Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.5.2021 o 9:52 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:52 - 9:54 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, no ja som pripravená prísť s ambicióznym návrhom na kolúznu väzbu. Ale musíme zmeniť proces. Ešte raz. Nemôžte len tak vytrhnúť a teraz si povedať, chceme to mať inak. Musíme zmeniť trestný proces a ja na tom robím. To sa nedá urobiť zo dňa na deň. To sú vážne veci. To je jedna vec.
Druhá vec. Nie je pravda, nie je pravda, že by sa niekto správal vo väzbe k ľuďom, ktorí sú vo väzbe alebo vo výkone trestu spôsobom, ktorý je nehumánny. Ak sa také niečo stane, je to trestný čin. Treba k tomu podať oznámenie, tie veci fungujú, proces funguje. Neviem, čo ste si tu všetko včera porozprávali v rámci rozpravy. Ale dajte mi riadny podnet a ja ho prešetrím. Viete, ako ľudia vedia všeličo napísať. Popísalo sa kadečo aj ohľadom zatiaľ na základe všetkých skutočností samovraždy v tom čase obvineného generála Lučanského. A všetky dezinformácie niekto má potrebu využívať, zneužívať, šíriť. Asi má nejaký na to vážny dôvod. Asi ten dôvod bude ten, že sa niekto boji, že sa tam dostane. Tak prosím vás, nesadnime na tento lep. Tak ste tu poslanci, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o to, aby právna úprava platila pre všetkých či sú dobré časy alebo zlé časy. A ja vám hovorím, že takýmto spôsobom upraviť kolúznu väzbu je nezodpovedné. Môžme byť ambiciózni, ale musíme zmeniť celý Trestný poriadok. To sa nedá urobil zo dňa na deň. Takže pani poslankyne, keď ste mi hovorili, že prišiel nejaký podnet. Áno, ja som tu povedala, že podnet má. Ale na to, aby som mohla ambiciózne zmeniť kolúznu väzbu, musím zmeniť Trestný poriadok. A na tom pracujem. To nie je vec zo dňa na deň. To je proste vážna vec, aby som zmenila a nastavila celý proces, ktorý je predtým ako vec príde na súd, ako je podaná obžaloba. ... (nezroz.vyslov.) máme veľmi ambiciózne plány, čo sa dá všetko spraviť, aby to bolo jednoduché pre vyšetrovateľa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani ministerka, musím vás už zastaviť, lebo dve minúty vypršali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:26 - 9:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Sme v rozprave v prvom čítaní k návrhu inštitútu, zmeny inštitútu kolúznej väzby, ktorý súvisí s novelou Trestného poriadku. Chcem najskôr povedať k samotnému lexatívnemu procesu. Som veľmi nešťastná ako ministerka spravodlivosti, že takýto inštitút je tu prerokovaný na základe poslaneckého návrhu. Je to kľúčový inštitút v rámci trestného konania a pri jeho právnej úprave a pri jeho návrhu sa vôbec nezúčastnili orgány činné v trestnom konaní. Môžme samozrejme dať priestor poslancom aby upravovali čokoľvek. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, Občiansky zákonník ale predsa len členovia vlády ktorí majú v gescií takúto právnu úpravu osobitne ak sa jedná o túto právnu úpravu minister spravodlivosti tak je naozaj ten, ktorý m k dispozícií celé medzirezortné pripomienkové konanie, kde práve pre takéto kľúčové inštitút je dôležité aby takýto proces bol zachovaný. Veľmi dôrazne odmietam, takúto právnu úpravu, ktorá je navrhovaná takýmto spôsobom, dôrazne to odmietam, pretože mám za to, že takýmto spôsobom môžeme narušiť trestné konanie, zmariť trestné vyšetrovanie vo veciach v ktorých máme aj momentálne obvinené osoby v kolúzne väzbe. Ja som si vypočula niečo priamo, niečo dodatočne, čo všetko tu včera odznelo v rámci rozpravy ku kolúznej väzbe. Také množstvo dezinformácií, neprávd, ktoré súvisia s väzbou som ešte nepočula. A myslím si, že dôležite si povedať naozaj ako to. Ak sa bavíme o výkone väzby, tak momentálne pri kolúznej väzbe máme sedem osôb. z tých siedmych momentálne pri výkone väzby tri o ktorých vie verejnosť a súvisia s kauzami, ktoré sú vyšetrované. Samozrejme, že sa jedná o osoby pri ktorých platí prezumpcia neviny. Sú to obvinení, je to prezumpcia neviny, je samozrejme platná. Ale z tých o ktorých vieme, že súvisia s kauzami, tak konkrétne sa jedná napríklad o obvinenú Jankovskú, obvineného Kičuru áno aj obvinené Pčolinského. Toto sú osoby, ktoré sú momentálne okrem ďalších štyroch spolu v kolúznej väzbe, tak ja sa pýtam, kvôli týmto siedmim osobám musíme dnes takýmto rýchlym spôsobom, lebo je to rýchly spôsob ak sa jedná o poslanecký návrh riešiť takýto kľúčový inštitút kolúznej väzby. ja si myslím že nie? Nevyplýva z rozhodnutí ani Ústavného súdu, ani medzinárodných inštitúcií, ani Európskeho súdu pre ľudské práva, že by právna úprava, ktorá sa týka tohto inštitútu bola s rozpore s medzinárodnými štandardmi. To vôbec nie je pravda. Právna úprava, ktorá súvisí s kolúznou väzbou je právna úprava, voči ktorej nie sú medzinárodné námietky. Máme tu právnu úpravu, ktorá súvisí aj s preskumávaním tohto inštitútu. Máme tu rozhodnutie prvostupňového súdu, druhostupňového súdu. Spochybňujeme rozhodnutia súdov? Pretože to je sudca, ktorý rozhoduje o tom, či je osoba vo väzbe alebo nie je vo väzbe. To nie je vyšetrovateľ, to nie je prokurátor, je to sudca. Je to sudca v rámci prvostupňového súdu a potom je to odvolací senát. Viete veľmi dobre, že je vládny návrh zákona v ktorom ja som pripravená sa postaviť ku kolúznej väzbe a riešiť ju, to znamená sprísniť podmienky keď sa rozhoduje o nej. Sprísniť podmienky aj pre sudcu. Fakticky do nej vkladáme to, čo je zrejmé, že je potrebné aby na to prihliadal sudca a rovnako som pripravená urobiť takzvané dva režimy, ktoré teda, platia aj v Českej republike a to je takzvaný skrátený režim pre prípad takzvanej domnienky ak sa bavíme o kolúznej väzbe a potom je tu aj ten štandardný režim, kde neplatí, že že sú tam hlavne skutočnosti, že už došlo ku kolúznej väzbe, ale predsa len máme tu aj štandardný režim ktorý je dlhší ako tých pár mesiacov. Vy tu často hovoríte o troch mesiacoch v Českej republike, ale vytrhávate veci z kontextu porovnávate právnu úpravu z iných krajín ale to je úplné vytrhnutie z kontextu. Neberiete vôbec do úvahy, že máme trestný proces u nás, ktorý je komplikovaný, jednoducho vyšetrovateľ u nás musí urobiť iné úkony ako vyšetrovateľ v Českej republike, vy nemôžete vybrať a vytrhnúť z kontextu iba nejakú časť ku takémuto kľúčovému inštitútu v rámci trestného konania. Ak chcete zmariť vyšetrovanie áno môžte to urobiť, tak to urobte, ale presne k tomuto cielite, chcete zmariť vyšetrovanie vo veciach, ktoré sú práve prejednávané v rámci trestného konania. Ja som pripravená zmeniť celý trestný poriadok. Som pripravená ho zjednodušiť a už teraz vlastne na tom pracujeme v rámci toho je aj predbežná informácia, že ministerstvo spravodlivosti chce skrátiť celé trestné konanie. To znamená, chce zjednodušiť prácu pre vyšetrovateľov aby sa nemuseli duplicitne robiť niektoré úkony ale ten vyšetrovateľ ich dnes urobiť musí. On môže konať iba podľa zákona. Iba na základe toho trestného poriadku ktorý nám platí, tak kým ho nezmeníme a kým ho nezjednodušíme tak on jednoducho tie úkony musí urobiť, to znamená ak my teraz vyberieme a vytrhneme s kontextu inej právnej úpravy, nejaké zjednodušenie a skrátenie tých lehôt my tým našim vyšetrovateľom nedávame šancu aby mohli riadne prešetriť veci ktoré majú na stole. No proste tak to je pán poslanec.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, aby ste sa prihlásili s faktickou poznámkou ak máte niečo na doplnenie.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Ja som rovnako pripravená, ja som rovnako pripravená riešiť aj procesne lehoty, ktoré súvisia s návrhmi na prepustenie s väzby. Som pripravená sa o tom rozprávať. Môžme spresniť takéto postupy v rámci vládneho návrhu zákona. Ale nie v rámci poslaneckého návrhu, ktorý takýmto spôsobom rieši naozaj razantne právnu úpravu ku kolúznej väzby. Prečo tu nie sú ani prechodné ustanovenia? To znamená, že všetci, ktorí sú obvinení v takejto kolúznej väzbe budú vlastne okamžite prepustení. Nie ako je aj riešené v rámci napríklad návrhu ktorý má predkladá v rámci vládneho návrhu zákona. A pritom sa o nič nejedná, veď na ďalšiu schôdzu prídeme s vládnym návrhom zákona, ktorý to rieši tak ako je to teraz možné v rámci platnej právnej úpravy a v rámci trestného poriadku. Jednoducho nemôžete teraz zmeniť takto kľučovo inštitút bez toho, aby ste o tom akokoľvek konzultovali tento postup, či je vhodný aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Je to nezodpovedné, maríte tým účel vyšetrovania. Ak to urobíte, ja vás na to upozorňujem. A ohradzujem sa skutočne voči podmienkam, ktoré sú vo výkone väzby. Z ničoho nevyplynulo, že by sa príslušníci alebo príslušníčky správali k obvineným alebo k odsúdeným spôsobom ktorý je v rozpore so zákonom. Ja som pripravená aj tu zmeniť právnu úpravu uvoľniť čo sa dá v rámci štandardov ktoré sú nastavené. Ale čo stýka podmienok vo väzbe tak je pekné teraz tu vyťahovať a rozprávať, žeby sme ta m chceli mať krajšie. Aj ja to ta m chcem mať krajšie. Samozrejme, že asi nečkáme že to budú hotely. Ale isteže, to aký je priestor v cele závisí aj o d toho koľko sme do teraz dali financií do väzenstva. Doteraz to nikoho netrápilo. Koncepcia väzenstva od roku 2010, 2020 nebola neplnená pretože tma neboli dané prostriedky, prostriedky za vlády Fica a Pellegriniho. Tak tam tie peniaze nedali, tak tie podmienky sa nezlepšili tak teraz nech neplačú. No a nemohla som to realizovať ako štátna, pretože neboli na to prostriedky, nech sa páči.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia naozaj vás prosím, aby ste sa prihlásili s faktickými poznámkami a neprekrikovali sa počas rozpravy.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Takže ja vás žiadam a prosím, aby ste k procesu úpravy kolúznej väzby pristúpili zodpovedne a zvážili ste aj slová, ktoré tu zaznievajú smerom k výkonu väzby. Pretože je naozaj nevhodné aby sme šírili informácie

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.5.2021 9:22 - 9:23 hod.

Mária Kolíková
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 16:22 - 16:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja si vám dovoľujem predložiť vládny návrh zákona, ktorého cieľom je zaviesť výslovnú zákonnú možnosť pre členov zákonom zriadených komôr, napríklad Slovenskú advokátsku komoru, Slovenskú komoru exekútorov, Notársku komoru, vykonávať svoje volebné právo a hlasovacie právo elektronickými prostriedkami a to v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19. Súčasná pandemická situácia neumožňuje zavedenie takéhoto prístupu k výkonu volebného alebo hlasovacieho práva formou zmeny interných predpisov komôr, preto je potrebné, aby sa takáto možnosť zaviedla priamo zákonom. S ohľadom na to, že práve Slovenská advokátska komora musí zvolať Konferenciu advokátov začiatkom júna s ohľadom na právnu úpravu, Slovenská advokátska komora má okolo šesťtisíc členov, tak je nevyhnutné prijať takúto právnu úpravu, aby sme im to umožnili. Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:56 - 14:57 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja som veľmi rada, pán poslanec, že mi dávate takúto peknú doplňujúcu otázku. Lebo tu treba naozaj vysvetliť v Českej republike je úplne iný trestný proces ako je na Slovensku. Rovnako je úplne trestný proces v Nemecku ako je na Slovensku. Na Slovensku máme veľmi, veľmi komplikovaný trestný proces kým vec príde na súd. A preto ja nemôžem zobrať ambíciu z iných krajín ohľadom tohto krátkeho času pre kolúznu väzbu, lebo by som tým neumožnila orgánom činným v trestnom konaní robiť všetko čo majú. Jednoducho u nás treba niektoré úkony urobiť viackrát. Nie je to dobré, chcem to zmeniť v rámci veľkej novely trestného poriadku ktorú chystám. A preto v niečom nie úplne dobré ani to, aby som teraz riešila kolúznu väzbu, lebo v nej nemôžem mať tie ambície ako by som mala keby som už urobila celú novelu Trestného poriadku.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:55 - 14:56 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, dobrý deň. V mojej moci je predložiť návrh na zmenu právnej úpravy kolúznej väzby na rokovanie vlády a po jej schválení vládou parlamentu. A mojim zámerom je predložiť taký vládny návrh zákona, aby tu bol do konca mája tohto roku. To je proces, ktorý je predvídateľný v rámci lehôt v legislatívnom procese v zmysle zákona. Organizovanie, zvolávanie schôdzí parlamentu je plne v réžii parlamentu. Preto je na parlamente potom zodpovedanie vašej otázky. Ja vám viem zodpovedať iba to čo vyplýva jasne zo zákona a v rámci týchto lehôt. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2021 9:10 - 9:13 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám uviesť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorý súvisí s niektorými mimoriadnymi opatreniami v súvislosti so šírením nákazlivej nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 v justícii, COVID-19 a v justícii.
Nejako ma neteší, že prichádzam s návrhom na skrátené legislatívne konanie, ale s ohľadom na to, že ešte nie sme v takej situácii, že by sme mohli riešiť zasadnutia kľúčových orgánov právnických komôr prezenčne a právna úprava jednoznačne nedáva možnosť, aby zvolanie, po zvolaní tieto orgány mohli hlasovať aj iným spôsobom ako prezenčne. Osobitne s ohľadom na to, že v Slovenskej advokátskej komore je 6-tisíc advokátov a je tu povinnosť zo strany Slovenskej advokátskej komory zvolať kľúčový orgán Konferenciu advokátov, na ktorom sa rozhoduje o tom, aké budú disciplinárne komisie, aké budú orgány, ktoré zastupujú advokátov. Jednoducho inú možnosť Slovenská advokátska komora nemala ako zvolať vlastne takúto konferenciu advokátov a musí sa uskutočniť v júni, tak je zrejmé, že buď pravdepodobne by tento, táto konferencia nebola uznášaniaschopná, alebo by sa vlastne nám na jednom mieste zhromaždilo naozaj veľmi veľa ľudí a vzhľadom na to, v akej situácii sme, tak aj samotná Slovenská advokátska komora požiadala, aby tu bola možnosť aj takéhoto dištančného hlasovania a nebolo nejakým spôsobom potom napadnuté, že nie je platné, keďže zo zákona jasne takáto možnosť nevyplýva.
S ohľadom na to, že sa pripravuje takáto právna úprava a bude mať dopad pre Slovenskú advokátsku komoru, tak dávame túto možnosť aj ostatným právnickým komorám, a to je Exekútorskej komore, aj Notárskej komore, aby takúto možnosť, ak to bude potrebné, aby ju využili.
Dovoľujem si vás preto požiadať o podporu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie. Zaiste to, že umožníme Konferencii advokátov, aby mohla hlasovať aj dištančne, umožníme tým riadny chod advokácie. S tým súvisí aj základné právo na obhajobu a myslím si, že aj týmto spôsobom vlastne vieme dostatočne obhájiť, že tie dôvody na skrátené legislatívne konania tu sú. Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto skráteného legislatívneho procesu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 20:50 - 20:52 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe všetkého čo tu dnes bolo vyslovené ja si vás dovoľujem požiadať o prejavenie mi dôvery a to tým, že zahlasujete proti uzneseniu na vyslovenie mi nedôvery. Beriem, všetky podozrenia zo zneužívania funkcie boli rozptýlené, sme vládou zmeny, ktorá potrebuje reformu justície dokončiť. Slovensko to potrebuje, aby bolo spravodlivé, je pred nami naozaj ešte veľký kus práce. Dovoľujem si vás požiadať o vyjadrenie podpory, samozrejme, že nie som bez chyby. Ale myslím si, že som nič také závažné neurobila čoby malo byť dôvodom na vyvodenie politickej zodpovednosti. Dúfam, že som vás presvedčila, že mám legitimitu uchádzať sa o vašu dôveru. Len spolu to dokážeme, aby som mohla urobiť reformu justície a ja potrebujem cítiť, že mám nato silný mandát. Bez silného mandátu je málo pravdepodobné, že zmena bude a zmena bude úspešná. Preto si vás dovoľujem požiadať o vašu podporu o vyjadrenie dôvery a to tým, že budete hlasovať proti vysloveniu nedôvery. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:30 - 17:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Len v krátkosti. Je tu toho veľa povedané, chcem vlastne využiť len tie dve minúty, takže povedala som dosť k okresným súdom, chcem spomenúť tie krajské súdy. Tu bola otázka, že je to hrozné, že nie je návrh na sídelný súd pre západoslovenský obvod Bratislava a pre východoslovenský Košice. Takže takto. Tak ako sa navrhuje v rámci súdnej mapy urobiť z 54 obvodov už 30 obvodov, čo znamená, že budú obvody, ktoré budú vlastne zväčšené a v tých obvodov bude viac súdov a jeden z toho bude sídelný, takže my nejdeme teraz rušiť súdy. Tam na tých súdoch budú ďalej pracovať sudcovia, len sa určí, ktorý z tých súdov je sídelný. To je prvá vec. V rámci implementácie. Kde sa bude overovať či ten výber bol správne. V rámci toho druhého stupňa odvolacieho, kde máme teraz osem krajských súdov, čo bola tiež hlúposť, lebo to sa kopírovala verejná správa a všetci, ktorí pracujú v justícii, vám povedia, že vlastne takto nemôže fungovať odvolacie súdnictvo. Je problém robiť náhodný výber pri senátoch tak v rámci odvolacej agendy, aby ste tam naozaj mali ľudí v tých senátoch, ktorý robí len jednu agendu, to znamená, len napríklad rodinu alebo občiansku alebo obchodnú, proste v týchto agendách je to zložité. Tých osem krajov je veľa. Nedá sa to takto. Preto je návrh urobiť tri obvody, a keď sa urobí veľký obvod západoslovenský, tak v rámci toho obvodu tá Trnava aj lokálne proste keď sa už bavíme o tej dostupnosti, pretože bývajú pojednávania i keď ojedinele na odvolacom stupni, tak tá Trnava z tohto pohľadu je najlepšia pre tých sudcov, čo sú dnes v Nitre alebo v Trenčíne, tak keby aj dochádzali do Trnavy, tak je to schodné, ak by to bola Bratislava, tak je to problém. Rovnako čo sa týka prís ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 16:59 - 17:15 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Zdá sa mi, že bolo by dobré zareagovať. Ja by som teraz reagovala iba na súdnu mapu. Je to veľmi citlivá záležitosť a nezmysli, ktoré sú rozprávané. Na to treba proste v krátkosti zareagovať. Áno v 54 súdov sa navrhuje na okresnej úrovni nechať 30. Znamená to, že s tých 54 sa vyberie 30. To nebudú kupovať nejaké nové budovy. Tu ide totižto o to, že my sme do 90-tych rokoch mali okolo 30 súdov. Sme v 22. storočí a jednoducho tých 54 je veľa. Nevieme urobiť náhodný výber. Nevieme špecializovať sudcov. Jednoducho urobíme len to, že zväčšíme obvody a z tých súdov, ktoré máme z tých 54 vyberieme 30 a tie modernizujeme najlepšie ako vieme. To nie je žiadny kšeft a v rámci implementácie tie súdy, ktoré máme z tých 54 no tak na tých budú sudcovia pracovať ďalej. To znamená, ten zväčšený obvod napríklad v ňom budú dva alebo tri súdy. Jeden z toho bude sídelný a na tých ostatných tí sudcovia budú ďalej pracovať aj tí justiční zamestnanci. Nikto nestratí svoje miesto ako sudca, to je samozrejme. Nikto s justičných pracovníkov samozrejme tiež, ale to čo umožníme je, že akonáhle to bude mať väčší kôš v rámci toho obvodu, tak jednoducho bude naozajstný náhodný výber. Bude sa zložito aj ovplyvňovať, ak by niekto chcel, lebo jednoducho už viac sudcov nám spadne do jedného koša a sudca bude mať naozaj možnosť si vybrať akú agendu chce robiť. Takže v tom je tá odbornosť, tá špecializácia a súčasne chceme tým sudcom vytvoriť aj lepšie prostredie. Modernizovať tú budovu, v ktorej budú pracovať. Umožniť im digitalizáciu, softvér, počítače, takže z tých peniazoch, ktoré sú z fondu obnovy to nejde len na budovu. To ide aj na nový kompletný softvér, ktorý umožňuje sudcom, aby si vedeli organizovať svoju prácu. Softvér, ktorý súvisí so súdnymi spismi, aby sme mali normálne, modernizované súdnictvo, aké si naozaj si myslím zaslúži Slovenská republika a slovenská justícia.
Takže nie je to absolútne žiadny obchod, žiadny biznis a tieto prepáčte keci o biznise s budovami sú proste sprostosti. Ale a ešte k tej diskusii pán poslanec Susko. Diskusia o súdnej mape začala v roku 2017 na základe projektu z radov Európy, ktorý urobili experti pre efektívnu justíciu, urobili audit. Z tohto auditu vyplynulo, keď chceme mať efektívnejšiu justíciu musíme zmeniť organizáciu súdov. To znamená vtedy už začala diskusia so sudcami. Vytvorili sa pracovné skupiny so sudcami a diskutovalo sa so sudcami ako to urobiť. Ako by sa mali zreorganizovať tie súdy. Vôbec nie je pravda, že tu bolo nejaké veľké prekvapenie, keď som nastúpila, že sa tu ide robiť nejaká reorganizácia súdov. To vôbec nie je pravda. Ešte minister Gál dostal na stôl na základe práce v týchto odborných skupinách, na základe analýzy, ktorú urobilo analytické centrum v spolupráci práve s komisiou pre efektívnu justíciu, to je tzv. SEPEŽ, Komisia european polemika site de justice, z toho je vlastne ten názov francúzsky SEPEŽ pri Rade Európy, tak títo experti nezávislí mimo Slovenska, boli tam experti z Rakúska, z Chorvátska, Holandska, z Talianska, tí nám robili audit na základe dát, ktoré si vyžiadali, na základe toho sa prispôsobila vlastne práca aj na ministerstve spravodlivosti. Zozbierali sa dáta, ktoré sú preto potrebné. Na základe a z toho vyplynulo vlastne aj to čo, je vlastne potrebné pre lepšiu justíciu na Slovensku. Vyplynulo z toho, že musíme naozaj zväčšiť obvody, aby sme mohli mať väčšie súdy, náhodný výber špecializáciu sudcov. To nie je môj výmysel. To vyplynulo jednoznačne z tohto auditu, už z toho roku 2017. Tie pracovné skupiny pracovali toho roku 2017 až kým som nastúpila. Čiže to nebolo vôbec nič nové. Sudcovia veľmi dobre vedeli na okresnej aj na krajskej úrovni, že obvody treba zväčšiť a minister Gál dostal na stôl už návrh na zväčšenie týchto obvodov a bolo potrebné urobiť rozhodnutie. Áno to je rozhodnutie aj politické a je to zodpovednosť ministra urobiť rozhodnutie koľko vlastne tých okresov bude, či to bude 20, 30, 15 aj 10 na okresnej úrovni. No tak ja robím iba takú, ja nerobím žiadnu revolúciu, to nie je žiadna veľká revolúcia z 54 urobiť 30. Ja len odstraňujem Mečiarov výmysel, ktorý sa neosvedčil. Len sa vraciame k tomu, čo sme tu mali do 90-tich rokov. Ako keby som robila revolúciu, tak ich urobím 20 a ináč má zmysel mať 20. Už si neviem predstaviť ako by sme sa tu spolu o tom rozprávali. To by bola iná revolúcia. Takže v podstate ak sa týka tej diskusie, tá diskusia stále prebieha. Ja som aj na poslednej porade s predsedami krajských súdov som ich informovala, že chceli vlastne návrh súdnej mapy, ktorý prebehol aj celým pripomienkovým konaním. Opätovne podrobím veľkej diskusii, opätovne sa stretnem s predsedami krajských súdov priamo v ich sídlach. Prejdem si okresné súdy, osobitne tie, ktoré sú najviac dotknuté a do mesiaca chcem predložiť súdnu mapu. Zvážim, či tam urobím nejaké kompromisy. Som pripravená samozrejme ich urobiť ak by to znamenalo, že ten návrh môže byť lepší, ale jednoznačne toľko súdov pre Slovensko je cesta späť. Všetci to vedia, všetci, ktorí v justícii pracujú to veľmi dobre vedia a naozaj je zložité a tomu úplne ľudsky rozumiem pre každého, kto v justícii pracuje. Prijať, že sa proste zmení ten systém fungovania v práci, že zrazu nebudem chodiť sem do práce, ale možno niekam inam. Možno budem mať raz viac kolegov, ale v rámci implementácie aj v rámci niekoľkých rokov sa to nestane. Vlastne sa len fakticky zväčší obvod a v rámci tej implementácie sa bude aj osvedčovať, či ten vybraný sídelný súd je správny, že to nie sú nejaké výmysly spod stola. To sú overené informácie na základe dát, ktoré tu boli spracované niekoľko rokov, keby ste sa naozaj dôsledne venovali aj tej diskusii, ktorá prebieha, tak by ste zistili, že samotná súdna mapa, tak ako je navrhovaná, tak prešla aj táto konkrétna súdna mapa auditom, opätovne expertmi so SEPEŽ-u a to, čo zhodnotili veľmi vážne a dôsledne a veľmi pozitívne je to, že ešte nevideli návrh súdnej mapy pokrytý tak dôsledne dátami ako sme to urobili na Slovensku. Takže diskusia bola, diskusia bude, diskusia je a návrh súdnej mapy je skutočne predložený po veľmi dôslednej práci a aj debate, ktorá aj predtým prebiehala so sudcami. Samozrejme v jednom momente je potrebné urobiť rozhodnutie. Áno, to som urobila ja na základe všetkých informácií a podkladov, ktoré som mala a urobila som rozhodnutie, že 54 - 30 a nie 20 a nie 15 a na základe vyhodnotenia najlepšieho umiestnenia potom toho sídelného súdu v tom okrese merala sa cesta z každej obce do sídelného mesta. Takže vôbec nie je pravda to, čo som tu už počula viackrát od poslancov ako to bude ďaleko pre účastníkov. Merala sa cesta z každej obce, aby sa človek v rámci toho okresu naozaj vedel dostať včas na súd. Súčasne treba povedať, že na súd chodíme raz, dvakrát priemerne. To nejde ako, keď si ideme kúpiť rožky, že potrebujeme ich mať tuto za rohom. Niektorí ani nepotrebujeme ísť nikdy na súd. To znamená, ale ak už raz musíme ísť na ten súd dôležité je, aby keď už ideme na súd, aby to konanie trvalo, čo najkratšie. Sudca mal na to priestor, aby sa na to dobre pripravil a dostali sme rozhodnutie, ktorému rozumieme a ktoré sme presvedčení, že je spravodlivé, či už je to v náš prospech alebo nie. O tomto všetkom je súdna mapa.
Takže tie argumenty, že je to neodborné, že je do kšeft so súdmi, že likvidujeme nepohodlných sudcov, sú hlúposti a nejakým spôsobom to nevyplýva zo všetkých prác, ktoré boli urobené a ja si teraz dovolím upriamiť pozornosť na ten základný dôvod prečo tu som.
Dovolím si čítať, lebo je toho príliš veľa. Nominanti SMER-u v base. Od marca 2020 prebieha masová vlna zatýkania akú Slovensko ani okolité postkomunistické štáty nezažili. Vo väzení skončili viacerí bývalí prominenti. Z verejnej funkcie išli niektorí rovno do väzenia. Dobroslav Trnka, bývalý generálny prokurátor, nominant SMER-u. Zadržaný 16. januára, obvinený z marenia spravodlivosti v súvislosti s tým, že kryl kľúčový dôkaz v kauze GORILA samotnú nahrávku. O jeho rozhovoroch s vašim ministrom financií Počiatkom asi ani netreba hovoriť. Ďalej Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za SMER. Zadržali ju počas najväčšej protikorupčnej akcie BÚRKA 11. marca 2020. Krátko na to ju zobrali do väzby. Z ... mi vyplýva, že v prospech Mariána Kočnera vybavovala na súdoch rôzne rozsudky aj v kauze zmenky Televízia Markíza. Pán Fico, škoda, že tu nie ste, to ma veľmi mrzí, ale máte tu kolegov, tak si môžu vypočuť aspoň oni a môžu vám povedať tento príbeh. Pretože by ste mohli povedať prečo vám tak veľmi záležalo na tom, aby sa Monika Jankovská stala členkov súdnej rady, tak veľmi, že ste osobne prišli v tejto veci za vtedajšou ministerkou Žitňanskou a na guráž ste si priniesli fľašu koňaku. Ďalej Kajtán Kičura, bývalý riaditeľ Správy štátnych hmotných rezerv. Zadržaný, obvinený z korupcie 21. apríla 2020. Kajtán Kičura je považovaný za jedného z najbližších ľudí Roberta Fica. Keď kandidoval za ústavného sudcu počas vypočúvanie povedal na adresu Roberta Fica aj to, citujem: "Považujem ho za môjho priateľa a verím, že aj on mňa. Vážim si ho za to, čo v živote dokázal. Výsledok tohto pevného puta samozrejme poznáme. Prázdny sklad Štátnych hmotných rezerv a zlaté tehličky v trezore pána Kičuru." Jozef Kožuch, bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zadržaný 22. apríla 2020 v rámci korupčnej kauzy DOBYTKÁR. Vo väzbe je aj ďalší bývalý funkcionár platobnej agentúry Ľubomír Partika. Komuže to šéf Kožuch prihrával štedré agrodotácie. No vplyvnej poslankyni za stranu SMER Ľubici Roškovej, zvanej grófka, ktorá ich dostávala na letisko, parkovisko, či podvodom spojení záhumienky ľudí, ktorí o tom ani netušili. Toto sú podozrenia, ktoré vyplývajú z verejne známych skutočností.
===== komuže to šéf Kožuch prihrával štedré agrodotácie no vplyvnej poslankyni za stranu SMER Ľubici Roškovej zvanej grófka, ktorá ich dostávala na letisko, parkovisko či podvodom spojené záhumienky ľudí, ktorí o tom ani netušili. Toto sú podozrenia, ktoré vyplávajú zo, z verejne známych skutočností. Norbert Bödör vplyvný nitriansky podnikateľ. Zadržali ho 3. júla v kauze "Dobytkár". Bödör bol podľa obvinený súčasťou korupčnej schémy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Od júla zostal vo väzbe a obvinenie mu ešte pribudlo aj zo založenia zosnovania zločineckej skupiny. S kým, že sa to pán Bödör stretával vo vínnej pivničke v Radošine. No pokiaľ ja viem ak sa nemýlim, s Robertom Kaliňákom, dlhoročnou dvojkou Roberta Fica a tiež s Tiborom Gašparom či Dušanom Kováčikom. Na základe verejne dostupných informácií. Práve vo vínnej pivničke mali spolu koordinovať činnosť skupiny, ktorá mala ísť s pomocou policajných špičiek robiť pre SMER a ktorej členovia už tiež skončili v policajných putách. To sú všetko podozrenia. Verím, že sa objasnia. Hlava údajnej organizovanej skupiny podľa podozrení pán Bödör nitriansky podnikateľ. Prvé poschodie javí sa podľa odozrení policajný prezident bývalý Tibor Gašpar, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Ďalej pokračujeme, Dušan Kováči, špeciálny prokurátor zadržali ho 22. októbra, obvinili zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, korupcia a ohrozovanie utajovaných skutočností, je vo väzbe. Spolu s ním aj bývalý riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností Norbert Paksi, obvinený zo zločinu brania úplatku, ktorý už aj uzatvorili 16. apríla 2021 s dozorovým prokurátorom dohodu o vine a treste.
Bernard Slobodník, bývalý šéf Národnej finančnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Robert Krajmer, bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Peter Hraško, bývalý riaditeľ NAKA, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec, Ľudovít Makó, bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy, zadržali ho 17. septembra, je obvinený, že pomáhal zločineckej skupine "takáčovcov". Martin Zetocha, bývalý riaditeľ Odboru podpory riadenia NAKA, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec". Ďalej pokračujeme, Pavol Vorobjov, bývalý riaditeľ Spravodajskej jednotky finančnej polície, zatkli ho 24. júna pre hromadnú nezákonnú lustráciu novinárov a ďalších osôb. Milan Mihálik, zástupca šéfa Národnej finančnej jednotky, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie "Očistec", Peter Bisták, bývalý zástupca riaditeľa expozitúry - západ Národnej jednotky finančnej polície NAKA, Milan Žáčik, bývalý referent expozitúry NAKA - západ, Milan Bobocký, bývalý referent expozitúry NAKA - západ. Toto všetko sú vaši nominanti vážení páni, dámy z SMER-u, vaši nominanti, ktorí sa priznávajú ku skutkom, vypovedajú aj o ďalších. A môžme pokračovať Zoroslav Kollár, vplyvný právnik a podnikateľ, zadržali ho 28. októbra 2020 počas akcie "Víchrica", ktorá nadviazala na záťah z marca. Súd ho zobral do väzby za zasahovanie do nezávislosti súdov. Peter Žiga, bývalý minister hospodárstva, poslanec strany HLAS, Petra Žigu obvinili z podplácania v polovici decembra, Monika Jankovská vypovedá na základe zverejnených informácií, že je odovzdal, že jej mal odovzdať 100 tisíc eur pre sudkyňu Najvyššieho súdu Katarínu Pramukovú, aby rozhodla v prospech Slovenska spor o Gabčíkovo. Toto sú podozrenia, ktoré sa vyšetrujú. Michal Suchoba, obvinený v kauze "Mýtnik" tvrdí, že oligarcha Jozef Brhel uplácala bývalého ministra financií za SMER a súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, na základe zverejnených informácií vyplýva z podozrení.
Vo svojej výpovede cez telemost Dubaja povedal, že mu to hovoril sám Brhel, ktorý je podnikateľom s väzbami na SMER. Jozef Brhel, obvinený je v kauze "Utajovaných dodávok" IT systémov pre Finančnú správu, v ktorej bol zadržaný aj bývalý riaditeľ František Imrecze. František Imrecze, Imrecze podľa vyšetrovateľov ušil na mieru mnohomiliónové IT zákazky pre firmu Alexis, na základe verejných informácií javí sa z týchto podozrení. Veríme, že sa to riadne vyšetrí. Za ktorou by mal byť asi okrem Michala Suchobu aj oligarcha s väzbami na SMER Jozef Brhel. Uvidíme, verím, že sa to riadne vyšetrí. neviem či je potrebné hovoriť aj nejaké iné známe kauzy SMER-u a Roberta Fica, CT, teta Anka, vietnamský občan, prázdne Štátne hmotné rezervy, prípad ohľadom pani Troškovej, pána Jasaňa a potom je tu ešte výborné možno by sme si mohli spomenúť na hodinky, s ktorými sa ukazoval Robert Fico kým v roku 2009 šokoval kúskom za 20 tisíc eur. Po voľbách 2013 prekvapil hodinkami Cartier, v zbierke má podľa všetkého pán premiér bývalý aj iné drahé kúsky, ktorých cena myslím, že nepadá pod 5 tisíc, také ja, o takom, také nepoznám. O tomto sa teraz rozprávame, preto tu teraz stojím, nech sa páči, pokračujme ďalej a ja samozrejme budem počúvať a keď zvážim, že treba na niečo reagovať veľmi rada sa zapojím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis