Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 10:28 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:28 - 10:29 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Erik Tomáš, z vašich úst tvrdenie, že my klameme niekoho, vychádza úplne absurdné, pretože najskôr tak politicky, vy ste sa do parlamentu vyviezli na chrbte Fica a, a strany zločineckej organizácie SMER. A potom, keď vám to už nevyhovovalo, tak ste ho oklamali a ste od neho odišli.
Ale teraz poďme k tým obedom. Len socialista môže tvrdiť takú fantazmagóriu, že... (Reakcia z pléna.) Suja má slovo? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
53.
Poprosím, poprosím pokoj v rokovacej sále.
(Reakcia z pléna.) Pán poslanec Šefčík, dostanete čas a poprosím na balkóne, aby sa správali v zmysle pokynu vedúceho kancelárie a nefotili osobné dokumenty poslancov. Ďakujem.
Pán poslanec Šefčík, máte znova slovo.


Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Ďakujem za prerušenie. Len socialista môže tvrdiť takú fantazmagóriu, že niečo je zadarmo. Komunisti to tvrdili, tvrdia to aj teraz hlasosmeráci. Veď to stále musí niekto zaplatiť. Navyše reálny stav je taký, že sociálne slabším sa táto spoločnosť tak či tak solidárne poskladá na obedy. Nikdy to nebolo zadarmo. Vy ste to populisticky podobne ako tie vaše 13. dôchodky a také somariny vyhlásili ako obedy zadarmo, ale vy ste oklamali ľudí. Nič nie je zadarmo. Obedy, sú to obedy, na ktoré sa všetci aj teraz, aj potom solidárne poskladáme. Tak znie pravda.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 9:44 - 9:45 hod.

Marek Šefčík
Ďakujem za slovo. Rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní. Vy ste sa ale snažili spochybniť konkrétny zákon, o ktorom ste tvrdili, že je nejakým paškvilom. Len neuviedli ste žiadnu konkrétnosť. Nič konkrétne, čo by ste zákonu vytkli a takto povedala moja predrečníčka. Ona vám to už povedala: Čo vám na tom zákone konkrétne prekáža? To ste nepovedali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač č. 276. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 10:07 - 10:08 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, tento parlament určite odsudzuje tento vojenský konflikt ako taký. Čiže sme proti tomu a sme tak nastavení, ale ja by som chcel k tým vašim argumentom.
Včera ste sa stavali na stranu komunistického režimu, ktorý systematicky bojoval proti veriacim kresťanom. Prenasledoval ich, väznil, mučil, zabíjal, ale stačilo sa vyspať a dnes sa staviate na stranu bratského kresťanského národa. Bijete sa do pŕs za kresťanstvo, za kresťanský národ, takže aj toto dokazuje falošnosť vašich argumentov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:18 - 18:19 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, zjavne po dnešnom dni je jasné, že je zbytočne s vami diskutovať o komunizme. Ja to zoberiem z iného uhla. Nikto z vašich kolegov zo SMER-u vás v pléne nepočúval. Keď sa pred časom odlepil HLAS SMER-u od SMER-u, Pellegrini na tlačovke povedal, že každý zo SMER-u má k nim dvere otvorené a na otázku novinárov, či aj pán Blaha, odpovedal s úsmevom: "Tak zas nie každý." Vlastní vaše nezmysli nepočúvajú a dištancujú sa od vás. To svedčí o váhe vašich argumentov. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:40 - 10:55 hod.

Marek Šefčík
Samozrejme, ďakujem. Podporujem predložený návrh zákona a k tomu stačí dodať len krátke – konečne. Pretože tento zákon alebo podobný zákon tu mešká 30 rokov, takže dodám ešte jednu vetu, ospravedlňujem sa všetkým politickým väzňom za to, že sme tak pomalí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 21:55 - 22:10 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, v rozprave k návrhu zákona vystúpilo 25 poslancov. Pozmeňujúce návrhy podali pani poslankyňa Záborská a pani poslankyňa Cigániková. Súčasne pani poslankyňa Záborská požiadala vyňať z informácie na samostatné hlasovanie body 5, 8 až 11 a pani poslankyňa Cigániková požiadala vyňať z informácie samostatné hlasovanie body 1, 2, 4, 8 až 11.
Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes v rozprave, pán predsedajúci, dajte najskôr hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Dávam hlasovať o skrátení lehoty. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 74 poslancov, za 65, proti nikto, zdržalo sa 7, nehlasovali 2.
Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky nie je užná..., uznášaniaschopná. Ospravedlňujem sa.
V zmysle rokovacieho poriadku vyhlasujem 15-minútovú prestávku, po ktorej budeme overovať, či Národná rada Slovenskej republiky je uznášaniaschopná.

(Pätnásťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

29.9.2020 20:19 - 20:21 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, ja už len na záver chcem poznamenať jednu vec a obrátiť sa k ľuďom, pretože všetci, každý z nás máme mailové schránky, a ja som si prezeral maily, ktoré nám chodili v tomto čase, prichádzali asi počas tých dvoch-troch týždňov a prichádzali maily, ktoré nás, v ktorých nás ľudia alebo organizácie vyzývali, aby sme boli proti tomu zákonu, aby sme to nepodporili. Bolo ich síce dosť, ale určite viac, aspoň ja mám taký pocit aj podľa tých počtov, určite je viac takých, ktoré prišli nie od organizácií alebo nejakých loby skupín, ale od konkrétnych ľudí s konkrétnymi životnými príbehmi, ktorí nás vyzývali, aby sme tento zákon podporili.
Týmto záverečným slovom sa chcem týmto ľuďom poďakovať. Ďakujeme vám za tú podporu, cítime to a verím, že vypočujeme vaše prosby.
Ďakujem pekne za celú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 17:54 - 17:55 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Riešme to, v poriadku. Nech to rieši, nech to riešia vedci, lekári, riešme to. Ale moment... (Reakcie z pléna a zaznievanie gongu.) A toto je ten problém, že vy oponentovi skáčete do reči, vy poviete, že to je blbosť. Pani Záborskej v televíznej relácii poviete, že Záborská, teda v rozhlasovej, že Záborská hovorí hlúposti. Troška úcty k oponentovi, iba o to vás žiadam. V pohode to riešme, nech sa páči.
Môžme to riešiť, môže to riešiť vedecká obec, lekárska obec, ale nie v tomto zákone, ktorý je prorodinný, prosociálny a ide pomáhať ženám. (Reakcia z pléna.) A znova skočenie do reči. Ale vám to neprekáža. Takto komunikujete bežne. A znova. (Reakcia z pléna.) Ďa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2020 17:51 - 17:52 hod.

Marek Šefčík Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja iba krátko. Pani Cigániková, vy asi nechcete počúvať. Však vám hovoríme, viacerí to povedali aj pani navrhovateľka, ten zákon chce pomáhať tehotným ženám a vy doňho chcete vpratať nejakým spôsobom pozmeňovák, ktorý je interrupcia. My chceme podľa programového vyhlásenia vlády zamedzovať, robiť politiky tak, aby sa tým interrupciám predchádzalo a vy tam dáte pozmeňovák, ktorý interrupciu ešte viac, ja neviem, sprístupní. Toto ale my, toto nie je vôbec zmysel toho zákona. Ďakujem.
Skryt prepis