Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.2.2021 o 10:24 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 20:27 - 20:29 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
No ja vás nechcem zdržiavať, ale ja som si to tu (zaznievanie gongu), vy ste niektorí chodili preč a ja som si to tu hodiny odsedel a počúval som, tak mám tu, a trpel som pri niektorých, pri niektorých, čo tu hovorili a mám omnoho viac tých poznámok, ale ja sa obmedzím na jednu jedinú. To, čo ideme teraz spraviť a verím, že to spravíme, tak ako povedal premiér, je nepopulárne opatrenie. A ja teraz troška pootvorím dvere na klub OĽANO, kde bol bývalý premiér Igor Matovič a ja si pamätám jednu jeho vetu a chcel by som to tu povedať, o čo nám ide, pretože tu zazneli také poznámky, že či vieme, aká je nálada medzi ľuďmi a potom, že by sme mali konať to, čo chcú ľudia, tak ja teraz pootvorím dvere a poviem jednu takú vetu, ktorú povedal Igor Matovič. Zavádzali sme vtedy prísnejšie opatrenia a pripravovalo sa plošné testovanie a ľudia boli v strese a takisto určite to nechceli, určite si to neželali, ale Igor Matovič povedal nám: "Viete, je mi to ľúto. Ja viem o tom, že nám klesajú preferencie, ale nebudem robiť to, čo je populárne, ale to, čo je správne." Za to si ho vážim, Igora Matoviča, pretože chcel robiť veci a robí veci, ktoré sú správne, a tento nový premiér Edo Heger, tak ako povedal v úvodnej reči, aj v tejto reči záverečnej, tiež chce robiť veci, ktoré sú správne a ktoré zachraňujú ľudské životy a jednou z nich je aj núdzový stav.
Ja vám prajem požehnané sviatky a takisto vás prosím o podporu núdzového stavu. (Potlesk. Zaznievanie gongu.) predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, v rozprave k tomuto programu vystúpilo celkovo 12 poslancov. Pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré som predniesol a ktoré je súčasťou správy k tlači č. 488a.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 20:27 - 20:29 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
No ja vás nechcem zdržiavať, ale ja som si to tu (zaznievanie gongu), vy ste niektorí chodili preč a ja som si to tu hodiny odsedel a počúval som, tak mám tu, a trpel som pri niektorých, pri niektorých, čo tu hovorili a mám omnoho viac tých poznámok, ale ja sa obmedzím na jednu jedinú. To, čo ideme teraz spraviť a verím, že to spravíme, tak ako povedal premiér, je nepopulárne opatrenie. A ja teraz troška pootvorím dvere na klub OĽANO, kde bol bývalý premiér Igor Matovič a ja si pamätám jednu jeho vetu a chcel by som to tu povedať, o čo nám ide, pretože tu zazneli také poznámky, že či vieme, aká je nálada medzi ľuďmi a potom, že by sme mali konať to, čo chcú ľudia, tak ja teraz pootvorím dvere a poviem jednu takú vetu, ktorú povedal Igor Matovič. Zavádzali sme vtedy prísnejšie opatrenia a pripravovalo sa plošné testovanie a ľudia boli v strese a takisto určite to nechceli, určite si to neželali, ale Igor Matovič povedal nám: "Viete, je mi to ľúto. Ja viem o tom, že nám klesajú preferencie, ale nebudem robiť to, čo je populárne, ale to, čo je správne." Za to si ho vážim, Igora Matoviča, pretože chcel robiť veci a robí veci, ktoré sú správne, a tento nový premiér Edo Heger, tak ako povedal v úvodnej reči, aj v tejto reči záverečnej, tiež chce robiť veci, ktoré sú správne a ktoré zachraňujú ľudské životy a jednou z nich je aj núdzový stav.
Ja vám prajem požehnané sviatky a takisto vás prosím o podporu núdzového stavu. (Potlesk. Zaznievanie gongu.) predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, v rozprave k tomuto programu vystúpilo celkovo 12 poslancov. Pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré som predniesol a ktoré je súčasťou správy k tlači č. 488a.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 16:10 - 16:12 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Susko, vy ste tam hovorili o tom, že tie antigénové testy a vlastne pardon o antigénových testoch už vám povedala kolegyňa Pleštinská ale vy ste hovorili aj o tom, že ten núdzový stav by mal byť na najpostihnutejšie regióny, alebo tak nejak ste to chceli lokalizovať, no ja som rád, že ústavný súd rozhodol aj o tom a prečítam z toho uznesenia, podľa záveru Ústavného súdu na celom území Slovenska, je prítomná hrozba epidémie a v dôsledku toho je prítomné aj ohrozenie života zdravia osôb. A teraz citujem Ústavný súd je toho názoru, že vláda preto disponovala náležitým skutkovým stavom pre prijatie napadnutého uznesenia disponovala aj náležitým právnym základom, ktorý vyplýva z Ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Tá posledná veta, do uviedol sudca, spravodajca Martin Vernarský. Takže, žiadna špekulácia tom že by sme tu mali nejaké lokality napadnuté, áno sú, ale ľahko sa to môže preklopiť z jednej do druhej lokality, ľahko sa to môže zhoršiť a Ústavný súd, tiež vyriekol, že tá epidemická situácia je komplexne na celom Slovensku nie dobrá stále. A ešte jedna vec, že bude tu rozprava možno o všelijakých odborníkoch ale pán Susko, ústavnoprávny výbor a zdravotnícky výbor. Tieto dostali za úlohu aby to posúdili a odobrili to, treba ten núdzový stav podporiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 15:30 - 15:37 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
z marca 2021 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého zároveň určil ako gestor, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie prerokovali 1. apríla 2021 a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov súhlasiť s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom
pandémie, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. marca 2021 č. 160.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo sa ako gestorský výbor uzniesol, že odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh na opakované predĺženie núdzového stavu schváliť. Návrh správy o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na svojej 30. schôdzi dňa 1. apríla 2021. Správa o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 488a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo č. 91 z 1. apríla 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Marka Šefčíka a Marka Krajčího, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky plnili úlohu spravodajcov k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Tak prečítam uznesenie:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky
k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z
dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 488)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
s ú h l a s í
s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, schváleným
uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. marca 2021 č. 160.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2021 15:15 - 15:16 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci za slovo. Vážený pán premiér, vážený pán predsedajúci, predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 491 z 31. marca 2021 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti s...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 9:46 - 9:47 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážení prítomní, ako spravodajca výboru predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno - právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 9:40 - 9:42 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, z ktorej strany vy pochádzate? Odkiaľ? Z ktorej politickej strany, lebo ste povedali, že vo svojom prejave, vyhrať voľby na základe poloprávd a klamstiev. No, tak ja vám najskôr pripomeniem niektoré veci a potom vám poviem, na základe čoho vyhral Matovič voľby.
Pripomeniem vám nesplnené vaše predvolebné sľuby. Diaľnica do roku 2010, odvolanie ministra pri náznaku korupcie a klientelizmu, odchod z politiky Roberta Fica do roku 2014, dotácia na rekonštrukciu vysokoškolských internátov, po vyšetrení prípadu prezradí odkiaľ mal daňové podklady, doklady Matovičovej firmy, jedna zdravotná poisťovňa, Národný futbalový štadión do roku 2016, širokorozchodná železničná trať v roku 2010. Ďalší výrok, nikdy si ja nesadnem do poslaneckých lavíc ako opozičný poslanec, považujem to za nedôstojné. Ďalej poučka pre Roberta Fica, povedal, HZDS mínus Mečiar je pre mňa svätá, táto poučka. Vieme všetci jak to dopadlo. Vy máte okrem toho ešte ďalšie veci, napríklad predvolebnú korupciu najčerstvejšie čo sa týka schválenia 13. dôchodkov.
No, a teraz vám poviem na základe čoho Matovič vyhral voľby. Matovič vyhral voľby na základe svojho dlhoročného jednu dekádu trvajúceho boja proti mafii, proti SMER-u. Vy, SMER vydláždil cestu mafii až k špičkám v tomto štáte. Ten sľub Matovič plní. Za ten rok ho plní. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2021 11:15 - 11:15 hod.

Marek Šefčík
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím o opravu v poslednom hlasovaní, bol som proti, chcel som sa zdržať. Ďakujem.
(Prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.2.2021 10:24 - 10:26 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, vy ste spomenuli aj moje meno v diskusii tak zareagujem aj nato, ale najskôr včera ste vystúpili hrali ste sa tu na niekoho kto, kto si uctieva, kto dodržiava pietu, kto, kto nechce byť agresívny ale aj tak ste boli agresívny. To neznamená, že keď nekričíte, že nie ste agresívny. Aj teraz ste v svojom prejave keď si ho pozriete ešte raz ste dourážali premiéra a ďalších a
===== ... dodržiava pietu, kto, kto nechce byť agresívny, ale aj tak ste boli agresívny. To neznamená, že keď nekričíte, že nie ste agresívny. Aj teraz ste v svojom prejave, keď si ho pozriete ešte raz, ste dourážali premiéra a ďalších a tvrdíte, že sa bavíte vecne. No nebavíte sa vecne, urážate ľudí. Dovoľte mi zareagovať aj na to, čo tu odznelo o tom, že ako som sa vyjadril ja na predchádzajúceho človeka z rozpravy, tak nie je dôležité len to, čo sa hovorí, ale aj kto to hovorí. A ak tu bol niekto premiérom a mnohonásobne oklamal ľudí na Slovensku, tak prečo by mu mali ešte veriť. Ja som len citoval jeho výroky z tejto rozpravy a potom som ich konfrontoval s tým, čo hovoril v minulosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.2.2021 10:24 - 10:26 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, vy ste spomenuli aj moje meno v diskusii tak zareagujem aj nato, ale najskôr včera ste vystúpili hrali ste sa tu na niekoho kto, kto si uctieva, kto dodržiava pietu, kto, kto nechce byť agresívny ale aj tak ste boli agresívny. To neznamená, že keď nekričíte, že nie ste agresívny. Aj teraz ste v svojom prejave keď si ho pozriete ešte raz ste dourážali premiéra a ďalších a
===== ... dodržiava pietu, kto, kto nechce byť agresívny, ale aj tak ste boli agresívny. To neznamená, že keď nekričíte, že nie ste agresívny. Aj teraz ste v svojom prejave, keď si ho pozriete ešte raz, ste dourážali premiéra a ďalších a tvrdíte, že sa bavíte vecne. No nebavíte sa vecne, urážate ľudí. Dovoľte mi zareagovať aj na to, čo tu odznelo o tom, že ako som sa vyjadril ja na predchádzajúceho človeka z rozpravy, tak nie je dôležité len to, čo sa hovorí, ale aj kto to hovorí. A ak tu bol niekto premiérom a mnohonásobne oklamal ľudí na Slovensku, tak prečo by mu mali ešte veriť. Ja som len citoval jeho výroky z tejto rozpravy a potom som ich konfrontoval s tým, čo hovoril v minulosti. Ďakujem.
Skryt prepis