Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 14:52 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 14:52 - 14:54 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Martin, ja ťa ešte doplním ohľadom toho obrovského zadlžovania, ktoré chystá táto vláda, ktoré už vlastne aj spustila a ešte bude pokračovať. A bol by som rád, keby aj verejnosť vedela, že to nie sú nejaké drobné, o ktoré ide zadlžovať Slovenskú republiku, pretože len v tých rokoch 2020 až 2023 má stúpnuť hrubý dlh verejnej správy o takmer 29 mld. eur, 29 mld. eur. To je v podstate ešte väčšia suma, ako sú výdavky všetkých ministerstiev a orgánov ústrednej štátnej správy v tomto roku plánované dokopy. Ešte viacej. A to, že to nie je nejaký, nejaký bežný trend, ktorý sa tu deje hádam každé štyri roky, to si uvedomíme vtedy, keď sa pozrieme na to, že napríklad za posledné štyri roky, teda v rokoch 2016 – 2019, tiež rástol štátny dlh alebo teda hrubý dlh verejnej správy tiež, ale narástol o nejaké 2,4 mld., teda nie o 29 mld. eur.
A tu treba povedať, že pri takýchto číslach, pri takýchto obrovských číslach takéto niečo, takéto plánované obrovské zadlženie štátu nemožno nazvať inak ako vyslovene ekonomickou vlastizradou a samovraždou Slovenskej republiky. A je úplne jedno, či sa bude buď pán minister financií, alebo celá Matovičova vláda vyhovárať, že tu máme koronavírus a treba robiť nejaké opatrenia proti nim a toto je dôsledok toho, pretože v konečnom dôsledku tie opatrenia robia nejakí konkrétni ľudia. Tie opatrenia nerobí nejaký, nejaký vírus, ale robia ich priamo ľudia, ktorí vo vláde sedia, a oni, jedine oni sú zodpovední za to, v akom stave sa Slovenská republika nachádza, a oni sa budú za to aj zodpovedať. To si musíme, to si musíme všetci uvedomiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 17:49 - 17:56 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, položme si jednu základnú otázku. Načo tu máme orgány činné v trestnom konaní a čo je vlastne ich hlavným cieľom? Možno je to na prvý pohľad banálna otázka, na ktorú pozná odpoveď snáď každý, no zároveň je to mimoriadne dôležitá otázka v kontexte práve nami predkladaného návrhu zákona.
Cieľom orgánov činných v trestnom konaní je dôsledne vyšetriť všetky trestné činy tak, aby mohli byť následne páchatelia týchto trestných činov spravodlivo potrestaní súdmi, tak aby už títo kriminálnici nemohli ďalej ohrozovať obete svojich trestných činov a dopúšťať sa aj ďalších trestných činov, inými slovami, hlavným cieľom orgánov činných v trestnom konaní musí byť dôsledná ochrana záujmov poškodených, teda záujmov obetí trestných činov, či už skutočných, alebo potenciálnych.
Čo ale v prípade, ak poškodení ťahajú za kratší povraz? Čo v prípade, ak majú menšie práva ako obvinení, resp. páchatelia trestných činov? Možno tu hovoriť potom o nejakej spravodlivosti? Môžme sa potom spoľahnúť na to, že obete trestných činov dostanú primerané zadosťučinenie a môžme sa spoľahnúť na to, že zločiny, ktorým museli čeliť, sa už nikdy v žiadnom prípade nezopakujú? A presne takýto prípad, takýto legislatívny stav máme na Slovensku aj my, pretože jednou zo zásadných oblastí, ktoré majú obete trestných činov, teda poškodení, z hľadiska práva menšie práva ako obvinení zločinci, je oblasť konania dohody o vine a treste, ktorá je čoraz častejším spôsobom vybavovania trestných konaní.
Dnešný právny stav je taký, že poškodený, ako už tu bolo, ako tu už bolo povedané, nemôže zablokovať prijatie dohody o vine a treste. Aj keby bola táto dohoda hoci aj tisíckrát nespravodlivá a v neprospech obeti trestných činov, aj keby umožňovala zločincom vyhnúť sa spravodlivému trestu, poškodený je v konaní o dohode o vine a treste prakticky celkom vylúčený. Áno, môže sa síce vyjadrovať k náhrade škody, no nemôže namietať to podstatné, teda výšku trestu pre jednotlivých páchateľov. Výsledkom potom je, že ak zlyhá príslušný prokurátor, či už v dôsledku korupcie, klientelizmu, alebo jednoducho len preto, že ľudsky pochybí alebo nie je dostatočne charakterný na to, aby mu záležalo na dostatočnom potrestaní zločincov, títo zločinci dostanú v konečnom dôsledku len smiešne nízke tresty. Napokon nikto asi nepochybuje o tom, že ak má niekto najväčší záujem na potrestaní vinníkov, a nie na ich krytí, na zákonnosti a na riadnom vyšetrení celého prípadu, tak to nikdy nie je hoci aj ten najlepší prokurátor, ale jedine poškodený.
Pri tom, ako funguje súčasný trestný systém, pri tom, aké obrovské škandály aj za posledné obdobie vyplávali na povrch, je spoliehanie sa na to, že prokurátor bude vždy a za každých okolností hájiť práva obetí trestných činov, rovnako naivné ako veriť tomu, že žiadny úradník v tomto štáte neklame, nepodvádza a nikdy sa nedá podplatiť. Musíme si totiž uvedomiť, že nedostatočná, nedostatočné práva poškodených vedú v konečnom dôsledku aj k neobjektívnym a nespravodlivým súdnym rozhodnutiam. Páchatelia trestných činov dostanú buď naozaj smiešne nízke tresty, ktoré im nijako nebránia pokračovať v trestnej činnosti, a to práve častokrát aj voči ich pôvodným obetiam, ak ide o nejakých recidivistov. V takom prípade obete trestných činov trpia niekoľkokrát. Prvýkrát pri samotnom spáchaní trestného činu, druhýkrát potom, keď sa dozvedia, že kriminálnici, ktorí im ublížili, nie sú spravodlivo potrestaní, a častokrát potom aj tretíkrát, keď sa opätovne stanú obeťami zločinu, obeťou zločinu či už zo strany pôvodných páchateľov, ktorým tento trestný systém nezabránil pokračovaní trestnej činnosti, alebo zo strany iných zločincov, pre ktorých nie je takto nastavený trestný systém dostatočne odstrašujúci.
Na jednej strane plne chápem, že čím je, že čím je poškodený, resp. jeho zástupca uvedomelejší a vzdelanejší, tým viac sa bude biť za svoje práva, čím sa vlastne celé trestné konanie časovo natiahne. No na druhej strane v prípade, že si prokurátor svoje povinnosti neplní dôsledne, čo sa, bohužiaľ, v našom trestnom systéme stáva často, kde sa veľa prípadov končí rozhodnutím typu buď skutok sa nestal, alebo skutok sa stal, ale nie je trestným činom, neexistuje iná cesta k spravodlivosti ako práve posilnenie práva poškodeného, a to minimálne v konaní o dohode o vine a treste, pretože spravodlivosť musí byť bez ohľadu na to, či tu bude celý proces trvať jeden rok alebo päť rokov.
Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, uvedomte si, že posilnenie práv poškodeného, hoci len v konaní o dohode o vine a treste zásadným spôsobom prispeje k väčšej miere spravodlivosti na Slovensku a predovšetkým k vyriešeniu jedného z najväčších problémov, ktoré trápia občanov Slovenskej republiky. A verte mi, že to nie je len životná úroveň, nezamestnanosť, sociálna nespravodlivosť, nefunkčné školstvo či zdravotníctvo, ale bezpochyby aj problém kriminality, teda to, že občania Slovenskej republiky sa nemôžu cítiť vo vlastnom štáte bezpečne. Neklamme sa, že toto nie je nejaký problém. Naopak, ak sa spýtate bežných ľudí, takmer všetci vám povedia, že, pri otázke o spravodlivosti na Slovensku, že štát dlhodobo viac ochraňuje zločincov ako ich obete.
Náš návrh zákona je jednoducho o tom, aby sa kriminálnici, aby kriminálnici nemali v trestnom konaní väčšie práva ako obete trestných činov, aby sa obete trestných činov mohli v trestnom konaní efektívne brániť. V minulosti sme opakovane predkladali návrh zákona, ktorý dáva poškodeným dokonca právo podávať opravné prostriedky nielen vo veci náhrady škody, ale aj vo veci viny a trestu. Teraz prichádzame s miernejšou, možno snáď s priechodnejšou verziou, ktorá dáva poškodeným právo aktívne vystupovať v konaní o dohode o vine a treste, a túto dohodu potom aj v prípade nutnosti svojím nesúhlasom zablokovať. Dať väčšie práva poškodeným v konaní o dohode o vine a treste znamená nielen istý druh poistenia pred skorumpovanými štátnymi orgánmi a predovšetkým cestu, ako dosiahnuť spravodlivosť aj vtedy, kedy by ju zločinci chceli zastaviť ešte predtým, než sa celá vec prejedná v plnom rozsahu na súdnom pojednávaní.
Na záver len dodám, že možnosť poškodeného zablokovať dohodu o vine a treste privítali dokonca aj niektorí kandidáti na generálneho prokurátora, ktorého sme vypočúvali, ktorých sme vypočúvali. Ide teda zjavne o vec, ktorá aj podľa tohto zásadne rezonuje v odbornej právnickej verejnosti.
Panie poslankyne, páni poslanci, je skutočne načase, aby sme už konečne urobili poriadok so všetkými zločincami. Nastavme teda trestný systém tak, aby bol každý zločin spravodlivo potrestaný, aby sa žiaden slušný človek nemusel báť ani o svoj život, ani o svoje zdravie, ani majetok. Nič iné nechceme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 17:19 - 17:20 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Benčík, áno, môj kolega pán poslanec Urban konštatoval, že v jeho nemocnici zomrel pacient na pneumóniu spôsobenú COVID-om-19. Ja to nijako nespochybňujem, nehádam sa, ale ja teda na vašu faktickú odpoviem faktami. Keď si pozrieme oficiálne štatistiky príčin úmrtí, tá posledná je z roku 2018, tak na rakovinu zomrelo 13 878 ľudí, na infekčné choroby vyše 800, samovraždy spáchalo 500 ľudí, dopravných nehôd, pri ktorých došlo k úmrtiam, bolo vyše 200, 67 ľudí bolo zavraždených. To sú čísla, ktoré sú väčšie ako počet úmrtí na COVID v súčasnosti, tak zaoberajte sa aj týmto. Nevypichnime jeden prípad a jedno úmrtie, ale ja nejaké tie úmrtia na Slovensku, ktoré tu sú, nespochybňujem, ale nerobme z toho hlavný dôvod na to, prečo zavádzate všetky tieto opatrenia, keď to číslo nie je zďaleka také veľké, ako sú ostatné príčiny úmrtia ľudí na Slovensku.
A, pán poslanec Kremský, keď už niečo hovoríte tu v pléne, ja viem, že to hovoríte pre verejnosť, ale hovoríte to aj pre nás, pre poslancov, tak buďte aspoň presný a neklamte, lebo ja naozaj nepoznám ani jedného, ani jedného právoplatne odsúdeného nášho poslanca alebo člena za to, že by propagoval alebo že by nejakým spôsobom verejne uznával nejaký nedemokratický, extrémistický režim. Taký človek neexistuje, ktorý by bol právoplatne za toto odsúdený, tak tu, prosím vás, netárajte nejaké nezmysly.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 17:03 - 17:14 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, poviem to hneď na úvod a celkom otvorene. Predložením tohto vášho návrhu zákona ste práve sami, ozaj zdôrazňujem sami, priznali a dokázali, že všetky vaše opatrenia, ktoré tu už niekoľko mesiacov robíte proti tzv. koronavírusu od povinného očkovania, teda povinného nosenia rúšok, zatiaľ ešte povinné očkovanie nie, vďakapánubohu, cez zatváranie obchodov a reštaurácií až po nútenú štátnu karanténu, že všetky tieto vaše šialené opatrenia boli protizákonné a tým aj protiústavné, keďže v zmysle ústavy môže štát ukladať akékoľvek povinnosti len na základe zákona. A to je v podstate aj jediný dôvod, prečo túto novelu dnes predkladáte, dôvod, ktorý veľmi síce tak jemne a nepriamo aj vy sami priznávate v dôvodovej správe.
Vy jednoducho potrebujete legalizovať všetky tie vaše totalitné opatrenia pod hlavičkou Úradu verejného zdravotníctva a pod zámienkou boja proti COVID-u-19. Tomu COVID-u-19, o ktorom ste nám aj dnes zabránili ako vládni poslanci dostať relevantné informácie, čísla a analýzy, ktoré máte alebo by ste mali mať k dispozícii, ktoré ale tajíte, a to nielen pred širokou verejnosťou, ale dokonca už aj pred nami poslancami, ktorí máme pritom najväčšiu zodpovednosť pred Slovenskou republikou aj občanmi.
Keď sme na protiprávnosť týchto opatrení upozorňovali my v opozícii, tak ste boli ticho. Vtedy ste sa tvárili, že všetko v poriadku, že sa nič nedeje, že nič neporušujete, že všetko je v súlade so zákonom, s ústavou. Až kým vás z tejto protiprávnosti a protizákonnosti neusvedčila aj samotná Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ktorá poslala 29. septembra Úradu verejného zdravotníctva svoje upozornenie. A ja musím konštatovať, že sme tu ešte nemali vládu, ktorá by tak bezprecedentne porušovala základné ľudské práva a slobody, ktorá by tak bezprecedentne zasahovala do životov všetkých občanov Slovenskej republiky, nielen tých chorých, ale aj tých celkom zdravých, a to ešte aj protizákonným a protiústavným spôsobom, ako to robí práve vaša vláda.
Ľudia musia jednoducho vedieť, že keď ich vláda po návrate z práce v zahraničí na jar umiestňovala do štátnej karantény, kde museli niekoľko týždňov žiť ako vo väzení, tak konala protizákonne. Ľudia musia jednoducho vedieť aj to, že keď vláda zatvárala ich reštaurácie, predajne a iné podniky, tak ako to robí pomaly aj teraz, a pripravovala ich tak o prácu a o živobytie, taktiež konala protizákonne. Ľudia musia vedieť, že to, že je náš štát a jeho obyvatelia dnes na kolenách, že za to nemôže nejaký COVID-19, ale za to môžu panické a protizákonné opatrenia tejto vlády.
A teraz chce túto protiprávnosť vláda napraviť tak, že prichádza s novelou, ktorá dáva všetky tie totalitné, pre mnohých likvidačné opatrenia priamo do zákona a ešte ich aj rozširuje. S novelou, ktorá doslova škandalóznym spôsobom zavádza na Slovensku diktatúru.
Keď som si otvoril ten váš návrh zákona, pán minister, ten váš totalitný zákon, tak som nemohol veriť vlastným očiam. Vy dávate nejakému hlavnému hygienikovi, ktorý nebol zvolený do svojej funkcie občanmi Slovenskej republiky, ktorý nie je zákonodarcom ako my poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, také právomoci, za aké by sa nemusel hanbiť ani ten najväčší diktátor.
Poviem to konkrétne. Chcete, aby mal právo nariadiť nútenú izoláciu osoby. Ale pozor, už nielen izoláciu osoby chorej, ale i osoby čo i len podozrivej z prenosného ochorenia. Čo môže byť prakticky ktokoľvek, o kom Úrad verejného zdravotníctva povie, že bol v kontakte s nejakou chorou osobou, nachádza sa na nejakom nevhodnom mieste alebo má jednoducho len horúčku a kašeľ, teda príznaky, ktoré sa pripisujú aj COVID-u-19. A túto právomoc hlavného hygienika takmer kohokoľvek nútene izolovať ešte ako keby sa nechumelilo, nazvete v dôvodovej správe iba nejakou legislatívno-technickou úpravou. Presne takto ste to tam dali. To je podľa vás len legislatívno-technická úprava. To, že môžte kohokoľvek nútene izolovať.
Vy ďalej chcete dať hlavnému hygienikovi právo, aby rozhodoval o tom, že budeme musieť nosiť všetci povinne rúška. Ale pozor, nie nielen niekde na nejakých hromadných podujatiach, tam, kde sa vyskytuje veľa ľudí, niekde na verejnosti, ale keď si to vláda a jej lokaj na mieste hlavného hygienika zmyslí, tak kľudne aj doma, hoci aj celých 24 hodín, hoci aj v posteli počas spánku, pretože tento váš paškvil nijako neobmedzuje hlavného hygienika v tomto opatrení a nestanovuje z tohto opatrenia žiadne výnimky.
Vy chcete dať de facto vláde a jej úradníkom právomoc, aby zaviedla povinnosť každého jedného človeka, ktorý si pôjde nakúpiť napríklad do obchodu potraviny alebo si pôjde natankovať do svojho auta, registrovať sa a poskytnúť svoje osobné údaje, aby ste mali dokonalý prehľad o tom, kto a kde sa pohyboval a to už aj bez toho, aby musel mať pri sebe mobil. Keď odmietne, tak si jednoducho nenakúpi a nechávate ho v zmysle tohto vášho paškvilu zomrieť aj od hladu.
Vy chcete, aby vláda prostredníctvom svojej figúrky mohla nariadiť transport osoby chorej na prenosné ochorenie, ale dokonca aj osoby hoci len podozrivej z prenosného ochorenia a určiť podmienky tohto transportu. A tu by som sa trocha zastavil, lebo naozaj mňa by zaujímalo, čo myslíte pod tým transportom, lebo nenašiel som to priamo v zákone, nenašiel som to ani v dôvodovej správe v osobitnej časti. Transport, teda inými slovami deportácia občanov Slovenskej republiky, má byť teda odkiaľ kam? Za akým účelom? Na ako dlho? Má byť v zamrežovaných autobusoch strážených vojakmi alebo budete občanov transportovať nejakými dobytčákmi? Budete ich transportovať do väzenia, do pracovných táborov, kde im nariadite nejakú pracovnú povinnosť, lebo aj to vám dnes umožňuje núdzový stav?
A napokon je tu aj ďalšia významná právomoc hlavného hygienika. Možnosť, aby nariadil povinné očkovanie proti koronavírusu, to očkovanie, ktorému dnes neveria ani len tí, čo inak všeobecne iné očkovania podporujú. Síce ste povedali hneď na úvod, pán minister, že toto z vášho návrhu zákona nakoniec pozmeňovacím návrhom vypustíte, ale opýtam sa vás, tak ako to, že vás to vôbec napadlo, ako vás to mohlo napadnúť niečo takéto do zákona vôbec dávať. Ak chcete urobiť zo seba a zo svojej rodiny nejakého pokusného králika, tak nech sa páči, kľudne si to urobte, ale nenúťte a nepresviedčajte ostatných fyzicky aj duševne zdravých ľudí na Slovensku, aby podstupovali tieto vaše medicínske experimenty aj oni a ich deti a ich vlastné rodiny.
No a napokon najlepšie vaše opatrenie nakoniec. Vy chcete dať vláde a jej poskokovi hlavnému hygienikovi právomoc nariaďovať ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môžete zakázať, môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Teda inými slovami dávate vláde právomoc prostredníctvom hlavného hygienika zavádzať prakticky čokoľvek, akékoľvek absurdné opatrenia, akúkoľvek hlúposť, absurditu, akékoľvek totalitné opatrenia obmedzujúce základné ľudské práva a slobody, a stačí vám, keď poviete, že to je, že to je nevyhnutné. A to hovoríte aj teraz, že tieto všetky opatrenia, ktoré ste tu robili, boli nevyhnutné. Je to nevyhnutné podľa vás, lebo tu máme pandémiu, lebo sú ohrozené naše životy. A s tým môžem súhlasiť, naozaj sú tu ohrozené ľudské životy, naozaj ľuďom na Slovensku ide o život. Ide im o život, keď ich pripravujete o ich živobytie, ide im o život, keď ich necháte umierať na iné ochorenia, sústrediac všetky zdravotnícke kapacity v podstate len na jeden cieľ – boj s COVID-om-19, boj s vírusom, z ktorého ste urobili snáď najväčšiu hrozbu tohto storočia.
A pre toho, kto si myslí, že niečo zľahčujem, tak taký jednoduchý príklad, kým na aktívne a pasívne fajčenie na Slovensku zomrie ročne 11-tisíc ľudí, na COVID-19 to bolo do dnešného dňa, teraz myslím najnovšia štatistika, 66. Teda na jednej strane 11-tisíc obetí chorôb z fajčenia, ktoré tu nikto nezakazuje ani neobmedzuje tým spôsobom, že by obmedzovalo ľudské práva a základné slobody, a na druhej strane tu máme 66 obetí COVID-u, pre ktoré doslova a do písmena likvidujete celý náš štát a životy všetkých obyvateľov, a to nielen zdravých, ale aj chorých, proste všetkých, všetkých, všetkých občanov dokopy.
A keďže sa pri svojich totalitných chúťkach stále skrývate za pandémiu koronavírusu a tvrdíte, že ho nemožno porovnávať s chrípkou, tak si na záver neodpustím ešte jednu poznámku, ktorú už možno, keď na základe núdzového stavu možno za týždeň, za dva, keď obmedzíte slobodu slova, nebudem môcť povedať verejne mimo pôdy parlamentu.
Podľa oficiálneho pandemického plánu Českej republiky, je to síce náš sused, nie je to Slovenská republika, ale predsa len pandemický plán oficiálny Českej republiky musí mať nejakú relevanciu. Je to krajina, ktorá má, ktorá je nám veľmi blízka.
Pri epidémii chrípky podľa tohto plánu, pri epidémii bežnej chrípky ochorie 5 až 10 % obyvateľov. V prípade pandémie chrípky je to 30 až 50 % obyvateľov daného štátu. A viete, koľko pozitívne testovaných, pozitívne testovaných, nie chorých, máme na Slovensku k dnešnému dňu? V čase, keď tu vláda vyvoláva doslova hystériu a paniku z COVID-u-19? Nie je to ani 5 %, ani 10, ani 30 a už vôbec nie 50 %. Je to presne k dnešnému dňu 0,38 % ľudí, pretože presne toľkoto ľudí máme k dnešnému dňu nie chorých, ale pozitívne testovaných.
A ešte jedna informácia, takisto podľa oficiálneho pandemického plánu Českej republiky. Tam vyhlasujú epidémiu chrípky, keď počet ochorení dosiahne 1 800 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. U nás je momentálne 383 prípadov COVID-u-19 na 100-tisíc obyvateľov. Napriek tomu sa stále hovorí o epidémii, pandémii a tak ďalej.
Prestaňme si už konečne klamať, prestaňme vyvolávať paniku a využívať ľudský strach na to, aby v našom štáte bola zavádzaná totalita.
Na záver, páni poslanci, panie poslankyne, ak tento zákon z dielne ministerstva zdravotníctva schválite, tak sa choďte rovno udať, choďte sa rovno udať za to, že zneužívate právomoc verejného činiteľa, choďte sa udať za to, že pod hrozbou násilia zo strany polície, ktorú budete zneužívať na presadzovanie týchto opatrení voči neposlušným občanom, že konáte úklady proti Slovenskej republike, keď odstraňujete jej demokratické zriadenie a zavádzate tu v praxi novodobú totalitu. A choďte sa udať skôr, než to za vás spravia občania, ktorí ešte – na rozdiel od vás – nestratili zdravý rozum.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2020 18:59 - 18:59 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Nie, nebude. Kolegyne, kolegovia, ja chcem všetkým tým, čo tu dnes verejne vystúpili na podporu tohto nášho návrhu zákona o zdobrovoľnení očkovania, poďakovať. Som rád, že ste našli odvahu, že ste sa nezľakli, že nepozeráte na politické tričká, ale pozeráte skôr na pravdu, spravodlivosť a na zdravý rozum.
Ale možno tejto strane alebo tým kolegom z tejto strany, ktorí trpia takou posadnutosťou koronavírusom, posadnutosťou COVID-om, rúškami, ich nosením a tak ďalej, ako tu pán poslanec Ševčík, tak pre vás mám len takú dobrú radu. Možno by bolo dobré, keby ste večer, keď si sadnete ku televízoru, nepozerali len správy, keby ste si prepli na niečo, na niečo iné, aby ste nepočúvali tie správy, lebo vás to nejako zahlcuje. Alebo možno ešte lepšie by bolo, keby ste úplne vypli televízor, a uvidíte, potom sa vám uľaví. (Reakcia z pléna.)
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 18:12 - 18:12 hod.

Rastislav Schlosár
Pán poslanec Linhart, pani poslankyňa Hajšelová, obom vám ďakujem za vaše faktické poznámky aj za podporu nášho návrhu zákona. Dúfam, že sa pridajú aj ďalší poslanci z vládnej koalície. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

22.9.2020 17:59 - 18:11 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, pre tých z vás, ktorí tu v minulom volebnom období neboli, pripomínam, že náš návrh zákona, ktorý zdobrovoľňuje súčasné povinné očkovanie, v žiadnom prípade neruší možnosť lekárov vykonávať očkovanie ani možnosť občanov podstúpiť toto očkovanie v prípade, ak sú presvedčení o jeho účinnosti a význame. Zároveň ale nenúti ani podstupovať očkovanie tých občanov, resp. ich detí, ktorí očkovanie odmietajú, a to nie z nejakej nezodpovednosti, ale len preto, že s ním majú v rodinách veľmi negatívne skúsenosti, alebo len preto, že sa rozhodli riadiť názormi tej skupiny lekárov, vedcov a iných odborníkov, ktorí navzdory obrovskému tlaku zo strany médií, politikov či svojich kolegov poukazujú na nebezpečnosť a neefektívnosť súčasného systému očkovania.
Inými slovami, náš návrh ruší sankcie za odmietnutie očkovania, teda peňažnú pokutu, ktorá je v súčasnosti vo výške do 331 eur. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, naozaj vás poprosím, ak máte dôležité témy na diskusiu, tak mimo rokovacej sály, lebo to ruší vystupujúceho.

Schlosár, Rastislav, poslanec NR SR
Ďakujem. Je teda len na vás, či sa očkovaniu podrobíte, alebo nie. Nechceme nič viac a nič menej ako právo na slobodnú voľbu, to právo, ktoré majú občania mnohých štátov Európskej únie, kde nie je očkovanie povinné, a ja ich vymenujem. V súčasnosti je to v Španielsku, v Rumunsku, v Holandsku, Grécku, Portugalsku, Švédsku, Rakúsku, Dánsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Cypre a na Malte, a nielen tam, ale aj inde vo svete, vo Veľkej Británii, Švajčiarsku, Nórsku, Rusku, Islande, Kanade, Austrálii, Novom Zélande, Japonsku, či dokonca v Spojených štátoch, ktoré si mnohí z vás tak nekriticky berú za vzor, všade tam sa dá očkovanie odmietnuť bez hrozby nejakej finančnej pokuty či inej sankcie. A myslím si, že nikto z vás nechce tvrdiť, že vo všetkých týchto štátoch je kvôli tomu, že tam je dobrovoľné očkovanie permanentne nejaká veľká epidémia, že obyvatelia týchto štátov sú chorí nejako výraznejšie, viac ako naši obyvatelia alebo že tieto štáty z hľadiska šírenia nákazlivých chorôb predstavujú pre nás nejakú vážnu hrozbu.
Ale ak je to tak, ak sa mýlim, ak naozaj nejaký neočkovaní Američania, Briti, Rakúšania či Fíni predstavujú skutočne taký problém, tak potom je na mieste otázka, prečo rovno neuzatvoríme hranice s týmito štátmi až dovtedy, dokým nezavedú povinné očkovanie. Alebo prečo od občanov týchto štátov nevyžadujeme pre vstup na naše územie potvrdenie o tom, že sú dobrovoľne zaočkovaní, resp. neinfekční na choroby, proti ktorým sa u nás povinne očkuje?
Ak teda v týchto štátoch, ktoré sú považované za mimoriadne vyspelé, môže byť očkovanie dobrovoľné, nevidím naozaj dôvod potom, prečo by nemohlo byť dobrovoľné aj u nás, obzvlášť ak je skupina ľudí odmietajúca očkovanie v týchto štátoch, ako aj u nás relatívne malá. Rozdiel je len v tom, že v týchto všetkých štátoch rešpektujú skutočnosť, že čl. 5 Dohovoru o ľudských právach v biomedicíne výslovne uvádza, citujem: „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonávať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.“ A ďalej v čl. 2 ods. 2 sa píše: „Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom.“
Jednoducho rozdiel je len v tom, že u nás ešte stále pretrváva taká mentalita zákazov, príkazov a nariadení aj tam, kde nie sú na mieste, aj tam, kde si demokracia a ochrana ľudských práv vyslovene pýtajú, aby mali občania právo na slobodné rozhodnutie. Ja nebudem na tomto mieste nikoho presviedčať o tom, že očkovanie je škodlivé či jednoducho nefunguje tak, ako sa oficiálne hlása. Na to si urobte všetci názor sami. Ak vám stačí to, čo hlása väčšina lekárov a vedcov, väčšina médií a politikov, že očkovanie je v poriadku, ja vám to nebudem vyvracať. Ale myslite na to, že keď aj v demokracii rozhoduje väčšina, neznamená to, že táto väčšina má vždy pravdu a nemôže sa mýliť. A to zvlášť v otázkach vedy či medicíny, resp. v otázkach toho, čo človeku škodí. Napokon tak to bolo už mnohokrát v ľudských dejinách. Spomeniem len dva také príklady. Postrek DDT, veľmi známy azbest. Kedysi voľne rozšírené a považované väčšinou odborníkov za bezpečné látky, dnes uznané za mimoriadne škodlivé a nebezpečné. Jednoducho si treba uvedomiť, že doba sa mení a jedného dňa sa môže aj menšinový názor o škodlivosti a neefektívnosti očkovania zmeniť na väčšinový.
Ja ale opakujem, nechcem nikomu vnucovať svoj názor, ak veríte, že očkovanie je správne, nech sa páči, dajte sa zaočkovať seba a svoje deti, celé rodiny, nikto vám v tom nebude brániť, no nenúťte, aby rovnako konali aj tí, čo majú na celú vec iný názor. Nenúťte do očkovania dokonca aj rodiny, ktorých deti na očkovanie už reálne doplatili, hoci im to, samozrejme, žiaden lekár na papieri nepriznal už len zo strachu pred možnou zodpovednosťou, čiže zo strachu za celý tento systém založený na bezbrehej dôvere k tomu, čo hlása väčšina, môže veľmi ľahko zrútiť ako domček z karát. Napokon všetci dobre vieme, že kto sa nechce dať zaočkovať, ten sa zaočkovať aj tak nedá. Aj keby ste mu mali dať akúkoľvek pokutu, aj keby ste mu deti mali vyhodiť zo škôlok, ako to navrhovali niektorí poslanci bývalej vládnej koalície, pretože pre odporcov očkovania peniaze a iné sankcie nehrajú žiadnu úlohu v situácii, keď ide o život a zdravie ich detí, o čom som pevne presvedčený, preto je akékoľvek trestanie v tejto veci celkom zbytočné.
No je tu ešte jedna vec, o ktorej sme nehovorili, keď sme v minulom volebnom období dvakrát predkladali náš návrh na zdobrovoľnenie očkovania, netušili sme, že sa tu objaví akýsi COVID a spolu s ním aj snaha niektorých politikov o presadenie povinného očkovania proti tejto chorobe. Netušili sme, že bude niekto schopný vôbec uvažovať o povinnom očkovaní vakcínami, ktorých vedľajšie účinky a bezpečnosť sú prakticky nepreskúmané vzhľadom na veľmi krátku dobu ich vývoja či testovania. A keď tak, tak určite nie natoľko, aby mohli byť považované za bezpečné, hoci aj stúpencami očkovania. A preto chcem pripomenúť každému, kto váha s podporou nášho návrhu zákona, že ak tento náš návrh zákona neprejde, ak očkovanie nezdobrovoľníme, tak sa už čoskoro môže stať, že pochybnou vakcínou proti COVID-u zaočkujú aj vás, vašich rodičov, starých rodičov a deti a vy s tým nebude môcť jednoducho nič urobiť, ak nebude chcieť poruť zákon a dostať pokutu niekoľko stoviek eur. A pripomínam tiež to, že o zaradení vakcíny proti COVID-u do očkovacieho kalendára, teda o povinnom očkovaní proti tejto chorobe, v tomto prípade nebudeme rozhodovať my tu v Národnej rade, ale rozhodnú o tom na ministerstve zdravotníctva jednoduchou vyhláškou, tak ako to robia aj v súčasnosti pri ostatných vakcínach.
A práve tu sa dostávame k jadru celej veci, a síce ústavnosti nielen očkovania proti COVID-u, ale preventívneho plošného očkovania vôbec. V predchádzajúcich rozpravách k nášmu návrhu zákona som o týchto veciach nehovoril , ale aby som vniesol aj nejaké nové svetlo do tejto problematiky, tak to poviem na tomto mieste.
Všetci totiž vieme, že základné ľudské práva a slobody, a medzi nich patrí aj právo na súkromie, právo rozhodnúť sa, aké lekárske zákroky postúpime, možno obmedzovať len vo výnimočných prípadoch a aj to len na základe zákona, pretože čl. 16 ods. 11 Ústavy Slovenskej republiky jasne hovorí, že nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená, obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. No súčasný stav je taký, že zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia síce ustanovuje, že sme povinní podrobiť sa povinnému očkovaniu, no v samotnom texte tohto zákona ani v jeho prílohe nenájdete uvedenú ani jednu konkrétnu chorobu, na ktorú sa toto povinné očkovanie vzťahuje. O tom, voči akým chorobám sa u nás povinne očkuje, o tom, či to je proti 10 chorobám ako v súčasnosti, alebo hoci aj proti 30 chorobám vrátane rôznych exotických, ako je malária či žltá zimnica, o tom, kedy sa vykoná očkovanie a ako často, teda o tom, či vás zaočkujú už prvý deň po narodení a v prvom roku trikrát alebo desaťkrát, rozhoduje nie Národná rada Slovenskej republiky, rozhoduje o tom výlučne ministerstvo zdravotníctva vyhláškou, teda pod zákonným predpisom. A práve v tomto vidia mnohí protiústavnosť.
Môžte mi síce oponovať, že Ústavný súd v 2014 rozhodol o tom, že povinné očkovanie nie je protiústavné. Na druhej strane ale treba vedieť a treba povedať, že toto rozhodnutie ešte nemusí byť definitívne, keďže ho v budúcnosti môže zvrátiť napríklad Európsky súd pre ľudské práva, ktorý do dnešného dňa ešte neposudzoval tzv. plošné preventívne očkovanie proti chorobám na území, kde nebola vyhlásená epidémia. Navyše, a tým by som skončil, o protiústavnosti tu nehovorím len ja, ale aj také významné právnické kapacity, ako napr. ústavný právnik a bývalý ústavný sudca doc. JUDr. Ján Drgonec, ktorý má na ústavnosť povinného očkovania celkom iný právny názor, ktorý nemožno len tak ľahko spochybniť. Možno len pre zaujímavosť JUDr. Drgonec je aj členom tzv. komisie pre tvorbu práva, ktorú sme v tomto volebnom období zriadili ústavnoprávnym výborom.
Dovoľte mi preto na záver, aby som odcitoval niekoľko jeho vyjadrení na tému očkovania z hľadiska ústavnosti. JUDr. Drgonec, doc. JUDr. Drgonec sa stotožnil s názorom, ktorý som tu aj ja dnes prezentoval, že povinnosť očkovania voči konkrétnym chorobám a podmienky jeho vykonávania musia byť upravené výlučne zákonom schváleným Národnou radou, a nielen obyčajnou vyhláškou ministerstva. Kým na margo súčasného právneho stavu, ktorý umožňuje očkovanie bez súhlasu dotknutých ľudí uviedol, citujem: „Očkovanie bez súhlasu nie je očkovanie, aké by sa dialo v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.“
A zaujímavý a podnetný je aj jeho právny názor na možné zaradenie očkovania proti COVID-u medzi povinné očkovania. Citujem jeho slová: „Problém je v tom, že tých úmrtí nie je tak veľa, aby ospravedlňovali zásah do súkromia, druhý, oveľa závažnejší problém je v tom, že v tejto chvíli nemá vakcínu proti koronavírusu. A teraz mi vysvetlite, prečo má byť nevyhnutné demokratickej spoločnosti, aby sa občania štátu museli podrobovať očkovaniu látkou, u ktorej je účinok neznámy?“ Toľko slová JUDr. doc. Jána Drgonca, ktorý by so..., s ktorými by som ukončil svoje vystúpenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.9.2020 17:57 - 17:58 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nie je to po prvýkrát, čo Ľudová strana Naše Slovensko predkladá v Národnej rade návrh zákona, ktorý by zdobrovoľnil súčasné povinné očkovanie. A z tohto miesta dopredu hovorím aj to, že túto našu snahu nevzdáme až dovtedy, dokým nedosiahneme stav, kedy nebude žiaden občan Slovenskej republiky nútený podstupovať pod hrozbou sankcií akékoľvek lekárske zákroky, s ktorými sám nesúhlasí, a tobôž nie také zákroky, ktoré sa (ruch v sále a zaznievanie gongu) vykonávajú na zdravých ľuďoch len ako prevencia.
Viac už ale v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:25 - 10:26 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Stano, aj keď tu budú určite teraz po tvojom vystúpení všetci tí čechoslovakisti, ktorých tu máme, bohužiaľ, veľa v našom parlamente, vyskakovať a útočiť na teba, všetci tí, ktorí sa nevedia zmieriť s existenciou samostatnej Slovenskej republiky, ja si myslím, že aj toto tvoje krátke vystúpenie jednoznačne ukázalo, prečo nemôže byť 28. október štátnym sviatkom súčasnej Slovenskej republiky.
Ja len na záver tejto debaty chcem povedať, že všetci tí, čo chcú oslavovať 28. október ako štátny sviatok čes..., Slovenskej republiky by mali zvážiť, či by nebolo lepšie, aby sa , aby, aby sa odsťahovali do Českej republiky, aby tam požiadali o české občianstvo, pretože oslavovať štátny sviatok republiky, ktorá ani len neuznávala existenciu slovenského národa, je niečo absurdné, a takíto ľudia nepatria do Národnej rady Slovenskej republiky. A radšej naozaj by mali žiť v Českej republiky, tam kandidovať do českého parlamentu, pretože to do slovenského parlamentu títo čechoslovakisti, títo odrodilci jednoznačne nepatria.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 15:25 - 15:28 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, ja tu nechcem na záver dlho rečniť, pretože samotným rečnením nezachránime ani jeden ľudský život. A, naopak, kým tu my rečníme, tak naďalej prebieha zabíjanie nenarodených detí aj u nás na Slovensku.
Ja sa preto obmedzím len na možno jednu takú záverečnú myšlienku, ktorá je reakciou na to, čo tu odznelo zo strany odporcov našich dvoch návrhov zákonov, ktorí tvrdia, že aj naša dôvodová správa alebo už ani tieto naše vystúpenia, že tu neboli povedané žiadne medicínske argumenty, že to je všetko iba ideológia, politika, náboženstvo.
Ja sa spýtam. Potrebujeme nejaké medicínske argumenty na to, aby sme mohli konštatovať, že my, čo tu sedíme v tejto, v tejto sále, že sme ľudia? Potrebujeme nejaké medicínske argumenty na to, aby sme mohli povedať, že ako ľudia máme právo na život? Pretože na tieto veci nepotrebujeme medicínske argumenty, tieto veci sú natoľko zjavné a jasné, ako je zjavné aj to, že človek je človekom od počatia. Ale keď už chcete počuť nejaký medicínsky argument, alebo teda pohľad lekára alebo lekárov, tak ja vám jeden poviem.
Dovolím si odcitovať osobu, ktorú som tu spomínal, aj v predchádzajúcich rozpravách som ho spomínal, ale ktorý dobre vystihol to, ako sa pozerajú lekári, tí, ktorí majú priame skúsenosti s vykonávaním interrupcií na túto problematiku. Je to americký, je to americký profesor Bernard Nathanson, lekár, jeden z hlavných protagonistov legalizácie interrupcií v Spojených štátov. Dokonca bol riaditeľ jednej z najväčšej interrupčnej kliniky v Spojených štátoch. Sám vykonal viac ako 5-tisíc, viac ako 5-tisíc umelých ukončení tehotenstva. Čiže je to človek, ktorý sa priamo s tým stretol, ktorý vedel, čo robí, videl, ako vyzerá to, to, čo vy nazývate embryo, ale my to nazývame človek vo fáze embrya, alebo to, čo nazývate ako plod, ale my ho nazývame človekom alebo je to človek, len vo fáze ľudského plodu. Tak ten sa svojho času vyjadril. Citujem: "Som doktor Bernard Nathanson posledný žijúci spoluzakladateľ NARAL, propotratovej organizácie, ktorú sme založili v New Yorku koncom 60. rokov 20. storočia.
Založili sme ju, aby sme rozšírili propotratovú mentalitu po celej krajine. Jednou z našich stratégií, ktorými sme chceli zmiasť ľudí, bolo popieranie faktu, o ktorom sme všetci vedeli, umelý potrat zabíja existujúcu ľudskú bytosť. Toto bola najväčšia chyba môjho života a najväčšia chyba dejín nášho národa.
Preto, panie poslankyne a páni poslanci, na záver neurobme tú istú chybu aj my.
Ďakujem.
Skryt prepis