Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2021 o 20:50 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 20:50 - 20:52 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe všetkého čo tu dnes bolo vyslovené ja si vás dovoľujem požiadať o prejavenie mi dôvery a to tým, že zahlasujete proti uzneseniu na vyslovenie mi nedôvery. Beriem, všetky podozrenia zo zneužívania funkcie boli rozptýlené, sme vládou zmeny, ktorá potrebuje reformu justície dokončiť. Slovensko to potrebuje, aby bolo spravodlivé, je pred nami naozaj ešte veľký kus práce. Dovoľujem si vás požiadať o vyjadrenie podpory, samozrejme, že nie som bez chyby. Ale myslím si, že som nič také závažné neurobila čoby malo byť dôvodom na vyvodenie politickej zodpovednosti. Dúfam, že som vás presvedčila, že mám legitimitu uchádzať sa o vašu dôveru. Len spolu to dokážeme, aby som mohla urobiť reformu justície a ja potrebujem cítiť, že mám nato silný mandát. Bez silného mandátu je málo pravdepodobné, že zmena bude a zmena bude úspešná. Preto si vás dovoľujem požiadať o vašu podporu o vyjadrenie dôvery a to tým, že budete hlasovať proti vysloveniu nedôvery. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:30 - 17:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Len v krátkosti. Je tu toho veľa povedané, chcem vlastne využiť len tie dve minúty, takže povedala som dosť k okresným súdom, chcem spomenúť tie krajské súdy. Tu bola otázka, že je to hrozné, že nie je návrh na sídelný súd pre západoslovenský obvod Bratislava a pre východoslovenský Košice. Takže takto. Tak ako sa navrhuje v rámci súdnej mapy urobiť z 54 obvodov už 30 obvodov, čo znamená, že budú obvody, ktoré budú vlastne zväčšené a v tých obvodov bude viac súdov a jeden z toho bude sídelný, takže my nejdeme teraz rušiť súdy. Tam na tých súdoch budú ďalej pracovať sudcovia, len sa určí, ktorý z tých súdov je sídelný. To je prvá vec. V rámci implementácie. Kde sa bude overovať či ten výber bol správne. V rámci toho druhého stupňa odvolacieho, kde máme teraz osem krajských súdov, čo bola tiež hlúposť, lebo to sa kopírovala verejná správa a všetci, ktorí pracujú v justícii, vám povedia, že vlastne takto nemôže fungovať odvolacie súdnictvo. Je problém robiť náhodný výber pri senátoch tak v rámci odvolacej agendy, aby ste tam naozaj mali ľudí v tých senátoch, ktorý robí len jednu agendu, to znamená, len napríklad rodinu alebo občiansku alebo obchodnú, proste v týchto agendách je to zložité. Tých osem krajov je veľa. Nedá sa to takto. Preto je návrh urobiť tri obvody, a keď sa urobí veľký obvod západoslovenský, tak v rámci toho obvodu tá Trnava aj lokálne proste keď sa už bavíme o tej dostupnosti, pretože bývajú pojednávania i keď ojedinele na odvolacom stupni, tak tá Trnava z tohto pohľadu je najlepšia pre tých sudcov, čo sú dnes v Nitre alebo v Trenčíne, tak keby aj dochádzali do Trnavy, tak je to schodné, ak by to bola Bratislava, tak je to problém. Rovnako čo sa týka prís ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 16:59 - 17:15 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Zdá sa mi, že bolo by dobré zareagovať. Ja by som teraz reagovala iba na súdnu mapu. Je to veľmi citlivá záležitosť a nezmysli, ktoré sú rozprávané. Na to treba proste v krátkosti zareagovať. Áno v 54 súdov sa navrhuje na okresnej úrovni nechať 30. Znamená to, že s tých 54 sa vyberie 30. To nebudú kupovať nejaké nové budovy. Tu ide totižto o to, že my sme do 90-tych rokoch mali okolo 30 súdov. Sme v 22. storočí a jednoducho tých 54 je veľa. Nevieme urobiť náhodný výber. Nevieme špecializovať sudcov. Jednoducho urobíme len to, že zväčšíme obvody a z tých súdov, ktoré máme z tých 54 vyberieme 30 a tie modernizujeme najlepšie ako vieme. To nie je žiadny kšeft a v rámci implementácie tie súdy, ktoré máme z tých 54 no tak na tých budú sudcovia pracovať ďalej. To znamená, ten zväčšený obvod napríklad v ňom budú dva alebo tri súdy. Jeden z toho bude sídelný a na tých ostatných tí sudcovia budú ďalej pracovať aj tí justiční zamestnanci. Nikto nestratí svoje miesto ako sudca, to je samozrejme. Nikto s justičných pracovníkov samozrejme tiež, ale to čo umožníme je, že akonáhle to bude mať väčší kôš v rámci toho obvodu, tak jednoducho bude naozajstný náhodný výber. Bude sa zložito aj ovplyvňovať, ak by niekto chcel, lebo jednoducho už viac sudcov nám spadne do jedného koša a sudca bude mať naozaj možnosť si vybrať akú agendu chce robiť. Takže v tom je tá odbornosť, tá špecializácia a súčasne chceme tým sudcom vytvoriť aj lepšie prostredie. Modernizovať tú budovu, v ktorej budú pracovať. Umožniť im digitalizáciu, softvér, počítače, takže z tých peniazoch, ktoré sú z fondu obnovy to nejde len na budovu. To ide aj na nový kompletný softvér, ktorý umožňuje sudcom, aby si vedeli organizovať svoju prácu. Softvér, ktorý súvisí so súdnymi spismi, aby sme mali normálne, modernizované súdnictvo, aké si naozaj si myslím zaslúži Slovenská republika a slovenská justícia.
Takže nie je to absolútne žiadny obchod, žiadny biznis a tieto prepáčte keci o biznise s budovami sú proste sprostosti. Ale a ešte k tej diskusii pán poslanec Susko. Diskusia o súdnej mape začala v roku 2017 na základe projektu z radov Európy, ktorý urobili experti pre efektívnu justíciu, urobili audit. Z tohto auditu vyplynulo, keď chceme mať efektívnejšiu justíciu musíme zmeniť organizáciu súdov. To znamená vtedy už začala diskusia so sudcami. Vytvorili sa pracovné skupiny so sudcami a diskutovalo sa so sudcami ako to urobiť. Ako by sa mali zreorganizovať tie súdy. Vôbec nie je pravda, že tu bolo nejaké veľké prekvapenie, keď som nastúpila, že sa tu ide robiť nejaká reorganizácia súdov. To vôbec nie je pravda. Ešte minister Gál dostal na stôl na základe práce v týchto odborných skupinách, na základe analýzy, ktorú urobilo analytické centrum v spolupráci práve s komisiou pre efektívnu justíciu, to je tzv. SEPEŽ, Komisia european polemika site de justice, z toho je vlastne ten názov francúzsky SEPEŽ pri Rade Európy, tak títo experti nezávislí mimo Slovenska, boli tam experti z Rakúska, z Chorvátska, Holandska, z Talianska, tí nám robili audit na základe dát, ktoré si vyžiadali, na základe toho sa prispôsobila vlastne práca aj na ministerstve spravodlivosti. Zozbierali sa dáta, ktoré sú preto potrebné. Na základe a z toho vyplynulo vlastne aj to čo, je vlastne potrebné pre lepšiu justíciu na Slovensku. Vyplynulo z toho, že musíme naozaj zväčšiť obvody, aby sme mohli mať väčšie súdy, náhodný výber špecializáciu sudcov. To nie je môj výmysel. To vyplynulo jednoznačne z tohto auditu, už z toho roku 2017. Tie pracovné skupiny pracovali toho roku 2017 až kým som nastúpila. Čiže to nebolo vôbec nič nové. Sudcovia veľmi dobre vedeli na okresnej aj na krajskej úrovni, že obvody treba zväčšiť a minister Gál dostal na stôl už návrh na zväčšenie týchto obvodov a bolo potrebné urobiť rozhodnutie. Áno to je rozhodnutie aj politické a je to zodpovednosť ministra urobiť rozhodnutie koľko vlastne tých okresov bude, či to bude 20, 30, 15 aj 10 na okresnej úrovni. No tak ja robím iba takú, ja nerobím žiadnu revolúciu, to nie je žiadna veľká revolúcia z 54 urobiť 30. Ja len odstraňujem Mečiarov výmysel, ktorý sa neosvedčil. Len sa vraciame k tomu, čo sme tu mali do 90-tich rokov. Ako keby som robila revolúciu, tak ich urobím 20 a ináč má zmysel mať 20. Už si neviem predstaviť ako by sme sa tu spolu o tom rozprávali. To by bola iná revolúcia. Takže v podstate ak sa týka tej diskusie, tá diskusia stále prebieha. Ja som aj na poslednej porade s predsedami krajských súdov som ich informovala, že chceli vlastne návrh súdnej mapy, ktorý prebehol aj celým pripomienkovým konaním. Opätovne podrobím veľkej diskusii, opätovne sa stretnem s predsedami krajských súdov priamo v ich sídlach. Prejdem si okresné súdy, osobitne tie, ktoré sú najviac dotknuté a do mesiaca chcem predložiť súdnu mapu. Zvážim, či tam urobím nejaké kompromisy. Som pripravená samozrejme ich urobiť ak by to znamenalo, že ten návrh môže byť lepší, ale jednoznačne toľko súdov pre Slovensko je cesta späť. Všetci to vedia, všetci, ktorí v justícii pracujú to veľmi dobre vedia a naozaj je zložité a tomu úplne ľudsky rozumiem pre každého, kto v justícii pracuje. Prijať, že sa proste zmení ten systém fungovania v práci, že zrazu nebudem chodiť sem do práce, ale možno niekam inam. Možno budem mať raz viac kolegov, ale v rámci implementácie aj v rámci niekoľkých rokov sa to nestane. Vlastne sa len fakticky zväčší obvod a v rámci tej implementácie sa bude aj osvedčovať, či ten vybraný sídelný súd je správny, že to nie sú nejaké výmysly spod stola. To sú overené informácie na základe dát, ktoré tu boli spracované niekoľko rokov, keby ste sa naozaj dôsledne venovali aj tej diskusii, ktorá prebieha, tak by ste zistili, že samotná súdna mapa, tak ako je navrhovaná, tak prešla aj táto konkrétna súdna mapa auditom, opätovne expertmi so SEPEŽ-u a to, čo zhodnotili veľmi vážne a dôsledne a veľmi pozitívne je to, že ešte nevideli návrh súdnej mapy pokrytý tak dôsledne dátami ako sme to urobili na Slovensku. Takže diskusia bola, diskusia bude, diskusia je a návrh súdnej mapy je skutočne predložený po veľmi dôslednej práci a aj debate, ktorá aj predtým prebiehala so sudcami. Samozrejme v jednom momente je potrebné urobiť rozhodnutie. Áno, to som urobila ja na základe všetkých informácií a podkladov, ktoré som mala a urobila som rozhodnutie, že 54 - 30 a nie 20 a nie 15 a na základe vyhodnotenia najlepšieho umiestnenia potom toho sídelného súdu v tom okrese merala sa cesta z každej obce do sídelného mesta. Takže vôbec nie je pravda to, čo som tu už počula viackrát od poslancov ako to bude ďaleko pre účastníkov. Merala sa cesta z každej obce, aby sa človek v rámci toho okresu naozaj vedel dostať včas na súd. Súčasne treba povedať, že na súd chodíme raz, dvakrát priemerne. To nejde ako, keď si ideme kúpiť rožky, že potrebujeme ich mať tuto za rohom. Niektorí ani nepotrebujeme ísť nikdy na súd. To znamená, ale ak už raz musíme ísť na ten súd dôležité je, aby keď už ideme na súd, aby to konanie trvalo, čo najkratšie. Sudca mal na to priestor, aby sa na to dobre pripravil a dostali sme rozhodnutie, ktorému rozumieme a ktoré sme presvedčení, že je spravodlivé, či už je to v náš prospech alebo nie. O tomto všetkom je súdna mapa.
Takže tie argumenty, že je to neodborné, že je do kšeft so súdmi, že likvidujeme nepohodlných sudcov, sú hlúposti a nejakým spôsobom to nevyplýva zo všetkých prác, ktoré boli urobené a ja si teraz dovolím upriamiť pozornosť na ten základný dôvod prečo tu som.
Dovolím si čítať, lebo je toho príliš veľa. Nominanti SMER-u v base. Od marca 2020 prebieha masová vlna zatýkania akú Slovensko ani okolité postkomunistické štáty nezažili. Vo väzení skončili viacerí bývalí prominenti. Z verejnej funkcie išli niektorí rovno do väzenia. Dobroslav Trnka, bývalý generálny prokurátor, nominant SMER-u. Zadržaný 16. januára, obvinený z marenia spravodlivosti v súvislosti s tým, že kryl kľúčový dôkaz v kauze GORILA samotnú nahrávku. O jeho rozhovoroch s vašim ministrom financií Počiatkom asi ani netreba hovoriť. Ďalej Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za SMER. Zadržali ju počas najväčšej protikorupčnej akcie BÚRKA 11. marca 2020. Krátko na to ju zobrali do väzby. Z ... mi vyplýva, že v prospech Mariána Kočnera vybavovala na súdoch rôzne rozsudky aj v kauze zmenky Televízia Markíza. Pán Fico, škoda, že tu nie ste, to ma veľmi mrzí, ale máte tu kolegov, tak si môžu vypočuť aspoň oni a môžu vám povedať tento príbeh. Pretože by ste mohli povedať prečo vám tak veľmi záležalo na tom, aby sa Monika Jankovská stala členkov súdnej rady, tak veľmi, že ste osobne prišli v tejto veci za vtedajšou ministerkou Žitňanskou a na guráž ste si priniesli fľašu koňaku. Ďalej Kajtán Kičura, bývalý riaditeľ Správy štátnych hmotných rezerv. Zadržaný, obvinený z korupcie 21. apríla 2020. Kajtán Kičura je považovaný za jedného z najbližších ľudí Roberta Fica. Keď kandidoval za ústavného sudcu počas vypočúvanie povedal na adresu Roberta Fica aj to, citujem: "Považujem ho za môjho priateľa a verím, že aj on mňa. Vážim si ho za to, čo v živote dokázal. Výsledok tohto pevného puta samozrejme poznáme. Prázdny sklad Štátnych hmotných rezerv a zlaté tehličky v trezore pána Kičuru." Jozef Kožuch, bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zadržaný 22. apríla 2020 v rámci korupčnej kauzy DOBYTKÁR. Vo väzbe je aj ďalší bývalý funkcionár platobnej agentúry Ľubomír Partika. Komuže to šéf Kožuch prihrával štedré agrodotácie. No vplyvnej poslankyni za stranu SMER Ľubici Roškovej, zvanej grófka, ktorá ich dostávala na letisko, parkovisko, či podvodom spojení záhumienky ľudí, ktorí o tom ani netušili. Toto sú podozrenia, ktoré vyplývajú z verejne známych skutočností.
===== komuže to šéf Kožuch prihrával štedré agrodotácie no vplyvnej poslankyni za stranu SMER Ľubici Roškovej zvanej grófka, ktorá ich dostávala na letisko, parkovisko či podvodom spojené záhumienky ľudí, ktorí o tom ani netušili. Toto sú podozrenia, ktoré vyplávajú zo, z verejne známych skutočností. Norbert Bödör vplyvný nitriansky podnikateľ. Zadržali ho 3. júla v kauze "Dobytkár". Bödör bol podľa obvinený súčasťou korupčnej schémy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Od júla zostal vo väzbe a obvinenie mu ešte pribudlo aj zo založenia zosnovania zločineckej skupiny. S kým, že sa to pán Bödör stretával vo vínnej pivničke v Radošine. No pokiaľ ja viem ak sa nemýlim, s Robertom Kaliňákom, dlhoročnou dvojkou Roberta Fica a tiež s Tiborom Gašparom či Dušanom Kováčikom. Na základe verejne dostupných informácií. Práve vo vínnej pivničke mali spolu koordinovať činnosť skupiny, ktorá mala ísť s pomocou policajných špičiek robiť pre SMER a ktorej členovia už tiež skončili v policajných putách. To sú všetko podozrenia. Verím, že sa objasnia. Hlava údajnej organizovanej skupiny podľa podozrení pán Bödör nitriansky podnikateľ. Prvé poschodie javí sa podľa odozrení policajný prezident bývalý Tibor Gašpar, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Ďalej pokračujeme, Dušan Kováči, špeciálny prokurátor zadržali ho 22. októbra, obvinili zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, korupcia a ohrozovanie utajovaných skutočností, je vo väzbe. Spolu s ním aj bývalý riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností Norbert Paksi, obvinený zo zločinu brania úplatku, ktorý už aj uzatvorili 16. apríla 2021 s dozorovým prokurátorom dohodu o vine a treste.
Bernard Slobodník, bývalý šéf Národnej finančnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Robert Krajmer, bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Peter Hraško, bývalý riaditeľ NAKA, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec, Ľudovít Makó, bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy, zadržali ho 17. septembra, je obvinený, že pomáhal zločineckej skupine "takáčovcov". Martin Zetocha, bývalý riaditeľ Odboru podpory riadenia NAKA, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Ďalej pokračujeme, Pavol Vorobjov, bývalý riaditeľ Spravodajskej jednotky finančnej polície, zatkli ho 24. júna pre hromadnú nezákonnú lustráciu novinárov a ďalších osôb. Milan Mihálik, zástupca šéfa Národnej finančnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec", Peter Bisták, bývalý zástupca riaditeľa expozitúry - západ Národnej jednotky finančnej polície NAKA, Milan Žáčik, bývalý referent expozitúry NAKA - západ, Milan Bobocký, bývalý referent expozitúry NAKA - západ. Toto všetko sú vaši nominanti vážení páni, dámy z SMER-u, vaši nominanti, ktorí sa priznávajú ku skutkom, vypovedajú aj o ďalších. A môžme pokračovať Zoroslav Kollár, vplyvný právnik a podnikateľ, zadržali ho 28. októbra 2020 počas akcie "Víchrica", ktorá nadviazala na záťah z marca. Súd ho zobral do väzby za zasahovanie do nezávislosti súdov. Peter Žiga, bývalý minister hospodárstva, poslanec strany HLAS, Petra Žigu obvinili z podplácania v polovici decembra, Monika Jankovská vypovedá na základe zverejnených informácií, že je odovzdal, že jej mal odovzdať 100 tisíc eur pre sudkyňu Najvyššieho súdu Katarínu Pramukovú, aby rozhodla v prospech Slovenska spor o Gabčíkovo. Toto sú podozrenia, ktoré sa vyšetrujú. Michal Suchoba, obvinený v kauze "Mýtnik" tvrdí, že oligarcha Jozef Brhel uplácala bývalého ministra financií za SMER a súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, na základe zverejnených informácií vyplýva z podozrení.
Vo svojej výpovede cez telemost Dubaja povedal, že mu to hovoril sám Brhel, ktorý je podnikateľom s väzbami na SMER. Jozef Brhel, obvinený je v kauze "Utajovaných dodávok" IT systémov pre Finančnú správu, v ktorej bol zadržaný aj bývalý riaditeľ František Imrecze. František Imrecze, Imrecze podľa vyšetrovateľov ušil na mieru mnohomiliónové IT zákazky pre firmu Alexis, na základe verejných informácií javí sa z týchto podozrení. Veríme, že sa to riadne vyšetrí. Za ktorou by mal byť asi okrem Michala Suchobu aj oligarcha s väzbami na SMER Jozef Brhel. Uvidíme, verím, že sa to riadne vyšetrí. neviem či je potrebné hovoriť aj nejaké iné známe kauzy SMER-u a Roberta Fica, CT, teta Anka, vietnamský občan, prázdne Štátne hmotné rezervy, prípad ohľadom pani Troškovej, pána Jasaňa a potom je tu ešte výborné možno by sme si mohli spomenúť na hodinky, s ktorými sa ukazoval Robert Fico kým v roku 2009 šokoval kúskom za 20 tisíc eur. Po voľbách 2013 prekvapil hodinkami Cartier, v zbierke má podľa všetkého pán premiér bývalý aj iné drahé kúsky, ktorých cena myslím, že nepadá pod 5 tisíc, také ja, o takom, také nepoznám. O tomto sa teraz rozprávame, preto tu teraz stojím, nech sa páči, pokračujme ďalej a ja samozrejme budem počúvať a keď zvážim, že treba na niečo reagovať veľmi rada sa zapojím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 16:59 - 17:15 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Zdá sa mi, že bolo by dobré zareagovať. Ja by som teraz reagovala iba na súdnu mapu. Je to veľmi citlivá záležitosť a nezmysli, ktoré sú rozprávané. Na to treba proste v krátkosti zareagovať. Áno v 54 súdov sa navrhuje na okresnej úrovni nechať 30. Znamená to, že s tých 54 sa vyberie 30. To nebudú kupovať nejaké nové budovy. Tu ide totižto o to, že my sme do 90-tych rokoch mali okolo 30 súdov. Sme v 22. storočí a jednoducho tých 54 je veľa. Nevieme urobiť náhodný výber. Nevieme špecializovať sudcov. Jednoducho urobíme len to, že zväčšíme obvody a z tých súdov, ktoré máme z tých 54 vyberieme 30 a tie modernizujeme najlepšie ako vieme. To nie je žiadny kšeft a v rámci implementácie tie súdy, ktoré máme z tých 54 no tak na tých budú sudcovia pracovať ďalej. To znamená, ten zväčšený obvod napríklad v ňom budú dva alebo tri súdy. Jeden z toho bude sídelný a na tých ostatných tí sudcovia budú ďalej pracovať aj tí justiční zamestnanci. Nikto nestratí svoje miesto ako sudca, to je samozrejme. Nikto s justičných pracovníkov samozrejme tiež, ale to čo umožníme je, že akonáhle to bude mať väčší kôš v rámci toho obvodu, tak jednoducho bude naozajstný náhodný výber. Bude sa zložito aj ovplyvňovať, ak by niekto chcel, lebo jednoducho už viac sudcov nám spadne do jedného koša a sudca bude mať naozaj možnosť si vybrať akú agendu chce robiť. Takže v tom je tá odbornosť, tá špecializácia a súčasne chceme tým sudcom vytvoriť aj lepšie prostredie. Modernizovať tú budovu, v ktorej budú pracovať. Umožniť im digitalizáciu, softvér, počítače, takže z tých peniazoch, ktoré sú z fondu obnovy to nejde len na budovu. To ide aj na nový kompletný softvér, ktorý umožňuje sudcom, aby si vedeli organizovať svoju prácu. Softvér, ktorý súvisí so súdnymi spismi, aby sme mali normálne, modernizované súdnictvo, aké si naozaj si myslím zaslúži Slovenská republika a slovenská justícia.
Takže nie je to absolútne žiadny obchod, žiadny biznis a tieto prepáčte keci o biznise s budovami sú proste sprostosti. Ale a ešte k tej diskusii pán poslanec Susko. Diskusia o súdnej mape začala v roku 2017 na základe projektu z radov Európy, ktorý urobili experti pre efektívnu justíciu, urobili audit. Z tohto auditu vyplynulo, keď chceme mať efektívnejšiu justíciu musíme zmeniť organizáciu súdov. To znamená vtedy už začala diskusia so sudcami. Vytvorili sa pracovné skupiny so sudcami a diskutovalo sa so sudcami ako to urobiť. Ako by sa mali zreorganizovať tie súdy. Vôbec nie je pravda, že tu bolo nejaké veľké prekvapenie, keď som nastúpila, že sa tu ide robiť nejaká reorganizácia súdov. To vôbec nie je pravda. Ešte minister Gál dostal na stôl na základe práce v týchto odborných skupinách, na základe analýzy, ktorú urobilo analytické centrum v spolupráci práve s komisiou pre efektívnu justíciu, to je tzv. SEPEŽ, Komisia european polemika site de justice, z toho je vlastne ten názov francúzsky SEPEŽ pri Rade Európy, tak títo experti nezávislí mimo Slovenska, boli tam experti z Rakúska, z Chorvátska, Holandska, z Talianska, tí nám robili audit na základe dát, ktoré si vyžiadali, na základe toho sa prispôsobila vlastne práca aj na ministerstve spravodlivosti. Zozbierali sa dáta, ktoré sú preto potrebné. Na základe a z toho vyplynulo vlastne aj to čo, je vlastne potrebné pre lepšiu justíciu na Slovensku. Vyplynulo z toho, že musíme naozaj zväčšiť obvody, aby sme mohli mať väčšie súdy, náhodný výber špecializáciu sudcov. To nie je môj výmysel. To vyplynulo jednoznačne z tohto auditu, už z toho roku 2017. Tie pracovné skupiny pracovali toho roku 2017 až kým som nastúpila. Čiže to nebolo vôbec nič nové. Sudcovia veľmi dobre vedeli na okresnej aj na krajskej úrovni, že obvody treba zväčšiť a minister Gál dostal na stôl už návrh na zväčšenie týchto obvodov a bolo potrebné urobiť rozhodnutie. Áno to je rozhodnutie aj politické a je to zodpovednosť ministra urobiť rozhodnutie koľko vlastne tých okresov bude, či to bude 20, 30, 15 aj 10 na okresnej úrovni. No tak ja robím iba takú, ja nerobím žiadnu revolúciu, to nie je žiadna veľká revolúcia z 54 urobiť 30. Ja len odstraňujem Mečiarov výmysel, ktorý sa neosvedčil. Len sa vraciame k tomu, čo sme tu mali do 90-tich rokov. Ako keby som robila revolúciu, tak ich urobím 20 a ináč má zmysel mať 20. Už si neviem predstaviť ako by sme sa tu spolu o tom rozprávali. To by bola iná revolúcia. Takže v podstate ak sa týka tej diskusie, tá diskusia stále prebieha. Ja som aj na poslednej porade s predsedami krajských súdov som ich informovala, že chceli vlastne návrh súdnej mapy, ktorý prebehol aj celým pripomienkovým konaním. Opätovne podrobím veľkej diskusii, opätovne sa stretnem s predsedami krajských súdov priamo v ich sídlach. Prejdem si okresné súdy, osobitne tie, ktoré sú najviac dotknuté a do mesiaca chcem predložiť súdnu mapu. Zvážim, či tam urobím nejaké kompromisy. Som pripravená samozrejme ich urobiť ak by to znamenalo, že ten návrh môže byť lepší, ale jednoznačne toľko súdov pre Slovensko je cesta späť. Všetci to vedia, všetci, ktorí v justícii pracujú to veľmi dobre vedia a naozaj je zložité a tomu úplne ľudsky rozumiem pre každého, kto v justícii pracuje. Prijať, že sa proste zmení ten systém fungovania v práci, že zrazu nebudem chodiť sem do práce, ale možno niekam inam. Možno budem mať raz viac kolegov, ale v rámci implementácie aj v rámci niekoľkých rokov sa to nestane. Vlastne sa len fakticky zväčší obvod a v rámci tej implementácie sa bude aj osvedčovať, či ten vybraný sídelný súd je správny, že to nie sú nejaké výmysly spod stola. To sú overené informácie na základe dát, ktoré tu boli spracované niekoľko rokov, keby ste sa naozaj dôsledne venovali aj tej diskusii, ktorá prebieha, tak by ste zistili, že samotná súdna mapa, tak ako je navrhovaná, tak prešla aj táto konkrétna súdna mapa auditom, opätovne expertmi so SEPEŽ-u a to, čo zhodnotili veľmi vážne a dôsledne a veľmi pozitívne je to, že ešte nevideli návrh súdnej mapy pokrytý tak dôsledne dátami ako sme to urobili na Slovensku. Takže diskusia bola, diskusia bude, diskusia je a návrh súdnej mapy je skutočne predložený po veľmi dôslednej práci a aj debate, ktorá aj predtým prebiehala so sudcami. Samozrejme v jednom momente je potrebné urobiť rozhodnutie. Áno, to som urobila ja na základe všetkých informácií a podkladov, ktoré som mala a urobila som rozhodnutie, že 54 - 30 a nie 20 a nie 15 a na základe vyhodnotenia najlepšieho umiestnenia potom toho sídelného súdu v tom okrese merala sa cesta z každej obce do sídelného mesta. Takže vôbec nie je pravda to, čo som tu už počula viackrát od poslancov ako to bude ďaleko pre účastníkov. Merala sa cesta z každej obce, aby sa človek v rámci toho okresu naozaj vedel dostať včas na súd. Súčasne treba povedať, že na súd chodíme raz, dvakrát priemerne. To nejde ako, keď si ideme kúpiť rožky, že potrebujeme ich mať tuto za rohom. Niektorí ani nepotrebujeme ísť nikdy na súd. To znamená, ale ak už raz musíme ísť na ten súd dôležité je, aby keď už ideme na súd, aby to konanie trvalo, čo najkratšie. Sudca mal na to priestor, aby sa na to dobre pripravil a dostali sme rozhodnutie, ktorému rozumieme a ktoré sme presvedčení, že je spravodlivé, či už je to v náš prospech alebo nie. O tomto všetkom je súdna mapa.
Takže tie argumenty, že je to neodborné, že je do kšeft so súdmi, že likvidujeme nepohodlných sudcov, sú hlúposti a nejakým spôsobom to nevyplýva zo všetkých prác, ktoré boli urobené a ja si teraz dovolím upriamiť pozornosť na ten základný dôvod prečo tu som.
Dovolím si čítať, lebo je toho príliš veľa. Nominanti SMER-u v base. Od marca 2020 prebieha masová vlna zatýkania akú Slovensko ani okolité postkomunistické štáty nezažili. Vo väzení skončili viacerí bývalí prominenti. Z verejnej funkcie išli niektorí rovno do väzenia. Dobroslav Trnka, bývalý generálny prokurátor, nominant SMER-u. Zadržaný 16. januára, obvinený z marenia spravodlivosti v súvislosti s tým, že kryl kľúčový dôkaz v kauze GORILA samotnú nahrávku. O jeho rozhovoroch s vašim ministrom financií Počiatkom asi ani netreba hovoriť. Ďalej Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za SMER. Zadržali ju počas najväčšej protikorupčnej akcie BÚRKA 11. marca 2020. Krátko na to ju zobrali do väzby. Z ... mi vyplýva, že v prospech Mariána Kočnera vybavovala na súdoch rôzne rozsudky aj v kauze zmenky Televízia Markíza. Pán Fico, škoda, že tu nie ste, to ma veľmi mrzí, ale máte tu kolegov, tak si môžu vypočuť aspoň oni a môžu vám povedať tento príbeh. Pretože by ste mohli povedať prečo vám tak veľmi záležalo na tom, aby sa Monika Jankovská stala členkov súdnej rady, tak veľmi, že ste osobne prišli v tejto veci za vtedajšou ministerkou Žitňanskou a na guráž ste si priniesli fľašu koňaku. Ďalej Kajtán Kičura, bývalý riaditeľ Správy štátnych hmotných rezerv. Zadržaný, obvinený z korupcie 21. apríla 2020. Kajtán Kičura je považovaný za jedného z najbližších ľudí Roberta Fica. Keď kandidoval za ústavného sudcu počas vypočúvanie povedal na adresu Roberta Fica aj to, citujem: "Považujem ho za môjho priateľa a verím, že aj on mňa. Vážim si ho za to, čo v živote dokázal. Výsledok tohto pevného puta samozrejme poznáme. Prázdny sklad Štátnych hmotných rezerv a zlaté tehličky v trezore pána Kičuru." Jozef Kožuch, bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zadržaný 22. apríla 2020 v rámci korupčnej kauzy DOBYTKÁR. Vo väzbe je aj ďalší bývalý funkcionár platobnej agentúry Ľubomír Partika. Komuže to šéf Kožuch prihrával štedré agrodotácie. No vplyvnej poslankyni za stranu SMER Ľubici Roškovej, zvanej grófka, ktorá ich dostávala na letisko, parkovisko, či podvodom spojení záhumienky ľudí, ktorí o tom ani netušili. Toto sú podozrenia, ktoré vyplývajú z verejne známych skutočností.
===== komuže to šéf Kožuch prihrával štedré agrodotácie no vplyvnej poslankyni za stranu SMER Ľubici Roškovej zvanej grófka, ktorá ich dostávala na letisko, parkovisko či podvodom spojené záhumienky ľudí, ktorí o tom ani netušili. Toto sú podozrenia, ktoré vyplávajú zo, z verejne známych skutočností. Norbert Bödör vplyvný nitriansky podnikateľ. Zadržali ho 3. júla v kauze "Dobytkár". Bödör bol podľa obvinený súčasťou korupčnej schémy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Od júla zostal vo väzbe a obvinenie mu ešte pribudlo aj zo založenia zosnovania zločineckej skupiny. S kým, že sa to pán Bödör stretával vo vínnej pivničke v Radošine. No pokiaľ ja viem ak sa nemýlim, s Robertom Kaliňákom, dlhoročnou dvojkou Roberta Fica a tiež s Tiborom Gašparom či Dušanom Kováčikom. Na základe verejne dostupných informácií. Práve vo vínnej pivničke mali spolu koordinovať činnosť skupiny, ktorá mala ísť s pomocou policajných špičiek robiť pre SMER a ktorej členovia už tiež skončili v policajných putách. To sú všetko podozrenia. Verím, že sa objasnia. Hlava údajnej organizovanej skupiny podľa podozrení pán Bödör nitriansky podnikateľ. Prvé poschodie javí sa podľa odozrení policajný prezident bývalý Tibor Gašpar, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Ďalej pokračujeme, Dušan Kováči, špeciálny prokurátor zadržali ho 22. októbra, obvinili zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, korupcia a ohrozovanie utajovaných skutočností, je vo väzbe. Spolu s ním aj bývalý riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností Norbert Paksi, obvinený zo zločinu brania úplatku, ktorý už aj uzatvorili 16. apríla 2021 s dozorovým prokurátorom dohodu o vine a treste.
Bernard Slobodník, bývalý šéf Národnej finančnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Robert Krajmer, bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Peter Hraško, bývalý riaditeľ NAKA, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec, Ľudovít Makó, bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy, zadržali ho 17. septembra, je obvinený, že pomáhal zločineckej skupine "takáčovcov". Martin Zetocha, bývalý riaditeľ Odboru podpory riadenia NAKA, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Ďalej pokračujeme, Pavol Vorobjov, bývalý riaditeľ Spravodajskej jednotky finančnej polície, zatkli ho 24. júna pre hromadnú nezákonnú lustráciu novinárov a ďalších osôb. Milan Mihálik, zástupca šéfa Národnej finančnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec", Peter Bisták, bývalý zástupca riaditeľa expozitúry - západ Národnej jednotky finančnej polície NAKA, Milan Žáčik, bývalý referent expozitúry NAKA - západ, Milan Bobocký, bývalý referent expozitúry NAKA - západ. Toto všetko sú vaši nominanti vážení páni, dámy z SMER-u, vaši nominanti, ktorí sa priznávajú ku skutkom, vypovedajú aj o ďalších. A môžme pokračovať Zoroslav Kollár, vplyvný právnik a podnikateľ, zadržali ho 28. októbra 2020 počas akcie "Víchrica", ktorá nadviazala na záťah z marca. Súd ho zobral do väzby za zasahovanie do nezávislosti súdov. Peter Žiga, bývalý minister hospodárstva, poslanec strany HLAS, Petra Žigu obvinili z podplácania v polovici decembra, Monika Jankovská vypovedá na základe zverejnených informácií, že je odovzdal, že jej mal odovzdať 100 tisíc eur pre sudkyňu Najvyššieho súdu Katarínu Pramukovú, aby rozhodla v prospech Slovenska spor o Gabčíkovo. Toto sú podozrenia, ktoré sa vyšetrujú. Michal Suchoba, obvinený v kauze "Mýtnik" tvrdí, že oligarcha Jozef Brhel uplácala bývalého ministra financií za SMER a súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, na základe zverejnených informácií vyplýva z podozrení.
Vo svojej výpovede cez telemost Dubaja povedal, že mu to hovoril sám Brhel, ktorý je podnikateľom s väzbami na SMER. Jozef Brhel, obvinený je v kauze "Utajovaných dodávok" IT systémov pre Finančnú správu, v ktorej bol zadržaný aj bývalý riaditeľ František Imrecze. František Imrecze, Imrecze podľa vyšetrovateľov ušil na mieru mnohomiliónové IT zákazky pre firmu Alexis, na základe verejných informácií javí sa z týchto podozrení. Veríme, že sa to riadne vyšetrí. Za ktorou by mal byť asi okrem Michala Suchobu aj oligarcha s väzbami na SMER Jozef Brhel. Uvidíme, verím, že sa to riadne vyšetrí. neviem či je potrebné hovoriť aj nejaké iné známe kauzy SMER-u a Roberta Fica, CT, teta Anka, vietnamský občan, prázdne Štátne hmotné rezervy, prípad ohľadom pani Troškovej, pána Jasaňa a potom je tu ešte výborné možno by sme si mohli spomenúť na hodinky, s ktorými sa ukazoval Robert Fico kým v roku 2009 šokoval kúskom za 20 tisíc eur. Po voľbách 2013 prekvapil hodinkami Cartier, v zbierke má podľa všetkého pán premiér bývalý aj iné drahé kúsky, ktorých cena myslím, že nepadá pod 5 tisíc, také ja, o takom, také nepoznám. O tomto sa teraz rozprávame, preto tu teraz stojím, nech sa páči, pokračujme ďalej a ja samozrejme budem počúvať a keď zvážim, že treba na niečo reagovať veľmi rada sa zapojím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 11:40 - 11:48 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
... pred desiatimi rokmi si predstavte, dá sa to. Neviem, čo ďalej ešte povedať k ostatným útokom. Ja som pripravená, že prídete možno ešte s ďalšími výbornými vecami, ale môžem ešte v krátkosti k verejnému obstarávaniu a čo ani nebolo verejné obstarávanie, pretože vieme, že keď sa jedná o nájmy, tak na ne neplatia pravidlá verejného obstarávania, pretože keď hľadáte nájom aj pre štátnu inštitúciu nejde o to, aby to bolo najlacnejšie. Musí to byť primerané miesto a v rámci neho samozrejme treba preukázať, že to bolo hospodárne, ak sa to porovná s inými porovnateľnými nájmami v tom čase. Takže áno, za Lucie Žitňanskej som bola štátna tajomníčka. Za Lucie Žitňanskej padlo rozhodnutie, že by sa už mal konečne vyriešiť problém, že v tej istej budove je najvyšší súd a ministerstvo spravodlivosti ako problém konfliktu súdna moc a výkonná moc. Padlo rozhodnutie, že teda, keďže nie je k dispozícii iná budova, tak zhodná s štátom, ktorá je vlastnená štátom, tak sa bude hľadať na základe nejakého prehľadu, ponuky vhodný priestor v rámci Bratislavy. Stanovil sa proces aj na základe veľa rozhovorov s Útvarom hodnoty za peniaze, že je dobré hľadať taký priestor, kde by sa nielen sledovala otázka nájmu, ale otázka potenciálnej kúpy. V rámci tohto celého procesu boli nastavené kritériá už na začiatku. V rámci toho procesu, keď boli oslovený trh, tak sa v rámci neho okrem Digital Parku, Westend prihlásil, keď to tak môžem v jednoduchosti povedať Zváračský ústav. Bol vyradený hneď na začiatku, pretože formálne nespĺňa náležitosti. Celý ten proces, bez toho, aby som o tom veľa rozprávala skončil v januári 2018 vtedy s ohľadom na politickú situáciu. Výsledkom bolo, že Lucia Žitňanská odišla a v marci 2018 prišiel pán minister Gál na ministerstvo spravodlivosti. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská nepovažovala za korektné, že poslednú vec, ktorú urobí, tak podpíše takúto nájomnú zmluvu. Preto nechala na stole celé výberové konanie s výsledkom, že javí sa ako najvhodnejšie prenájom budovy Digital Parku, pričom prizvala do celého procesu aj mimovládne organizácie Transparency International a Nadáciu zastavme korupciu. Nimi proces nebol nijako spochybnený, skôr bolo potvrdené, že to bol transparentný proces a takto to nechal na stole ministrovi Gálovi. Minister Gál sa rozhodol, že nechá uplynúť viazanosť ponúk a to som sa dočítala, keď som si pozrela dokumentáciu, keď som prišla na ministerstvo spravodlivosti, pretože som v nijakom takom dobrom kontakte s ministrom Gálom nebola, aby som vôbec vedela, čo ide urobiť s týmto obstarávaním a s nájmom. Jednoducho ma o tom neinformoval ako ma neinformoval o ničom. Dá sa povedať od kedy nastúpil na ministerstvo spravodlivosti. Jednoducho náš vzťah by som povedala pracovný, nebol ideálny. Ukončil sa tým, že som ukončila svoju funkciu. Ostávala som tam v zásade len preto, aby som umožnila rozbehnúť projekty z radov Európy a umožnil naštartovať reformu justície. To bol jediný dôvod, to som sľúbila Lucii Žitňanskej. Chcela som vydržať ešte mesiac, ale už to nebolo možné a bol vtedy aj prípad vietnamského občana a ja už som jednoducho nedokázala dlhšie vydržať v tejto funkcii. Vrátila som sa z dovolenky a z dovolenky som sa rozhodla vzdať funkcie a keď som si pozerala aj časovo ako prebiehalo potom, teda spätne, keď som bola na ministerstve spravodlivosti, už som prišla ako ministerka spravodlivosti, tak som zistila, že áno práve v tom čase môjho odchodu minister Gál spustil výber pre nový priestor, otváral ponuky, rozhodol o ponukách potom, čo som odišla a neviem možno otvoril obálky predtým ja neviem, každopádne rozhodol o tom potom, čo som bola preč, už som bola z funkcie a nájomnú zmluvu uzatvoril o rok neskôr v roku 2019. Aj o sám potvrdil, že som nijakým spôsobom nemala dosah na toto obstarávanie. Nemám s tým absolútne nič spoločné. Skutočne ma ani vo sne nenapadlo, že mám sledovať kto, kde je v akých štruktúrach a či náhodou niekto niekde v mojom okolí niekde v nejakej štruktúre nie je. Ja som ani netušila, keď som odchádzala s ministerstva spravodlivosti, či ešte niekedy budem vo verejnej funkcii. Ja som vôbec netušila, či sa ešte vrátim vôbec v nejakej miere na politickú scénu. Projekt Andreja Kisku v tom čase bol maximálne môžem sa baviť v nejakej diskusii. Keď som prišla na ministerstvo spravodlivosti prebiehalo vyšetrovanie. Som sa dozvedela krátko na to po mojom príchode, že prebieha vyšetrovanie s ohľadom týmto výberom zo strany orgánov činných v trestnom konaní a my sme im poskytli maximálnu súčinnosť. Nemám žiadnu vedomosť k dnešnému dňu, že by sa zistili akékoľvek pochybenia takého rázu, že by sa jednalo o spáchanie trestného činu. Viem, že nejaké konanie ešte prebieha a samozrejme, že sme maximálne súčinný, aby sa všetko prešetrilo, či tam došlo niekde k zneužitiu funkcie alebo k porušeniu zákona. Nemám v tejto súvislosti asi, čo viac povedať, asi len toľko. Žijem z legálne nadobudnutých príjmov, ako som už povedala. Bývam v dome, ktorý sme prácne takmer 20 rokov s rodičmi svojpomocne rekonštruovali, teda stavali a mám pocit, že tu naozaj asi iba niekomu stojím v ceste a myslím si, že asi vám pán poslanec Fico, mi to tak vychádza. Tak prepáčte, že sa tak na vás obraciam, že máme asi aj my k sebe nejakú blízkosť, že potrebujeme mať vzájomne takéto komunikácie. Máme taký intenzívny vzťah, ja to nazývam dynamicky. Sa nám to tak nejak podarilo spolu. Považujem každopádne za neakceptovateľné a nebezpečné, keď sa vyhrážate sudcom, prokurátorom, policajtom len za to, že si robia svoju robotu. Ja sa určite žiadnymi vašimi útokmi odradiť nedám. Môžete to skúšať. Na mňa to neplatí. Ale pán poslanec Fico, títo policajti, prokurátori, sudcovia vyšetrujú a rozhodujú veci. Som rada, že vám je veselo. Verím... Títo sudcovia vyšetrujú, rozhodujú veci, o ktorých nehovorí Kolíková. Títo policajti, prokurátori, sudcovia vyšetrujú a rozhodujú veci preto, že je na to asi dôvod. Ani vo väzbe nesedia preto, lebo som na nich ja niečo povedala. Sedia tam preto, lebo hovoria na seba navzájom a hovoria stále viac a viac aj o iných. Pakši, Slobodník, Mako, Kodada, Jankovská, Suchoba a mnohí ďalší. To nie sú moji kamaráti, to sú vaši kamaráti. Mám preto pocit, že s týmto návrhom na moje odvolávanie tráfate vedľa. Ja sa týmto postavičkám a ich prepojeniam povenujem ďalších svojich vystúpeniach, myslím, že na to budem mať viac času. Teším sa na ďalšie pokračovanie. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 11:17 - 11:48 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán premiér, (ruch v sále). Dobre. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja som rada, že začíname takto humorne. A som rada, že je vám do smiechu, pán poslanec Blaha. Ja verím, že vám bude do smiechu aj počas celého tohto rokovania, aj po jeho výsledku a aj po ďalšom pokračovaní pri plnom mojom mandáte a tejto vlády.
Podať návrh na odvolanie člena vlády je, samozrejme, legitímne právo poslancov a ja som pripravená tomu čeliť. Myslím si, že je to súčasť zastupiteľskej demokracie, aby sa člen vlády zodpovedal poslancom, a ak majú za to, že nevykonáva svoj mandát riadne, tak prišiel a zodpovedal sa. Ja som tu. Som pripravená zodpovedať všetko, čo mi, samozrejme, budete klásť či už na vinu, či za čokoľvek.
Z toho čo som si vypočula od pána poslanca Kamenického, tak mám dojem, že som zodpovedná za všetko. Nechcem rovno povedať koňovho brata sestry syna. Rok 98, keď som bola ešte študentka práva, za všetko som zodpovedná. Ale však pokúsim sa, samozrejme, povedať aspoň to podstatné. Nedá sa reagovať úplne na všetko, lebo niektoré absurdity sa ani nedajú uchopiť, tak ja sa skúsim naozaj sústrediť len na tú podstatu.
Myslím si, že toto celé odvolávanie, keď sa to tak dá nazvať, tak je to, samozrejme, o hlasovaní ohľadom nedôvery v ministerku spravodlivosti. Ja osobne považujem len za zúfalé kopanie pána poslanca Fica, ktorý sa usiluje využiť všetky dostupné nástroje možnosti na to, aby sa ma zbavil. Dôvod vnímam ako jednoduchý. Chce jednoducho dostať svojich kamošov z väzby, nechce, aby rozprávali ďalej. Myslím si, že naozaj majú o čom rozprávať.
Verím, že pán poslanec Fico sa naozaj potešil, keď som oznámila svoju demisiu. Verím tomu, že takí boli mnohí, ale určite pán poslanec Fico patril k tým, ktorí sa tešili najviac. Určite nepočítal s tým, že sa vrátim na ministerstvo. Koncom marca 2021 som oznámila svoju demisiu a čuduj sa svete, vzápätí pár dní na to sa v parlamente objavuje pozmeňujúci poslanecký návrh pani poslankyni Vaľovej za SMER k návrhu môjho zákona o obetiach trestných činov. Čuduj sa svete v rozpore s legislatívnym procesom hrubo navrhujúci úpravu kolúznej väzby, ktorý je súčasťou Trestného poriadku napriek tomu, že návrh zákona vôbec neotváral Trestný poriadok. Jednoducho tu sa taký návrh objavil.
To čo bolo kľúčové v tomto návrhu bolo to, že kolúzna väzba sa nám skráti na pár mesiacov a automaticky všetci, ktorí sú v kolúznej väzbe budú prepustení na slobodu. Súčasne sa skracovali aj všetky ďalšie lehoty, ktoré súvisia s väzbou. Bez akéhokoľvek prehodnotenia, či je na to nastavený trestný proces, čo to bude spôsobovať s vyšetrovaním trestných činov.
Myslím si, že pánovi poslancovi Ficovi zjavne veľmi záleží na tom, aby som mu nestála v ceste, a preto spustil sériu nezmyselných tlačoviek, na ktorých sprosto očierňuje mňa a mojich najbližších. Je absolútne v poriadku útočiť na členov vlády zo strany opozície, ale myslím si, že aj spôsob, akým sa to robí je dôležitý. Myslím si, že ten spôsob, ktorý sa zvolil tu, ukazuje tú hrubosť politiky, ktorú robí opozícia, osobitne strana SMER. Považujem naozaj za chrapúnstvo a úbohé spôsob, akým sa očierňuje moja rodina.
Myslím si, že akokoľvek, samozrejme, ja budem rozprávať o všetkých veciach, sú aj veci, ktoré nie sú pekné, ale naozaj nemôžem predsa ako ministerka spravodlivosti zodpovedať za všetky činy, ktoré môžu súvisieť aj s konaním, ktoré nie je pekné, ale keď je zrejmé, že za to nenesiem žiadnu zodpovednosť, tak nie je na mieste, aby som vyvodzovala z toho zodpovednosť v súvislosti s mojou funkciou. To znamená, určite vždy je otázka či zneužívam svoju funkciu, či som morálne niekde sklamala, ale nemôžem niesť zodpovednosť za celý svet.
Pokúsim sa postupne prejsť k jednotlivým dôvodom, ktoré súvisia s mojím odvolaním. Navrhovatelia v prvom rade tvrdia, že cieľom novej súdnej mapy je zbaviť sa nepohodlných sudcov a spustiť lavínu predaja a nákupu lukratívnych súdnych budov a že súdna mapa má stáť 300 mil. eur z fondu obnovy. A je to, samozrejme, veľké klamstvo. Žiadny sudca nepríde o svoje miesto v súvislosti s novou súdnou mapou. Nová súdna mapa len znamená lepšiu organizáciu, lepšiu efektívnosť justície. Zachovajú sa všetky justiční pracovníci. Práve naopak, nová súdna mapa môže umožní, aby sme mali aj, vedeli lepšie ohodnotiť justičný personál, umožnili im kariérny rast, pretože jednoducho lepšie budeme vedieť využiť finančné prostriedky, ktoré patria pre justíciu.
Je lož aj to, že súdna mapa má stáť 300 mil. eur. To som nikdy nikde nepovedala. Dokonca ani z fondu obnovy takáto čiastka nie je pre justíciu v takejto výške. Je tam čiastka cez vyše 200 mil., ktorá ale súvisí nielen s podporou budov, ktoré bude tzv. sídelné v rámci reorganizácie súdnej mapy, čo súvisí s reformou. To je pravda, ale je to na digitalizáciu, na hardvér. Jednoducho tá suma celková vôbec nesúvisí len s budovami.
Súčasne platí, že žiadne budovy sa v zásade vôbec nebudú hľadať a obstarávať, pretože v rámci reorganizácie súdnej mapy my budeme spájať obvody a v rámci nich budeme podporovať tie budovy, kde sú už dnes súdy. A tie chceme modernizovať. Výnimkou je jedine Mestský súd v Bratislave, Mestský súd v Košiciach, ktorý chceme nanovo vybudovať, to je pravda. Ale určite tie justičné budovy, kde máme, tak sa budeme snažiť ich v plnosti zachovať, podporiť, modernizovať a umožniť sudcom a všetkým, ktorí pracujú pre justíciu mať moderné podmienky, aké si zaslúži justícia na Slovensku už v 22. storočí.
Ďalší dôvod, pardon opomenula som prvý dôvod, ktorý súvisel s tým, že som neodborník a súvisí s tým kritika reformy súdnej mapy alebo reformy justície. Neviem si predstaviť reformu úprimne, kde by neboli kritici. No predsa tých, ktorí sa dotýka samotná reforma asi je veľmi legitímne, že sa im nepáči, že nejakým spôsobom zasiahneme do toho aj spôsobu života, ktorý jednoducho majú. Akokoľvek to môže byť rozumné, správne tak je to, samozrejme, citlivé. A v tejto súvislosti určite vnímam aj potrebu z mojej strany vo veľkej miere o tom diskutovať, ale asi sa nedá očakávať, že všetkých ktorých sa dotkne reforma, tak budú ju vítať a
===== ...do toho aj spôsobu života, ktorý jednoducho majú. Akokoľvek to môže byť rozumné, správne, tak je to samozrejme citlivé. A z tejto súvislosti určite vnímam aj potrebu z mojej strany vo veľkej miere o tom diskutovať, ale asi sa nedá očakávať, že všetkých ktorých sa dotkne reforma tak budú ju vítať a budú sa z toho len tešiť.
Osobitne ma zaujala tá časť dôvodov, ktorá súvisí s tragickým úmrtím generála Milana Lučanského, či úmrtia advokáta Krivočenka vo výkone väzby. Tu slovne bol osobitne dôraz na tragické úmrtie ku ktorému došlo, áno, počas výkonu väzby. Je to samozrejme veľmi smutná udalosť a mne je veľmi ľúto, že k tomu došlo. Úprimne, aj keby som urobila maximum, akokoľvek zlepšila, zvýšila štandardy čo samozrejme vyhodnocujem, či sa dá urobiť niečo viac, aby sme predchádzali tomu, že ľudia, ktorí sú vo výkone trestu alebo výkone väzby jednoducho spáchajú samovraždu. Prehodnocujme momentálne štandard či sa dá urobiť niečo viac. Ale, bohužiaľ, nedá sa tomu úplne zabrániť, keď je človek presvedčený, že takto ukončí svoj život, nedá sa proste tomu zabrániť. Aj keby ste ho monitorovali 24 hodín, tak sa tomu nedá zabrániť. Nemôžete mať ani kamery všade na všetkých miestach. Proste máte sociálne zariadenie, kde tú kameru nemôžete dať, aj keby ste ho monitorovali. Bohužiaľ, je to smutné, ale dochádza k takýmto smutným udalostiam aj keby sme urobili maximum, tak aj tak, bohužiaľ, dôjde aj k takýmto tragickým úmrtiam. Urobila som veľkú komisiu práve preto, aby som umožnila aj opozičným poslancom, samozrejme koaličným tiež, ale naprieč veľmi neštandardne som zriadila komisiu, aby sa prešetrilo všetko čo sa dá v rámci tohto úmrtia. Ako viete, aj z výsledkov tejto komisie, sa nepreukázalo, že by došlo k úmrtiu na základe cudzieho zavinenia. Práve naopak. Takže neviem čo viac sa dá v tomto momente spraviť, samozrejme rozumiem, je dobré mať aj výsledky trestného konania, ale to by určite ukončilo všetky tieto debaty a dezinformácie, ktoré sa šíria. Ale myslím si, že je zrejmé pre všetkých, ktorí si pozreli správu z komisie ohľadom úmrtia generála Lučanského, že sa jednalo, bohužiaľ, o pokus o samovraždu, ktorý bol úspešný.
Vyjadrím sa aj k prípadu úmrtia advokáta pána Krivočenka vo výkone väzby, pretože je to súčasťou písomného návrhu a myslím si, že je dôležité, aby to tu odznelo. Jednalo sa o udalosti zo dňa 22. februára 2021, kedy pán Krivočenko bol vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Jeho stav sa bohužiaľ zhoršil. Bola oslovená fakultná nemocnica, teda civilná nemocnica, ktorá však v tom čase nemala voľné lôžko s umelou pľúcnou ventiláciou. Ja si dovolím teraz prečítať v tej súvislosti ako bol beh udalostí. Lekár fakultnej nemocnice odporučil v tejto veci kontaktovať operačné stredisko podpory transportu pacienta Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky takzvaného COVID koordinátora. S touto informáciou bolo opakovane oslovené krajské operačné stredisko. COVID koordinátor poskytol väzenskej nemocnici informáciu, že aktuálne nie je v Slovenskej republike žiadne voľné lôžko pre pacienta vyžadujúceho umelú pľúcnu ventiláciu. Následne bolo koordinátorom oznámené, že o umiestnenie na umelú pľúcnu ventiláciu bolo žiadané u ďalších pätnástich pacientov, pričom boli umiestnení v tento deň iba dvaja. V prípade, že sa uvoľní lôžko sľúbili kontaktovať väzenskú nemocnicu. Službukonajúca lekárka v takejto situácii nemala dôvod nedôverovať informácii z operačného strediska na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID-19 o nedostupnosti lôžok s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie na území Slovenskej republiky aj s poukazom na to, že operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID-19 je projektom na ktorom je spoluúčastné aj operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že údaje o disponibilnej kapacite lôžkového fondu, ktoré boli uvedené na stránke www.covidvnemocniciach.sk nekorešpondovali s informáciami od COVID koordinátora a neboli aktualizované niekoľko dní. Napríklad 19. marca 2021 boli na stránke stále staré údaje zo 16. marca 2021. Toľko k tomuto tragickému prípadu. My sme prešetrovali samozrejme túto udalosť. To čo sme zistili je, že zdravotníci, príslušníci, príslušníčky Zboru väzenskej a justičnej stráže v tomto prípade urobili maximum. Bohužiaľ, v tomto prípade sa nepodarilo pána Krivočenka zachrániť. Je mi to úprimne ľúto.
Ďalším dôvodom na moje odvolanie má byť to, že som rozdelila viac ako 700 tisíc eur mimovládnym organizáciám často na aktivity, ktoré skupina poslancov podpísaných pod návrhom vníma ako úplnú stratu zmyslu pre realitu. No tak pozreme sa teda o čom to bolo. Ministerstvo spravodlivosti skutočne aj tento rok, ako každý rok od roku 2016, rozhodlo o prerozdelení finančných prostriedkov pre úspešné projekty v rámci dotačnej schémy na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Ide o dotačnú schému, ktorá bola zverejnená Ministerstvom spravodlivosti už za vlády SMER-u v roku 2016. Od uvedeného roku Ministerstvo spravodlivosti pravidelne stanovuje priority týchto výziev vpred z tejto dotačnej schémy. Môžme si povedať, ktoré projekty napríklad teda tu boli podporené. Linka pomoci deťom, podpora vzdelávania rodičov s deťmi s poruchou sluchu, podpora sebaobhajovania samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím, podpora mobilnej aplikácie pre osoby s autizmom na učenie sa identifikácie emócií. Tak ja neviem, toto je naozaj, to sú naozaj aktivity, ktoré stratili úplnú realitu? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, poprosím pokoj.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Toto je absolútne nemiestne a necitlivé vyjadrenie smerom k zraniteľným a znevýhodneným skupinám nášho obyvateľstva, ktorým sú určené tieto schémy a tieto výzvy.
Ďalej dôvodom na moje odvolanie je aj podnikanie, teda mojich rodinných príbuzných. Nech sa páči. Chcem jasne povedať, že na moju osobu nikdy nebola a nie je napojená žiadna firma, ktorá čerpá štátne zákazky a ani zo žiadnych štátnych zákaziek nemám žiaden profit. Čo sa týka Elektroniky.sk, nech sa páči, môžme si povedať. Elektronika.sk je firma, ktorú založil môj otec, ktorý sa venoval televíznemu prostrediu profesne celý život. Má v tom môj obdiv a som na neho hrdá čo v tejto oblasti dokázal. Neviem ktorí z vás, milí opoziční poslanci, ste naozaj toľkoto dokázali a môžte sa popýšiť reálnymi výsledkami svojej práce, ktorá bola, ktorá je primeraná svojej cene a nie je v žiadnom prípade predražená. Keď kritizujete to, že v roku 2016, 17 to bol úspešný projekt s prenosovým vozom. Je to najlepší prenosový voz, ktorý Slovenská republika má. To, že akurát v tomto roku Slovenská televízia potrebovala riešiť prenosový voz a mala naňho finančné prostriedky, za to ja naozaj nemôžem, nijakým spôsobom na to som nemala žiadny dosah. Nakoniec bolo to za vašej vlády. Ale pobavuje ma, že keď si už teda pozeráte ako sa darí tejto firme, tak si vyberáte iba niektoré roky, lebo ja som bola štátna tajomníčka a to asi sa vám nepáči, aj vo vláde Ivety Radičovej. A tam teda, keď si pozriete pomery tržieb Elektroniky.sk voči tržbám, ktoré mala s RTVS, tak to bolo 1-2 percentá. Takže určite nie je pravdou, že keď som bola vo funkcii, tak sa firme darí a keď nie som, tak sa tej firme nedarí. To nie je pravda, je to lož. Rovnako keď si pozriete tieto tržby naprieč jednotlivými rokmi je zrejmé, že tej firme sa darí stále, pretože je dobrá. A to, že je dobrá je zrejmé aj tým, že neposkytuje zákazky...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani ministerka, poprosím kameramanov, aby dodržiavali pravidlá, ktoré boli nadefinované vedúcim kancelárie. Ak to tak nebude, budete vykázaní. Ďakujem, pani ministerka, môžete pokračovať.)

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
To, že táto firma jej sa darí a je dobrá je aj to, že neposkytuje zákazky iba vtedy, keď je niekto vo funkcii a neposkytuje ich iba RTVS, ale poskytuje ich naprieč celým súkromným spektrom aj v zahraničí, aj pre Českú televíziu, aj pre TA3, aj pre Markízu. Jednoducho je to veľmi slušná, profesionálna firma, ktorej sa darí. Asi to niekomu vadí.
Dobre, povedzme si ten vtipný príbeh o vydržaní, lebo to je naozaj vtipný príbeh. Ja som rada, že ma spomínate s Andrejom Kiskom, lebo som hrdá, že som vstúpila do projektu Andreja Kisku. Tie bludy čo ste tu narozprávali v súvislosti s ním, sú teraz ešte veselšie, že ste ich prepojili aj na mňa. A ja v tej obludnosti vám veľmi rada vysvetlím pozemok na ktorom je budova, na ktorej je naozaj, v ktorej naozaj sídli Elektronika.sk. Áno, lebo ja nič nezakrývam. My sa tu nehráme, my tu nemáme milión päťsto firiem niekde, pán Kamenický, vy by ste vedeli asi porozprávať, na jednej adrese. Aj vy, pán poslanec Fico, by ste vedeli porozprávať možno ako sa darí vášmu bratovi a všetkým ďalším firmám kade-tade. Toto je reálna firma na reálnom pozemku v reálnej budove. Tu sa naozaj pracuje, tu sú naozaj výsledky a veľmi kvalitné výsledky. To sa normálne deje, dá sa to. Normálne na Slovensku to funguje a bez ohľadu na to, či ja som vo funkcii alebo nie, normálne tá firma darí sa jej. Neu.... iba vtedy, keď som vo funkcii, predstavte si. A naozaj je ich málo. Takto to je.
Takže k pozemku. Tento pozemoček pod touto budovou, milí moji, tak ten, sme si pozreli archív, lebo áno, bol to súdny spor. Ale treba povedať, že súdny spor skončil tak, že pani, ktorá sa dožadovala, že má nárok k tomu pozemku stiahla žalobu. Takže o tom, toto je akože celý súdny spor, ktorý tu bol. Jedná sa o pozemok, ktorý je 240 metrov štvorcových. Potom je tam myslím ešte niečo okolo nejakej desiatky. Proste je to smiešne. Do tristo metrov štvorcových, viac určite nie. No, takže, pozreli sme si archív. Zistili sme, že to mala rodina Apóniovcov, potom Dičkovcov, od 1926 Československý štát, obec Malinovo. No a tak si predstavte, že môj otec sa rozhodol, že si to z obci Malinovo kúpi. No, to je strašné čo sa stalo, keď som bola študentka práva. Tak za toto teraz, prosím, ma tu odvolajte, lebo to je niečo hrozné čo sa stalo. No a potom je pravda, že bola tu otázka, že či teda niekto tu má alebo nemá právo k tomu pozemku, máte pravdu. Áno, bola tu jedna otázka, ktorá súvisela s tým, že v katastrálnej mape nedošlo k správnemu zobrazeniu. Tak sme si to vysvetlili. Pretože keď sme pozreli do archívnych záznamov, ktoré súviseli so zápismi do Pozemkových kníh a to hádam vieme rozlíšiť, že čo je to zápis v Pozemkovej knihe, tak tam jednoducho žiadna iná úvaha ako o tejto následnosti nie je. To nie je žiadna otázka, že by tu bolo spochybnené právo k tomu pozemku. A nakoniec v samotnom súdnom spore pani stiahla žalobu lebo videla, že ten základ argumentácie nejak neobstojí. V tej žalobe nebolo povedané ani koľko metrov štvorcových sa pani domáha. To bolo na úvahu, či vôbec to nie je aj porušením s etikou advokáta podať takúto žalobu, úprimne. Neurčitá, nezrozumiteľná žaloba. Bola stiahnutá. Áno, máte pravdu, že tam došlo k vydržaniu, pretože obec sa rozhodla, že ten pozemok pre istotu vydrží, ale ako hovorím, tak v zápisoch je Československý štát do roku 1926, následne obec Malinovo. A v 98 k tomu teda pristúpilo prevod. To je všetko. Nič viac, nič menej. Ak sa vám niečo nepáči a v tej súvislosti ma potrebujete odvolať, rozumiem, že rok 98, ja sa divím, že ešte ste niečo nenašli v roku 80.
MK REAL. Áno, naozaj z tlačovky som sa dozvedela, že moja sestra spáchala trestný čin, nevlastná. Je to tak. Nebol to žiadny trestný rozsudok, pán poslanec Kamenický, bol to trestný rozkaz. Nie je pravdou, pán poslanec Fico, že som bola videná na pojednávaní. Viete veľmi dobre, že keď sa jedná o trestný rozkaz, žiadne pojednávanie nie je. Jedná sa o pätnásť tisíc, je to smutné, je mi to veľmi ľúto, šestnásť, ok, nech sa páči. Pán poslanec Fico, aké máte drahé hodinky? Ja osobne nenosím, nepotrpím si. Myslím si, že je zrejmé, ako všetky moje, všetok môj majetok je jednoznačne doložiteľný z mojich príjmov, nepotrebujem sa nikde skrývať. Bývam tam, v dome, ktorý som budovala s mojimi rodičmi desiatky rokov svojpomocne, si predstavte. Neviem kde bývate vy, pán Fico, v akej nehnuteľnosti, prečo sa musíte stále sťahovať? Čo zakrývate? Ja nezakrývam nič. Žijem stále na tej istej adrese aj teraz, aj predtým, aj pred desiatimi rokmi, si predstavte, dá sa to.
Neviem čo ďalej ešte povedať k ostatným útokom. Ja som pripravená, že prídete možno ešte s ďalšími výbornými vecami, ale možno ešte v krátkosti ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 11:17 - 11:48 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán premiér, (ruch v sále). Dobre. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja som rada, že začíname takto humorne. A som rada, že je vám do smiechu, pán poslanec Blaha. Ja verím, že vám bude do smiechu aj počas celého tohto rokovania, aj po jeho výsledku a aj po ďalšom pokračovaní pri plnom mojom mandáte a tejto vlády.
Podať návrh na odvolanie člena vlády je, samozrejme, legitímne právo poslancov a ja som pripravená tomu čeliť. Myslím si, že je to súčasť zastupiteľskej demokracie, aby sa člen vlády zodpovedal poslancom, a ak majú za to, že nevykonáva svoj mandát riadne, tak prišiel a zodpovedal sa. Ja som tu. Som pripravená zodpovedať všetko, čo mi, samozrejme, budete klásť či už na vinu, či za čokoľvek.
Z toho čo som si vypočula od pána poslanca Kamenického, tak mám dojem, že som zodpovedná za všetko. Nechcem rovno povedať koňovho brata sestry syna. Rok 98, keď som bola ešte študentka práva, za všetko som zodpovedná. Ale však pokúsim sa, samozrejme, povedať aspoň to podstatné. Nedá sa reagovať úplne na všetko, lebo niektoré absurdity sa ani nedajú uchopiť, tak ja sa skúsim naozaj sústrediť len na tú podstatu.
Myslím si, že toto celé odvolávanie, keď sa to tak dá nazvať, tak je to, samozrejme, o hlasovaní ohľadom nedôvery v ministerku spravodlivosti. Ja osobne považujem len za zúfalé kopanie pána poslanca Fica, ktorý sa usiluje využiť všetky dostupné nástroje možnosti na to, aby sa ma zbavil. Dôvod vnímam ako jednoduchý. Chce jednoducho dostať svojich kamošov z väzby, nechce, aby rozprávali ďalej. Myslím si, že naozaj majú o čom rozprávať.
Verím, že pán poslanec Fico sa naozaj potešil, keď som oznámila svoju demisiu. Verím tomu, že takí boli mnohí, ale určite pán poslanec Fico patril k tým, ktorí sa tešili najviac. Určite nepočítal s tým, že sa vrátim na ministerstvo. Koncom marca 2021 som oznámila svoju demisiu a čuduj sa svete, vzápätí pár dní na to sa v parlamente objavuje pozmeňujúci poslanecký návrh pani poslankyni Vaľovej za SMER k návrhu môjho zákona o obetiach trestných činov. Čuduj sa svete v rozpore s legislatívnym procesom hrubo navrhujúci úpravu kolúznej väzby, ktorý je súčasťou Trestného poriadku napriek tomu, že návrh zákona vôbec neotváral Trestný poriadok. Jednoducho tu sa taký návrh objavil.
To čo bolo kľúčové v tomto návrhu bolo to, že kolúzna väzba sa nám skráti na pár mesiacov a automaticky všetci, ktorí sú v kolúznej väzbe budú prepustení na slobodu. Súčasne sa skracovali aj všetky ďalšie lehoty, ktoré súvisia s väzbou. Bez akéhokoľvek prehodnotenia, či je na to nastavený trestný proces, čo to bude spôsobovať s vyšetrovaním trestných činov.
Myslím si, že pánovi poslancovi Ficovi zjavne veľmi záleží na tom, aby som mu nestála v ceste, a preto spustil sériu nezmyselných tlačoviek, na ktorých sprosto očierňuje mňa a mojich najbližších. Je absolútne v poriadku útočiť na členov vlády zo strany opozície, ale myslím si, že aj spôsob, akým sa to robí je dôležitý. Myslím si, že ten spôsob, ktorý sa zvolil tu, ukazuje tú hrubosť politiky, ktorú robí opozícia, osobitne strana SMER. Považujem naozaj za chrapúnstvo a úbohé spôsob, akým sa očierňuje moja rodina.
Myslím si, že akokoľvek, samozrejme, ja budem rozprávať o všetkých veciach, sú aj veci, ktoré nie sú pekné, ale naozaj nemôžem predsa ako ministerka spravodlivosti zodpovedať za všetky činy, ktoré môžu súvisieť aj s konaním, ktoré nie je pekné, ale keď je zrejmé, že za to nenesiem žiadnu zodpovednosť, tak nie je na mieste, aby som vyvodzovala z toho zodpovednosť v súvislosti s mojou funkciou. To znamená, určite vždy je otázka či zneužívam svoju funkciu, či som morálne niekde sklamala, ale nemôžem niesť zodpovednosť za celý svet.
Pokúsim sa postupne prejsť k jednotlivým dôvodom, ktoré súvisia s mojím odvolaním. Navrhovatelia v prvom rade tvrdia, že cieľom novej súdnej mapy je zbaviť sa nepohodlných sudcov a spustiť lavínu predaja a nákupu lukratívnych súdnych budov a že súdna mapa má stáť 300 mil. eur z fondu obnovy. A je to, samozrejme, veľké klamstvo. Žiadny sudca nepríde o svoje miesto v súvislosti s novou súdnou mapou. Nová súdna mapa len znamená lepšiu organizáciu, lepšiu efektívnosť justície. Zachovajú sa všetky justiční pracovníci. Práve naopak, nová súdna mapa môže umožní, aby sme mali aj, vedeli lepšie ohodnotiť justičný personál, umožnili im kariérny rast, pretože jednoducho lepšie budeme vedieť využiť finančné prostriedky, ktoré patria pre justíciu.
Je lož aj to, že súdna mapa má stáť 300 mil. eur. To som nikdy nikde nepovedala. Dokonca ani z fondu obnovy takáto čiastka nie je pre justíciu v takejto výške. Je tam čiastka cez vyše 200 mil., ktorá ale súvisí nielen s podporou budov, ktoré bude tzv. sídelné v rámci reorganizácie súdnej mapy, čo súvisí s reformou. To je pravda, ale je to na digitalizáciu, na hardvér. Jednoducho tá suma celková vôbec nesúvisí len s budovami.
Súčasne platí, že žiadne budovy sa v zásade vôbec nebudú hľadať a obstarávať, pretože v rámci reorganizácie súdnej mapy my budeme spájať obvody a v rámci nich budeme podporovať tie budovy, kde sú už dnes súdy. A tie chceme modernizovať. Výnimkou je jedine Mestský súd v Bratislave, Mestský súd v Košiciach, ktorý chceme nanovo vybudovať, to je pravda. Ale určite tie justičné budovy, kde máme, tak sa budeme snažiť ich v plnosti zachovať, podporiť, modernizovať a umožniť sudcom a všetkým, ktorí pracujú pre justíciu mať moderné podmienky, aké si zaslúži justícia na Slovensku už v 22. storočí.
Ďalší dôvod, pardon opomenula som prvý dôvod, ktorý súvisel s tým, že som neodborník a súvisí s tým kritika reformy súdnej mapy alebo reformy justície. Neviem si predstaviť reformu úprimne, kde by neboli kritici. No predsa tých, ktorí sa dotýka samotná reforma asi je veľmi legitímne, že sa im nepáči, že nejakým spôsobom zasiahneme do toho aj spôsobu života, ktorý jednoducho majú. Akokoľvek to môže byť rozumné, správne tak je to, samozrejme, citlivé. A v tejto súvislosti určite vnímam aj potrebu z mojej strany vo veľkej miere o tom diskutovať, ale asi sa nedá očakávať, že všetkých ktorých sa dotkne reforma, tak budú ju vítať a
===== ...do toho aj spôsobu života, ktorý jednoducho majú. Akokoľvek to môže byť rozumné, správne, tak je to samozrejme citlivé. A z tejto súvislosti určite vnímam aj potrebu z mojej strany vo veľkej miere o tom diskutovať, ale asi sa nedá očakávať, že všetkých ktorých sa dotkne reforma tak budú ju vítať a budú sa z toho len tešiť.
Osobitne ma zaujala tá časť dôvodov, ktorá súvisí s tragickým úmrtím generála Milana Lučanského, či úmrtia advokáta Krivočenka vo výkone väzby. Tu slovne bol osobitne dôraz na tragické úmrtie ku ktorému došlo, áno, počas výkonu väzby. Je to samozrejme veľmi smutná udalosť a mne je veľmi ľúto, že k tomu došlo. Úprimne, aj keby som urobila maximum, akokoľvek zlepšila, zvýšila štandardy čo samozrejme vyhodnocujem, či sa dá urobiť niečo viac, aby sme predchádzali tomu, že ľudia, ktorí sú vo výkone trestu alebo výkone väzby jednoducho spáchajú samovraždu. Prehodnocujme momentálne štandard či sa dá urobiť niečo viac. Ale, bohužiaľ, nedá sa tomu úplne zabrániť, keď je človek presvedčený, že takto ukončí svoj život, nedá sa proste tomu zabrániť. Aj keby ste ho monitorovali 24 hodín, tak sa tomu nedá zabrániť. Nemôžete mať ani kamery všade na všetkých miestach. Proste máte sociálne zariadenie, kde tú kameru nemôžete dať, aj keby ste ho monitorovali. Bohužiaľ, je to smutné, ale dochádza k takýmto smutným udalostiam aj keby sme urobili maximum, tak aj tak, bohužiaľ, dôjde aj k takýmto tragickým úmrtiam. Urobila som veľkú komisiu práve preto, aby som umožnila aj opozičným poslancom, samozrejme koaličným tiež, ale naprieč veľmi neštandardne som zriadila komisiu, aby sa prešetrilo všetko čo sa dá v rámci tohto úmrtia. Ako viete, aj z výsledkov tejto komisie, sa nepreukázalo, že by došlo k úmrtiu na základe cudzieho zavinenia. Práve naopak. Takže neviem čo viac sa dá v tomto momente spraviť, samozrejme rozumiem, je dobré mať aj výsledky trestného konania, ale to by určite ukončilo všetky tieto debaty a dezinformácie, ktoré sa šíria. Ale myslím si, že je zrejmé pre všetkých, ktorí si pozreli správu z komisie ohľadom úmrtia generála Lučanského, že sa jednalo, bohužiaľ, o pokus o samovraždu, ktorý bol úspešný.
Vyjadrím sa aj k prípadu úmrtia advokáta pána Krivočenka vo výkone väzby, pretože je to súčasťou písomného návrhu a myslím si, že je dôležité, aby to tu odznelo. Jednalo sa o udalosti zo dňa 22. februára 2021, kedy pán Krivočenko bol vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Jeho stav sa bohužiaľ zhoršil. Bola oslovená fakultná nemocnica, teda civilná nemocnica, ktorá však v tom čase nemala voľné lôžko s umelou pľúcnou ventiláciou. Ja si dovolím teraz prečítať v tej súvislosti ako bol beh udalostí. Lekár fakultnej nemocnice odporučil v tejto veci kontaktovať operačné stredisko podpory transportu pacienta Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky takzvaného COVID koordinátora. S touto informáciou bolo opakovane oslovené krajské operačné stredisko. COVID koordinátor poskytol väzenskej nemocnici informáciu, že aktuálne nie je v Slovenskej republike žiadne voľné lôžko pre pacienta vyžadujúceho umelú pľúcnu ventiláciu. Následne bolo koordinátorom oznámené, že o umiestnenie na umelú pľúcnu ventiláciu bolo žiadané u ďalších pätnástich pacientov, pričom boli umiestnení v tento deň iba dvaja. V prípade, že sa uvoľní lôžko sľúbili kontaktovať väzenskú nemocnicu. Službukonajúca lekárka v takejto situácii nemala dôvod nedôverovať informácii z operačného strediska na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID-19 o nedostupnosti lôžok s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie na území Slovenskej republiky aj s poukazom na to, že operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID-19 je projektom na ktorom je spoluúčastné aj operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že údaje o disponibilnej kapacite lôžkového fondu, ktoré boli uvedené na stránke www.covidvnemocniciach.sk nekorešpondovali s informáciami od COVID koordinátora a neboli aktualizované niekoľko dní. Napríklad 19. marca 2021 boli na stránke stále staré údaje zo 16. marca 2021. Toľko k tomuto tragickému prípadu. My sme prešetrovali samozrejme túto udalosť. To čo sme zistili je, že zdravotníci, príslušníci, príslušníčky Zboru väzenskej a justičnej stráže v tomto prípade urobili maximum. Bohužiaľ, v tomto prípade sa nepodarilo pána Krivočenka zachrániť. Je mi to úprimne ľúto.
Ďalším dôvodom na moje odvolanie má byť to, že som rozdelila viac ako 700 tisíc eur mimovládnym organizáciám často na aktivity, ktoré skupina poslancov podpísaných pod návrhom vníma ako úplnú stratu zmyslu pre realitu. No tak pozreme sa teda o čom to bolo. Ministerstvo spravodlivosti skutočne aj tento rok, ako každý rok od roku 2016, rozhodlo o prerozdelení finančných prostriedkov pre úspešné projekty v rámci dotačnej schémy na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Ide o dotačnú schému, ktorá bola zverejnená Ministerstvom spravodlivosti už za vlády SMER-u v roku 2016. Od uvedeného roku Ministerstvo spravodlivosti pravidelne stanovuje priority týchto výziev vpred z tejto dotačnej schémy. Môžme si povedať, ktoré projekty napríklad teda tu boli podporené. Linka pomoci deťom, podpora vzdelávania rodičov s deťmi s poruchou sluchu, podpora sebaobhajovania samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím, podpora mobilnej aplikácie pre osoby s autizmom na učenie sa identifikácie emócií. Tak ja neviem, toto je naozaj, to sú naozaj aktivity, ktoré stratili úplnú realitu? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, poprosím pokoj.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Toto je absolútne nemiestne a necitlivé vyjadrenie smerom k zraniteľným a znevýhodneným skupinám nášho obyvateľstva, ktorým sú určené tieto schémy a tieto výzvy.
Ďalej dôvodom na moje odvolanie je aj podnikanie, teda mojich rodinných príbuzných. Nech sa páči. Chcem jasne povedať, že na moju osobu nikdy nebola a nie je napojená žiadna firma, ktorá čerpá štátne zákazky a ani zo žiadnych štátnych zákaziek nemám žiaden profit. Čo sa týka Elektroniky.sk, nech sa páči, môžme si povedať. Elektronika.sk je firma, ktorú založil môj otec, ktorý sa venoval televíznemu prostrediu profesne celý život. Má v tom môj obdiv a som na neho hrdá čo v tejto oblasti dokázal. Neviem ktorí z vás, milí opoziční poslanci, ste naozaj toľkoto dokázali a môžte sa popýšiť reálnymi výsledkami svojej práce, ktorá bola, ktorá je primeraná svojej cene a nie je v žiadnom prípade predražená. Keď kritizujete to, že v roku 2016, 17 to bol úspešný projekt s prenosovým vozom. Je to najlepší prenosový voz, ktorý Slovenská republika má. To, že akurát v tomto roku Slovenská televízia potrebovala riešiť prenosový voz a mala naňho finančné prostriedky, za to ja naozaj nemôžem, nijakým spôsobom na to som nemala žiadny dosah. Nakoniec bolo to za vašej vlády. Ale pobavuje ma, že keď si už teda pozeráte ako sa darí tejto firme, tak si vyberáte iba niektoré roky, lebo ja som bola štátna tajomníčka a to asi sa vám nepáči, aj vo vláde Ivety Radičovej. A tam teda, keď si pozriete pomery tržieb Elektroniky.sk voči tržbám, ktoré mala s RTVS, tak to bolo 1-2 percentá. Takže určite nie je pravdou, že keď som bola vo funkcii, tak sa firme darí a keď nie som, tak sa tej firme nedarí. To nie je pravda, je to lož. Rovnako keď si pozriete tieto tržby naprieč jednotlivými rokmi je zrejmé, že tej firme sa darí stále, pretože je dobrá. A to, že je dobrá je zrejmé aj tým, že neposkytuje zákazky...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani ministerka, poprosím kameramanov, aby dodržiavali pravidlá, ktoré boli nadefinované vedúcim kancelárie. Ak to tak nebude, budete vykázaní. Ďakujem, pani ministerka, môžete pokračovať.)

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
To, že táto firma jej sa darí a je dobrá je aj to, že neposkytuje zákazky iba vtedy, keď je niekto vo funkcii a neposkytuje ich iba RTVS, ale poskytuje ich naprieč celým súkromným spektrom aj v zahraničí, aj pre Českú televíziu, aj pre TA3, aj pre Markízu. Jednoducho je to veľmi slušná, profesionálna firma, ktorej sa darí. Asi to niekomu vadí.
Dobre, povedzme si ten vtipný príbeh o vydržaní, lebo to je naozaj vtipný príbeh. Ja som rada, že ma spomínate s Andrejom Kiskom, lebo som hrdá, že som vstúpila do projektu Andreja Kisku. Tie bludy čo ste tu narozprávali v súvislosti s ním, sú teraz ešte veselšie, že ste ich prepojili aj na mňa. A ja v tej obludnosti vám veľmi rada vysvetlím pozemok na ktorom je budova, na ktorej je naozaj, v ktorej naozaj sídli Elektronika.sk. Áno, lebo ja nič nezakrývam. My sa tu nehráme, my tu nemáme milión päťsto firiem niekde, pán Kamenický, vy by ste vedeli asi porozprávať, na jednej adrese. Aj vy, pán poslanec Fico, by ste vedeli porozprávať možno ako sa darí vášmu bratovi a všetkým ďalším firmám kade-tade. Toto je reálna firma na reálnom pozemku v reálnej budove. Tu sa naozaj pracuje, tu sú naozaj výsledky a veľmi kvalitné výsledky. To sa normálne deje, dá sa to. Normálne na Slovensku to funguje a bez ohľadu na to, či ja som vo funkcii alebo nie, normálne tá firma darí sa jej. Neu.... iba vtedy, keď som vo funkcii, predstavte si. A naozaj je ich málo. Takto to je.
Takže k pozemku. Tento pozemoček pod touto budovou, milí moji, tak ten, sme si pozreli archív, lebo áno, bol to súdny spor. Ale treba povedať, že súdny spor skončil tak, že pani, ktorá sa dožadovala, že má nárok k tomu pozemku stiahla žalobu. Takže o tom, toto je akože celý súdny spor, ktorý tu bol. Jedná sa o pozemok, ktorý je 240 metrov štvorcových. Potom je tam myslím ešte niečo okolo nejakej desiatky. Proste je to smiešne. Do tristo metrov štvorcových, viac určite nie. No, takže, pozreli sme si archív. Zistili sme, že to mala rodina Apóniovcov, potom Dičkovcov, od 1926 Československý štát, obec Malinovo. No a tak si predstavte, že môj otec sa rozhodol, že si to z obci Malinovo kúpi. No, to je strašné čo sa stalo, keď som bola študentka práva. Tak za toto teraz, prosím, ma tu odvolajte, lebo to je niečo hrozné čo sa stalo. No a potom je pravda, že bola tu otázka, že či teda niekto tu má alebo nemá právo k tomu pozemku, máte pravdu. Áno, bola tu jedna otázka, ktorá súvisela s tým, že v katastrálnej mape nedošlo k správnemu zobrazeniu. Tak sme si to vysvetlili. Pretože keď sme pozreli do archívnych záznamov, ktoré súviseli so zápismi do Pozemkových kníh a to hádam vieme rozlíšiť, že čo je to zápis v Pozemkovej knihe, tak tam jednoducho žiadna iná úvaha ako o tejto následnosti nie je. To nie je žiadna otázka, že by tu bolo spochybnené právo k tomu pozemku. A nakoniec v samotnom súdnom spore pani stiahla žalobu lebo videla, že ten základ argumentácie nejak neobstojí. V tej žalobe nebolo povedané ani koľko metrov štvorcových sa pani domáha. To bolo na úvahu, či vôbec to nie je aj porušením s etikou advokáta podať takúto žalobu, úprimne. Neurčitá, nezrozumiteľná žaloba. Bola stiahnutá. Áno, máte pravdu, že tam došlo k vydržaniu, pretože obec sa rozhodla, že ten pozemok pre istotu vydrží, ale ako hovorím, tak v zápisoch je Československý štát do roku 1926, následne obec Malinovo. A v 98 k tomu teda pristúpilo prevod. To je všetko. Nič viac, nič menej. Ak sa vám niečo nepáči a v tej súvislosti ma potrebujete odvolať, rozumiem, že rok 98, ja sa divím, že ešte ste niečo nenašli v roku 80.
MK REAL. Áno, naozaj z tlačovky som sa dozvedela, že moja sestra spáchala trestný čin, nevlastná. Je to tak. Nebol to žiadny trestný rozsudok, pán poslanec Kamenický, bol to trestný rozkaz. Nie je pravdou, pán poslanec Fico, že som bola videná na pojednávaní. Viete veľmi dobre, že keď sa jedná o trestný rozkaz, žiadne pojednávanie nie je. Jedná sa o pätnásť tisíc, je to smutné, je mi to veľmi ľúto, šestnásť, ok, nech sa páči. Pán poslanec Fico, aké máte drahé hodinky? Ja osobne nenosím, nepotrpím si. Myslím si, že je zrejmé, ako všetky moje, všetok môj majetok je jednoznačne doložiteľný z mojich príjmov, nepotrebujem sa nikde skrývať. Bývam tam, v dome, ktorý som budovala s mojimi rodičmi desiatky rokov svojpomocne, si predstavte. Neviem kde bývate vy, pán Fico, v akej nehnuteľnosti, prečo sa musíte stále sťahovať? Čo zakrývate? Ja nezakrývam nič. Žijem stále na tej istej adrese aj teraz, aj predtým, aj pred desiatimi rokmi, si predstavte, dá sa to.
Neviem čo ďalej ešte povedať k ostatným útokom. Ja som pripravená, že prídete možno ešte s ďalšími výbornými vecami, ale možno ešte v krátkosti ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 17:51 - 17:53 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predkladám vám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o upomínacom konaní. Upomínacie konanie je vlastne skrátené konanie, v ktorom sa vydáva platobný rozkaz a preto osobitne je dôležité práve v tomto konaní zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov. Tento krátky návrh zákona reaguje na výhrady Európskej komisie, ktoré sa tiež objavili v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie proti Jánovi Dankovi a Margite Dankovej. Je dôležité, aby sme zaviedli povinnosť súdu miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu podaného spotrebiteľom. To znamená, že ak sa niekto bráni voči platobnému rozkazu, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľa, tak zavádzame tu miernejšiu povinnosť odôvodňovať takéto rozhodnutie. To znamená, byť miernejší pri posudzovaní či je toto odôvodnenie dostatočné. V tejto súvislosti, keďže sa platobnými rozkazmi zaoberá vyšší súdny úradník, zavádzame aj povinnosť, aby práve v takýchto veciach bola vec predložená vyššiemu súdnemu úradníkovi a od vyššieho súdneho úradníka sudcovi, aby tu bola tiež, by som povedala, vyššia kontrola, že tie podmienky, ktoré majú byť prijateľné, zmluvné, sa rešpektovali pri vydávaní platobných rozkazov. Dovoľujem si vás požiadať o podporu aj v rámci druhého čítania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2021 16:35 - 16:37 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je mi naozaj cťou a mám radosť, že môžem v rámci druhého čítania predniesť úvodné slovo k zákonu, k vládnemu návrhu zákona ktorý sa týka obetí trestných činov. Jedná sa o právnu úpravu, ktorá je kľúčová pre zlepšenie ochrany obetí trestných činov. Sú tu naozaj systémové riešenia, ktoré súvisia nielen s tým, aby odškodňovanie obetí násilných trestných činov bolo jednoduchšie aj pre samotné obete. Vedeli sme to riešiť už v momente keď je zrejmé kto je páchateľ a nie nie až na konci celého trestného, trestného konania. Respektíve keď vieme, že sa takto stal trestný čin a máme tu jasnú obeť násilného trestného činu, aby sme už vedeli vlastne na začiatku, na začiatku trestného konania, keď je zrejmé, že skutok sa stal, len nie je zrejmí páchateľ sme vedeli takúto obeť odškodniť. To je úplne kľúčová zmena pri odškodňovaní obetí trestných činov. Rovnako zavádzame spravodlivejší systém pre ochranu, pri ochrane obetí trestných činov ktorá súvisí s odškodňovaním a to je to, že vlastne určujeme sumu na ktorú má jednoducho obeť trestného činu nárok, bez ohľadu na to, koľko je tých obetí v danom prípade.
Rovnako čo je kľúčové v rámci právnej úpravy je, že zavádzame takzvané intervenčné centrá v rámci jednotlivých krajov ako nový prvok systémový, aby v prípade osobitne domáceho násilia to bolo jasne zariadenie, ktoré je nápomocné pre obeť domáceho násilia a vlastne od začiatku mohlo uchopiť asistenciu a pomoc pre takúto obeť kedy sa jedná o otázku či začať občianskoprávne konanie, trestné konanie, ktoré súvisí napríklad so zákazom priblíženia sa násilníka k obeti trestného činu a môže k tomu urobiť potrebné kroky a poskytnúť mu asistenciu. To by som povedala, že to je možno v stručnosti to kľúčové čo súvisí s touto právnou úpravou. Ak by boli akékoľvek ďalšie otázky, tak som k dispozícii. Dovoľujem si vás požiadať o podporu tomuto vládnemu návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2021 17:22 - 17:24 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj za slová podpory. Ja chcem osobitne povedať a ďakujem veľmi pekne aj za prvý príspevok od pána podpredsedu Šeligu a myslím, že on to veľmi jasne vystihol, že to, čo sa podarilo v rámci reformy justície, je vďaka tomu, že reforma justície, tak ako prešla, mala podporu koalície. A chcem aj tu ešte raz poďakovať naozaj všetkým poslancom, poslankyniam za podporu, pretože bez nej by sa nepodarila táto reforma.
čakajú nás ešte ťažké rozhodnutia, osobitne ja rozumiem, že aj so súdnou mapou. V rámci toho len chcem povedať, že súdna mapa je o tom, ako majú vyzerať súdy, keď raz-dvakrát za celý život ideme na súd. To znamená, naozaj netreba čakať na reformu verejnej správy. To sú proste iné rozhodnutia, ktoré robíme v našom živote, ktoré niekto nerobí vôbec a nepotrebuje ich, to nie je ako pri orgánoch verejnej správy, a preto sa na to treba pozerať inak. A ja som pripravená aj s každým poslaneckým klubom sa o tom osobitne rozprávať, či s koaličným, opozičným, pre vysvetlenie, čo je práve dôležité pre takúto reformu justície a prečo sa treba pozerať na tú organizáciu súdov inak ako na potreby, ktoré má verejná správa.
Ďakujem veľmi pekne aj poznámku od pani poslankyne Pivkovej v súvislosti s kariérnym rastom justičného personálu a tu chcem povedať, že naozaj nikto v justícii sa nemusí báť o svoje miesto. Reorganizácia súdov neznamená zánik žiadneho miesta sudcu, sudkyne a osobitne už vôbec odborného personálu, kde rátam s tým, že odborného personálu budeme potrebovať viac a po tom, čo bude úspešná reorganizácia súdov, tak potenciálne sudcov menej. Takže určite každého pracovníka, pracovníčku, ktorá pracuje pre justíciu, si vážim a urobím všetko pre to, aby sme každé miesto zachovali bez ohľadu na to, ako bude súdna mapa vyzerať.
Ďakujem veľmi pekne za podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Skryt prepis