Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.3.2020 o 13:56 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 13:56 - 14:01 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja iba v krátkosti, pani poslankyne, páni poslanci. Ja by som bola rada možno, keby sme sa oboznámili troška aj s tou spoločnou správou. Ja som povedala jasne, skvalitňuje návrh, zužuje z tých pôvodných údajov b, c, d ten, kľúčové ustanovenie, ktoré riešime a ku ktorému sa vyjadrujete. Vypadlo odtiaľ céčko, takzvané prevádzkové náklady.
Ak rozprávate o tom, že tu bude niekto špicľovať, sledovať, je zrejmé, že okrem toho je ešte aj absolútne zúžený ten rámec a hovorí: Po a), spracúvajú sa údaje v anonymizovanej podobe na štatistické účely, tam by sme hádam s tým nemali nikto problém, na účely predchádzania prevencie, modelovania vývoja ohrozenia života a zdravia. Tak toto hádam nie je problém, hej? Po b) spracúvajú sa tak, že jednak sme odtiaľ vyhodili tie takzvané prevádzkové náklady, ktoré bolo, že kto komu, hej, ktoré z tej predchádzajúcej komunikácie, ktorá bola pri tých technických riešeniach, vyplývalo, že oni môžu pomôcť lepšie lokalizovať. Tak ja teraz nechcem ísť ako do detailov, nakoniec mám rezort spravodlivosti, nie informatizáciu, ale naozaj bavíme sa o tom, že aká tá zákonná licencia bude, ale zrejmé je, aká bude široká, taký priestor pre tých vývojárov dáme. Pán Susko veľmi dobre vie, keď som to hovorila, ja som mu to povedala úprimne, áno, keď pôjdeme modelom Českej republiky, tak v rámci nej, tak ako je to nastavené, by to malo stačiť. Česká republika to zaviedla pár dní dozadu, nevieme sami, ako, v akej miere vlastne je tá aplikácia úspešná. Ja to neviem povedať, ale samozrejme môžme sa o tom baviť, ale s ohľadom na to, ako je to teraz postavené, malo by to stačiť. Takže, takže nebolo to tiež úplne korektné, ako ste to povedali, pretože sme vychádzali z toho, takto, ako je to postavené, tak by to malo sedieť s tým, čo je v Českej republike. Nepovedali sme, že by sme mali to ešte viacej zužovať. To vôbec nepadlo. Padlo tak to, ako je to postavené v rámci toho modelu v Českej republike, by to malo sedieť. Takže toto nebola korektná informácia z vašej strany.
Takže po a), ako som spomenula, jedná sa o zber a v tom je to ešte viac zúžené, anonymizovaná podoba, štatistika, prevencia. Po b) na to, aby sme identifikovali, komu pošleme túto správu. Tak hádam chcete dostať tú správu. Toto je hádam tiež v poriadku, hej? V tom je zúžený priestor. Po tretie, to je to céčko, takže je, ten účel je, po prvé, nevyhnutný rozsah, aby sme identifikovali užívateľov v záujme ochrany a zdravia. To znamená, to sú tí, s ktorými bola tá osoba v kontakte, hej. Takže tu je rozsah, áno, je daný, ale tu tiež nesledujeme v zásade, ako s kým volal a kto volal jej. Ide v zásade o to, aby sme potom s tou osobou komunikovali, zistili, ktorí sú tí ďalší, ktorí mohli byť potencionálne, ktorí môžu byť ohrození. To znamená, aby sa mohlo komunikovať s nimi. Súvisí to aj s tým, že tá osoba si to nemusí pamätať, že tie čísla nám môžu k tomu pomôcť. To znamená, ja si neviem predstaviť dosť dobre, ako sa to dá, keď si to tá osoba nespomenie. Hej? Takže akože má to k tomu slúžiť a vôbec sa nejedná o špicľovanie. Zber, vlastne jedná sa o to, že tie údaje budú na základe potreby priebežne vlastne dávané k dispozícii. To znamená, nejedná sa o to, že teraz päť miliónov osôb bude zozbieraných na Úrade verejného zdravotníctva, áno? O tomto sa vôbec neuvažuje. Tak jak je postavený ten model, aj v zmysle tej zúženej právnej úpravy, je z neho zrejmé, že podľa toho, ako sa bude vyvíjať vlastne ten, ten, by som povedala, počet ľudí, ktorí budú infikovaní, no tak s tým bude súvisieť, budú súvisieť tie údaje, hej. Ako zase, aby sme nezavádzali, aby bolo zrejmé, že to bolo veľmi zúžené.
A keď sa bavíme o tom, že prečo teraz a prečo nie viac času. No, prepáčte, ale my sme nastúpili, jak veľmi dobre viete, v sobotu. Dnes je streda. Prišli sme sem s prvým balíkom v pondelok. Páči sa vám balík. Super! Prečo nebol pred týždňom. Od 12. marca je to obmedzená osobná sloboda ľudí. Fakticky. Veľmi dobre to vieme. Tak, prosím vás, čo ste robili? Prečo ste neriešili prístup k spravodlivosti pre ľudí pred týždňom? Prečo ste tu riešili proste úplne iné veci (potlesk)? A ja sa skutočne pobavujem, keď tu počujem pána Rašiho a pána Pellegriniho, aby mi tu rozprával, prečo sme neprišli so zákonnou licenciou skôr alebo nedali sme viac času. No, prepáčte, veľmi dobre ste vedeli, koľko trvá aplikácia, museli ste veľmi dobre vedieť, že takéto existuje, ste sa venovali úplne iným veciam. Tak nech sa páči, mohli ste ju vyvinúť, mohli ste nám ju dať a ukázať na ňu, a my by sme vám dali presnú aplikáciu, akú treba. Akože sorry! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.3.2020 13:09 - 13:13 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
4.

Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si informovať, že ústavnoprávny výbor dnes prerokoval spoločnú správu, teda 25. marca, na ktorom boli uplatnené aj pozmeňujúce návrhy, ako sú uvedené aj v spoločnej správe. Môžem konštatovať, že súhlasím so všetkými závermi, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, a odporúčam ich takto aj schváliť. Mám za to, že pozmeňujúce návrhy, tie, ktoré sú súčasťou spoločnej správy z výboru, boli schválené, tak skvalitňujú tento návrh.
V stručnosti k tomu by som uviedla, nechcem sa opakovať, to, čo som už uviedla k tomuto návrhu v prvom čítaní. Ale v stručnosti by som uviedla, že som presvedčená o tom, že tieto mimoriadne opatrenia v oblasti justície môžu pomôcť ľuďom lepšie sa brániť, uplatniť svoje práva, ak s ohľadom na to, v akej sú situácii, tak by to bolo pre nich zložité. Súvisí to s uplatňovaním ich práv na súde, súvisí to s priebehom konania na súdoch a lehotami. Súvisí to s výkonom pojednávaní, ktoré sa uskutočňujú, ktoré majú byť v nevyhnutnom rozsahu.
V tejto súvislosti možno len uvediem, že áno, jeden pozmeňujúci návrh práve súvisel aj s otázkou pojednávaní, kde by mala byť vylúčená verejnosť práve z tohto dôvodu a v takejto súvislosti bol pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne zaviedol povinnosť po vykonaní záznamu z takéhoto pojednávania ho komukoľvek dať k dispozícii. To si myslím, že možno je aj dôležité na to upozorniť. Tak myslím si, že je to významný návrh, ktorý bol schválený vo výbore.
Ďalej k ostatným častiam tohto návrhu. Ja si myslím, že nie je dôležité možno sa im tak osobitne venovať. Ďalšie súviseli či už s dražbami, tie sme trošku rozšírili, toto ustanovenie pre ochranu ľudí, a v jednom z pozmeňujúcich návrhov, tak ako bude informovať pán spravodajca. Samozrejme, v jednotlivých výboroch bola zaujímavá debata z právneho hľadiska, ale ani nie tak možno na jednej strane zaujímavá, ako veľmi významná z pohľadu základných ľudských práv a hľadania toho, by som povedala, citlivej miery pri otázke, čo je primerané, aký zásah je primeraný pri zásahu do súkromia a umožnenia Úradu verejného zdravotníctva spracúvať údaje, ktoré by mali slúžiť vlastne na aplikáciu, ktorá by nás mala chrániť. Bola o tom široká diskusia. Môžem konštatovať, tak ako to bude zrejmé aj z tohto pozmeňujúceho návrhu, že tento návrh zúžil priestor a, samozrejme, ja to vnímam ako legitímnu debatu, vnímam to ako veľmi legitímnu diskusiu na pôde parlamentu veľmi vážne sa zaoberať tým, aká zákonná licencia sa dáva Úradu verejného zdravotníctva v tejto oblasti. A, samozrejme, takú, akú dostane vláda, tak v rámci nej tú licenciu bude vykonávať. Takže ja by som v tomto nechala teraz priestor pánovi spravodajcovi a bude zrejmé potom aj po priblížení tohto návrhu, ako sa vlastne táto licencia zúžila. Nech sa páči.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 17:52 - 17:59 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja si dovolím v záverečnom slove sa vrátiť len k jednému bodu, o ktorom tu bolo najviac pripomienok. Ja som ich veľmi starostlivo sledovala a rozumiem. Rozumiem tomu, že právnu úpravu, ktorú navrhujeme, oprávnenie, ktoré dávame Úradu pre verejné zdravotníctvo, je vážne oprávnenie. Rozumiem vašim obavám, ktoré súvisia so zásahom do vašich základných práv a slobôd. Rozumiem.
Súčasne myslím, že všetci vnímame, že prečo to predkladáme a to, že to predkladáme iba na možnosť využitia na nejaké obdobie. To znamená, že toto ustanovenie vlastne celé sa nebude môcť využiť po ukončení tohto roka. To znamená, že ak nám skončí tento stav, to bude dôvod, že sa to nebude môcť uplatniť, ale ak by vláda v budúcnosti uvažovala o jeho využití, nebude to môcť uplatniť, pretože to ustanovenie nám vlastne bude takto platiť iba do konca roka. Takže to je ďalšia vec, že v tomto je tiež takéto obmedzenie. Okrem tých, ktoré som už hovorila, je to za účelom ochrany života a zdravia.
Pre vašu informáciu, my už máme podobnú právnu úpravu, vlastne rovnakú právnu úpravu ohľadom rozsahu a tá je pre iný úrad, NBÚ, pre kyberútoky. Je to v rovnakom rozsahu a je to pre ochranu bezpečnosti. Tak teraz máme ochranu života. Mne sa javí, že ochrana života, keby som porovnávala bezpečnosť a život, sa mi javí, že prinajmenšom asi je to rovnaký účel, pri ktorom môžme uvažovať o tej hranici, keď rozprávame o tých váhach, pri ktorej by sme vážili, či tie dáta, ktoré sú pre nás citlivé, sa sprístupňujú alebo nie. Tak pri NBÚ pre ochranu bezpečnosti sme tie dáta pustili.
Tu sa rozprávame o tom, že sa nám jedná o život, o zdravie. Je to pre konkrétny Úrad pre verejné zdravotníctvo, je to ešte pre vymedzený čas, nebude to môcť vláda použiť neskôr, tak máme aj vážnu obavu, ale už hovorím, takú právnu úpravu máme a je to vlastne aj z toho čerpaná tá právna úprava, ten rozsah. Samozrejme, kebyže vám tu prezentujeme teraz tú aplikáciu technickú, tak sa môžme konkrétne baviť, bolo to presne alebo nemôžme to ešte nejak zúžiť? No keď nebude zákonný priestor, nemôže sa spustiť aplikácia.
Ja si myslím, že viete asi dobre, že keď sa robí nejaká technická aplikácia takáto v takomto rozsahu pre, ktorá súvisí so základnými právami, tak jednoducho musíme jej vytvoriť priestor na to, aby sa mohla realizovať. My ten priestor týmto vytvárame. Nastúpili sme, vláda, sme tu vlastne aj s cestou od soboty tretí deň. Čerpali sme z tej právnej úpravy, ktorú máme. Čerpali sme z Českej republiky. V Českej republike spúšťajú takú aplikáciu, je tam tento rozsah, majú tam k tomu aj využívanie kreditných a platobných kariet. Takže nie je to tak, že by sme si to len tak vymysleli a teraz rozmýšľali, že či toto je ono alebo nie a uvidíme.
Bola tu otázka ohľadom legislatívy európskej. Je to v súlade s európskou legislatívou. Bol už dopyt na Európsku radu pre ochranu dát a tá sa vyjadrila, ak je to vo verejnom záujme, pre ochranu zdravia, súhlas dotknutých nie je potrebný. Je to v súlade s európskou legislatívou.
Bola tu daná otázka, ak si neberieme mobily. No tak iste, samozrejme, tá aplikácia má zmysel pri mobiloch, ale z tých skúseností, ktoré vieme z iných krajín, tam, kde boli úspešní, tak tá aplikácia mala zmysel. No tak keď si niekto nebude brať mobil, nechce sa na tom zúčastňovať, tak, samozrejme, ja rozumiem tej pripomienke, ale jednoducho je to zjavne efektívny spôsob, ako môžme chrániť seba, svojich blízkych a chrániť život. Nič nie je stopercentné, my tu chceme vytvoriť priestor, každý deň hrá svoju rolu, každý deň. Preto to máte teraz a ja si za tým stojím. Môžme to dať na zajtra, na pozajtra, o týždeň, môžme to dať o mesiac. Jedná sa o vašich blízkych, o vašich starých rodičov. Pán Kuffa, jedná sa o vašich klientov. Záleží na nás všetkých, či budeme nosiť mobily. My môžme ľuďom vysvetliť, prečo ich majú nosiť, lebo je to o ich ochrane, pretože oni budú vedieť, keď ich budú nosiť, koho v blízkosti majú, kto je infikovaný alebo nedodržiava karanténu. Nemôžu to byť len infikovaní, musia to byť aj tí, ktorí sú, u ktorých je podozrenie, že infikovanými môžu byť. Veď tí, čo sú infikovaní, no tak tých budeme mať predsa, potom by sa mali liečiť, mali by byť izolovaní. Hej? Tých treba potom izolovať, to je ďalšia vec, ďalšie opatrenia, ktoré bude treba prijať, ak nebudú spolupracovať.
Prosím, vnímajme, že teraz sme skutočne v mimoriadnej situácii, veď sa na seba pozrime. Sme v mimoriadnej situácii, potrebujeme chrániť život a zdravie. Rozprávate tu o tom, že sme teraz vystavení tomu, že vlastne teraz ohrozujeme sami seba. Tak o tom diskutujme, nech sa páči, robme rozpravy nadlho, ale ja vám vravím, robili sme maximum preto, aby sme vám dali čo najskôr právnu úpravu, aby sme vás mohli chrániť. Isteže čím dlhšie sa budeme o tom rozprávať, môžme rozmýšľať nad aplikáciou, môžme ju skúsiť zúžiť maximálne, ako sa dá, ale ten čas nám bude chýbať. Tu hráme o čas.
A ako hovorím, nie je to vymyslená právna úprava, vychádzame zo skúseností z Českej republiky, z ich právnej úpravy, je užšia, a vychádzame tiež z toho, že už dnes ju máme pre NBÚ, pre ochranu bezpečnosti v takomto rozsahu. Takže je namieste podľa mňa, aby sme, aby sme ju prijali, aby sme ju prijali takto v skrátenom legislatívnom konaní, pretože tým budeme chrániť život a zdravie nás všetkých.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 15:54 - 16:14 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Predmetom vládneho návrhu zákona, ako jeho názov uviedol pán predseda, je v prvom rade prístup k spravodlivosti.
To znamená, že rieši nám, aby lehoty, ktoré súvisia so súkromnoprávnymi vzťahmi, vlastnícke právo, zodpovednosť za vady, zaplatenie peňažných súm, aby nedošlo k uplynutiu lehôt pri ich uplatnení na súde. Hlavne sa to jedná o tieto prípady. To znamená, že to, čo vlastne rieši tento zákon, je, že tieto lehoty nám neplynú v období od 12. marca do 30. apríla a v prípade, ak sa stalo, že ku dňu účinnosti nám už zanikli, tak ich ľuďom vraciame, aby ich mohli včas uplatniť na súde a do 30 dní, odkedy vlastne, od toho 30. apríla. V prípade, že by nebodaj tento stav pokračoval, tak bude možnosť ešte pristúpiť k tomu, že by sme prípadne tie lehoty predĺžili. Inak ako zákonom sa to urobiť nedá.
Naozaj cieľom je, aby ľudia neboli v strese, že nebudú môcť vlastne tieto práva si riadne a včas uplatniť, neboli v strese, že musia kvôli tomu napísať žalobu, podať ju, neboli v strese, že im uplynie lehota, v ktorej by mali kontaktovať advokátov, aby ani advokáti neboli v strese, že musia včas urobiť niektoré úkony, aby boli uplatnené práva ľudí.
V ďalšom ustanovení riešime, že sú lehoty, ktoré súvisia s konaním pred súdmi – odvolacie lehoty, dovolacie lehoty, obnovy konaní. Máme tam 15-dňové lehoty, kedy nie je jednoduché teraz, aby ľudia riadne uplatňovali svoje práva. To znamená, to, čo riešime, že rovnako v týchto prípadoch nám, vlastne tieto lehoty sa nám predlžujú na uplatnenie aj opravných prostriedkov.
Pre trestné konanie to platí len v časti, a to len v tej, v ktorej sa to týka zo strany obvineného, zo strany poškodených, ale nie pre prokurátorov. To znamená, my potrebujeme, aby nám trestné konania fungovali, aby sme postihovali zločinnosť, ale jedná sa naozaj o to, aby boli uplatňované práva ľudí a ten prístup spravodlivosti k nim bol zabezpečený.
Súčasne je zrejmé, že bude v rukách, bude v rukách sudcu, ak to súvisí s pojednávaniami, lebo aj tie riešime v tomto návrhu zákona, aby zvážil, či je potrebné, aby vôbec nejaké pojednávania vykonával. Čiže to, čo mu jasne hovorí tento zákon, je, má ich skutočne robiť len v nevyhnutnom rozsahu. To, s čím sme sa stretli, je, a je to zrejme od súdov, je, že sudcovia napriek tomu, že je tento stav, vytyčovali pojednávania, kde to znamená, že je to, samozrejme, zhluk osôb. Niektoré miestnosti pojednávacie sú skutočne dosť malé a tam sme sa stretli, že je tam jeden účastník, druhý účastník, advokát na jednej strane, advokát na druhej strane, sudca alebo sudkyňa, zapisovateľka, asistentka, potenciálne svedkovia. To znamená, že jedná sa o zhluk osôb na menšom, v menšom priestore, rovnako pohyb v samotnej súdnej budove, väčší počet osôb. Tomuto sme sa snažili vyhnúť, aby to bolo jednoznačné pre sudcov, aby mali dôvod, že môžu takéto pojednávania odročovať.
Súčasne bude na zvážení sudcov, aby vyhodnotili, či, naopak, sa nejedná o pojednávania, ktoré sú nevyhnutné. Môže sa jednať práve o pojednávania, ktoré je dôležité, aby sa vykonávali. Môžu to byť pojednávania, ktoré súvisia so starostlivosťou o maloletých. Samozrejme, v trestných konaniach. Tam je, bude na zvážení sudcu, že či vôbec môže uplatniť túto možnosť nevykonávať pojednávanie. My sme len vytvorili jednoznačnejší priestor pre sudcu, aby skutočne zvážil, že čo má v tomto prípade prednosť.
Súčasne sme ľuďom vytvorili možnosť, aby neboli v strese, pretože sa stali dlžníkom, ktorý mal dať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, a vyriešili sme v ďalšom ustanovení priestor, že v období od 12. marca do 30. apríla 2020, to sme určili ako tento časový priestor, bude mať možnosť, aby sa predĺžila lehota na vyhlásenie konkurzu voči nemu. Ak by ho nevyhlásil v zmysle zákona v čase, tak sú tam s tým spojené právne následky. A chceli sme vytvoriť tiež ľuďom priestor, aby sa mali možnosť vysporiadať so situáciou, ktorá môže súvisieť vlastne aj so znížením ich platobnej schopnosti, a aby sa nám vytvoril priestor u ľudí, ktorí sa dostanú do konkurzu, aby sa predlžovali lehoty a ľudia mohli tiež v tejto súvislosti uplatňovať či už práva, alebo svoje povinnosti.
Ďalej, ako som povedala, vyriešili sme možnosť priamo zo zákona, aby nám právnické osoby v súkromnoprávnych vzťahoch mohli prijímať svoje rozhodnutia per rollam. Pretože ak tak nemali tú svoju úpravu urobenú predtým, tak museli by sa k tomu stretávať, aby takéto rozhodnutie prijímali. My sme im to umožnili priamo zo zákona na toto obdobie mimoriadnej situácie.
Ďalšie ustanovenie nám rieši, aby sa nemohli vykonávať dražby. Máme za to, že dražba samotná v tomto období nám vlastne jednak nedáva zmysel, nemôžme ju urobiť za férových podmienok, nemožno urobiť naozaj aj samotné ceny, ponuky cien, ktoré by boli vlastne v tomto období realizované. Nebudú reálne tými, ktoré by boli umožnené, keby takáto mimoriadna situácia nebola. To znamená, jednak samotná dražba znamená zhluk osôb, ale aj samotný priebeh tej dražby by nespĺňal ten účel, ktorý vlastne by inak mal: najlepšia cena v danom čase pre uspokojenie pohľadávky. To znamená, jedná sa vôbec o uplatnenie tohto inštitútu v plnosti, čo znamená ochranu aj tých, koho sa to priamo týka, ale ochranu všetkých, ktorí by sa chceli potenciálne takej dražby zúčastniť. To znamená, ony sa nebudú vykonávať, vykonajú sa po tom, čo tento stav skončí.
Ďalšie ustanovenia nám súvisia s tým, ako som spomínala, s prístupom k súdom, k spravodlivosti. Riešime funkciu predsedu Najvyššieho súdu. Na Najvyššom súde máme momentálne podpredsedu, nemáme tam predsedu. Pani podpredsedníčka Urbancová čelí obvineniu v trestnom konaní súvisiacim proste s kauzami medializovanými v súvislosti s Threemou. Je otázkou času pravdepodobne, kedy rozhodne disciplinárny senát ohľadom návrhu na pozastavenie výkonu funkcie. Ale nech je akýkoľvek, by bolo aj toto rozhodnutie, tak súčasne ako ministerka spravodlivosti viem, že mám na stole návrh na odchod do predčasného dôchodku. V podstate ja tam nemám veľký priestor tomu nevyhovieť, ak sú splnené podmienky. Mala by som postupovať v zmysle zákona. V takom prípade za súčasnej situácie by neexistoval zákonný režim, ako určiť osobu, ktorá nám bude viesť Najvyšší súd.
Mám za to a som presvedčená, že napriek tomu, že čelíme tejto pandémii, je dôležité, aby nám Najvyšší súd fungoval. Ak aj povieme, že sa nám zastaví život v tých občianskych, obchodných veciach, ja neviem, pri správnych rozhodnutiach, no v trestných rozhodnutiach určite nie. My sami by sme boli vystavení tomu, že vlastne by sme umožnili, že nám súdy nemusia fungovať riadne v tých trestných veciach, ale tam je nevyhnutné, aby všetky inštitúcie riadne fungovali a tam sú dôležité aj niektoré právomoci, ktoré má šéf súdu. Ale my nebudeme mať pravdepodobne v najbližších dňoch šéfa Najvyššieho súdu. Preto tento zákon to rieši a určuje pravidlo. Ak nemáme toho, kto by nám viedol Najvyšší súd, tak to bude najstarší sudca. Veľmi jednoduché.
Riešime, áno, aj Súdnu radu. No riešime ju preto, ako som už spomenula, že Súdna rada je, vlastne v týchto dňoch nie je plne funkčná. Súdna rada; pre tých, ktorí sa trošku venujú, čomu čelí aktuálne Súdna rada. Súdna rada momentálne z osemnástich 17 členov. Z tých sedemnástich sa nám piati vzdali s vyjadrením, že sa nebudú zúčastňovať zasadnutí Súdnej rady. Súdna rada nám má zvoliť predsedu Najvyššieho súdu. To znamená, že z tých 17 mínus 5 máme 12. Jedného člena máme v Českej republike. Ak nám príde člen z Českej republiky na Slovensko, padne nám do karantény. Tak už máme z nich 17 mínus 5, 12, mínus 1, máme 11, aby bola uznášaniaschopná, musí byť nadpolovičná väčšina, to znamená vždy desať. Ak nám jeden ďalší, dvaja prípadne upadnú do karantény, Súdna rada nebude funkčná. Naviac tí piati, ktorí sa nám vzdali, tak pri tých piatich platí právna úprava, že dva mesiace po tom, čo sa nám vzdajú, ešte stále sú členmi. Takže my aj keby sme boli spôsobilí ako väčšina – teda vy v parlamente, my vláda – zvoliť si nominantov, aj tak dva mesiace by vlastne Súdna rada nemohla riadne fungovať. Pretože v zmysle zákona aj po vzdaní sa daná osoba je ešte dva mesiace členom Súdnej rady. Takže preto je to tu teraz, aby sme tú Súdnu radu, Súdnej rade umožnili tie právomoci vykonávať. Aby keď si aj navolíme, aj Národná rada si splní svoju povinnosť, aj vláda si splní svoju povinnosť a hlavne v tomto období potrebujeme umožniť, aby nám Súdna rada vykonávala svoje kompetencie.
Súvisí to aj s trestnými činmi, ktoré sú momentálne predmetom, predmetom trestných konaní v súvislosti so sudcami. Nemusím hovoriť o kauzách, všetci podľa mňa ich sledujeme. Súvisí to so sudcami, ktorí, u ktorých bola aj obmedzená osobná sloboda. Môžu byť ďalšie prípady. Súdna rada tu má veľmi významné právomoci v súvislosti aj s pozastavením výkonu funkcie sudcu. Títo sudcovia, niektorí z nich robia aj v trestných veciach. Tam ten režim musí ďalej fungovať. Je namieste, aby aj Súdna rada využívala právomoci aj v tomto období, v tomto, pri tých trestných veciach. Nie je priestor na to, aby sme umožnili, že kľúčové inštitúcie nebudú si v plnosti plniť svoju rolu.
Ďalšie dva články, ktoré prináša toto zákonné opatrenie, nám riešia: Jeden nám rieši a ten súvisí s verejným obstarávaním, poviem najprv k nemu, to je článok piaty. Ten nám rieši výnimku z registra partnerov verejného sektora. Rieši nám ju preto, pretože aj s tým zápisom do registra jednak je potrebná súčinnosť ďalších subjektov – notárov, advokátov; je to nejaký čas. A to, čomu čelíme, je zabezpečiť ochranné prostriedky, tie, ktoré my máme, nemáme dosť rukavíc, vieme to. Nemáme dosť rúšok. Ja čelím tomu v oblasti justície, že potrebujeme jednorazové rúška pre Zbor väzenskej a justičnej stráže, pre zdravotníckych pracovníkov. Nie vždy je namieste používať rúška, ktoré je možné viackrát použiť. To znamená práve vtedy, ak je niekto vo výkone služby celý deň. Javí sa ako namieste, aby daná osoba mala rúško, ktoré je jednorazové, a striedala ich, pretože ich má nonstop na sebe, celý deň. Je to niečo iné, ako ich tu máme nejakú časť dňa. Máme ich nedostatok. Čelíme tomu v rámci celej krajiny.
Máme nedostatok testov. Máme ich nejakú tisícku, dve, momentálne do troch tisíc. Musíme to riešiť v rámci celej krajiny. Obzeráme sa všade, po všetkých spoločnostiach, ktoré nám to vedia zabezpečiť. Práve teraz je nevyhnutné, aby sme vytvorili maximálny priestor mať ich včas. Hrá tu rolu každý deň. Súvisí to s nárastom, či infikovaných osôb budeme mať 500-tisíc alebo milión, alebo 2,5 milióna. Preto je dôležité umožniť maximálne priestor všetkým inštitúciám, ktoré nám zabezpečujú služby pre štát, ochranu života a zdravia, aby mohli maximálne zafungovať a ochrániť nám život a zdravie. Preto je tu táto výnimka.
Je jednoznačné, že tá výnimka je na obdobie tohto núdzového režimu. A je to na toto obdobie, takže nie je možné ju zneužívať. Rovnako platí, že to, že vylúčime odtiaľ partnerov verejného sektora, neznamená, že tie obstarávania budú nehospodárne. Stále tam platí pravidlo, že to má byť hospodárne. My len vylúčime v tomto prípade pre toto obmedzené obdobie ten zápis z registra partnerov verejného sektora práve preto, aby sme to mohli rýchlo zabezpečiť. A je to len pre túto núdzovú situáciu.
Ako posledný bod uvediem čl. IV a o tom budem možno, ak tu bude k tomu rozprava, to bude, je to možno najcitlivejšia časť. Súvisí s ochranou osobných údajov, uvedomujeme si to. Súvisí s tým, že umožňujeme pre vládu, konkrétne pre Úrad verejného zdravotníctva, aby zbieral, spracúval údaje, ktoré súvisia s telekomunikačným tajomstvom. Konkrétne, aby zistil, kde sa človek nachádzal aj to, s kým a kedy telefonoval. A je to veľmi dôležité preto, aby sme mohli identifikovať, kto je infikovaný, práve tých, ktorí nebudú ochotní spolupracovať, preto tam nemôže byť daný súhlas. Je aplikácia, ktorá bola používaná v Taiwane, v Singapure, kde sa ukazuje, že veľmi rýchlo sa vedeli vysporiadať s týmto ochorením, a to práve preto, že vedeli lokalizovať ľudí, ktorí boli infikovaní, a bolo to veľmi dôležité, aby sa ľudia mohli brániť a vedeli, že sem nemám ísť, do tejto oblasti. Pretože ak vy budete mať potom tú aplikáciu, budete vedieť zóny, ktoré sú bezpečné a kam môžte ísť, pretože takáto osoba tam nie je.
Je veľmi dôležité, aby to bolo postavené na tom, že váš súhlas k tomu nie je potrebný, pretože sa nám jedná práve o osoby, ktoré nebudú ochotné spolupracovať. Súvisí to s tým, že u nich bol vykonaný test, daná osoba bola pozitívne testovaná, nechce spolupracovať, preto nestačí údaj len o tom, kto to je, ale potrebujeme údaj aj, s kým sa stretávala, preto nám nestačí len to, kde sa nachádzala, ale ak nebude spolupracovať, potrebujeme mať údaje, aj s kým sa rozprávala, s kým boli dlhé hovory, lebo na základe toho zistíme, kto jej môžu byť blízke osoby a s kými sa asi aj stretla. Je to aj pre ochranu tých osôb.
My si uvedomujeme zásah do základných práv a slobôd, ale v tomto prípade máme za to, že ochrana života a zdravia nás aj tých, s kým tá osoba telefonovala, ak nechce s úradmi spolupracovať, tak v tomto prípade má prednosť ten život a zdravie. A chceme umožniť, aby sme tú aplikáciu využívali. Bez toho, aby sme prijali takéto obmedzenie a priestor vlastne pre využitie pre Úrad verejného zdravotníctva, nevieme túto aplikáciu v zmysle právnej úpravy použiť a dať ju do praxe a chrániť vás, chrániť vašich blízkych, chrániť seniorov. Nedá sa to inak uskutočniť. Ten priestor, ktorý je tu daný tými údajmi, je ten, ktorý sme prejednali technicky.
Ja vás chápem, ja rozumiem úplne, je to vážny zásah do základných práv a slobôd. Veď nakoniec ja som advokátka. Zastupovala som viaceré prípady na Európskom súde pre ľudské práva, bola som úspešná. Som veľmi citlivá na každý zásah do základných práv a slobôd. Vnímam veľmi citlivo aj to, že toto je vážny zásah do základných práv a slobôd. Ale platí tu to, že ochrana osobných údajov nie je absolútna, absolútny je zákaz mučenia, absolútny je právo na život.
Máme možnosť obmedziť ochranu osobných údajov. A chceme ju obmedziť tu preto, aby sme chránili vás, aby sme chránili váš život, vaše zdravie, aby sme chránili vašich blízkych. Ten rozsah tých údajov, tak ako je tu stanovený, je ten, ktorý potrebujeme pre technickú aplikáciu, aby sme zamedzili zneužívaniu. Sú tu viaceré páky, brzdy, a to je mimoriadna situácia, súvislosť s pandémiou. Je to len pre Úrad verejného zdravotníctva. A je to na vymedzené obdobie, maximálne do konca tohto roku.
Na základe tých informácií, ktoré máme, keď sme sa zoznamovali aj so samotnou technickou aplikáciou, je dosť pravdepodobné, že obdobie, kedy budú tie údaje uchovávané, je niekoľko hodín. To znamená, je potrebné len to, aby sme vlastne mali tie údaje, vložili ich do aplikácie a umožnili tým pádom chrániť tých ostatných. To znamená, že to neznamená, že tie údaje, ktoré sa zozbierajú, tak budú počas celého obdobia k dispozícii. Ony budú len na nevyhnutný čas. Ale my to teraz zadefinovať presne nevieme, pretože tú aplikáciu sme nespustili a ešte sme ju nerealizovali.
To znamená, my vytvárame teraz k tomu zákonný priestor a snažíme sa maximálne obmedziť účel komu a jednak maximálne na toto obdobie. To znamená, nie je možnosť, žeby sa to zneužívalo niekedy v budúcnosti.
Sme v mimoriadnej situácii, sme v mimoriadnom režime, ak budeme o tom dlho diskutovať, samotný zmysel toho opatrenia vlastne stráca svoj zmysel. Pre všetky tieto opatrenia, ktoré predkladáme, je dôležité, aby sa udiali rýchlo a len vtedy získajú svoj efekt. Preto ich predkladáme teraz, takto, v tomto rozsahu a potrebujeme k tomu rýchle rozhodnutie vaše, aby sme ich mohli realizovať a chrániť vás.
Ďakujem pekne za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 15:44 - 15:47 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Iba veľmi v krátkosti. Popravde, ak by sa vypustil tento bod pre kľud duší všetkých poslancov, nech sa páči. Ale chcem povedať ten dôvod, aby sme všetci rozumeli, aký to je, je dôvodom pre pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Hej, to nie je akože nejaký vymyslený dôvod, ktorý sme tam len tak dali. No tak ak to je dôvod na pozastavenie výkonu funkcie sudcu, no tak hádam nemáme problém, že ho doplníme ako dôvod pre odvolanie predsedu Súdnej rady! Tu čelíme ako; zase nemôžme sa teraz tváriť, že; sme v mimoriadnej situácii. Ale prístup k spravodlivosti musí byť zabezpečený.
Jedná sa nám naozaj o zabezpečenie funkčnosti proste aj celej spoločnosti, a preto sú tu aj tie kľúčové inštitúcie pre justíciu. Ako to sa nezastaví život, to neprestaneme sledovať aj trestné pojednávania, ktoré súvisia s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenkyne. To pojednávanie bude prebiehať ďalej.
Súdna rada musí fungovať, je to kľúčová inštitúcia, ktorá je naozaj kľúčová pre celú justíciu. No tak ak my doplníme, keďže máme otvorený ten zákon a bude, jednoznačne predsa je zrejmé, lebo to je jasné, že nanovo sa bude legitimizovať celá Súdna rada, pretože sa tam budú dopĺňať šiesti členovia Súdnej rady z osemnástich, to je jedna tretina, to je celkom významná časť. No tak v tej súvislosti keď sa pozrieme na tú Súdnu radu, ktorá sa bude legitimizovať v najbližšom období, tak sme tam doplnili tento dôvod, ktorý súvisí s pozastavením výkonu funkcie sudcu. Tak ja si myslím, že bez toho, aby sme o tom potrebovali nejak veľmi diskutovať, že toto je podľa mňa jasné, ako to nie je nejaký dôvod, ktorý bol teraz vymyslený. Ten vyplýva zo zákona a len sme ho tam dali, aby to bolo jasné, že sa dá použiť aj pri odvolaní predsedu Súdnej rady, a neboli k tomu proste nejaké otázniky.
Ja netvrdím, že teraz je nevyhnutné ho hneď použiť, bez toho podľa mňa netreba ani o tom diskutovať, ale len mám za to, že to je absolútne legitímne. Nič viac a súvisí to s prístupom k spravodlivosti ako kľúčovej inštitúcie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 15:31 - 15:37 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja myslím, že sme v neštandardnej situácii. To, že sme tu s rúškami, s rúškami, s rukavicami, máme tu dezinfekčné prostriedky, neprevzali sme si osvedčenie ako štandardne, v rúškach sme prijímali sľub, s rukavicou sme si potriasali s pánom predsedom, teraz sme v rúškach. Čelíme tomu, že nemáme dostatok ochranných prostriedkov. Čelíme tomu, že nemáme dostatok testov. Čelíme tomu, že ľudia majú obmedzenú slobodu. Čelíme tomu, že môže byť ľuďom bránené v prístupe k spravodlivosti. Čelíme tomu, že môžu byť vykonávané dražby a nemôžu sa vykonávať v riadnom režime. Čelíme tomu, že ľudia si včas neuplatnia svoje práva na súde. Čelíme tomu, že súdy pracujú tiež v obmedzenom režime, čelíme tomu, že súdom nie je jasné, či môžu alebo nemôžu pristúpiť k striktnejším opatreniam v súvislosti s pojednávaním a plynulosťou chodu na súdoch, lebo k tomu potrebujú mať jasnú úpravu zo zákona.
Čelíme tomu, že dve kľúčové inštitúcie, ktoré nám vlastne sa zúčastňujú na prístupe k spravodlivosti, a to je Súdna rada, ktorá má inak vo svojej kompetencii aj voľbu predsedu Najvyššieho súdu, v najbližších mesiacoch bude fakticky znefunkčnená s ohľadom na vzdanie sa piatich členov k včerajšku. Čelíme tomu, že Najvyšší súd nebude mať svojho šéfa žiadneho, pretože zákon nerieši situáciu, pretože tam máme obvinenú podpredsedníčku, nemáme tam predsedu a v najbližších dňoch dôjde pravdepodobne úplne k nemožnosti, aby vykonala svoje právomoci, pretože môže byť, môže dôjsť k rozhodnutiu k pozastaveniu výkonu funkcie alebo ja ako ministerka mám na stole jej návrh na prerušenie výkonu funkcie a môžu byť splnené podmienky, ktoré ja musím rešpektovať.
To znamená, že áno, v tomto zákone na jednej strane riešime priamo to, aby sme boli priamo chránení, aby sme mali chránené zdravie a život. Riešime tu možnosti ďalej okrem toho, čo som spomenula, prístup k spravodlivosti, riešime priamo možnosť, aby sme umožnili vytvorenie aplikácie, ktorá nás bude priamo chrániť, aby sme vedeli, kde sú infikované osoby, aj tie, ktoré nám to nechcú povedať. S tým súvisí aj právna úprava ohľadom osobných údajov. A že riešime tu aj to, aby boli výnimky pri registri partnerov verejného sektora, aby sme mohli vykonávať verejné obstarávanie veľmi pružne a zabezpečili ochranné prostriedky, ochranné obleky, testery, testy v režime, ktorý nám umožní naozaj ich zabezpečiť pre nás včas, aby sme chránili život a zdravie.
To znamená, že v tomto návrhu zákona, ktorý, pre ktorý navrhujem skrátené legislatívne konanie, a ja si uvedomujem, že je to veľmi neštandardné, že je veľmi neštandardné, že tu sedíme po tom, čo sme zvolili sľub poslanca, pred tým, ako došlo k predloženiu programového vyhlásenia vlády, pred tým, ako bola v tejto súvislosti vyslovená dôvera vláde, že je to veľmi neštandardné, že prichádzame nielen s návrhom zákona, ale s návrhom zákona... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa, zakázané je v pléne fotografovať! Prosím pekne, prestaňte s tým. Ďakujem.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... s návrhom zákona v skrátenom legislatívnom konaní, ale sme naozaj v neštandardnej situácii. Tie návrhy, ktoré predkladám, súvisia priamo s ochranou nášho života a zdravia, súvisia so zabezpečením prístupu k spravodlivosti a ja vás preto žiadam a prosím, aby sme schválili toto skrátené legislatívne konanie a umožnili, aby sme efektívne mohli chrániť naše životy a zdravie, aby sme ľuďom umožnili brániť svoje práva a prístup k spravodlivosti.
Tento návrh zákona na základe tohto skráteného legislatívneho konania potom nám umožní, aby ľudia neboli v strese, aby mohli včas zabezpečiť prístup k spravodlivosti, pretože im nebudú plynúť lehoty pre podanie žalôb, napríklad pri náhradách škôd, pri uplatnení si ich vlastníckych práv, pri uplatnení si žalôb na zaplatenie napríklad peňažných súm. Rovnako je tu zákaz dražôb. To znamená, ak by sa mala vykonávať dražba, v tomto čase sa nebude môcť vykonať dražba, aby sme umožnili obchodným spoločnostiam, ktoré nemôžu prijímať rozhodnutia v tomto období per rollam, to znamená elektronicky, pretože si to nestihli upraviť, aby sme im umožnili to priamo zo zákona v tomto období urobiť.
Tento zákon súčasne hovorí, bude; umožní, umožní ľuďom, aby sa im vrátilo právo k 12. marcu, ktoré si nemohli uplatniť vlastne od momentu obmedzenia tých svojich slobôd, aby sa im vrátili lehoty na ich uplatnenie práv na súde.
Dovolím si vás preto požiadať, aby sme, aby ste schválili návrh na skrátené legislatívne konanie, pretože som presvedčená, že je to naozaj v súlade s pravidlami pre takéto konanie a je to pre ochranu základných práv a slobôd, je to pre ochranu života a zdravia, je to pre ochranu práv, práva na prístup k spravodlivosti.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis