Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.9.2020 o 13:55 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2020 13:55 - 13:57 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 12:53 - 12:53 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Aj keď už tu to bolo viackrát spomínané, že sa jedná o kozmetickú úpravu a zmenu, ja tento návrh zákona podporím, pretože tiež ako mestský a krajský poslanec mám tú skúsenosť, že naozaj kontrolórovi nie je udeľované slovo a doslova niektorí primátori, starostovia alebo župani sa snažia doslova umlčať kontrolóra, a pritom ich hlas a stanovisko je často dôležité.
Podobne súhlasím s pánom poslancom Dostálom, ktorý, tiež sa neobávam, že, že by kontrolóri nejak naťahovali čas alebo doslova blokovali rokovania mestských, obecných alebo krajských zastupiteľstiev. Ich vystúpenia sú vždycky faktické, postavené na faktoch, odborné, argumentačné, takže nevidím v tom problém a tento zákon podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 12:12 - 12:13 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Drábiková, pán poslanec Herák, chcem sa vám poďakovať, že prichádzate s návrhom tohto zákona, ktorý naozaj pomôže veľmi zraniteľnej skupine mladých ľudí, ktorí opúšťajú detské domovy.
Viem, že títo mladí ľudia sú častokrát po opustení detských domovov ponechaní napospas osudu. Nemajú prácu, nemajú strechu nad hlavou a končia často na ulici a stávajú sa z nich bezdomovci. A sú to často talentovaní a šikovní ľudia, ktorí sa nemôžu ani zamestnať, pretože nemajú ani kde bývať a skloniť hlavu. Je preto dobré, že tento návrh zákona im umožňuje vrátiť sa naspäť do centier pre rodiny a mládež, aby mali vlastne vytvorené zázemie a potom môžu lepšie naštartovať ten svoj nový život.
Takže chce sa vám poďakovať za tento návrh zákona, vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:05 - 11:06 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja vidím tri pozitíva v návrhu tohto zákona.
Prvé pozitívum je v tom, že tento návrh zákona je prínosom pre regionálne televízie a lokálne rádie (rádiá, pozn. red.), ktoré doteraz nemohli vysielať politickú reklamu, ktorá sa týkala komunálnych volieb miest, obcí a vyšších územných celkov.
Ďalšie pozitívum vidím v tom, že to bude prínosom aj pre samotných kandidátov na poslancov, primátorov a županov, ktorí získajú ďalší komunikačný kanál, ktorým sa môžu prihovoriť svojim voličom.
A v neposlednom rade je to pozitívum aj pre samotných voličov, ktorí doteraz nemohli cez regionálne a miestne televízie vidieť kandidátov na poslancov, primátorov a starostov, takže teraz budú mať viac informácií o kandidátoch, ktorí kandidujú v ich regiónoch teda, takže tento zákon podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 16:31 - 16:31 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredsedajúci. Pán poslanec Pellegrini, vaše vystúpenie vnímam trošku tak ako tragikomické. Na jednej strane chcete odvolávať pána premiéra Igora Matoviča a na strane druhej v kontexte vašich posledných vyjadrení vnímam, že vlastne iná alternatíva ako vláda Igora Matoviča neexistuje. Veď vy ste pána poslanca Fica poslal do politického dôchodku, záhrobia, veď sám ste tvrdil, ak zostane naďalej na čele SMER-u, čaká ho osud premiéra Vladimíra Mečiara a Dzurindu. Na druhej strane pán Fico vás nazval bandou zradcov a bizniskrídlom. Tak ja sa pýtam, kto má sa tu vrátiť vládnuť? Bizniskrídlo, ktoré zastupuje oligarchov a nabíja si vlastné kšefty a peňaženky?
Som rád, že Igor Matovič je premiérom a dúfam, že to ostane i naďalej.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 14:59 - 14:59 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Juraj, ďakujem za tvoje vystúpenie a súhlasím s tebou, že je nemiestne, ak sa všetci tu teraz tvárime, že sme demokratickí a slobodní, aby sme urážali a dehonestovali ľudí, ktorí sa vlastne stavajú na ochranu života a práv nenarodených detí.
Som rád, že si poukázal aj na ďalší fakt, a to je ten, že chlapi, ktorí cítia spoluzodpovednosť za život detí, sú odcudzovaní a stavaní na druhú koľaj, že o všetkom môže výrazne len rozhodovať žena. Naopak, ja chcem vyzdvihnúť všetkých chlapov, ktorí sa stavajú na obranu nenarodených detí, a sú veľkou oporou svojim ženám v týchto životných situáciách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 12:59 - 13:00 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja vás môžem, pán poslanec Kotleba, ubezpečiť, že ja osobne podporím každý návrh, ktorý je za ochranu ľudského života a práva nenarodených detí, a je mi to jedno, z ktorej strany tento návrh prichádza, pretože osobne som presvedčený, že ľudský život je ten najväčší dar, ktorý máme na zemi, je to Boží dar, takže ja osobne nemám problém to podporiť.
Čo sa týka zákona, ktorý navrhlo OĽANO, hovoríte, že je veľmi jemný, málo ambiciózny, môžme s tým súhlasiť, ale je reálny. Veľmi dobre viete, že ak v tejto chvíli schválime akýkoľvek návrh zákona, nepodarí sa nám zmazať morálny a hodnotový deficit, ktorý tu vznikol za posledných 30 rokov. Žiadny zákon nezmení zmýšľanie ľudí, nezmeníme to, aby si matka vlastnila, matka vážila dieťa, ktoré nosí pod srdcom, aby chlap cítil zodpovednosť za rodinu, ktorá, ktorá je jeho. To znamená, že môžme prijať akýkoľvek návrh zákona, čaká nás všetkých a celú spoločnosť ešte dlhá a náročná cesta a zápas za to, aby si ľudia opäť začali vážiť ľudský život.
Takže z mojej strany len toľko zatiaľ, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 12:44 - 12:45 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. My sa tu už vyše hodiny bavíme o tom, o zodpovednosti obcí a miest, čo sa týka boja proti hazardu. Ale už to tu naznačil aj pán poslanec Suja, veľmi dôležitú úlohu v tomto boji zohráva aj samotná Finančná správa. Mnohí ľudia, ktorí trošku poznajú, ako hazard funguje, veľmi dobre vedia, že v kontrole hazardu zo strany štátu, čo sa týka bývalých daňových riaditeľstiev, ale aj Finančnej správy, stále to kontrolujú tí istí ľudia, už niekoľko rokov, nemenia sa. Takisto tí istí ľudia spravujú tieto automaty. A je tu vážne podozrenie, že môže dochádzať k únikom finančným do štátneho rozpočtu, preto by bolo veľmi dobré, aby si na to podnikanie detailnejšie posvietila aj samotná Finančná správa a možno by sme zistili, že to podnikanie, ak by si Finančná správa robila svoju úlohu tak, ako by mala, možno nebude až tak zaujímavé a výhodné pre prevádzkovateľa hazardných hier.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 11:48 - 11:49 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Súhlasím s viacerými mojimi predrečníkmi, že najlepšie a najideálnejšie by bolo, samozrejme, zakázať ten hazard plošne na Slovensku, ale, tak ako to už povedal predseda parlamentu, môže nám tu vzniknúť problém, že bude vznikať tzv. pivničný čierny hazard. Ale súhlasím s tým, čo povedal aj pán Kotleba, aj pán Kuffa, že vlastne ak to dáme len na ramená starostov a regionálnych poslancov, tá regiónna oligarchia je naozaj silná a vplyvná a môže ovplyvniť ich rozhodnutie zásadným spôsobom. Ale súhlasím s tým, že v tejto fáze prijmime tento prvý krok, nevylučujeme, že neskôr prijmeme prísnejšie opatrenia, dajme to zatiaľ na ramená starostov, obecných poslancov. Ak sa tento krok neosvedčí, pristúpime k ďalším, razantnejším opatreniam neskôr.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 11:22 - 11:23 hod.

Milan Potocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Myslím, že nikto z nás nepochybuje o tom, že hazard ničí ľudské životy a rozbíja rodiny, a preto vítam návrh tohto zákona, ktorý vlastne dáva samosprávam lepšiu možnosť regulovať tento hazard na ich území. Súhlasím s pánom primátorom Nitry, ktorý povedal, že nie je to len o zlepšení sociálnej situácie a bezpečnosti, ale naozaj hazard zmenil aj vizuál našich miest. Ak sa prejdete v menej rozvinutých regiónoch, ako sú mestá Michalovce, Sobrance, Trebišov, tak tieto mestá pomaly pripomínajú Las Vegas. Keď si prejdete centrum týchto miest, tak uvidíte, že vlastne všade je to len samá čínska predajňa, krčma, kasíno, herňa. Takže budem rád, ak sa aj týmto zákonom podarí zmeniť charakter našich miest, že vytlačíme z miest hazard a kasína.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis