Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 16:07 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:07 - 16:09 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem, Zitka, za podporu.
Vážený pán kolega Baránik, čo sa týka zaangažovania otcov, ja veľmi rada sa pripojím ku každej iniciatíve, ktorá by zlepšila takúto pomoc a možno vymožiteľnosť nejakého výživného alebo väčšiu zainteresovanosť.
Tvrdiť, že treba začať tým, že budeme teraz všetkým pomáhať a všetko vyriešime – nevyriešime. Prijímame zákony, ktoré majú ambíciu pomáhať rodinám na Slovensku, a deje sa to. Avšak tehotenstvo, to, ktoré už začalo, sa nedá odložiť. Preto prichádzame s tým návrhom, aby sme pomohli tu a teraz práve tým ženám, ktoré sú v tejto situácii. Ďalšie, ďalšie opatrenia sú pripravované, či už to bude tehotenský príspevok, tehotenské štipendium, ale v podstate môžem povedať, že v našom programovom vyhlásení má podpora rodiny naozaj vysokú, vysokú hodnotu a je veľmi dôležitá. Takže som presvedčená, že, áno, súhlasím, treba prijímať opatrenia, treba pomáhať rodinám, ale nemôžme, nemôžme všetko urobiť naraz. Žiaľ, nedá sa to.
Takže myslím si, že naozaj pomáhať v tejto akútnej kríze ženám, ktorú prežívajú v súvislosti s nečakaným, neplánovaným tehotenstvom, je veľmi dôležité a považujem to za úlohu štátu. Som presvedčená, že musí pomáhať aj štát práve cez takéto opatrenia, ktoré ponúkame. Pretože tie mimovládne organizácie naozaj veľmi pomáhajú, robia veľkú, veľkú prácu, ale nemajú na to dostatok síl ani financií. Čiže v tomto s vami nesúhlasím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 15:47 - 16:03 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, obraciam sa na vás v druhom čítaní tohto zákona ako jeho spolupredkladateľka. Mnohí z nás alebo mnohí z vás sú témou potraty frustrovaní a znechutení. Mnohí z vás aj z mojich kolegov tu z OĽANO, sa pýtajú, prečo sa zaoberáme témou, ktorá tak traumatizuje a rozdeľuje spoločnosť.
Na druhej strane chcem povedať, že táto téma spoločnosť zmobilizovala. A chcem vyjadriť teraz aj vďaku stovkám podporných mailov, ich autorom, ktorí mi častokrát sprostredkovali svoje životné príbehy a apelovali na nás, pretože tie maily boli posielané zrejme všetkým poslancom, apelovali na nás, aby sme tento podporný zákon prijali. Rovnako chcem poďakovať všetkým signatárom petície, ktorá k dnešnému dňu dosiahla 14 700 podpisov. Toto, týmto ľuďom nie je táto otázka ľahostajná. Táto téma nie je irelevantná a je úplne legitímna, pretože potraty boli legalizované na..., v Československu v roku 1958. Hneď po ich legalizácii nastal prudký nárast. Potom v roku ’62, keď boli zriadené komisie, nastal mierny pokles. A po schválení liberálneho zákona v ’86., ktorý umožnil vykonávať interrupcie bez dôvodu, bol opäť veľký nárast. Rekordný počet bol v roku ’88: 51-tisíc umelých potratov. Od roku 1986 sa nenašla sila, aby tento zákon bol novelizovaný, napriek pokroku lekárskej vedy zostal zoznam diagnóz rovnaký. A takisto všetky podmienky, ktoré sa týkali výkonov interrupcie.
Národná rada Slovenskej republiky zažila niekoľko pokusov zmeniť túto situáciu, avšak ani jeden zákon nedostal dostatočnú podporu. Najbližšie tejto podpore bol zákon navrhovaný Marekom Krajčím, kde chýbal jeden hlas na jeho schválenie. Priznám sa, keď som sa rozhodovala o tom, či budem kandidovať do Národnej rady, tak som si povedala, že ten jeden hlas je niekedy naozaj veľmi dôležitý. Za 50 rokov, 60 rokov legálnosti potratov zomrelo na Slovensku viac ako 1 360 000 nenarodených detí, čiže asi každé štvrté dieťa. Najhorší pomer bol v roku 1988, keď na jedno narodené dieťa pripadlo viac ako 0,7 potratených detí.
Téma, téma potratov je preto taká bolestná, kontroverzná a tvrdo diskutovaná z oboch strán, preto, pretože sme postabortívna spoločnosť. Potraty a ich legalita začala v 20. rokoch v Sovietskom zväze. Keď si zoberieme, že na Slovensku bolo potratených viac ako 1 360-tisíc detí, je zrejmé, že podobný a určite aj vyšší je počet žien a rodín, ktorých táto interrupcia zasiahla. Takisto aj ja v mojom okolí poznám ľudí, poznám ženy, ktoré si zvolili tento spôsob riešenia neľahkej životnej situácie. Pri diskusii o potratoch je naozaj veľmi dôležité, ako o nich hovoríme, pretože toto nie je vecný problém, toto nie je otázka, ktorá je, ako by som povedala, jednoduchá alebo materiálna. Nehovoríme o obchodoch, nehovoríme o životnom prostredí, hovoríme o príbehoch konkrétnych žien.
Mala som tú česť, že som sa mohla stať členkou správnej rady Poradne Alexis, ktorá bola založená v roku dvetisíc..., 2010. Jej cieľom bolo pomáhať práve ženám, ktoré tieto potraty, ktoré nad nimi uvažovali, boli k nim tlačené rôznymi okolnosťami. Priznám sa, táto téma je pre mňa ťažká. A tiež, keď som stretla vo svojej poradenskej praxi ženy, ktoré si potratom v minulosti prešli, cítila som veľký súcit a vôbec necítim to, že by som tieto ženy posudzovala. Mnohé z týchto žien sa rozhodovali v domnení, že robia to najlepšie, čo sa v danej situácii urobiť dá.
Situácia podpory života sa zlepšila v posledných rokoch práve vďaka mnohým mimovládnym organizáciám. Tieto mimovládne organizácie však nemajú taký aparát, personál a finančné zabezpečenie, aby mohli naplno pomáhať, a preto aj náš zákon chce ponúknuť účinné prostriedky na to, aby tieto ženy dostali pomoc aj od štátu. Potrat nie je nikdy jednoduchý, nech to tvrdí ktorákoľvek strana. Treba vždy s rešpektom a so súcitom a s porozumením pozerať na ženy, ktoré sa takýmto spôsobom rozhodnú. Už to tu dnes odznelo od mojej kolegyni a ja som to tiež zopakovala a rovnako Anka Záborská. Mali by sme naozaj klásť väčší dôraz aj na zodpovednosť druhého zúčastneného, pretože to dieťatko nikdy nesplodí tá žena sama. A práve nedostatočná podpora partnera alebo rodiny je častokrát dôvodom, prečo žena volí takéto riešenie. Veľmi sa to dotýka práve rodín, ktoré už majú dve deti alebo viac a na ďalšie si práve kvôli zlej sociálnej finančnej situácii netrúfajú alebo sú postavené pred takú situáciu, ako som sa ja stretla v poradenskej praxi, že manžel povedal, že ak si to tretie dieťa nechám, tak on odíde a nechá ma so všetkými tromi samú.
Tu sa chcem dotknúť vlastne takej podstaty toho nášho zákona a vlastne to, čo chceme urobiť, čo je naším krokom. Žena, ktorá je neplánovane, nečakane, nechcene tehotná, sa ocitá v krízovej situácii. Pojem kríza poznáme z psychológie aj zo sociálnej práce, je to stretnutie s nejakou prekážkou, ktorú nie sme schopní v danej chvíli vlastnými silami a vykonávacími stratégiami či pomocou nám blízkych osôb zvládnuť. Kríza nás vedie k zmene nejakých spôsobov nášho správania, či už pozitívnym, alebo negatívnym smerom. Nesie v sebe možnosť zásadnej zmeny, môže byť nebezpečenstvom a môže byť aj príležitosťou. Práve do tejto krízy vstupuje to, aké zdroje tá osoba, ktorá krízu prežíva, má. Ak táto žena má pri sebe ľudí blízkych, ktorí jej podajú pomocnú ruku, dokáže túto situáciu prekonať a mnohé nečakané, neplánované deti, rovnako ako aj ja patrím medzi ne, môžu dostať ten dar života a môžu sa rozvíjať ďalej. Mnohé prekážky sú časom prekonané a mnohé mamičky, ktoré sa nakoniec rozhodli dieťatko donosiť, dokončili štúdium, našli si novú prácu a dokázali začať nový život.
Kríza, ktorá sa dotýka práve tejto situácie, je veľmi významná, pretože je..., jej rozhodnutie, jej rozuzlenie je nezvratné. Preto náš návrh zákona chce ponúknuť naozaj priestor, čas, ako tu spomenula už moja kolegyňa, a aj prostriedky na to, aby si tá žena naozaj mohla vybrať. V tomto som pro-choice, pretože ja si myslím, že byť pro-choice znamená ponúknuť nejaké možnosti. A myslím si, že tieto možnosti by mal ponúknuť aj štát a náš zákon napríklad rozširuje možnosť poberania dotácií z úradu vlády aj pre organizácie, ktoré pomáhajú týmto ženám.
Spomeniem tie sociálne opatrenia, ktoré, si myslím, že nemajú až také veľké námietky. Je to príspevok po narodení dieťaťa bez podmienky dožitia 28 dní. Rovnaká výška príspevku 829,86 eur pri každom dieťati. Doteraz to bolo, na štvrté dieťa to bolo už iba 150 eur. Zvýšenie príspevku pri narodení dieťatka so špeciálnymi potrebami. Ak sa budú mnohí pýtať a mnohí narážať na to, či toto nebude zneužívané, môžem odkázať na to, že v pozmeňováku sa hovorí aj o inštitúte osobitného príjemcu. Máme nástroje v politike, ktoré môžu umožniť účelné čerpanie financií, ktoré sú poskytované prostredníctvom sociálnych dávok.
Druhý je dobrovoľný posudok preplatený zdravotnou poisťovňou. Rozšírenie možností núdzového bývania pre matku s dieťaťom do troch rokov. Myslím si, že tieto opatrenia naozaj stoja za to, a podobne ako mnohí moji kolegovia súhlasím s tým, že ak zachránime život čo len jednému nenarodenému dieťaťu, urobíme veľkú vec.
Budem ešte reagovať k pánovi Kotlebovi, ktorý tu momentálne nie je, a na jeho kolegov, ktorí apelujú na to, že oni nás podporia, len je to také kozmetické. Politika je cesta možného. Je to umenie hľadať možné riešenie. Máme rôzne názory na to. Chcem povedať, že to, čo nás liberálov, a teda konzervatívcov spája, je vedomie toho, že treba pomôcť tehotným ženám. V tomto sa, myslím si, že zhodneme, pretože nikto tehotnej žene škodiť nechce. Otázka prostriedku, ako jej pomôžeme, je už však inak zodpovedaná.
A tu by som chcela zareagovať na už komunikovaný návrh kolegyni Cigánikovej na ponuku chemického potratu, ktorý je jednoduchším variantom. Osobne považujem oba typy potratov za nehumánne. Chemický potrat považujem za nehumánnejší, alebo teda veľmi nehumánny práve v tom rozmere, že žena je ako keby ponechaná sama na sebe, pri plnom vedomí prežíva kontrakcie a krváca. Môžme namietať štúdie z tej či onej strany, ale hovoria aj o tom, že častokrát dôsledkom býva nezvládnuteľné krvácanie a zhruba v siedmich prípadoch je potrebný chirurgický zákrok v anestéze, čomu sme sa chceli týmto vyhnúť.
Takisto, ako už tu bolo spomínané, toto patrí do liekovej politiky a bolo by dobré, ak by toto určila naozaj tá vyhláška ministerstva zdravotníctva. Avšak nie je to, nie je to obsahovo kompatibilné s návrhom zákona, ktorý skôr chce podať pomocnú ruku tým ženám, ktoré sa ešte rozhodujú a ktoré práve kvôli tej zlej situácii, ktorú im chceme pomôcť vyriešiť, aby sme im mohli vlastne pomôcť. Náš návrh nie je pre ženy, ktoré sú už rozhodnuté. To je otázka do iného pléna.
Chcem ešte povedať takú vec, že ďakujem všetkým tým odvážnym matkám, ktoré napriek nepriaznivým životným situáciám toto dieťa priviedli na svet. A chcem povedať, že je mi to veľmi úprimne ľúto najmä u tých žien, ktoré častokrát písali aj do poradne, a máme aj knižky príbehov, že možno nedostali ten čas alebo nevedeli o tej pomoci. A práve, práve preto prichádzame s týmto návrhom.
A chcem aj teda apelovať na zodpovednosť tejto našej spoločnosti, pretože nie som za paternalistickú politiku. Nie som za to, aby štát riešil a sanoval všetko, ale máme isté skupiny ľudí, ktorí pomoc určite potrebujú. A žena, ktorá je tehotná a ponechaná sama na seba, je veľmi bezbranná, je veľmi krehká, a ak ju, ak ju ponecháme samú na seba, môže, môže jej to veľmi ublížiť.
Ešte by som sa chcela vzoprieť argumentu životaschopnosti mimo maternice. Áno, maličké dieťa, ktoré sa rozvíja v maternici, nie je schopné života mimo maternice. Sú jasné príklady a lekárska veda je už natoľko pokročilá, že dieťatko v 20. týždni je možné zachrániť. Nie vždy, ale častokrát sa to podarí. Avšak otázka hodnoty ľudského života nie je postavená na tom, či ten človek je samostatne schopný žiť, alebo nie. Potom by sme museli takto uvažovať aj nad ľuďmi, ktorí sú trvale pripútaní k lôžku, majú Alzheimera alebo sú iným spôsobom postihnutí, ťažko chorí. Som presvedčená, že sila spoločnosti je práve v tom, ako sa dokáže postarať o tých najbezbrannejších a nenarodené deti nimi sú.
Návrh nášho zákona a návrh každého zákona, ktorý pomôže tehotným ženám na to, aby mohli donosiť svoje dieťatko, zároveň pomáha, čo nie je zanedbateľné, aj ekonomike. Slovensko má jedno z najnižších mier v pôrodnosti. Stojíme na prahu demografickej priepasti a počet ľudí v detskom veku a počet je menší ako počet ľudí v postproduktívnom veku. Narastá nám tu naozaj percento seniorov a tento pomer sa bude dlhodobo zhoršovať, čo bude viesť k tomu, že bude menej peňazí na dôchodky a budeme tu mať starších ľudí, ktorí budú pomoc potrebovať.
Preto si myslím a v súlade aj s naším programovým vyhlásením vlády chcem podporiť tento návrh zákona a chcem vás poprosiť, milí kolegovia, aby ste podporili tento návrh zákona, aby sme pomohli týmto ženám, týmto deťom a pomohli aj tejto našej krajine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:38 - 14:40 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážená pani kolegyňa, dovolím si na úvod súhlasiť s jednou vecou, ktorú ste povedali. Ja som to hovorila tiež na tlačovke. Nemali by sme naozaj zabúdať na tých mužov a naozaj v organizácii, s ktorou som spolupracovala, sme videli, že mnoho týchto potratov bolo volených práve preto, že zlyhal partner alebo že rodičia donútili svoju tehotnú dcéru ísť na potrat, alebo jednoducho ju vyhodili z domu. Toto je, myslím si, že veľmi vážny problém a určite máme tu jeden nástroj, to je výživné. Je to niekedy veľmi ťažké, pretože tieto neplánované, nechcené tehotenstvá sú niekedy plodom možno krátkodobej skúsenosti, vzájmno..., vzájom..., vzájomného vzťahu alebo je to plodom vzťahu, ktorý sa rozpadne hneď potom, ako žena postaví tohto svojho partnera pred hotovú vec.
Ale v tomto naozaj súhlasím, že títo muži, ktorí toto dieťa splodili, by mali niesť plnú zodpovednosť a mali by sa minimálne finančne spolupodieľať na tom, aby toto dieťa mohlo vyrásť a aby boli naplnené jeho potreby.
A takisto som presvedčená, že to, keď niekto tlačí, vytvára tlak či už finančný, sociálny, akýkoľvek tlak na ženu, aby išla na potrat, že toto by malo byť trestné a malo by to byť odsúdené.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:15 - 9:16 hod.

Lucia Drábiková
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 9:01 - 9:08 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, teším sa, že máme v druhom čítaní náš návrh zákona o hazardných hrách. Teším sa preto, lebo obmedzenie hazardu bolo jedným z našich priorít, priorít hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. A teším sa aj preto, pretože považujem naozaj hazard za veľmi nebezpečnú vec, ktorá ohrozuje verejné zdravie a ktorá ohrozuje hlavne rodiny na Slovensku. Bolo tu už mnoho povedané, bolo tu povedané aj to, že jedna, jedno euro, ktoré získame z hazardu, nás potom stojí 3 až 4 eurá v zdravotnej starostlivosti a v sociálnej podpore. Sú naozaj mnohé príbehy ľudí, ktorí sa vďaka hazardu dostali na dno. A preto chcem trošku poukázať aj na to, že hazard je otázkou, ktorá sa veľmi dotýka naozaj rodín, ktorá sa dotýka psychiky obyvateľstva, dušeného zdravia.
Patologické hráčstvo, na ktoré sa liečilo posledné roky, mám tu čísla, prepáčte, áno, približne 300 ľudí ročne sa liečilo na závislosť na hazarde a na Slovensku podľa oficiálnych štatistík, ktoré sú z predošlých rokov, žije približne 50-tisíc ľudí závislých na hracích automatoch, 17 % žiakov základných škôl a až štvrtina študentov a učňov stredných škôl sa s hazardom v nejakej podobe stretla. Hazard patrí medzi nelátkové závislosti, ale vytvára psychickú závislosť, ktorá je..., a ktorá je stupňovaná tým, že na začiatku ten hrajúci vyhráva a vzrastá v ňom túžba vyhrať veľké sumy. Toto sa mu spočiatku darí a sníva o tom, že zmení svoj život, ale málokto dokáže zastaviť v tejto fáze a prechádza do fázy výhier a nes..., do fázy prehier a neskôr prichádza strata kontroly nad hraním.
Ten priebeh závislosti je podobný ako pri látkových závislostiach a veľkú moc má v tomto práve štát, ktorý môže tento hazard regulovať. Stretli sme sa s tým už aj pri petícii v Bratislave, že naozaj bol veľký tlak na to, aby hazard zakázaný nebol, pretože boli za tým veľké finančné záujmy. Ja sa chcem oprieť o pár bodov, ktoré prinášame a ktoré si, ktoré považujem za dôležité, pretože to, či niekto bude hrať hazard, na to vplýva niekoľko faktorov. Je to jednak jeho osobnosť, je to jeho rodinné zázemie a možno ťažké životné okolnosti, ktoré ho stretávajú, ale je to aj to, ako často sa s tým hazardom stretáva, nakoľko ho vidí okolo seba. Keď sme rok bývali v Prahe, tak naozaj v niektorých mestských častiach sme videli hazardné herne na každom kroku. Sú to veľmi výrazné budovy, ktoré blikajú, ktoré lákajú ľudí, preto som veľmi rada, že v našom návrhu zákona chceme obmedziť aj umiestnenie týchto herní tak, aby boli čo, čo najďalej od práve tých najzraniteľnejších ľudí, ktorými sú učni, ktorými sú študenti.
Tiež som veľmi rada, že sme vrátili kompetenciu samospráve, ktorá môže teraz rozhodovať sama o tom, či hazard povolí, alebo nepovolí na svojom území. Môžme, môžme o tom polemizovať s tým, že možno teraz ten najväčší tlak bude práve na tých poslancov samosprávy, primátorov a starostov. Avšak myslím si, že toto sú ľudia, ktorí dostali mandát vo voľbách a ktorým by sme mali v tomto dôverovať.
Chcem sa dotknúť i jednej otázky, je to skôr taká, taká polemika, ktorou, nad ktorou uvažujem už dlhšie. Pred tromi rokmi som išla na pobočku pošty a na dverách sklenených boli nalepené dva plagáty. Jeden plagát hovoril o tom, že výplata dávok bude od 20. 4. (ruch v sále), tesne pod tým bol plagát, kde boli ešte väčšími písmenami napísané stávky Tiposu. (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.) Opäť som sa s tým stretla nedávno, keď som bola na pošte, a nad okienkom bol papier, kde bolo napísané, tu môžte vybrať listy, zásielky, balíky, pod tým bolo - žreby a pod tým bolo dvakrát takým veľkým tučným a podčiarknutým písmom - stávky Tipos. Toto je taká moja dilema, ktorú možno teraz nezachytávame ešte v plnosti, ale podpora takejto stávkovej mentality je podľa môjho názoru na úkor zdravotné..., zdravo..., verejného zdravia a psychického zdravia obyvateľstva. Je to zvláštne, že práve prostredníctvom štátnej inštitúcie, ktorou je Slovenská pošta, povzbudzujeme ľudí veľmi, veľmi aktívne, veľmi sofistikovane k tomu, aby si nakupovali žreby, losy a aby tipovali. Je mi zrejmé, že peniaze ktoré sú získané z tohto predaja, idú neskôr do športu a do iných verejnoprospešných účelov, na druhej strane nepovažujem takúto stratégiu za dobrú a šťastnú. Ale hovorím, je to, je to naozaj taká moja vnútorná dilema.
To, s čím sa budeme musieť neskôr ešte vysporiadať, ak sa nám podarí obmedziť hazard a kvízomaty, je hazard v online priestore. Stretávajú sa s tým aj naše deti a stretáva sa s tým mnoho ľudí. A môžme možno oponov..., tí, čo oponujú nášmu návrhu zákona, hovoria, že sa to presunie do týchto online herní, čiže toto je podľa mňa taká výzva do budúcnosti a výzva možno o tom, že ako správne podporovať rodinu, ako správne podporovať duševné zdravie obyvateľstva.
Nechcem, nechcem už viac hovoriť, pretože moji kolegovia povedali to podstatné, ale som presvedčená, že už tento návrh zákona napomôže k tomu, aby, aby naše rodiny menej trpeli týmto hazardom a tiež aby sa naše verejné priestranstvá očistili od týchto škaredých prvkov, ktorými tieto herne sú. Osobne nie som za úplný zákaz. Som presvedčená, že ak je niekde veľké kasíno, kde je registrovaný vstup a kde sú ľudia, ktorí si to môžu dovoliť a chcú si zahrať, nemám s tým až taký problém. Mám problém s tým, že ten hazard v tejto podobe drobných automatov, predaja losov, žrebov a tiketov máme v podstate na každom kroku. Je to, je to veľká zodpovednosť práve nás poslancov, aby sme zvažovali aj ďalšie kroky v obmedzení hazardu a zlepšení podpory rodiny na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 18:22 - 18:25 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vážený pán Richter, chcela by som trošku veci napraviť na pravú mieru. Poslanecký prieskum som iniciovala vo výbore pre sociálne veci práve z dôvodu mnohých podnetov, ktoré sa, samozrejme, množili v období riešenia pandémie koronavírusu. Počas poslaneckého prieskumu sme si podrobne vypočuli, akým spôsobom ústredie Sociálnej poisťovne funguje. Boli nám zodpovedané otázky, v tomto nič nenamietam. Takisto znovu vyjadrujem jedno veľké ďakujem, podobne ako vy, všetkým zamestnancom Sociálnej poisťovne, či sa to týka manažmentu, alebo ľudí, ktorí zvládali tento šialený nápor, ktorý počas pandémie bol.
Poslanecký prieskum preukázal jednu vec, ktorá by už teraz v súčasnom 21. storočí nemala takto fungovať. A to bola práve tá nedostatočná informatizácia, prepojenosť systémov, ktoré spôsobovali to, že mnohé pracovníčky museli podnety od občanov sťahovať z jedného softvéru, prepisovať ručne a vkladať do ďalšieho softvéru. Takisto vieme o tom, že mnohé databázy nie sú dostupné a mnohé otázky neboli zodpovedané, pretože jednoducho tá dostupnosť tých databáz nie je taká, aká by v súčasnej dobe mala byť.
Tieto naše nálezy však neboli podnetom len na to, ako ste to zinterpretovali, na odvolanie bývalého pána generálneho riaditeľa. Tieto podnety boli v podstate výsledkom poslaneckého prieskumu, ktorý hovoril o tom, že Sociálna poisťovňa to zvládala tak, ako to vedela zvládať. Na druhej strane tento stav čosi vypovedá o tom, akým spôsobom Sociálna poisťovňa bola dlhé roky riadená. Ja sa veľmi teším tým výsledkom, ktoré ste tu interpretoval, že nám tu klesla nezamestnanosť a tým pádom sa zvýšili odvody. To je výborný výsledok a bola by som veľmi rada, ak by naozaj ten hospodársky výsledok bol taký, čo najlepší aj napriek tej pretrvávajúcej koronakríze.
Sociálna poisťovňa je nesmierne dôležitou inštitúciou, ktorá slúži všetkým obyvateľom Slovenska a má množstvo úloh, ktoré sú veľmi komplexné a zasahujú naozaj mnohé oblasti. Preto jej vedením musí byť poverený človek, ktorý sa tomu bude dokázať venovať na plný úväzok, čo v prípade súbehu práce poslanca Národnej rady a generálneho riaditeľa podľa mňa nie je možné.
Odvolanie generálneho riaditeľa bolo v rukách ministra, k tomu sa ja nebudem vyjadrovať, bolo to odkomunikované.
Čo sa týka nášho poslaneckého prieskumu, v blízkych dňoch ho ukončíme, podáme správu, len som chcela tieto veci dať na pravú mieru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 12:09 - 12:12 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem sa prihovoriť za tento návrh zákona, ktorý spolu s Jankom Herákom predkladáme.
Deti v detských domovoch sú naozaj mimoriadne zraniteľnou skupinou a práve táto zraniteľná skupina vyžaduje naozaj sociálnu pomoc od štátu a veľmi dôležitý je faktor tej kontinuity, tej kontinuálnej pomoci. Vo svojej praxi som sa naozaj často stretávala s ľuďmi, ktorí vyšli z detských domov alebo z profesionálnych rodín a možno v tej prvotnej eufórii po tom odchode z toho detského domova sa snažili postaviť na vlastné nohy a častokrát, žiaľ, aj padli.
Skupina ľudí, skupina detí, alebo teda mladých dospelých, ktorí vyrastajú v detskom domove, je veľmi zraniteľná aj z hľadiska toho, že tam absentuje nejaké to rodinné zázemie. Častokrát tie pracovné návyky a vôbec pohľad na to, ako hospodáriť s financiami a tak ďalej, nie sú, nie sú pripravení jednoducho častokrát prevziať ten život do vlastných rúk a potom sa veľmi často stávajú ľuďmi bez domova. A toto je veľmi, veľmi taká náročná situácia. Pretože častokrát potom títo ľudia sú vlastne klientami charít a rôznych organizácií, ktoré sa im snažia nejakým spôsobom pomáhať.
Mojou mienkou je, že oveľa lepšie je takýmto veciam predchádzať a podať im pomocnú roku aj takýmito nástrojmi, ktoré vlastne prinášame v tomto navrhovanom, v tejto navrhovanej novele, aby naozaj bola možnosť vytvoriť im tie úspory a preklenúť vlastne to obdobie, kedy sa učia fungovať samostatne. Je to jeden z krokov a som presvedčená o tom, že by tých krokov malo byť určite viacej v rámci tejto pomoci.
A takisto veľmi bude dobré, ak budú mať ako keby dlhšiu dobu na takého rozmyslenie, lebo mnohí títo mladí ľudia si možno ani nechcú najprv dokončiť tú strednú školu alebo jednoducho chcú, chcú už sa postaviť na svoje nohy a potom si to rozmyslia. Možno by chceli na sebe popracovať, ale chýba im to zázemie a sú nútení vlastne zarábať si a postarať sa o to bývanie.
Častokrát som sa v praxi stretávala s tým, že práve odchovanci detských domovov naozaj prešli na taký spôsob života, ktorý mali podobný možno aj ich rodičia. Ono sa to generačne prenáša. A myslím si, že dobre nastavená sociálna politika a prevencia by mohla pomôcť v tom, aby sa tento generačný prenos neuskutočňoval a aby sme ich pomohli vlastne zmeniť, zmeniť to nastavenie, aby z nich nebola ďalšia, ďalšia generácia ľudí, ktorí žijú po ubytovniach, a možno tie svoje deti, tiež nebudú sa vedieť o ne postarať či už zo sociálnych, alebo iných dôvodov.
Takže vás chcem poprosiť, milé kolegyne, milí kolegovia, o podporu tohto zákona, pretože ide naozaj o veľmi zraniteľnú skupinu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 11:26 - 11:28 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 194 z 31. augusta 2020 pridelil návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval dňa 11. septembra 2020 predložený návrh a uznesením č. 43 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:
1. zobrať na vedomie zánik členstva člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Jána Mikulíka uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov dňom 9. septembra 2020;
2. zvoliť podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších podpisov za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Marcela Klimeka, ktorého funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia;
3. vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 18:57 - 18:59 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem, Edo, za tvoj príhovor. Chcem povedať, že som hrdá na túto vládu a som hrdá aj na premiéra, aj na ostatných ministrov. Nie som hrdá na túto kauzu, ktorú teraz riešime, ale oceňujem postoj, ktorý zaujal aj náš premiér, aj ostatní.
Chcem povedať takú vec, odkedy sme nastúpili do parlamentu a odkedy nastúpili ministri do vlády, vidím naozaj veľkú spoluprácu a veľkú snahu operatívne reagovať na situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Roky som pôsobila v sociálnej oblasti, a to, čo bolo charakteristické pre túto krajinu za posledné roky, kedy ste vládli vy v opozícii, bolo to, že sa veci nedajú a že veci nejdú. Typické bolo to, že ľudia prestali veriť v štát, pretože nedokázal stavať diaľnice, pretože nedokázal zabezpečiť dostupné bývanie pre ľudí, pretože nedokázal zabezpečiť podmienky pre ľudí, ktorí mali potenciál a odišli potom do zahraničia. Veľmi sme na tom strácali celé roky.
Prestali sme veriť v súdnictvo, môžu o tom svedčiť mnohé rodiny, ktoré po rozvodoch sa naťahujú o svoje deti aj vinou súdov, aj vinou úplatných advokátov. A nikto si s tým akosi nevedel poradiť.
Môžem hovoriť o tom, že sociálna politika je spájaná v asociáciách najmä s pojmami ako sociálne podniky, čo je skôr ako keby urážka, pretože tak sa to tu robilo, alebo s pojmom Čistý deň. Sociálna politika sa tu robila systémom ad hoc, boli sme vnímaní ako projektová krajina.
Je veľmi ťažké túto krajinu postaviť na nohy a ja sa veľmi teším, že sme súčasťou toho, a vidím to, že my tu nečakáme, ale my sme vyhrnuli rukávy všetci a chcem za to poďakovať a verím, že naozaj Slovensko bude krajinou, kde sa bude dobre žiť a kde budú zabezpečené podmienky aj pre vše... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 17:18 - 17:20 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán Blanár, ja len chcem vám tak poďakovať za tú dojemnú starosť o nás poslancov, aby sme neboli oklamaní. Myslím, že niet sa čoho obávať, skôr si myslím, že oklamaní boli mnohí iní. Jednu takú vec by som vám chcela povedať, nepočúvate.
Vyčítate Igorovi Matovičovi, že si privlastňuje niečo, čo nie je jeho, že niečo vyjednal sám. Igor Matovič vo svojom príhovore spomínal rokovania v Bruseli a spomínal a vyjadril vďačnosť aj celému svojmu tímu, ktorý tam s ním bol a ktorý s ním operatívne preberal všetky aspekty dohadovaných možností pomoci. Čiže táto, táto vaša poznámka možno vyplývala z toho, že ste ho poriadne nepočúval, čo hovoril. Ale toto mám pocit, že to tu tak viacej bolo počuť z úst vašich poslancov, poslancov SMER-u a poslancov HLAS-u, že nepočúvate poriadne, čo sa hovorí.
Chcem dať do pozornosti takú jednu vec, ktorá tu už bola spomenutá, včera zasadal súd v Banskej Bystrici kvôli CT-čku v nemocnici v Trstenej a v Liptovskom Mikuláši a bol vynesený rozsudok. Šéf obstarávania dostal natvrdo sedem rokov a 500-tisíc eur musí zaplatiť. Už to tu bolo spomenuté, ale je to už rozsudok a je to niečo, čo je fakt, nie sú to žiadne domnienky.
Domnienkami nie je ani to, že Slovensko bola krajina, ktorá mala tretie najhoršie čerpanie eurofondov. Bola tu byrokracia, zlé nastavenie výziev. Vyčerpali sme iba 32 % eurofondov. V rokoch 2007 až 2013 sme museli vrátiť 997 mil. eur a z toho 599 mil. bolo chybou štátu. Ten štát bol vo vašich rukách. Ako ste tento štát riadili, ako vyzerá informatizácia slovenskej spoločnosti, ako vyzerajú informačné systémy v Sociálnej poisťovni, ktorá naozaj zasahuje do života... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis