyvrátené a napriek tomu sa opakovane používajú.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 15:38 - 15:41 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám opätovne vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku s tým, že tento návrh zákona tu už je vlastne po tretíkrát a ja verím tomu, že sa nám ho podarí po tretíkrát naozaj úspešne schváliť.
Prináša nám, ja som presvedčená o tom, že skutočne efektívny spôsob pre, pre orgány činné v trestnom konaní aj pre Úrad pre správu zaisteného majetku, ktorý má byť na základe tohto zákona zriadený, ako zaisťovať majetok, samozrejme, v súlade so zákonom a s ohľadom na všetky ústavné princípy, ktoré platia aj s ohľadom na prezumpciu neviny, ale s tým, že je dôležité, aby sme mali účinný nástroj, ak niekto nadobúda majetok z trestnej činnosti, má z toho výnosy, aby tu existoval nástroj, ktorý je naozaj účinný, ktorý bude natoľko odradzujúci, že toto už nebude spôsob lukratívneho spôsobu nadobúdania majetku na Slovensku. Myslím si, že táto právna úprava je skutočne pre to tým dobrým nástrojom.
Myslím si, že je to súčasne právna úprava, ktorá dostatočne vyvažuje všetky potrebné princípy primeranosti zásahu do majetku, ktoré, samozrejme, treba brať do úvahy a treba rešpektovať v každom demokratickom právnom štáte.
To znamená, na základe tejto právnej úpravy zriaďujeme Úrad pre správu zaisteného majetku a vytvárame k tomu presné postupy, v nadväznosti na čo upravujeme aj Trestný poriadok, ale súčasne upravujeme predloženou právnou úpravou aj skutkové podstaty niektorých trestných činov, a to v nadväznosti na potrebu aproximácie európskeho práva.
Je to v oblasti príslušnej, to znamená aj v oblasti zaistenia majetku, aj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, boja proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, boja proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu, ďalej riešime aj otázku spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry a riešime tiež oblasť vzájomného uznávania príkazu na zaistenie a príkazov na konfiškáciu v príslušnom trestnom poriadku, teda v novele, ktorá tu s tým súvisí.
Súčasne v oblasti, teda v tom článku, kde upravujeme, skutkovej podstaty trestných činov, prinášame aj dva nové trestné činy, a to v nadväznosti tiež na programové vyhlásenie vlády. Jedným tým trestným činom je tzv. ohýbanie práva a druhým tým trestným činom je tzv. prikrmovanie. Myslím si, že oba trestné činy sú dôležité, že ním ukazujeme, ktoré činy považujeme za tak nebezpečné v spoločnosti, že chceme nimi dať jasne najavo, že ak ich niekto pácha, tak sa dopúšťa trestnej činnosti.
Právnu úpravu, čo sa týka nového Úradu pre správu zaisteného majetku, navrhujeme od 1. januára, ale s tým, že plná funkčnosť tohto úradu bude k 1. augustu 2021.
Prosím o podporu predloženého návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 15:30 - 15:36 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v nadväznosti na zmenu ústavy predkladám vládny návrh zákona o reforme súdnictva.
Mám za to, že naozaj to, čo prináša ústava, je o reforme a najmä so zriadením, súvisí to najmä so zriadením aj Najvyššieho správneho súdu a s kompetenciami a vyjasnením toho, čo má robiť Súdna rada. Osobitne k tomu smeruje, smerujú právne úpravy, ktoré sú obsahom tohto návrhu zákona. To znamená, v prvom rade upravujeme zriadenie Najvyššieho správneho súdu a k tomu smeruje aj väčšina ustanovení. A preto je to práve aj také množstvo zákonov, pretože so zriadením Najvyššieho správneho súdu do celej schémy súdov znamená, že všade tam vlastne, kde sa nám vyskytujú sudcovia, musíme pridať aj sudcov, ktorí nám spadajú teraz, nám, ktorí budú aj súčasťou tejto novej súdnej inštitúcie, to znamená všade tam, kde potrebujeme riešiť ich postavenie a ich práva a i statusy, potrebujeme pridať či už predsedu, podpredsedu Najvyššieho správneho súdu a jeho zbor a, samozrejme, aj jeho aparát. Takže preto je to také množstvo zákonov, ktoré predkladáme, aj súčasťou tohto zákona o reforme súdnictva.
Osobitne teda upravujeme zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý aj v nadväznosti na právnu úpravu, ktorá je v ústave, plánujeme zriadiť k 1. januáru budúceho roka s tým, že by bol plne funkčný v druhej polovici budúceho roka, to znamená, že chceme vytvoriť priestor pre Súdnu radu, aby zvolila predsedu Najvyššieho správneho súdu, a následne počas najbližších mesiacov vytvoriť priestor k tomu, aby bol vykreovaný zbor justičný Najvyššieho správneho súdu s tým, že rátame, že tento výber bude uskutočnený Súdnou radou, to znamená, jej dávame túto kompetenciu a Súdna rada teda bude vyberať tých sudcov, ktorí budú súčasťou Najvyššieho správneho súdu.
Ten spôsob výberu sudcov Najvyššieho správneho súdu vytvárame istým spôsobom, dá sa povedať, podľa schémy, ako vyberáme kandidátov na Ústavný súd, ako ich vyberá Národná rada, to znamená, to, čo v zásade predpokladáme, je, že sa nám prihlásia jednotliví kandidáti, ktorí chcú byť sudcami na Najvyššom správnom súde, či už sú to sudcovia dnešného správneho kolégia, môžu to byť sudcovia, ktorí sú zo správneho kolégia na krajskom súde, môžu to byť, samozrejme, aj predstavitelia právnických profesií, ktorí sa venujú správnemu právu, ale nie sú v súčasnosti ani sudcami, môžu to byť advokáti, môžu to byť nakoniec aj prokurátori z tzv. netrestnej oblasti napríklad. Všetci, všetky tieto osoby, ktoré majú záujem byť sudcami Najvyššieho správneho súdu, je dôležité, aby sa prihlásili, uchádzali sa o takúto pozíciu a následne na základe vypočutia, ak prejdú výberovým konaním na Súdnej rade, môžu sa stať sudcami Najvyššieho správneho súdu.
Súčasne, samozrejme, predpokladáme previerku, ktorá bude súvisieť so vstupom do justície a na takýto nový justičný orgán, a to si myslím, že to sú asi tie podstatné informácie, ktoré súvisia s Najvyšším správnym súdom.
Čo sa týka Súdnej rady, tak tú na základe tejto právnej úpravy aj profesionalizujeme, to znamená, okrem toho, že momentálne má plne profesionalizovaného predsedu, tak chceme, aby aj podpredseda bol plne profesionálny aj s ohľadom na to, aké má nové kompetencie Súdna rada. To znamená, chceme po nej do hĺbky, aby preverovala spoľahlivosť sudcov a proces, ktorý doteraz zabezpečoval Národný bezpečnostný úrad, tak vlastne chceme, aby ten proces previerky prebiehal priamo v Súdnej rade. A preto aj dopĺňame aparát pre Súdnu radu, aby toho bola spôsobilá a schopná, a preto chceme aj odmeňovať po novom tých členov Súdnej rady, ktorí sú nesudcami. To znamená, že tí, ktorí sú súčasťou tohto orgánu a nemôže im byť tzv. pozastavený výkon funkcie sudcu, teda, pardon, im pozastavený nápad ako pri sudcovi, to znamená polovičný nápad vecí, ktoré má, tak tí, čo sú nesudcami, tak tým umožňujeme a dávame im priestor na to, aby boli odmeňovaní v zmysle tejto právnej úpravy.
To, čo je dôležité, v rámci tejto právnej úpravy ešte riešime aj úpravu, ktorá súvisí s Ústavným súdom. To znamená, bližšie upravujeme na základe tých zmien, ktoré sú v ústave, ktoré súvisia či už s obsadzovaním Ústavného súdu, ale nakoniec aj s chodom senátov. Napríklad to, čo považujeme za dôležité, tak vnášame na Ústavný súd nové pravidlá, to je to, že keď sa nám skladajú senáty na Ústavnom súde, tak žiadame, aby po určitých pravidelných časových obdobiach boli nanovo vytvárané tieto senáty, a navrhujeme, aby to bolo urobené náhodným spôsobom.
To si myslím, že sú asi podstatné veci, ktoré sú súčasťou tejto právnej úpravy. Ak budú akékoľvek otázky, tak, samozrejme, som pripravená na nich ešte reagovať v pléne.
Je to dôležitá právna úprava, ktorá nám dáva priestor k tým zmenám, s ktorými prichádzame ako zmenou ústavy, že to vieme naozaj realizovať. A myslím si, že je dôležité, aby na základe tejto právnej úpravy sme umožnili aj Súdnej rade vytvárať to tzv. zrkadlo pre sudcov a aby sme dali možnosť životu Najvyššieho správneho súdu. Myslím si, že to potrebujeme.
Ďakujem pekne a prosím o podporu.
Skryt prepis