Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.6.2021 o 17:23 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 15.6.2021 17:23 - 17:26 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, pán minister, Slovensko je na križovatke. Dôvera v štát sa zvíja v bolestných kŕčoch, preto v boji za spravodlivosť musíme stáť spolu. A preto som aj tu.
Som tu s vami, pán minister, a chcem vám povedať, aby ste sa nenechali zastrašiť touto schôdzou ani žiadnymi inými aktivitami proti vám. Naša krajina je vo výnimočnom vypätí. Zmietaná bojom proti pandémii, zmietaná súčasne bojom proti korupcii. Všetci musia byť vyčerpaní, ale vláda a jej členovia majú zodpovedné, vážne poslanie, a to prinavrátiť ľuďom dôveru v štát, že štát dokáže chrániť každého, že sme si naozaj rovní pred zákonom.
Nezmysly, polopravdy vytrhnuté z kontextu opozíciou okrem toho, že z nich bolí hlava, majú jediný cieľ, a to spochybniť vás a spochybniť vôbec všetko. Pretože sú to práve jej ľudia, ktorí momentálne čelia trestným konaniam, a to s vážnymi podozreniami a obvineniami z korupcie. Dôvera je krehká.
Pán poslanec Fico, škoda, že tu nie ste, pretože si dovolím prehovoriť k vám. Vy ste skutočne urobili maximum, aby ľudia stratili dôveru v právny štát, že štát funguje a sme si rovní pred zákonom. Dôsledne ste na tom pracovali niekoľko rokov. Vy nesiete prinajmenšom tieto bremená:
Zneužívanie Úradu vlády na osobné chvíľkové rozmary, môžme si spomenúť pani Troškovú.
Prepojenie zločinu na najvyššie orgány štátu, viď kontakt na Vadalu, trestne stíhaného za drogové zločiny v Taliansku.
Prepojenie osôb vo vysokom postavení na polícii, súdoch, vašich nominantov obvinených z korupcie.
Prečo ste dlhodobo nevedeli objasniť vaše bývanie?
To sú všetko otázky, ktoré si myslím, že je namieste si povedať, ak čelíme takýmto rôznymi komplotom a obvineniam.
Ideme ďalej, nenecháme sa odradiť od zmyslu našej práce vašimi komplotmi, pán poslanec Fico. Rovnako ani ďalšími tými, ktorí vás podporujú pri takomto šírení nezmyslov. Samozrejme, o podporu od HLAS-u aj ostatnej opozície. Musíme vydržať ešte veľa, pretože spravodlivé Slovensko, v ktorom sa oplatí žiť, za to stojí. Mám dôveru, že minister vnútra je na tejto ceste k spravodlivému Slovensku na správnom mieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:52 - 9:54 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, no ja som pripravená prísť s ambicióznym návrhom na kolúznu väzbu. Ale musíme zmeniť proces. Ešte raz. Nemôžte len tak vytrhnúť a teraz si povedať, chceme to mať inak. Musíme zmeniť trestný proces a ja na tom robím. To sa nedá urobiť zo dňa na deň. To sú vážne veci. To je jedna vec.
Druhá vec. Nie je pravda, nie je pravda, že by sa niekto správal vo väzbe k ľuďom, ktorí sú vo väzbe alebo vo výkone trestu, spôsobom, ktorý je nehumánny. Ak sa také niečo stane, je to trestný čin. Treba k tomu podať oznámenie, tie veci fungujú, proces funguje. Neviem, čo ste si tu všetko včera porozprávali v rámci rozpravy, ale dajte mi riadny podnet a ja ho prešetrím.
Viete, ako ľudia vedia všeličo napísať. Popísalo sa kadečo aj ohľadom zatiaľ na základe všetkých skutočností samovraždy v tom čase obvineného generála Lučanského a tieto všetky dezinformácie niekto má potrebu využívať, zneužívať, šíriť. Asi má nejaký na to vážny dôvod. Asi ten dôvod bude ten, že sa niekto bojí, že sa tam dostane. Tak, prosím vás, nesadnime na tento lep.
Tak ste tu poslanci, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, ide nám o to, aby právna úprava platila pre všetkých, či sú dobré časy, alebo zlé časy. A ja vám hovorím, že takýmto spôsobom upraviť kolúznu väzbu je nezodpovedné. Môžme byť ambiciózni, ale musíme zmeniť celý Trestný poriadok. To sa nedá urobil zo dňa na deň.
Takže, pani poslankyne, keď ste mi hovorili, že prišiel nejaký podnet, áno, ja som to povedala, že podnet mám, ale na to, aby som mohla ambiciózne zmeniť kolúznu väzbu, musím zmeniť Trestný poriadok. A na tom pracujem. To nie je vec zo dňa na deň. To je proste vážna vec, aby som zmenila a nastavila celý proces, ktorý je pred tým, ako vec príde na súd, ako je podaná obžaloba.
Vážne máme veľmi ambiciózne plány, čo sa dá všetko spraviť, aby to bolo jednoduché pre vyšetrovateľa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte...

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... aby vec mohla prísť čo najskôr na súd.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pani ministerka, musím vás už zastaviť, lebo dve minúty vypršali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:26 - 9:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, sme v rozprave v prvom čítaní k návrhu inštitútu, zmeny inštitútu kolúznej väzby, ktorý súvisí s novelou Trestného poriadku. Chcem najskôr povedať k samotnému legislatívnemu procesu.
Som veľmi nešťastná ako ministerka spravodlivosti, že takýto inštitút je tu prerokovaný na základe poslaneckého návrhu. Je to kľúčový inštitút v rámci trestného konania a pri jeho právnej úprave a pri jeho návrhu sa vôbec nezúčastnili orgány činné v trestnom konaní. Môžme, samozrejme, dať priestor poslancom, aby upravovali čokoľvek, Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, Občiansky zákonník, ale predsa len členovia vlády, ktorí majú v gescii takúto právnu úpravu, osobitne, ak sa jedná o túto právnu úpravu, minister spravodlivosti, tak je naozaj ten, ktorý má k dispozícii celé medzirezortné pripomienkové konanie, kde práve pre takéto kľúčové inštitúty je dôležité, aby takýto proces bol zachovaný.
Veľmi dôrazne odmietam takúto právnu úpravu, ktorá je navrhovaná takýmto spôsobom. Dôrazne to odmietam, pretože mám za to, že takýmto spôsobom môžeme narušiť trestné konanie, zmariť trestné vyšetrovanie vo veciach, v ktorej, v ktorých máme aj momentálne obvinené osoby v kolúznej väzbe.
Ja som si vypočula niečo priamo, niečo dodatočne, čo všetko tu včera odznelo v rámci rozpravy ku kolúznej väzbe. Také množstvo dezinformácií, neprávd, ktoré súvisia s väzbou, som ešte nepočula. A myslím si, že je dôležité si povedať naozaj, ako to je.
Ak sa bavíme o výkone väzby, tak momentálne pri kolúznej väzbe máme sedem osôb. Sedem. Z tých siedmich momentálne vo výkone väzby tri, o ktorých vie verejnosť a súvisia s kauzami, ktoré sú vyšetrované. Samozrejme, že sa jedná o osoby, pri ktorých platí prezumpcia neviny. Sú to obvinení. Je to prezumpcia neviny, je, samozrejme, platná. Ale z tých, o ktorých vieme, že súvisia s kauzami, tak konkrétne sa jedná napríklad o obvinenú Jankovskú, obvineného Kičuru, áno, aj obvineného Pčolinského. Toto sú osoby, ktoré sú momentálne okrem ďalších štyroch v kolúznej väzbe.
Tak ja sa pýtam, kvôli týmto siedmim osobám musíme dnes takýmto rýchlym spôsobom, lebo je to rýchly spôsob, ak sa jedná o poslanecký návrh, riešiť takýto kľúčový inštitút kolúznej väzby? Ja si myslím, že nie. Nevyplýva z rozhodnutí ani Ústavného súdu, ani medzinárodných inštitúcií, ani Európskeho súdu pre ľudské práva, že by právna úprava, ktorá sa týka tohto inštitútu, bola v rozpore s medzinárodnými štandardmi. To vôbec nie je pravda. Právna úprava, ktorá súvisí s kolúznou väzbou, je právna úprava, voči ktorej nie sú medzinárodné námietky. Máme tu právnu úpravu, ktorá súvisí aj s preskúmavaním tohto inštitútu. Máme tu rozhodnutie prvostupňového súdu, druhostupňového súdu. Spochybňujeme rozhodnutia súdov? Pretože to je sudca, ktorý rozhoduje o tom, či je osoba vo väzbe, alebo nie je vo väzbe. To nie je vyšetrovateľ, to nie je prokurátor, je to sudca. Je to sudca v rámci prvostupňového súdu a potom je to odvolací senát.
Viete veľmi dobre, že je vládny návrh zákona, v ktorom ja som pripravená sa postaviť ku kolúznej väzbe a riešiť ju, to znamená sprísniť podmienky, keď sa rozhoduje o nej. Sprísniť podmienky aj pre sudcu. Fakticky do nej vkladáme to, čo je zrejmé, že je potrebné, aby na to prihliadal sudca, a rovnako som pripravená urobiť takzvané dva režimy, ktoré teda platia aj v Českej republike, a to je takzvaný skrátený režim pre prípad takzvanej domnienky, ak sa bavíme o kolúznej väzbe, a potom je tu aj ten štandardný režim, kde neplatí, že, že sú tam hlavne skutočnosti, že už došlo ku kolúznej väzbe, ale predsa len máme tu aj štandardný režim, ktorý je dlhší ako tých pár mesiacov.
Vy tu často hovoríte o troch mesiacoch z Českej republiky, ale vytrhávate veci z kontextu, porovnávate právnu úpravu z iných krajín, ale to je úplne vytrhnutie z kontextu. Neberiete vôbec do úvahy, že máme trestný proces u nás, ktorý je komplikovaný, jednoducho vyšetrovateľ u nás musí urobiť iné úkony ako vyšetrovateľ v Českej republike. Vy nemôžete vybrať a vytrhnúť z kontextu iba nejakú časť ku takémuto kľúčovému inštitútu v rámci trestného konania. Ak chcete zmariť vyšetrovanie, áno, môžte to urobiť, tak to urobte, ale presne k tomuto cielite, chcete zmariť vyšetrovanie vo veciach, ktoré sú práve prejednávané v rámci trestného konania.
Ja som pripravená zmeniť celý Trestný poriadok. Som pripravená ho zjednodušiť a už teraz vlastne na tom pracujeme, v rámci toho je aj predbežná informácia, že ministerstvo spravodlivosti chce skrátiť celé trestné konanie. To znamená, chce zjednodušiť prácu pre vyšetrovateľov, aby sa nemuseli duplicitne robiť niektoré úkony, ale ten vyšetrovateľ ich dnes urobiť musí. On môže konať iba podľa zákona. Iba na základe toho Trestného poriadku, ktorý nám platí, tak kým ho nezmeníme a kým ho nezjednodušíme, tak on jednoducho tie úkony musí urobiť. To znamená, ak my teraz vybereme a vytrhneme z kontextu inej právnej úpravy nejaké zjednodušenie a skrátenie tých lehôt, my tým našim vyšetrovateľom nedávame šancu, aby mohli riadne prešetriť veci, ktoré majú na stole. (Reakcia z pléna.)
No proste tak to je, pán poslanec. (Zaznenie gongu. Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, aby ste sa prihlásili faktickou poznámkou...

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
(Hovorené súbežne s predsedajúcim.) Ja som rovnako pripravená...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Hovorené súbežne s rečníčkou.) ... ak máte niečo na doplnenie.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... ja som rovnako pripravená riešiť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... aj procesne lehoty, ktoré súvisia s návrhmi na prepustenie z väzby. Som pripravená sa o tom rozprávať. Môžme spresniť takéto postupy v rámci vládneho návrhu zákona, ale nie v rámci poslaneckého návrhu, ktorý takýmto spôsobom rieši naozaj razantne právnu úpravu ku kolúznej väzbe.
Pretože tu nie sú ani prechodné ustanovenia. To znamená, že všetci, ktorí sú obvinení v takejto kolúznej väzbe, budú vlastne okamžite prepustení. Nie ako je aj riešené v rámci napríklad návrhu, ktorý má vládny... ktorý, ktorý predkladám v rámci vládneho návrhu zákona. A pritom sa o nič nejedná. Veď na ďalšiu schôdzu prídeme s vládnym návrhom zákona, ktorý to rieši tak, ako je to teraz možné v rámci platnej právnej úpravy a v rámci Trestného poriadku.
Jednoducho nemôžete teraz zmeniť takto kľúčovo inštitút bez toho, aby ste o tom akokoľvek konzultovali ten postup, či je vhodný, aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Je to nezodpovedné. Maríte tým účel vyšetrovania, ak to urobíte, ja vás na to upozorňujem.
A ohradzujem sa skutočne voči podmienkam, ktoré sú vo výkone väzby. Z ničoho nevyplynulo, že by sa príslušníci alebo príslušníčky správali k obvineným alebo k odsúdeným spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom. Ja som pripravená aj tu zmeniť právnu úpravu a uvoľniť, čo sa dá v rámci štandardov, ktoré sú nastavené.
Ale čo stýka podmienok vo väzbe, tak je pekné teraz tu vyťahovať a rozprávať, žeby sme to tam chceli mať krajšie. Aj ja to tam chcem mať krajšie. Samozrejme, že asi nečakáme, že to budú hotely. Ale, isteže, to, aký je priestor v cele, závisí aj od toho, koľko sme doteraz dali financií do väzenstva.
Doteraz to nikoho netrápilo. Koncepcia väzenstva od roku 2010 – 2020 nebola neplnená, pretože tam neboli dané prostriedky, prostriedky za vlády Fica a Pellegriniho. Tak tam tie peniaze nedali, tak tie podmienky sa nezlepšili, tak teraz nech neplačú! (Reakcia z pléna.)
No a nemohla som to (zaznenie gongu) realizovať ako štátna, pretože neboli na to prostriedky, nech sa páči. (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, naozaj vás prosím, aby ste sa prihlásili s faktickými poznámkami a neprekrikovali sa počas rozpravy.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Takže ja vás žiadam a prosím, aby ste k procesu úpravy kolúznej väzby pristúpili zodpovedne a zvážili ste aj slová, ktoré tu zaznievajú smerom k výkonu väzby, pretože je naozaj nevhodné, aby sme šírili informácie, ktoré nie sú pravdivé.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:22 - 9:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, jedná sa o návrh zákona, ktorý nám vlastne vyrieši elektronické hlasovanie o kľúčových otázkach orgánov, to znamená, kto bude v kľúčových orgánoch právnických profesií. Osobitne sa jedná o konferenciu advokátov, ktorá je momentálne pripravovaná na začiatok júna, keďže samotná, v samotnej Slovenskej advokátskej komore je okolo 6-tisíc advokátov a museli už zvolať takúto konferenciu advokátov vzhľadom a ešte na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou je vhodné, aby aj takéto právnické komory mali možnosť pre svojich členov, aby mohli hlasovať aj elektronicky, aby sme im to jednoznačne umožnili a bolo zrejmé, že takéto hlasovanie bolo platné, tak je potrebná takáto právna úprava.
Dovolím si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 16:22 - 16:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja si vám dovoľujem predložiť vládny návrh zákona, ktorého cieľom je zaviesť výslovnú zákonnú možnosť pre členov zákonom zriadených komôr, napríklad Slovenskú advokátsku komoru, Slovenskú komoru exekútorov, Notársku komoru, vykonávať svoje volebné právo a hlasovacie právo elektronickými prostriedkami a to v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19. Súčasná pandemická situácia neumožňuje zavedenie takéhoto prístupu k výkonu volebného alebo hlasovacieho práva formou zmeny interných predpisov komôr, preto je potrebné, aby sa takáto možnosť zaviedla priamo zákonom. S ohľadom na to, že práve Slovenská advokátska komora musí zvolať Konferenciu advokátov začiatkom júna s ohľadom na právnu úpravu, Slovenská advokátska komora má okolo šesťtisíc členov, tak je nevyhnutné prijať takúto právnu úpravu, aby sme im to umožnili. Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:56 - 14:57 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja som veľmi rada, pán poslanec, že mi dávate takúto peknú doplňujúcu otázku. Lebo tu treba naozaj vysvetliť v Českej republike je úplne iný trestný proces ako je na Slovensku. Rovnako je úplne trestný proces v Nemecku ako je na Slovensku. Na Slovensku máme veľmi, veľmi komplikovaný trestný proces kým vec príde na súd. A preto ja nemôžem zobrať ambíciu z iných krajín ohľadom tohto krátkeho času pre kolúznu väzbu, lebo by som tým neumožnila orgánom činným v trestnom konaní robiť všetko čo majú. Jednoducho u nás treba niektoré úkony urobiť viackrát. Nie je to dobré, chcem to zmeniť v rámci veľkej novely trestného poriadku ktorú chystám. A preto v niečom nie úplne dobré ani to, aby som teraz riešila kolúznu väzbu, lebo v nej nemôžem mať tie ambície ako by som mala keby som už urobila celú novelu Trestného poriadku.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:55 - 14:56 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, dobrý deň. V mojej moci je predložiť návrh na zmenu právnej úpravy kolúznej väzby na rokovanie vlády a po jej schválení vládou parlamentu. A mojim zámerom je predložiť taký vládny návrh zákona, aby tu bol do konca mája tohto roku. To je proces, ktorý je predvídateľný v rámci lehôt v legislatívnom procese v zmysle zákona. Organizovanie, zvolávanie schôdzí parlamentu je plne v réžii parlamentu. Preto je na parlamente potom zodpovedanie vašej otázky. Ja vám viem zodpovedať iba to čo vyplýva jasne zo zákona a v rámci týchto lehôt. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2021 9:10 - 9:13 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám uviesť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorý súvisí s niektorými mimoriadnymi opatreniami v súvislosti so šírením nákazlivej nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 v justícii, COVID-19 a v justícii.
Nejako ma neteší, že prichádzam s návrhom na skrátené legislatívne konanie, ale s ohľadom na to, že ešte nie sme v takej situácii, že by sme mohli riešiť zasadnutia kľúčových orgánov právnických komôr prezenčne a právna úprava jednoznačne nedáva možnosť, aby zvolanie, po zvolaní tieto orgány mohli hlasovať aj iným spôsobom ako prezenčne. Osobitne s ohľadom na to, že v Slovenskej advokátskej komore je 6-tisíc advokátov a je tu povinnosť zo strany Slovenskej advokátskej komory zvolať kľúčový orgán Konferenciu advokátov, na ktorom sa rozhoduje o tom, aké budú disciplinárne komisie, aké budú orgány, ktoré zastupujú advokátov. Jednoducho inú možnosť Slovenská advokátska komora nemala ako zvolať vlastne takúto konferenciu advokátov a musí sa uskutočniť v júni, tak je zrejmé, že buď pravdepodobne by tento, táto konferencia nebola uznášaniaschopná, alebo by sa vlastne nám na jednom mieste zhromaždilo naozaj veľmi veľa ľudí a vzhľadom na to, v akej situácii sme, tak aj samotná Slovenská advokátska komora požiadala, aby tu bola možnosť aj takéhoto dištančného hlasovania a nebolo nejakým spôsobom potom napadnuté, že nie je platné, keďže zo zákona jasne takáto možnosť nevyplýva.
S ohľadom na to, že sa pripravuje takáto právna úprava a bude mať dopad pre Slovenskú advokátsku komoru, tak dávame túto možnosť aj ostatným právnickým komorám, a to je Exekútorskej komore, aj Notárskej komore, aby takúto možnosť, ak to bude potrebné, aby ju využili.
Dovoľujem si vás preto požiadať o podporu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie. Zaiste to, že umožníme Konferencii advokátov, aby mohla hlasovať aj dištančne, umožníme tým riadny chod advokácie. S tým súvisí aj základné právo na obhajobu a myslím si, že aj týmto spôsobom vlastne vieme dostatočne obhájiť, že tie dôvody na skrátené legislatívne konania tu sú. Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto skráteného legislatívneho procesu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 20:50 - 20:52 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na základe všetkého, čo tu dnes bolo vyslovené, ja si vás dovoľujem požiadať o prejavenie mi dôvery, a to tým, že zahlasujete proti uzneseniu na vyslovenie mi nedôvery.
Verím, že všetky podozrenia zo zneužívania funkcie boli rozptýlené, sme vládou zmeny, ktorá potrebuje reformu justície dokončiť. Slovensko to potrebuje, aby bolo spravodlivé, je pred nami naozaj ešte veľký kus práce.
Dovoľujem si vás požiadať o vyjadrenie podpory, samozrejme, že nie som bez chyby. Ale myslím si, že som nič také závažné neurobila, čo by malo byť dôvodom na vyvodenie politickej zodpovednosti. Dúfam, že som vás presvedčila, že mám legitimitu uchádzať sa o vašu dôveru. Len spolu to dokážeme, aby som mohla urobiť reformu justície a ja potrebujem cítiť, že mám na to silný mandát. Bez silného mandátu je málo pravdepodobné, že zmena bude a zmena bude úspešná.
Preto si vás dovoľujem požiadať o vašu podporu, o vyjadrenie dôvery, a to tým, že budete hlasovať proti vysloveniu nedôvery.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:30 - 17:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vďaka veľmi pekne za slovo. Len v krátkosti. Je tu toho veľa povedané, chcem vlastne využiť len tie dve minúty, takže povedala som dosť k okresným súdom, chcem spomenúť tie krajské súdy.
Tu bola otázka, že je to hrozné, že nie je návrh na sídelný súd pre západoslovenský obvod Bratislava a pre východoslovenský Košice.
Takže takto. Tak ako sa navrhuje v rámci súdnej mapy urobiť z 54 obvodov už 30 obvodov, čo znamená, že budú obvody, ktoré budú vlastne zväčšené a v tých obvodov bude viac súdov a jeden z toho bude sídelný, takže my nejdeme teraz rušiť súdy. Tam na tých súdoch budú ďalej pracovať sudcovia, len sa určí, ktorý z tých súdov je sídelný. To je prvá vec. V rámci implementácie, kde sa bude overovať, či ten výber bol správny.
V rámci toho druhého stupňa odvolacieho, kde máme teraz osem krajských súdov, čo bola tiež hlúposť, lebo to sa kopírovala verejná správa a všetci, ktorí pracujú v justícii, vám povedia, že vlastne takto nemôže fungovať odvolacie súdnictvo. Je problém robiť náhodný výber pri senátoch tak v rámci odvolacej agendy, aby ste tam naozaj mali ľudí v tých senátoch, ktorý robí len jednu agendu, to znamená, len napríklad rodinu alebo občiansku, alebo obchodnú, proste v týchto agendách je to zložité.
Tých osem krajov je veľa. Nedá sa to takto. Preto je návrh urobiť tri obvody, a keď sa urobí veľký obvod západoslovenský, tak v rámci toho obvodu tá Trnava aj lokálne, proste keď sa už bavíme o tej dostupnosti, pretože bývajú pojednávania, i keď ojedinele aj na odvolacom stupni, tak tá Trnava z tohto pohľadu je najlepšia pre tých sudcov, čo sú dnes v Nitre alebo v Trenčíne, tak keby aj dochádzali do Trnavy, tak je to schodné, ak by to bola Bratislava, tak je to problém. Rovnako čo sa týka prís... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis