Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.6.2020 o 10:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 10:25 - 10:40 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 128a.
Uvedený vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor v určenej lehote. Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 128, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje šesť pozmeňujúcich návrhoch, návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 28 z 9. júna 2020, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, nech sa páči, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 12:03 - 12:05 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne a páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 128. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, z oprávnení, pardon, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 10:25 - 10:25 hod.

Marek Šefčík
Ďakujem za slovo. Ja len chcem uviesť, že pri prvom hlasovaní, ktoré sme absolvovali, ktoré uvádzal pán poslanec Kazda, zariadenie nezaregistrovalo moje hlasovanie, bol som za. Prosím o opravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 10:02 - 10:04 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 120 zo 4. júna 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 127, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 9. schôdzi dňa 5. júna 2020. Uznesením čl. 21, pardon, uznesením č. 21 z 5. júna 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač 128, sa uskutoční na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 18:54 - 18:56 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Podpredseda parlamentu alebo Juraj, ďakujem za, za to zhrnutie a objasnenie niektorých vecí z toho odborného pohľadu, z pohľadu práva, právnika. Ja zareagujem ako laik, pretože v práve nie som až tak zbehlý, ale povedal si, že Ústavný súd to posudzuje podľa toho, ako voľba vplýva na demokratický proces. To, či je tajná voľba, alebo verejná, a ja teraz to vnímam tak, že ak sú podozrenia z manipulácie z hlasmi z minulosti, tak je len dobré, že voľba bude verejná. Ja nerozumiem, prečo sa to zvrtlo na tom, že je zlé, že voľba bude verejná. Viete si predstaviť, že by bola tajná voľba? Čím by nás smeráci zasypali, akými, akými všelijakými nezmyselnými podozreniami?
Áno, reagoval som aj na vás, ale takýmto spôsobom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:26 - 16:27 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kmec, ja reagujem kvôli tomu, čo ste povedali na začiatku hneď, že vy sa pridávate na, ja neviem, jak ste presne povedali, ale Pellegriniho očista súdnictva alebo niečo také.
Nebyť tlaku verejnosti po vražde novinára, tak sa nič nezmení. Pellegrini, keď sa Fico trošička stiahol, len spieval o nejakom harakiri. Ale prišlo, viete čo? Bububu! Od Fica a Pelegrini iba stiahol chvost poslušne a už hral iba pekného, milého, jamôčkového.
Premaľovaný SMER je to isté, čo SMER. Nemusíte nás klamať, to je to isté a Pellegrini sa tým aj pochválil, keď hrdo vyhlásil: „Ja som dvadsať rokov vychovaný v SMER-e.“
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:01 - 16:03 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Tomáš, vy viete všetko dopredu, všetko, ako bude, aká bude voľba, úplne všetko. Pritom Gábor Grendel, kolega, tu v rozprave vymenoval argumenty, tak si to, prosím vás, pustite ešte raz a popremýšľajte nad tým, čo hovoril.
Dobroslav Trnka, to je tá nahrávka s Počiatkom, ktorá tu bola spomenutá, je tým najhrubším, čo tu od generálneho prokurátora verejnosť vôbec videla! A ktovie čo ešte všetko nevidela, všakáno?! Trnka sa teraz bráni úplne trápne ako váš predseda Fico kedysi, že jeho hlas vraj nie je jeho hlasom na inej nahrávke.
Ja verím, že ak zvolíme verejným hlasovaním po verejnom vypočutí generálneho prokurátora, tak to bude človek, ktorý sa nikdy za svoje slová a činy hanbiť nebude.
Chcem ešte povedať niečo na adresu toho, čo ste hovorili ohľadom Daniela Lipšica. Médiá sa opýtali, myslím, že Richarda Sulíka a asi aj premiéra, že či by si vedeli predstaviť na tej pozícii takého človeka, ako je Daniel Lipšic. Odpovedali, zjednoduším, že áno. Samozrejme, médiá to prekrútili a to vám vyhovuje a zneužívate to podsúvaním verejnosti, že sa tu niečo šije na konkrétnu osobu. Ja vôbec neviem, či sa napokon Lipšic vôbec prihlási do tej voľby, ak ten zákon prejde, môže.
Je však nepoctivé z vašej strany hľadať chyby na Lipšicovi, ak Fico spĺňa kvalifikácie na prezidenta, generálneho prokurátora a na predsedu Najvyššieho súdu. Morálnu kvalifikáciu na to určite nespĺňa.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 15:33 - 15:33 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Mazurek, z tohto vášho príspevku alebo dalo by sa povedať z guľometnej paľby vyberiem iba jednu vec, na ktorej sa dá ľahko ilustrovať, o čo vám vlastne ide. Najskôr skritizujete, že dáme, ako vy hovoríte, osadníkov medzi majoritu a že trestáme vraj slušné rodiny. A hneď vzápätí skritizujete, že im chceme pomôcť zaradiť sa do škôl posilnením ich asistentov pre nich, ktorí sú práve na to určení, aby im pomohli. Z tohto príkladu je jasné, že vy nechcete reálne veci riešiť. Vám vyhovuje ten stav, ktorý tu je, aby ste do minority, do minoritnej časti obyvateľstva búšili donekonečna. To je váš program, cieľ, a keď sa im reálne pomôže v budúcnosti, tak stratíte veľkú časť svojej politickej agendy.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 17:55 - 17:56 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, ja som sa prihlásil kvôli tomu, že ste sa tam veľmi zasekli, keď sa kolega zasmial, keď ste povedali jedno meno a vás to vyrušilo. Zdieľam to, že tieto nominácie by nás nemali reprezentovať na žiadnom fóre, a keď si pamätáte, tak ja som s tým vystúpil kedysi v rozprave a vás zaseklo jedno jediné pousmiatie sa nad tým menom. Mne nadávali vulgárne, ja môžem aj konkrétne mená spomenúť, pán Vážny napríklad kričal, pán Blaha takisto, nedali mi hovoriť, nedovolili mi hovoriť a vy sa tu, vy sa tu zaseknete a poukazujete na to, jaká tu má byť kultúra a neviem čo, keď sa kolega zasmeje. Áno, všetkých nás rozosmieva, ale cez slzy, keď niekto niekam navrhne človeka, ako je tento váš kolega a nebudem ho druhýkrát menovať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 15:01 - 15:01 hod.

Marek Šefčík
Ďakujem, Jano, za podporu. Páčilo sa mi slovné spojenie úmrtný list a pitevný, pitevná správa. To je úplne super. Áno, presne tak to bolo, presne taká je táto správa.
A, pán Kotleba, v závere svojej, svojho vystúpenia som povedal, že práve takto to chceme robiť. Práve takto to chceme robiť a dúfam, že keď tu o rok takto budeme, tak nebudú sa skrývať prešľapy, ale tiež sa na rovinu povedia.
Ďakujem.
Skryt prepis