Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

4.11.2020 o 15:09 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 4.11.2020 15:09 - 15:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor NR SR pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby uvedené výbory prerokovali, aby uvedené návrhy výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.11.2020 15:02 - 15:03 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 293 z 9. októbra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 303), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 26. schôdzi dňa 15. októbra 2020 a prijal uznesenie č. 78, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, v skrátenom legislatívnom konaní na 16. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.11.2020 11:31 - 11:31 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne, pán predsedajúci za slovo. Chcem poprosiť kolegynku, kolegov členov finančného výboru, stretávame sa dnes 12.00 hod. v našej miestnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Kolegynka, kolegovia, členovia finančného výboru, ako už bolo avizované, zvolávam zasadnutie výboru dnes o 12.00 hod. v našej štandardnej miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 21.10.2020 19:16 - 19:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov za členov, na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za pani Jitku Hasíkovú hlasovalo za 87 poslancov, proti hlasovalo 5 poslancov, zdržalo sa hlasovania 34 poslancov,
– za pána Antona Slamku hlasovalo za 90, proti 4 a zdržalo sa hlasovania 32 poslancov.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení pán Anton Slamka a pani Jitka Hasíková.

Zároveň ma overovatelia poverili, aby som oznámil výsledok hlasovania Národnej rade.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 21.10.2020 19:16 - 19:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu NR SR, ktoré sa konalo 21. októbra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu NR SR všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 129 hlasovacích lístkov, platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Juraja Blanára za podpredsedu NR SR hlasovalo za 89 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov.
Podľa čl. 9 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Juraj Blanár. (Potlesk.)

Zároveň ma overovatelia poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 21.10.2020 19:01 - 19:16 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2020 (opakovaná voľba).
Na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu podpredsedu NKÚ bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali130 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu podpredsedu NKÚ všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za pána Igora Sulaja hlasovalo za 41 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 66 poslancov,
– za pána Ivana Kuhna hlasovalo za 16 poslancov, proti 24 a zdržalo sa 86.
Na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.

Keďže podpredseda NKÚ nebol zvolený, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:21 - 16:22 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ako bol ten pravidelný vianočný príspevok definovaný? Nebola to, pán poslanec, náhodou teda sociálna dávka? Lebo na 13. dôchodok bolo v rozpočte nula euro aj v roku 2013, aj v roku 2014, aj v roku 2015, aj ’16, aj ’17, aj ’18, a ako som už spomínal, aj v roku 2020.
No tak potom asi teda strana SMER mala počas celých tých rokov fakt veľa iných dôležitých povinností, keď teda na ten 13. dôchodok prišlo, legitímne prišlo, čas a priestor až teda dva týždne pred voľbami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:06 - 16:08 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. No ja by som začal tým, že v rozpočte pre tento rok, v rozpočte 2020 bolo na 13. dôchodky rozpočtovaných 0, slovom nula euro, a to hlavne z toho dôvodu, že 13. dôchodok neexistoval po ix rokoch vlády teda strany SMER.
Potom pán, pán kolega Richter hovorí, že bude im zobrané, bude dôchodcom zobrané. Ja si myslím, že bolo by dobré hovoriť, že nebolo im dané. Počas vašej vlády im nikdy nebol daný 13. dôchodok. Mali ste na to fakt veľa rokov. A keď spomína, že aké je tragikomické, čo robí táto vláda, tak si myslím, že ak bolo niečo tragikomické, tak to bolo prijímanie 13. dôchodku týždeň pred voľbami. Týždeň, keď strana SMER v panike z výsledkov, alebo teda z predvolebných prieskumov riešila, že čo treba nejak urobiť, aby z toho nebola úplná blamáž, a teda vtedy bol 13. dôchodok schvaľovaný. Tak toľko asi k tej realite, no.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 21:51 - 21:54 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré sa konalo dňa 29. septembra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 136 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky, zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných a 136 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za pána Igora Šulaja hlasovalo za 48 poslancov, proti 24, zdržalo sa hlasovania 64,
- za pána Ľubomíra Andrassyho za hlasovalo 81 poslancov, proti 21, zdržalo sa 34,
- za pána Jána Gájera za 1, proti 23, zdržalo sa 112,
- za pána Milana Galandu za 5, proti 21, zdržalo sa 110,
- za pána Ivana Kuhna hlasovalo za 17, proti 21, zdržalo sa 98 a
- za pána Petra Sádovského hlasovalo za 11, proti 22, zdržalo sa hlasovania 103 poslancov.
Na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za podpredsedu kontrolného úradu, Najvyššieho kontrolného úradu zvolený pán Ľubomír Andrassy.
Keďže nebol zvolený potrebný počet podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej teda podľa zákona postupujú tí, ktorí mali na druhom a treťom mieste najviac hlasov, teda do druhej, druhého kola voľby postupuje pán Igor Šulaj a pán Ivan Kuhn. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis