Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.4.2020 o 15:59 hod.

Mgr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2020 12:28 - 12:29 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujeme za slovo. Len chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zvolávam výbor v miestnosti, v rokovacej miestnosti ihneď, teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:34 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem. Chcem oznámiť členom výboru pre regionálnu, verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie výboru je zajtra o 9.30 v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2020 15:59 - 16:00 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsob..., v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh, predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2020 15:24 - 15:26 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, prinášam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 31 z 1. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi, na svojej druhej schôdzi dňa 1. apríla 2020. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v skrátenom legislatívnom konaní a prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 12:35 - 12:35 hod.

Jozef Lukáč
Dovoľujem si pozvať všetkých členov výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj na ustanovujúcu schôdzu výboru, ktorá sa uskutoční v rokovacej miestnosti č. 147 ihneď po skončení schôdze.
Skryt prepis