Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.4.2020 o 16:56 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 16:56 - 17:05 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, najskôr sa ospravedlňujem pánu ministrovi, že nebol som na výbore, lebo sme mali robotu trošku s pozmeňujúcim návrhom, ktorý odôvodním. Ešte predtým by som chcel ale zopár slov povedať.
Áno, pravda zvíťazí. Hovorme si pravdu. Ten návrh, ktorý tu máme, v podstate robí to, že tak ako hovoríme, chceme pomôcť ľuďom na jednej strane a na druhej strane im pripravíme podmienky, ktoré im v podstate nepomôžu. Sú tu ľudia, ktorí napríklad nie sú v existenčných problémoch, lebo tí takýto návrh vedia využiť, ktorí by si napríklad o nejakých pár mesiacoch chceli posunúť tú splátku, alebo teda splátku toho úveru. Ale dnes tak neurobia. Neurobia tam z jediného dôvodu, lebo ak mali úver na 20 rokov, tak budú platiť úroky na 20 rokov a 9 mesiacov. Myslím, že v tomto sa chápeme. Nemusíme si tu vysvetľovať základné veci, pojmy a dojmy a v podstate ste to aj potvrdili, pán minister, v tej svojej úvodnej reči, že sa chápeme. Čiže toto si netreba vysvetľovať.
Ja by som ale chcel apelovať na to skutočne, tento návrh hovorí o tom, aj o tom, že keď tu máte človeka, ktorý došiel do banky, najskôr požiadal si o úver, si zistili, že ten človek nemá bonitu, tak ho poslali preč, žiadny úver mu nedali, spotrebný úver napríklad potreboval. Skončil v nebankovej spoločnosti, ktorá mu milosrdne na rok požičala za 30 % úrok. Viete, čo na základe tohto zákona sa stane? Áno, nebankovka mu posunie jeho ročný úver o 9 mesiacov alebo o 3 plus 3 ste tam dali, dobre, aby som, sa ospravedlňujem. A za to... Dobre, zaplatia, zaplatia 30 % úroky per annum. To je obrovské predraženie úveru.
Trošku ma zarazilo to, že vy vlastne viete dopredu, čo ja tu budem hovoriť, čo ma teda celkom teší, a že v podstate sa tu zmenila trošku nejaká tá, to poradie, akým spôsobom rokujeme. Ale chcem povedať toľko, že ja si myslím, že slovenské banky, a nemusíme tu riešiť, čo je ústavné, neústavné, či to je ústavné, neni to ústavné, dajte to na Ústavný súd, slovenské banky, keď s vami rokovali, a rokovali ste dva týždne, tak ste sa mali s bankami normálne, mali ste tam zástupcov v Slovenskej bankovej asociácii, ktoré zastupujú najväčšie banky, a považoval by som za úplne logické aj seriózne voči klientom, keby banky prišli a povedali, počas týchto deviatich mesiacov nebudeme chcieť od vás úroky. Nie je to až také nedosažiteľné, taká nedosažiteľná požiadavka. Prečo to ide, niektoré banky to robia dobrovoľne. Mohli to vyhlásiť. Nemuseli sme tu nič riešiť.
Môj pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že, že chceme, aby toto obdobie, ktoré bude odložené, aby nebolo tomuto klientovi úročené. Týka sa niekoľkých bodov, nebudem ich, potom ich prečítam.
Ďalšia vec, ktorú som už spomínal v prvej rozprave pri prvom čítaní. Je tu podmienka, kde požadujete, ak, ak klient teda banky napríklad 30 dní od svojej poslednej splátky nesplatil, tak si do 30 dní môže požiadať o odklad úveru. Navrhujeme 60 dní. Je to v záujme ochrany klienta.
Ďalšia vec, podmienkou bolo, že ak klient mal 29. februára podlžnosť čo i len 100 eur voči banke v nejakom inom úvere, tak mu banka nemusí povoliť tento odklad. Ja sa pýtam, to sú možno ľudia, ktorí áno, majú nejaké problémy, mali problém so splácaním, sú ochotní svoj dlh zaplatiť, čo je v podstate pre banky výhodné, a požiadať o odklad, lebo dnes im je ťažko, tým ľuďom. To sú práve ľudia, ktorí počas koronavíru budú mať problémy, nebudú mať dostatok v hotovosti a budú mať problémy tú splátku zaplatiť. Preto navrhujete v tomto našom návrhu pozmeňujúcom, aby, aby nebola, nebol tam ten dátum 29. februára ten rozhodný, ku ktorému sa to skúma, ale aby išlo o to, že je to v deň podania žiadosti. Takisto môže byť v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 60 dní a túto sumu 100 eur navyšujeme, chceme navýšiť na úroveň 300 eur.
Ja nebudem túto snemovňu teraz zaťažovať siahodlhými prednáškami, myslím, že každý z nás chápe, o čo tu ide. A myslím si, že je dôležité urobiť jasný krok voči ľuďom. Tí ľudia niečo očakávajú od nás a verte-neverte, ľudia by očakávali, že banky, ktoré od nich berú poplatky, ktoré zarábajú na úrokoch, v takejto krízovej situácii prejavia solidaritu, a nie na nich zarobia ešte o 9 mesiacov viac na úrokoch. To by som očakával aj ja voči nim.
Takže dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SMER - sociálna demokracia k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51).
Navrhované znenie k bodu 6 návrhu zákona.
1. V navrhovanom § 30b (odklad splátok) sa v ods. 4 písm. a) číslovka „30“ mení na číslovku „60“.
2. V navrhovanom § 30b (odklad splátok) ods. 4 písm. b) znie:
„b) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 60 dní aspoň vo výške 300 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,“.
3. V navrhovanom § 30c (informačné povinnosti veriteľa) sa v ods. 2 slová „do dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „do siedmych dní“.
4. V navrhovanom § 30c (informačné povinnosti veriteľa) sa v ods. 2 vypúšťa písm. a). Písmeno b) až d) sa označia ako písm. a) až c).
5. V navrhovanom § 30d (ďalšie povinnosti veriteľa) písm. b) znie nasledovne:
„b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu ani zaplatenie úroku za obdobie odkladu splátok“.
6. V navrhovanom § 30g (spoločné ustanovenia k odkladu splátok) sa vypúšťa ods. 3. Ods. 4 až 8 sa prečíslujú na ods. 3 až 7.
7. V navrhovanom § 30j (odklad splácania úveru) sa vypúšťa ods. 13. Odseky 14 až 19 sa prečíslujú na ods. 13 až 18.
8. V navrhovanom § 30I (ďalšie povinnosti veriteľa) písm. b) znie:
„b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu ani zaplatenia úroku za obdobie odkladu splácania úveru“.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 12:14 - 12:16 hod.

Ladislav Kamenický
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 11:53 - 12:03 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja ako exminister financií sa budem snažiť túto tému uchopiť vyslovene vecne a budem dávať tomu svoje nejaké komenty, a budem sa snažiť zostať vo faktickej rovine. Myslím si, že nikto si neuvedomuje viac, aká je dôležitá stabilita slovenských bánk, ako minister financií. Je to jeho každodenný chlebík a musí dbať o to, aby táto stabilita bola.
Chcem povedať, ja som v sobotu v debate v jednej televízii otvoril túto tému a považujeme vyslovene za tému, ktorá sa veľmi silne dotýka slovenských ľudí, a tému, ktorú budú títo, ľudia budú chcieť vedieť, ako sa k tomuto postaviť.
Čo sa týka celkovo ziskovosti bánk. Ja som bol ten najviac kritizovaný, keď som zdvojnásobil bankový odvod za, v minulom roku, ak si dobre spomínate, na 0,2, na 0,4 %, a robil som to aj v záujme toho, aby táto republika, Slovenská republika, mala schválený rozpočet a nebola v rozpočtovom provizóriu. Vďaka tomu. Alebo vďaka. Bohužiaľ, vďaka tejto kríze, ktorú tu máme, v podstate deficit prestal byť témou. A to je šťastie pre pána ministra, nakoľko mňa každý kritizoval, či sme, či máme o 0,2 alebo o 0,3 % vyšší deficit alebo nižší, táto kritika nepadne určite na hlavu pána ministra. A ja ho takisto za to kritizovať nebudem. Treba urobiť dobré opatrenia na to, aby Slováci a Slovenky, aby sa im uľahčil trošku tento stav, v ktorom momentálne sa nachádzajú. Mnohí z týchto ľudí sa dostávajú do existenčných problémov.
Zisk komerčných bánk na Slovensku za minulý rok, v roku 2019, čistý zisk bol 643 mil. eur. A ja som po zavedení dvojnásobného bankového odvodu počúval stále len ponosy, ako to pomaly zlikviduje slovenské banky.
To, čo momentálne máme na stole a k čomu sa idem vyjadriť, sú úvery. Pre odklad úverov, hypotekárnych úverov, spotrebiteľských úverov a skutočne ten návrh, tak jak je postavený, hovorí o tom, že keď máte 20-ročný úver a odložíte si ho o deväť mesiacov, tak ho budete splácať 20 rokov a 9 mesiacov, aj za tých 9 mesiacov zaplatíte úrok. Chcem sa opýtať, čo by urobili banky, ak by takáto dohoda nebola uzatvorená. Žiadna banka, a to mi verte, nemá záujem stať sa majiteľom vašej nehnuteľnosti a potom ísť na realitný trh a ponúkať ju, aby sa jej vrátili jej dlhy. Čiže každá komerčná banka by urobila presne to, čo momentálne je navrhnuté, to znamená odklad splátok úverov, kde sa snaží reštrukturalizovať tento dlh a ponúknuť klientovi také podmienky, aby na jednej strane neprestal platiť a aby tento úver úspešne skončil s platením. Je taký ukazovateľ, že non-performing loans, zlyhané úvery, percento zlyhaných úverov, veľká hrozba každej banky. Čiže toto je práve to, čo by banky momentálne asi spravili.
Čo sa týka tohto zákona, rieši na druhej strane aj spotrebné úvery a nebankovky. Tu chcem upozorniť, ak bude klient platiť o 3 - 6 mesiacov dlhšie úroky za spotrebný úver, ktorý je na úrovni 6-7 % dajme tomu, môže byť aj viac a v nebankovkách 30 %, tak sa mu tento úver extrémne predraží. Tak ako je postavený tento zákon, si dovolím povedať, že žiadnemu klientovi sa neoplatí odložiť si svoju splátku úveru v prípade, že nie je v existenčných problémoch. Keby mal odložené, odpustené úroky za to predĺžené obdobie, tak by uvažoval. Ja neviem, ako dlho bude trvať táto kríza. Môže trvať 3 mesiace, 6 mesiacov, 9 mesiacov, tak by sa možno rozhodol, že si ho odloží, lebo sa mu to v podstate oplatí. Ale dnes takto uvažovať nemôže. Čiže každý, kto má nejaký príjem, ten úver sa bude snažiť splatiť, čiže banky skrátka neprídu. A to je veľmi dôležité. Čiže hovorím, oplatí sa to zaplatiť, teda odložiť si len takému klientovi alebo občanovi Slovenskej republiky, ktorý je v existenčných problémoch. Čiže nerieši to jeho problém.
Chcem poukázať na niektoré body z tohto zákona. Napríklad uplatnenie si žiadosti do 30 dní od poslednej splátky, keď ju nezaplatil ten klient. Ja neviem, prečo by nemohlo byť, táto lehota predĺžená na 60 dní. Myslím si, že to by bolo vhodné. Ja navrhujem takéto riešenie. Možnože aj vo výbore sa o tom potom môžme baviť.
Je tu podmienka, že ak niekto má dlh 100 eur k 29. 2. 2020, a dočítal som sa v dôvodovej správe, že takýto sa považuje klient, ktorý tri mesiace neplatil a v podstate mu zlyhával úver, ja tiež nevidím dôvod na to, prečo by takýto klient, ktorý v podstate je pre banky stratový, nemohol splatiť svoje, svoje dlhy a odložiť si o tých 9 mesiacov svoj úver. Prečo by to nemohol, však to je výhodné pre banky, opäť. Navrhujem, aby miesto 29. 2. sme tam dali dátum k podaniu žiadosti, a myslím si, že toto by bolo ústretové gesto, lebo práve tí klienti, ktorí napríklad nezaplatili, mali zlyhaný nejaký malý úver, sú najviac ohrození. To sú tí, ktorí nemajú na to, aby platili. Ja netvrdím, že medzi nimi sa nemôže nachádzať niekto, kto to robí úmyselne.
Je tu ďalšia podmienka, áno, prečo by mali banky, ktoré majú kopec všelijakých, všelijakých úradníkov, mať dva mesiace na to, kým oznámia klientovi, že ho, že mu budú úročiť daný úver, odklad úveru. Prečo by mali mať na to dva mesiace? Treba klienta dopredu upozorniť. To je veľmi dôležité. A ďalšia vec, je tam aj dvojmesačný odklad na postup, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok. Ja neviem, kto z vás podpíše zmluvu, alebo teda požiada si o niečo, keď nevie dopredu, za akých podmienok, čiže opäť si myslím, banky majú dostatok personálu na to, aby dokázali takéto podmienky dnes stanoviť.
Za mňa, čo sa týka, ďalšia vec, ktorú by som chcel požiadať pána ministra, skutočne prečo by ten klient si mohol požiadať iba raz o takýto odklad. On sa skutočne môže rozhodnúť, že odložím si na tri mesiace, prejde kríza, lebo preňho je to nevýhodné si to odložiť, to som už vysvetľoval. A prečo si nemôže o tri mesiace, keď zistí, že je tu stále korona, znova požiadať o odklad tohto úveru? Banky to technicky určite zvládnu.
Čo sa týka odpustenia úverov, ja viem, že pán minister asi to bude vysvetľovať, že či je to vôbec možné, alebo nie je to možné, ale ja by som očakával od komerčných bánk, že sa postavia k tomu ako niektoré komerčné banky v Čechách alebo niektoré finančné inštitúcie, že sami prídu s tým, že odpustia tieto úroky, ktoré má ten klient navyše zaplatiť. Je dôležité vedieť, ja neviem, ja som nebol na rokovaniach, čo pán minister v podstate dojednal, možno, možno nám to vysvetlí. A čo je vlastne oplátka za to? Čo, o čo prichádzajú banky na základe tohto zákona? O čo? Povedzte mi. Dostanú navyše úroky za 9 mesiacov, nebankovky dostanú navyše 3 až 6 mesiacov úrokov, nekresťanských úrokov, 30 %, až do 30 %. V tejto situácii si myslím, že aj banky pri svojich ziskoch by skutočne sa mali správať solidárne.
Na záver by som chcel dať ešte takú myšlienku. Áno, dvojnásobný bankový odvod bol prijatý na to, aby sme prijali, prijali rozpočet na tento rok, čo bolo pre mňa ako ministra financií veľmi dôležité. Tak nech banky urobia ústretový krok, odpustia úroky za tieto odklady úverov a odpustíme im my ten, polovicu tohto bankového odvodu. S týmto by som nemal žiadny problém.
A verte-neverte, mňa ako ministra, exministra financií trápi to, či náš bankový systém bude alebo nebude stabilný. A ja som presvedčený, že dá sa tento zákon nastaviť tak, aby banky zostali zdravé, ale aby boli solidárne voči ľuďom, lebo mnohí ľudia skutočne sa dostávajú do existenčných problémov a nemajú z čoho žiť. Ďakujem pekne a touto cestou by som chcel opäť banky vyzvať, aby dobrovoľne pristúpili k takýmto ústretovým krokom voči svojim klientom.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 18:06 - 18:07 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ja len pár viet, nebudem zdržiavať. Viete, hovoríte o férovosti, pán poslanec. My sme férovo odsúhlasili školský zákon, sociálny zákon, aj tento zákon odsúhlasíme, ale keď hovoríte o férovosti, tak nehovorte tu o spálenej krajine, ktorú sme tu zanechali. Prepáčte, ja som, tak isto chcem byť korektný voči vám a nepovažujem za korektné, ak sa vyjadrujete spôsobom, keď viete dobre, že ekonomická situácia na Slovensku nie je taká, ako tvrdíte. Hovoríte, že máte veľa odborníkov, tak máte niesť zodpovednosť. Ja som pripravil, čo som vedel a čo som mohol, ja tiež, keby som bol na vašom mieste, a o tom sme sa aj bavili, ak by som ja preberal po ministrovi, ktorý mi urobil opatrenia za miliardy, tak asi by sa vám to nepáčilo, preto som bol korektný voči vám a férový a som vám povedal, čo som prijal - odsunutie platieb daní z príjmov pre fyzické a právnické osoby, pripravený tento zákon, tak ako ste povedali, takže to je férové. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:16 - 17:18 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
No začnem od konca, pán Grendel, prepáčte, neviem, o čom tu hovoríte. Táto krajina znižovala deficity päť rokov po sebe. Máme deficit okolo 1 %. Viete, koľko sa ide teraz vydať na koronavírus, o ktorom tu rozprávate, a nič o tom neviete? Päť až 9 miliárd euro, to je mínus 9 % deficit. To len, aby ste vedeli. Hovoríte o hasení. My sme tu znižovali dlh päť rokov po sebe a neviem, prečo by ste vy mali hovoriť o tom, že my sme tu zadĺžili krajinu. To vôbec nie je pravda. Máme historicky najnižší, najnižšiu nezamestnanosť, akú kedy Slovensko malo a ja nehovorím, že koronavírus tomuto pomôže a nikto vám to nebude dávať za zlé, ak ten deficit stúpne. Ja s tým nebudem mať absolútne žiadny problém. Ale nie ste, prepáčte, lex korona sa pripravoval na ministerstve financií ešte, keď ja som bol minister. Tak nehovorte, pán Kremský, že kto čo pripravil. Úvery pre podnikateľov pripravoval Kamenický na ministerstve ešte predtým, jak pán minister tam nastúpil. Takže o čom hovoríte? Čiže ja si to vyprosujem, že sme nič nepripravili, ale vy hovoríte o siedmich veľkých opatreniach, o ktorých ste urobili minimálne tri tlačové konferencie, ale ja chcem, aby sa prijali v tejto, v tomto, na tomto parlamente. Vy si uvedomujete, že toto, to treba niečo prijať, aby tá ekonomika na to zareagovala. Nehovorte o tom, že čakali sme, neurobili sme. Toto sú všetko kozmetické úpravy. My potrebujeme zásadné ekonomické opatrenia. Tak nehovorte o tom, že čo treba. Zobuďte sa, začnite robiť. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2020 16:56 - 17:05 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, tak ja by som ešte chcel vystúpiť za klub k tomuto zákonu. Ja najprv by som všeobecne povedal, že sú tam opatrenia, ktoré vítam a nebudem kritický k tomu, čo si myslím, že ukáže prax, teda či a v akom rozsahu sa dá realizovať.
Za mňa, za mňa v podstate, samozrejme, sme v prvom čítaní, čiže ešte na výbore budeme mať priestor na nejaké detailné otázky a ktoré budem klásť. Ja som si niektoré veci vyjasňoval z hľadiska, z hľadiska. Na stránke ministerstva financií som našiel jeden bod, ktorý by som chcel, aby pán minister objasnil. Bolo tam, že počas trvania pandémie sa upúšťa zo strany subjektov územnej samosprávy dodržiavať lehoty. To sa týka systému RISSAM. Vypadlo to zo zákona. Neviem teda, či to tam už nie je, čo ja schvaľujem. Takže, takže ani k tomuto nebudem mať zásadnú pripomienku, ak to v zákone momentálne sa nenachádza, nakoľko dáta samozrejme ministerstvo financií potrebuje a potrebuje sa vyjadrovať aj, alebo teda sledovať vzhľadom na to, že uvoľňujete tie podmienky aj pre samosprávy k tomu, ako samosprávy hospodária a akým spôsobom sa presúvajú zdroje a akým spôsobom sa vynakladajú zdroje.
To bol úvod k tomu môjmu vystúpeniu. Chcel by som ale povedať všeobecne. Ja som očakával, že dnes namiesto tohto zákona tu bude, budeme sa baviť o úplne zásadných veciach, ktoré sú potrebné pre slovenskú ekonomiku. Vy ste predstavili tesne pred reláciami ešte v nedeľu balík tzv. prvá pomoc pre firmy a SZČO, kde ste predstavili sedem opatrení, ktoré akosi nejak naplnenie teda nevidím, akým spôsobom a kedy sa bude napĺňať. Nevieme, aký bude obsah napriek tomu, že boli predstavené nejaké opatrenia, ale detaily zatiaľ nepoznáme. Tak ako sme my za stranu SMER - sociálna demokracia, vystupujem za klub, tak chcem povedať, samozrejme, že my budeme podporovať riešenie aj pre veľkých zamestnávateľov vzhľadom na to, že na tieto veľké firmy je naviazaný veľký počet malých a stredných firiem a ide nám, samozrejme, o tých zamestnancov, aby neprišli o prácu.
Ja by som práve očakával, že dnes sa budeme baviť o takýchto nejakých zásadných ekonomických veciach, ktoré by pomohli ukľudniť tú situáciu. Vidíte, čo momentálne aj aká veľká kritika sa strhla zo strany zamestnávateľov, nevraviac o tom, že dnes takisto sme tu rozoberali Zákonník práce a proste ten dialóg tu viazne. Na jednej strane počul som vyjadrenia pána ministra hospodárstva, ktorý hovorí, že však odborárov nepotrebujeme. Na druhej strane by som povedal, že ak sa nebudete baviť s týmito organizáciami, ak sa nebudete baviť so zamestnávateľmi dostatočne detailne, tak si práve naťahujete ten čas, ktorý je momentálne veľmi dôležitý. Ja hovorím, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, a tak isto rozsah opatrení musí byť nastavený tak, aby ten, v podstate tá ekonomická situácia sa ukľudnila. Vy keď to nastavíte moc veľmi vlažne, tak, samozrejme, tie reakcie potom neukľudnia situáciu a má to neblahé následky.
Ja počúvam rôzne, rôzne vyhlásenia aj premiéra tejto krajiny o rôznych blackoutoch. A ja si nemyslím, že toto je niečo, čo pomôže stabilizovať a ukľudniť aj finančné trhy, aj celkovú situáciu a skutočne nemôžme, nemôžme riadiť krajinu marketingovo. To nie je o tom, že niečo vyhlásim, potom poviem, že urobíme prieskum, potom národ rozhodne v nejakom prieskume a my to zavedieme a všetci budú spokojní. Takto, takto vládnutie a takto riadenie krajiny proste nefunguje a mám voči tomu veľkú výhradu. Čiže treba, myslím si, že prišli sme sem dnes, my prídeme ako opozičná strana kedykoľvek, keď bude treba, aby sme prijali zákony, ale mám pocit, že trošku tu viaznu priority. Miesto toho, aby sme tu riešili zásadné ekonomické veci, riešime tu telekomunikačný zákon, ktorý my sme podrobili veľkej kritike. Odsúhlasili sme vám školský zákon, odsúhlasili sme sociálne opatrenia a tak isto, čo sa týka tohto zákona, ktorý máme na stole, ja zatiaľ nevidím nejaký zásadný problém v tom, aby sme vám ho neodsúhlasili. Ale jedným dychom dodávam, čakal som, že tu dnes budeme riešiť oveľa vážnejšie veci, ako sú posuny termínov. Aj tie sú potrebné.
Tak isto tento zákon hovorí aj o, umožňuje teda čerpanie malých, malých úverov pre podnikateľov, ktorí mimochodom, keď som odchádzal z ministerstva financií, už bol na stole, kde teda to bolo treba nejak legislatívne doriešiť, máme to tu. Len viete, pre tých podnikateľov je veľmi dôležité, ako rýchlo tie podnikateľské úvery dostanú, nakoľko dnes sa nachádzajú na pokraji toho, že rozhodujú sa, či zavrú daný podnik alebo dané podnikanie, alebo ešte budú ďalej pokračovať. To má samozrejme neblahý dopad na zamestnancov, celkovo, celkovo na ekonomickú výkonnosť krajiny.
Myslím si, že tak ako aj okolité krajiny sa zamýšľali nad tým, ako to spraviť, stále hovorím, netreba možno vymýšľať desiatky opatrení, treba urobiť tri, štyri zásadné opatrenia, ktoré tú situáciu ukľudnia. Viem, že to nie je jednoduché, ale, ale my sme už dali nejaké návody. Samozrejme, my sme pripravení s vami rokovať, ak bude zvolaná Tripartita a budete, budeme prizvaní ako zástupcovia opozície. Vždycky sme aj my prizývali zástupcov opozície na takéto rokovania, tak radi sa pripojíme do debaty. Stále mi chýba riešenie.
Takisto je tu komunikované predsedom parlamentu to, že sa idú odkladať úverové splátky a že rokovania s bankami. Ja neviem, kto už vedie tie rokovania s bankami, či ich vedie pán predseda parlamentu alebo vy, pán minister, alebo predseda vlády, alebo kto, ale doteraz nikto nepočul, ako a akým spôsobom sa budú odkladať úvery, splátky úverov, ako sa budú odkladať splátky lízingov a neviem o žiadnej nejakej zásadnej dohode s bankami. Je dôležité podľa mňa dohodnúť to, aby, aby neboli žiadne zásahy, teda čo sa týka napríklad pri neplatení hypoték, aby ľudia neboli zapisovaní do rôznych registrov, nakoľko viete, že napíše sa tam, že takým malým, že toto je korona poznámka, ale je jasné, že akonáhle v budúcnosti takýto človek bude dostávať úver, tak sa bude prihliadať aj na to, že v dobe korony nemal dostatočnú finančnú rezervu napriek tomu, že pravidelne tú splátku zo svojho platu platil a v podstate bol excelentným zákazníkom danej banky.
Čo sa týka, čo sa týka tohto návrhu zákona, zatiaľ hovorím, myslím si, že môžem hovoriť za stranu, za klub strany SMER - sociálna demokracia, ak nevzniknú nejaké zásadné pripomienky, nakoľko na tento návrh sme mali, poviem otvorene, ja som ho dostal možno o pol jedenástej dnes, strašne málo času. Ale nebudem to kritizovať napriek tomu, že, lebo viem, aká je situácia. Ale ak tu prídu nejaké zásadnejšie zákony, ktoré budú veľkého rozsahu a budú, budú obsahovať zásadné, zásadné dopady budú mať na ekonomiku, tak, samozrejme, bude potrebné mať dostatok času, aspoň jeden, jeden, dva dni na to, aby sme to ešte vedeli pozrieť, prípadne predložiť nejaké pozmeňujúce návrhy a podobne. Čiže chcel by som poprosiť, ak je niečo rozpracované, čím skôr to komunikujte, aby sme sa k tomu vedeli v dostatočnom predstihu vyjadriť.
Za mňa asi toľko a chcem povedať, že všetky dobré zákony, ktoré, alebo návrhy, ktoré predložíte, sme pripravení podporiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 16:49 - 16:50 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takisto beriem to ako prvý balík nejakých opatrení, čiže za mňa určite podpora. Tými detailami sa bude skôr zaoberať pán minister Richter. Chcem mu poďakovať. Myslím, že povedal to, čo je dôležité.
Viete, menila sa vláda a ja, ja, ja vidím veľké nebezpečenstvo hlavne v tom, že ten balík musí byť prerozdelený nielen zamestnávateľom, ale aj hlavne zamestnancom. Treba myslieť na bežných ľudí. Berte, že to sú skutočne situácie, keď obaja živitelia rodiny prídu o príjem, čiže tu sa budú musieť robiť úplne neštandardné opatrenia na to, aby reálne ľudia sa nedostali do existenčných problémov. Čiže na toto, chcem požiadať novú vládu, aby nezabúdala. A toto treba skutočne tak urobiť, aby nebolo len o tom, že vykompenzujeme zamestnávateľov, ale aby zabezpečili aj to, že udržia pracovné miesta, že zostanú stále tí ľudia v práci a že nezoberú len rôzne podpory a potom to ukončia. Toto je myslím, že veľmi dôležité. A takisto ten sociálny dialóg. My sme vždy komunikovali s odborármi, komunikovali sme so zamestnávateľmi a myslím si, že odborári do tohto majú tiež veľa čo povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:42 - 13:44 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, táto debata, skutočne chcem podporiť kolegu, čo sa týka tej súd..., teda odvolávania predsedu Súdnej rady. Aký je dôvod na, zaradiť toto, takto zneužiť a strčiť to do zákona, do ktorého to vôbec nemuselo teraz ísť. Absolútne nechápem tento dôvod. Akékoľvek argumentácie sú tuto absolútne bezdôvodné. Čiže ja si myslím, že hrá sa tu niečo, čo nie je úplne korektné. Takže prepáčte, navrhujem vypustiť a zbytočne tu budeme o tom siahodlho debatovať.
Čo sa týka, to, čo hovoril kolega, áno, prečo sa to má vzťahovať na všetkých ľudí. Ja neviem, jak je to v Českej republike, ale podľa informácií, ktoré mám, sa to vzťahuje práve na tých nositeľov potencionálnej nákazy. Pýtam sa, keď máte ľudí napríklad, ktorí prídu zo zahraničia, ktorí sú najväčším ohrozením pre obyvateľov Slovenskej republiky, tak mnohí, ktorí tam pracovali, mali SIM-ky zo zahraničia. To znamená, týchto ani absolútne neviete odchytiť a to je najväčšia hrozba nákazy. Čiže neviem opäť, ako to má toto fungovať. Druhá vec, keď toto budú vedieť ľudia, ktorí, ktorí, samozrejme dneska o tom diskutuje na Facebooku, no tak tí ľudia si proste budú nechávať mobily doma a nebudú lokalizovaní.
Čo sa týka ďalšej poznámky, prečo tie dáta sa majú presne kolektovať aj za tých volaných proste. A nehovoríme tu len o volajúcich a volaných. Hovoríme tu o odosielateľoch, prijímateľoch emailov. Načo sú komu dáta, ako dlho, kto s kým a koľko, koľko komunikoval? Ja poviem otvorene za seba, ja som tu včera, kolegovia tu rozprávali o tom, ako dôverujú vláde, ja teda absolútne v tomto dôveru nemám, nakoľko tu unikajú informácie zo spisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 17:12 - 17:14 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, na jednej strane ja si uvedomujem, že situácia je vážna. Ja si myslím, že nemali by sme tu politikárčiť, ale riešiť danú problematiku.
Čo sa týka, čo sa týka toho, ja by som sa chcel pani ministerky opýtať: Prosím vás, kde okrem Singapuru, Taiwanu, to, čo tu počúvam, je to zavedené v rámci Európskej únie? Či je to vôbec v súlade s európskou legislatívou, lebo ja tu mám rôzne správy od rôznych právnikov, tých názorov, ja nie som právnik, ale tých právnych názorov je určite veľa a skutočne by som chcel vedieť, či toto je v súlade. Tak ako už bolo povedané, tu sa bavíme o prevádzkových údajoch, nielen lokalizačných údajoch, bavíme sa o osobných údajoch komunikujúcich strán, čiže to nie je len o tom, že niekto zisťuje, či náhodou niekto bol v Taliansku a že mu príde esemeska, že prosím vás, potom sa prihláste do karantény, ale viete, sledovať, sledovať aj, o čom komunikujú dané strany? To myslím, že ste pichli do osieho hniezda, toto nie je len také, taký, taký nejaký zákonik, ktorý by sme mali prejsť, lebo chceme ochrániť ľudí.
Chcem upozorniť, že dnes, to, čo povedal aj jeden z kolegov, ale budem reagovať na pána poslanca, že ľudia si dnes telefonujú dlhohodinové rozhovory. To sú intímne rozhovory, povedzme si otvorene, dnes sa ľudia bavia cez telefóny o veciach, ktoré si hovoria iba na štyri oči. A toto všetko vy chcete mať pod kontrolou, odpočúvať a prípadne mať informácie alebo teda Úrad verejného zdravotníctva k takýmto, takýmto údajom? Ja nemám nič proti tomu, ochráňme ľudí, ale nastavme to tak, aby sme nenarušovali základné práva ľudí. Myslím, že to je najdôležitejšie na tomto. A urobte to tak, aby to bolo tak, aby to neohrozovalo práva ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis