Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.7.2020 o 18:20 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:20 - 18:21 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V podstate chcem povedať, ja mám hlavný problém s bankovým odvodom. My sa bavíme o skrátenom, my dávame bankám naspäť v tomto roku 150 mil. eur a v budúcom roku 300 mil. eur v skrátenom legislatívnom konaní. Uvedomujete si to, čo tu robíme? My nejdeme, tu nehrozia hospodárske škody. Tu hrozí to, že presný opak, že my prídeme, štátny rozpočet príde o 300 mil. eur.
Takže ja hovorím o tom, ja nie som proti podnikateľom, ja som za každé rozumné riešenie. A mnohé z tých vecí, ja môžem, budem k tomu hovoriť potom v rozprave a ja budem rád, možno pán minister mi objasní niektoré veci, ktoré ja neviem, možno nechápem, ale je ich tam veľa, tých opatrení, a každé sa týka asi 80 zákonov.
Ale prečo my ideme vrátiť 300 mil. bankám v čase COVID-u a v skrátenom legislatívnom konaní? To my vysvetlite, pani poslankyňa.
A Pištovi Kuffovi ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.7.2020 18:16 - 18:18 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa nebudem vyjadrovať teraz k meritu zákona, ale budem hovoriť o skrátenom legislatívnom konaní.
V podstate myslím si, že pán minister si je vedomý toho, že dôvod na skrátené legislatívne konanie žiadny nie je. Skrátené legislatívne konanie sa môže robiť v prípade, že je ohrozené, sú životy alebo zdravie ľudí. Na druhej strane, keď hrozia veľké hospodárske škody.
V tomto zákone je obsiahnutý aj tzv. bankový odvod, čo už vôbec nechápem prečo, či je to tak strašne nevyhnutné. Normálne by, za normálnych okolností vlády skôr ten bankový odvod si ponechali, lebo by chceli riešiť možno nejaké iné veci, ale vláda má očividne peňazí dosť a myslím si, že ich má skutočne dosť na to, aby, že väčší problém bude s tým, či a ako ich použiť.
Ale zase na druhej strane chápem aj pána ministra, je tu nejaké kilečko, ktoré bolo nejaké jeho vysnené dieťa, ktoré chcel presadiť a dnes sa mu to podarilo. A ja principiálne voči, voči tým opatreniam, niektorým, nemám výhrady, voči niektorým mám, ale o tom budem hovoriť už v štandardnom vystúpení v prvom čítaní. Ale s tým, že ideme do skráteného legislatívneho konania, myslím si, že skutočne na to nie je dôvod.
Pamätám si, že keď bola vláda, keď bolo schválené toto, toto kilečko, tak sa mala konať schôdza Národnej rady hneď na druhý deň. Všetci sme sa trošku aj zhrozili, lebo na jednej strane bolo málo času. Neviem teda, či ten odklad bol preto, lebo by voči nám bol nejaký ohľad, ale mám skôr pocit, že nebola dohoda, a ten hlavný dôvod bol iný, ktorý sme dnes videli v prvom bode, keď sa odvolával, odvolával Boris Kollár.
Čiže ak by ste chceli štandardný proces, tak, samozrejme, dal by sa stihnúť, ale asi medzirezortné pripomienkové konanie už nie. A môžme polemizovať o tom, že kto urobil viac, ale ja považujem toto, čo sa tu predložilo, za antibyrokratický balíček, ktorý aj vláda SMER-u predložila minimálne dva, a myslím, že dnes nejakí kolegovia už predkladajú aj tretí balík, ale už nie sú v SMER-e.
Čiže za mňa ja chcem povedať toľko, že nemyslím si, že je dôvod na skrátené legislatívne konanie. Dokonca by som si vedel aj predstaviť, že ak by teda tie opatrenia, s ktorými sme súhlasili, boli niekde vyčlenené na samostatné hlasovanie, že by sme ich mohli aj podporiť, ale vzhľadom na to, že ste dali do zákona bankový odvod, a teraz poviem, ako zmenil tento bankový odvod celý zákon.
Celkový dopad na štátny rozpočet zákona je 153 mil. eur, z toho 3 mil., to sú tie malé náklady. Považujem, dobre, za, možno nie sú veľké, že mali to byť opatrenia, ktoré nebudú stáť nič, ale, dobre, 3 mil. nie sú až tak veľa vzhľadom na veľkosť benefitov, aj keď teda tá veľkosť benefitov je spochybňovaná. Tak si viem predstaviť, že by sme niečo aj vedeli, vedeli podporiť.
Ale ak hovoríme o tom, že ideme zabrániť veľkým hospodárskym škodám a odovzdáme bankám 150 mil. eur, tak je to presný opak, čo by mal tento zákon robiť. Čiže opäť záver k tomu, nebudem to dlho naťahovať, lebo viem, že na konci aj tak táto poslanecká snemovňa si odsúhlasí, čo chce. Tak hovorím, že nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie, aj keď teda chápem, že pán minister si nájde x dôvodov. My sme takisto v minulosti museli zdôvodňovať, prečo skrátené legislatívne konanie.
Ja pri tomto zákone hovorím, nepodporíme ho hlavne kvôli bankovému odvodu, ktorý sa tam nachádza. To je jedna vec.
A, samozrejme, doteraz sme podporili každý jeden zákon, ktorý riešil COVID, ktorý sa snažil nejakým spôsobom zlepšiť hospodárenie na Slovensku. Budeme tak postupovať aj ďalej, ale, ale pri tomto zákone, myslím si, že túto šnúru prerušíme.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2020 15:39 - 15:50 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Dámy a páni, dobrý deň. V podstate ja už som sa dnes vyjadril na tlačovej konferencii, ale pokúsim sa zhrnúť ešte niektoré fakty, ktoré, ktoré tu zazneli, a takisto by som chcel reagovať na niektoré veci, ktoré zazneli v písomnej rozprave.
Program stability je veľmi dôležitý dokument, je to strednodobý rozpočtový dokument, ktorý vlastne nás pripravuje na to, ako bude vyzerať cirka rozpočet, ktorý bude predkladať táto vláda. Situácia je momentálne veľmi zložitá, čo plne chápem, a takisto koronakríza spôsobila nemalé problémy.
Čo sa týka však tohto dokumentu, a poviem otvorene, ja som ho čakal ešte niekedy na prelome apríla, mája, tak som ho, väčšinou, každý rok sme ho tak predkladali. Uznávam, že nová vláda naňho nemala veľa času a že sme, že si zobrala nejaký čas, ale napriek tomu musím povedať, že ten čas nevyužila efektívne. Ja voči tomuto dokumentu budem sa snažiť absolútne sa opierať o čísla, nebudem tu robiť nejaké, nejaké politické vyhlásenia a marketing, ale budem sa snažiť držať reálnych čísel.
Na začiatok by som chcel povedať, že tuto pán poslanec Mazurek mi v podstate ukradol môj názor, ktorý som ja povedal, že je to program nestability, ale ja to podložím číslami; asi nepozeral moju tlačovú konferenciu (povedané s pobavením); ale tvrdím, že tento, tento program hlavne je nereálny a že je postavený na vode.
Začnime hospodárskym rastom. Tento dokument tvrdí, že hospodársky rast v tomto roku, v roku 2020 bude mínus 7,2, čiže hospodársky pokles na úrovni 7,2 %, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že to bude 10 %, a dokonca dnes som sa dozvedel na výbore, že ministerstvo financií samo už hovorí o sedem až dvanástich percentách. Čiže to bude; samozrejme, hospodársky pokles má potom vplyv aj na ostatné čísla, to znamená na deficit, takisto na celkový dlh.
Čo sa týka nezamestnanosti, musím povedať, že nepotešilo ma číslo, doteraz v roku 2019 sme mali historicky najnižšiu nezamestnanosť, ktorá bola evidovaná na úrovni 5 %, celková 5,8 %, v roku 2020 to bude 8,8 %, čiže pribudne nám 88-tisíc nezamestnaných, čo je nelichotivá vizitka toho, akým spôsobom sa zavádzali opatrenia, ktoré mali zabrániť nezamestnanosti, aj keď, samozrejme, ja chápem, že nezamestnanosť je dôsledkom aj tejto krízy, ktorá tu nastala.
Čo sa týka nominálneho rastu miezd, mnohokrát ste nám vyčítali deficit za minulý rok a teraz poviem jedno číslo, ktoré je dôležité. V roku 2019 nám nominálne mzdy stúpli najviac od roku 2008, to znamená 7,8 %, po odčítaní inflácie je to reálny rast o 5 %. A čo sa týka vášho, vášho toho nejakého odhadu na rok 2020, tak reálny rast nebude, nebude rast, ale bude pokles reálnych miezd o 0,1 %, čo je závažná vec. Čo sa týka; samozrejme, súvisí to aj s COVID-om, nebudem zastierať.
Čo sa týka deficitu verejných financií, v tomto dokumente hovoríte o 8,4-percentnom deficite, kde teda Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už dnes tvrdí, že to bude 8,71 % a v ďalších rokoch hovoríte o 4,9 % v roku ´21, 2022 3,7 a 2,9 %. Ale je tam jedna taká malá poznámka, ktorú si možno málokto všimne, ktorá hovorí o tom, že ak táto vláda neurobí za rok ´21 až ´23 opatrenia vo výške celkovo 3,4 mld. eur, o tom sme sa bavili aj na výbore, tak ten deficit môže byť až na úrovni 6 % v týchto rokoch.
Nebudem hovoriť o tom, že, samozrejme, z tých, ak sa tie opatrenia neurobia, tak aj dlh nám stúpne na celkovú cifru 66 %; to je obrovský dlh. A aj keby sa vám to podarilo, tak to, čo ste si nakreslili do tohto dokumentu, tak je v roku 2020 v podstate 61,2-percentný dlh a v ďalších dvoch rokoch vám opäť stúpa ten dlh a potom vám pomaličky začína klesať a dostáva sa na úroveň 60,1 %. A to, čo hovoril pán Mazurek, že absolútne čísla ho nezaují... teda nezaujímajú percentá, poviem otvorene, všetky relevantné orgány, teda organizácie, ktoré sa vyjadrujú k našim číslam, a inštitúcie používajú tento parameter. A chcem podotknúť, že vláda SMER-u mala za posledných sedem rokov najnižší dlh vo výške 48 %, čo bolo 12 % HDP. A ja chápem, že bolo by najlepšie, keby sme žiadny dlh nemali, ale chcem oznámiť, že dlh, dlh, verejný dlh má každá jedna európska krajina. Jedna ho má vyšší, jedna nižší, Slovensko patrí viac-menej, čo sa týka dlhu, k premiantom.
A vráťme sa aj k tým číslam, ktoré ste hovorili a hovoril ich aj pán Viskupič a hovoril ich aj pán Mazurek, vraveli sme tu o dlhu na jedného obyvateľa. Tak chcem vám oznámiť, páni, že prepočítajte si to, nie je to 9-tisíc euro na jedného obyvateľa, je to 8 300 euro, čo tiež nie je málo, a celkový dlh, ktorý bol v roku 2019, bol na úrovni 45,2 mld. eur. Viete, koľko bude dlh v roku 2020? To je tento rok. 54,47 mld. v absolútnych číslach teda, keď sa chceme baviť, to nepovažujem úplne za korektné, ale na jedného obyvateľa to bude 10-tisíc eur.
Pán Viskupič, za čo ste nás veľmi kritizovali a pán Heger to veľmi rád používa: Osemtisíc euro dlh na jedného obyvateľa! Viete, koľko to bude za ďalšie tri roky? To ešte beriem, 2020, COVID, kríza, neviem čo, v roku 2023 celkové zadlženie o ďalších 9 mld. za tie tri roky na 63,5 mld. eur a dlh 11 662 eur na jedného obyvateľa. Takže za čo ste nás kritizovali? Vrátilo sa vám to ako bumerang. A tých vecí, ktoré sa vám vrátia, tých bude strašne veľa. Dnes máte všetci eufóriu, ja chápem aj všetkých poslancov, ktorí dávajú všelijaké poznámky faktické. Verte mi, dávajte si pozor, čo hovoríte, lebo za taký, za rok, za dva sa všetci vrátime k tým vašim poznámkam a budeme vám to pripomínať, čo ste tu hovorili a kam ste sa dostali.
No čiže toľko, toľko k dlhu. Čiže čo sa týka nárastu dlhu, ja vám chcem povedať jednu vec, že od roku 2020 do 2023 nám stúpne dlh o 18 miliárd. Za posledných sedem rokov vlády SMER-u, a to je aj vďaka tomu, že hrubý domáci produkt takisto rastie, tak sa zvýšil dlh o 5 mld. a vy za ďalšie štyri roky urobíte 18 miliárd. Takže koho ste tu kritizovali? Za čo? (Reakcia z pléna.) Je to tak. (Reakcia z pléna.) Nie, to, to sú len výhovorky. Uvidíme tú vašu konsolidáciu.
Ja vám hovorím a prehlásil som to dneska na tlačovej konferencii. Vy ste sľúbili v programovom vyhlásení vlády, že budete mať v roku 2024 vyrovnaný rozpočet. Keď urobíte opatrenia za 3,4 mld., tak sa v roku 2023 dostanete na mínus 2,9 %, tak ja chcem vidieť ten vyrovnaný rozpočet do roku 2024. Ak bude ten rozpočet na úrovni deficitu, ktorý som ja odovzdal, to znamená 1,3 mld. alebo 1,22 mld. to bolo presne, tak ja pogratulujem pánu ministrovi financií, že urobil dobrú robotu. Ja si myslím, že tohoto sa nedožijeme. Neviem, či sa dožijeme teda toho, že budete túto vládu ešte odovzdávať, ale ak sa teda dožijeme, tak ja budem teda čakať na tie čísla, ktoré potom prídu.
A nalejme si čistého vína. Ja, mňa, viete, mňa kritizovali za odchýlky 0,2, 0,3 za minulý rok. Tu by som vám chcel povedať jednu vec a tu chcem povedať jednu vec, že jedna vec je teória a druhá vec je prax. V praxi sa ministrovi financií stanú také veci, že napríklad hospodárenie samospráv za minulý rok bolo mínus 256 mil., na ktorý minister financií nemá veľký vplyv, že budete musieť dofinancovať zdravotníctvo vo výške 173 mil. a hovorím vám o číslach, ktoré sú priamo vo vašom dokumente, že podhodnotenie výdavkov na vojenskú techniku, pán minister, bolo vo výške 196 mil., to je 200 mil., hej? Bavíme sa tu o výdavkoch na sociálne zabezpečenie, proste bolo viac dávok, ako sa predpokladalo, a boli tu, sú tu určité aj anomálie v niektorých zákonoch, ktoré možno bude treba upraviť, a spôsobilo to vyššie dávky vo výške 140 mil. a napríklad nižšie príjmy národného jadrového fondu je, sú 147 mil., čiže toto všetko vám ovplyvnilo rozpočet a nebolo to plánované v rozpočte, je to pravda.
Ale ja som zažil situáciu, a to bude zažívať aj pán minister, že budete tu mať štrajk zdravotníkov, treba dofinancovať zdravotníctvo, dvakrát som musel dať 90 mil., aj keď som ako minister nechcel. Bohužiaľ, stáva sa to a všetky tieto veci, sú to rozhodnutia, nemôžte sa opierať iba o nejakých odborníkov, musíte robiť vážne rozhodnutia, aj minister musí robiť vážne rozhodnutia. A chcem len podotknúť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Pán minister.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Dokončím vetu, poprosím, ak môžem (reakcia z pléna) teda.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Ty, exminister. (Smiech v sále.)

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Exminister (povedané so smiechom). No, chcem povedať toľko, že ani trináste dôchodky, ja len za to, čo kritizujete, že neboli v rozpočte, ale v rozpočte nebolo ani 180 mil. na zdravotníctvo. Nebolo v rozpočte to, že samosprávy budú mať o 260 mil. viac. Takže tak. (Reakcia z pléna.) Dobre.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 14:29 - 14:30 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval na to, že v podstate máme tu skrátené legislatívne konanie, a v úvodnom slove pán minister vôbec neodôvodnil, teda že čo je dôvodom toho skráteného legislatívneho konania, či porušenie základných ľudských práv, alebo značné hospodárske škody. Predpokladám, že to budú značné hospodárske škody, ale mal to spomenúť, hej. Čiže to je jedna vec.
Druhá vec, v tých výnimkách, ktoré sú v tomto zákone, je zaujímavé, že, že podnikateľ, ktorý napríklad si požiadal o, teda požiadal si o nejakú tú kompenzáciu z dôvodu COVID-u, dosta..., môže si vypýtať peniaze v hotovosti naspäť, ale senior napríklad, ktorý zaplatil za nejakú dovolenku, si ich nemôže vypýtať naspäť.
Samozrejme, že ten návrh zase opäť prišiel, jak sa povie, chvíľu pred tým, ako ho ideme prerokovávať, čiže málo času na to a ja som presvedčený, že aj Európska komisia s takýmto návrhom bude mať problém, a je dôležité, aby bolo na dohode medzi cestovnými kanceláriami a ich klientami, ako si vysporiadajú tieto veci.
Takže toľko z mojej strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 14:24 - 14:25 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na jednej; ja sa vyjadrím len k zopár veciam. Čo sa týka, ja som rád napríklad, že médiá samotné odmietli tých desať, tú ponuku desiatich miliónov na tú investigatívu, lebo pochopili, že takto sa to nerobí. A takisto čo sa týka tých, to, čo hovorí pán Šefčík. Ja si nemyslím, ja si nemyslím, že ak niekomu dáte, predstavte si, niekto nechcel ísť voliť a vy mu poviete, ale budeš mať zľavu na všetky služby, ktoré ti poskytneme. No tak ho donútite ísť voliť, lebo aj on chce mať zľavu. To je kupovanie si nejakého názoru. Ja si nemyslím, že je to dobrá cesta, ako to robiť. Robte propagandu, nech idú voliť, robte si rôzne mítingy, kde vyzývate ľudí voliť, ale nekupujte si ich za zľavy. To považujem za veľmi škodlivé.
Pán Kašper, čo sa týka deficitov. Porovnanie deficitov, ja som ich neporovnával, lebo to sa nedá porovnať, a ja som takisto tu už niekoľkokrát povedal, že ak vznikne nejaký deficit z dôvodu korony, ja to plne chápem, ale treba takisto sa zaoberať tým, že vláda by po skončení korony mala urobiť odpočet, koľko stála korona, na čo všetko sa tie peniaze vynaložili a čo, aký deficit je v dôsledku vašich opatrení, to znamená tých štandardných, nie, ktoré súvisia s koronou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 14:06 - 14:17 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánu ministrovi, že aspoň jeden minister je, ktorého zaujíma vlastné programové vyhlásenie vlády, ktorý prišiel.
Budem krátky, lebo mám málo času a je tam toho strašne veľa. Takže poďme na to.
Čo sa týka celkového hodnotenia programového vyhlásenia vlády, vidím tento, toto programové vyhlásenie ako veľmi ambiciózne. Na jednej strane obrovský rozsah, ale o to menší obsah. A na druhej strane veľa opatrení a o to menej opatrení, ktoré sú aj rozpočtovo kryté.
Bavíme sa o obrovských výdavkoch, ktoré sú tu načrtnuté, bavíme sa o výdavkoch za niekoľko desiatok miliárd eur. A myslím si, že najlepší prehľad o tom, ako sa tvorí rozpočet, majú práve ministri a ja by som možno spomenul jedného ministra, ktorého poznáte, ktorý sa dokonca vyjadril o tomto programovom vyhlásení vlády, je to Ivan Mikloš, je to z vášho tábora, ktorý povedal, že je tu 200 opatrení, ktoré nie sú rozpočtovo kryté. A ja s tým plne súhlasím, to je to, čo sme kritizovali.
Veľa výdavkov zo štátneho rozpočtu; tí, ktorí tvoria ten štátny rozpočet, vedia, sú obligatórne výdavky, to znamená výdavky, ktoré musíte zo zákona zaplatiť. Mnohé veci, ktoré ste si tu navymýšľali, sú proste na vode. Nemáte tu žiadne príjmy. O tom sa ešte budeme baviť, keď prídeme k daniam a môžme si to rozobrať.
Dávate si tu rôzne ciele, ale jeden cieľ, a to je boj s nákazou koronavíru, tu nevidím. A myslím si, že to je tak zásadný, zásadná udalosť, ktorá sa tu stala, že nerozobrať to detailne v programovom vyhlásení aspoň do tej miery, aby sme vedeli, ako sa budú riešiť ekonomické veci, považujem za veľmi nešťastné.
Dnes vyšli údaje o tom, že deficit nám môže vzrásť až na 10 percent. Vy ste mňa tu kritizovali za deficit 1,3 % a teraz sa bavíme o 10-miliardovom deficite a to bude mať zásadný vplyv na slovenské verejné financie. Keď som odovzdával ministerstvo financií, mali sme dlh na úrovni 48 % a dnes Národná banka hovorí o zvýšení dlhu na 60 % HDP. Čiže to je podstatná vec, ktorá sa tu deje, a bolo potrebné v programovom vyhlásení na to reagovať.
Dávate si za cieľ za päť rokov postaviť nemocnicu na Rázsochách. Neviem, prečo za päť, prečo nie za štyri. Ja by som vám veľmi rád pogratuloval, ak by ste to za tie štyri roky postavili a mohli ste ju odovzdať, ale ciele na päť rokov; bohužiaľ, programové vyhlásenie je o tom, čo chcete za najbližšie štyri roky urobiť a, samozrejme, musíte urobiť z toho aj odpočet.
Vytvárate tu nové komisie, zvyšujete platy. Zavádzate nové ministerstvo a takisto zvyšujete počet analytikov, čo ja, ja s tým nemám žiadny problém, ale opäť sú to veci, ktoré budú stáť štátny rozpočet nemalé prostriedky.
Čo ma zarazilo, je to, že vláda chce zabezpečiť pravidelné informovanie občanov prostredníctvom bezplatných informačných novín. Ja neviem, kto to bude platiť, či to budú platiť, túto vládnu propagandu, všetci daňoví poplatníci, resp. či to zaplatí pani manželka predsedu vlády Igora Matoviča. Ja a priori nesúhlasím s tým, aby takáto propaganda bola platená zo štátneho rozpočtu.
Hovoríte o tom, že chcete, aby sa zvýšila účasť ľudí vo voľbách a chcete dávať zľavy 10 % zo všetkých štátnych poplatkov. Volebné právo je právo a na Slovensku nemáme povinnosť voliť a ja si myslím, že aj právom každého voliča je neodovzdať svoj hlas do urny, a preto motivovať niekoho nejakými finančnými zvýhodneniami na tom, aby viac bol motivovaný ísť voliť, považujem za volebnú korupciu.
Hovoríte o doplatkoch na lieky. Neviem, či sa tu niekto tým zaoberá, tá rozprava je dlhá, celú som ju nestihol sledovať, ale doplatky na lieky, doteraz platilo, že boli vyplácané do určitej miery, do nejakých limitov pre zdravotne ťažko postihnutých dôchodcov a deti. Myslím si, že zdravotníctvo, keď sa bavíme o liekovej politike, tak je dôležité, aby sa predpisovala účinná látka a liek s účinnou látkou, ktorý je za najnižšiu cenu, by mal byť dostupný zadarmo. To, čo idete navrhovať, ja považujem za nahrávanie veľkým farmaceutickým firmám, ktoré na všetkých doplatkoch za lieky budú zarábať obrovské peniaze. Ja by som rád počul aj ministra financií, aby sa k tomu vyjadril, teda ministra zdravotníctva a objasnil, ako táto lieková politika na Slovensku funguje.
Čo sa týka opäť, na jednej strane liberálny prístup, budeme mať základný balík v zdravotníctve a rozšírený balík. Ja sa ale pýtam, čo bude v tom základnom balíku. Bude tam všetko to, čo tí ľudia do dneska dostávali zdarma alebo si za niečo budú musieť doplácať? Pýtam sa, či budú mať napríklad nárok na nejaký, čo ja viem, titánový implantát alebo nejaký menej kvalitný a čo bude v tom základnom balíku a za čo sa chce priplácať. To je jedna strana mince.
Na druhej strane hovoríte, ak sa to nepodarí, tak budeme chcieť unitárny zdravotnícky systém, znamená systém jednej zdravotnej poisťovne, s čím ja plne súhlasím. Ale mali by ste aspoň byť blízko k tomu, keď idete robiť jedno, na jednu stranu robíte opatrenia doľava, na druhú doprava, čiže mne to tu nejak nesedí celé. Pani Cigániková aspoň priznala to, že ona je za to, aby tu bol ten druhý systém, nie unitárny.
Čo sa týka, čo mi vadí v tomto programovom vyhlásení vlády, je flexibilný Zákonník práce, v preklade ľahšie prepúšťanie ľudí z práce. Toto si budete politicky zodpovedať, myslím, že to vás bude stáť veľké politické body. (Reakcie z pléna.)
Čo sa týka ďalej, hovoríte o systéme druhej šance. Smejete sa, ale príde na vás mráz, nebojte sa. Systém druhej šance, hovoríme; hovorí sa v programovom vyhlásení o tom, že podnikateľom "v rozsahu neohrozujúcom zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov" by sme mali dať druhú šancu. To znamená aj to, aspoň ja to tak čítam, neviem teda, jak to budete mať konkrétne nastavené, ak niekto vykoná daňový podvod a bude v menšej miere, tak mu dáme druhú šancu? Otázka. Nechám otvorené.
Hovoríte o tom, viacerí predstavitelia vlády hovoria o tom, že sa nebudú zvyšovať dane. Pozrite si to v médiách, tých vyhlásení bolo veľa. Na druhej strane sa tu hovorí o tom, že budete zvyšovať dane majetkové, environmentálne a spotrebné dane. Keď sa bavíme o nepriamych daniach, tak sú to spotrebné a DPH. Takže ja som zvedavý, ako na konci dňa toto celé dopadne, lebo už raz sme tu mali zavedený tzv. systém rovnej dane a vedzte, že bolo to síce veľmi chválené opatrenie, ale prinieslo to to, že všetky tovary a služby, ktoré kedysi boli za 14 % DPH, ktoré boli za 10 % DPH, sa stali zrazu s 19-percentnou dépeháčkou, čiže zdraželi a ľudia to museli zaplatiť. Ja verím tomu, že podnikatelia sa z toho tešili.
Čo sa týka, hovoríte o zvýšení; znížení medzery na DPH. Chcem povedať, že ja keď som odchádzal z ministerstva, z ministerstva financií, tak daňová medzera nám klesla na 17,5 % z 23 % a z 20 % v predchádzajúcich dvoch rokoch a dnes sa opäť táto daňová medzera zväčšuje, nakoľko efektívna daňová sadzba nám klesá. Ja chápem, je to vďaka koronavíru, ale ja pevne verím, že aj táto vláda dokáže tak bojovať s daňovými únikmi, ako sme to dokázali my.
Čo sa týka, hovorí sa tu o zmene daňového mixu, to znamená, v ktorých, v prospech ktorých daní sa bude vyberať viac daní. To sme už hovorili, daň z nehnuteľnosti, ale vedzte, že akýkoľvek, akákoľvek zmena daňovému mixu zasahuje napríklad samosprávy. Ja si myslím, že takto konkrétne nastavovať zmeny, je to v podstate daňová reforma. Zmeny, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády, tak si dovolím povedať, že ja by som to určite neurobil a v tomto prípade by som nebol až tak detailný a skôr by som to nechal na širokú verejnú diskusiu. Je potrebné sa pobaviť s tými, to sú starostovia, primátori, ako si to predstavujú a ako celý tento daňový mix zasiahne do financovania samospráv.
Veľa sa tu hovorí o tom, že zvýšime dôchodky. Nič sa nehovorí o minimálnej mzde, nič sa nehovorí o minimálnom, minimálnom dôchodku. A takisto, čo sa týka samotných dôchodkov, sú tu dve veci, že zmeníme stratégie investovania. Chcem na to upozorniť, lebo takto môžu všetci dôchodcovia prísť o nemalú časť svojich úspor.
A takisto sa hovorí o investovaní do výstavby nájomných bytov. Takisto si myslím, že potrebuje to hlbšiu diskusiu na to, aby sme vedeli, aký to bude mať dopad na celkové dôchodky na Slovensku.
Mám málo času, takže ďakujem pekne za pozornosť. A chcem povedať, že programové vyhlásenie vlády nepodporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.4.2020 16:31 - 16:36 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem sa snažiť byť absolútne vecný a nezdržiavať snemovňu. Čo sa týka, máme tu tretie pokračovanie zákona lex korona. Ja tam vyjadrím sa k trom veciam.
V podstate posuny termínov kvitujem, prospešné opatrenia. Zmiernenie podmienok pre podnikateľov, tak isto považujem za vhodné. Samozrejme musím upozorniť na jednu vec. Sú tam rôzne opatrenia, ktoré, kde teda chcem poprosiť a požiadať ministra, tak isto Finančnú správu, aby ste zvýšili obozretnosť, hlavne čo sa týka možného nebezpečenstva podvodov, hlavne čo sa týka tých vratiek DPH a podobne. Na výbore možno sa ešte opýtam k tomu zopár otázok.
Druhá vec, kvitujem jednu vec, že sa napravil ten legislatívny stav, čo sa týka preddavkov na daň za rok 2019 vzhľadom na predchádzajúcu právnu úpravu sa práve dostal, teda ten stav bol taký, že v prípade, že niektorý podnikateľ si vlastne splnil všetky povinnosti, do 31. 3. podal daňové priznanie za rok 2019, tak v podstate by mal nárok na vrátenie preddavkov, ktoré platil v predchádzajúcom roku až po skončení koronavíru. Neviem, či tam bolo 40 dní alebo 30, už neviem, nepamätám si. Takže to je dobrá vec, že ste to napravili.
Jedna vec, ktorá mňa najviac, jediná vec, ktorá mňa najviac vyrušuje v tomto zákone, je § 24b, ktorý sa týka odpisov daňovej straty. Na jednej strane kvitujem, že ste to obmedzili iba na jeden milión eur, to znamená, že nebude sa to týkať tých najväčších, ale viac-menej malých a stredných podnikateľov, čiže do jedného milióna. Možno budeme mať výbor, je to prvé čítanie, čiže je tam zatiaľ. Teda pôvodný zámer bol, že sa to urobí za roky 2014 – 2019. Možno by ste mohli vysvetliť na výbore, že prečo tá zmena. Aj keď teda ja kvitujem, že ste skrátili toto obdobie. Celkový dopad na verejné financie je 42 mil. eur. Ja si myslím teda predpokladám, že toto opatrenie bude jedno z tých, ktoré budú mať najväčší vplyv na tento výpadok, ale chcel by som požiadať pána ministra aj pracovníkov ministerstva financií, aby som sa dozvedel, že aká je tá suma, ktorá pripadá na odpis daňovej straty.
Najviac mi na tomto však vadí to, že prečo sa toto opatrenie nachádza v zákone, ktorý súvisí s Covidom-19. Pre mňa sú to zisky z minulých rokov, ktoré sa budú odpočítavať, teda odpisy daňovej straty za minulé roky. A podľa mňa nesúvisia s Covidom-19. To znamená, samozrejme mne je jasné, že to pomôže podnikateľom, preto aj nebudem podávať, nebudem podávať pozmeňujúci návrh. Len mi vadí to, že prečo sa to nachádza v tomto zákone, prečo sa mieša COVID-19 s týmto opatrením. Jasné, že podnikateľom možno zostane viac peňazí, ale nemá to súvis, nakoľko sa jedná o minulé obdobia. A tak ako som už viackrát vyzval, viete, bavíme sa tu o deficitoch za minulé roky, o deficite na tento rok, o dlhu, o verejnom dlhu a skutočne by bolo dobré, aby sa ministerstvo financií, tak isto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zaoberala tým aká veľká suma pripadá práve na sanáciu dopadov korona vírusu, k ochrane Covidu-19 a aká súvisí s normami fungovaním štátu. Budeme sa o tom samozrejme viac rozprávať asi v stredu pri programovom vyhlásení vlády, kde by som potom samozrejme pokračoval.
Toľko z mojej strany. V podstate za mňa, za mňa, ak by neboli, toto miešanie tých opatrení, tak ja nemám problém takýto zákon podporiť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:12 - 17:14 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Poviem veľmi rýchlo. Poviem tak, že kto chcel pochopiť, čo som chcel povedať, tak pochopil.
Jedna vec, čo sa týka toho, čo hovoril pán Kašper. Osemdesiat centov na mesiac, hovoríte. Tak toto by položilo potom banky, keby toto odpustila tým klientom? Toto by ich položilo? Pre obyčajného človeka je sto euro veľa peňazí. Takže o čom sa tu vlastne bavíme? Hovoríte, že 29. 2., keď tam bude, takže vlastne banky to ani nebudú využívať. Tak načo to tam je? Tak to odtiaľ vyhoďte, však to neni problém. V mojom pozmeňováku je to jednoducho vyriešené. Dajme tam dátum ku dňu podania žiadosti. Aký problém? On ku dňa podania žiadosti splatí svoje podlžnosti, banka sa bude tešiť, že dostala svoje úroky, a požiada si o odklad, lebo teraz ho potrebuje. Proste toto je úplne bežná vec.
A hovoríme, že poďme si hovoriť pravdu. No tak si hovorme pravdu. Ale tú pravdu vám povedia ľudia, ktorí sa budú na vás obracať, že prečo ste im nedali zadarmo tie úroky počas toho obdobia, ktoré bude tuto táto kríza. Jednoduchá odpoveď. Ja vás nemusím presviedčať. Presvedčia vás ľudia. Oni vám odpovedia, pán kolega.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 16:56 - 17:05 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, najskôr sa ospravedlňujem pánu ministrovi, že nebol som na výbore, lebo sme mali robotu trošku s pozmeňujúcim návrhom, ktorý odôvodním. Ešte predtým by som chcel ale zopár slov povedať.
Áno, pravda zvíťazí. Hovorme si pravdu. Ten návrh, ktorý tu máme, v podstate robí to, že tak ako hovoríme, chceme pomôcť ľuďom na jednej strane a na druhej strane im pripravíme podmienky, ktoré im v podstate nepomôžu. Sú tu ľudia, ktorí napríklad nie sú v existenčných problémoch, lebo tí takýto návrh vedia využiť, ktorí by si napríklad o nejakých pár mesiacoch chceli posunúť tú splátku, alebo teda splátku toho úveru. Ale dnes tak neurobia. Neurobia tam z jediného dôvodu, lebo ak mali úver na 20 rokov, tak budú platiť úroky na 20 rokov a 9 mesiacov. Myslím, že v tomto sa chápeme. Nemusíme si tu vysvetľovať základné veci, pojmy a dojmy a v podstate ste to aj potvrdili, pán minister, v tej svojej úvodnej reči, že sa chápeme. Čiže toto si netreba vysvetľovať.
Ja by som ale chcel apelovať na to skutočne, tento návrh hovorí o tom, aj o tom, že keď tu máte človeka, ktorý došiel do banky, najskôr požiadal si o úver, si zistili, že ten človek nemá bonitu, tak ho poslali preč, žiadny úver mu nedali, spotrebný úver napríklad potreboval. Skončil v nebankovej spoločnosti, ktorá mu milosrdne na rok požičala za 30 % úrok. Viete, čo na základe tohto zákona sa stane? Áno, nebankovka mu posunie jeho ročný úver o 9 mesiacov alebo o 3 plus 3 ste tam dali, dobre, aby som, sa ospravedlňujem. A za to... Dobre, zaplatia, zaplatia 30 % úroky per annum. To je obrovské predraženie úveru.
Trošku ma zarazilo to, že vy vlastne viete dopredu, čo ja tu budem hovoriť, čo ma teda celkom teší, a že v podstate sa tu zmenila trošku nejaká tá, to poradie, akým spôsobom rokujeme. Ale chcem povedať toľko, že ja si myslím, že slovenské banky, a nemusíme tu riešiť, čo je ústavné, neústavné, či to je ústavné, neni to ústavné, dajte to na Ústavný súd, slovenské banky, keď s vami rokovali, a rokovali ste dva týždne, tak ste sa mali s bankami normálne, mali ste tam zástupcov v Slovenskej bankovej asociácii, ktoré zastupujú najväčšie banky, a považoval by som za úplne logické aj seriózne voči klientom, keby banky prišli a povedali, počas týchto deviatich mesiacov nebudeme chcieť od vás úroky. Nie je to až také nedosažiteľné, taká nedosažiteľná požiadavka. Prečo to ide, niektoré banky to robia dobrovoľne. Mohli to vyhlásiť. Nemuseli sme tu nič riešiť.
Môj pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že, že chceme, aby toto obdobie, ktoré bude odložené, aby nebolo tomuto klientovi úročené. Týka sa niekoľkých bodov, nebudem ich, potom ich prečítam.
Ďalšia vec, ktorú som už spomínal v prvej rozprave pri prvom čítaní. Je tu podmienka, kde požadujete, ak, ak klient teda banky napríklad 30 dní od svojej poslednej splátky nesplatil, tak si do 30 dní môže požiadať o odklad úveru. Navrhujeme 60 dní. Je to v záujme ochrany klienta.
Ďalšia vec, podmienkou bolo, že ak klient mal 29. februára podlžnosť čo i len 100 eur voči banke v nejakom inom úvere, tak mu banka nemusí povoliť tento odklad. Ja sa pýtam, to sú možno ľudia, ktorí áno, majú nejaké problémy, mali problém so splácaním, sú ochotní svoj dlh zaplatiť, čo je v podstate pre banky výhodné, a požiadať o odklad, lebo dnes im je ťažko, tým ľuďom. To sú práve ľudia, ktorí počas koronavíru budú mať problémy, nebudú mať dostatok v hotovosti a budú mať problémy tú splátku zaplatiť. Preto navrhujete v tomto našom návrhu pozmeňujúcom, aby, aby nebola, nebol tam ten dátum 29. februára ten rozhodný, ku ktorému sa to skúma, ale aby išlo o to, že je to v deň podania žiadosti. Takisto môže byť v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 60 dní a túto sumu 100 eur navyšujeme, chceme navýšiť na úroveň 300 eur.
Ja nebudem túto snemovňu teraz zaťažovať siahodlhými prednáškami, myslím, že každý z nás chápe, o čo tu ide. A myslím si, že je dôležité urobiť jasný krok voči ľuďom. Tí ľudia niečo očakávajú od nás a verte-neverte, ľudia by očakávali, že banky, ktoré od nich berú poplatky, ktoré zarábajú na úrokoch, v takejto krízovej situácii prejavia solidaritu, a nie na nich zarobia ešte o 9 mesiacov viac na úrokoch. To by som očakával aj ja voči nim.
Takže dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SMER - sociálna demokracia k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51).
Navrhované znenie k bodu 6 návrhu zákona.
1. V navrhovanom § 30b (odklad splátok) sa v ods. 4 písm. a) číslovka „30“ mení na číslovku „60“.
2. V navrhovanom § 30b (odklad splátok) ods. 4 písm. b) znie:
„b) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 60 dní aspoň vo výške 300 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,“.
3. V navrhovanom § 30c (informačné povinnosti veriteľa) sa v ods. 2 slová „do dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „do siedmych dní“.
4. V navrhovanom § 30c (informačné povinnosti veriteľa) sa v ods. 2 vypúšťa písm. a). Písmeno b) až d) sa označia ako písm. a) až c).
5. V navrhovanom § 30d (ďalšie povinnosti veriteľa) písm. b) znie nasledovne:
„b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu ani zaplatenie úroku za obdobie odkladu splátok“.
6. V navrhovanom § 30g (spoločné ustanovenia k odkladu splátok) sa vypúšťa ods. 3. Ods. 4 až 8 sa prečíslujú na ods. 3 až 7.
7. V navrhovanom § 30j (odklad splácania úveru) sa vypúšťa ods. 13. Odseky 14 až 19 sa prečíslujú na ods. 13 až 18.
8. V navrhovanom § 30I (ďalšie povinnosti veriteľa) písm. b) znie:
„b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu ani zaplatenia úroku za obdobie odkladu splácania úveru“.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 12:14 - 12:16 hod.

Ladislav Kamenický