Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2021 o 16:17 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 16:17 - 16:19 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán kolega, takže Vansovej Lomničku už máme za sebou, tak poďme sa posunúť k tomu domácemu násiliu. To domáce násilie skutočne je už niekoľko rokov problém. V podstate problém je aj v tom, že sa málo vyšetruje. Jednoducho sa zasúva pod stoličku. V podstate existuje niečo ako mužská solidarita. To znamená, že dosť často sa stáva to, že pokiaľ týraná žena alebo znásilnená žena alebo žena, ktorá je konfrontovaná s nejakým násilím, príde na políciu; hlavne v malých obciach, v malých mestách sa stáva, že obvykle policajt je spolužiak alebo bratranec svojho manžela a je to tak. Pravda je aj taká, že ženy, keďže, konfrontované s násilím, s ktorými sa ja naozaj dosť často stretávam, ani nechcú vypovedať pred mužmi. A nepočúvajú ich ani policajti častokrát, nepočúvajú ich ani prokurátori, nepočúva ich takmer nikto. Výsledkom je už niekoľko zastrelených, však to nebudeme sa vracať do minulosti, lebo to nemá zmysel, a preto často napríklad podávajú trestné oznámenia priamo na prokuratúru s tým, že majú pocit, že tam sa niečo pohne, pohnú sa ľady a začne sa vyšetrovať, ale obvykle ani tam sa nestretnú s nejakou ochotou.
My tu naozaj neberieme vážne tiché prosby žien, v tom máme obrovské rezervy ale všetci, celá spoločnosť. Preto možno pracovná skupina pre reformu polície prijala aj môj návrh, kde som žiadala, aby týrané ženy a ženy, ktoré boli konfrontované s násilím, vypočúvali ženy. Možno tým sa aj otvoria, tým totiž ešte ako-tak veria a tú pravdu povedia.
Takže ja vám chcem poďakovať, naopak, za to, čo ste povedali, za celý váš prejav a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 16:35 - 16:36 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán minister, len nedávno pán poslanec Fico čítaním z vyšetrovacích spisov v pléne potvrdil, že jeho ľudia sú mu stále k dispozícii a sú pre neho ochotní urobiť čokoľvek, len aby spolu s ním nakoniec, aby sa spolu s ním nakoniec vyhli trestnej zodpovednosti. Pravda ale nakoniec zvíťazí, aspoň pevne verím, a obvinení, obvinení zdiskreditovaní vyšetrovatelia, ktorí bojujú za spravodlivosť, nakoniec budú oslobodení.
A viete, o čom sa dnes bavila skupinka novinárov vonku? Bavila sa o tom, že pani Santusová má údajne nový trojizbový byt, nové auto a kúpila auto pre rodičov. O tom sa bavili novinári vonku, pevne verím, že už išli po nitkách.
A ešte jedna vec, ak je tu niečo v rozklade, tak to je chobotnica Roberta Fica.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:06 - 18:08 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Jáj, pán poslanec, keby boli majstrovstvá sveta v demam... v demagógii, tak vy ste normálne na jednom z prvých troch miest úplne bezpečne.
Musím vás znova upozorniť, že toto nie je zákon o Slovenskom národnom povstaní ako takom. My ho nejdeme meniť ani ho nejdeme rušiť, ani mu nejdeme meniť obsah, nejdeme meniť ani Košický vládny program. Toto je zákon o múzeu. O múzeu. V tom múzeu sú exponáty, ktoré sú základom toho múzea. A tie exponáty chceme, aby boli perfektne ošetrené, aby vydržali ďalšie roky, možno ďalšie desaťročia a ďalšie storočia. Takže, prosím vás pekne, my sa tu nebavme o tom, že niekto ide rušiť SNP. Nie, my ideme jednoducho zlepšiť fungovanie múzea SNP.
A čo sa týka digitalizácie, tak digitalizácia a digitalizačné centrum pôvodne malo byť v Slovenskej národnej galérii. To, že išlo do Banskej Bystrice, je vecou Petra Pellegriniho, ktorý si ho tam strčil s tým, že v Bratislave nenašli vhodné priestory. Takže o tomto je digitalizačné centrum. A faktom je, že digitalizačné centrum veľmi slušne zarábalo, takže to len k to... to len tomu, k tej informácii o digitalizácii.
A áno, súhlasím aj s pánom poslancom Kotlebom, že to, akým bol šéfom Mičev, tak to bola jedna katastrofa. Ten tam naozaj celé roky nemal čo robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:43 - 17:45 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Prosím, pán poslanec Blanár, plakali ste dlho, s pátosom, ale na zlom hrobe teda. Čo má história SNP s tým, kam bude Múzeum SNP patriť?!
Múzeum SNP je vo svojej podstate vojenské múzeum, a tak jeho zaradenie pod Vojenský historický ústav je len logickým vyústením, najmä s ohľadom k exponátom a ich odbornému ošetrovaniu, lebo verte, alebo nie, reštaurovať obrazy, nábytok a tank či delo je sakra rozdiel. A verte, alebo nie, najlepšie to vedia tí, ktorí to majú v popise práce, lebo to len vy ste dokázali sprznúť, sprzniť reštaurovanie tak, že lafety natierali brigádnici olejovou farbou a oltár Majstra Pavla babráci s epoxidom. Ak Banské múzeum patrí pod ministerstvo životného prostredia, Múzeum SNP v správe ministerstva obrany je viac ako logické.
A ešte nezabudnem pripomenúť zabudnutú správu kontroly, ktorú tam poslala svojho času pani Laššáková, správa mala 35 strán a z toho bolo 30 strán nedostatkov. O tomto všetkom sme sa bavili na samostatnej schôdzi výboru pre kultúru.
Takže myslím si, že to, že to bude patriť pod Vojenské múzeum, je len a len dobre.
Skryt prepis
 

2.7.2021 15:30 - 15:31 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 12:02 - 12:03 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som z tohto miesta chcela najskôr v prvom rade poďakovať kolegom, ktorí daný návrh podali, lebo akokoľvek sa to nezdá v tom, v tejto našej rozprave o lesoch a... a peniazoch a neviem čom, ale aj toto je veľmi dôležitá vec.
Dôležité na tom je hlavne to, že sa stransparentní absolútne celý proces, že bude konečne vidno, odkiaľ a kam tie peniaze tečú, pretože doteraz to vidieť nebolo. Mali tú odvahu a ja pevne verím, že takýmto spôsobom budeme postupovať aj pri ďalších fondoch, ktoré sú naviazané na ministerstvo kultúry, pretože je pravda, že tá kvázi transparentnosť, ktorá sa teda viac-menej skôr tvári ako transparentnosť, ale až tak transparentná nie je, že, že to bude postupovať aj ďalej. Takže ešte raz veľká vďaka.
A skutočne rekonštrukcia fondov je viac ako potrebná, že to, že sa tak deje práve teraz, je veľmi dôležité možno aj vzhľadom na to, že sa mení šéf fondu pre kultminor, a myslím, že trafili, trafili kolegovia všetko, čo mohli, vrátane času, takže ešte raz ďakujem za tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.7.2021 11:52 - 11:54 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, aby... ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Polláka, Vladimíra, Vladimíry Marcinkovej, Ondreja Dostála, Jána Heráka a Romana Foltina na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 507) v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 721 z 5. mája 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 507) schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej bola schválená uznesením č. 111 zo dňa 15. júna 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 16:11 - 16:13 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
No podľa mňa to nebol dobrý príspevok, ale však, samozrejme. Ja som bola na konferencii a bola to veľká konferencia, kde boli zástupcovia všetkých organizácií vrátane Štátnych lesov, vrátane poľovníkov. Viete, čo sa stalo? Po príhovore jednak ministra Budaja, jednak štátneho tajomníka, jednak predsedu Národnej rady, keď vyzvali Štátne lesy a vyzvali poľovníkov, aby teda predstavili svoju predstavu a svoje pripomienky k tomuto návrhu zákona. Viete, čo spravili? Zdvihli sa a odišli. Povedali, my máme svoje čísla a odišli. Bez toho, aby začali nejaký dialóg. Takto reagovali. Mali priestor, boli tam naozaj všetky organizácie, boli tam všetci riaditelia všetkých národných parkov a takto oni zareagovali.
Čiže to, že to je poslanecký návrh a čo? A čo? My sme tu na to, aby sme tvorili zákony. A že to predkladajú poslanci? To je ich problém, keď sa do toho pustili, je to dôležitý zákon, prečo by to nemohli urobiť? Aký je v tom problém? Vy máte so všetkým problém, vy ničomu nerozumiete. Vy ste jak Majka z Gurunu.
Však to nie je možné a teraz sa bavíme o drevospracujúcom podniku, drevospracujúcom priemysle. Prosím vás, viete, koľko píl, píl zaniklo za posledných 12 rokov? My tu len vyvážame guľatiny a to je presne to, že nosíme naspäť tie stoličky a tie stoly z Nemecka a Rakúska. Prečo zanikli tie píli?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 13:32 - 13:34 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Juraj, ty si pripomenul očkovanie na prasaciu chrípku. Ja teraz pripomeniem jeden príbeh z roku 2017, keď vo februári tohto roku odleteli na Kubu minister financií Kažimír s ministrom zdravotníctva Druckerom a cieľ cesty bola deblokácia kubánskeho dlhu. Tá sa deblokovala aj tým, že priviezli sem liek Heberprot pre cukrovkárov na tzv. diabetickú nohu za niekoľko miliónov eur. Slovensko bolo jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá liek používala. Liek nikdy neprešiel európskym ani slovenským schvaľovacím procesom. Štátny ústav na kontrolu liečiv sa k tomu len vyjadril, že neregistrovaný liek sa na Slovensku môže doviezť len cez mimoriadny dovoz, schvaľuje ho ministerstvo zdravotníctva. Ten neregistrovaný liek s veľmi pochybnými klinickými testami mal dokonca podporu a bol ospevovaný v médiách ako zázrak. Nikto nepožadoval schválenie nejakou liekovou agentúrou. Nie, naopak, všetko bolo v úplnom poriadku. Po roku sa začali u pacientov objavovať nežiaduce účinky. Liek stiahli, šupli niekde do pivnice a zlikvidovali. Všetko sa ututlalo!
Prečo orgány činné v trestnom konaní doteraz nevypočúvali ani poslanca Fica, ani Druckera? Nikto ich nežaloval za zločin všeobecného ohrozenia ani ťažkého ublíženia na zdraví. A nikto od nich nepožaduje 5 mil. eur, ktoré vyhodili do luftu!
Máte pravdu, oni by mali byť zalezení niekde v kúte a modliť sa. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 12:53 - 12:55 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
No úprimne, pán poslanec Mazurek, vy ste to zaklincovali už potom na záver. Ja úprimne verím tomu, že niekto, kto chce riešiť psov v osadách, že je to možno pán poslanec Ďurica, ale vám neverím ani slovo, lebo tu v podstate ide o ten základ, o to týranie psov. Či tam, či onam, je to úplne jedno, pretože aj v osadách žijú ľudia, ktorí sa normálne poctivo starajú o svojich vlastných psov. A tí ľudia, o ktorých ste mi rozprávali, jak chodia do tých osád, ja ich poznám menovite, osobne, čiže o tých sa baviť nemusíme.
Ale to, že vám v podstate ide len o osady, ktoré sú postavené nelegálne, tak to bol, to bol záver vašej, vašej rozpravy. Čiže tu vôbec nejde o psov. Ja som to pochopila tak, že vám vlastne ide len o tie osady a o tých Rómov. To je celé. A úprimne, 60 % týraných psov je v majorite za zavretými dverami, za plotmi, 40 % je v osadách. Ale to, že ideme točiť len do osád, je omnoho viac sexi, takže, a bulvár to má radšej. Určite nepôjdu k bielemu tyranovi za plot, pretože ich tam jednak nepustí, lebo ich tam nepustí, lebo policajne sa to nedá. Takže asi takto to je, viete. A my, čo to trošku poznáme aj trošku z bližšia, tak fakt o tom vieme, ale zase kvitujem to, že sa zaujímate aj o týrané zvieratá. Tak to je fakt plus.
Skryt prepis