Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.4.2020 o 17:58 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:58 - 18:01 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem. Iba veľmi krátko. Ja si myslím, že už aj iné právne úpravy, ktoré sme tu mali teraz a ktoré súviseli práve s riešením tejto mimoriadnej situácie, tak neboli len o tom, že by nám riešili situácie, ktoré sú časovo ohraničené pre toto obdobie. Ale keď sa ukázalo, že treba pravidlo, ktoré nám vyrieši túto situáciu a je dôležité aj do budúcna, tak sa prijala.
Ja som to hovorila aj v rámci výboru, keď sme o tom mali veľkú diskusiu, že toto doplnenie vety do Súdnej rady je presnou kópiou toho, čo má vláda. Takže ak vie vláda takto rokovať o veciach, ja si myslím, že to vie aj Súdna rada. Vláda to, nemám vedomosť, že by niekedy použila. Jedná sa proste o možnosť, ako som povedala, priamo je to jasné teraz, ukázala to Súdna rada. Členovia Súdnej rady nevedeli, či vôbec môžu umožniť takéto rokovanie, či je to v súlade s právnou úpravou. Takže my by sme im dali možnosť.
Potom je tu rokovací poriadok. Tak ako má rokovací poriadok Národná rada, ona ho má zákonom. Rokovací poriadok si prijímajú členovia Súdnej rady, takže tam je priamo priestor, aby si to upravili bližšie.
Ja sa súčasne nebránim tomu, ja som to povedala vo výbore, ja si myslím, že je to zrejmé aj z iných návrhov, ktoré už som tu podávala, ja som otvorená diskusii. Myslím si, že toto pravidlo je dobré, myslím si, že môže byť, naozaj je dobré tak, ako je navrhnuté. Ale súčasne vnímam, veď o tom je úloha parlamentu, to je úloha aj v rámci tej diskusie, ktorá tu prebieha, že aj keď si navrhovateľ myslí, že má najlepšiu právnu úpravu, Národná rada rozhoduje, navrhovateľ by si mal vypočuť všetky argumenty, ktoré tu zaznejú, a s ohľadom na to aj nejakým spôsobom reagovať. Takže ja som pripravená, nejaká diskusia začala, som na ňu pripravená aj v rámci druhého čítania.
Nemyslím si, že teraz je dôležité, aby sme preberali, ako prípadne sa pozmení to, čo je podľa mňa jasné, že podmienky splnené sú. To pravidlo môže byť všeobecné, pretože rieši tú situáciu. Aké bude, samozrejme, konkrétne jeho znenie na konci dňa, závisí od poslancov, aká tá navrhnutá právna úprava v konečnom dôsledku bude. Takže som za to, že podmienky sú splnené. Je to absolútne nevyhnutné pre chod tejto inštitúcie, ktorá je dôležitá pre chod justície, pre ochranu základných práv a slobôd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:37 - 17:48 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predstupujem pred vás s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Ja som to už hovorila aj v príslušnom výbore, ktorý predchádzal tejto rozprave, a to; nijako ma neteší, že prichádzam s ďalším návrhom na skrátené legislatívne konanie, naozaj ma to nejako neteší. Považujem ale za dôležité, aby právna úprava, ktorá súvisí s týmto skráteným legislatívnym konaním, bola v krátkom čase prijatá. A nemáme na to štvrť roka, aby sme prešli riadnym pripomienkovým procesom, pretože potrebujeme s ohľadom aj na to, v akej sme teraz situácii, umožniť Súdnej rade, aby mohla rozhodovať o otázkach, ktoré spadajú do jej kompetencie. Jednou z tých otázok je a kompetenciou je aj voľba predsedu Najvyššieho súdu. Sú to veľmi významné kompetencie, ktoré súvisia aj s tým, že predkladá kandidátov prezidentke. Ide o chod súdov, osobitne bratislavských súdov aktuálne.
Rovnako je potrebné riešiť otázky v súvislosti s doplnením tzv. hodnotiacich komisií na sudcov. Má skutočne veľmi dôležité kompetencie, pri ktorých je dôležité, aby členovia Súdnej rady mohli vykonávať túto funkciu aj s ohľadom na to, že môžu nám spadnúť do karantény. A jedna konkrétna situácia sa ukázala ohľadom jedného člena Súdnej rady, ktorý je v zahraničí, buď by prišiel, spadol by do karantény, alebo sa pokúsil zúčastniť zasadnutí dištančne. Členovia Súdnej rady sa k tomu vyjadrili, že je potrebná k tomu zmena právnej úpravy. A vlastne tú vedomosť mám od pondelka. Ja som mala stretnutie s predsedníčkou Súdnej rady následne nato a sme si to vyjasnili, že naozaj tá právna úprava v tomto je prinajmenšom nejasná, či tá možnosť tu je.
Preto prichádzam s návrhom, ktorý práve rieši, aby mohli byť zasadnutia Súdnej rady umožnené aj iným spôsobom ako len priamou účasťou na zasadnutiach Súdnej rady, priamou osobnou účasťou, čím to umožníme vyriešiť práve aj v takejto kritickej situácii, kedy sme napríklad v čase pandémie a umožní to funkčnosť Súdnej rady vôbec aj do budúcna.
Mám za to, že sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, pretože to súvisí so základnými právami, slobodami, a to je prístup k spravodlivosti vôbec, zabezpečenie funkčnosti tejto inštitúcie. A preto predkladám tento návrh a žiadam Národnú radu, aby umožnila, aby tento návrh prešiel v takomto procese.
Obsahom je súčasne tiež ešte jeden návrh, a to ten potom v samotnom návrhu zákona, pretože, samozrejme, to odôvodnenie takéhoto skráteného legislatívneho konania súvisí s jeho obsahom. Preto to rovno hovorím. Rieši súčasne situáciu, že nebude mať kto viesť Súdnu radu. Ako je zrejmé, dnes čelíme tomu, že sa nám vzdal podpredseda Súdnej rady, máme tam len predsedníčku. V prípade, že by ani predsedníčka už ďalej nevykonávala túto funkciu, keďže sa nám vzdal funkcie pán podpredseda k pondelku a už nevykonával túto funkciu, je zrejmé na základe oboznámenia sa s právnou úpravou, že nie je jednoznačný výklad, kto by nám viedol potom Súdnu radu, takéto zasadnutie. A preto riešime obdobne situáciu ako na Najvyššom súde, kde sme podobne čelili takejto situácii. Vtedy to bolo v opačnom garde, mali sme podpredsedu, podpredsedníčku, už sme nemali predsedu, a vyriešili sme to pravidlom, že najstarší sudca na Najvyššom súde. Teraz dávame vlastne rovnaké pravidlo, najstarší člen Súdnej rady, aby to bolo veľmi jednoduché.
Preto to riešime, aby sa nám nestalo, že bude 11. mája najbližšie zasadnutie Súdnej rady a my budeme čeliť otázke, že nemá nám kto vyriešiť ani, kto nám otvorí toto zasadnutie, a kto bude riešiť, kto nám vlastne to zasadnutie bude viesť, pretože taká situácia potenciálne môže nastať. Preto navrhujem Národnej rade, aby umožnila tieto dve drobné právne úpravy pre Súdnu radu, aby prebehli v skrátenom legislatívnom procese a táto inštitúcia, naozaj už tu nebola žiadna prekážka, aby vykonávala riadne svoju funkciu a umožnila riadnemu chodu justícii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:37 - 17:48 hod.

Mária Kolíková
Ďakujem veľmi pekne. Azda iba jednou vetou. Ako bolo povedané, funkčné obdobie pani predsedníčky v krátkom čase končí. Považujem rozhodnutie Národnej rady v tejto súvislosti za absolútne kľúčové, pretože je to o navrátení poslania tejto inštitúcii, navrátení poslania, ktorým je ochrana základných práv. Preto je veľmi dôležité, aby v tom Národná rada zaujala absolútne principiálny postoj a ukázala, čomu majú takéto inštitúcie slúžiť.
Skryt prepis
 

29.4.2020 17:15 - 17:16 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si mojimi slovami odôvodniť návrh vlády pre Národnú radu na odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov.
Ja si pamätám zopár dní dozadu, keď sme mali veľmi silnú debatu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami justície, a to v časti, ktorá sa týkala zásahu do súkromného, do súkromných práv, do práva na súkromie a súvisela so zavedením aplikácie, ktorá by mala pomôcť pri ochrane zdravia a životov. Bol to, bola to veľmi dobrá debata, ja si myslím, o tom, o miere nevyhnutnosti zásahu do základných práv.
Úrad na ochranu osobných údajov je tu práve na to, aby chránil naše súkromie, bol veľmi citlivý a vnímal, čo sú to základné práva a slobody, aby vnímal, čo to je právo na súkromie, ale súčasne vnímal, ak svojimi dopytmi zasahuje do základných práv, ktorými je osobitne sloboda prejavu, právo na informácie.
Úrad na ochranu osobných údajov konaním svojej predsedníčky, som presvedčená, že sa spreneveril tomuto svojmu poslaniu, ak žiadal od investigatívnych novinárov, aby prezradili svoj anonymný zdroj, čo je absolútnym kľúčom slobody prejavu, bez toho práca novinárov je fakticky nemožná. Nemožno očakávať, ak novinár nie je krytý tým, že nemusí prezradiť svoj zdroj, aby bol naozaj strážcom demokracie, tzv. watchdog, aj v zmysle rozhodnutí a naozaj početných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Ak môžme nájsť v nejakej oblasti práva širokú škálu rozhodnutí vysvetľujúcich, čo to je sloboda prejavu a aká je dôležitá pre demokraciu a právny štát, je to práve sloboda prejavu, ale je to práve kľúčová úloha novinárov ako watchdogov, ako strážcov pre demokraciu.
Týmto zásahom, kedy predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov žiadala od investigatívnych novinárov prezradiť svoj zdroj, a to súčasne so sankciou 10 miliónov eur, jasne porušila, zasiahla do práva novinárov, do slobody prejavu a súčasne takýmto spôsobom ich fakticky zastrašovala, ak takémuto podnetu, jej žiadosti nevyhovejú.
V tejto súvislosti je osobitne kľúčové, o aké informácie vlastne išlo. Ozvala sa českému webu investigace.cz a oficiálne od redakcie žiadala odpoveď, od koho dostali videonahrávku, v ktorej bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Marianom Kočnerom inštalujú nahrávacie zariadenie ukryté v šperkovnici do kancelárie generálneho prokurátora. Z tohto zariadenia, ak si všetci dobre spomíname, pochádzala aj nahrávka Trnku s ministrom financií Jánom Počiatkom, kde si dohadovali spoločný postup v kauze Tipos/Lemikon a žartovali napríklad aj o kauze emisie. Je veľmi dôležitá táto súvislosť.
Je dôležitá tiež súvislosť, že ako sa preukázalo z tzv. komunikácie Threema, ktorá je komunikácia medzi Kočnerom osobe, ktorá nielenže je trestne stíhaná, je obžalovaná vo veľmi závažných kauzách, v kauzách, ktoré súvisia nielen s páchaním závažnej ekonomickej trestnej činnosti, ale aj úkladnej vraždy – a práve novinára a jeho priateľky. Toto sú veľmi dôležité súvislosti, ktoré treba brať do úvahy. A súčasne to, že sa jedná o vzťah predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý v zmysle tejto komunikácie je zrejmý, že bol nadštandardne priateľský a nielen to, ale aj v minulosti pani predsedníčka mala pracovný vzťah s Marianom Kočnerom.
Vzhľadom na tieto súvislosti je zrejmé, že tým, že si žiadala predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov prezradiť zdroj a v nadväznosti na tieto informácie ohľadom vzťahu Mariana Kočnera s predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov bolo zasiahnuté takýmto spôsobom do základných princípov, na ktorých stojí tento úrad, a to, že tento úrad má byť nezávislý, nestranný, nemá byť pod žiadnymi vplyvmi, máme za to, že boli splnené podmienky pre odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov, a preto vláda podáva tento návrh Národnej rade a žiada Národnú radu, navrhuje jej, aby sa s týmto návrhom stotožnila a predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov odvolala zo svojej funkcie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.4.2020 11:29 - 11:33 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Páni poslanci, poslankyne, ja sa budem snažiť len v stručnosti. Poslanecký návrh pána predsedu hospodárskeho výboru, pána poslanca Kremského zlepšuje návrh, sprísňuje. Vnímam to vzhľadom na naše pomery, je, som rada, že sme prišli aj vzájomne ku kompromisom, a určite má aj podporu ministerstva.
Ďalej k návrhom ešte, ku ktorým vlastne tu bolo, samozrejme. Poslanecké návrhy pána poslanca Šeligu, ktoré boli aj schválené v gestorskom výbore, tak v súčinnosti aj s týmto poslaneckým návrhom pána poslanca Kremského, tak sa dostávame do inej úrovne naozaj sprísneného režimu. A ja si myslím, že by to malo úplne odradiť nepoctivých podnikateľov o tú dočasnú ochranu vôbec žiadať a ja veľmi pekne ďakujem za tieto podnety.
Pani poslankyňa Marcinková, veľmi pekne ďakujeme za podnet, ktorý súvisel s bývaním. My sme vlastne s ohľadom aj na to potom, aj na tie podnety, ktoré sme mali k nájmu, sme vyriešili toto paušálne riešenie, kde sme zahrnuli skutočne aj fyzické osoby, a bol to dôležitý podnet.
Na záver k otázke, úplne to sem nepatrí, ale zaznelo to tu. Tak chcem reagovať na pána poslanca Bašku a elektronický systém monitoringu osôb. Rozumiem. My sme to preberali aj na krízovom štábe a to, čo vidíme ako problém a chcem to tu aj povedať a nielen povedať si to možno len vzájomne, aby proste tá informácia bola všeobecne prístupná, ako k tomu máme my postoj ako ministerstvo spravodlivosti. Nemáme dosť tých staníc, to je jedna vec. A potom ono to funguje spôsobom, že na to, aby ste tú osobu monitorovali, tak nestačí len to zariadenie, ten náramok, vy potrebujete dať to zariadenie aj do tej domácnosti. Takže jedna vec je, že nemáme ich toľko, keď, s ohľadom na to, o aké množstvo ide. A vy to musíte inštalovať priamo v tej domácnosti, musí tam ísť technik, musí zistiť, či sú tam splnené podmienky. To znamená, že on pôjde potenciálne do miesta, ktoré je preňho zdravotne ohrozené. To znamená, že on by mal byť potom vybavený nielen rúškom a rukavicami, ale aj všetkými, samozrejme, ochrannými prostriedkami pre to vybavenie. Takže vlastne jedná sa potenciálne o ohrozenie jeho zdravia. To len akože k tomu, hej, aby sme rozumeli, čo to obnáša. To nie je len ten náramok a že s ním odíde, že to potom treba zistiť, keby išiel, že musíte ísť do toho miesta a tam priamo to riešiť.
Tých náramkov, ktoré máme, to znamená, že máme také, ktoré je, že náramok s vysielačkou, tých máme 50, a tých, ktoré máme voľné aj s tými stanicami, tých máme 850. Tak ja len akože pri tých počtoch, aby ste vedeli, že to je všetko, čo máme v tomto momente. Takže my vnímame s ohľadom na tie počty, ktoré máme, aj k čomu v prvom rade slúžia, že ako nevieme to pokryť, čiže toto nie je cesta. Takže my sme, my sme to riešili už viackrát a musím povedať, že áno, rozumieme, ale v tomto momente to nie je cesta. Môžme sa opätovne nad tým zamyslieť, ale teraz to vyriešiť, toto nie je ten nástroj. Dobre? Takže toľko k tomu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.4.2020 10:52 - 11:06 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si povedať zopár slov k vládnemu návrhu zákona, ktorým dopĺňame justičný balík ohľadom prístupu k spravodlivosti a k zmierneniu následkov, ktoré súvisia s pandémiou, ktorej čelíme.
My sme prijali zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v oblasti justície a ten nám riešil lehoty, procesné lehoty, hmotno-právne aj procesné, posúvali sme ich, vlastne jednalo sa nám o to, že ľudia majú sťažený prístup k spravodlivosti. Potom sme tu zaviedli určité moratórium aj na konkurzy, zakázali sme speňaženie majetku dražbami do nejakých lehôt. To sú také základné veci, ktoré boli v tomto prvom balíku.
A tento balík, ktorým, ktorý sme vlastne priniesli, sa jedná v zásade o dočasnú ochranu podnikateľov. To znamená to, čo v prvom rade rieši a jeho cieľom je riešiť, vytvoriť určité moratórium na konkurzy, aby nám nespadli podnikatelia do konkurzu. Chceme im umožniť, aby tí, ktorí v zásade boli, by som povedala, že v dobrej kondícii ako podnikatelia pred tým, ako sme začali čeliť tomuto ochoreniu, tak aby sme im pomohli prekonať túto krízu a nespadli nám do konkurzu, to znamená, aby nemuseli sami vyhlasovať konkurz na seba, súčasne aby ani veritelia na nich nevypísali konkurzy. To by som povedala, že to je také úplne kľúčové, aj kľúčový cieľ tohto, tohto návrhu zákona.
Popritom tu riešime aj ďalšie následky, ktoré súvisia so sťažením ich situácie, a, takže okrem toho, že prerušujeme začaté konkurzné konania, tiež je tu ustanovenie ohľadom účinkov, ktoré súvisí so zmluvnými vzťahmi podnikateľov. A chceme týchto podnikateľov chrániť pred tým, aby tie záväzky, ktoré majú a súvisia s ich priamou prevádzkou, s riadnym chodom prevádzky, aby nám tieto záväzkové vzťahy ešte pre nich mohli byť zachované, ak je zrejmé, že to ich, tá ich schopnosť, tá ich platobná schopnosť ovplyvnila možnosť tieto záväzky plniť, a hlavne vzhľadom na tieto záväzky aby sme im umožnili prekonať túto krízu.
Takže áno, je to aj vstup do súkromnoprávnych vzťahov, k tomu budeme hovoriť viac. A čo sa týka týchto súkromnoprávnych vzťahov, súvisia tam aj otázky ohľadom nevypovedania zmlúv, ja k tomu poviem viac aj v súvislosti na pozmeňujúce návrhy, ktoré boli reflektované v ústavnoprávnom výbore a súvisia s návrhom pána poslanca Šeligu a chcem ich povedať aj teraz na úvod, lebo sú podľa mňa dôležité a treba na ne nahliadať, vlastne aj na samotný návrh v súvislosti s týmito pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré, ako povie aj pán spravodajca, boli schválené a v spoločnej správe aj on o nich bude informovať.
To, čo je dôležité vedieť pri tejto právnej úprave, je, aká je vlastne možnosť tejto dočasnej ochrany pre podnikateľov. Tá dočasná ochrana podnikateľov je postavená na tzv. princípe opt in, to znamená, že nevzťahuje sa automaticky na všetkých podnikateľov, ale vzťahuje sa len na tých podnikateľov, ktorí o tú ochranu požiadajú. Je to postavené na princípe, že chceme urobiť ľahký spôsob, ako tú dočasnú ochranu získať, ale potom, ak sa ukáže, že to bol nepoctivý zámer podnikateľa, tak byť naňho veľmi prísny pri postihu. V jednoduchosti, podnikateľ má povinnosť urobiť určité vyhlásenia. Jedným z tých vyhlásení, ktoré súvisí práve s tým, že malo by sa jednať o poctivých podnikateľov, je napríklad ten, že nerobil žiadne úkony, kroky pred tým, ako sa dostal do takejto kritickej situácie, ktoré by súviseli s tým, že znižoval možnosť finančnú svojej spoločnosti zvládnuť túto krízu napríklad tým, že by povyplácal zisky z tejto spoločnosti. Hej, to je jedna napríklad z vyhlásení; sa toho týka jedno z vyhlásení, ktoré takýto podnikateľ musí urobiť.
To, čo je dôležité súčasne vedieť, je, že ak ktokoľvek, samozrejme, ráta sa to najmä s veriteľmi, mali by za to, že bola zneužitá táto dočasná ochrana pre podnikateľov, tak v prípade, že by napadol takúto dočasnú ochranu, tak bude súdom zrušená. Ja potom poviem aj k tomu viac, ale ešte sa vrátim k tomu začiatku. Takže základom je, že podnikateľ nám urobí vyhlásenia, súd na základe týchto vyhlásení, ak sú kompletné v zmysle zákona, tak vydá o tom rozhodnutie, ktoré bude zverejnené v Obchodnom vestníku a v momente, kedy nadobudne, kedy je vyhlásené, tak nadobudnú účinky tejto dočasnej ochrany pre podnikateľov. Následne, ako som povedala, ktokoľvek to môže napadnúť, ak to nebol poctivý záver a neboli splnené podmienky, ráta sa najmä že s veriteľmi, a súd následne takúto dočasnú ochranu zruší, ak sa to preukáže. A následkom je, že všetko, o čo znížil ten majetok v tej spoločnosti, automaticky nám spadne do podstaty, ktorá sa bude riešiť v rámci, predpokladáme, konkurzu, rovnako všetky úkony, ktoré urobil, sú priamo odporovateľné, to znamená, nie je vôbec potrebné podať voči nim žalobu. Toto je tá prísnosť, ktorú tu zavádzame.
Na základe množstva pripomienok, je pravda, ktoré sme dostali, s tým, že sa javí, že táto právna úprava nemá dostatočné nástroje a brzdy voči podnikateľom, ktorí sú nepoctiví a budú to zneužívať, my sme ich reflektovali, ja k nim poviem, aj o čom sú vlastne pozmeňováky, ktoré sme pripravili v spolupráci aj s poslancom Jurajom Šeligom. Ale to, čo chcem povedať, je, že tá právna úprava, s ktorou sme prišli do parlamentu, nie je právna úprava, ktorú by sme robili za deň, hej, my sme na nej pracovali už niekoľko týždňov a inšpirovali sme sa právnou úpravou, ktorá je v Rakúsku, v Nemecku, v Česku. V Česku, by som povedala, vo veľkej miere je totožná tá právna úprava, ktorá prišla ako vládny návrh zákona. A tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme následne spracovali aj s poslancom Jurajom Šeligom, ktorý ich predkladal do ústavnoprávneho výboru, sa teraz dostali na základe nich. Ak ich takto schváli Národná rada, tak sa dostaneme do režimu, že naša právna úprava bude prísnejšia, ako je v okolitých krajinách.
Keď sme porovnávali tie modely, tak v Česku, by som povedala, je, bol taký voľnejší model, to je ten, ktorý my sme navrhli, Nemecko má prísnejší model a ten, ktorým sme sa inšpirovali potom pri pozmeňujúcich návrhoch, ktorým sme to celé sprísnili, je najmä nemecký model a my sme išli ešte ďalej. To len ako pre informáciu, aby sme vedeli, že súčasne naši podnikatelia, ktorí majú medzinárodné obchodné styky, tak vlastne budú čeliť tomu, že podobné právne úpravy, ktoré v okolitých krajinách, že aj to, ja si myslím, že treba mať na mysli, že tak ako sú oni v pozícii dlžníkov, niekde môžu byť v pozícii veriteľov, takže tie vzťahy, ktoré sú proste v rámci Európskej únie vzájomne, tak na jednej strane sa ich budú týkať v nejakom režime v tých krajinách a v nejakom režime u nás. Tak len aby sme si uvedomili tiež v tejto súvislosti, my tu sprísňujeme režim, ale vlastne voči nim na druhej strane ten režim bude trošku iný a bude každopádne voľnejší. Tak nám to vychádza teraz, ale v poriadku, my sme zreflektovali aj v rámci tých pozmeňujúcich návrhov to, že treba byť azda prísnejší na Slovensku voči tým nepoctivým zámerom, takže ak bude tento vládny návrh zákona schválený s týmito pozmeňujúcimi návrhmi, tak ten, tá právna úprava bude prísnejšia pri porovnaní.
Ja si dovolím povedať zopár slov k tým pozmeňujúcim návrhom, lebo si myslím, že to je kľúčové, aby sme už takto vnímali ten vládny návrh zákona. Takže máme tu jeden pozmeňovací návrh, ktorý priamo súvisí s podnikateľmi a ktorý nám sprísňuje ten začiatok. Takže ak som povedala, že to stojí vlastne na vyhláseniach, tak my tu sprísňujeme obdobie, ktoré sa berie do úvahy pri tomto podnikateľovi a berieme do úvahy osobitne obdobie, ktoré predchádza, predchádzalo kríze, to znamená, že pozeráme sa na to, či naozaj je tu priama súvislosť s tým zhoršením situácie na strane podnikateľa, a osobitne sú tu veľmi prísne opatrenia, ktoré sú následne. Sprísňujeme lehotu pre súd, ktorý keď bude napadnuté, ak bude napadnutá takáto dočasná ochrana, tak to sprísňujeme spôsobom, že súd bude, súd má lehotu, aby dal v tom prípade takémuto podnikateľovi, že do piatich dní mu musí predložiť, odkedy dostane návrh na zrušenie pre nepoctivosť, tak to bude lehota do piatich dní predložiť podklady, ktoré by mali preukázať, že či došlo k ukracovaniu veriteľov, k tomu sú tie podklady takto spísané, a následne má lehotu bezodkladne o tom rozhodnúť. Bezodkladne je najkratšia možná lehota, ktorú môžme vlastne súdu dať, nie je to v dňoch, to je pravda, nie je tam napísaná priamo takáto lehota, ale určite to nemôže byť ako v mesiacoch, bavíme sa o tom, že by to malo byť rozhodnutie súdu, ktoré je v dňoch, a môžme rátať s tým, že by to mali byť rozhodnutia, ktoré platia pre súd ako v prípade neodkladných opatrení, to znamená v zásade do mesiaca by to rozhodnutie malo byť.
My súčasne predkladáme ešte jeden návrh, ktorý súvisí aj s množstvom podnetov, ktoré boli a tie súviseli práve s otázkou, že tak ako sú účinky v tom vládnom návrhu zákona, ktorý máte, tak účinky v § 17 ods. 6 najmä v súvislosti s nájmom, ktoré by nám tu spadali a vlastne chránili nám tých podnikateľov aj v nájomných vzťahoch, tak nebolo tam obmedzené obdobie, ktoré by bolo jasne špecifikované ako obdobie, v ktorom nie je možné vypovedať zmluvu. A my pri tých nájomných vzťahoch sme mali o tom veľkú debatu, že ako k tomu pristúpiť, a nakoniec sme urobili to, že v rámci druhého balíka, ktorý tam máte ako pozmeňovací návrh, sme urobili to, že my sme nájomné vzťahy vôbec osobitne upravili. To znamená, že to, čo je v druhom pozmeňovacom návrhu od Juraja Šeligu, je, že nájomné vzťahy celoplošne upravujeme a pri nich platí pravidlo, že podnikateľ, ktorý sa dostane do zložitej situácie v období od 1. apríla do 30. júna, tak ak za toto obdobie nie je schopný zaplatiť nájom a s tým súvisiace úhrady, tak má lehotu do konca roka ich zaplatiť a pre platobnú neschopnosť, že nevie, že nie je schopný pokryť práve toto trojmesačné obdobie, tak pre toto trojmesačné obdobie mu nie je možné vypovedať nájomnú zmluvu. To znamená, že ak sa nám dostane do napríklad omeškania už za júl, tak, samozrejme, že aj je možné vypovedať tú zmluvu, aj platí s tým všetko, čo platí v zmluvných vzťahoch. Takže my len, my len chránime vlastne ten nájom na to obdobie troch mesiacov.
S ohľadom na to, že sme mali množstvo dopytov aj v súvislosti s fyzickými osobami, tak sme aj tu zobrali úplne, dá sa povedať, že sme prekopírovali nemecký model, ktorý platí ako pre túto kritickú situáciu, to znamená, že sme sem vlastne zobrali všetky nájomné vzťahy a tým pádom sme vlastne pokryli aj fyzické osoby, ktoré sme aj tak rátali, že budeme musieť vyriešiť, takže tým, preto je to aj v druhom pozmeňovacom návrhu, ktorý nám rieši fyzické osoby a nielen podnikateľov, preto sme to dali aj samostatne, aby to bolo v tomto trošku zrozumiteľnejšie, ale je faktom, že tento nájom nám vlastne súčasne chráni tých podnikateľov, a preto platí osobitný režim.
Ešte k tomu druhému pozmeňovaciemu návrhu, pretože ten, ja si myslím, že tiež je dôležité k nemu povedať viac. My v ňom posúvame lehotu, ktorá tu bola stanovená na moratórium pre konkurzy, tá bola 30. apríl, posúvame ju na 30. máj pre fyzické osoby. A to, čo je ešte dôležité, je, že riešime tu aj odklad exekúcií. Tie, ktoré sú nové a ktoré, ktorým môžu fyzické osoby čeliť s ohľadom na novú situáciu kvôli pandémii, tak tam dávame možnosť odkladu na šesť mesiacov, ak si o to požiada. To znamená, nie je to automatické, ale ak si dané osoby požiadajú, je tu zrejmá príčinná súvislosť s ich platobnou neschopnosťou po 12. marci, tak v takom prípade je tu vlastne možnosť priamo odklad exekúcií a ak o to požiadajú, tak im bude vyhovené.
To je v krátkosti z môjho pohľadu všetko a ak budú otázky, tak som, samozrejme, pripravená reagovať.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.4.2020 16:02 - 16:04 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja len plne si uvedomujem, čo tu bola vlastne diskusia, bude zajtra. Ale chcem tu povedať iba jedno slovo, ale slovo nie, ale možno vetu, dve. Keby sme to dali len voči štátu, ten účinok by sme nesplnili. A k tomu bude určite zajtra priestor. Úplne rozumiem, o čom hovoríte, lebo ide o to chrániť tých poctivých. A teraz ako to urobiť, aby tí poctiví to dostali riadne a včas a účinne. A to je, myslím si, že v tomto si rozumieme, hej, či sme opozícia alebo sme koalícia, že proste nastaviť právnu úpravu tak, aby tí poctiví to dostali rýchlo a včas a tí nepoctiví to nedostali. No to je naozaj ako zložité. A osobitne je to zložité, že to potrebujeme urobiť v rámci skráteného, priznať ten nástroj, ktorý je ten správny a plus potom ho zaviesť, hej, aby to naozaj bolo účinné a hneď to prišlo.
Takže to sú tie dilemy, ktoré tu máme. A v rámci toho treba myslieť určite na to, že keď chceme, aby to tí poctiví dostali riadne a včas, no spadnú nám tam potencionálne aj tí nepoctiví, a potom ich môžme chytať na záver. A to bol ten princíp, ktorý sme si zvolili. A keby to bolo len proti štátu, tak tie záväzkové vzťahy tých podnikateľov, ktorí vo veľkej miere majú práve tie záväzkové vzťahy aj v rámci toho, tých súkromných, by nám tam jednoducho spadli a by nám zanikli, hej. Podnikatelia môžu byť veľmi dôležité nájomné vzťahy. Nejde nám o to, aby neplatili vôbec, hej. A tiež, keď si pozriete tú právnu úpravu, tak o tom bude viac zajtra, ale nie je to o tom, že jedna strana má stále plniť a tá druhá proste neplní nič a ani nebude, hej. Zasa úplne takto to nastavené nie je.
Ale každopádne to počúvame a máme už niektoré ako úvahy ako to prípadne ešte skorigovať, ale úplne z toho vyhodiť tie súkromno-právne vzťahy, nechať to iba voči štátu, myslím si, že by sme sa minuli účinku. Ale rozumiem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.4.2020 15:53 - 15:56 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo aj za ústretovosť. Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si uviesť návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým dopĺňame teda zákon č. 62/2020. Súvisí s mimoriadnymi opatreniami v oblasti justície. Tak ako bol pôvodný návrh zákona, teda už teraz platný a určitý zákon 62/2020 Z. z., ten súvisel skôr s ochranou bežných ľudí v súvislosti s touto pandémiou. Zaviedol nám ochranu, ktorá súvisela aj s bankrotmi, zaviedol nám ochranu, ktorá súvisela aj so zákazom speňažovania majetku.
Toto opatrenie, ku ktorému chceme toto skrátené legislatívne konanie, sa týka, ako som už povedala dnes, s dočasnou ochranou podnikateľov. To znamená, že to, čo s ním chceme docieliť, je, aby mali podnikatelia ochranu pred veliteľskými návrhmi na konkurz, aby boli prerušené začaté konkurzné konania, aby sa nám odložila, bola možnosť odložiť povinnosť podať dlžnícky návrh na konkurz, aby sa nám niektoré exekúcie mohli prerušiť, aby boli chránení podnikatelia pred výkonom záložných, pred výkonom záložného práva.
Ďalej chránime podnikateľov, ktorí sa nám dostanú do platobnej neschopnosti, aby sme im dali možnosť vlastne, chceme chrániť naozaj tých poctivých podnikateľov a aby mali možnosť, boli, mali možnosť určitej ochrannej doby, v rámci ktorej skúsia ozdraviť svoj podnik, a následne si vykonali všetky povinnosti, ktoré súvisia s ich záväzkami.
Takže chceme tiež prerušiť plynutie lehôt na uplatnenie práva voči týmto podnikateľom, aj na uplatnenie nárokov z tzv. odporovateľných právnych úkonov konaní pred súdom. A je to dôležité, aby túto ochranu sme im umožnili čo najskôr, to znamená, aby sa nám nestalo, že prídeme s ochranou v čase, kedy už to pre nich nebude relevantné. A preto je dôležité, aby táto dočasná ochrana im bola poskytnutá po účinnosti zákona v rámci možnosti skráteného legislatívneho procesu. V opačnom prípade, ako som už uviedla, by tá ochrana vlastne najskôr mohla prísť po cca štvrťroku a tá ochrana by už bola neúčinná. Ja si myslím, že v tomto máme určite vzájomne zhodu.
Potom, keď budeme rozprávať o obsahu vládneho návrhu zákona, viem si predstaviť, že tá debata môže byť veľmi zaujímavá a tam už pôjde o ten obsah toho balíka, ale to, že ja si myslím, že to, že to je potrebné prijať v skrátenom legislatívnom procese, predpokladám, že je vzájomná zhoda. Som pripravená, samozrejme, aj tu na diskusiu v prípade, ak budú akékoľvek otázky.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.4.2020 14:54 - 14:56 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, dovoľujem si predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s dočasnou ochranou podnikateľov. Je to vlastne zmena zákona, ktorý sme tu už mali ako prvý v balíčku ochranných opatrení z oblasti justície. Dôvody v skrátenom legislatívnom konaní, ja myslím, že sú zrejmé. Súvisia s pandémiou. Ak by sme túto dočasnú ochranu podnikateľom, čo je predmetom obsahu vládneho návrhu zákona, poskytli v riadnom procese, tak by to nemalo žiaden zmysel. To znamená, že tá, tá ochrana má naozaj zmysel, ak tá ochrana príde v krátkom čase, vlastne hneď. Preto je to návrh na skrátené legislatívne konanie. Tie dôvody máme na to, že sú, že sú splnené tými dôvodmi, je ohrozenie základných ľudských práv, hroziaca škoda. S tým, že sú to podnikatelia, ktorí by proste stratili možnosť úplne podnikať. Tá škoda je vlastne prepojená so škodou voči spoločnosti. Základné ľudské práva a slobody, tie sa tu vlastne prelínajú v tom, že podnikatelia, súvisí s tým ich vlastnícke právo, stratili by možnosť prevádzkovať toto podnikanie a súvisí to aj s ochranou života a zdravia, keďže to súvisí priamo s pandémiou.
Takže toľko ja by som povedala k základným dôvodom pre samotný vládny návrh zákona. Predmetom tohto návrhu zákona sú opatrenia, ktoré súvisia s tým, aby nám podnikatelia neupadli do konkurzu. Sú tu vlastne v tom vytvorené ochranné doby, ochrana v súvislosti s exekúciou. Ja si myslím že toľko v stručnosti pre samotný tento vládny návrh, ktorý súvisí s procesom. Takže k hĺbke, samozrejme, bude diskusia o samotnom vládnom návrhu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.3.2020 15:15 - 15:20 hod.

Mária Kolíková