Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.10.2021 o 14:59 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 14:40 - 14:55 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Cigánikovej a pána Krajčího, dávam k nemu súhlas.
Ďalej. Bol tu návrh pána poslanca Blanára k uzneseniu k posilneniu právnej istoty a stability právnych predpisov schvaľovaných a aplikovaných v súvislosti s pandémiou COVID-19. K tomu mám potrebu ešte povedať, že platí domnienka ústavnosti a zákonnosti rozhodnutí a samozrejme aj ústavnosti zákonov, ktoré prijíma Národná rada, ak sa nepreukáže opak. Takže musím sa priznať, že toto uznesenie považujem za nezmyselné, ale pre formalitu vyjadrujem k nemu jednoznačne nesúhlas.
To je toľko.
Dovoľujem si vás požiadať, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu vládneho návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 14:34 - 14:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, uzavreli sme týmto vlastne uzatvárame rozpravu k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémia ochorenia COVID-19. Opatrenia, ktoré sa dostali do tohto návrhu zákona sú kľúčové preto, aby sme mohli zaviesť prísnejšie opatrenia pre ochranu života a zdravia našich ľudí. Odznelo tu naozaj množstvo dezinformácií, neprávd. A je mi veľmi ľúto, že aj medzi poslancami a poslankyňami sú takí ľudia, ktorí úmyselne a nemôžem povedať, že s dobrým, dobrým úmyslom, ale chápem to ako so zlým úmyslom, šíria nepravdivé informácie medzi ľudí, znepokojujú ich, namiesto toho, aby ich motivovali k opatreniam, ktoré ich budú chrániť. Vyvolávajú u nich strach, obavu, aby sa predsa len zaočkovali. A šíria popritom množstvo ďalších klamstiev.
Čo sa týka samotnej právnej úpravy. Samotná právna úprava vychádza už zo súčasných právnych úprav. Ja reagujem teraz na poslednú, posledný príspevok ohľadom urážok. Právna úprava, ktorá sa tu zavádza ohľadom urážok smerom k zdravotným pracovníkom nie je nič nové. To už máme súčasťou nášho právneho poriadku. Určite nie je na mieste, aby sme urážali zdravotných pracovníkov pri výkone ich činnosti. Vieme, že dochádza k takýmto, takýmto prejavom až násilným. A je určite namieste ich chrániť. Tak neviem, čo k tomu treba povedať viac. Samozrejme, že pokuta má byť primeraná. To takisto máme súčasťou nášho právneho poriadku. Ak niekto zdravotných pracovníkov uráža nechce, asi sa nemá čoho obávať. Ak ich chce urážať, tak sa má čoho obávať. A potom je to asi v poriadku a je to dobre nastavené.
Opakovane tu zaznieva množstvo neprávd k oprávneniam, ktoré smerujú k zamestnancom a k zamestnávateľom. Treba povedať, čo sa týka zamestnávateľov. Samotní zamestnávatelia chcú túto právnu úpravu. Chcú chrániť svojich zamestnancov. Chcú mať svoj nástroj k tomu, aby vedeli, aký je vlastne stav aj ohľadom ich zamestnancov na pracovisku, aby mali zamestnancov zdravých, aby predchádzali ochoreniu. A tiež predchádzali tomu, aby sme mali preplnené nemocnice, aby mohla fungovať ekonomika. A k tomu slúži aj táto právna úprava. Takže divila by som sa, ak by zamestnávatelia prepadli týmto dezinformáciám, ktoré tu zazneli a nepodporili túto právnu úpravu. A naopak, aj z ich vyjadrení nakoniec posledných na najvyššej úrovni s vládou, z posledných dní, jednoznačne vyplýva podpora k právnej úprave, ktorú chceme zaviesť.
A teraz formálne k návrhom pozmeňujúcim a doplňujúcim k vládnemu návrhu zákona. Bol tu predložený pozmeňujúci návrh poslancov, poslanca pána Slobodu, Kašpera k tomuto vládnemu návrhu zákona. Mám vedomosť, že bol stiahnutý. Nemusím sa ďalej k nemu vyjadrovať. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu poslankyne Moniky Kaveckej k tomuto návrhu zákona, dám k nemu súhlas. Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslancov, a to pána Svrčeka, pani Hajšelovej, pani Bittó Cigánikovej a pána Krajčího dávam k nemu súhlas. Ďalej bol tu návrh pána poslanca Blanára k uzneseniu k posilnenie právnej istoty a stability právnych predpisov schvaľovaných a aplikovaných v súvislosti s pandémiu COVID-19 k tomu mám potrebu ešte povedať, že platí domnienka ústavnosti
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.11.2021 13:57 - 13:59 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, s ohľadom na to, čo tu odznieva, tak ja si dovolím zopakovať to, čo už bolo niekoľkokrát opakované.
Aké sú benefity očkovania? Svetová zdravotnícka organizácia:
- ochrana pred ochorením ako výsledok imunitnej odpovede pred vírusom COVID-19,
- zníženie rizika rozvoja ochorenia a jeho následkov,
- imunita pomáha bojovať proti vírusu,
- ak ste očkovaní, chránite aj okolie, pretože ste chránení, aby ste sa nakazili a je menej pravdepodobné, aby ste nakazili ďalších.
A teraz zopár čísiel, aktuálnych zo Slovenska. Včera zomrelo 43 ľudí na COVID-19. Ak predpokladáme, že všetci boli hospitalizovaní, na umelej pľúcnej ventilácii, jedna pľúcna ventilácia stojí približne okolo 12-tisíc eur, stálo nás to 516-tisíc eur. Z toho očkovaný a neočkovaný pomer je 80 % neočkovaných, 20 % z toho očkovaných. Ak sú ľudia na umelej pľúcnej ventilácii, je veľká pravdepodobnosť, že 76 % z nich umrie. Ak vy tu tvrdíte a popierate stále, že očkovanie je nástroj k tomu, aby sme chránili ľudí, klamete sami seba a ohrozujete ostatných ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 11:07 - 11:09 hod.

Mária Kolíková
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Pán Mazurek, vy ste fašista, bolia ma z vás uši, nekričte tu na mňa, správajte sa normálne a slušne, môžte aj normálne rozprávať. To je prvá vec. Druhá vec, vaša ideológia je nechutná. odporná, fašistická. Vy navádzate svojou ideológiou ľudí, aby išli do nemocníc a zomierali tam., tak to prestaňte. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.11.2021 9:18 - 9:22 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál s cieľom reagovať na aktuálny stav v spoločnosti, týkajúci sa dohľadu nad dodržiavaním aktuálnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID-19.
Navrhovanou novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa preto navrhuje spresnenie a doplnenie niektorých ustanovení zákona, a to napríklad povinnosť prevádzkovateľov kontrolovať opatrenia na predchádzanie ochorenia a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia uložené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, a na tento účel je umožnené vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti.
Ďalej. Je to povinnosť pre prevádzkovateľov odmietnuť vstup do prevádzkových priestorov, zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť pri plnení opatrení, ktoré nariadil Úrad verejného zdravotníctva. Ďalej navrhujeme tiež vytvoriť zákonné predpoklady pre nariadenie uzatvoriť prevádzku počas krízovej situácie. Uzavretie prevádzky vykoná osoba, ktorá vykonáva, samozrejme, oprávnenie, štátny zdravotný dozor. Môže to urobiť rozhodnutím na mieste.
Navrhovanými ustanoveniami sa tiež upravuje, aby príslušník policajného zboru mohol vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, potvrdenie o prekonaní takéhoto ochorenia, alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu na takéto ochorenie, a to v súvislosti s využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste.
Novela zákona o priestupkoch upravuje nové skutkové podstaty priestupkov na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zavádza sa nová skutková podstata, ktorým cieľom je osobitne postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní. Takéto útoky sa v súčasnosti množia najmä pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
Novelou Zákonníka práce sa v tejto súvislosti upravuje povinnosť zamestnávateľa vykonať kontrolou príslušného dokladu o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Ak sa zamestnanec dokladom nepreukáže a v nadväznosti na to zamestnávateľ zamestnanca nevpustí na pracovisko a neumožní mu vykonávanie práce, navrhuje sa ustanoviť právny následok v takejto situácii v pracovno-právnych vzťahoch.
Chcem však zdôrazniť, že toto je, samozrejme, režim, ktorý je umožnený len na základe rozhodnutia vlády a príslušnej vyhlášky. To znamená, novela Zákonníka práce automaticky umožňuje zamestnávateľovi len zistiť, aký je stav na jeho pracovisku v súvislosti s mimoriadnou situáciou, teda s aktuálnou situáciou ohľadom pandémie devätnásť. Som rada, pán poslanec, že sa chránite a sú aj ďalší poslanci, ktorých vidím, že sa nechránia a nedodržiavajú pandemické opatrenia. (Rečníčka sa obrátila na predsedajúceho.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni poslanci, jak som na začiatku povedal, budem prísne vyžadovať, aby ste mali nasadené respirátory v zmysle pravidiel. Pán poslanec Ledecký.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Takže aby som pokračovala. Novela Zákonníka práce automaticky zavádza možnosť pre zamestnávateľa za tejto situácie zistiť, aký má stav na pracovisku a na základe toho urobiť organizáciu práce, ktorá rešpektuje ochranu zdravia. Ale len v prípade, že tak vláda rozhodne a vyhlášku vydá Úrad verejného zdravotníctva, môže byť stanovená povinnosť pre zamestnávateľa (zaznievanie gongu) to kontrolovať a umožniť vstup na pracovisko len tým, ktorí spĺňajú podmienky podľa vyhlášky.
Uvedené opatrenia je nevyhnutné zaviesť čo najskôr. Opatrenia sa prijímajú aj na základe oznámenia o počte viac ako sedemtisíc nakazených 9. novembra 2021. Preto je nevyhnutné v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, aby Národná rada schválila predložený vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o podporu predloženého vládneho návrhu zákona. Sme presvedčení, že tento zákon nám umožní prijímať také opatrenia, aby sme dôsledne a účinne chránili verejné zdravie a životy našich ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2021 14:25 - 14:25 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Čepček, s ohľadom na terminológiu, ktorú ste použili väzňov, to sa veľmi nepoužíva, predpokladám, že myslíte obvinených, ktorí sú vo väzbe. Tak budem sa na nich sústrediť, že to chcete porovnať.
V prvom rade chcem povedať, že samozrejme v Ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby robíme všetky opatrenia k tomu, aby sa predchádzalo akýmkoľvek úmrtiam, osobitne tým, ktoré by mohli súvisieť so samovraždou alebo s pokusom o samovraždu. A robíme k tomu aj aktuálne opatrenia ďalšie, aby sme to aliminovali, eliminovali v maximálnej možnej miere.
Treba tiež povedať, keď sme porovnávali štatistiky s ostatnými krajinami, tak naša štatistika je na tom by som povedala veľmi dobre aj v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Ale na to ste sa nepýtali.
Takže keď sa pýtate teda na obvinených a na úmrtia, tak vám budem hovoriť čísla obvinených, ktorí zomreli v ústavoch teda na výkon väzby a plus tí, predpokladám, že chcete vedieť možno aj keď ste to tak presne neštrukturovali, ktorí zomreli z dôvodu úspešnej samovraždy.
V roku 2016 zomreli traja obvinení z iných dôvodov ako z toho ktorý by súvisel so samovraždou. Z dôvodu samovraždy štyria. V roku 2017 zomreli traja plus štyria, z dôvodu samovraždy. V roku 2018 zomreli štyria plus dvaja z dôvodu samovraždy. V roku 2019 zomrel jeden plus dvaja z dôvody samovraždy. V roku 2020 zomreli dvaja plus traja z dôvodu samovraždy. V roku 2021 teda od januára doteraz zomreli dvaja plus dvaja z dôvodu samovraždy.
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2021 14:22 - 14:24 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Spoločná právna úprava disciplinárneho konania pre vybrané právnické profesie je dôležitá aj vo vzťahu k občianskej spoločnosti a posilneniu dôvery v právny štát.
Súčasná situácia stavu dôvery občanov Slovenskej republiky spravodlivo za samotné vymáhanie práva v praxi nie je práve lichotivá. Z posledného prieskumu vyplýva, že až 72 % občanov neverí v justíciu a v právny štát, čo Slovensko stavia na druhú pozíciu s najhorším výsledkom v celej Európskej únii.
Práve etické kódexy správania pri výkone verejných funkcií s efektívnym disciplinárnym konaním v prípade ich porušenia vnímame ako dôležitý krok pri posilňovaní dôvery občanov v inštitúcie. Strata dôvery je ľahká strata, sa veľmi ľahko, veľmi ľahko o ňu prídeme. Dôvera sa však naberá veľmi pomaly. Disciplinárny poriadok je určite tým nástrojom, ktorým by sme mali pomôcť k posilneniu dôvery v právny štát. Nie určite sám o sebe Disciplinárny poriadok, ale spolu s najvyšším správnym súdom a jeho sudcovským zborom. Som presvedčená, že toto je práve ten správny nástroj, ktorý cez svoje dôsledné, zrozumiteľné a včasné vyvodzovanie zodpovednosti voči tým, čo pokrivujú, pokrivili povesť v justíciu vo väčšej alebo menšej miere. Ak sa voči nim včas vyvodí zodpovednosť, pomôže to justícií ako celku, aby sme dôveru v ňu vrátili zvýšili.
Dovolím si vás požiadať o podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.11.2021 14:01 - 14:05 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám v rámci druhého čítania návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Je to kľúčový zákon pre najvyšší správny súd, aby bola dôsledne vyvodzovaná disciplinárna zodpovednosť voči právnickým profesiám. Je to, dá sa povedať, taká malá ústava procesu pre vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti pre najvyšší správny súd.
Obsah tohto zákona bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády s cieľom, aby sme tu mali efektívny proces, ktorý na jednej strane má jasné pravidlá, kedy začne, kedy skončí, čo je dôležité jednak pre samotného účastníka, dotknutého sudcu, prokurátora, exekútora alebo notára. Je tiež dôležité pre každého, kto je stíhaný, aby vedel, že dané konanie v primeranom čase skončí, ktoré samotné konanie, samo o sebe, ak by malo neprimerane trvať, už je samo o sebe šikanózne. To znamená, je dôležité aj z pohľadu samotných účastníkov dotknutých sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, aby toto konanie malo aj jasný koniec. Na druhej strane, samozrejme, aj jasné pravidlá a vyvážené.
My sme vychádzali z právnej úpravy disciplinárneho procesu, ktorý už teraz majú jednotlivé právnické profesie, a je to vlastne spoločný disciplinárny proces, ktorý bude patriť, ktorý bude platiť pre konanie na najvyššom správnom súde, nech už je to akákoľvek právnická profesia, ktoré som uviedla.
To, čo je dôležité, je, že budú sa vytvárať tzv. zmiešané disciplinárne senáty, ktoré budú tvoriť traja sudcovia najvyššieho správneho súdu ako profesionáli a dvaja sudcovia, ktorí budú, dá sa povedať, laici, ktorí budú reprezentanti týchto právnických profesií. To znamená, ak bude stíhaný disciplinárne exekútor, bude vyberaný spomedzi exekútorov, ak bude stíhaný prokurátor, bude spomedzi prokurátorov, ak bude stíhaný notár, spomedzi notárov. Ak však bude stíhaný sudca, tak to bude osoba, ktorú bude vyberať Súdna rada, a nemala by to byť žiadna z týchto osôb, z týchto právnických profesií, ale iný právnik, ktorý nepatrí k týmto profesiám.
Mám za to, že popri etických kódexoch a, samozrejme, aj dohľadu nad etickým správaním je dôležité, aby veľmi funkčne prebiehalo samotné disciplinárne konanie, ktoré, dá sa povedať, aj istou súčasťou je aj vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti v súvislosti s etickým správaním predstaviteľov právnických profesií.
Je veľmi dôležité pre navrátenie a vôbec zvýšenie dôveryhodnosti v inštitúciu, osobitne v justíciu, aby sme tu mali taký disciplinárny proces, ktorý skončí v primeranom čase, a samozrejme, aby sme tu mali aj proces, ktorému dôverujeme, aby sme tu mali tých, ktorí rozhodujú o takejto disciplinárnej zodpovednosti, že sú to jednoducho predstavitelia justície, ktorí majú našu dôveru, sú nezávislí a nestranní, a som presvedčená, že pre presne pre takéto ciele ten návrh zákona postavil základné piliere.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri tomto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

19.10.2021 14:59 - 15:01 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o Obchodnom registri a tiež zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Je to návrh zákona, ktorý predkladám ako iniciatívny materiál na základe požiadavky z aplikačnej praxe o odstránenie administratívnej záťaže.
Cieľom tejto právnej úpravy je zefektívniť dopĺňanie identifikačných údajov do Obchodného registra, a to tak, aby sme v čo najväčšej miere eliminovali povinnosť doplniť tieto údaje zo strany zapísaných osôb. V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti navrhujeme tiež zaviesť možnosť podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje a súčasne zavádzame osobitný mechanizmus automatizovaného dopĺňania týchto údajov.
Bude to fungovať tak, že je stanovená lehota do 31. mája 2022, dokedy by sa automatizované doplnenie týchto údajov malo zrealizovať. V prípade, že sa tak neudeje, zapísaná osoba bude mať po tomto dátume možnosť splniť si tieto údaje, túto povinnosť doplnenia prostredníctvom samostatného návrhu na zápis, ktorý bude bezplatný.
Účinnosť návrhu zákona navrhujeme od 1. decembra 2021, a to preto, aby sme mohli čo najskôr odstrániť tento problém z aplikačnej praxe. Ide nám o to, aby sme naozaj zjednodušili všetkým osobám zapísaným do Obchodného registra, aby sme zjednotili údaje, ktoré tu máme, mali ich presné.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto vládneho návrhu zákona.
Skryt prepis
 

16.9.2021 15:31 - 15:32 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím v záverečnom slove, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poukázať na to, že myslím si, že tento disciplinárny poriadok je kľúčový nástroj preto, aby Najvyšší správny súd mohol v plnosti vykonávať svoju právomoc v oblasti vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti. Môžeme, samozrejme, diskutovať o tom, či jednoinštančné, dvojinštančné konanie, každopádne jednoinštančné konanie bolo preskúmané Európskym súdom pre ľudské práva s ohľadom na to, že je takto zakotvený koncept v Českej republike, jednoznačne zo záverov rozhodnutí Európskeho súdu vyplýva, že právo na spravodlivý proces je garantované. Je tu možný aj u nás, aj v Českej republike bude možný, v českej republike je možný, u nás bude možný určite mimoriadny opravný prostriedok, to je ústavná sťažnosť, ak by bolo porušené právo na spravodlivý proces, je možné, samozrejme, pre každého, aby sa ešte obrátil na Ústavný súd. Každopádne je dôležité, aby obvinený mal garantované také konanie, ktoré je predvídateľné a ktoré v primeranom čase skončí. Je to dôležité pre neho samotného a je to dôležité aj pre verejnosť. Osobitne dnes.
Preto jednoištančné konanie dnes považujem za ten správny nástroj. Nedá sa úplne priamo porovnávať s trestným konaním, kedy sa rozhoduje o vine z trestného činu, keby máme trest odňatia slobody ako jednu zo sankcií. V tomto prípade , v úvodzovkách, sa jedná len o otázku funkcie. Je to priamo porovnávať trestné konanie a so všetkými zásadami, ktoré má, že sa majú uplatňovať disciplinárne konanie, nie je namieste.
Čo sa týka niektorých vecí ďalších, ktoré ešte spomenul pán poslanec Susko, samozrejme, ja sa teším na debatu, ktorá bude v rámci druhého čítania, určite budeme mať veľmi dobrú debatu na ústavnoprávnom výbore, veľa z toho je legitímnych otázok a ja verím, že tu si všetky zodpovieme.
Takže dovolím si vás ešte raz požiadať o podporu tohto návrhu, je to dôležitý návrh a posunie nás určite vpred v rámci garancií, ktoré chcem, aby sme mali na Slovensku, k právnemu štátu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis