Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2021 o 9:52 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 9:52 - 9:54 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem. Z toho, čo tu bolo povedané, mi je už celkom jasné teda, že predkladatelia tohto návrhu zákona, a teda osobitne pán poslanec Kočiš sú za dobrovoľnosť očkovania proti COVID-u-19. Tu musím povedať, že rovnako v tomto sa zhodneme a takisto aj poslanecký klub Ľudovej strany Naše Slovensko je za dobrovoľnosť očkovania proti COVID-u-19, na druhej strane ale náš poslanecký klub je aj za dobrovoľnosť očkovania proti iným chorobám, možno vakcínami, ktoré si prešli tými rôznymi skúškami, a teda sú teda časťou odbornej verejnosti pokladané za bezpečné, ale aj v tomto prípade teda, ak ide o, ja neviem, záškrt, osýpky a mnohé iné choroby, aj tu sme za dobrovoľnosť očkovania, o čom svedčia aj naše návrhy zákonov z minulého volebného obdobia, kde sme navrhovali zrušiť pokuty a sankcie za nepodstúpenie očkovania proti týmto chorobám. Preto ma zaujíma aj, aký majú postoj k tejto otázke, teda nielen k dobrovoľnosti očkovania proti COVID-u, ale aj k dobrovoľnosti očkovania proti týmto ostatným chorobám. A teda osobitne sa chcem spýtať pána poslanca Kočiša, či on napríklad, ako sa teda on osobne stavia k tejto otázke, či má zaočkované svoje vlastné deti. A pýtam sa aj preto, lebo viem, že do tejto skupinky nezaradených poslancov patrí aj pán doktor Urban, ktorý sa teda netajil tým, že je stúpenec očkovania a to nielen teda proti tým ostatným chorobám, ale aj proti COVID-u-19.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.6.2021 13:08 - 13:15 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, čo ste tu zostali, dovoľte teda, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Tento návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku, ako aj v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 14. septembra 2021. Zo znenia tohto návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Preto ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2021 11:10 - 11:11 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výbor k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku, ako aj v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 14. septembra 2021.
Zo znenia tohto návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, vrátane jeho určenia ako gestorského výboru, a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.6.2021 10:39 - 10:45 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pani poslankyne, páni poslanci, pán predsedajúci, ja by som v tomto svojom záverečnom slove po tom, čo už bola ukončená rozprava, chcel povedať len niekoľko slov k istému argumentu, ktorý tu padol, ale na ktorý nezaznel nejaký proti argument, a to je ten, že ak by sme aj obmedzili vykonávanie umelých potratov legislatívou, by sme teda zakázali tie potraty na požiadanie, tak by to v podstate nemalo nijaký vplyv na počet umelých potratov, ale naopak, viedlo by to iba k tomu, že by ženy vyhľadávali tie interrupcie niekde inde, alebo by chodili na ilegálne interrupcie, čo by spôsobilo to, že by mohli zomrieť alebo mať poškodené zdravie. K tomu musím povedať, najskôr čo sa týka tých žien, že v ich prípade, pokiaľ by u nás na Slovensku boli tie umelé potraty na požiadanie ilegálne, a napriek tomu by sa nejaká žena rozhodla ísť na tento potrat, tak je to v prvom rade jej vlastné rozhodnutie. To, že chce riskovať svoj život a zdravie kvôli tomu, že potrebuje usmrtiť svoje vlastné dieťa a že za tú cenu, teda alebo chce to urobiť dokonca za cenu porušenia, porušenia zákona, tak je to jej vlastné rozhodnutie, opakujem. Čiže nie je to to isté, ako v prípade nenarodeného dieťaťa, ktoré sa nemôže rozhodnúť, ale za ktorého rozhodujú jeho rodičia, teda matka, ktorá ide na tú umelú, umelý potrat. A tu treba povedať aj toľko, že pokiaľ nám ide o ochranu života, tak aj keď by sme pripustili, že niektoré ženy, ktoré by išli na tie ilegálne interrupcie, by mohli prísť o život, tak keď si pozrieme štatistiku napríklad Svetovej zdravotníckej organizácie, tak pri tých ilegálnych potratoch v krajinách, kde sú reštriktívne zákony, kde sú tie potraty zakázané, zahynie ročne alebo zomrie ročne 47-tisíc žien, čo je, sa môže javiť ako veľmi vysoké číslo. Treba ale povedať, že z 98 % sú to ženy, ktoré postupujú tieto ilegálne potraty v krajinách tretieho sveta, napríklad v Afrike, teda nejde o Poľsko alebo nejaké tie malé európske štáty, ktoré, ako napríklad Malta, ktoré majú tiež ilegálne potraty. Čiže nie je to niečo, čo sa dá porovnávať s nami.
Ale na druhej strane v krajinách, kde sú liberálne zákony, ako je to aj tu na Slovensku, pokiaľ ide o umelé potraty, tak zahynie alebo zomrie ročne vo svete 26 miliónov nenarodených detí. Čiže 26 miliónov oproti 47- tisíc. Každý jeden ľudský život má hodnotu, každý jeden ľudský život, no napriek tomu len takto čisto matematicky, ak sa máme postaviť na stranu života, ak máme ochrániť čo najviac ľudských život, tak lepšou cestou je ísť cestou práve tých obmedzení, reštrikcií umelých potratov, pretože vtedy zachránime viacej ľudských životov, ako keď, keď umožníme, aby naďalej u nás platili tieto liberálne zákony.
No a musím povedať aj toľko, že nie je pravda, nie je pravda, že je úplne jedno, akú máme legislatívu na Slovensku, že ten počet interrupcií nebude nejakým spôsobom klesať. Pretože keď sa pozrieme do histórie, tak výraznou mierou sa liberalizovali, liberalizovala legislatíva práve v roku 1986. Vtedy bol prijatý ten zákon, ktorý tu platí aj doteraz. Predtým tiež bolo možné vykonávať umelé potraty, ale tie podmienky boli omnoho prísnejšie. Boli tu tie interrupčné komisie atď. No a akonáhle bol prijatý ten zákon ešte v bývalom Československu, tak medziročne, medzi tým rokom 1986 - 1987 narástol počet umelých potratov o viac ako 20 %, čiže o jednu pätinu. To je dosť výrazný nárast, ktorý svedčí práve o tom, že keď niečo liberalizujeme v prípade interrupcií, tak ten počet interrupcií stúpne. Ale zase naopak, ak budeme reštriktívnejší, ak to obmedzíme, áno, nezachránime všetky, všetky nenarodené deti, ale výrazným spôsobom to obmedzíme.
A podobný príklad by som mohol uviesť aj v prípade Spojených štátov amerických, kde tým známym súdnym rozhodnutím amerického Najvyššieho súdu boli legalizované interrupcie v roku 1973. To bol rok, keď v tom čase sa vykonávalo približne 100-tisíc v celých Spojených štátoch amerických, 100-tisíc ilegálnych interrupcií. Ale po tom, čo boli legalizované, tak v priebehu desiatich rokov sa ten počet interrupcií vyšplhá na 1,3 milióna. Zo 100-tisíc na 1,3 milióna, čo je aj v prípade teda, že zoberieme, že ten počet populácie v Amerike za tých 10 rokov narástol, stále je to 12-násobný nárast počtu interrupcií len kvôli tomu, že bola tá legislatíva uvoľnená.
Na záver, panie poslankyne, páni poslanci, len toľko, že každý z nás, každý z nás má právo aj povinnosť sa rozhodnúť, zaujať nejaké stanovisko v tejto otázke a má sa teda, môže sa teda rozhodnúť, či sa postaví na stranu života, alebo sa postaví na stranu smrti. V konečnom dôsledku, ja tomu verím, že každý z nás si za toto svoje rozhodnutie, ktoré tu v Národnej rade Slovenskej republiky vykoná, bude raz zodpovedať aj pred Pánom Bohom, aj pred národom. Ale ja musím povedať za seba a za svojich kolegov z Ľudovej strany Naše Slovensko, že my budeme vždy stáť na strane života. A ja by som bol veľmi rád, keby sme v tejto otázke neboli sami. Viem, že sú tu poslanci, ktorí napriek tomu, že sú z koalície, sa na túto stranu života postavili a verím tomu, že rovnako sa postavia aj ďalší poslanci na túto správnu stranu, na stranu, na stranu pravdy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 18:57 - 18:58 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolega Kotleba veľmi správne poukázal na to, že určovať okamih vzniku ľudského života od toho, kedy cíti bolesť, kedy cíti to utrpenie je čistý, holý nezmysel, lebo ak by sme to uznali, tak potom by sme mohli uznať aj to, že by mohlo byť legálne vraždiť napr. ľudí, ktorí sú, ležia napr. v hlbokej kóme, ľudia, ktorí nevnímajú tiež necítia bolesť a mohli by sme ich takto jednoducho len tak odpájať od prístrojov, celkom legálne tak týchto ľudí vraždiť. No a práve takéto vnímanie ľudského života je typické práve aj pre ten tzv. vyspelý, vyspelý západ, pre tzv. tie moderné demokracie západné, kde už dneska je legálna aj eutanázia, a tá eutanázia sa vykonáva práve takýmto ľuďom, teda nielen tým, ktorí sú dajme tomu v bolestiach, sami o to žiadajú, ale sú vykonávané aj ľuďom, ktorí sú napojení na prístroje, nevedia sa brániť, necítia bolesť, ale jednoducho na základe nejakých súdnych rozhodnutí sa rozhodne, že týchto ľudí treba zlikvidovať, treba ich odpojiť od prístrojov, vykonať im tú eutanáziu. Čiže aj k tomuto vedie, aj k tomuto vedie to vnímanie, nesprávne vnímanie vzniku ľudského života, teda od interrupcií sa môže dostať v konečnom dôsledku napokon aj k eutanázii.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 18:54 - 18:55 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuriak, keby ste sledovali naše vystúpenia, naše hlasovania aj v minulom volebnom období, aj v tomto volebnom období pokiaľ ide o ochranu života, tak viete, že my sme podporovali všetky tieto zákony na ochranu života bez ohľadu na to, kto ich predkladal, my sme jednoducho nepozerali na žiadne politické tričká, na koalíciu, opozíciu, podporili sme všetko. Pokiaľ ide o ten zákon pani Záborskej, vy ste zabudli spomenúť, že ten zákon ako taký aj keď sa teda prezentoval navonok ako zákon na ochranu nenarodených detí, tak na druhej strane umožňoval, explicitne umožňoval reklamu na potratové kliniky a toto je niečo, s čím my jednoducho nemôžme súhlasiť, preto sme ani za to nezahlasovali alebo zachovali sme sa tak ako sme sa zachovali. Čiže nie všetky zákony, ktoré sa tvária akože sú v prospech nenarodených detí aj v ich prospech naozaj sú. Čiže bol by som rád, keby ste naozaj sledovali naše vystúpenia a potom spoznáte aj odpoveď na tú vašu otázku, že či sme ...
===== ...no a toto je niečo s čím my jednoducho nemôžme súhlasiť preto sme ani za to nezahlasovali alebo zachovali sme sa tak ako sme sa zachovali. Čiže nie všetky zákony, ktoré sa tvária akože sú v prospech nenarodených detí aj v ich prospech naozaj sú. Čiže bol by som rád keby ste naozaj sledovali naše vystúpenia a potom spoznáte aj odpoveď na tú vašu otázku, že či sme úprimní alebo nie sme úprimní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 18:54 - 18:55 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuriak, keby ste sledovali naše vystúpenia, naše hlasovania aj v minulom volebnom období, aj v tomto volebnom období pokiaľ ide o ochranu života, tak viete, že my sme podporovali všetky tieto zákony na ochranu života bez ohľadu na to, kto ich predkladal, my sme jednoducho nepozerali na žiadne politické tričká, na koalíciu, opozíciu, podporili sme všetko. Pokiaľ ide o ten zákon pani Záborskej, vy ste zabudli spomenúť, že ten zákon ako taký aj keď sa teda prezentoval navonok ako zákon na ochranu nenarodených detí, tak na druhej strane umožňoval, explicitne umožňoval reklamu na potratové kliniky a toto je niečo, s čím my jednoducho nemôžme súhlasiť, preto sme ani za to nezahlasovali alebo zachovali sme sa tak ako sme sa zachovali. Čiže nie všetky zákony, ktoré sa tvária akože sú v prospech nenarodených detí aj v ich prospech naozaj sú. Čiže bol by som rád, keby ste naozaj sledovali naše vystúpenia a potom spoznáte aj odpoveď na tú vašu otázku, že či sme ...
===== ...no a toto je niečo s čím my jednoducho nemôžme súhlasiť preto sme ani za to nezahlasovali alebo zachovali sme sa tak ako sme sa zachovali. Čiže nie všetky zákony, ktoré sa tvária akože sú v prospech nenarodených detí aj v ich prospech naozaj sú. Čiže bol by som rád keby ste naozaj sledovali naše vystúpenia a potom spoznáte aj odpoveď na tú vašu otázku, že či sme úprimní alebo nie sme úprimní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 18:26 - 18:47 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Panie poslankyne, páni poslanci, ja si teda dovolím využiť právo navrhovateľa vystúpiť a teda zhodnotiť doterajší priebeh rozpravy k týmto dvom návrhom zákonov. Začal by som teda s tým čo tu opakovane zaznelo z úst pána poslanca Stančíka aj potom pána poslanca Viskupiča, viacerí to spomínali, že počet potratov neustále klesá teda, že nie je nejaký dôvod nato, aby sme sa touto otázkou nejako zaoberali lebo to má nejakú klesajúcu tendenciu. No a v tejto súvislosti ma napadá len jedna otázka. Ak teda začne klesať medziročne alebo v priebehu ja neviem päť, desať rokov počet vrážd nejakým výrazným spôsobom tak teraz tieto vraždy teraz myslím dospelých alebo teda už narodených ľudí legalizujeme alebo to proste urobíme prestaneme tieto vraždy nejakým spôsobom trestať? Dovolíme ľudí beztrestne vraždiť len preto, že ten počet vrážd klesá alebo je, je nízky podľa nejakých kritérií? A možno ešte v tejto súvislosti ak, ak teraz vlastne za posledný rok sa všetko točí okolo toho covidu a neustále sa to tu proste pripomína, stále sa tu prijímajú nejaké opatrenia, o ktorých ja hovorím opakovane, že sú totalitné a pritom vieme, že oficiálne hovorím oficiálne má ten covid na svedomí na Slovensku k 21. júnu nejakých 12 478 ľudí. Tak potom o čo viacej by sa život na Slovensku alebo debata o tom ako ten problém riešiť o čo viac by sa to malo týkať práve umelých potratov keď za posledný rok tu bolo zavraždených tých vyše 6 tisíc detí a keď od vzniku republiky tu bolo zavraždených vyše alebo takmer 400 tisíc nenarodených detí. A odkedy sú legalizované, už to tu bolo povedané 1,4 milión, veď to je omnoho viacej ako, ako tie oficiálne obete na covid a napriek tomu, napriek tomu sa o tejto debate napriek sa o tomto probléme hovorí len vtedy, len vtedy keď tu my ako poslanci, ktorí jednoducho vyznávajú tradičné hodnoty a ktorí si uvedomujú cenu ľudského života keď tu vystúpime a chceme tento problém riešiť. Dovtedy ako keby tento problém ani vôbec neexistoval.
Pán poslanec Žiak, ste veľmi blízko takže budete dobre počuť, áno. Ja neviem teda čo ste vy za poslanca alebo za človeka aké hodnoty vy vyznávate, lebo mne je to také čudné keď, keď ešte aj ochranu ľudského života a boj za práva nenarodených detí ste schopný spojiť s nejakými gardistickými uniformami s nejakým fašizmom a s takýmito kadejakými nezmyslami, ale ako na druhej strane ma to neprekvapuje pretože to je presne pre vás liberálov typické. Vám keď dôjdu argumenty, vy keď jednoducho neviete nejako racionálne vysvetliť svoje stanoviská alebo keď nesúhlasíte s názormi ľudí, ktorí, ktorí jednoducho vystupujú tu v Národnej rade alebo niekde v spoločnosti tak ich označíte, že sú fašisti, že sú extrémisti, to je proste jediná vec čo viete onálepkovať a tým si myslíte, že celá tá debata nejakým spôsobom zhasne. Vy jednoducho vidíte za každým stromom nejakého fašistu, ale viete čo nevidíte, v y nevidíte tých fašistov priamo vo vašej strane vo vašom poslaneckom klube kde by ste ich mali ako prvý hľadať, pretože tam, keď tam keď si zoberieme ako pristupujete k ochrane ľudského života od počatia tam by sme mali nájsť a hľadať asi tých fašistov najviac. Aj by sme ich tam asi našli. Pani, pani poslankyňa Kozelová, tá tu myslím teraz nie je, ja neviem teda, že či má deti ale môžem ju ubezpečiť keď počúva, že ja sa do jej maternice v žiadnom prípade nestarám, ale napriek tomu musím povedať, že pokiaľ by sa ona sama rozhodla, že jedno zo svojich detí či narodených alebo nenarodených sa rozhodne zabiť, tak jednoznačne keďže som odporca vrážd všeobecne tak samozrejme budem sa do toho starať.
Pán poslanec Baránik, ten už tiež odišiel, ale možno tiež niekde počúva v zákulisí tak ten ma úplne, ten ma úplne zaskočil, keď konštatoval, že právo na život v zmysle ústavy nestojí nad ostatnými ľudskými právami ako je napríklad právo na súkromie. Tak ja neviem, že či predsa len by nebolo lepšie keby, keby zostal tým taxikárom lebo toto je čistý, čistý právny analfabetizmus, pretože predsa právo na život alebo teda všetky ľudské práva sa volajú ľudské práva preto lebo sa viažu na človeka, na ľudí. A pokiaľ nejaký človek nemá ani právo na život keď ani nežije tak predsa nemôže disponovať nejakými ostatnými právami teda logicky pre každého normálneho človeka to nemusí byť ani právnik, pre každého normálneho človeka predsa musí byť jasné, že právo na život je tým prvým právom, od ktorého sa všetky ostatné práva odvíjajú. A áno, stojí nad všetkými ostatnými ľudskými právami vrátane, vrátane práva a súkromie. Napokon, stačí sa pozrieť aj na samotný Trestný zákon a to nielen u nás ale v každom štáte, kde predsa vražda alebo teda zabitie človeka je vždy prísnejšie trestaná v porovnaní, v porovnaní s inými trestnými činmi, ktoré siahajú na iné práva človeka. Ďalej by som chcel poďakovať a tým poslancom nielen z nášho poslaneckého klubu ale aj možno z vládnych poslancov, ktorí majú tú odvahu a postavia sa za ochranu ľudského života od počatia napriek tomu teda, že ich niektorí liberálni kolegovia majú na to iný názor napríklad pani poslankyňa Drábiková, naozaj si to vážim, že aj takýto poslanci sú tu v pléne.
K tomu by som možno len dodal, že to tie práva tie práva detí, ktoré sú už od počatia to je niečo čo sme si nevymysleli teraz za posledných 100 rokov alebo za posledných desať rokov nevymysleli sme si to my. A dokonca ešte aj možno neviete ale dokonca ešte aj v antickom rímskom práve existovalo tzv. právo človeka, ktorého nazývali nasciturus čo bol človek, ktorý sa ešte len mal narodiť ale uznávali ho za človeka a mal v zmysle rímskeho práva v zmysle antického rímskeho práva pred niekoľko tisíc rokmi, mal tento nenarodený človek isté práva. Práva, ktoré napríklad dnes v zmysle našej legislatívy, ktorá si hovorí demokratická a moderná, tento človek toto nenarodené dieťa nemá. Čiže, my sme nikde nepokročili my sme ešte dospeli do horšieho štádia ako bolo štádium možno niekde pred 2 tisíc rokmi keď ľudia ani len nepoznali nemali tie výdobytky medicíny, nevideli to bijúce srdce toho nenarodeného dieťaťa, nemohli to nejakým spôsobom preskúmať tak ako to môžme my, ale napriek tomu už mali toľko zdravého rozumu a zmyslu pre spravodlivosť, že tieto práva nenarodeným deťom priznávali.
Pán poslanec Viskupič sa ma opýtal, že či mám nejaké informácie o tom z akých dôvodov chodia ženy na umelé potraty teda či existuje nejaké rozdelenie č o ňom viem? Ja vám teda poviem istú štatistiku je to teda z toho Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá to publikuje každoročne a kde teda uvádza aj tie rôzne dôvody pre, ktoré ženy chodia na interrupcie alebo aké ženy chodia na, na tie umelé potraty. V prvom rade treba povedať, že je taký mýtus, že na interrupcie najčastejšie chodia tínedžerky teda, ženy, ktoré nemajú ani 20 rokov teda do, do tej 19, ktoré nemajú ani dokončenú strednú školu ani maturitu alebo potom naopak staršie ženy nad 40 rokov, pri ktorých sa argumentuje tým, že chodia na tie umelé potraty preto lebo sa zvyšuje zdravotné riziko tehotenstva tak aj pre alebo pôrodu aj pre ženu aj pre dieťa samotné. Keď si ale pozrieme štatistiku tak zistíme, že 81 % žien, ktoré idú na umelé potraty nie sú z tej kategórie žien do 19 rokov teda, že by boli príliš mladé na, na materstvo ani, ani z tej kategórie žien nad 40 rokov, ktoré, ktorí pokladajú za príliš staré nato, aby boli naopak matkami. 81 % žien chodí na interrupcie napriek tomu, že nie sú ani príliš mladé ani príliš staré na materstvo. Ďalšia štatistika, hovorí sa o tom, že na umelé potraty chodia najmä mnohodetné matky, ktoré si naozaj nemôžu dovoliť mať ďalšie deti lebo už ich majú doma tri, štyri, päť atď. majú jednoducho veľkú rodinu a už nemôžu si dovoliť mať nejaké ďalšie dieťa. Ale opäť štatistika hovorí, že počet umelých potratov žien, ktoré nemajú buď žiadne dieťa alebo maximálne jedno dieťa je viac ako polovica, 51 %, 51 % je žien ide na interrupciu napriek tomu, že doteraz nemuselo sa starať a nemusela sa starať a vychovávať ani o jedno dieťa alebo o maximálne jedno dieťa.
A ten počet žien, ktoré majú tri deti a viac, tak tých neni ani jedna pätina, ani jedna pätina. Tie naozaj mnohodetné matky, ktoré idú na umelý potrat tých nie je ani jedna pätina. Ďalšia štatistika teda, aby som bol fakticky, aby sme sa tu bavili o reálnych argumentoch a nie o nejakých, nejakých rozprávkach o fašistoch. Ďalšia štatistika hovorí o tom alebo teda tu by som možno zareagoval aj na pani poslankyňu Cigánikovú, že ženy pristupujú teda Bittó Cigánikovou to je pekné, že ste vydatá. Čiže, hovoríte o tom, že ženy pristupujú naozaj veľmi zodpovedne rozvážne k tomu umelému potratu, že si to trikrát možno rozmyslia kým idú na ten potrat, no potom ale nerozumiem tomu možnože naozaj väčšina žien k tomu takto pristupuje, ale, ale bohužiaľ je stále obrovské množstvo žien, ktoré boli na umelom potrate napríklad v minulosti opakovane a to dokonca bez zdravotných dôvodov. A to je 20%, 20 % žien bolo na potrate nie jedenkrát., nie jedenkrát. A dokonca sa nájde aj nezanedbateľné percento 6 % alebo skoro 7 % žien, ktoré boli dokonca na potrate dvakrát pred tým než idú postúpiť ten tretí, tretí potrat. Tak ja neviem, či tieto ženy ešte môžu nazvať nejaké, že sú, že sú proste nejakým spôsobom zodpovedné a že to nejako zvažujú, pretože každému sa môže stať v živote čokoľvek ale, aby sa to niekomu stalo trikrát tak to už by som nenazval nejakou zodpovednosťou a nejakým, nejakým dôkladným zvažovaním.
Ďalšia štatistika hovorí o tom alebo teda taký mýtus, že väčšina žien chodí na potrat zo zdravotných dôvodov to znamená, že je v súčasnosti za tie zdravotného dôvody považuje to, že je ohrozený život a zdravie alebo je možnosť, že sa narodí jej postihnuté dieťa. No, v tomto nás zase štatistika nepustí pretože 81 % žien ide na umelý potrat bez toho, aby mali na to zdravotný dôvod, čiže drvivá väčšina žien nemá tie zdravotné dôvody nato, aby postúpila umelý potrat. No a napokon taká posledná štatistika, hovorí sa, že na potraty chodia výlučne ženy, ktoré nemajú partnerov teda slobodné ženy, vdovy, rozvedené ženy, ktoré jednoducho nemajú niekoho o koho by sa mohli oprieť. No potom celkom nerozumieme tomu prečo viac ako tretina žien, ktorá ide na umelé potraty sú ženy, ktoré sú vydaté. Samozrejme chápem, že mnohé ženy, ktoré žijú v manželstvách s mužmi, ktorí sú tak isto nezodpovední a ktoré, ktorí dokonca ešte majú tú by som povedal tú nemorálnosť, že idú tie ženy nútiť svoje vlastné ženy idú nútiť, aby zabili svoje vlastné deti tak, áno môže sa stať aj to, ale každopádne aj tak je alarmujúce, že viac ako tretina žien, ktoré idú na umelé potraty nie sú nejaké slobodné matky, ale sú to ženy vydaté. Ak by som to teda zhodnotil, len túto štatistiku tak môžme povedať, že viac ako 60 % žien nie sú ani príliš mladé ani príliš staré na materstvo, nemajú ani zdravotné dôvody na postúpenie umelého potratu a nepatria ani medzi mnohodetné matky.
Toľko teda k dôvodom pre, ktoré chodia ženy na umelé potraty. Možno ešte taká krátka reakcia na pána poslanca Potockého, toho tu neviem či tu je, nevidím ho tu. On to tak celkom dobre vystihol s tým, že ale to som už hovoril na začiatku, že bol označený za fašistu preto lebo je odporca umelých potratov. No preto sme nazývaní za fašistov aj my, teraz to mal možnosť zažiť aj na vlastnej koži. Každopádne túto debatu o týchto nálepkach, tieto urážky tie sem jednoducho nepatria ale nevytiahli sme ich my, vytiahli ich takí právni analfabeti a musím to teda oplatiť, pretože inak sa to ani nedá nazvať ako
===== ... umelých potratov no preto sme nazývali za fašistu aj my, teraz to mal možnosť zažiť na vlastnej koži, každopádne túto debatu o týchto nálepkách, tieto urážky, tie sem jednoducho nepatria, ale nevytiahli sme ich my, vytiahli ich takí právni analfabeti a musím to teda oplatiť, pretože inak sa to ani nedá nazvať ako pán poslanec Baránik, lebo ten s tým začal. No a na záver pani Bittó Cigániková teda niekoľko poznámok k vášmu vystúpeniu. Ozvite sa. Vy ste povedali úplne na začiatok, že nejde o vraždu, lebo to nie je dieťa, že to nie je človek, že to je len, že je to len bunka. No tak podľa tejto logiky, ak teda by sme alebo zhluk buniek podľa tejto logiky vašej, keď teda počaté dieťa je len bunka alebo zhluk buniek, tak potom aj vy samotná ste len bunka alebo zhluk buniek akurát že omnoho väčšia. Omnoho väčšia. Ale inak žiadny iný rozdiel, žiadny iný rozdiel v tom nevidím. Ste len v podstate bunka, zhluk buniek omnoho väčšia, ktorá má len to šťastie, že sa narodila a že teraz má možnosť tu vystupovať a brániť iným tým vašim takzvaným bunkám, aby žili a mohli vystupovať možno, keby dospeli rovnako ako vy.
Ale nebudem teraz taký nejaký, nechcem vás nejakým spôsobom urážať, dobre, bavme sa, bavme sa o faktoch. Ak teda vy nechcete uznať, že dieťa je človekom od počatia možno len preto, že nemá nejaké dostatočne vyvinuté orgány alebo že nie je samostatne schopné prežiť mimo tela matky, tak potom by ale nemohlo byť človekom ani narodené dieťa, pretože všetci predsa dobre vieme, že aj keď sa človek narodí, tak ešte nemá vyvinuté všetky orgány a že tie jeho orgány sa postupne formujú napríklad počas obdobia dospievania, počas obdobia puberty, až potom sa mu vyvinú plne všetky orgány. Čiže ani, ani takéto dieťa, ktoré ešte dajme tomu nedospelo, teda ešte nie je dospelým človekom, by nebolo, by v podstate nebolo podľa vás človekom. A podobne, podobne by v podstate nemohol byť človekom podľa týchto vašich kritérií ani nejaký telesne postihnutý človek, ktorý v dôsledku nejakej genetickej poruchy sa narodil dajme tomu bez nejakého orgánu, bez niečoho čo je typické pre zdravého človeka. Ale jednoducho preto že sa mu, ja neviem, nevyvinuli, nemá, nevyvinuli sa mu všetky prsty na rukách alebo na nohách alebo sa mu nevyvinul nejaký orgán alebo tej jeho orgán nefunguje dostatočne, tak potom by to nebol človek, potom by sme ho mohli proste beztrestne zlikvidovať prakticky podľa vašich, vašej logiky kedykoľvek.
Ale mňa by teraz naozaj zaujímalo, kedy vy osobne, kedy vy osobne alebo možno vaša skupina liberálov považuje človeka za človekom. Keď má, ja sa pritom zastavím, keď má dostatočne vyvinutý a funkčný ľudský mozog, ale kedy je to presne, pretože u nás platí, že je to v nejakom dvanástom týždni, tým sa argumentuje, že ten dvanásty týždeň bol určený, že vtedy zrejme človeku funguje mozog a teda uznáme ho po právne, že je človekom a nemožno ho zabiť, ale potom ako je možné, že v šiestich európskych štátoch hovoria, že, že človeka možno potratiť len do desiateho týždňa tehotenstva. Ako je potom možné zasa, že existuje aj štáty, kde umožňujú umelé potraty dokonca v štrnástom týždni, napríklad vo Francúzsku alebo napríklad vo Švédsku moderná demokracia, ako by ste to možno nazvali, tak tam to umožňujú dokonca aj v osemnástom týždni. Tak kedy teda je ten mozog človeka vyvinutý v tom dvanástom, desiatom, štrnástom, osemnástom týždni?
Potom je tu ďalší taký argument, ktorým vy liberáli stále operujete a ten hovorí o tom, že človek je človekom, keď je schopný prežiť mimo tela matky. V Británii, ja som to hovoril ešte aj v minulom období, v Británii bolo to stanovené, že, teda že človek môže prežiť mimo tela matky v 28. týždni a potom, keď ako sa ďalej vyvíjala medicína a veda, tak zistili pod tou ťarchou vedeckých dôkazov, že človek je schopný prežiť mimo tela matky, to dieťa, už v 24. týždni, tak to museli celé posunúť. No a dnes prežíva v modernom svete, v tých moderných nemocniciach, pôrodniciach dokonca polovica detí, ktoré sa narodili už v 23. týždni tehotenstva a dokonca v Spojených štátoch amerických sa v roku 2006 narodilo dieťa, ktoré malo vek len 22. týždeň, 22. týždeň. Čiže opäť vidíme, že aj táto hranica je absolútne nezmyselná.
A potom sú tu ešte dokonca aj takí fanatici, ktorí hovoria, že dieťa je dieťaťom až vtedy, keď má dostatočne vyvinutú nervovú sústavu, keď cíti bolesť, lebo aj takí sa nájdu. Neviem, či ste to vy, či si tiež myslíte, že človek, ktorý necíti bolesť, tak nie je človekom, ale jednoducho toto všetko je absolútne absurdné a ja by som možno len na záver predtým ešte než, lebo chcem vystúpiť aj v záverečnom slove, povedal len jeden taký citát, ktorý sa tu opäť veľakrát už povedal, ale treba vám ho pripomínať, pretože je to citát človeka, ktorý bol sám lekár no napriek tomu nielenže neliečil, ale vykonával potraty, vykonával ich v masovom merítku, Bernard Nathanson, ten vám hovorí určite tým, ktorí sa tomu venujete veľa a ten napriek tomu, že to robil, napriek tomu, že sám videl tisíce možno tých nenarodených detí, ktoré vlastnými rukami usmrtil, po istom čase pochopil, že urobil obrovskú chybu a že jednoducho človek je a zostane vždy človekom len od počatia. A ten povedal dve krátke vety: "Jednou z našich stratégií, ktorými sme sa chceli zmiasť ľudí, bolo popieranie faktu, o ktorom sme vedeli všetci. Umelý potrat zabíja existujúcu ľudskú bytosť. Toto bola najväčšia chyba môjho života a najväčšia chyba dejín nášho národa."
Preto ideálne a nielen ideálne, ale aj potrebné by bolo, aby ste si z týchto slov zobrali všetci, ktorí to tu celé idete obhajovať a nechcete nič meniť na tej korupčnej legislatíve, aby ste si z tohto zobrali ponaučenie, pretože to, že to bola najväčšia chyba života, tak to si nakoniec poviete aj sami o sebe, to si poviete aj sami o sebe, že ste jednoducho obhajovali, to čo bolo neobhájiteľné, že ste obhajovali vraždenie, že ste to ešte nazývali právom, že ste to ešte nazývali ľudským právom a demokraciou. Jednoducho toto je vec, ktorá vás raz dobehne a ktorú raz jednoducho budete a musíte ľutovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 18:26 - 18:47 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Panie poslankyne, páni poslanci, ja si teda dovolím využiť právo navrhovateľa vystúpiť a teda zhodnotiť doterajší priebeh rozpravy k týmto dvom návrhom zákonov. Začal by som teda s tým čo tu opakovane zaznelo z úst pána poslanca Stančíka aj potom pána poslanca Viskupiča, viacerí to spomínali, že počet potratov neustále klesá teda, že nie je nejaký dôvod nato, aby sme sa touto otázkou nejako zaoberali lebo to má nejakú klesajúcu tendenciu. No a v tejto súvislosti ma napadá len jedna otázka. Ak teda začne klesať medziročne alebo v priebehu ja neviem päť, desať rokov počet vrážd nejakým výrazným spôsobom tak teraz tieto vraždy teraz myslím dospelých alebo teda už narodených ľudí legalizujeme alebo to proste urobíme prestaneme tieto vraždy nejakým spôsobom trestať? Dovolíme ľudí beztrestne vraždiť len preto, že ten počet vrážd klesá alebo je, je nízky podľa nejakých kritérií? A možno ešte v tejto súvislosti ak, ak teraz vlastne za posledný rok sa všetko točí okolo toho covidu a neustále sa to tu proste pripomína, stále sa tu prijímajú nejaké opatrenia, o ktorých ja hovorím opakovane, že sú totalitné a pritom vieme, že oficiálne hovorím oficiálne má ten covid na svedomí na Slovensku k 21. júnu nejakých 12 478 ľudí. Tak potom o čo viacej by sa život na Slovensku alebo debata o tom ako ten problém riešiť o čo viac by sa to malo týkať práve umelých potratov keď za posledný rok tu bolo zavraždených tých vyše 6 tisíc detí a keď od vzniku republiky tu bolo zavraždených vyše alebo takmer 400 tisíc nenarodených detí. A odkedy sú legalizované, už to tu bolo povedané 1,4 milión, veď to je omnoho viacej ako, ako tie oficiálne obete na covid a napriek tomu, napriek tomu sa o tejto debate napriek sa o tomto probléme hovorí len vtedy, len vtedy keď tu my ako poslanci, ktorí jednoducho vyznávajú tradičné hodnoty a ktorí si uvedomujú cenu ľudského života keď tu vystúpime a chceme tento problém riešiť. Dovtedy ako keby tento problém ani vôbec neexistoval.
Pán poslanec Žiak, ste veľmi blízko takže budete dobre počuť, áno. Ja neviem teda čo ste vy za poslanca alebo za človeka aké hodnoty vy vyznávate, lebo mne je to také čudné keď, keď ešte aj ochranu ľudského života a boj za práva nenarodených detí ste schopný spojiť s nejakými gardistickými uniformami s nejakým fašizmom a s takýmito kadejakými nezmyslami, ale ako na druhej strane ma to neprekvapuje pretože to je presne pre vás liberálov typické. Vám keď dôjdu argumenty, vy keď jednoducho neviete nejako racionálne vysvetliť svoje stanoviská alebo keď nesúhlasíte s názormi ľudí, ktorí, ktorí jednoducho vystupujú tu v Národnej rade alebo niekde v spoločnosti tak ich označíte, že sú fašisti, že sú extrémisti, to je proste jediná vec čo viete onálepkovať a tým si myslíte, že celá tá debata nejakým spôsobom zhasne. Vy jednoducho vidíte za každým stromom nejakého fašistu, ale viete čo nevidíte, v y nevidíte tých fašistov priamo vo vašej strane vo vašom poslaneckom klube kde by ste ich mali ako prvý hľadať, pretože tam, keď tam keď si zoberieme ako pristupujete k ochrane ľudského života od počatia tam by sme mali nájsť a hľadať asi tých fašistov najviac. Aj by sme ich tam asi našli. Pani, pani poslankyňa Kozelová, tá tu myslím teraz nie je, ja neviem teda, že či má deti ale môžem ju ubezpečiť keď počúva, že ja sa do jej maternice v žiadnom prípade nestarám, ale napriek tomu musím povedať, že pokiaľ by sa ona sama rozhodla, že jedno zo svojich detí či narodených alebo nenarodených sa rozhodne zabiť, tak jednoznačne keďže som odporca vrážd všeobecne tak samozrejme budem sa do toho starať.
Pán poslanec Baránik, ten už tiež odišiel, ale možno tiež niekde počúva v zákulisí tak ten ma úplne, ten ma úplne zaskočil, keď konštatoval, že právo na život v zmysle ústavy nestojí nad ostatnými ľudskými právami ako je napríklad právo na súkromie. Tak ja neviem, že či predsa len by nebolo lepšie keby, keby zostal tým taxikárom lebo toto je čistý, čistý právny analfabetizmus, pretože predsa právo na život alebo teda všetky ľudské práva sa volajú ľudské práva preto lebo sa viažu na človeka, na ľudí. A pokiaľ nejaký človek nemá ani právo na život keď ani nežije tak predsa nemôže disponovať nejakými ostatnými právami teda logicky pre každého normálneho človeka to nemusí byť ani právnik, pre každého normálneho človeka predsa musí byť jasné, že právo na život je tým prvým právom, od ktorého sa všetky ostatné práva odvíjajú. A áno, stojí nad všetkými ostatnými ľudskými právami vrátane, vrátane práva a súkromie. Napokon, stačí sa pozrieť aj na samotný Trestný zákon a to nielen u nás ale v každom štáte, kde predsa vražda alebo teda zabitie človeka je vždy prísnejšie trestaná v porovnaní, v porovnaní s inými trestnými činmi, ktoré siahajú na iné práva človeka. Ďalej by som chcel poďakovať a tým poslancom nielen z nášho poslaneckého klubu ale aj možno z vládnych poslancov, ktorí majú tú odvahu a postavia sa za ochranu ľudského života od počatia napriek tomu teda, že ich niektorí liberálni kolegovia majú na to iný názor napríklad pani poslankyňa Drábiková, naozaj si to vážim, že aj takýto poslanci sú tu v pléne.
K tomu by som možno len dodal, že to tie práva tie práva detí, ktoré sú už od počatia to je niečo čo sme si nevymysleli teraz za posledných 100 rokov alebo za posledných desať rokov nevymysleli sme si to my. A dokonca ešte aj možno neviete ale dokonca ešte aj v antickom rímskom práve existovalo tzv. právo človeka, ktorého nazývali nasciturus čo bol človek, ktorý sa ešte len mal narodiť ale uznávali ho za človeka a mal v zmysle rímskeho práva v zmysle antického rímskeho práva pred niekoľko tisíc rokmi, mal tento nenarodený človek isté práva. Práva, ktoré napríklad dnes v zmysle našej legislatívy, ktorá si hovorí demokratická a moderná, tento človek toto nenarodené dieťa nemá. Čiže, my sme nikde nepokročili my sme ešte dospeli do horšieho štádia ako bolo štádium možno niekde pred 2 tisíc rokmi keď ľudia ani len nepoznali nemali tie výdobytky medicíny, nevideli to bijúce srdce toho nenarodeného dieťaťa, nemohli to nejakým spôsobom preskúmať tak ako to môžme my, ale napriek tomu už mali toľko zdravého rozumu a zmyslu pre spravodlivosť, že tieto práva nenarodeným deťom priznávali.
Pán poslanec Viskupič sa ma opýtal, že či mám nejaké informácie o tom z akých dôvodov chodia ženy na umelé potraty teda či existuje nejaké rozdelenie č o ňom viem? Ja vám teda poviem istú štatistiku je to teda z toho Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá to publikuje každoročne a kde teda uvádza aj tie rôzne dôvody pre, ktoré ženy chodia na interrupcie alebo aké ženy chodia na, na tie umelé potraty. V prvom rade treba povedať, že je taký mýtus, že na interrupcie najčastejšie chodia tínedžerky teda, ženy, ktoré nemajú ani 20 rokov teda do, do tej 19, ktoré nemajú ani dokončenú strednú školu ani maturitu alebo potom naopak staršie ženy nad 40 rokov, pri ktorých sa argumentuje tým, že chodia na tie umelé potraty preto lebo sa zvyšuje zdravotné riziko tehotenstva tak aj pre alebo pôrodu aj pre ženu aj pre dieťa samotné. Keď si ale pozrieme štatistiku tak zistíme, že 81 % žien, ktoré idú na umelé potraty nie sú z tej kategórie žien do 19 rokov teda, že by boli príliš mladé na, na materstvo ani, ani z tej kategórie žien nad 40 rokov, ktoré, ktorí pokladajú za príliš staré nato, aby boli naopak matkami. 81 % žien chodí na interrupcie napriek tomu, že nie sú ani príliš mladé ani príliš staré na materstvo. Ďalšia štatistika, hovorí sa o tom, že na umelé potraty chodia najmä mnohodetné matky, ktoré si naozaj nemôžu dovoliť mať ďalšie deti lebo už ich majú doma tri, štyri, päť atď. majú jednoducho veľkú rodinu a už nemôžu si dovoliť mať nejaké ďalšie dieťa. Ale opäť štatistika hovorí, že počet umelých potratov žien, ktoré nemajú buď žiadne dieťa alebo maximálne jedno dieťa je viac ako polovica, 51 %, 51 % je žien ide na interrupciu napriek tomu, že doteraz nemuselo sa starať a nemusela sa starať a vychovávať ani o jedno dieťa alebo o maximálne jedno dieťa.
A ten počet žien, ktoré majú tri deti a viac, tak tých neni ani jedna pätina, ani jedna pätina. Tie naozaj mnohodetné matky, ktoré idú na umelý potrat tých nie je ani jedna pätina. Ďalšia štatistika teda, aby som bol fakticky, aby sme sa tu bavili o reálnych argumentoch a nie o nejakých, nejakých rozprávkach o fašistoch. Ďalšia štatistika hovorí o tom alebo teda tu by som možno zareagoval aj na pani poslankyňu Cigánikovú, že ženy pristupujú teda Bittó Cigánikovou to je pekné, že ste vydatá. Čiže, hovoríte o tom, že ženy pristupujú naozaj veľmi zodpovedne rozvážne k tomu umelému potratu, že si to trikrát možno rozmyslia kým idú na ten potrat, no potom ale nerozumiem tomu možnože naozaj väčšina žien k tomu takto pristupuje, ale, ale bohužiaľ je stále obrovské množstvo žien, ktoré boli na umelom potrate napríklad v minulosti opakovane a to dokonca bez zdravotných dôvodov. A to je 20%, 20 % žien bolo na potrate nie jedenkrát., nie jedenkrát. A dokonca sa nájde aj nezanedbateľné percento 6 % alebo skoro 7 % žien, ktoré boli dokonca na potrate dvakrát pred tým než idú postúpiť ten tretí, tretí potrat. Tak ja neviem, či tieto ženy ešte môžu nazvať nejaké, že sú, že sú proste nejakým spôsobom zodpovedné a že to nejako zvažujú, pretože každému sa môže stať v živote čokoľvek ale, aby sa to niekomu stalo trikrát tak to už by som nenazval nejakou zodpovednosťou a nejakým, nejakým dôkladným zvažovaním.
Ďalšia štatistika hovorí o tom alebo teda taký mýtus, že väčšina žien chodí na potrat zo zdravotných dôvodov to znamená, že je v súčasnosti za tie zdravotného dôvody považuje to, že je ohrozený život a zdravie alebo je možnosť, že sa narodí jej postihnuté dieťa. No, v tomto nás zase štatistika nepustí pretože 81 % žien ide na umelý potrat bez toho, aby mali na to zdravotný dôvod, čiže drvivá väčšina žien nemá tie zdravotné dôvody nato, aby postúpila umelý potrat. No a napokon taká posledná štatistika, hovorí sa, že na potraty chodia výlučne ženy, ktoré nemajú partnerov teda slobodné ženy, vdovy, rozvedené ženy, ktoré jednoducho nemajú niekoho o koho by sa mohli oprieť. No potom celkom nerozumieme tomu prečo viac ako tretina žien, ktorá ide na umelé potraty sú ženy, ktoré sú vydaté. Samozrejme chápem, že mnohé ženy, ktoré žijú v manželstvách s mužmi, ktorí sú tak isto nezodpovední a ktoré, ktorí dokonca ešte majú tú by som povedal tú nemorálnosť, že idú tie ženy nútiť svoje vlastné ženy idú nútiť, aby zabili svoje vlastné deti tak, áno môže sa stať aj to, ale každopádne aj tak je alarmujúce, že viac ako tretina žien, ktoré idú na umelé potraty nie sú nejaké slobodné matky, ale sú to ženy vydaté. Ak by som to teda zhodnotil, len túto štatistiku tak môžme povedať, že viac ako 60 % žien nie sú ani príliš mladé ani príliš staré na materstvo, nemajú ani zdravotné dôvody na postúpenie umelého potratu a nepatria ani medzi mnohodetné matky.
Toľko teda k dôvodom pre, ktoré chodia ženy na umelé potraty. Možno ešte taká krátka reakcia na pána poslanca Potockého, toho tu neviem či tu je, nevidím ho tu. On to tak celkom dobre vystihol s tým, že ale to som už hovoril na začiatku, že bol označený za fašistu preto lebo je odporca umelých potratov. No preto sme nazývaní za fašistov aj my, teraz to mal možnosť zažiť aj na vlastnej koži. Každopádne túto debatu o týchto nálepkach, tieto urážky tie sem jednoducho nepatria ale nevytiahli sme ich my, vytiahli ich takí právni analfabeti a musím to teda oplatiť, pretože inak sa to ani nedá nazvať ako
===== ... umelých potratov no preto sme nazývali za fašistu aj my, teraz to mal možnosť zažiť na vlastnej koži, každopádne túto debatu o týchto nálepkách, tieto urážky, tie sem jednoducho nepatria, ale nevytiahli sme ich my, vytiahli ich takí právni analfabeti a musím to teda oplatiť, pretože inak sa to ani nedá nazvať ako pán poslanec Baránik, lebo ten s tým začal. No a na záver pani Bittó Cigániková teda niekoľko poznámok k vášmu vystúpeniu. Ozvite sa. Vy ste povedali úplne na začiatok, že nejde o vraždu, lebo to nie je dieťa, že to nie je človek, že to je len, že je to len bunka. No tak podľa tejto logiky, ak teda by sme alebo zhluk buniek podľa tejto logiky vašej, keď teda počaté dieťa je len bunka alebo zhluk buniek, tak potom aj vy samotná ste len bunka alebo zhluk buniek akurát že omnoho väčšia. Omnoho väčšia. Ale inak žiadny iný rozdiel, žiadny iný rozdiel v tom nevidím. Ste len v podstate bunka, zhluk buniek omnoho väčšia, ktorá má len to šťastie, že sa narodila a že teraz má možnosť tu vystupovať a brániť iným tým vašim takzvaným bunkám, aby žili a mohli vystupovať možno, keby dospeli rovnako ako vy.
Ale nebudem teraz taký nejaký, nechcem vás nejakým spôsobom urážať, dobre, bavme sa, bavme sa o faktoch. Ak teda vy nechcete uznať, že dieťa je človekom od počatia možno len preto, že nemá nejaké dostatočne vyvinuté orgány alebo že nie je samostatne schopné prežiť mimo tela matky, tak potom by ale nemohlo byť človekom ani narodené dieťa, pretože všetci predsa dobre vieme, že aj keď sa človek narodí, tak ešte nemá vyvinuté všetky orgány a že tie jeho orgány sa postupne formujú napríklad počas obdobia dospievania, počas obdobia puberty, až potom sa mu vyvinú plne všetky orgány. Čiže ani, ani takéto dieťa, ktoré ešte dajme tomu nedospelo, teda ešte nie je dospelým človekom, by nebolo, by v podstate nebolo podľa vás človekom. A podobne, podobne by v podstate nemohol byť človekom podľa týchto vašich kritérií ani nejaký telesne postihnutý človek, ktorý v dôsledku nejakej genetickej poruchy sa narodil dajme tomu bez nejakého orgánu, bez niečoho čo je typické pre zdravého človeka. Ale jednoducho preto že sa mu, ja neviem, nevyvinuli, nemá, nevyvinuli sa mu všetky prsty na rukách alebo na nohách alebo sa mu nevyvinul nejaký orgán alebo tej jeho orgán nefunguje dostatočne, tak potom by to nebol človek, potom by sme ho mohli proste beztrestne zlikvidovať prakticky podľa vašich, vašej logiky kedykoľvek.
Ale mňa by teraz naozaj zaujímalo, kedy vy osobne, kedy vy osobne alebo možno vaša skupina liberálov považuje človeka za človekom. Keď má, ja sa pritom zastavím, keď má dostatočne vyvinutý a funkčný ľudský mozog, ale kedy je to presne, pretože u nás platí, že je to v nejakom dvanástom týždni, tým sa argumentuje, že ten dvanásty týždeň bol určený, že vtedy zrejme človeku funguje mozog a teda uznáme ho po právne, že je človekom a nemožno ho zabiť, ale potom ako je možné, že v šiestich európskych štátoch hovoria, že, že človeka možno potratiť len do desiateho týždňa tehotenstva. Ako je potom možné zasa, že existuje aj štáty, kde umožňujú umelé potraty dokonca v štrnástom týždni, napríklad vo Francúzsku alebo napríklad vo Švédsku moderná demokracia, ako by ste to možno nazvali, tak tam to umožňujú dokonca aj v osemnástom týždni. Tak kedy teda je ten mozog človeka vyvinutý v tom dvanástom, desiatom, štrnástom, osemnástom týždni?
Potom je tu ďalší taký argument, ktorým vy liberáli stále operujete a ten hovorí o tom, že človek je človekom, keď je schopný prežiť mimo tela matky. V Británii, ja som to hovoril ešte aj v minulom období, v Británii bolo to stanovené, že, teda že človek môže prežiť mimo tela matky v 28. týždni a potom, keď ako sa ďalej vyvíjala medicína a veda, tak zistili pod tou ťarchou vedeckých dôkazov, že človek je schopný prežiť mimo tela matky, to dieťa, už v 24. týždni, tak to museli celé posunúť. No a dnes prežíva v modernom svete, v tých moderných nemocniciach, pôrodniciach dokonca polovica detí, ktoré sa narodili už v 23. týždni tehotenstva a dokonca v Spojených štátoch amerických sa v roku 2006 narodilo dieťa, ktoré malo vek len 22. týždeň, 22. týždeň. Čiže opäť vidíme, že aj táto hranica je absolútne nezmyselná.
A potom sú tu ešte dokonca aj takí fanatici, ktorí hovoria, že dieťa je dieťaťom až vtedy, keď má dostatočne vyvinutú nervovú sústavu, keď cíti bolesť, lebo aj takí sa nájdu. Neviem, či ste to vy, či si tiež myslíte, že človek, ktorý necíti bolesť, tak nie je človekom, ale jednoducho toto všetko je absolútne absurdné a ja by som možno len na záver predtým ešte než, lebo chcem vystúpiť aj v záverečnom slove, povedal len jeden taký citát, ktorý sa tu opäť veľakrát už povedal, ale treba vám ho pripomínať, pretože je to citát človeka, ktorý bol sám lekár no napriek tomu nielenže neliečil, ale vykonával potraty, vykonával ich v masovom merítku, Bernard Nathanson, ten vám hovorí určite tým, ktorí sa tomu venujete veľa a ten napriek tomu, že to robil, napriek tomu, že sám videl tisíce možno tých nenarodených detí, ktoré vlastnými rukami usmrtil, po istom čase pochopil, že urobil obrovskú chybu a že jednoducho človek je a zostane vždy človekom len od počatia. A ten povedal dve krátke vety: "Jednou z našich stratégií, ktorými sme sa chceli zmiasť ľudí, bolo popieranie faktu, o ktorom sme vedeli všetci. Umelý potrat zabíja existujúcu ľudskú bytosť. Toto bola najväčšia chyba môjho života a najväčšia chyba dejín nášho národa."
Preto ideálne a nielen ideálne, ale aj potrebné by bolo, aby ste si z týchto slov zobrali všetci, ktorí to tu celé idete obhajovať a nechcete nič meniť na tej korupčnej legislatíve, aby ste si z tohto zobrali ponaučenie, pretože to, že to bola najväčšia chyba života, tak to si nakoniec poviete aj sami o sebe, to si poviete aj sami o sebe, že ste jednoducho obhajovali, to čo bolo neobhájiteľné, že ste obhajovali vraždenie, že ste to ešte nazývali právom, že ste to ešte nazývali ľudským právom a demokraciou. Jednoducho toto je vec, ktorá vás raz dobehne a ktorú raz jednoducho budete a musíte ľutovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 17:21 - 17:21 hod.

Rastislav Schlosár
Ja ďakujem všetkým kolegom za faktické poznámky, ale vzhľadom na to, že boli mimoriadne obsiahle, veľa ľudí sa prihlásilo, tak sa týmto chcem prihlásiť ešte raz do rozpravy, kde by som na všetky tieto faktické poznámky podrobne reagoval.
Skryt prepis